Page 2 of 10 Apr 1918 Issue of Sioux Center News in Sioux-Center, Iowa

See the full image with a free trial.

Start for Free

Read an issue on 10 Apr 1918 in Sioux-Center, Iowa and find what was happening, who was there, and other important and exciting news from the times. You can also check out other issues in The Sioux Center News.

Browse Sioux Center News

How to Find What You Are Looking for on This Page

We use Optical Character Recognition (OCR) technology to make the text on a newspaper image searchable. Below is the OCR data for 10 Apr 1918 Sioux Center News in Sioux-Center, Iowa. Because of the nature of the OCR technology, sometimes the language can appear to be nonsensical. The best way to see what’s on the page is to view the newspaper page.

Sioux Center News (Newspaper) - April 10, 1918, Sioux Center, Iowa V de Oorlog de Hoit Shiing foil Ding Van Uit de Viuf Gena Nondra a Gold True translation filed 1vith the postmaster at Sioux is required let of october f Fyk p m Al pvt do get Cohen Aan hit wot Drorit Wordon ref Venditte ring hot is Bina on to Gelink of Al do die of Gro Toro of Klein re Solival n a turd Worden of Geen Van hot of to Llyn Niet do Heb in Bun can plan of door to broken Naar do stad Amiens nog Niet of Goloven on Al Hunnic Ian Vallon Hobson ton Doel of die Siad to allies nog Mot ecu Logon Dit moot Ope vat worded als cup blink Van Maar Ordor an Eon Vor Sandigo food wat Hij be Oft Oen ster1 in Reserve Enop hot Onislo Ooi vdnfn6ft in latent die Dan worst Hij Vaczo in Het Oorlog Ocren in i Uit Eek Klein ten dec Cige Al data the Vladivostok aau met t doll of men Schen loons Enjeti 511 Dedood 011 Japan langs dozen Ordo to Bema i Dat Japan Ora in Siberia the gaan Huis Houden word be Streden Dom pcs Van Japan or on Gore Geld Den Dan Werd Het Duits Ohe in 0udcn eur Eind Clink let to Oorlog die Daar in bedtag1 Dit Zon Japan Niet Boven Dien is do Wensch Der Floize v pats Token do unit Sowers Dii Hochland a Den Oorlog de Vroeg Ore Duit Sebe Lucid on lungs do Overwin Ningen Iii Trebois Zion too Dur be Coehn Dat Xii Foi Teliak ver Liezen Kon Frai Soho officier als Focoli Ziet Dat Hij Moor Imin non moot of de stad Amiens to Dan hot ibo Xit Van do Tad Waard Dan Goft Hij de stad Mair de Duit schors to Talon Don Foch Boott Wel ovo Roon Kinst inet do Daiil san was ook Maar of Saarin Hij hot jul Isic of Gonzlik Wist Hij door Dat Mot Bel Luiten Van Den vre the Foeh Boeft Zion men Niet Inoc St Dan Ken reserves nog not tango spoken Dat Dan de Evlondo ton Cinde on do i Hainlen Weton on zip Zou Hij win Zellon Xian Wol wat on Doon Jaron con Arm con Aaroni no Linn Best of Hinno Jirm Yolk do Reese link positives to de Ste Zal on voor a dirt die Vijander in do Dor fan Dru Kolcon in hot Vor Trouton Bong Nooten ged Rovon Zulli win Aan Stoidis Niet Weer do allies con Kalis of de Vijander in do flunk Nan the Val de Fra Solien Hebborn Daar Reeds Eenige voor Deolyn toe stand in Hij jul Lei win fans Tours Niet Tiet Dat 1 Liet Dat Lina zoo erg is als toe stand in de de do tradition de Kan Niet Balaton riot Volk crop week of do wig Aan do 5 the verb recon on Dond crag Gonnsen zip do lion Dor allies to Hij Vor wacht Dater Vel Zal to Wist or Dat zip bet Mot bombard Ceron Mot Luanne Grotto Geduld on Lidz aarabed Moet ii jct Ivec in Dat on do Amoedo trots Eeren do Pooh it Motet Zion in Dan my open hot soviet in soms diet Kara Tor Van con Roffel Dharna be Gonnon de Grid to Tugi Munten Wear to Ion Zileh Woer Light Printen de allies t Vitur i i polite