Internet Payments

Secure & Reliable

Your data is encrypted and secure with us.
Godaddyseal image
VeraSafe Security Seal

Lethbridge Herald Newspaper Archives

- Page 29

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

  • 108,666,265 Obituaries
  • 86,129,063 Archives
  • Birth & Marriages
  • Arrests & legal notices
  • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 32

Search All United States newspapers

Research your ancestors and family tree, historical events, famous people and so much more!

Browse U.S. Newspaper Archives

googlemap

Select the state you are looking for from the map or the list below

OCR Text

Lethbridge Herald, The (Newspaper) - September 2, 1970, Lethbridge, Alberta IL60-Z2C xana HJ.OOS 30N3AV PUC Z1ZI (suoiieS 31 Aijjenb irn xjs uoueb 'iu v, jojjaixa EutpiH S9i -bs ooO'C uiniuiuiiu) IV J3d 8 'ES OQL {LUnw juj) 'jaaijs 'ajiuadsy ui 'U WB ooi uinu-'juiu) -jds -uj pj( fix C XAHO 3HL 3DN3DS dO SUIJLNCU 8SE9D Buoqj 021 Nvsmno SHSniJ OMV SH3N3XJOS, ONiNomaxoa UBIVM 69S20 K8i-iZE aaoqd paajuejenS moq sue nj Aid iuBOjj ifJQ 9NWV310 AH31SaOHdn QNV onn Moisno iHO _ SutUBap pera 8nH u? 8inzqBpadg SH3NV313 AHaisioiun E869D '31IU3AOD-3J }B8S pue II9S-S58 auoM 'S a mst BIZ ojny uiojsno 9KI3 OWS-iSS.anoiH 'S '3AV pjg TO iisjsjoqdn Joj NOSNHOf WVHVH9 aNmgiSTOHJn -sng 'S '8AV PJE 8S3I JBH AJ, 3AIJ.3V IEI9-8ZC 'S is lui son sjujuaj pne aoiAias 'sajEg oiava OMV' AI aov SHIVdaH AX K50S-8JE 3NOEH 'CKHHnSNI AT 'gaiTOrax 'ma saaai Noaoans "S 'IS njs KE -an sxacm am ONV aoaraaiusn saoj.DVH.iNOO am 88SS-8ZE 'T1IH i NOJ.1HVHO P13H ONV ONMOOH J33HS 'S '3AV iflg pun '5S MM 30IAH3S OMIIMIKd AVd AH3A3 SIHL Ni ssHNisna MOA Hiowoad 'E06i-8ze auoqd 'uosuqof JIB; pus WSl 'ZMi-SZB :AVHdS 'D.MIdVI, cess ''N '3Av qiS 82Z2 'iKS-826 auoqj 'paHicu -qns sajBiuiisg 'aDiAaas SUIJB -jooap puB guflured ajajdiuo; ONV OSI-9696D S 'if.EE-i2E 'ui'd s 3JO: -sq 'SIH-iSE anoqj pue pua UZ ''S 3 'IS WI siiEdaj pnE smooj sndranj siautqEO 'spiEoqdno siovaiMoo 9810 9TI8-WE anoqj -S 'IS 118 Zll AHO PITB oidg gutneap