Internet Payments

Secure & Reliable

Your data is encrypted and secure with us.
Godaddyseal image
VeraSafe Security Seal

Lethbridge Herald Newspaper Archives

- Page 12

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

  • 108,666,265 Obituaries
  • 86,129,063 Archives
  • Birth & Marriages
  • Arrests & legal notices
  • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 31

Search All United States newspapers

Research your ancestors and family tree, historical events, famous people and so much more!

Browse U.S. Newspaper Archives

googlemap

Select the state you are looking for from the map or the list below

OCR Text

Lethbridge Herald, The (Newspaper) - November 3, 1972, Lethbridge, Alberta P99S-BZC Jouioisro 344 ssojay ,QOOd NVIQVNV3 QNV 3S3NIH3 1S3NIJ 3H1 ONIAM3S, 00: L 'Ul' swooii ianoNvo 5 ONINIQ 'dons 3NOHd "S '-IS HIU Puo PJE Gil 39GOQ J331SAMHD 9NIAOW NV3PW SONIAVS lVNOUd3DX3 IV U31 S13QOW S A1NO 000 I ''9C 'd "a, d "S.d 8-A SX10A 6961 A3HD -ui -a -g.'d HOOQ Z V10A01 ZZ61 i J jno puo apoui 341 jno -CL-O.PX. I S d 1. V '9-A '3nl9 'I'M 'JP V3WIS I III AoTH HinOWAld ppo ID QJ oqx ui nv O 1ISVIV O EIo uaoou ID oo: U.EIV MIJ, QJ ID "I oos's -ppo -a -i v aooa t> lava smoavw aqj, ffl 00 :i aq; ui jo inruj, oospuujj UBS QJ 39GOO HISAWtt 9NIM luojj 'AJUSH luojj Jos pasn o pasu jo 0) uoqj ajoui Jiioj joj 01 poooojd oj aj3A-k 33 ed -cpio.ip ?SD3-re -SM3U 01 Jiaip uo dnoj3 doj se otq psquasap uosipg UE poDimoiniB it 'jnoj UB3d 3uos 'j c i T n 3 'sunup 'X ni pire 'Diuioo pire 3nos 3uos 'uospoa HPjH :sjsuijojjad jo dno-i3 3in 0) p3AOLU S31ES-1IB13J pJOODJ pnE Sallied -uio3 Suipjooaa UOISIAO -131 pUB OjpBJ jo spjB.viB sqx -ireuioAi aqi jo pjooaj paanp -nsoq pire uassy UT saoireiujojjad pus urepjajsuiy s.iapad -ojd-isaq aqi Joj UBUI-XIS E SB 03B SJB3.; sin paiuJoj-iod dncxi3 xis pue uo si AVOU 's DUIU uE3aq sjapoduiEjs Ti6l aqi sjapadiuBis dO] S.EpCUBO JO 3UQ XVIQVNVO am. sauas sji uaii.n 3miuui3jg -ojd jo opi.tt E puoaas Hd 'N 'IS H'El Sit nosuas puooog V SAVQ L Xq pajsoq oq oj jo 3iq oqj 0) s IUOJJ JO A10UEA isaq jJB -moo E n "P131I i H met oqi" 'ciquinioo qsijug 'EU sot SUJGJUOO -urd AOS ppq uaouoD sajooua sru JOT suuj SifpiiBjs THE-iSojd SEA tunqsooT aoruq S.A1O 00111 -pa f 101 BJTJI3 i lean 101AOH Q go: SI 0J OQ'.zi ticg O uiu-o jonou ID -moA AIOUJJ HI EAVOM (HJ yz-ll SM3N OQfO (2) SJAOT ID SMI CD ON QJ DN CD CB OB: oi vaj. SB uj :DIAOVJ Q Ql BJ uog PJOJIIES QJ siuii immoo O OOS1DUEJJ lies JO sjcxjJis 1SOA1 oqj, :3IAOJft O jfuri Q OO'B uoo3jng aoTloj Q) qjcii.uaN; qog Q oe'i eaaof pros IRTUJS seiiv CD sAoq loSpug O o3uig o3uijr 8) OS'g IJodaH 01 JdqO pue flJJ oiAoyt A'jaiSA'jv 0 "A33JDOH 1HN O SA13N S) aqj, ID O jfimng sSng O 00 :s jo ptiOfl, ffl uouns O sttDN. (5) OE'fr uosio a-iinio uininpuoj [CD aissBq 0 oo'fr jo PI-IOAX ID poM aql puno.iv O QJ 01 GO iji.Mllso.iM bJ WJ 13 W-l joinujj O Q) oo I suospi' O HCHUOUUBO Sfl WON Iiuqiooji OJ QJ ID Q AJOIS QJ OCUI s3na Q punoa QJ OJ o aniAJajEM HJ sausg Q} puE ApaisEQ O IjaqiV ;EJ Q saiuimj jVL s.aTij.