Internet Payments

Secure & Reliable

Your data is encrypted and secure with us.
VeraSafe Security Seal

Post Man London Middlesex Newspaper Archives

- Page 1

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

 • 108,666,337 Obituaries
 • 86,129,063 Archives
 • Birth & Marriages
 • Arrests & legal notices
 • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 2

About Post Man London Middlesex

 • Publication Name: Post Man London Middlesex
 • Location: London, Middlesex
 • Pages Available: 1,911
 • Years Available: 1700 - 1818
Learn More About This Newspaper

About NewspaperArchive.com

 • 2.18+ Billion Articles and Growing Everyday!
 • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
 • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
 • Powerful, Time Saving Search Features!
Explore Your Family History Now

View Sample Pages : Post Man London Middlesex, October 30, 1701

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.18+ Billion Other Articles

OCR Text

Post Man (Newspaper) - October 30, 1801, London, Middlesex ,-jt--3*i:a:iam in amiffoPereCatholicoPrincife,VereFcclefiieFilio, ve* Tijidet i-fitiforc imptnfiffime deflemus.Verum quia juxta moni-r::./; Jp-.^ hit ccntriftari de dormientibus mm debemusJicut & ii'.-t/v^�i/p��iuB hdbf�t,jubet not pradara defunUi Regis y.-.tai qu.trn nulla unquam art at delebit, nulla jera pojlerita-extingt;t cbiivio ; Jubit Heroicus Hit its ac univerfo :ir;:;ru?xOrbi r,jtifJhnusRenimomnium humanarumproOrtfa-doxa Religion* coutemptus, quippectxi Rex optimus Patriam, opes Regt'uin, & vitam ipjam poft habere non dubitavit j 'ju'oet dcmurri mors ab e� religiojfifime ac conflanti animo 9-bita,Pront lutulentii tejfimoniis comprobaripercepimus, Jujie vos jperare debere, ilium a Deo Optimo Maximo, (icut dum i-lvcrrt tanquam aurumin fornace probatum,itapofi mortem qunji bofiiam, acceptum effe. Noftras nihilominus pro ant-mo Regit de hac Apofnlic^ Icde optime merito adDeumprecis atque S^ffragin d-:ejji charitatis ratio nonpatitur. Id tt privatim br.ttenus nosippagcnnon omifimus ,& publicis quo* que ir. Ponlifitio noflrofacelio exequiis Romanorum Pontifi-earn Preiccejforum ntftrorum cx-:mplo fuo Tempore prtditmi fumus. Caterum eximiam & Regio Plane ejus animo dignam Chari/jimiinCbrijlo Filij nofri Ludovici Frantorum Regis Chnftianijjimi flnuiem ha: occafioneJilerenon ptfftomts, qui ijtumadmoAum olim tundem Jacobam Regent 0 Regno ne-tarie deturbacutn cum Regia conjuge& Nat0 magnifice & liberalijjime exceperat, jta eum Jemper omnibus benei/olenti* & huminitatis officios ujq; ad extremum adftitit, & quod illujlrius tfi, fuperftitcm itlius Fi!:'um,a Charifjima in Cbriftt jilia nojlra Maria Regina ejus matre adpaternarum Virtu-tum emulationcm piijjime educatum , benigne complexus uti vernrs Britanmci Rtgni h&ndtm, omni prorfus proprij commodi ratione neglefta palam agnovit, eumque in Cathflica fidei quticumque dimum advemente fortuna fortiter MJferenda propofito es;regie confirmavtt. Qua jane in re turn ipfius Chriflianifjmi Regis Zelus & animimagnitudo magni-fct eluceant, nojlra & Omnium Vtflroruti laudes ei merito iebentur, quas quidem uberrimas Pojleri emnes iliireddent dum pulchri (alii memortam recoknt mmquam interitu-ram- H*c&Jt