JSBJ S30IAH3S ONINV310 'S 'IS 'aAV TO samisnoNi avis HSAIIS 'sjeog saoioig ONV sivoa IU80 'iIi-8-iSE SBoqj. -SDICLHIJSS 33J.J Siitpnoq [Bpads qjiii 3 N 0 Q fMIHIVdaH 3OISNI ONMOOUd iNawasva OiESO -8ss anoqd 'IS6 xo osiv 'saoop pnE sfflopmM E-9099 'U.3B3 OSS 'papnpuj sase3 Bu! -AJJB3 sunSioMS dwnd NOisWiwaa gonvo 91 OMI sannixM wnNnvunv OW.EO snoqj -g 'Jg tflg we SNOUvaanv ISI3 88EE-S2E 'llIH NO.L1HVHO paUEjsui pnB ONWOIUQNOO HIV ill OHM O 01 3H3HM S.Q1VH3H '1! 'Ef 'SE 'OE 'B 'EJ 'U '01 xoa JI-8ES9 VEW-SIE U3JPHU3 OM4 JO aUQ 'alUOU AW NI ONimsAava oa 'HIM Q31NVM JLN3WA01dW3 31VW3J 'SSE6-HE SUOUd SaOlOW ABlNn03 ONV NM01 pue H30J4 pasn joj qsco Q31NVM ONV is ;i-iPIED 'N '3AV 80EE "PIT UOJJ -JBA ISBIIBIH -siuauiq -mva 'ssvaa 'aaddOD 'Noai "IS. PEE 901 -OD 33VA1VS 1VNOI I.VN saps uoieipea jaddo NOMI dVMDS auotid 'S 'aAV pur SOSl sasiadaajNa SIAVO 4fB3 pue J334S aod S3Diad 1S3H3IH 'meJ6ew 'BH xog JO OZOE-SSi nuo'jj -joijd jo nil 'saAloij ao savnoa aaAiis QSINVM 8-8EZIX 'S30KS llVElOOd SIP IJ31 aq UB3 smi s.uijp -11143 'Buiifiop pasn poog :SQ33N '3SIW OS 1 SUITO ssndtins wavj JO 'SJajjBJi AJ3Uju3etu UIJBJ oasn pooB J04 4axjeiu GUI ajo 6t- 44-SOED do XDOIS avao sagyDvd Aio .-sjaieap puy 483LU PUB sNmix WOJ.SOD aawavd 'aw xsvsiv 's S3dAL Q31NVM 2-OM9 'SESO-ZZE auou.d 004 lou aaovNaai otisvisnHiNa Q31NVM )O01S3An 'UIJIJ OOH s.aao 'aaiNVM ivaHM awoHd 'oaiNvm Aaiava aaad ivannnaiaov 62 aivaiH joainiHiii itu ejii IBSIJM Ajp N01 V PIS AVd '080J-ES9 auoqd ui HIM 'paiquj auinBai ssejS MO VdlVdlV SNOl 05C 031NVM II-OZ8B3 JnoA JO) MOD jjoog StOr-SiE 8B6S-8IE auouj saiegd asuejnsui sassaJtfBVV wBn ODJd IU3J. NOIIVOVA MOJ 1N3H auoqj 'j pus aGejojs jaiiej; isj-iid pue 'Oil S31DIH3A S-ISW 'LU'd J3IJB ,'St-flWZE 3UOl4d 'OQIE! (e 33IJIJ3GS 91SE5 33Ud 4sn OM4 pasn '343 'uaAO '43] -104 'jaMoqs Bujpnpuj aanivaj. 'id ei owt s.iavD QNV wvs 3iueJ4 JO 44II-AZ3 jnoA UB4SU4 54Jadxa 3H1 3AtfH Ol 3aOW ON S1SOD II ONV saivd3a 'siavd ISVO-OL HO 3NOHd '55 AVMH9IH "011 sa aisnaNi VWXOT 'saadwvD QNV sasiivai nina WOISOD _ -rim-at nuna '4asop 'spjeoqdns peaijjaAO api? 