Order a high-quality 18"x24" poster print of this page. Add to Cart

Sioux Center News Newspaper Archives Jul 17 1918, Page 1

Low-resolution version. To view a high quality image

Start Free Trial
Sioux Center News (Newspaper) - July 17, 1918, Sioux Center, Iowa J t i offt Van Donsel Taf in i i i t v if if ver Schlunt elea Geld legging Tegen 4 als to jul in rpm Geld in Twatt Dat i j feet in sift Kan Tadiri of fidget Noo Illg ook Al it Vel Zirri let Al tied Immke Kesluk out in Cott Tant Aid Stair Een Bank interest do certificate is Lett waa Rop go Yufit met interest of Bop Walden Maar in ten Noodle the eel Ger Beta Teu 4 interest of tied last on u helped of Geld Tebesa evens interest bet Alende first National Sioux Over the qty Rivkin of of talc hot face Hwy Van land the enl Genii to Ltd e Over in Elit Nelljo went de Saab tile pm Landon Hibbett Vrtar oils land nog Al wat Blair Ell awl Flat kelp fort in hot nil Dpn Zott Deff Alfip Onsom or tort in Lens Eeast vol Komenc do Frlj Hotd Van tide fun Staat one Perky Zort 8n big Volp Der 2ulde1ljke statin to Oral wan Het de stunt South Carolina die Dot met hand in and Dot Kwam Aan Het men Een Zeke re Taffe Twet Iti Washington exec Toor ooze Hillk Horlor of Eide the Dort Dpn Deze Staat let Aan Talde Onder Werper in vhf Klaar de Dat men Frlj in in deign Nan Het Kornaat opt Eden Van Jack son Bew Crete Date Weer in Der Mlynne up schist Monr gooral Kwh to Dit tilt met Dpn warn it de is i was Al Jateff Ting re West in top wan Het Dat South Carolina i Hure Een held met Overl to vef dip Verbic King Watt de Voorhi Abaffi Ste Oor Zaak Aarom hot Nooft Lon in Het Zulu in Tugen Elmaar in i Aruba own bin in de Burgi Oorlog blk waa door do band Van in held Weer hers told Dot i ill Ope Hevin als Tolj Nufi Ftp Chi Wand Dat met de vol held let be Sta Aylmar Sevort ten Werd Aan die beg Snelen a Letteer in lint is Dat de e Pluri bus Mim ult Velen Dewaard is in Onze filk Een Macht Aan Len Dag a pc t Kuntch legged in Elj 01113 tie and in tit Blip it Aan a pc to government of the United Statni does not object to nor forbid by Law the use of foreign language for legitimate to preach in hol Lamlash to members of your who either do not understand English or who better understand u very truly Plank director of twee Helt met belongs telling get Raad wat stand punt a cent Het federate gone nement to washing in pc Brand Mot de Tual Kwe Atlo Elj Zion la de gel Enheld die Traag to door twee Liri Tivus die of hut Odgen bulk in unit ecu Hollands Ali prod Kant in re Clito Zoh voor in Fornatle Naur de we Laten hut ant Wood Dat Haj ont Vang her de Naum Den pred Kant in Van do Phi atm Latcu Elj Maur Laten voor Het Ore rage de Lieven Woodri Slijk Het Croom ment out the de by Levy voor committee of Public informal to it Verond 1antor my dear t have Jim roce Vihl your letter that a Louil Cal Ling itself the la Furuli of the National defence has demanded that the Church of abolish Tzib of the Holland language i do not know Tala i can unsure you that u action without Antolity to existing and without the Sanction of the Federal you Greg alone Power to enact legis Lutton in matters and Coa grew not yet taken Steps to forbid the we of foreign i think you will agree with me that it is Wise and that As soon As Ull those who come to America from other shall learn the language of the Imd that i Church and St Otil English shall Cuine Pukly he the Tongue of Ooi ii Mon sense tells a that result is to be Broil she a Lieut in a mud in specially at this time when we Aiu to reach ouija reign population with i lie of we Cun 1 not to destroy our Appi Hoe Krui Pend Noder Mandsch Blad Lazen adj men Kan of Venchi Llende Macleren a Len Dank de Durtsche