-uv O oiiiAspii O TO du.L SJ UJO'IUCHJ Q] 00 :0i aqi jo aSjoag Q pra 01 ore jo amoH QJ Q WO oql aisof QJ JTOH O spiM CD OS 8 UEUuapidg Q QJ 00 '8 oqi JOJ mSnoqj, QJ cuii [Z] K ooa-A'qoos Q ciio atiizauiy O spuomSQ ID S uosnOEf ffl asjnoDaiax O jirisujtij 0) S.V.ON IUJBJ ffl IS) MDN Ql auj, B i3'ia BJ P1JOM tJ aq) gEag QJ [E3Q E O) nv ID UEOf SS13N 3U313H zaqj Lt) 'OUJA Q IUBIO A'ipUOl.lJ O UOllES.iaAUOJ UJ S OJ fD dnssaJQ uiv Q s; am a-iauAV ID til A'pjEdDDf O orqDDouij O JO] SS'OI m ta UIJEJ STEOUBJJ SUOT-IEtJ j pUB S 3qq JO A3j ZQ JO pJB 01 'K'V E 01 ajniB JIV 3U.I JO QJ QJ i Cfl m Q QJ B ID 0 ID 'QJ m o B) 8! a E) (3) 00-6 m-L SK9 K'-s aq) PUB )EO oqi 30 si uaas UG -IUBUISEX aq.1 a'n suo PUB asnoui iBidns-iBtu am jo uiEJ3ojd aqx PUB aS-TCl 30 SB3JB ucq.mqns am puu spuEi qsnq uado ISBA aq) BupuanuaJj 'BIIEJISIIV u! siBidnsjEui isoui aif) jo auo sj liinssod paiiBj qsn-iq aqx o) anbtun aJE paAioAa aABq SIEUIIIIB SniJX 'S.IB3X 09 J3AO JOJ E3S5EU1 pUB) UIO.IJ uaeq ssq )i asnsaaq 'sjEidns.reui jo -BA E qons EiiBJjsnv pmpnjs OG: Xt'p uiig no sauas 3-injEU 3uiu JEyi uo'isiAaiax AID am "o pouime -xa OJG s j G 3 uorni111 92 -xs auiuooq sjuiansjcui oqi }o treouamv -dooxa "DIIEJISTIV jo PUEJSI 3m uo 9uiAi] auo }doDxa uiaqi jo II s E UT pire OSOIJAV SIKUIIUE ain -JGUJ JO JBtllUIBJ i r 1111111.1111111111 rrr 111 sioiJIDd msN '5" 11V31OOJ [1 -UQiO -iu d OQY 9 S39W3AON 'AVONOW Nooiava aooH Niaoa 6 -uj-d S 'AVONnS suoil -KA sjoag 0603143 TWB1OOJ OUd -uj-o OO'Il 5 d3BW3AON 'AVONRS aiDa-JDD-Apu, osl xiuooqj _ 33VH -UD43 -oi'd f a38W3AON SA nvaiOOd 33311O3 [i 'uj'd f asawsAON 'xvaanivs IIIIIIIIIIIIITIIIIIIIIIT1 BOq inoqs pEaa a uajpuqa 3q aq.i jo HE ui pa ajB (Sinucoj, qi JO ;ou si duis aiuioD aqi 3aaq.vt yoi.iTunu3 M U3A3 pOZFUS'O oaj si Xdoous UOSBOJ i jql dn pauaip uoos )JEd S.EUEJ 3Q UO aplU V ,.'P3 -lisiA OM asoqq jo HE in qou aq) UI DIUiOD [PUAS AI3PIAV 1SOU1 SI E3j, 'spjoaay PIJOAV jo jpoa .sauuino aqi o) 3uip_oG3C) sau] unoa gqi jo jtueui tn painqu.) sip S[ duqs Eucjaa .Cq miq p-jB I uajpiiqa aqi UI IGqi SE.tt 3UI 3U12BU1E isoui aqXu aq JlOlfl UI U3A3 paouEp 'spiq 3ifl miAi ;eoq aitiiEiuiiu B aAOJp Adooug aq) q3nojq) AaumoC aq) inoq3no_qi Uliq uajpjiqD qsi -UEQ mjM 'SIJSIA isoui 3qi jo auo in suapJBO OI 3uuou3[ -uioa 'jldooug o) asoj E 3AiS 01 dn paqsru 'pBHEaaj EI.IEJ Suinas Xq psssBd aaq4ouipOEj3 pp 3 n i ui j B q a E 'amoH ui iirejnEisaj joop UE IB pcisdiqg Hif pui; A'doous uaq.n -uoT ui pjEnS aqi ]o SuiSuEqa oq) jo tajiiioid pui> piiBpaz in UJEJI uiEiunoui E apoj '3UIOH UI IB dn pcuoods 'SIJEJ UI S3JBD IE J33q pue UlEaaa aai 'JEIS lEXou 3q) uo jo 9ql q5no.iqi 3po.l jfdooas 'ujnoCos ireadojna siq 3unnQ 'JRBD 'ESOU BIUBS ui BUOJV 8DI 9ip ;e pDonpO-id 'i uosuqop pire -E3J pUU ZiniJpS JOJE3JD oqj jo aauBjeq oqx ODI o.tnjng JDJ u a i E q pue dn sun auo.ing Sui si DH si eqi jo asiuiajd aqi pue joj saiuoj 3oi Sutlers uaoq SEIJ 'El -AON 'Xup -img UOISIAOpX 03N 'icpads ain joj ssuoos uonca UJU3 puu ;.rodxo ooi-uo-Xpaiuoo puE inr JEIS 3uii5iis SUOIK Adooug "uiii7 Sin -oirep U3A3 pue IIEI siq Sujnnd SUIJIGD Olfl J3AO IUIL[ paAvonoj -sds aip jo Jsonpojd-oD IIJIIIIIITTTTIIIIT 1H9IN UO 3oaiaaHi3i -5 'SAV 1101 EZZL-BZC 3NOHJ HUM 33IOHD wvaooad anoA aianoa Nouvonso inoHiiM siavd SHI nv 139 punejli paHAJSS JO aoj Aq BUISSIUI OJD noA "Al puo AI anavD NO A.INO D 3JD opinQ siijj ui ID PUE O PUB CD) PUB (6) UO SLUDJBOJJ smd l JO n OEY 6 JaquiaAON 'Aopsj i jo n 8 'Aopssu 1 jo n L J3qujaAON Aopoi pua iisnw 1 JO n 9 'Xopuoyv t 13NNVH3 AJL 3laVD Ol O31D3NNOD N3HAA A1NO SVS1X3 SDNOa 3S3H1 AOTN3 TT1IIIIII ITIYTTTTT 3iq -je aq pue 3DI IBUOT1 -BUJajui 30 uorpnp -o.id Suunp -na xrs i pire aqi si 'auiEj DTUIOD 30 3UTUEO 3uiJ3dEO am (DSN) a Z s PAGE 3 William Conrad makes it big as Cannon By Dim KLEINER HOLLYWOOD actors are as introspective as j a summer squash. They live J oulgcing think outgoing thoughts, probably even dream outgc'ng ormolus. It is rare to find who can analyze his emotions. Bill ConrEd is one of those Riding the crest of a tsunami of tsuccess, he can pause to consider -what it all means. For him. Cannon, his big CBS show, is a bountiful blsssing. "SometMng wonderful has Conrad said, and his light eyes shone with delight. "I've always successful, but I've connected with SUCCESS of the size of one. And it's made me realize I'm d o i i g something important as ImparUmt as b'.iilding a bridge. don't say this as part of any ego trip I don't need lhat I'm convinced that I'm 4r r- Why wall? AM.A. Travel Ser- coutd gel ui oirline tickets foster, at no rxlra charge! SM A.M.A. World Travel far NSW LOW FARES ACROSS CANADA A.M.A. WORLD TRAVEL 60S 5th Ave.S. All inquires Phone 328-118) or 32B-7921 contributing something impor- tant. I'm giving people some happiness each week, and that's exciting." He's right. It is a con'rib-j- tion. Lots of actors to scoff at any attempt to pat them on their egos and tell them they make people happy for awhile, and therefore they are do'ng worthwhile work. It has be- come fashionable avnong ac- tors to say, "It's just a job- but I really wish I was a teach- er or something really impor- tant." Tony, not Wally. tvas 'Mr. Peepers' Tony Randall, a frequent guest on NBC-TV's "The Hollywood Squares" on which Wally Cox is a regular, notes that few psople remember that he co-starred with Wally on "Mr. Peepers." "Everyone remembers Wally, often to his chagrin, as Mr. Peepers, hrjt people seemed shocked when I tell them I was a regular on that show says Tony. Warm Up To Winter Sale Ends Nov. 10th Co-Op Anti-Freeze Epec'ai Tcke Home Prices Quart Gal'on Booster Cables 55c 2.10 ich 3.33 From Oil Filters PK-8, PH-13A Each 1 .33 PH-11, PH-25, PH-30 Each I .57 Co-Op Poly Automotive Galterias 12 Volt "50 Mo. Guarantee each I 7-GO Tow Rape ich 4. Not Bill Conrad. As a re- sult oi Cannon, he's seen the light, and, he says, it's won- derful and exciting to know you're doing a job that gives millions some weekly joy. "Many resplc ask he cays, "if 1 get tired of signing autographs. No, I don't. I real- ize that everybody who comes up to me is taking his heart in his hands. For all they know, I could be mean and chop them off at the knees. Oh, you get the village idiot once in awhile, but most are decent people they love me, and I love the whole