'jjuis '3A04S auedojd peayjaAo ON aadwvD ud iHsia aivs aod 199 'OSEE-KB -ajqeuoseaj AJOA 'paddgnba Aunj 'id 9i nina-woisnD 'E109-BEE eUOMd 'OSS p3Sn 'I x a-9NiNMv agiiv -uotspjBj 5 im-CS9 -UOUIPU03 poog V1S3 'Id BfXOl 3WOH 31I80W P-6E99 'M'PJ-SK -tjsea jo; de 'a31ivai 1N31 dOlldOS 3NH aod saauvai S-9ES9 'S '3AV I? IE JGU.M -uo Buju '3itfs aoj yonai DWO i56i C'BiW auoiid 'paads aaam 'NOI divH aaod K6i 8-JOT "I HIM '8-A NOI divH aoaoa mi '09S JOJOLU 'uajupuoD poob Ml AQ03 'NOI 39000 pooO pug aujBua 8-A 30IW "B'wn 'NOl-dHVH 'A3HD t96t II-OSM auoqd 'Silt aDiad "ivNOUVNaaiNt ss6i 3WS KOI SXSnifl It- 't "qiu.iilts P-IPP9 '3AV 14411 EUZ -fiOOE-9CC 3UOU.d 'OSBPS '3AU 'UJ34SAS 51 J04 AJSIiaq 34eje -6uj3a -jadLua'a iqb'js '4} auiu -uJ04snD paads jno4 '8-A 09C 'PJOd OSJd 6961 sivs aod QNV aDnai C-on-9 -sBuiujoui jo s0uiuaA3 'E60E-ES9 auoLfd 'P33ds OMI 'psads aAif '03 99C "3deu.s i-v 'AjnedeD seb 06 a OE UIMI ojqpg 'xoq ui3JB 'U OC '3HXV 9V1 1310aA3HD 996L E-E9S9 -3-9 'Aejjjer 'JJea P3 J0 -6EP 3UOMd 'SJ3JP JO JOJ 3pBJ( 1 ijvi AJSA '45104 pue xoa 'NOI anod i3ioaA3HD E-E6S9 si 'SPS9-SfS 'Staaq JEfins J0( '4B10H pue xoq u CJ5 -41 BL osiv NSioi) uuaa Nivat, 'xDnai 39000 NOI ssani H-Ktf 'OfiBO-ZZE jo lias -J 33aHl HltAA E-ZII-9 -miaa SI3AA d 'OOSSS peaa 6u! 0051 oooo Z-8E99 'OPIS Jaqqnj poo6 Buiuunj aoos 'Noi-diVH ianoaA3HD tsii 31VS J-ESE9 'B004-ZSE 3UOMd 'SI-'IS 'sql 01 MS3J4 uapjeC '3NiZ33ad aod aaMoidnnvD aws aod it> I1-OOEJ saniiNanj smoi 'is 433J4S MIS 9U jb abjei jno J3AO pun Aep04 aujoo SONVId 03Sn 'OEE4-8JE auou.d U4oa llfH '36UBJ S6B 3ZIS INHWiaVdV 010 HiNOW XIS E-J6S9 "09tS '31VS HOd ONVId lH9iad1 sjeaA 'UJ'd 9 J31I0 3NOHd '09S 'aSHSWl D11VW01RV 14-58840 auogd 'UOUIPU03 pooo 'aiins wooj Bui -NIQ ANtfOOHVW AaVaOdW31N03 r-WW 'ZSOE-CSj: 'puouiAsa 'SSE XOH 'OOSS-Jano [euid -uonipuoa 0009 HI 'ONVId QNVaO AQVQ 'U1'd 9 'OSU 3U0 1I-B999 'KSMEC 'SllS 'JapJO poog 'oujifDCuj Buiwas WaV N3dO 'OSS '13NI3VD VNIHD IflNIVM ONV voi- KOt-LK 3NOHJ 'S 'IS M4i 6ZE DNVHddV S3W10H '3PBJ4 '05'fiBlS 31J3SSI40J 3jjBUjo4ne 'aBuej SBQ ABIpuij -Ul OE 1300W 31VT 86ES J3AJP fiul -u.3jeuj puc J3U.SSW paads OMI OtflAVW 1300W 31V1 8-5E66D 'S '3AV 8E21 'ABPOJ. 