Order a high-quality 18"x24" poster print of this page. Add to Cart

Sioux Center News Newspaper Archives May 8 1918, Page 1

Low-resolution version. To view a high quality image

Start Free Trial
Sioux Center News (Newspaper) - May 8, 1918, Sioux Center, Iowa Sioux Center Leuw Sola Owens Dag 8 be Oorlog True translation filed with the Post master at Sioux As required act of october or her set Setrek Keljik Kali ii 1e Aan hot Oorlog front in Vonau Doron on de Ujj Aridou Hebben Koinig nicer Dan Zileh Gorec Makon voor eau an Der ook do Hong Enos ten Lobben Niet still Exten in Zion Moor on Moor Dat Eon Nicus Vij Andelija it Tensie of nets Zal do go Alli Cerdon Worden Moor on incur Mou Kan boo Lailyer Hoe minder up reckon Van Het in Frans Dio of Ornig an Iler Foeh lean Hoonig regiment of Divisio Van do Hond a Nooten Plaa Tsen Waar Hij by of Waar Hij Dat Het no dig Wei Bliven do Adco Ling Onder Eigen Lotfi Zieren Maar Zamon a Orinn Xii eau Vehec lie door Zion or Goon Swakko Gede Elten nicer in de dui Sehland re Kendo of Zulk Cen Cwak punt Toon hot Traci Etc of big Amiens door the Waar Het Engels he on Francelie front Elmaar hot Laats to Offe Isief heft Het Dii Tsehe Leger Swarc offers be Kost do Burck Guingon loosen Van Tot Wau Neer to hot Gemi Dolde Neman Dan Vonden do Verli Exen Bina Eon half Millon Dit Izaak to eone Reorita Disatio dig cd Aarom Werden do aim Laflen ook Vieler Vor Jodyn week Veel re Gen in die Tomb Vera out men spot dig Een Hor Vatou Van Het Ottun units Uhland Al gels mooted doen of do Ecron Trust gym ode Ren Liuis to hot Lizett Wel Weenig Torreon Maar Het Cind Dool word in de lion Dor is nog even Stork als to do govt eaten die Dee week warn Winig nicer Dan Patrouille on Ivr Tillerie hot front big Speren Houdt stand on Hier on Daar Hebben do bondage Nooter con d end Schen Brach ten Huiguo Linio ecu Winig Voo Ruit Tus Schun Kummel in la Loerch very Isselee Cernige Nialene Van Maar ten Slotty Blevon a emitters ten Oosten Van Arras Namen de eng Lichen ecu Posi tie Over bet sch Cal Guti Oncu be took Neu de Veran Cringen Edi Tor Niet ook big Toul Waar do Macri Kanen ecu be Declute Van hot front Hadden gov Cotton of Klein Schaal de Vigaud trash the of con nacht Eon Loop Graaf to Maar de Troi ullo word in tilds out debt in Een Hovig Baraga Zuur word of de dui Tsehe position Het Zuur pc code hot terrain voor do Stollin Gen Schoonen Toen bet be Gonte was or a cedi Duit Sehyr nicer the big Lun Oville Drobig eau Patrouille i00 Yard door in do Iii Seho Glicr ont a Etc men Eon Post die Over romped or ont Stond Eon Kort a Rabij j a Jandon Seii Veldon in do 4 go Vanigen Gino Mon Canado Esclito in Austral Ischo to open Hebben ook your Deleleu Behwald on him Linie of Een punt drive Virde Mill Voo Ruit men very Adit Dat do Vijai Iden in de blurt Van Arras eau Niev offo Isief Cullen nil be Lekeu is int big Amiens in v Peren Goon Doo Braak Kun scucies big do Penlon in de blurt Van Arras men Grotto Vieau Dolinko Ging Laargo Lomeii on Hier a cig of of to Bron do allies Niider Louden Tor overal Hovig or Lillerd Vurnen Liu Iino Vlic Gers Xian go Stadig in do Lii est of de Vijan de like Bee Gingen the on Imine Vlieger slag the Leve i ecu Werdein 14 Vigaud Elike aeroplanes Neer Gusti Hoton on 4 waive Gediwon Bijou to la Deli de allies Verlorn f amerika Al in Moi Een Kwart Millioen ree Ruten Alle Cullen Var Groom Worden in Camp Dodge word re mite Gemma it voor 15000 nicer de Duits hers Xian Bexiga de Haven Tete Herstol Lea door eau a Argul Uit Diepen Voorbij de wrack eur Der Gez Onken Maar Het Zal