Walter C Odell divorce

Clipped from US, California, Oxnard, Oxnard Press Courier, September 22, 1950

I M l KLOCI I Oil V IHX OKi i;Sept. 1 \ Josephine Halaoios vs\ red PaSept. la Vera T (loodwin vs John K Qir h I w i n.Sept. 18 Maude I. Odell vs Wal*ter r Odell.Sept. is Claudio ( I)onohoo vsGarland i k -, - • •Sept 20 Mai\ L Harnette vs Hoy M Harnette.