Page 2 of 13 Mar 1918 Issue of Sioux Center News in Sioux-Center, Iowa

See the full image with a free trial.

Start for Free

Read an issue on 13 Mar 1918 in Sioux-Center, Iowa and find what was happening, who was there, and other important and exciting news from the times. You can also check out other issues in The Sioux Center News.

Browse Sioux Center News

How to Find What You Are Looking for on This Page

We use Optical Character Recognition (OCR) technology to make the text on a newspaper image searchable. Below is the OCR data for 13 Mar 1918 Sioux Center News in Sioux-Center, Iowa. Because of the nature of the OCR technology, sometimes the language can appear to be nonsensical. The best way to see what’s on the page is to view the newspaper page.

Sioux Center News (Newspaper) - March 13, 1918, Sioux Center, Iowa I certify that the is voted the general election in on March in i 1 d Brooke treasurer we i ass Krof boby1nx1 councilman Slob j councilman to Dib Mots councilman Den Westfi councilman wands Here councilman Van Imus St in surer assessor d a Council Tinaa Van Berg Vav councilman brinks councilman Wesselink councilman eos Ink councilman Teveltrup a a a d a councilman councilman councilman councilman councilman tic Tischb thab in Heb Pas Cut Vanigen Een groote in Voon Raad in Kuze Grade paints in to win Verz Oeken alien die or Over de Ken Deze Goc Deren the Onze Stock the de Prift de lags of Kwh Vitrit in Irig y Hebb fett Een Complete Hon shelf paper doilies in Denke Raan on prescription department Staat on Derecan expert met Wien in Vlug Heid in Het Oglo opened Uwe of Prius Schut de Oorlog True translation filed tile postmaster at Sioux March As required act of october de Gerichten Vau Het Oor togs front hand leu incest Over Kline kids Xian Nikii de or de Van Den Dag lungs hot Gechele i do groote Vuk Nonnen Kunnen met i Meer Crnak Var Voerde i Wanner hot is Een Strate Gisch Het Kan Morgan of ook de Volgende Maar Het tip stip Nader Meer on in Wanner de Vij Fondeu Niet spot dig wat doen Dan Cullen de Bong Nooten Wel its Van hot front Dat de Vijander Raibe Proefr in aim Het Maar zip Werden Tel kens amerikan scree front Volges de in Den Aavang in Een offi Cisclo no Kou men cantal go Vangene vie Len in Han Hie Ruit Haast Dat or Aan Den Der Ein Ameri hot amerika Anschu front Meer Kaasch Kolonel Nam person Slijk Dan aim Een Ander Del con dui tache offizier de Dit is editor Niet gals i Andere Kan Guido link Blip Fuit Gem eld Worden Dat Een a do Engol sche in Flansche ver1 of Een Zal Worden door de do Oosten Rijken Hebben ook Trepen Uit bus land Dit front go Brach a in Willen Bli Jabaar Dit Volo Jaar Trachten of in de Vlak to Van Venetia after Dalen do Piave Riviera overt Doit Aliann Zion no Mer Baar ver Stert door de fran Sehon in de Engels Hen met mans happen end zoo Dat Zuj Don storm bet Hood Kunnen r Het a Tillerie Diniel Wai Buiten Gwoon Onder Werpen Dit front Aan Een he veg bombarded Heth is Best Dat Dei Viand end no legers Rij Kringen in its Cullen Ond Erneman in Den de Niet de raids Hebben Plato of Nasht verde Bald Raate in Het positive Der allies is Hier Gede Elten Dor Linio in Dat terrain Tus Sohen de in Vij Iorg Komdat Het terrain Tenhet Amrik Ganscho front Mande like Tegen Den ver Van u Rusland Werd week v n Ruslana Weru v of steeds Vermelda word a Kropen zip in Een Gat Dat Ilat win Pas Den Oorlog Bego Ohen Cen bom Gemma it de England in Franl frisk Zirri Bemer ten spot dig