33IAJ3S Al 3AJ43V 40 SAoq 3144 335 J04 jo sias puo33s se pasn aq uea 5435 35341 'OJ'6ES 04 UJOJ4 p33Ud 'P3JB3I3 aq 4snm 5432 Al PUB aasn sz 3Aeq SM sansi 'SISIAaaOK S-SE99 -BIZ a '9ttS 'OES iN3anis :SES 'vjos S3DNVilddV QNV aaniiNanj vot- -3AV puj OS61 3SnOH NOiiDnv lananann ie BUIU3A3 AGpSJHMl AJ9A3 pjos sapijje pjoijasnoq piiB 31VS NOIIDHV llll-tlt auou.d 'N 'IS PJEE 90E 'an 'O3 39VA1VS 1VNOI1VN PUB sadid lie fsisod 4jodj83 ;s4sod ssuaj Sujujnq I334S 1VD3JS K'ES 4383 'Bu 001 luniuiu ui) {Sjsaqs ll uinui -juiiu) ]3ays "s'1'9 Vi "0 9X S9'BS (SI33HS el tunui -UiiUJ -J33MS "STO "I) EX HSVD 1A3NOW 3SOW 3AVS 3wmoA NI xna 'N 'SAV 808Z 96ZI-HS 'Oil NOai WVZaVA -ujnq 'S4sod B3U34 J04 adid 'saiod -S3L440J3 133IS '6uiqfl4 pue 3dld j S3I15 PUB SJBq 'SPO 1331S M3N NO SONIAVS -n -Kit-lit auoqd -Q9 ails 'Mau 'saoiis sasjnu J9C Pue 'COD auD{ s.uetu .'n sz s jazeiq in pup EI 37 s pile saoqs 'saMlop ol UHOI3 'xis 3Zis s.naia 3USUrJ Mepaa pu> anBuoi -tlaap -4) pue -41 ia 'ava wooa No r auoud pus 001XG -aamwsNvai oiavs 'SSES'itE 'syoq step SV3A QNOD3S ONV Zl 30VaO 3NOHo 'CIS '3AIJ I S31DUSV 'OSIW Of om-ilt (leu vrtau '3A04S dWVD '1N31 nnVM H31H Zl X H samj dnoo 31VS iiOd iN3Wdin03 IJIOdS V6E 8UO -SAV puj ZSt-l ujsp USB Id SO AB3NIH3VW 6E -098SD "S M.S H1Z aNV '3AV B3NBOD NMO1NMOO 3HI1 ONV saoiow iviaadwi Mau.puojq uojXu oi OSX006 G311VJLSNI uojAu f> D 'suojog 11 SQ33S J.n083IHDS 3ianoa pue rBua pJOd 'U OC H1VMS 1-BES2D 'SEOP-ZZE auoiJd "S Pu! SOfl sianaoad nasis viasanv 'sadid pue u 'spunoj jsaq JQJ 'S 'IS MIZ 6ZC lddV S3W1OH 3 OJ 33JAJ3S pUH pSUIBJl AJOpej aamviSNi agiVM wavd xog 'O'd Jo SEE6-ZZE auoiid 'jamidiue ABM 'dnipid pup JBllfie .'OlS 338jzznd -'OCS }3UiqeD pue uojsuaixa tijwj anil) a vii no aaisvDana H-SIWD 'S P2P '3ivs aazaaad oven MDnai auoiid 'SW '-laAiapaj a A o H s QHV oiQva anaivwv L 'SOjg a o a3tn3M laiueJX 'Q aaiNVM E-16i9 'HE9 -EEE auoqd 'OIS 'osoq pjB wnao nvo n lid 01 dwnd sws auoqd -cw 'EEE xog 'PI08 fiuij 1NSW39V9M3 QNV 9NIQ03M 'SfSS-ZEE 9uoi4tl 'Sit? 