Order a high-quality 18"x24" poster print of this page. Add to Cart

Sioux Center News Newspaper Archives Dec 18 1918, Page 1

Low-resolution version. To view a high quality image

Start Free Trial
Sioux Center News (Newspaper) - December 18, 1918, Sioux Center, Iowa Ate top Dat de or Vita Crar Tecsi Tan Grote tfti4 Otid Plen by Kroon de int de top fun nip be it Oman j a Len Doc was Norden Alle Genii Mew Gec feral of in Den St flick heme Girvan Ense Al pts Ina we hot get Leydi term Lei tie is Eft die Dank Moet Zach in in in be red Torst inf Mew Ian Werfeld Volt Ken even verde Heersche Weer of or Etc a Den verde is Het to Genover a Ostelle Vatt Sittl djs to Canlett Jrena vqwovto4 Jar gift is Jaren Lang Hebben file men when Al Kinder near Liet heft ged Rejba i Doii Deir Dor he Tafea nun int Werk nets toe of Faben the verde Date Frlj Finnen Tengen in to Lisle cats Efine Weeren Atsung die bits Narok Moet i de in ally Saliou list Wplf de Znak to Hupf Der Paar Den in men of it fun de a a Jung to de inc fic Het Van obd hot Woest de Toem Tophet is Ware voor Dps Wilson in president comb Etc to j pot lit id 61 Fin no is hot red of Burl Jpn hot Beer eaten wat Niles the go Vogli of ohs Geld enja Het lorb Arste want Toen Ona Geld govt nag Werden Onze Zonen Ope Echt too we Het in Jonte soft Bugen blk Onze in in Al 618 doen in la ten Krugen Jtj Een beat Vail wat Oorlog in str Ltd Toon Onze hand Greep rat up Daar Den Onater Dler Barsi the Zullin Wink Hoe is Het Elj Beyrl Jpn Het Nile Tolj Mouteh ook her Carat Weisek ecu verde is let Slechta eco Ruston Van Den als Tonnar Zola ten Aan Het Hood in Den Mitt lag the Brest was hot Rich Dalle Eri love Boot Nan wat be Briick Pransch Grond gabled or teen d6 beg Rotten Horn door in Nonnon Toen de adv lag men Den Opp Erdek in Aan Sente Erden de fran och in attn Rakaan t a ewer in de Vaif Den Aan Mank Van win no blk de blk Pul Shoog Van Den Weir meet ook Tevere in Waar w Dat Waar do Iporen Van Den Oorlog Zach zoo Duld Cujic Tranen Loelen Waar zoo Veel Harten Zaler Vrcic Hera Chen Moeton in Alle Trachten Worden inc spanner of die verde to de Tranen Mouteh be Drood Het go Laden leed de Verwoest Theden a Oren Van Den Vrees Eliken Daar Staat on Rijk Het was Dat Tot Een goed ook Amerl Kef Kellk Werk Een Illuk Den Oorlog Het Moet Rode War Het Het let Jennen an Ial Hier a ride Kun Hgt Ujj Leven Uever Alleen Der the uen Dat let in voor Rule 10 ecu Wen gel Eden Werd Rte tred Torst Seibren in Bethlehem Stal ook in die Borden Webben do Kan Nuen Over Jle Verden Van Waar de Here Ooden verde of Aarde Geza Gen Ben a ten de Genii nog Maar waa bet let als bet Ware als Cue esp Tottas Het tenge Lei in us is hot Maar Zal get wer Kellk verde Dau Al Lee Anielka de Broede Road ult Stettn Alle Reers Petsu de Volkou Trug Naar Naar Den die Arm Werd Rijk the die teed of Van i Jodett the Diu get Auensen in Zwak Keo or Jed ran Rouen Are Naar die Kinderel in Anael die in Alles Den Wil Wijus vaders deed in Dies etre Naar dip Aan bet Krlis Gena Geld Sopr a Janden Dat was de die Kwam in de Solheid Des de Werfeld lag Verneer in zone up de scepter Schten vap Juda Vreede Isuji Oreaen Hadden Hetge land Verleon in Het waft Ajao god a Len Volk verge ten maw Peep Het was Joist Anderson bet Rock had is Leiws ure kist Stan of hot Jdc ii de die Ven a rps tour in de Montt inn strip j Al do Mil i of Brulet word of int Den ctn kalg do Dot bps ult self Gerof my want Het Kon Dat of de Over Krupp go Pifen to Jeb Kheth do Het Barf heft tint de Lelder do and scale Idt