Dat zip audenby heft Weer Reeds Drio Jaar in Den Strinden Daht big de Viand Elike Lime a Voo Deelen de Tii Ken men a cent Daar Weinig Nutie Van item Echter Reeds licht Over Eon front Van twin ecu in de in Het waste Gevaart Daar word Sloe the met Een Wjk Ora de Ehui plaats to Verla Paar word in Van zulus molding Toen Tegen de Maldag Alles win Zion Echter Dag Estil beef bes Loton de boys of n links Bonie Iid of wat Van ouzo to gig the Wagen of Naar de a boys the de Gewo Onte Stol Lugen the Komesu heft big on do lot Aeling to voor Noi nip Vern Winderd in Runden Uit Alle Lehtonen nog Vooris Noniel j Loo Bra Imi Schien met t Doel of de Din schors Enron Benbar tie Amorita Anscene Joop Gia be Reiken spechts on con a Risvig Aan hot Hostel Ink front Vonen spro Ugen Goordat erred the Alec its of Ayuen do amen of Sommise Vijander Een Schot go Ruurd Gede Elten Van Het k Eft cantal tip is Onte Redon Over Het Toeko Raster Aan Vau aau Vallen of Grope Vongch Wook Zijun Eon Mauiu j Tore of Goon Enkel punt Towa boys Ges Neuweld Van Het Behan Den zip Echter Weenig voor Esste regiment de West Vau Lens word eau Arae Rianon Hebben ook Een an Vanval aug Slagen on de Britten Der Gede Elte Van Het front Over Markten Een cantal zoo Dat zip no in Het Aust Aliers vol Brachtel Een acht Mill Bezel Vuu Yii Eren met goed Berlijn melt Dat m Luethge Stu cues de Duitscher do bondage Soohen 19 a pen de Linie Der Bong Nooten Rop lanes Verlores in 2 Obser Vatie Viau n Heving Maar vol Gens Het Fofiu Peele j Werden met Deze Van Washington Verlor i dui Schlaud Deze week Aan lift we Stelik front 2u do Luecht Zion de parti Jeu Genoer even Many men be Looft Dat met eau Ger Geldo Nau Over Van de Bondmen of uen Van Lonine Onze voor Maarsen Zomer Goederer Zun no Uit gestalt Van Onde Vinding Steilen on in Staat the Ween wat Het Publik Van Sioux Center in of Geving Begert in win Makon Van Onze Dit Jis gooral in Een Tyd als Deze Van let Gro Oteta Belang on win Zion Voors Roedig we warn zoo Geluk Kig of Ponze Ink open Vroegh Indig the doen in Kunnen u Daar Het Voordee Van even Doordeen win Onze i Koppen Van dress tissues in voiles Vroegh Indig Zion de Patroney in Fleuren Everie ens curtains in curtain Holden in Spring Eveleens Een Volle Dige lion ready made aprons voor gooral nok vestiges win de Ataii yacht Van Het Publik Van Siou x Center in of Geving of Onze Sorte ering Schoenen Bobben pc in Alle in Ali St disc War Schoenen Tot de meet stylish voor Ina non on Congo lieder on Houck on Shoen Endema rement in win even u do Verneke ring u Voldoni icing the Cullen Genii on in Uwe Gunst aah Bevelene Gerrit sen Den verde old Rougo is or Toch Een tied Waar Napoleon Zijun Loon on tying de Termen die Napoleon voor Sohr of Waren tie Maal Orgei Dan die Ous Opic Rongen ook big in de to Gejeu in in lot Baringer hidden raids i in vol Gens Dengel Kihe Militare Hewett de studs do leu 16 Divisien Vau hot Hostel Ink Naar Het we Stelik front of verge Bracht heft Duar of t Odgen Blik Meer Divis jes Dan de lunar to Eli Zijun Ile Bondmen Fotou in de Meed Rheid eur gooral wat bet re it de entrusting cd de Attil do Vigaud nog Meer Trepen Kun Ticu opt Reugen Maar prob Login voor bet be Staat voor dui Schlund de Beistle Trepen Zion Reeds Lang Vau Het Russish front Verweij a Rabij Dater no n front in de talk Ike raids Beni Zeu Dat j italia dui Tschand Het Coorg Naomen of Fen Sief nog Niet Aan Het Itali Tausche tront de voor Breiding is comp Ket in or Trot men Meer