Kelzer heft Drle Nieuwe Over Den Ulen Gene cd Naar Den Durtsche Hon Denburg in Louden v de Kroon runs Chr left no Aan Den Koltzer Beer Vernc Ned Over do be Nadig Zeer Harte link Hindenburg us Maje Stelt Dank to not Billj be Wogon Bart Herb Telg Het Ulene Grotto Bewlus inn be mar a Mendorff want Het Aan iwo Maje Stelt Waag in Mlyn Aileron Dardani Gutc Dank Nieuwe groote Eer met Den deeps ten Eer bled Aan de Voeten the Kan men Zach voor Een Odgen blk in Dat Een Amerle Lansche Gene Raal of to Odanise a Laze Aan Den president Van de Hatton Ven Zou zog wat men Maar or is Oody Zlote Veel Van Actgen Haarde in Mannell Khelil in on land zoo Dat Zileh Zelf Goan Zenyo Udog last stunt Een Persoon Zach zoo Zou of Zulic Wugell Jakc Krupen de wooden Aan de Voeten Van Den president the very sincerely signed Niet Allen is vol held eau Der Grond waa Rop Het Fondament Van on Klaut Kundig Leven Maar ook la Ersheid Een Der ten elude Sterken Mac Btl the is bet Dat men hand Aan hand in Schoudel Aan a Bouder mag Fri Bjeld Aarom Dat men Onufrau Koldijk Staat in Dat Elj Aan Clauder ver Bonden a Len of the Stan Ente vol held in Een Helix Elmaar let Maur Sloan met Elmaar in eau Elj a Len Rij in on zen Een Heid Enomie in ooze Vrijheid Houden win re Keuling met ooze eel tend in Cullen win Zue Keu Oil Alles the wat met Lluu Besta Aubara Het name overhand in de House in tee Kynis in Haarde Hier Vun Kun Erst door Ceil Grout Deel Van ooze burgers Warden Dit was eau Der so Zaken Aarom Tyee Polit Leke Par Vijeu Zich die Beiden Dwaine Alex Ander Hamilton stood Aan de Wue in Thomas Jefferson aau de Andere zip re Verste Wilde Een Sterk gouger War Una de Soudou bet pen ilor a rooster ten Kun nanpu no Cinon Ennis zoo Danes or kind door de Grotto Mog end Gednn Van to Zorn ult Dat Een staut bet Recht heft a Len Wolten the die Van Kraclet Ilju in Dlen stat Maar die Wetten Mogch nip in str Ltd a Len nip dip Van hot Fedora be 10n Ulm Elj no naga an met Welk docile groote Werel Oorlog get Tjeerd Dnn Koni ii Elj Tot do Dat Het of Dat program Nam Van vol held in Enheld the Over de a pipe in Ondr Nellu in Ruick Maur Alert nude Clundt Gobet ind Len die beg Snelen de Landen in ondcr1 de vol Kern 7er Werfeld be hand wafd Dan molten Zulj Zach open Baren ten Opal cute Van de Verschul Lando unties Haj die met Andacht hot Schr Lavon in de Relevo Eringen Van on zen Den president heft Arimede wat door a met on ver Bonden Naples be Zed Dan is Dot Het Del War men Naar met Klem word be Dat langs Dlen Wing pen Al Kempe open do orzame arc thu Gena Arborg word voor de zoo Worden Dan de Hoek Stenen Van Frlj head in Van held de Hoek Stenen let Allen Van on Maar Van Alle Landen Ente Vens Van de Vermeul gang Van de Verschul Lempp Naples als Eon group Het is dus Een Schoon i Caal Dat be Een Alerv Mene in Dur Zanie als ecu Gevorg Van dozen Oorlog Zou in de Gescher Denuit n pleats Karl Gen als Een Der Kroot Ste Taat Kundle Van Dege scaled cols Der Icen Dat alien dip Tus Schpuz Eft men to Cende Herat Dat blk on Aan Walden Sulten Friet Fegy of Cliffen Maar to Oorlog a Len Een n Waar Ilon t h him apr molten of on Tigon Den Eren men was feed Dat de jul panners Daar 4cht Louden Karl Jpn in Dat Van to Ltd die Ella Den Wel Handen Kohl ii Het Dat Het Volk trouw Ennu is or pen be die de band nog Theoli or is Daar Veel Gobi land Ennu Rich Lent men t Hobbin of int to Vord Celyn on Den int Daar Evn a Petit be it enl Worden ult word Iteck done do Burgemeister Van was Neerga Slangen in la Iai Irvan Den Nek Bruk end has Fate was in top die Gevo if n Belm Lignite Dpn Vul St Gebr Nik tuna Etc of Dpn Man to Het Truli Regp oven Het Keval treat t is pen re Jap do is in Het Grecht be i Oerst digs zat of Dali Gene rep Nung Houden