'uoidpuos 'NoiaaooDV ONVIII ssva oci 'S 'OAV mt V IOIL 'dogs aos -SJSUOKIP -NOD wood aaiooD aaivw SVEV9 'SP90-ZEE 3UOl4d 'PIO SJB3X aw isNiaviD aoavssvawv ji-tcifi-i -aNvmsnw sodAi us jo siuoujnjjsui uo sjepads 8-SH9 'LEE6-HC 'UOUIPU03 l-V N 1 'NOIdaODOV NVill SSVfl BP aivs aoj saiDiiav 'Dsiw ofr 009 auop -jaABS pue (jeqb puo'jjejo 80JI3W qB3 '3N19WOD dS OOE 'd W auoud 'JaisaAJB'j 4asq DH QLL aOlDVai DH 09? M 'M NI 'aoiow OHV asonv NivaD 'WK-KZ 3U04d 'uoifipuoD doi IB siaavH Aassvw aivs aod 8E 3JEJS S8I1 flV mt-in tae-tn wc-in MONS Avr S3NOf H30 aoavw nnvd SjnOlf J314V S3Ald X1IW '8C8S-Zt'9 3NOH iN3Wdin03 39QVW pup SIJDDSI 'SMOjd (SSILja UI M3U puo AjsmipDiu pasn jo 3poj{ uo HIM 'suo( posn poo8 Au JB9, paads OM( 'UOISSJLUSUPJJ poods SAJ; i fips jopej; HI jsiou. pus xoq at luapuej OOSld isiou, pue xoq si uoj jnoj -AatiD (SIOLt puc xoq 51 Viaio '4J 9i 9541- 4S10U. puc Xoq -41 2t HI 09L a AJ3A sit' pasn Old auiqiuoa jvv SOt1 uoseas BUD pasn suiquJOD OHI SOI- Bt PUH El S3uiquJ03 DHI EOS S3NI9WOD AJOpjA 'W 92 A-iopjA 'U 12 AJopjA pasn 'Jt S3QV19 juaujqDBjje LJIBAVS aiqnop IJHM HI 002 'ON HI 'ON '4! 4uam eiqnop JW "4} 9L pBjiadojd p[ ar "JJ Cl [91 OHI pauadojd 'OE6 'It 91 -jj 9L 'Old OE Jsqujnu 4U3UJlJ3BtlB BjqnOp 9i '3J33Q uqor Old 'Jailiems HI 'd'S JSmews HI '4J 91 Sa3HIVMS saji) )UB qpi BSBD COS- of '343 'sajoip LUJBJ pus iujieq leapt OHI Q ni- qw me sienp lassjp 00013 auiSua M3U Ajoped -qaD pus sienp KIM 'ajaaa apeoj BJ4xao PJOd 'adeys pooS J9A 'sqfia uosnBjaj "W SBU1U3A3 Aiddns wavd S3AIB X1IW 01 'ON MBU ann 'O'l'd PI "OU'd 9? 'ON t PUB '4J II OC 'ON 'd'S '4( 91 PUB p[ 'd'S 'If 91 19L '41 ft EE 'qea 81 QEOt dnxsid pue 2L EO; jaddoqD pue -4) 31 S6 us jaddotjiD 'qeo gi sfi qBD 3UO 'Jl 81 OlS '44 St m si pue si B5P laddoqa pue 51 BEf S3NI9WOD >niw iv suoiJd siinoa saiiddns wavd ijjjp 'jaABS UMQj nnejpAu 'sienp 061 j W p HI B3 pus paiJM 'OE6 aseo pasn jaAjp uiej6 oadaH 'snq 00! pasn jaBne UIBJB 'jj sz x -ui xis pasn