Order a high-quality 18"x24" poster print of this page. Add to Cart

Sioux Center News Newspaper Archives Apr 17 1918, Page 1

Low-resolution version. To view a high quality image

Start Free Trial
Sioux Center News (Newspaper) - April 17, 1918, Sioux Center, Iowa De Oorlog True translation filed with the postmaster at Sioux april As required by of october Algereen Ove Zicht de spanning Jijak front is nog Niet whet Nitsche Offen Sief Gercin lid voor Het do Duits Liers Hebben Lusschen Arras in Cernig be Sonnen in Hebben Dor pc in Sweden men tiers is Ong veer Het Verste punt Wner be Xian Goorge Rongen hot Kostete Duiz Cnoc menschen la Maar Dat so hint Hinden Burg Zich Niet to Zion Soanvan Keljik Doe of Tus Schen de eng cliche in Pran Sehe door the broken in Ami ens to de divisive a Del and ref Werd in Dett slag t was Slechter Gelink of de Linie in Teci door rank Werd Niet be Goordat tie allies Van de front locals mis Sophiea Zal Battal joust regimented Woeff left had Hie mis Schien Lief of i uffizi in Onze both Een Van Hunne be Rio meal Hadden a Dat m in i Gen fog Menten Bipeen Fra Ischen Hebben de Anden of Andere Putteti Ween Egen the Deir Amerikaner Haydett big toil Scherbey Gevach ten met in Welke door Onze boys gew Onnen boys Toonen ook Aan ret front Dat in Amerikaner die Alles Dott of Een a Luggy in Zak Clinke Wanneck de Viand Eon Lombard meat Dan ant wooden Onze Kano Niers Niet minder Wannees Duitscher Fliegers in positives Komen ver Dan Zion de Onzon spot in de Lucht Apt Hen slag the de Viand Underw Cirp de Amesko Antohe Stellinger Aan Een bombardment Dat drive erf drive Rachton in Dharna Kwam Del infant Erie voor de boys Wash then Hunne Aan Allers Niet Strongen Uit Treesel Ijac Insp auning become to Bogon de Viand vender Noord do Aan Vallyn in Nipassa the Weer was Hette Den of do eng cliche to Geystand the de Engels Chen Waran Niet be stand Tugen die Machtiger Aan Vallen in Haig Cordeel e Het beter of Trug the trekker Ian Zion Leger the Luten Verlette of Soti nudge Punten Zuzic Van Iporen to Rokkan do intr Floten Mill twi Igi Maar Tom Kim Haigs Bevel Niet Verdor Trug Ibet Koste wat hot de Duit Kuchers he bin hot toeing of Een be Dagon gup Roberd of door d Linie Heen the Maar ten Het ten Slotte i Bette Kent editor Dat we ui1 argon Anders Eon Offen Sief Hun uen de Duits uhe to tick Van de Jan taste Woken Doe enter zoo Spoldi Inge link of Een under punt Het front Een Annval repro end Zug Het lag ii Iet in de be Der Viand in of Een a incl lion sold attn Opthof Fern the Ando Eduig terrain the Winnen Maar of door de lion Der Bondoc Nooten Heen to broken in zoo to Goliuk Het front Opte on Hect Moet Xian offered be nog Het a Sibbele in Meer of Hun Doel the Somm Igei be Schouwe Deze of Dor Vian Deit als ecu Lataste posing is Omune Besl Issing after Dwin Deslis sing is Niet be Komen on Zal de of offering Niette verge of Rcw Cost Zion Dan Moe ten z no wat Bette Kent Cernige Vierk aute Millen Ter zoo Lang or nog Oen Leger a Ter Staat of hot the Hoe Langer do Strind Hoe Sterker de allies Komdat amerika n Onafre broken Stroom Soldatek Zintl in de Der Ameriki Iun a lift Niet Onop do Loop Raven be Halweg the de boys Waren in de Maar Niet Temin Dre Ven be de Aan valleys torus in ramen 11 Terwil or 64 of Het slag old eleven Hopewel Het Een Devecht of Kleine Schaal Werden or Wonde re Van Dappe Rheid Een italian Niche Zeboor of Kostig Van Bra Clit drive Geva Ngunen open Roeff Dharna Heel Halm Zion Lui a Luthr re cml Oil Tow Het bet Aalt the Verven Het Verven Van Uwe Geb Onwen Zal Ormid Dellick de Haarde or Van verhoogen Vele Malen Het be drag Van wat gig Uig eleven debt Aan Het Serwaa Roozen or Van Meent Verlies door vermin de ring Van Wardeen lumber in Repar aties Zion Kost Boarder of Het Oygenblik Dun omit the Bescher Uwe Cige Dommen Van Verai Dering Van de Haarde door the Verven met Acme Quality House paint Het Geest Durza Obheid in Blip vende Het is Voordee Lig in Komdat Het minder Neemen Langer Good last on u Gese hike Fleuren comb Naties Laten Zien voor Uwe woning in Het be drag Sohatten Van Devers die gig no dig of go coopt of Schalekamp Firestone