met do it he Rover groots Aan Den Dag de Christen Eliter verse sgt or Zach Over met Iveli u Leder Belang Stellene men Var laugh to veer hot Bloe Vergle ten mag men Zou zoo Gaur be Dat de pin Lluke a Orgei Aan de a Jdc Der onders in Dat Opo Feren Van ecu ii voor goed mocha Ilju Een Zaak Van t Verlo to wheel i Echter Zeker Dat wan Neer Dezen Oorlog ton elude is in de verde i be Sloter men nip Weer Een Dergo Lluke str Ltd Zal Daar de Vot Keren Een is Hub bin die let Poe dog verge ten Zul Joe Schulden Nauru rider de Lucid ii be but Cullen Cullen Dru King die Zileh Lang Luat get Catlen enilo Verlie Xii Van Jon Deze Bank Rafaat studs de too Gate grand Van in Handelong word Beilen Van Het Van de Van Belanger Van Onie Veri Ocken on Ime takers Eane Ven de Mem Kerin Dat Elj of Serette wlm Nwe Belanger to turn be Sioux Center state j Hindenburg Lek Hett Nederland sep Ralz Lucr dip ult adult Eckland Nan nude round Wnm Deel Deviet no cuts Dat Het Waar in Dat Van Hunt Lynburg Lek in a Len Werk ttys Gentru Kilmus Van Het unit Octie Leger let tin Dot Werk is Over genome door von Iii Dpn Hij decide Verder Dat men met Ozet Deze Veroli wrung be Helm water inn Pike boric then imn Maar Hoe Het ook enl Wel Veel Coram Lerling the Weeg want la Belden Bubben Al lung Sarn men us de your eaten ult Cedar ital is Wieldt men Dat Vele business Mannen do wet ton Tot regal Long Van de of Reg Long Graro Mellk de a Edsel and mull Strathur rep Een Vun die in Samen Ennu Ewuin Hij Tot i Dat men de let vol de oui Dat in ii de Coli Ruttei let families molten Bier Billj Toen de Oorlog ult Bruk Wren or Vele Rouwen met die gluten to Nen in de Der Waar Hairne Mannen ook Damps do Een lick Ilande Daur Ini Ilden Deden men Zoet ook of Dichir Het i Node Skruls o de it of zoo duende ook Mee Over Den Ocean to Klinnen Hetzel de Gepp Virde in King Viand in Maar Het Werd Daar wan seer de Mannen Dun in eau be vet it Gowl Keld Dun Zulj aau de Rouwen Zuchter Het Waren Bezoar go voor Hunne Julks was Natur Lejk let be Vorder Tot Het verve leu Zajner hot Zelude Vendt men ook Weer la a i Erika Rouwen in riels be gaan Dienst blk Het Tomle or Nix of de in de Loop big Dunno gelled eur the Kun Nen Bli Veu ook we Minier zip Over Den Kenaan de autor Stelten Willen in Dot Opal Cut Echter Deze Ludu Maat Regelin Neinken Dan Kneeland in lie Rouwen Kinin in Hunne Munden dus let Ach Terna Hon be adult archers Hebben Bebo Efte Aan men Dat in de Maaste toe go de phloem Der is nip must de liens Cheri Liina Nakat Zul zoo spot dog no is men nog leu Innet ii Gaiin in men Maur in Kulier heft be Hoite Aan let minder Dan drive Cullen de Treur Augen Worden up Zuni Hilll Lomeii Lukken voor arb elders in Ani Uin Nitle men heft be Dade is pen die Veel us in Iolj Enir is smile Van Dutze Haarde in Onze rep blink sullen ind Len up let zip Een Starke hoi Eksteen Gewe est in Al door Hen Din mini von Ezlen Wor Dee Enheld in Pratt Ink Werd Leleu Hlor done Kouril a queer Migeul Kelil voor roovers in Bau Lelen ties Vierec Migd met Vrijheid in Lut i Lizul Zelii hit men the Dringer in Vnod Vaud cd Zou Een to staud in knee Derevi teen Het Gebren to nude Werfeld i Iuit Dat Zylks of Gro ii her Berft Zou Dan of Pagan in Nant Dot door lie de Hii Lzan a Ting Iii Iii a kist Het Toor Den presi Dent nil Hutz Cave Opp Wolten in Well code do Hal the Dlinn Hij or Hietti Hill in Dii urim Inch Pii de be Naters Van do san ten water Veel in i v Rob Iid in r Over Des tre scents veto nil sch Lent met genes a Myna Leer ranged Rongon Ilat oxide Mannen Cullen door up ii Oorlog Zajner Velo Phat sen Werdein door Jongco die thans in Den Oorlog of Terschl Llende Plant sen pro Newi die Post los in her Echt Komi nit Washington Dat do be Zaak Daar Ter Saraku