nog Wel Een Poos Goordat de Haven Wear be Bruit Wor r i Aan Het italian sch front is log Niet Veel big Zonders Gobe urd or Toch Zion or Dat Iun Cuzort hot Offe Isief Voort Al to incr Charles run Tosto Rijk in Voo Niame be Leraas Xian Naar Dit front be Faan in or is Cone groote bwe ing Van Trompen in de Tyrol in Trentino men ver vac it Eon offo Usif in do Berg do Viand in Cullen Wel Echt tra Clitton of Hier door the Dircken of Dan in de Vlakic of to Detalia Auscho Linio Dou Dan org cold wan be duende Deze maund be Short outside House per gallon 2e Short outside House paint per gallon barn per gallon Flat Wall Gal i on Bestel Vroeg in be Spaar Geld hone 64 Painter and Sioux Lien Tii Stehen Rusland in i Kitsch land Al spot dig aau Vangen vol of few Cen by right Uit or drive Millioen Hussen in de Linden Der dui sehers in de plus san Lioi Idun 1 Millioen Duit Het Crest Cullen worded Jongens Onder Eck tie ii Junr eur Nannen Over tic Buevens de a word Senf begin Gemma it met die alien Gese Likit Xijiu of a Penn Teer jul Len per Wink Worden Uit of 10 t Leer dolt Aliazon go Dongon Kun non Worden Iii Xou do Samlof Laflen Vank i Hadden do Bond Nooten pc Nair Succes k 8olcfltn let Succes to dlr mar Henf pnm1 Diu Len Upu men is in Mesopotamia Eenige Tiezen Husland a Nat Zich o Veren Trotzky Raadt Aan Dat Rusland Weer Een Leger of de been Hij Stilt voor Omalle Nannen Van 18 Tot 40 in Den rape Bandel to Onder of Gereed to Zion als Japan Midi to Veel Ayanma Titt in list dui Sehland spelt Baas in u Hob Stopol is Wear be Xet in ook Verder Tot Aan de Van Axon Hebben de Duit sehers Eon stad do con Tralee Hebb ii nil Fei Tolik do go Lio clo Kust Der own Etc Xee in Uranio world Bina o venal Helgio do own cars Zion erg ice bin Grotto Par Tijon Voe sol of Wong orc of diet Het Laug Duren Zal Eer Allis Vor wind cd in in do Haven Wei be i Ruizt Kan Niet Allou twee soc pen met ballast in do opening Gez Onken do Moefili Jaheid of Deze wog the Rui Meu word verhoog door Dion uen Dicht big de Kust door Vau Woge do branding Moe link hot Werk Kun Voort zet amerika last Rusland Niet in Den do too stand Van Het Russi Selio Volk is excer Dro Evig on amerika steeds Mot Bun lot bowl Gen Al Yieh Bun lot Bliven Allis Al Worden go Ila an of to Delitko on stot Felix to stun to voor Dit Doc Werd con Eom die Good of de Hootte Xian Mot do Russi Selio i plan of Rusland to help ii lie Eft 1 Volkomer Goe Deuring Van i on Lieuwe Reg coring door will ill j i and to de dui sehers Vissio go Vorill Van groot ice Beni editor Stappen Goi Zomon of Hio Raan Oen Orindo to Volg Cus Gouigonis Van Don vice Dit Dat e in Xceron Vuist Lizett inc arc 1 or heft ook Wodora con Husland Soeken to Lehton Aan Gawande de i dec Wilson in Senoj k Van Rusland in de toe Komst Eon hi1 Duit Siors Xian ook Verder Van ii be we me in Finland on j Nen Sheid on Dat Vij ton Namen Monigo Duiz Ondon Van do j Totoa wat de Boli Cotten Rod guard i Vii Dat hot is Mot Duit Seiland heft a Dat win rus going to War must close out my entire jewelry Stock at expect to leave to help lick the Kaiser must dispose of my Stock at every article priced at less than help me clean up my Stock and receive the Benefit of the very Low prices i am offer id go first first get your share of the Ellerbroek gig tokens Virga doric eur tie dui Tsehe annl be Bruit a Dynamist word do zoo als de Beni Jon Kwa Man per Auto in Fin Don pro con Inorg a Van 1 Mei Dodou Xii Dit big Dexten maak in Dat Lik Init Candida at Stel voor Het at not Van in on Der weeping Aan de Uit Sprank Der kick cars big do Mij in Nwe