tires vol Gens Berlijn Werden de vol so code Plaa Tsou Van do Britten Gei women be Strum Enenkel an Dere punt Jook vie Len 1ckxjo be gauge non in Hurine Handen be Buvens 100 hot Duit Sehe Pericht is Wal wat Onn Auw want Hollebeke waa of Dat log Zublik nog in Handen Der de position is off tame link veiling in de con Tunica tie Spoor Weg Achter hot front is nog Geneel in handed Der Engel Hopewel of Sommise Pun ten de Vijander Geva Arlick Dicht big Laig of Clit in Zion last Ste Dat de Franzchen to help Het is Niet Zeker wat Dit Het Kan Zion to Najj de Pran Schen do Britsche Linie Komen Maar ook Dat Foch Een Stark Offen Sief begin of Een Antler of de Dru King of Het in Galsche front the de beware him Napoleon Reid cups Van de in Dat Xijiu ecu Oorlog Maar Een slag won non in Dut was de Engeland Zoet Nieuwe recur ten oin de Gegunde lepers aau the Lloyd Georgc heft of Niet Wize lat Engelaus Muir manner Noo chg Wilde Het ten Slotte Niet in Den Binge land in Lerland Nieten Man die be schist is of the Oil Naar Het front the Omen of ecu i de Lutc naut Zei Uit de Grap als go nog Eon go Vangene de Kline italian Ging or a Adelija week flt in Dinar cheered Navitt minute a can Grooten Duit seber near do amerika Anselc Loop Gra in had too veil ont Raff voor de get Okken Dat Hij Gest dig Rio v Vaji hot front is Ortii Biji Condor Nicus to Vau Macedonia word Dat Kline locale be Vechten be Leveri do Duitscher Hebben de Hood stad Van Finland be duende Lataste week Heb Ben de dui Booten 4 eng cliche Schepen Over 1600 ton in Den Grond Deboord in twee de Sorige week was Het pcs Enen de week daa voor Westien in Deze a f name word be Doc Teliak Tonge Schreven Ann Een posing Van Den Viand of Amo Rika Auscho transported in Don Grond the de dui Booten be Vinden Zich Wellich in Den wog Van Dene hot so hint of Duit Schlund its Wil Onder Nemen met Zion die the Kiel in Helgoland or Worden met groote Haast Koliu Naai de Gezo Sidon Enka Nonnen Van do Tiu uan t front be Bruit Werden Worden in ally rial Trug hot is Best Dat do Viand do a loot Goreed Houdt of als Lii of Het Hind near Het Cannal Kau Zion loot Daar a Meute count de Oosten Rijk Scho minister Van Buiten Landicho Zaken heft Zion on slag genome or Werd on langs Een Brief Gezmu Deu Aan Prins Sixtus the door Den Keizer Van Saarin of Schreven boo or tans was of a ride Tus Achon oos Enrik in Prins a dozen Brief Aan Detransehe pre die heft Sori even Publik dui Tschand was Boos n de Keizer was a Schaard on Wist nets Van Zulk in Brief count Czernin be Dat Hij sea heel1 Andere Gez Onden Het Slot is Dat Hij de Zon Debok Lataste de Vijan Den Hebbel in by Tschaepe in Vla Aii Ritz in vers Chillenden shorten Van or Zion die Koinig Haarde Van mid Dolbare Wardeen de Besten die or the Kringen be Kunt Dusen als gig Geen Goede go or Gen Ander de Schuld Van de Firestone tires Komen of Tot de 100 Haarde Komdat Het Baste material be Bruit is in Gen Kosten esp anal Werden of Dit de Beste tire to Maken Aan de the Dayton tire Sioux Tig door the of Eluige die Niet product if nonce to clean notice is hereby Given to Al property owners and citizens o word do Heaters Sioux to clean up bad icon non Over Dag do Deuron Wel Yards and of All Straw want de manner die Daar before May is spleen in Het Dansen of or it will to Dono by Thi Iota Anders doen of do Rouwen town authorities and charge Wil s a Croaken die Geen Vermak in be made for the Kinderel Beho Oren the Leer Nwe Kinder a in Indian Deze Getro Onte Vroegh Indig Levof my Cullen did Dienen Hen Aan Den gang the open Een account net in Den Naam Van us Geef hem Een Bank Booken Vertel hem wat Het ii in Emoedi Ghent Dan of Zion the Het f Lal it Sioux Center state Why not buy a Nikon while you can use a tractor to advantage on account of the Scarcity of High prices horse v because the Nilson has some exclusive such 3 drive wheels hence drive wheel on the no the Patent lever hitch the harder the pull the More traction it gets Springs front and rims to help take up excessive vibration on hard a Good plow Speed 2 12 Miles per All at same Speed of and that it also hol the Good Points of other Good tractors such