Internet Payments

Secure & Reliable

Your data is encrypted and secure with us.
Godaddyseal image
VeraSafe Security Seal

Winnipeg Free Press Newspaper Archives

- Page 30

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

  • 108,666,263 Obituaries
  • 86,129,063 Archives
  • Birth & Marriages
  • Arrests & legal notices
  • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 115

Search All United States newspapers

Research your ancestors and family tree, historical events, famous people and so much more!

Browse U.S. Newspaper Archives

Loading...

Select the state you are looking for from the map or the list below

OCR Text

Winnipeg Free Press (Newspaper) - February 15, 2001, Winnipeg, Manitoba Mutual M UrtlHHItl W QH vlmomM N R o y nil Equl G D 666 N D ynJEquS 0 0 669 ylntl Equ 4 N 0 FEBRUARY 2001 BUSINESS lUdWIW M LMBHM M IMMBDM Vil IndKPDM Vil taimtta Vii IU4IWIIM M DM H On M www w Growth G fl D yBalanced B G R 0 1127 yBalanced IS G R 0 1VOO GRO yBond L G R yCdnBaliMX G R D yCdnEijGro G fl D 1079 03 yCdn Equity G R D yCdn Equity G R G fl D 1509 07 yConservPr G R D G R 019718 yDMdend G R D yDivldendW G R D 1391 yEqultyjMF G R 0 yEqunyjS G R D G R D 1259 yEuroEqulS G R D 982 10 yGobalEqu GRO 07 yGlflbalEau G R D yGovBondlG G R D 1093 yGroilnc GRO 1164 yGrailnc G R D yGro Equ AG G R D yGro Equ GRO ylncome jb GRO ylncome IMF G R D 1189 1 01 ylncomelMlO G R D ylntl Equity G D 07 yLlrgerCo G R D G R yMidCapCda G R D yModeratePr G R D yMprtoagML G R yNABairi GRO yftt Equity GRO vNatReslMX G R D yPrec Metal G R 0 yfleal Estate G R D vUSEqultyj G D yAslaPacffl G fl D yCdn Balance G R D yCdnBond G R yCdn Equity G fl yCdnSmlCap G R D yEnhDMden G R D yEuropean G R D yGlobal Bond G R D yGlobalEquI G D yMMF G R D yN American G D MiekCundSgGW CdnBalSeg 0 R Cdn Sec Seg 0 fl 1 Value Seg 0 I Mack Ind SQOW Balanced Seg 0 R 04 BondSej 0 R DivGrowlhS OR GrowlbSeo 0 fl Horizon Seg 0 fl Income Seg 0 R Canadian Seg 0 R Enterprises 0 R tOI Equity 0 5 69 01 Growth i Inc 0 R 03 Mortgage Seg 0 R MukSluSgGW SlnvBIGSr 0 S Inv Con IS 0 SlnvLTGr 0 SlnvMxLT 0 0 R SRoConllG 0 fl Americas Seg 0 CdnBalSeg 0 R Cdn Growtfi S 0 R Euro Oop Seg 0 Future Seo 0 Sel More Seg Q UnrvUSBIC 0 t01 WldBalRRSP 0 R WldGrRRSP 0 R 02 WIdlncRRSP 0 R WIdTaclBnd 0 492 tOO World Value 0 loi Manullll QIF I AGFAmGGIFe 0 AGFCBLGIFe 0 fl AGFCBdGIFe 0 R AGFCStGIFe 0 R AGFCdDvGIFe 0 fl AGFGGBGIFe 0 01 AGFHInGIFe 0 R 1049 01 AIMAMCGIFe 0 241 AIMCGrGIFe 0 BalAAGlFe 0 R 1V43 CIGblGIFe 0 03 0 R CIHarGIFe 0 Ft unch CdnlndGIFe 0 R 05 CnsrAAGIFe 0 R OynDvGGIFe 0 fl DynGIBGIFe 0 OynPtrGIFe OR ESPAmGGIFe 0 ESPBalGIFe 0 R EiPMMGIFe 0 R unch ESPMMnGIFe N R unch ESPSRGIFe 0 R EiPValGIFe 0 R FldCAAGIFe 0 R unch FldCBdGIFe 0 R FldCpBGIFe 0 R FldEurGIFe 0 FldGrAGIFe 0 FidlnPGIFe 0 FldTrNGIFe 0 R GrthAAGIFe 0 R 01 MwGOGIFe 0 MerUSBGIFe 0 ModAAGIFe 0 fl ODCdnGIFe 0 B ODSelGIFe 0 R SceBGGIFe 0 R unch SceCEGIFe 0 R TalCAAGIFe OR TallncGIFe 0 R TalVUSGIFe 0 TrtSBIGIFe 0 R TriSCGGIFe 0 R 02 TriSeGGIFe 0 USIndGIFe 0 unch USIndRSPe 0 R Manullle GIF AGFAmGGIF 0 AGFCBLGIF 0 fl AGFCdBGIF OR 1206 03 AGFCdDvGIF 0 B AGFCdSGIF 0 R AGFGIBdGIF 0 AGFHIncGIF 0 R AIMAMCGIF 0 AMCGrGIF 0 R 01 BPIGEqVIGIF 0 Sz Bal AA GIF 0 unch CIGblGIF 0 03 OR CIHarbGIF 0 R Cdn Ind GIF 0 R DynDhrGIF 0 R DynGIBGIF 0 DynPlrGIF OR ESPAmerGIF 0 EiPBalGIF 0 R ESPEouGIF 0 R ESPMMGIF 0 R unch ESPMMnNLG N H unch ESPValGIF OR FldCAAGIF 0 R unch Fid CBd GIF 0 R FldCBuGIF 0 R FIdEurGrGI 0 08 Fid Gr Amer 0 Fid IP GIF 0 Fid TN GIF OR 0 fl 01 ModAAGIF 0 R 072 02 OOCdnGIF OR 339 ODSelGIF 0 R 1435 05 Tat Cdn Ass OR 122506 TallncGIF 0 R 01 TalUSGIF 0 1386 TriSBGIF 0 fl 04 TrISCGGIF 0 R WSGGIF 0 1526 03 US Ind GIF 0 1433 till USIndRSPGIF 0 R 928 nnch MBnulile OIF 2 AGFAmGGIF 0 1033 t07 AGFCdBGIF 0 R 02 AGFCdDvGIF 0 H AGFCdSGIF OR 102805 AIMAMCGIF 0 1072 AIMCBalGIF 0 R 999 01 AIMCFCGIF OR 1037 AIMCGrGIF 0 R 10 37 unch AggrAAGIF2 0 R 1042 AmerGrGIF 0 BPIAmEqGIF 0 R 998 t03 BPIGLEoVIG 0 02 BalMGfF 0 1023 01 CIGblGIF 0 1957 02 0 R 138 01 CIHarbGIF 0 fl uncn CllnlBaGIF 0 97902 CdBEGIFMB 0 R 02 CdBIGIFSea 0 R 10 17 unch CdSCEgGIFSa 0 fl Cdn Index G OR 103203 CnsrAAGIF 0 R 01 ESPAmerGIF 0 ESPCaBCGIF2 0 R E4PMGIF2 0 R 1007 unch ESPMHIGIF2 N R unch ESPMMnQIF N R unch E4PMultGIF2 OR 102202 ESPSRGIF2 0 R 07 ESPUMCGIF2 0 R ESPValGIF 0 