IHUIJ3XILU 05 IH39 P3Sn 6ne pue jiiujjsip-' zi japeaL) j 91 dS pasn speau "ii zi '3uiqiuo3 teosds 04 pue JdpBaq I 91 'sujquioa jBiaads 06 HW pasn SS6D 005 posn pue speay '4J 91 Zd Jadns HW aujaon UJSijeJO '4J J3P33MPOJ SpJBMP3 JOpBJj l EC P3SH Q Pasn '41 OL pua-jUQJi 3tf S6L 'ON IfiiJOS MopeJi IX OfiL MaN OJZ lapow SUUOJBMO w.aN IHSV3 LLV3HM iA31SVa pasn PUD M3N uoipnpey XJOILISAUI 131VS 131VS I31VS LE66D 3NOHd '03 39VA1VS 1VNOI1VN Ul 'UOiflp OD uj Afpcde? 000 IE 9LX8 31635 JJ3HJ1 SiMVd AH3NIHDVW 8E WW LlOd U.513AA UB sjeaA (M6i3 oj) 5UO 'S3JBLU Nvmvav dnvH OMI S -poapew 4JOJ xog 'diUEtj SSOJ3 aoios 'SOLIIII 46 pue SJBOg Niaaaaa soansw HflS9 033W V a V 010NV Q10-aV3A-N3A3S sow JEO 3M3 Aidid asaaNnn HNO 'tiEJ-SES auoqd 3AA3 3nva3iaaoD avan Aiaod OUOUd -Spuen 'sasaoH sNigia OMI 3WS 9E 'sopos 333B BUIJEU1 pOSn 'II 91 HOIS sivoa svioaaaid M3N 1-559 'IMS JJBd QUO 'SOdOJ I1JS 'SJOO 'JOlfBJl llil mau aaoid lavdvs 'id EI ivoa S999 H 'IS MI81 ZQL oxa OW DIBEI Ea5i -laniEH asiw MSSS HKH tans ssoaov ijirnj snouaij 01 jaMtuy II-KE63 LfiZ-tlZ -BAY puj puo -45 -J03 'Oil S31V9 QNV OinV VSOB3aNOd 33JU os-yv L OZ -d-q sc Sljpua -6-u at S3Dud 1SQD iw SBO1OW H31SAHHD S13QOW 11V S3IBOSS3DDV S SiVOfl SE Xopu-j puo uadQ -3AV 31DAD sovw rasa JP045 U! S3U 113GUJ p3Sn J3M40 TlVd 3NOHd 'S '3AV aae ZOEI 3aiN33 VQNOH 'SZZS 06 fiuesjnd -3D OS2 oDeung 'OSlS '33 001 GMeuieA B96L fiES '33 06 epuoH 696L SfS JJQdsojow '33 001 epuoH OOiS "3D OK uosptAEJCJ "OS8S '33 OSE JJOdSOjow 0{ p UJOJJ IIGD 'N 'IS M161 WZ pus BUJSBJ 'paunj J3D3a 05L i96l ff J344B 'J3JJO 4S3B U3U1PU03 fiUIUUOa '4JOds 33 OS Xn7nS 3ivs aod S9S IB euipuejs juanaaxg 33 OSE 'a39N3AV 'UJ-d 04 d -qs93 joj dsaijo -ai 31IW OOK'L 39VAVS I 'OIS9-8ZE memuj nZflS OS! -OE99 19 ElE 'MSB3 N3H13DX3 'ISJiBiSdn) -5 V "aAy Joj aiqeuosBaa 'edeqs DD 081 VHVWtfA Z96I SNOHd 'V Q N 0 H Ki OS9 HdWniai 1VS ojnssajd 'MDjnp qaui uat 'ANNvai Q33dS saani 6199 'JW 'OliP-ZJE 'papnp pue saclei adej 3a3is DiNosoinv XDvai anod 8S99 ue L uaSMj 'gj aads jnoi 3NI9N3 aq sSuiujom "ui'd z pue s auoyd 'uoissiuisue.il Aosunw 'fiu snoq pmbp 88 iC99 TE9E-Z2C 'Jajjo ag 'Apoq SE61 'sBeui '1 -3 id ouo oj turod i 'uie3 pue js anod 'sasavaH 9299 -sjojow a UMOJ. 