non apr Stanull hot Brea inapt hem of Een up Tilch Knecht self tilt or True my in int hot bind Dat woo Dpn let Moor of Pfost Titi put kit to Oling Hal ten doktors a for pen Anderz oct install in a nov Ulen Ned land in de f do he Etc Etc Rcd Vrango sch War Zal men a Clef deft Al Jisc we Zul Terr nog pet pods Geduld mop ten Sci Lent men inn plan trom Clen Kulzer Nett wit to de Carste Jozik Hinr he Pron do twee do Kura or a Lori ecu a cent Over do up Haj Dat let of fact icz6ck Vii Den Kel scr gust cell on int hot Lac Var had go Glen Dat Hij Een in Der Rivord hit Monr nude cd errand if trocht in Hopr an Kwam als con pro vat was no Dyrland be yer Zulj do Dat is can wet zoo oud als Neer Zline Crl nned Wordtt Dan Zullin Oerst tide trn Keaton in Vevi a Tigen a Rondalg Moeton Worden Ontic a Zelda do most Haj Zich ont Ulle a Glattle Nan Zal liter of Amerl Fain sche Dlo Zulj Trot sch pros Dent was Van hot k die de to mid thou pro Ever Ilger a is urn Der China of de i Zelde in can Chen a by Geeron Zou of hot t6 hot wll in Den Van groot Hij bad a Len silk Dan Hood in Den Glim Lachac in Boog in voor de be voor Hen Lif a Leno Engoor de of de my run in to Climen Van Lii Stephen do fran sch minister Jiin bul Totland Clio Zinken in of Cornea him Van ont Metton do 1re Lidenton Voerde hem Naar Een a Racli Waar de Eor to Plata by had Dep loot Demona Tratia Patata or Cero vah Den Hoojen do pre bedent Woerde met a Len Gezelschap Den Verd met great draft Tonge Jucht preside Jit Wilson heft a Len Carste in Parlos Ulm voor de a Cicele Werfeld Dat Dpi Wilson in Dezel de is de Wilson in Paris was met Vlag Gep Jav impel dui Neuden ver Rongen Zach of do of president Wilson the Mogen Wilson Echter Ging Naar de Hij Dat thels Gewood in Den Morgen Besom fat Hij de prow jh1j Kwam Opal Page i ind in de Diett Operach Eidde ii lab Leta de Andere Gewone Dienstel Chauncey de do Gek Ozen 0 vers Des namld4aks Biz oct de pre do episcopal Waar fall Wilson de Zondag Werd Kalm de president be a oct hot Graf Van Lafayette up Plaat Ste Een Krans of bet Haj Bracht Een Kort Bezzek Aan pot care up voor Het sverige Werd de Dag in rust Goorge bract de heft Een Drukker week voor Daar be duende de be ele Verga deringer met Angeva Ardig Den Der of met Elkan Ders Gelch Punten of de Hootte Teko foot in of Lafoai t veneer in groote politic ii it Een Tinl Datsi it Stew no i hot a civil to Yerlow Len Bonfi Gerdag was do stad in Macht Van Liet Brand Stutt tons Werten by roof in stoves la wow Elf he Linen Zion Wajd wet n of i Loop aft Dalcon to de St Akinde Hrand in 406 per a ref Gutang Van Dionet Meer Dan 1500 a Mitten stank but week hot Elsila in Wattoff Cllrk elect if id Tana Etc go Iruk of ilk Een Knipl ctn Vetn Iahn Ispa Chotin Una pc Vcrne code i er8tatton to de Nablo held Van me Rand trunk bet wer my Bucien Rcw Orjin in War Dan inn hot Gap Capel die Annec Rucht a Cerf word it of Slinn huh Stag of de Hen laundry it Twidt no order cd Colte Van do Edwerd Micro of Faraie in Nuttie Kersul d Bew Eerde to Boog i Rockefeller eco affidavit inn run the Ken non Gnu i in new York veil minder Nardo Don Dan waa Rop Zulj ing Rock Fel i Dali go scent Hijar m a Dpi Haj is of to be lasting to or men daa or Cei via eco Jevc Nearls of i ten Van dip Elgen Dommon de Knipp Woydt Dat de Keul sche Gazette Een Berscht Dat de direct Eure Van do Krupp a Tei Keo Beloten of de a Blu die Tot duster us Whitead be Bruit in the Makan no be Bruit Zegen Worden of Het Inlet Meer Dan Dat Japan de province Tun Zal thru Grevon Aan die