Gunst county wed rpm an Noncler in Mij Zelf als Candida at voor Het amt Van county in Ond Erncr Piug Aan do Republic Winsche Alle Vries Den eur Bur Gers Danze Grende voor Het ver Rouwen Niji Ges Honken in de Goodwillig Heid Mij but Pond too Vole eur Indian in wed Erom a Cozen mag Woi hoop in Verder u min Var Troi Iwen waa dig the John gig Houdt naut Seurig Dante evening Van Uwe Uit Gaven in debt Een receipt voor Elke Uit Graf als be Een checking account met on debt in maak de memorandum of us gig be Hoeft Niette Niette alies is Daar Zwart open de rest Van Het Dat be in Een of Gwen Kent Tel is Hier in win ver Welkomer us account first National Sioux to offo Isief Wear Eon pro Daspro Pagan a of Touw vol Gons by right Van London Werd de Lolland Stdio of minister Kolin Moor Duit Seiland Naar London of Daar sons pools Hoo to to Kolin is editor Trug Daar de allies no nog minder Dan omit Moron Naar Een Frodo die of dui Tsehe Voong Ardeu Legrond Eon London Soh Blad woot do voor Warden of to die Iii Sehland Deze Xian dui Sehland Wil a stand do ii Van Alle by Motte Stueken in Het Helgie Zal i Erteld Elzas Lotta ringer Gulleu Liebbe in Deol Uit Iii Ken Van Den Duit Sehen de Zaak in Het Ooster a lift voor looping land hand in Don oni bet of to Oen Daad Van on a Olivere sym Hen begin Werd Roods Gemma it Duit Seiland Loeft Don Russen Soeken Wijs the Dat ame Rika not of Erlink is in Xian be Maar do die it Island Mot on Laud Giad be Wist hot leu Dat do to Ikimis Sie Voel goods Tot stand Al Bron China Zal ook China Dat Roods Toledon Don Oorlog Aan Duit Seiland Vor Al ook eau Banjo Mec hot Loeft Der bos the sold Aton Gozon die Daar in Jishi Pullou a Eon Paar Gonera als Xian Roods in fran Rijk of met do Oost Eurick Zal Weenig Lebied Hoo go Oorlog Raad the Monteree Aan italic Rou on Allis voor do Aan Komst in Over de Kolo Ien Zal met j Gereed Heid to alter Goodvin Deu be list Duit Schlaud Doet a stand Van Kinau l us voor sheriff do i Exorie Van Boko Iid to big Scundi Davit by voor hot Van shr Iti on zoo big Gik oxen Aan do Beha Ruiging Van Werl Xian Goh Olen tied to the Koop two vol Bloed Hereford i Van Eon Jaar oud ii 1 Van Drio the Vor Kringen 0 the j Eon Parij Sam High Hooi big j while you can use a tractor advantage on account of the scare j i Crit Don i 0 of and High of Koenige Ino Oie Lees booked voor per Wilson Pritsc blame in bus land de Geva Uge Een Wuitsch Gebow door Dyna Miet Uit Dakota City Komi Een dui Seho Baal Waar Een logo tue sons of n vere Eui Van Rock de Lataste Drio Jaren debt gig Vior Brillon repast in Hijii voor ver Schiller do Kulen eur Elk Dozer Groft do Beste in by Eccl us work ten Harteli Juste aau big die Linden Aan Hood pin on audere of Stroebe Kunt gig Eenige Redeo of the Dat win Alles doen wat win last on Uwe Odgen Anderz Oeken Van Sioux because the Nilson has some exclusive such 3 drive wheels hoi Iee More drive wheel on the 110 the lever hitch the harder the pull the More traction it gets 1vont my Reafy rims to help take up excessive vibration on hard has a Good plow Speed 2 12 Miles per All at same Speed of and remember that it also ha4 the g Ood Points of other Good tractors such As being built the Best medium Light in Hyatt roller but last and not least remember that the Nilson deliver More drawbar pull at the drawbar than any other tractor of the same size weight tractor and to we j1 vis Arendsen agents for Sioux

Search all Sioux Center, Iowa newspaper archives

All newspaper archives for May 8, 1918

Browse
Order a high-quality 18"x24" poster print of the page above.