R FldCAAGIF 0 R unch FldCnLCGIF2 OR 100701 Fid GA GIF 0 Fid IP GIF 0 100201 Fid RIP GIF 0 iol Fid TN GIF OR 104803 FldEurGrGIF2 0 09 GBGIF210J 0 GrthAAGIF 0 R 1031 01 IntEqG i FIT 0 MerGGGF2 0 993 02 MerSCBGIF2 0 ModAAGIF 0 R Tact AA GIF 0 TalAssGIFZ 0 R TallncGIF 0 R 02 TslUSGIF 0 TalCEqVaGIF 0 fl TriABGIF 0 10 20 unch TrISCGGIF 0 R TrlSGGIF 0 US Ind GIF 0 1040 tOI USEqIndRSPGI 0 R 01 Manullll QIF AGFAmGGIFe 0 AGFCBdGIFe 0 R AGFCStGIFe 0 R AGFCdDvGIFe 0 fl AGFTCAAGIFe 0 R AIMAGFAGRGI 0 R AIMAMCGIFe 0 AIMCBaGIFe 0 01 AIMCFCGIFe 0 AIMCGrGIFe 0 unch AggrAAGIF 0 R BPIAmertoG 0 BPIGIEqGI 0 978 02 BalAAGlFe2 0 R CIGIGIFen 0 C HGSIGIFe 0 R C HarGIFe 0 R unch Clint Bal G 0 02 CanBalGIFe 0 unch CdnlndGIFe 0 R 03 CdnSCEqG 0 CdnBIEIhIMB 0 100902 ConAssAIIG 0 R 01 ESPAmGGIFe 0 ESPCabBCG 0 06 ESPGMulGIFe 0 ESPMGIFe2 0 R unch ESPMonGIFe N R unch ESPMonHIG 0 unch ESPSRGIFe 0 R ESPUSMCGIF 0 ESPValGIFe 0 R 01 FidCAAQIFe 0 B unch FldEurGIFe 0 09 RdGrAGIFe 0 FldlPGIFe2 0 FidflSPInt 0 01 RdTrNGIFe 0 R FldCanLCGI 0 R GIBondGIFe2 0 GrthAAGIFe 0 R ntEqGIFe2l 0 t02 MLMerLCBIG 0 R MerlynGGG 0 ModAAGIFe2 0 R TalCAAGIFe 0 R TalCdnEqV 0 TalVLUSG 0 TalvlncGIF 0 R 02 TrISCGGIFe 0 R TriSeGGIFe 0 TrIAdvBoGIFe 0 R unch USEIBSPGI 0 R US Equ Ind G 0 yNALBalGro G R yNALCdnBon G R Z yNALCdnDIv G R Z yNALCdnEqu G R Z yNALCdnMMF G R Z yNALEquGro G R Z yNALGfobal G Z vNALUSEquI G Z Manullle yvlstaAmerst Z yVlslaAmerSt G Z yVistaBond 1 R Z yVistaBond2 G R Z yVistaCapG 1 Fl Z yvlstaCapG2 G R Z yVislaOivrs R Z yVistaDivre G R Z yVlstaEquI R Z yVislaEqu2 G R Z yVlstaGloBon Z yVistaGloBon G Z yVistaGloEqu Z yVlstaGloEgu G Z yVistaSTSI R Z yVistaSTS2 G fl Z yAGFAmGrth N R yAGFInllSto N R 1250 yAGFRSPAmer N R yAoj Equity N R yAmerGIF N yBalanced N R yBond A N R yBond C N B yCdnEqurty N R yDlscovery N N R yOlvlncjC N R yOiversEquI N R yEurAsIa N yEurope N R yFidEuraGr H R yFWIntlPo N R yFld Oversea N R yRdTrueNO N R yGSCanOpp N fl yGS Cda Grow N B yGS Income P N R yGSWIdfgu N fl yGlo Equ N yGrowlh N R yMMF A N fl yMMF C N R yPac Basin N 1 N R 2583 yTalAssetA N B 1076 yTalEqtyGr N R 04 yTalGtBdfl N R 96903 yTalGIBdR G R 964 03 yTal Global N R 916 yTalSCCdn N R 1238 NlBrttlme B yAGFAmGrth N R 97513 yAGFIntlSto N R 02 yAGFRSPAmer N R 12 yAggEquity G R yAmerGIF G 06 yBalanced G R 02 yBond G R 02 yCdn Foully G R yDlscovery G yOrv Income G R 1165 yDhrersEqui N R 103902 yEurAsIa G 1026 03 yEurope N R 02 yFidEuroGr N fl 959 yFid Intl Po N R 1013 yFId Oversea N R 993 yFid True No N R yGSCanOpp N R yGS Canada G N R yGS Income N R yGSWMEou N R 937 08 yGlobalEquI G yGrowth G R 03 yPaclflc Bas G 68801 ySSP500 G R ySynConsPo G fl 97902 ySynConsRR G R 02 ySynlncSG G fl 968 02 ySynPertPo G R ySynPertRR G R 115202 yTalAssetA N R 1006 03 yTal EON Gr N R yTalGIBdR N R 946 03 yTal Global H fl 848 yTalSCCdn N R Llle Amer Equity G R 0 Balanced G R D 1040 04 Cdn AA Fid N R 995 00 Cdn Eg Index G fl 0 933 Cdn Eur Grow N 15 CdnGrStrat N R 936 1 01 Dividend Inc G B 0 Equities GRO 901 04 G R D 92305 Fixedinc G R D 03 Gl Balanced G R D 95800 Glo Brand Mg N Global Equ G 0 Inll Equity G D MMF G R D USEqulndex G R D 03 Index G fl 0 CSF Asset Bid I G R D Asset Bid II G fl 0 07 Asset Bid II G R D vOB Asset Bid IV G R D Asset Bid V G R D RSA Fundl RSA Balanced R RSA Canada I RSA Cdn Grow R 11 RSA Dividend R RSAEqultv H RSAEur50l BSA Euro Equ RSA Global E t01 RSA Income R RSAInflEq RSAPacRIm RSA SP Growl G fl flSASP Incom G R RSASPPerto G R yRSATrtAdv R unch yflSAWCdn R yRSA Trlmark 527 09 VRSATrlrrark RSA US 5001 0 RSA US Opp 1 yActGloldx G fl yActUSIdx G R yActGloDivIn G R yBalanced GRO yBond G R D 02 yCdnDIv G R D yEquIfy GRO yGrowlh Equl G fl yHIgh Yield G R Ideal MMF GRO ylncome Bal G fl D ylnllBond G R Vlnll Equity G R D ySSPIdxRSP N R G R D yNL Act US N R 961 06 yNLActGlbl N R yNLActGlhDv N R yNL Balanced N B D 13 yNL Bond N R yNLCdnDivi N R yNL Equity N R yNLGroEqni N R yNL High Yld N R yMlncorneB N R yNL Intl Bon N R yAGFAmerGr 0 B yAGFCdnGrs 0 R yAGFCdnSlo 0 R yFid Cdn Ast 0 R yRdGrowth 0 R yFId Inll Po 0 R vFidTrueNo 0 R SceBalGrth 0 R See Bond 0 R See Cdn Equ 0 R SceUSEqGr 0 R ySp Amer Equ OR ySpCdnBal OR ySpCdnEou 0 R ySpCdnlnc 0 R ySpCdnlnv 0 R ySpCdnMax 0 R ySpCdnStoc 0 R ySpCdnConsP 0 R ySpCdnGrthP 0 R ySp Dividend 0 R ySpGIGrPo 0 R ySp Global E 0 R ySpMMF 0 fl ySpMidTerm 