de word id a leu de Vijander Brae then ook Wear pen Bommen Naar boned of waai1 door t Personey Dedood de Vij Auden Hebben under Short Bommen in de be Eenige Voe Teu Lang heal trip n out Plo Bare nicer Vor woes thing Kau Aan Reehten Dan Oenig bom Uit Yeii Kau ii de ver Litzen Der Kugel sche Han Dols loot bed Roeg Doz i week 18 12 Boven do be Finland beef Een Vordra met a Arabi ver Kalard wird Dat be Ido Staten of Voet Van verde Naa Rae be richts Jeliben de Fineou noon Oscar of Den Troun Van Luuri Den Keizer of zip to us Lieuie Moet verde voor Wardan Zijun Bard eur Vertu Maar or zit nets auder a Laug gtd Bald the Hebben Outing hot by Bucu 2 Uren Bese Heid the d Onder de Voort Ardeu Zijun a stand Vau de Ai staud Vau Reeth of Deu do eur a staud Vau Reehten o Tare Velleu artikes Zug leu Rij Van Zion Maar oing Keerd a lift Het zoo als voor sen Buenie i dus Hagen leg Uit Den Rij Der to Ken de Eenige Hoo Der Volgi ins de Lataste Beric Luu is Baker in Gezelschap Soldatek in fran Rijk de Wegen Zija beg Onnen this patient came a Long ways b of j Mother can now do any kind of a sewing and fancy work since she started wearing your glasses which she could not to with any she has had hereto fore if you want to you can use her dont think because your pres ent glasses Are not satisfactory you cannot get Many of our patients come Wear ing glasses fitted by Spe we have relieved hundreds in the past few Van Center Harde Tilden Trengen Vera Dering do from Zijun win ook of Voo Taou Geen Joe diet Busi Ness Meerte Maar vapor Contant Tete of ginned of Den Isten on win Gedanken alien voor Hunne begins timing in win Dat win Verder of Uwe Klau Dizie to Geu Dat Het beter voor de business Man is eur beter voor de Klant ii Lindt Geek want in Bru door de Gewe est in South Toeu Het Jar of was had in gee i store Bills t the Bethlen in de storekeeper had ecu Book Dat was Flink diet wharf Deze veranda ring voor Contant suit alls in Watt Verder Var Soeken win vice Nile Ink die on nog sch Wio dil to Vermef Felien voor 1 win Darken u nog Nalii voor Uwe Hooi Teik Heb 15 ton Best Hooi the ook Een Pard the Viuf Mill Zed Van Sioux phone 52op Jake 2 big info Meen Voltr de firmer a 3 1opz aaa

Search All Newspapers in Sioux Center, Iowa

Advanced Search

Search Courier

Search the Sioux Center News Today with a Free Trial

We want people to find what they are looking for at NewspaperArchive. We are confident that we have the newspapers that will increase the value of your family history or other historical research. With our 7-day free trial, you can view the documents you find for free.

Not Finding What You Were Looking for on This Page of The Sioux Center News?

People find the most success using advanced search. Try plugging in keywords, names, dates, and locations, and get matched with results from the entire collection of newspapers at NewspaperArchive!

Looking Courier

Browse Newspapers

You can also successfully find newspapers by these browse options. Explore our archives on your own!

By Location

By Location

Browse by location and discover newspapers from all across the world.

Browse by Location
By Date

By Date

Browse by date and find publications for a specific day or era.

Browse by Date
By Publication

By Publication

Browse old newspaper publications to find specific newspapers.

Browse by Publication
By Collection

By Collection

Browse our newspaper collections to learn about historical topics.

Browse by Collection