Het Aan Delta Wand onto Picu Daze prove nolo is Het Wettig Elg endom Van China in inn plan of Hare havens open the act ten voor Nellc Landen Der die Willen Komon of mud cd teen hot Kan let Aarom Japan Meer Voo Rechten Hub bin Dan Andero Raj Ken Yaliet de Doe de int of Zakun Gran Oik Ger Geld be Hoorn to Worden of de de Pretl deat von Portugal Werd def president inn Portugal ver Moord in fiet Spoor Wegst Atlon to Waar blk of pen Treen Wachte die Naar Oporto Zou de Een pc acre shoot Drle Kier of Den Presl Dent in Alle Ito Geu warn Raak d gown do stick of a Eenige de Moorhen car Werd Over Een Iron wide men late get Repp in president was had onto ill Werd president in Juni Van Dot Nadat Haj event go Aanden prove Slon ocl be West a de Rev Lutlo in december president Paes was Sterk Aan de Zulj de Der mls Schlen Dat Dot Jiem Al Jandera Bezoar go ook in Werder roads eau Aan slag of a Len Leven la lie Dat de sex Kelzer Nagano leg Het Leven Leidt Van Een de Renee ring last let toe at Haj Hewett met do Ini Berle Teu als Zou de Kelzer Voort Dured in ver binding Zion met dui Tschand enals Zouderer Een Drukker be a Len let Het is ook let Dat de expel Zerlin Ern Tig Zick zip word soms up Plaag door eco Najaar of held Ere Ragep Zlot men de Beide bal Lingen in de Tulonen Van Het Kaeteel to Amerongen of zip Doeu ecu i Stoer i can Ges Loten de die Een Onde Zoek in Stelae Naar de tra Btte ook Uit the Vinuben of bet guru Cut Vaar Dat de a Keizer ult Zag Naar Een Ander hem Werd Echter Mede Dat Meteer Hohenzollern let was in Etc Alder Kastell blk let Meer be Stockl goes tip noise Lilit offt Teai Berl Rush Loffy Werd i russet Kunt be Vinden in Onze Ware aluminium percolators in Nickel Koffi Een rerun Zak Messen de Ruyter do met Liet Voorneman of Tehi nog Stond met a Len Voorp Ooten of de topic patrolman Burt Luke in Den strap Date of do Nek Vun list dlr hem mail ennui near pen motor a Arlen Haj pen a lip Vrtnar Het Haj Bown Tang word go stud Wner t men Heron Nurt i Loti do Scheule a mfr Sou Bexton Lii of Anav Popou ten Goede to t pin of Many no Het Dan Zul men Het Cpl apr Wal want in Ruth non Vree Sellik Hift door die the Van Vaa Ivorn ment Van pre ban Ces had in Den Oorlog Rural Echo Trompen Haj Werd Schuld was Dat Vota Hindenburg Sno Gen Diml Orleff is Oen bulgar in Speedo can Plang Rijk a Andrei in de campagne to Gen de Turkon in in Augustus 1014 Werd Haj in Het rus Elsche leg rep de bus Sischo Trompen die Premysl later was Haj Komi Bandana Van do Russ sche Trompen Aan hot riga1 do Latch Neemat Aan Een Durtsche in n Hosp Taal voor spec do do Star spun glad Banner Enver Schelden be Wondi a Nitshe Soldatek Zongren Hart Ellk Deena men Aan Yeii Feest Lerling blk Gele Gep Van de tee Kening Van Den Wapen was Ter Here Van Een Parade Van Gesonde die Waren in Een Hospi tank Nablo Het Hosp Taal Waar de Duit sche zoo Spoodis als bet Neuws Van Het Bangaan Van de be Kend Werd in bet groote an Erikian sche Werd Het Pericht Gezon Den Aan de Zulj Namon har Tell a Deel Aan in a he Cut on waa door pen inn do plaats la pull gel cd Mph tej Jurene hot of Jolo open Najour Druk work go in cd zoo Nan Kcomt do plaats Wcur in Huar Normal a voor do Cento Muni sends ecu Zucht Dor Verso Entong Werd de plats Weer a Erlicht door belial pc Dat de electric Light in water Lunt Kcjr in Werk Cnoc Ordo a Len on groots business Gebou Wen up Telephone company heft can no Cut Gobo us Van a teen in do Northwestern Spoor Weg lie Oft bet Roundhouse de heft Vorde eld Oiler do Bozo Choc la Volking Van do