0 R yTrl Cdn Bon 0 R yTrlSelCdnG 0 R yAGFAmerGr 0 R yAGFCdnGrs 0 R yAGFCdnSto 0 R yFldCdnAs 0 yRdGrowth 0 R 0 R yRdTrueNO 0 R SceBalGrth 0 B See Bond 0 R See Cdn Equ 0 R SceUSEqGr 0 R ySp Amer Equ OR ySpCdnBal 0 R ySp Cdn Equ OR 0 ySpCdnlnv 0 R ySpCdnMax 0 R ySpCdnStoc 0 R ySpCdnConsP OB ySpCdnGrthP 0 R ySp Dividend 0 R ySpGIGrPo 0 R ySp Global E 0 B ySpMMF 0 R ySp Mid Term 0 R OR 107601 yTrlSelCdnG OR 1342 yWSelrel OR 1325 05 ySynConsPo G R 97902 ySynlncJG G R 968 02 ySynPertPo G ySynPerIRS G R 115202 ySynchCons G R 1052 02 yTal Cdn AA OR 100603 yTal Cdn Eq OR 1109 yTalGIBdR OR 94602 yjalGinSP N R 1 07 Gtd Cdn Bond OR 110401 Gtd Cdn Equl 0 R 02 GldGblSel 0 112600 Gld Growth 0 R 1233 05 Gld Healths 0 1406 06 GtdMgdISG OR 1108 02 GtdMgdldx 0 1079 04 GtdModldx OR 107205 Gtd Money Mk R 1090 00 GtdUSBCEq 0 1079 Gtd Value 0 R 1200 02 GtdMgdAggGth OR 110301 GtdMgdAggGth OR 118303 GldMgdBalGth 0 1069 GtdMgdBalGttl OR 114102 1073 01 GlotalSef 0 956 00 0 R 1133 04 Old Cdn Bond OR 01 Old Cdn Equl 0 R GtdEnUto 0 04 GtdHllhSci 0 Gld Inll Equ 0 76905 Gtd Mod Ago 0 R 1023 GldMgdBa OR 105603 GtdMgdlnMd OR 1063 03 GtdMgdMxEq OR 96802 Gld Money Mk R 1046 00 GldSciJTe 0 GldUSBCEq 0 Gtd Value 0 R TimplelonAII Beacon GIF 0 682 01 Cdn Bal GIF OR 62602 Cdn Slock Gl 0 R 03 GromhGIF 0 65002 Inll Stock G 0 lot TBlll GIF N R 1107 1 01 TAOS3 yAggGrthAA 0 R 491 0 R unch yCdnMMF 0 H 5 00 unch yConsAAGIF 0 R unch yGrowth AAG 0 R unch yOplAggGrth 0 R yOptlmumBalP 0 R unch yOplimumCons 0 R unch yOptlmumGrth 0 R unch TAGS375SOO yAggGrthAA 0 R unch yAsfanlndG 0 R yBalanceAA 0 R 5 00 unch yCanUS21Cen 0 R 5 00 unch yCanAslanlnd 0 R unch vCanBondGIF 0 R unch yCanEqultyG 0 R yCanEurlnd 0 R unch yCanUSLarCap 0 H yCanadaBal OR 49301 yCdn LC Ind 0 R unch yCdnMMF 0 R unch yConsAAGIF 0 R unch yEuropeanlnd 0 R unch yGrowtfiAAG 0 R unch yOplAggGrth 0 R unch yOpllmumBalP 0 R unch yOptlmumCons 0 R unch yOptimumGrtli 0 R unch yUS Equity G OR 486 yUS2ICenllnd 0 R unch vUSLarCapGIF 0 R unch TAOS375775 yAgpGrthAA 0 R yAslan Ind G 0 R 5 00 unch yBalanceAA OR 49802 yCanUS21Cen 0 R 480 yCanAslanlnd 0 R yCanBondGIF OR 499 yCanEqultyG 0 R unch yCanEurlnd 0 R unch yCanUSLarCap OR 500 yCanadaBal 0 R unch yCdnLCInd 0 R unch yCdnMMF 0 R unch yConsAAGIF 0 R unch yEuropeanlnd 0 R unch yGrarthAAG 0 R unch yOplAggGrth 0 R yOptirnumBalP 0 R yOptlmumCons 0 B unch yOptlmumGrth 0 R yUS Equity G 0 R unch yUS21Cenllnd 0 H unch yUSLarCapGIF 0 R Traniamirlct yAmer Asset G R yAmerEqlnd G R 99904 yAssetAlloc G R yBond G R yCanAm G R 94205 yCanAslan G R yCanDaq100 G R yCanEmerge G R yCanEuro G R yCanGlobal G R 1058 G R yCdnComm G R yCdnFinSer G R yCdnGrowll G Ft yCdnResourc G R yCdn Small C G R yDlvidend G H yEuro Equity G R yGloMMNeu G R 01 ylnlormTech G R ylnllBond I G R vlnll Brands G R 05 Traniamtrlc GS yTransBIG G R Trans Cdn 60 G R 01 vTransCdnB G R Trans Cdn Eg G R Trans EurotO G R VTranslntB G R Trans Japan G R Trans US Equ G H Trans US500I G R yTransGSDiv G fl TransGSUS21 G R TransamAgen N R yTransamAgg G R yTransamBar G R yTransamCon G R yTransamGS G R 06 TransamGSM G R unch TransamUSB G R TransamUSB G R yTransamGrow G R yBajanced G R yBond G R yEquGth G R Llle yBalancedIn G R yCdn300Equ G R yCdnBondln G R yClCdnBala G R yClCdnEqui G R yClCdnlnco G R yClGloComm G yCl Glo Equl G ylntl Equ In G 04 yScuCdnEqu G R yScu Global G 03 yScuGUEor G yScullSGrS G ySnTrmlnv G R unch yUS500lnd G VENTURE CAPITAL FUNDS yCrocusFund G R G R 975 CMDF B R 1 1241 16 TichlnvLSVCC cffiWsvccGR 386imch WorklnoVent G R 1 1636 18 ADA InvRstmBnt vDiversifed N 1 1974 kOFIGIorjilSt fVorldTrus CloHdEndl Drv Cda N I 37 1 46 t Europe Inde 10 50 25 uHongKongl 1602 08 uJapan 5 12 viiTsclralG 1080 uUK Index Fu 1927 22 uUS Beat Fun 465 1 06 uUS Geared 4506138 uUS Index 2710 39 Value N H 2 04 Hedge ymCanita Ad R 1 9 1 3 Cdn Den Cdn Genera N R 1 1406 01 World CdnWotldFu N 58501 Cl Fundi CE vDDJCdnHIg N R 1 22 15 t Fundi Inc CJ ymBPIAmOpp 0 yBPIGlOp 0 Z 50 BPIGIODll N R 2 1003 02 ymBPIGlOp 0 vmCI Trident N D17199 Cl Fundl US ymuBPIAmOp 0 ymuBPIGlOp 0 Z 2 24 yuBPIGlOp 0 Z 1447 ymilCITrlden N 011472 yAggressive 0 yAggiessrve 0 1042 yEuiopean DP 0 2 83 yEuiopeanll 0 965 yMultlAssel 0 1177 yStrategicO 0 Strategic 1 0 Flnl Trait CS lOUnrommVI 0 1 1134 Biotech 2000 0 1373 04 CdasLeadCo OR 1447 CdasLesdCo R 2 1971 