As being built of the Best medium licht in weight Hyatt roller bearings but last Andi not least we Erna w that the Nilson delivers More drawbar pull at the drawbar than any other tractor of the same size weight tractor and to i vis Arendsen agents for Sioux Mono Hui Seliske Bezi Gheen Kun Nen Cullen n nuttier a eid molten Bebelaar Vorden ii Iet Dezo wet Tan Vatu Urlik veil goed ii air is Toch Wel Een by Etc Een fort nude Lente veer in t land is Hoort men ook veer Van Verd go Teister Loor on Veel Schade Verd Veroo Rzant Nan Gebou Wen n in vol guns in Gecko ii ii Horich ten Kwa men 7 men Ehon of hot Het Plata be Loyd word Biumi go Heel in die in Bewering was Verd de rails Hiering Las guide like voor Auie Riku Oil Meer sol Coden in Aarom Wor ii sch Sulda Teu i Anden Dan Wai Ineer d words in fron sche Komen Ete Vau Niet Het Deren Benevent Een Gede Elte Van de Messines Speren Zeer in Het naut do genome punter Van groote strategis Ehe Waar de in we Kurnen Vera Chen Dat de allies Cullen Trachten be Trug the Ledig Lopera Kwh York Staat heft no Gene a Rabij Het eau mind Riff a de wet last of wow word Wauneen Iemand Zonder the Werken door Den tied Tracht the de Gouverneur heft de wet be weekend in Straks Cullen de Deputy sheriffs in de polite Agenten Idereen die in Een Saloon Zion Dagen door rent of in Een part zit the suffer Naar lie i Politi Bureau de we last Niemand die Genoer Geld Hebbel of Zonder the Werken door Den tied the Komen Cullen Het Oene of Andere molten own Patten of Hunne Dagen nut 32 Idere held Ere Levens lust in Kracht an Teo Kenen Van Een Goede Geen Zonder Dat Hunt be Den Levens Strind Niet be Bruit holsters Rocky Moun Tain thee Elke week in in Lief in lied Voorst thee of Over the Iowa was de Verste die Zion Vandeel Voltee Kend had in de verde Liberty or was Obj us Vehige verde Eldreid ten Ozzie the Van be Verste plaats in Dit de Staat Wogon Makate Eveleens fans prank of de Gerste j Maar Nader Bleek Dat to 62 Van to Koop Een Pard met the be Voragen big de Adres Van c2 Depree Sioux Center of Fleet Acuar a Post of Den Taeuu als Sioux men Essen big Dag in Nasht the ont Biden Sioux act Kinker vol Bloed Tarn go Derao Iner Crux Wil overs auctioneer of Belf of de farm met de my Toor w Worden to he or Ward Tongen voor a Reeds of Dag rapport Eerde int de Leening Terwil Oregon exist Tegen Den avoid rapport Ter Here Vau Iowa Zal Een Vlag Worden org Thangen in the Ken Parij Alfalfa Hooi bite eau Flinker store building Tege Billie Keri Prius Enop Gem Akkelix be store Staat Aan main Sioux the Bev Ragen big de free the Sioux of John Sas the Rock 63 our patients Are so att ered All Over North Western and Minnesota of Rock writes your glasses Are giving i did not think glasses would help so much for i feel perfect Safe in Reeo unending your work to oth Why suffer any we can help Van teen Breen Sioux Tea Terji a touch of newness Here and there remember How weather beaten and unattractive your porch furniture looked when you brought it out of the storeroom last Spring its going to look As bad or worse this but you can make it look As new and pretty As the Day it came out of the store by simply giving it a coat o f of wonderful it is so easily applied that anyone can do the you will enjoy and be proud of the Good results obtained at your own theres nothing like Foo rent for giving things a touch of newness at housecleaning it works flows dries quickly and gives a Lustrous finish to old Oil Rattan and Wicker picture a coat or two on your floors give them a Lustrous surface tint will be your Delight Lor a year to Sirface a smooth Ai Polk cd Marble yet not surface that is 10 and Tough and durable As to with stand dampness and Hob nailed it will mean less work and no for floor ened floors do not collect arc sanitary and merely wiping or mopping a Voth Clear coh water clonus them get Flur Tae and regarding in use at Hoeven american maim attune Bliku Teeken i in of Het Sioux or Nieuwe salad per Jaar

Search all Sioux Center, Iowa newspaper archives

All newspaper archives for April 17, 1918

Browse
Order a high-quality 18"x24" poster print of the page above.