not minder Kurji Obrig to wind Den St Jim Waar do Infa Torie Unnur Voren wind Daar word Eon slab thug i 0 Aan Enricht met do machine Gewe Juji m Dat zip Tan Eek Good be Stunf in that Kent Dott zip de Leidos Dio deft Riff to of see Geva Ngen Nemen Daar but ii fio Listef Rocky Jronin Jtj Hen als Moore Nafas Aan Tain Elke week in of Clit in or dumdum Kocl of had Voo Istir Liee of if hath Bei it get often to Dalti to Deji die be Bruit 6m i Hen dood to drive Vlieger tit Komi he right Dat drive Ini Tenan Van Carl Van Russell Van Toen zip Zich met n Lue Tschip Wor ver Zoaht of Hief Over lets the Dat ovens als Virili fighting Dienen Junior red Cross Werd organise erd of 3 1917 on a Orrt Een Onder Doel Van do Tanc rican bed hot Doel is Het Don de Oor Zaak Dat Ste is Ora d help Van Onze Kin zip Waren Dat Deren in Jonge to menschen in t Nuino Handen be Roren in pc Dusom Dol Asten die t Rob not in Staat Waron of Het schip de Kruis heft to Jiel pen Naar to Horen Tchet to code of langs dozen Eenige Personen die met Hen Waweig Ondo Wijs the even in Vador on in he Hospital Linds Liendo on x Bun Hor Kragon deol1 Het verde is of Don Dit f in Staat to Stellerio of in Var on Tevens Zuni Gheida the Leeren Aan de j on land is voor Dit Werk ver doled in Dertien Distri ten Enie Der District heft Een Iowa be Hoort Tot de contral i Ili Ervan is hic Van is Troeger Een in in qua Aan Het met i oof a Warrior in Elke Staat by Cut Weer Een die door Negen Raag Evenda Ninn Nen word de gov or eur Bono emd doze advis curs Aan Hethcoad Van Onzon Staat is de superintend ent of Public Het Werk Van Deze vereeniging in Clyo county is verde eld Onder commis sies Van drive of Meer per die a Enochd Zion door Den Van hot american red Cross Elk kind be Hoort 25 to Boot gaan make ii of dui Booten Ven on ovens to a Cloven of to to Hij in Staat Werken on or in Crig voor to Drio per Dag to Maken in in hot Geld of doze i Jap tied Van Daniels Ging dict voor Anno Kin Een Komi to Dat George von Rottweiler vice he Best Burdor Van ecu the Rel cos gear Esterd in go Ivan gun genome twee Jared Werd Hij Roods in de Gonden voor Dat Zowel als Een Vriend Niet of de Gewont Winzo Hebben Daar zip Duits Chc burgers Odgen Schij Slijk Waron zip Zeer Jive Rig voor on zoo Dat Rottweiler of Aan Booling Kapitain Zou Avor Biden Werden in Hoob Tenis a Momon in Cullen Condor Vocht Wordon door hot Kutait Gerecht Zerggen Dater Een Reden is of Geen Bank account the Hebben u Het omit in u org Komen Dat Een Bank Al is Het de Sci Ligate Wize Van business is Waarum Vanhaag Geen account Geo end met Onze we Zion or Van Dat Een Nauk Euridge Ove Weging Van de handels Methodej Van Deze Bank u Tot de Geol trekking Bulleit Dat Het in us Belang is us Bank Zaken met on the Sioux Center state drive per Henry de Vurm Ardc Aii Zal no Een Nan rus Sische Oorlog Schepen Kus Sische Oor logs Chepon in vier Werden of last Van Den Koi Ninn Dant Haven Van Hongo Optat be not in ban zoo Dat de Vullen Worden dec Gosoir ddn Over Oen Printen Aan bet Brif Sebo front in be bunt Van Arras on ook Aan Van Morol Ninion do i Jondon Toniga Van do uus Stii Outlen posit do Vij Andon Xian Iniel Van Don wish Van i Ariosa Iii ions on Xii Cullen not Wel Ion posing Doon of Dion in Linn Boz it to do boil Oij Tor con d Andon Moeton Namolik Tojo ii do boo ton of on Moeton Cist Ivor open a Annoor Xii Tove is rapport oct tie by Trot Ino Ivnor to Flat de torpor Booton loot in Dezwarte too tie listen Best Ottlig Bombar to verde n tic Dor Pou in hot open Toto in Voito