08 Communlc200 0 1325 DJ Internet Z FlnlnstTr R Z Fin nslTru R Gl 15 Tar 97 Z 1676 Glo F nan 20 0 Lead Brands N Z 1576 08 NewEcon200 0 PnarmaOO 0 1513 06 Pharmaceut9 Z 3367 Pharmaceul9 Z Pharmaceut9 1 2073 RSPWATech R 1 RSPPharmaO R I 1575 Targel1097 Z TaroellOSS Z Target 10 99 Z Technology 2 1 Technology 9 Technology9 Z Technoopy9 WeallhMomt R Z 27 Finl Truil U utOUncommVI 0 1 uBlotech200 0 uCommun2000 0 86807 nDJ Internet Z uGMSTarT Z llGloFln200 0 uLead Brands N Z uNawEcon20 0 uPltarmaOO 0 99t 06 uPharmaceutg Z 22 05 13 uPharmaceutg Z uPharmaceul9 1 1358 08 uTarrjet109 Z uTarget109 Z uTaraet109 Z uTecnnology uTechnology9 Z uTechnologyg Z uTechnologyg Z Currency N uOlversiried N 0 37 muEqultyHed N 0 FlrstMerCu N Z uFutures N 0 mulnllSec N 0 976 02 Fundi ymGoodwood F 0 HillidaleHedgd ymuCdnAgrjH N 0 ymuUSMklNe N D 1192 IPerlorm Fundl yCdnOpport yGabelliulo 0 ySllconVal McElvalng yMcElvainel N R 0 MINT N R I t01 MRFI99SIII N MRF1999II N 1 05 MRF1999LP N I MnF2000LP N I SAGE N R I MIC Growth yMTC Growth N R D PHN Group GlEqPensT N mOverseasEoP N ymClassACA N ymClassBCA N Floyd Cap yGrowlh R D CE EmMWsApp N 1 Cdn Gen ThdCdnGen N R DivHIVleld L 1 11 NM Tech Trus L 1 Wax CaflTS L 1 imch TrlaxCaRTS L 1 TliaxLP N 1 WldStralYI L 1 yBOC Series G R ymBalanced N yHlahlncTr L R YMG Cajiiial mYMG Emerge OR 1 POOLED FUKOS grgenlum CS rnPoolMktNe 0 1 uPoolMMNe 0 I Acuity fooled mBalalfced N R mCanadianEq N R mConsAssel N R mEnvSciST N mFixedlncom N R mGlo Balance N mGlobal Equl N mHigfi Income N mShortTerm N R Fundl Cent Cdn Equ N R Cent Glo Equ N Cent Inll Eq N Centaur Bal N R 06 Centaur Bond N R Smaller Co N R Equity N 5380 28 Georgian mBondA N R 94902 mBondB N R 105902 mGlobal 24 A N 1329 1 04 mGtotel248 N 1355 04 mGlobal FS A N 123908 mGlobal FSB N 125808 mNonhern24 N R 129807 mNoithern24 N R 139708 HlglWuel Balanced N R 127303 Cdn Equity N fl 163105 mCdnlndexB N R 100402 USEouity N 1248 05 HSBCPoolid Can Bond N R D 1088 02 CanOlvlnco N R D 1492 07 Can Equity N R 0 26 74 27 CanGlowth N R D 1507 02 HSBCSTeim N R D 1029 01 Inll Bond N R 0 1014 02 Inll Equity N R D 1421 15 USEquity N R D 2173 US Foreign B N S 0 1021 01 US Future Gl N R 0 19 60 1 19 Imperial Lllg yBal Growth R 2674 yBal Growth R 153405 yBalanced T fl 1356 yBalanced T R 1227 02 yCapCanlnd R 1007 04 yCapCanlnd R 100504 yCdnBondl R 1323 02 yCdnBond2 R 1228 02 yCdn Equ 1 R R 1233 yCdnGraivtn R 1681 03 yCdn Growth R 1655 03 yCons Divers R 1727061 yCons Divers B 07 yEnhanced Ml R yEnhancedMl R 1441 yEqultylT B yEquirylT R 1273 yEqultyl R R 1954 08 yGlo Ball R 1025 yGlo Bal 2 N R 996 yGlo Equ IT R yGlo Equ TJ R yGlo R 1880 yGlo Growth R yGrowth 1 R 13 39 02 yGrowlh 2 N R 129202 ylnllOpport ylnllOpport yMMF 1 R yMMF 2 R yN Small R 1237 yN Small N R ySmallCapl R 1221 ySmallCap2 N R yStrat Bond R ySlralBond R yUS Index PI R yUS Index PI H 09 Funds AnalyllcUS N Bono1 N R CdnValueGr N R 08 ConservAllo N R Diversified N R Equity N R 1888 05 Global Equil N 01 GrotHhAIIOC N R 1241 03 Intl Equity N t8 Strategic AJ N R USSmlCapE N t06 USValueGro N Inveil Bond N R 31 Cdn Equity N R Glo Equity N R t22 Inll Equity N R 83 Pr Gro Amer N R PrGroCdnE N R 0 880 Pooled Amer Equity N mBal Growth N R D 1286 04 Bal Growth N D mBalanced N D 1 1 19 03 mCdnEquGio N fl 0 60 mCdnEquVal N R D mCdn Equity N n 0 mCdn Equity N 0 mFlxed Incom N R D 54 81 09 mGlobal Equl N D mlnllEquGr N D ymlntl Fixed N D mLongTrmFI N D Oltshore Equ N 0 22 mPrlvaleBal N 0 02 HMA Inv Prills ymMMA Income N R 1 Montraico BTB mBalanced N R 04 rnCdn Equity N R Cdn Sm Cap N R EAFE Equity N R Fixedinc N n Gbl Equity N R Intl Bond N R TSEIOOMml N R 11 uUS Equity N R Northwiil ymSpecMomen R 1 Steplre Inveil yBalanced N R yBond N R yCdn Equity N R yEFT N yEquity N R vForelgnEnu N R MONEY MARKET FUNDS Cur current Ell ellitllve Ed Includn Midi Fund Cur Ell xMMF 1 xMMF 1 AGF Fundl xMoneyMa 1 07 xuUSMMar 1 AIC Income Ser yMMF 1 AIM Fundi MMF 1 AIM Trlmark Interest 1 nnch Interest 1 unch uUSSMMF 1 uUSJMMF 1 Allamlra Fundi TBill 1 Goodman MMF 1 BMO Fundt MMF D MMF Air M mPremium uUSSMMF Group CashMgmt I Cartler Fundi MMF 1 unch MMF 1 unch ClfontiUt UUSMMF 1 CIBC Fundi xCdnTBI D xMMF 0 MMF1MM D MMF500 D PrTBIII D unch PrTBIII D unch xPremCdn D XUUSSMMF 0 uUSSMMF 1 unch uUSSMMF 1 unch Clarlca Fundi MMF 0 1 456 466 xMMF 1 375 