in men Oord Cekalo Dat or Vele or Suwon Waren dip to Lens work Dedun Dat let repast voor Hen Zosuls Street car elevator Itell in hotels Pii even ens via run or Van Owen die in Oor logs industries Werk Zaum but do nip wed Rove Van de men St pile Aarom voor of Zwi Veel Mog Ejk Onop Mannen voor Dat Werk the Soldatek molten in de Bosh Chen wer a Lii heft hiphop fee Aan Dennen Hont Ennu is bet is limit Ken Cimen oui sol Daten in de bos Hehen in bet no Firdles ten the Laten men Zal daa voor a Nunney lilt Bias i Voo Loo pig Cullen Van on Kol Daten Daar die nit Stu ten Cullen Worden Iowa be Lionell her visor so Echos 10 afle Het Lee Wendeel Youit ult de Staten Wilur die Bohr Chili Zach son splude Ami Het Graan in Nebraska door Bette in Het in Nebraska ii Eft erg gel Dpn tenge Volge do Hitte in Zagt net Juli rapport Van de stale Buaril of de end Lyle Van Spring wheat Werd a Csc Ven als re Een prod title Van in Sluis Tegen in ice Conditi Van de Winter Turne Werd be plaats of uti in Een product the Vii Tugen bushels us bet Teuila Clile dior de Jaren 17 Hel Hus Litls Het Vorlage Een Korte Vreugde minx Falls de Vorlyn week her Het he Wellik Vul Brokken Lus Mcben holi Crl Lyreen in so Law Hertha Belde Wolbe Kinde in Kezie m Personen Van dongles Het Lun Vellek Weril kill us Rotimi in evil t1 Lake de Zeusler Van Ircia or Hij Aulleen Hud Uig Enouen in mrnjec i Dat Ilju Burlil de ver wat ook door Zijun in apr Weid Tipit bet Init Kwui aun Dat de Vader Der Bri ild Jatoi adult Eclie fond san voor men he put Dat of Geh cd Van do pors Dutts Hind Bier a Cpd voor Jaren is Werk Zaum voor Jaryn he put pin Del Der piers Wlch of de liar ten Van a Nix Hur Gors the hopi Nuion voor Mil i is Dat Dulz Pirilen dollars ties pad Werden of Beni Loti of the Bill Jet int do Newyork evening mull ii icel Onder inn i Nan de Het Bajt nil i Onder Zoek hit Bliia Ander half my Lluhi dollars dial tech guld bus Ppd Werd voor Het Koopen Van de ook Zajner nog Aniere Linden War men Van Kene comm Lisle is in Washington Auu Gest old oui do Hank the Van Anderen aard Wor Den nog de die de mantel Dong Van Den Oorlog de die do let de was Van Het ult Bekim Vun Denen do Ino Orde Nimir Vun Martsh Cring Kelln Tohl i liens is i Iii in in c Nis in Ilo Heinen Haj was Eon san Een Ingerl Spende vol Gens door our out Vingen Berle by Ondr Gnu do Famolle Art top homing Een Berlles door bet Vordren Ken Van Hii nue a nude Veel Lielo vende Zonen la Ibert in John res Jaren n Man Den enema Enik Jaren 8 Manden in Eun Dag de Tamille Meyers was met twee Nitos Naar de re veer in met nog Een Ailder he Guven Herbert in John Meyers Zach tewa Toen John door Kram Pou Werd Ann Geast in in do die to 2sljn breeder Herbert deed tween Iaal a Len be them the helped Maur Moest Zelf Het Slac Hofler Worden Vanzlen help Hun a Micro met nog eau Viiu Ruiyu Gingen to water of Hen to Maar to Rideu Zelf Omige Komesu a Len Alser let spot dig Hilp was Al i Niue Pogl Ngeu oni de git ill Filo Jongens the Reijen Waren Echter the tot4lat Zulj ten lusts the de a liken of u7 june Hud de Begrui feels plaats Onder Lel Dlug Vaal in Werden Zulj Ler Ruste Guleid of a Tui thermae ii Deelyn Emlong was Haj do Berra feels stolid eur Wel Kex Ait ii Oji erf ii Tus Scheu do when Meischen wound eur a tre Irige Seilus Hon ser file Van Vee in Het gut Reue in inf in Yelegen in lie Maple Creek Loeu Viuf Koleen in kor Len Jud men begun Veru Iomdin Bat Van Den Kel Zer her Een bund la Hij eau door desk Noiseu Onden Jurev week Dat de Icren be Staryeu Usu Kindelljr swum Dat Preu Tare fat Urdl f i w Een wet

Search all Sioux Center, Iowa newspaper archives

All newspaper archives for July 17, 1918

Browse
Order a high-quality 18"x24" poster print of the page above.