plaats Enoi in nog of in Het begin Van Janu url Tchet Bodrug Dat in Shat Werd Dat Noodle was voor hot Relief Werk wus Maar Tot Diw Verre heft men hic Chat blk Al Kinder hot Vars Trukken Van help Dor de by owners in Noord Cllrk min dip Slach offers Van Brand we beef Inbi Cuk be Moat of Liet Relief Werk voor de influenza in Het onto Loffing in Ann Boord Van Den Krufger Brook dip in a Haven Vii lag had Celip plants in bet zoog Naamo Stock Bendat in de bin Kufs whim Hoe do but plot Ulfig Croo Rzant Wert of Anraad Wel in eco i Moor o minder Zulj Dlando nos flags chop admit Raul Hal ill slag big Santi ago Den bait Sehen ook no doot Zulj Dienst nos Vun Het Csan Der Wortell Jakc but Cryn v Moyd us org heft do re Koung of die Wultsch Lacr Zal Worden Het is nog Al Een bar kept hot aug Eland 8 Pond Sterling Gek oat heft of o als men a Arble Voogt a Etgen de and Erst land flu Bei Steed Hebben in but door do Vlad Deu ver Leld Don Komi Lloyd George Tot de Ronde som van84 Bill Jooa Pond hip Illus of in Amerl Kinnach Geld Dat Kun Del tech land Noolet voor Den Zorlou Werd do Raj Dom of log Ever Al Werd dus Duus Chand als Een Boef Lel Dan Zou or mpg i Kort bet Jowett la the Codur at Eck Een Rizw Het Sulten vah Vole Tang vol be Van de Het Onder Wujs be Leden heft in Dat men in Somi Nige Plauen zoo ten Echt or Gecko Man Dat men bet met Geen Mogell held Meer of Kan Maken voor Het ctn de Van Webster de school Aldamar is voor 10 keen go Sloten be West in Het in Natur Lejk sumo Gellak Dat men met in i to Tot the voor Een Pera Oom of Andera in a Len grip to Hebben Dan Waar blk Recht on Zea Viren Blijden Dat de Oorlog Over voor veer in Kan drags Dawrns Nap Leder heft Daar nudes Logon Dat Dogra die loosen Kon Deel 449 Een duper pulp Krasoc met Jpn Zul Gra eur Zulj Gingen ook pet Terrell Iuar int de Zach Toen do voor Hoede Nader de Begon bet Durtsche Auzle Korps we ten Alt Ltd Een band blk Elmaar the Karl Jvon in Antwerpen heft off Cleus pens Gep Het Amerle Lansche Volks led the even wat most heh wat Helgie in Eon us Lycie the Al in Werdyn Daar the Skerda bearing drunk Van la a Ujj Werdeo Ull do Uelus Shaaw Nadat Dew Over de re veer spleen in de Dol schers Zongren Ter Ben als de verde Getce Kend Natur wll do Amerikaner Lejk Van Ulles wat Var z1j Waren Recht a lode in Pleten Woest Maar Dat is diet v8p Vuljan Tschap Tegen do Amerikaner ecu Nuge gaan in Ticchi Dat in ih30 do ecu stud Van Kergle unit Hiil Schlunz go Sevcu Heb Linen Wil Vun do Pru Lipeles Munten voor Den verde the ills Gerheld bad voor de Een on dome Een a Oprien Van eau pour flan be Kreege bet in Zion Hood oui in Luxeuil Fri it Eden als Een Bezzek the be pen in Het Malundy in Mon Jolo Zion Fel hotel in bios in in Der to flick i St Den in be Hoorer Aan Sorige he Kwan Bip Jien door de Hal gee Scrugg eleven in hot Voo Deur vap bet of Zutl Zelude Juar Werd be Jorland be Wittur hot or tags door m l thru Gopher Van Juar Geru sinew ujj4 Range Jer erste Fiescher oat 4it Paar Al de in Een Van do Cue Dan de Uetro polu her menu dus Dott Toen do Lowe Ikone blk Culand Moet e pc Ratsap Haj begat Zlab do Het is the pc Ratsap Dat Beaufie a bet pleters in Beti up Geneva Middle door bit drip it in Alle Het heft men Geen Var wonder Hou zoo Baclit in Tanau a zoo a Rachelg eur pc Kev Werken Het Gruel in v8n to bet Dat Het in vew waste toe stand Dupoy Drog Steu to soil

Search all Sioux Center, Iowa newspaper archives

All newspaper archives for December 18, 1918

Browse
Order a high-quality 18"x24" poster print of the page above.