382 01 Counsel xMMF 1 444 454 28 Deifiinflni MMF 0 460 471 unch Dynamic nOynMMF 1 J33 442 TBlll 1 07 4 15 unch ESP Advisor Money Fun 1 471 482 TBill 1 386 3 93 unch Elhlcil Fundi MMF 1 454 Fidelity CISrA Cdn MMF 1 4 63 4 74 unch Fidelity US SiA UUSMMF 1 517 530 05 FrkTmpFrtlnUS uFrklllS 1 439 449 04 FrkTmpTmpltnM TBlll 1 479 490 02 FrkTmpBlnFS MMF 492 5M FrkTmpeinA MMF yMMF 1 470 481 GGOFGrdCIt GrdCdnM 1 476 unch uGrdRSP 1 488 500 01 GGOFQrdMul GrdCdnM 1 404 01 uGtdRSP 1 459 01 Harttord Fundi xMMFOSC 1 430 439 xMMFSC 1 457 unch HSBC Inv Fundl xMMF D 471 INC Fundl AOV MMF 1 Fundi xlCMShT 1 429 43800 Inveilon xyCdnHY D 490 xtdn MMF D 4 60 uncR xuUSMMF D 01 IRIS xMMF 0 471 Jonn Hewitd JHMMF 1 tellli Wntgler MMF 0 Lotut Group Income 0 til Mackinili Ct MCshMgl 1 5 22 unch M Money M 1 Macktnili US uMUSMon 1 Mantral MMF 4 25 unch ManCibolCIA MMF D unch MawM xCdnMMF D 500 t05 MAXXUM xMAXXUMM 1 unch McLein Budden MMF I MO Management MO Money unch Merrill Lynch xCdnMMF 1 xCdnTBi 1 1 MMF Mulvlhlll Cap MulCdnM Nat Bank Fundl CCash MMF TBill mTreasury unch UUSMMF Mlmit MMF 1 2 Direct xCdnMM PHN Group MMF 0 UUSMMF D Punult Group yMMF uuadrut Invett yMMF MX I R Group Fundi MMF 1 unch Royal Muluil USUSMMF Cdn MMF D CdnTSil unch mPrMMF unch Saolt Group TCMMF 1 Sceptre Fundi MMF D Scolla Fuiuli uCanAmMM 0 Money Mar D PTB100 D mPTBIMM 0 mPTB250 D TBill D ScudderCI Cdn MMF D unch Inveitmntt MMF Spec Inveil Cdn MMF 1 Savlnps 1 uUSSMMF 1 Standard Lll yMMF 0 Lite VNLMMF Stone Fundl Flagship 1 StrateglcNova Money Mar D SlraleglcNovaUS uMoneyMk 1 Talvest Fundi MMF 1 TD Inv Serin Cdn MMF 0 unch CdnTBII 0 unch MMF Plus D unch mPremMMF D UUSMMF 0 TDAdv Serin Cdn MMF D 4149 unch UnlvenllyAve SEflntOHlD MONEY nterest 1 SegFundi Cdn MMF I Kmat MlnCsh 1 M Money M I B VMMF 1 RSA Fundi xRSAMone 1 yMMF 1 unCH COOLED MONEY MARKET7 457 Uncl1 Fundi xMMF HSBC Pooled xMoneyMa D Pooled mMMF 0 unch Continued fromBIO SijHghlnc OR SirjHIohlnc 0 R t01 SioSelCan 0 fl Am Equity Se 0 1845 CdnBond 0 R 02 Glo Equity S 0 03 Int Equal 0 Money Market 0 R 40 unch Sio Can Seg 0 fl Sig Cdn Bat OR SigDIvEqu 0 R t01 SijOlvlnco 0 R 02 Sig Explorer 0 R SlgHghlncBS 0 R SljHWiInc 0 fl tOt SioSelCan 0 R American 0 R 1 12 Global 0 R Global Value OR Harbour unch Harbour GthS 0 R LdmkAmerica 0 fl yAGFDIvlden G D 05 yteiPacRSP G R D 08 yAslPacnon G 0 08 yBalanced G fl D yBond G R D yErally GRO yFidEuroGr G D yFidSmlCap G D 00 Equity G D yGrowth GRO 05 yMMF G R D tOO y Alpine Asia N D yAlplneAsia G D yAlplneCdn N R D 04 yAlpineCdn GRO Gro N fl D 06 yAlpineGro G R D 06 yCrfnGroEqu N R 0 yCdnGroEqu G R D 09 yEuroEqully N R 0 yEuro Equity G R D yFidAsselA N 0 02 yFId Asset A G D yFidGrowth N D 11 yFidGrowth G D yFldTrueNo N D 04 yFid True No G D M yGlobal Bond N R D yGlobal BonrJ G R D 01 yGrowlh N fl D yGrowthA G R D ylncome N R D 02 ylncome A GRO yPerAcculun N D 03 yPerAcculun G D 03 y Premier Arm N 0 10 yPremlerAme G D 10 yPremierBI N D yPremlerBI G 0 07 yPremlerBon N R 0 01 yPremierBon N fl D yPremlerOlv N R D 05 yPremlerDiv G R 0 yPremlerEm N D yPremlerEm G D t02 yPremlerGro N R D yPremlerGro G fl 0 tOO yPremierlnt N D Premier Int N D 1231 02 yPremierMor N R D 1 01 yPremlerMor G fl D y Slil Term Bo N R D tOO yShtTermBo GRO ySummltCdn N R D ySummltCdn G R D t02 ySummilDIv N R D ySummltOlv GRO ySummltFor N 0 ySummltFor G D ySummltGroS N R D tOO ySummltGroS G R D tOO yTrlAdvBon N D yTrlAdvBon G D 01 yTrl Balance N D yTrl Balance G D yTrl Cdn Equ N D yWCdnEqu G D yTriDiscove N D yfflDlscove G D yTrlGlobal N D yTriGlobal G D yUSGroEqu N R D yUSGroEqu G R D 925 05 yUSSmlCap N R D yUSSmlCap G R D yBond G R Z nm ySpec Growth G R Z ySlratBal G R Z yAggrBal N yAgorBalVA N yBafinced N R yBalancedVA N R 11389 yCdnEquVAl N R 15288 yCdn Equity N fl yConsBal N 011276 yConsBalVA N D1 yflxIncVAl N fl yFiledlncom N R 20340 yMMF N R yMMFVAII N R 10629 yUS Diver VA N 8753 yUS Divers N yUSEquVAII N B W ttT N M65 Balanced G R D 997 02 Canadian Bon G R D CdnGrthEqu G R D Glo Balanced G R D 927 Gtdlnllnlty Old Int Cdn G R 1 Gtd Inf Intl G Z unch GtdlnllnSGr G R Z GtdlnlWIMgm G R Z Fin Asset All G R D Balanced G R D Bond G fl D Orv Gro G R D Elite Equity G R N fl Z FcnCurrCdnBn GRO G R D MMF N R D Premier Equ R SmlCpEq G R D GSEquIn G R D EauilableLlle yAccumlnc R Z yAmerGrth G yAsianPacE G 791 