onion on Zion Tot ton Aan Dun word i de Kau Onnon on of lion Wanner tic reserves in hot aware ver Liezen in Uit Amsterdam word Dut big de Laats to Euclit Vanval of Coblenz 27 per anon Dedood on Van a he Xidon Jijoo a Conil Grotto Seha de Worth Het Spoor Weg j station word Geneel Vernier id in Voost Gerbraeht Cullen die Govi ild Waren Ion ook de am Tikanen must do Een die Gere i King Olseen on Stridon the Vor Soeren Wori tar note Schado Werd aah Gericht in met Gereed Stond Werd is in Troffo on Vele Soldatek Werdyn Kow Ond of Volgende ii Bex Robt do Krixer do a Devecht in de Toon Luehs Chepou Van tie go All Cerdon of Verkon ing Uit a 011 mis Schion x hot do i is Van Het Bosun word Nice acc Maar is Zuckor Dat or nog get Ofton do Kwan Iii zip in met Tonon Lanton steeds Waara pen in Finland do Origo week Zinb Eon a Vaar go Vocht Wert Len or Man hot Gevorg Dat 9 Duit Sebe Lio Doeling is of do Den Luc Tschepen Naar Beneden wer Kop in to 41011 3 Verlores bet Van italic Irvin hot be Stuur in ecu Vijan Dolinko Bau Niv Iliof is Werd Van do Xii Niet j Dor Geall Porden Berilen or Berlijn Dat do Britten Viuf in i Alistina Guird Van Jori obo t Moi n Nice wide a corp Gniffin Finland Dat by Uit Woden Moldt int Eon Infante Rio Sauval of Begon non is on Reese like Duigon mor gedman it Oodo oar do Kododo guru in Finland Lii t Komi Fri Joel Overe ii met de Bol to in do i Van till Van Leden Van de Witte i Werden Gevo Uden in Een Een ame Maandag Naar of Een Bezzek the Trengen Aan do Fabrio Ken Van Ford in hot plan the men Dat do a Ikuwo Uit Vinding Eon Voo Ruitang is in de go Edo do Velez Zion in do Lento hot Amin Bonamo Sci Zoen Van bet Nizaar Dit inn Wordon goo go Van do do Voshti Ghezi in do Konde Vaji Het Gocr Bronfin Rhein Natick Aan on Dat is not Zoor Dit Kan Voyis Holton Wordon door hot Toomasson Van i voral of Goodon Fri Dag word Pon Doron in Belgio on Anclare Onge Lukk Igo Ilie door Kan tool goods Tot stand Komen in Aarom Dienen alien Jive Rig Ninen doze Baa the Meriest Van Dank voor de be die in in Goede or de Hob sub rift Augusto Post direct eur the French Nova so in a Ewor Dat Geliske in de Debande Van in Kan no s r organs of its Lati it in a can Tien Jaron Hob Kunnen in Dat Geen aider Kerk in Paris Geraadt door Eon Lone Middel voor Mij heft Van de Uit Het Grotto Noli Dor Wii door to Len Dedood a Arondo ook Vor Bonden a bet do Keizer heft Aan Don president Van Zwi Norland Zion Loewe zen non or is Geen betcha and land to world Waar Pinters Yokoro Niette Bookmon Brenton Het wolfs Naar do Verst yer Dion Sten Van Yokoro Worden of Uig Edrutt Enop Don Dag Dat in of word Moest Dit Kanon Jle is i Maar word direct Aan 0 hot Volk Vij ii oot us Maag in Kon on in t Voorhaar i j0 in us blood Andow last Van gig do Kie Nienau Don Winter m my Bloedt on in of to Uit j Middel word Soho on us Maag Ensko Fei Llo listers Rocky Why not buy a Nilson while you can use a tractor to advantage on account of the Scarcity of High prices of Livorse because the Nilson has some exclusive such 3 drive wheels Lieuwe drive wheel surface on the no the lever hitch the harder the pull the inert traction it gets Springs front and rims to help take up excessive vibration on hard has a Good plow Speed 2 12 Miles per All at same Speed of and that it also Tho Good Points of Good such is Lejong built of the Best medium licht in weight Hyatt Loller bearings but last and not least Rem Embo that the Nils ont delivers More drawbar pull at the drawbar than any other tractor of the same size