'P10JA3MD 96E plojiuuLU penb jenp iBap 09E sjoiajnqjea ASJIOH 3aava anod Wd3 009 OAM BSS9 'N 'IS MUL L AHddV -siavd avD 3WS iiOd sanddns oinv ee otpjei) joop O GBIU pue 9IH '06E 19 S J OOO'EP -afeinoe 'paads jnoj q U 'ZLW'SK J0 SAGP 'EPZ nZ-Ltt 'J9JJO JO QOO'IS 'S31IIU oop jnoj o'EZ xls mVM31IHM 3113A3H3 9961 5 JO M6'IS U3A3S d-q zoi 'DHO "3'3 0091 'paddjtlba Tind aooa OMI Hnsiva poo6 jaMod oajs jaMod Ja-A 'uoutpuoa ooo AaaA 'aniaowsano mi It auoitd Buiiios 3ail 0000 'UOHIPU03 OOQ OMI nflHtfW 3113A3HD 9961 lOOd saiaossaDDV sivoa SE 101 8961 3dOOD laOdS ttS 'A'd OAHOA S9fil 3ivs aod soinv zc 9 o{ 'uj'Q g 'U4-d 'U4-D g uad '3AV HU QNV HJ.VHOVW HOAVW 8AUQ dojpjet( joop Jnoj jaMod joop O puy. 3 ipejf ou U.IIM oipea poog uo; OM( pjoj uo6e-n uoneis Z96L doipJBU. -ojne 'ojpey joop jnof Dejjuod 9961 S6HS 696t S6ELS jawod 'oipea aBpoa 9961 [3X3 jnox 91VD3dS HJ.IM 941 'UQ BJ4B3111 UI-BAIJQ 40 4sea Vl S3l1ddnS WiiVJ 1VH3N3O iv asivDoi 3H1N3D 13AVH1 ViOAOl 10 AVQ M3d pUD NAAOO laodwi ISSNU V1OAO1 OZ61 D MOU 41 Op UD3 ISOD HOIH 3H1 M3MO1 3M 6-EW appji (dasae niM 'lias isnw -ssiiui Ooo'9 'patld nba Annj -dojpjuu. joop OMJ. 3HN3ISiaVd OVllNOd OWt -J3AO? ounei 'doj aiM '139QIW 3W ,j 'ui'd "eSfli-SiE 'sailUJ OOO'BL 'uojssiua SUBJI paads Jnoj 'jawod asjou. OOC nanvw 696i mas isnw jnoj 'OlpBJ 'W'd 'SDGIU JG6BJ3 XsanH 'Q'H OSE aamaaid II-6Z663 'Ul-d S J3IJB 'K80 ZiE auoiij 'uoiiipuoa i-v -suEUioinB 3naiia3ANOD 13W03 P96L 'I-IW nviava M 3 N deiis 4001133x3 'HJU 'NBOVMSMIOA wt S 'tttfllt 3U04d poo6 pjcpuets 'JOJOLU SEE NVQ3S 3NAV3S18 Z96L j.pESj -lird 9 'IEEE-WE usea OOO'ES 'SUJJ31 ojpsj 'saniu CCO'SE 'J3UMO 3UO pOOl) asisavoa avnovr 996L OUOMd M3N S '8-A 1 WW'lzrc-SVE Jo UEWrc awoMd 'OOC'IJ DIlVVVOLnV '8-A ONIWVD 13 Wil NOOVM N011V1S 1310aA3H3 B961 uj-d s 'SSZZ-Llt 'AIUBJ IBM MUM 'uonipuoa "doipjeij 3E '00? 13NOaOD 39QOQ Z961 IAD XIS '3ISStfl3 H3iaWtfa C96L IJiOdS 31VS MOi SOJLnV 16 ;