yAsstAlloc G R yCdnBond G R yCdnEquVI G R yCdn Stock G fl yComm Stock R Z yEuropean Eq G yGW Growth G ylntRxInc G ylntematl G fl R8 G M7 American Ind G R D Canadian Ind G R D Cdn Balanced G RD Toronto Bond G R D 1079 02 G R o J SfflL yAdvPonis G R 28554jjn gri i yAslan Gro 6 242 37 IKSft II 5ff B i s IS f iiii s m 2 3 KW R S m g r N R 3W yEqu Index 0 R G G R 321 504 S7 yEqultylM G R SJIJB w i R aats yOoEqPrt N 19074309 yGolncIA G R yGlobal SC N 19697 yGovlBpndl G R 26280 vBroJnc G R yOroSInc G H yOrowthEgu G R 97 ylncome Gl G R 31258 69 ffiSTT 9 R V G yn Equity G ylnUOpport G R U SU fflpfa Sl G yPaclflc SC N jSaTechl N R iK ySmalljrCo G R N 19201142 vUS Equity G yAdvPortg N R ytoPort G N R N yAsianGro N vBalPortffi N fl N R yBaanced M N R yflalanced S N R yBond IB N R yBond S N R yCanBal MX N R 20296286 N R yCdnEqPrt N R N R yCdnOpport N R N R yCdnRIEsl N R N yDMGroM N R N R yOividendlG N R yOlvidend M N R yEmjMWJSC N 21360 87 yEqSrolrJX N R WSO3M yEdu Index N R N R yEqultylM N R yEdufly S N R yEtnlcsfG N R yEuro Equity N yfixIncPrt N R yGlo Eq Prt N yGolnclAJ N R yGlobal SC N yGovlBpnd N R yGro 4 Inc N R yGro Sine N R ySrowtfiEqu N R yticoim fl N R yframelM N R ynlBond N ynt Equity N ytottOpport N yMidCapCda N R 1633 yModPortlG N R yMortoagalG N R Equity N R N N R ySmallerCo N R N vUS Equity N Hartford Life yAggressGro G R yAssetAlloc G R yCanadlanEq G R 1 yCanadianln G R yCdnAdvTec G R yMMF G R yRealEstatu G R ySelWorEco G ylrnpGthCdnE R D ylmpGth Diva R D ylmpGthMMF R D SMln yAmeiEquI G D N D yAmerEquj G D yAmerEqu4 N D yBBondS G R 1 yBBond4 N R yBCdnEquit G R 1 yBCdnEipt N Fl yBDIvlnc3 G R yBOivlnc4 N R yB Small Cap G fl yB Small Cap N R yCdnBall G R D yCdnBal2 N R D yCdnBalS GRO yCdnBaM N R 0 yCdnDlvt G R D yCdnDiv2 N R 0 yCdnDlv3 G R D yCdnOiv4 N R D yCdnEqu GRO Equ 2 N R D Cdn Equ 3 G R D N R 0 Euro Equ 3 G R D Euro Equ 4 N R D Glo Bal 3 G R D Glo Bal 4 N R D Income 1 G R D Income 2 N B D Incomes G R D I ck Amer Eq G R 1 vMBAmerEq N H 1 529 yMB Bal Grow G R 1 yMB Bal Grow N R I 515 yMB Cdn Equ G fl 1 yMBCdnEqu N 1 528 yMB Cdn Equ GRO yMBCdnEqu N R D 569 G fl l 528 yMBFrxInco N R 1 527 yMB Intl Eq G R 1 4 53 yMB Intl Eq N R 1 4 53 yMMF 1 G fl D 5 Q1 N R 0 yMMF3 fl R rj yMMF 4 N R D yNASmlCol G fl D 603 yNASmlCo2 N R 0 599 yNASmlCo3 G R D yNASmlCo4 N R D yTal Bal Por G R D yW Bal Pot N R 0 yTal Cons Po G R D yTaConsPo N R D yTalGIAAR G R D 496 yTalGIAAR N R 0 yTalGIBdR G R 0 526 felGIBdfl N R 0 525 yTaGoEqu G R D yTaGloEqu N R 0 yTal Gin Por G R D 487 N 486 SSsW KS A ITrueNrtli N R AM Mult SIO G R BBS Bis Bond N R 104401 BondBNL N R D Bonds N R 0 CdnAdvantN N R 0 DF CanAsse G R OMDrvMMan N R 99003 OMAOIvMM G R M DMODIvMM N R DODrvOpoor N R OSOIwrsSe N R 0 Overs DNL N R 0 Divers S2 N R D pjyerslllid N R D Dividend V N R D ErnergMMs N 0 Global Bond N D SSIntlAdv G R Income R N R 0 Internationa N D KAAEuroEq N R KBSH Bonds N R KBSHCdnEqu N R KBSH Divers N R KFI Fid Euro N LFSGIoEqu G R MB Bonds N R MB Cdn Equ G N R MBOrvereln N R MB Global Eq N R MMF N R 0 Mortgages N R D N PFS Asian Pa G R PerDiverail N R Perigee Bond N R PeriieeSloc N R RT Bonds N R RTCdnEoult N fl RTDrversI N R 94803 Stock ANL N R 0 Stocks N R Stocks S2 N R D igssu rsiM 6R AMMultiSto G R OFI CanAsse G R 101300 DMADIvMM G R DMODivMM G R EcflxASIks 0 R D EctjxANLSt G R D EcflxBBond G R D EcfxBBSBo N R 01 EcllxBNLBo G fl D EcflxODive G R D EcllxONLOi GRO EcflxDODiv N H EcllxDSDIv N R EcJxEEmer G D EcflxGGIB G 0 EctlxHMort G R D Ecflxllll G D 1652 03 EcflxMMMF G fl 0 tiofl Mix N Cdn G R D EcllxRInco G R D G 0 EdlxTSel G D 05 EcflxUUSA G R D EcllxVOIv GRO EcfltABSCdn N R EcolSSInt G R Eco KFI Euro N 09 G R G R 869 1 38 EcoBPFSAP G R EcotlexAFI N R EcoflexNFICd N R 139602 KAAEuroEq G R LAAGIoGrow G R IndAIIPatlllc AMMultiSto G R OFICariAsse G R DMADIvMM G R DMODivMM G H EcflxASIks GRO EcflxANLSt GRO EcflxBBond G R D EcllxBBSBo N R EcllxBNLBo GRO EcllxDDive G R D EcJxONLDi G R EctlxDODiv G R EctlxDSDiv G R EcflxE Error G D EcllxGGIB G D EctlxHMort GRO Edlxllll Q D 03 EcdxMMMF GRO EctlxNCdn G R 0 EdlxNFICd G R EcllxRInco G R D EctlxSUSS G 0 EdlxTSel G D EcflxUUSA G R D EctlxVOiv G R D EcllxABSCdn N R EcoLFSGlEo N R N B EcoflISS N R EcoflPFSAP N R EcoflexAFI N R EcodexKFI N KAA Euro Equ G fl LAA Global G G R G fl G R G R G R ylbVGWLGloo G G R