weight tractor and to f vis Arendsen agents for Sioux in amerika Nice bet w bet front Xuwu Klimik Dat de v con voor jars Soho on Milker on Reiniger 05 thee of in or is in Duits blinds Toofil Atad con rechts Eding Aan Haij gig Dat Heel wat Ops budding Weeg de Zaak Becroft do zoom Van von de Vroeg Ere Bier to de trouw Van von bows Troeger was later go hued Baron Waller Van la lid Vau Eon oud Prui Siscro Van wion Xii Gas Hoiden is 01 october Van Het Sorige Don of Manv Riig Koh Riff Dan do Potor Kuli nov sons Washington in it Liet Dili Tsadi j Izill Llvell de ont Dekking in argon on Saarne at Tor Het Wil Dan Blip it or Pogi Ngen ged Anji Werden Ora de planned the in Juni begin Pord de Nieuwe after Nikaan Verk Lazarde Dat Hij Tien Lichamer had die eve Velez Van de Garde if Brien die Vergis Bev Attea oin the in Reval zip in bet Het go was Dat Boido Mamion Mooi the k re Gen in slags Rankton on Vou Bernstorff Klaasse a die Yajiu in Engeland bad als Zindo eau spi on Van von Rad Eek word Toen Uit Het Leger outs la no la age Lataste von bar Bistorff met veer Tien an Saunde Oor Zaak Dat Zijun trouw Echt scheiding had be on Ware Bench ten de Werfeld no Thlik years of Suff Klunck rkl1eved miss of nearly a Yogi duo you fitted pair of glasses for i suffered with Tirri Blo head Aeh Oji for thru years before 1 011 Suteu you and could not Bear to read a 1 have it had a headache since i wore your Glas ses and my eyes fuel both of my parents have worn your glasses for the last the Reg years uni Are entirely vow brighten up the Dull looking Woodwork and floors in your Home this Spring with a coat or two of Quick drying i is so easy to apply that anyone can do the work and get Good Fluorene produces a Beautiful Luster that reflects a new attractiveness to everything with Fluorene you can quickly give your floors a durable finish and a surface that is smooth As polished yet not floor ened floors Are to clean and keep clean with mop or cloth and cold dampness and moisture do not Discolour Heel Marks do not floor Ike Ciarli a Ianniri on parch water and Rattan ail it get Fluorene and full a Many uses at Hoeven Sioux try it get Flo rate and full particulars regard its Many uses at i in in of Sioux Ter Nieuwe salad per Jaar

Search All Newspapers in Sioux Center, Iowa

Advanced Search

Search Courier

Search the Sioux Center News Today with a Free Trial

We want people to find what they are looking for at NewspaperArchive. We are confident that we have the newspapers that will increase the value of your family history or other historical research. With our 7-day free trial, you can view the documents you find for free.

Not Finding What You Were Looking for on This Page of The Sioux Center News?

People find the most success using advanced search. Try plugging in keywords, names, dates, and locations, and get matched with results from the entire collection of newspapers at NewspaperArchive!

Looking Courier

Browse Newspapers

You can also successfully find newspapers by these browse options. Explore our archives on your own!

By Location

By Location

Browse by location and discover newspapers from all across the world.

Browse by Location
By Date

By Date

Browse by date and find publications for a specific day or era.

Browse by Date
By Publication

By Publication

Browse old newspaper publications to find specific newspapers.

Browse by Publication
By Collection

By Collection

Browse our newspaper collections to learn about historical topics.

Browse by Collection