G R G IDF Foraitgn Balanced GRO Bond G R D Equjy G R D MMF G R D lite FF yAdvancedPr GRO yAggressive G fl D vAmerEqulM G R D yAmerGrlAG GRO yAslan Gr A G R D Name Volume High Low dow Net Name volume Continued from B9 Transalat 46560 Medga 49 TiCanPL 1239213 UK S TrPlslU 2500 45250 TrPlslY 4235 Uta Transtac 500 JSS TrGtobo Z3000 521 2 Travefcyof 52900 Vangrdoo 2S TriVisono 11350 Vasogeno 120600 TncanWeH 2300 14250 JJS5 TritaiA 47076 S80 TnkxiFlnl 7500 569713 TrtaiRnll 900 VertraGr 324500 TrtaiRnw 2299 TnmlnCap 500 Trinidad 17900 850 Trtorthl 60500 29400 Triumph 4200 VfcfflyR TraecHal 315588 0280 Trojan lech 12750 Trueengyo 15953 XrJH0 Tudor o 2500 VlstaOH 65000 TundraS 31888 400 Turtog 31300 17471 TuskEnrgy 9000 TwinMng 62100 WFIMo 1500 230822 2500 Ultra PM 40252 UNI sold 5500 0500 22500 UntanA 22200 W41 UrtanBI 7655 35200 794 UrtorpAl 100 11250 UrtorpB 400 11240 11240 11240 UnHortAI 11165 VJtoasU 91696 UnCorp 12158 Wcoasl5p 53300 i Low Clow Net Name Volume High Low Clow Wcoast7p 850 8S8 9000 VVcoaslBp 450 WooastSp 400 WCoppero 3550 Wstmd 451171 Westbrto 76200 Westjetair 58582 Westmlns 151250 Weston 66433 Weslporto 66585 Weyeinae 2675 Whealono 55812 William o 5S5003 0700 WiLano 56632 Winpak Wireiesso 25850 7300 tVorWHIo 1478 WorlPto 1350 0540 0530 XCalo 40000 0270 tilOO XenosOro 6775 XeroxAp 1450 6590 Xlix 9800 Xptoreleco 12550 3250 YMG Cap 7710 3580 Yamanao 18500 0590 0540 Yearstru 15160 YoibeuAo 9000 0525 0525 0225 HS5 4SSS MIX l2250 I50 22M 350 Zaigon 81B42 H8 SS 16SS 2mant 149055 B550 8550 ZenonAop 450 OlComuno 40800 3550 Name Volume High low Clow Net Nairn 14 Acsfru CnutdBd 11 APFEnu 7 ABC En u CluWinkd 12 ARCSIru Co Steel d 48 AtaonqPu EmcoDo 50 Amaloau HBayCd Amincom Kinrossd AthabOu Luscard 54 BPIGkju OTPptyd CPLu PanCanPd CRSIIIu PetromtD CTrustun SnerritD 68 CAplmnt Teckdeo 98 CdnHolel Tetesysld High Low Clow N 12163 19054 813273 9425 51600 1568 u 2810 24227 Off 18220 85795 3750 2900 65239 u 42925 24079 u 13578 13100 47727 21255 2053 15525 7645 13878 300 19350 954925 u 34785 17851 200 1441 10330 a 4758 3900 39332 u 2990 l 21978 Buy Sell Gold Silver Maple Leaf Winnipeg price In Canadian funds for dollar Buy Sell Dollar Name Volume High t 0 HSRu 49820 HaBermu 13625 iO HCarebtou 23476 0 lATAIru 1000 0 Income Fnu 13475 0 InTrtylu 300 0 Labrador u 48487 X Legacy Hu 84805 0 Luscaru 415320 0 MckralncU 700 X Maxim uo 12550 X MidleHdhu 10497 JO Morgrdu 6950 0 MurSFndu 3550 10 NALOilu 63982 SO NCEOu 402439 NCEEnu 51380 NCEPtru 177896 0 Natemiru 10203 0 New Mill u 1647 0 Newcsllu 5825 NorthWau 26945 W Northland u 38207 0 Oceanexu 15100 PRTForu 10030 SO Pembinau 100458 0 Pngwlhu 197731 Primwslu 217532 0 Proams 11795 to Resident u 19559 RioCanu 527618 iO Rogers Su 183190 W 29875 0 SCIu 800 M Stininbku 36199 Sixty Ptru 7990 Quotations provided by BMO Nesbit Capital Close Net Name Volume High Low Clou KM HO Summitu 25063 Superferij 49048 150 Taylor noj 5850 100 TempMnu 12836 M Triaxcaru 6000 Ml Trlaxlscu 4750 50 Triaxu 6465 lOO Wngu 43984 100 Wardlnyyn 600 50 Wslrnlund 31300 150 Weslshoru 25420 50 Worldslu 1000 50 Yield Mu 2600 S TRADED IN US DEBENTUF 4850 Descarteu 11 jioen TrizecDb 45 3780 BKMII2 6550 25550 80 4840 0020 BusDevn 2200 20 6550 CITExch 14542 t0240 150 10950 OOOO CJgra 1261 50 20600 0200 CIBC 20 712 16750 t0250 CIBC 22 101700 00 13050 0100 CfflClte 50 9450 tOWO CartaiU 21595 9700 tolOO 317000 150 00 9100 t0200 RyBkK 511 26250 W 20280 0210 RyaP 500 HSOO 70 9880 o020 Sriflwareo 25500 150 241950 tol50 1705 50 12710 TDBkl 6 50 9800 0040 TrAMo 110100 160 5050 to080 Weattirou 300 cResiu PARTNERSHIP UNITS AGFMslru 9212 BioCapu 5790 iS5 FHelty93u 850 F Chicago u 67073 VSJ GazMtrou 31855 SH Global Ip u 808 1200 Kichu 71100 MdraMu 1760 7f5S MultMngu 4200 Public Siu 3500 TrAltaPu 57500 ftDJCdni S8ltal1Vl11 ffrU ED K6mus Bel CWI Dominican peso dollar Egypt Pound Euro dollar Finland mark France franc Germany mark Greece drachma Guyana dollar Hong Kong dollar Hungary forint India rupee Indonesia ruplah Ireland pound Israel new shekel Italy lira Said lAd Jamaica dollar Japan yen Kenya shilling Korea won Kuwait dinar Lebanon pound Malaysia ringgit Mexico peso Netherlands guilder dollar Norway krone Pakistan rupee Philippine peso Poland zloty Portugal escudo Romania leu Russia rouble Saudi Arabia riyal TrCanmvu 20809 0500 Triaxflu 23850 SECURITIES 2450 8350 Oil Prices Saudi Arabian light 41 i KM 4200 NCEEnnl Lead 500501 future 499500 Zinc 10221023 future 10331024 Aluminum 16031604 future 15851586 Nickel 65406550 future TRUST Singapore dollar Slovakia koruna Slovenia tolar South Africa rand Spain peseta Sri Lanka rupee Sweden krona Switzerland franc Taiwan dollar Tanzania shilling Thailand baht Turkey lira TrlnTob dollar Ukraine hryvna dlrham pound dollar Venezuela bolivar ouff Quotations In Canadian Bills Government of Canada Treasury Bills Wholesale Indicative only Ititerday Prev Wk Hnlli Oiy Ago Ago 1month 3mwlli 523 6morth 12month Quoiations provided by the Bank ol Treasury Foreign Exchange TORONTO CP These are Indicative bank selling rates for foreign currency drafts and wire payments provided by BMO Nesbltt Capital Markets at midmorning Rates fluctuate during the day and may Australia dollar Austria schilling Bahamas dollar Stock dinar Barbados dollar Belgium franc Bermuda dollar Brazil real Bulgaria lev Chile peso China renmlnbl Colombia peso Costa Rica colon Cyprus pound Czech Republic koruna Denmark krone Corporate dividends declared yesterday quarterly unless otherwise Xerox Canada Nonvoting exchangeable class B Payable April 1 Record March West Texas Intermed down Livestock Gold Selected world gold Hong Kong down London down Paris clown Zurich down Close TORONTO Canadian dollar closed at US down ol a cent Irom Tuesdays The dollar stood at up of a Pound sterling was worth up cents and up of a reported good bulls and choice steers and heifers moved higher at the Winnipeg livestock market Slaughter cattle 110 Choice butcher steers and heifers 15 per M Select steers and hellers good lean cows good bulls London Metals LONDON AP Closing metal market yesterday In dollars a metric Copper 17681769 future Cash Gold Winnipeg prices dollars per Canada up 1 po Dow Close Comnw I808a54 NEW YORK DowJones aver s as S Imam mmm Ui tmwAtwt Cb9 4195 Canada lywi mm 4ra nnm m S 700 stm MSB SIM S M2 5M2 O466 S JM 1M s SS MCo1 m 1Wm S K iffiB SS MW 61 S Sffl K mm WM nm m ffi K S IS im m S 7H M 25JuW1 102520 O080 S JS M lm S lJun04 0270 Canada lJun04 Hydro Quebec 850 15AUO05 111485 5573 0360 S In HS2 2S 3JSI W SS Canada 1OecOS IMoba 575 2Jundfi 9982B 5777 04115 s 77i Ira iss sa 3s s S S K 15 WW W Si5 WJ SSS 570 SS aw rt K IIS w11 tJun10 Newfoundland 17Ati28 95658 6491 0557 CM 1MarU SIS W S 101433 6 W ft Wi isffl 5s m wS uS m 146iM Ontario 125sp07 lJun23 Ontario 625 25Auj28 6264 frwri lJuo27 m Ontario 6216 S Canada 575 IJMS mm m OnMNyil 19MnOI 2JufHB Giaa 595 3Oecfl 5933 0455 UiX 560 2S X Iw to 645 W896 Mkft UM B Ontario Hyd 26May25 62680680 lnrawesl 2Dec02 OnlarioHyd 22Jun26 InvestorsGi 665 1308C27 tflKt Im jjn 2Jurt 9736e w MIC w ww mm m im MolsonBw 2Jun28 m m Quebec 100200 5058 oo50 avCarafla tApi02 Quebec lOct07 NavCanada lDec06 0417 Quebec NavCanada 740 lJun27 112055 6441 0488 Saskatchewan 19DecOS Z Saskatchewan 2Jun08 98273 5792 0479 ele 875 6146 Saskalchswn 30May25 6318 0687 m W wl471 6321 TgionloMel 1Dec05 PreosionDi 26Jun07 COOTMIE fiojersComm 15JuW7 Avcofm 100250 tmvtaMim iiMMmw Jino BankOINS 6 115C 0475 W P 5238C WCsnada MM 93667 7537 4382 4441 Bombard Cap 2CfeM3 Sask Wheat liSlulO totertUr 7J5 22ftK26 4429 SearsCaraia 4421 OdoOccPet 610 m Mnli 843 1Jun4B 110131 5724 yfjffi Mfl ffiiSi W MB 1UM W ThOTSMtof 6W WW WO Conste 194to28 WstcoaslEne 3DK02 4139 WtalEne 7i17 W98 A OpH M loir 30 Ind 1098911 MTm 15 IB 39326 6SStk Stock vohnw Indus an TSE35 Index So JRO TORONTO Yesterdays closing index MW 092 Cte u W 328541 SIM 57916 im 57377 58071 NDON AP Closing slock quotations yesleiday in new pence unless Euros or South Alrican rands art AAHDowcq BAA Bass ms BAT Industries BOC Group Boots British Airways CataWiieto WDurySchweppes Glaxo ICI Kingfishei Lloyds MaiksanHSptncer M RdsRoyct Uotevei WtvtDiMd standard and Poor NEW YORK AP Yesterdays standard and TSE Index TORONTO CP Yesterdays clos NM TSE300 93 Minerals 41 Ftaicl 112 WGas 86 WProO 91 Utilit 160 ConPiod 176 55 Forestry 41 rwspl S7 Pipeline 61 no Index clm 2001 2001 Must 53416 Hlfll Uv KS R51 71lst 2161 4836 657203 M73 m ym w i1617 770292 SmallClp60ll 23084 1548 723222 KOSUcb m tOOSttxto 685K 67U8 UaeHan niwaq NEW YORK AP Yesterdays Nasdaq Stock dm m HMt lite Cjf CompMto 0 ;