thing." Thursday, November 9 3-00 B Truth or Consequences Anoiher world 19 General Hospital O Movie: Genevieve Q Sacret Storni Nancy Millar One Life to Live Q ivlike Douglas O Hollywood Squares Oui' Lives Q Ed Allen Show O Somerset Q Dinah's Place Geneva! Hospital ftl AnotTier World Q Take 30 Three on a Match Q Edge of Niglit (0 What's tlie Good Word Q) Dating Game: O Family Affair 0 Family Court J-J jokers Wild ffl Split Second Anything Yen Can Do fTl Drop In flj) S'cr Trek News ffl Bewitched 8 Lei's Make a Deal 0 News O Password NFJWS O News CD Paul Lyndc Shov Q Movie: Tammy Tell Me True 53) News Q Adam 12 CD News Triih or Consequences A Sanford and Son flS) Krcsk'.n Mod Squad Q Flip Wilson O Jacques Qj) Super Flick: The Undefeated OJ The Men Carol Burnett Ironside g O Q (TTl Q (D a ft m Cfl ft (Q Movie: Sand Casllcs Owen Marshall Dean Martin News News The Calgary Stam- pede Diamond Jubilee Tonlgni Show Movie: The Helen Morgan Story Maude News News CJOC News News Launch of Anik Merv Griffin Show Movie: House on Green Apple Road Now that the first, shaky sea- son of Carmon is under his ample belt, he loves everything these days. That first sea- had its tribulations, as most new ventures have. "Last year's he says, "could have been done by anybody Mannix, anybody. But gradually, the character of Frank Cannon has evolved until today he's an in- dividual and the scripts are Cannon scripts." So he loves the part and the scripts and the show. And he says he has a love affair with ;he crew, and vice versa. And loves the act of working. "I have to work nine montlis out of the year." he says, "and T only wish it were 12. I'm hap- piest when I'm working." The success of the show has, naturally, made him a big com- modity on the Hollywood flesh market. He's doing guest shots on some of the major variety shows Dean Martin, Bill Cos- by, Laugh-In, Sonny and Cher. He says that his agency, Wil- liam Morris, recently told him he's become their hottest client, from the standpoint or demand from variety shows. And, he says, he's "having a ball'' doing the shows. "You're looking at a happy he said, and every one of his 265 pounds (give or take a dozen pounds or so) seemed to be grinning along with his wonderful face. "And there aren't many happy actors around." MANY Toronto has a population density of persons a square mile. Self Divorce Simplified Legal in Canada since AI last a Do-it-younelt Divorce Kit tor Alberta For Only For further inform, wrile to: LEGAL PUBLISHING COMPANY No. 4-207 4th St. S.W. Calgary or phono 261-3032 ACTIVE TV SERVICE 1238 3rd AVE. S. PHONE 327-502O Your Authorized Dealer and Service Centre for ELBCTROHOMB Drop in and Jim for o personal demonstration an the new lines for '73 by Elvctrohoma, wilh that extra degree oi excellence. Holland's Drapery Shop VISIT OUR STUDIO largest display oF Drapery Materials in Western Canada Draperies Bedspreads Vr Vertical Drapes 327-4475 The Store With the Stock 325 7th St. S., lethbridge Story of a thief is drama feature The story of a thief is told i from the thief's viewpoint, in a CBC-TV Sunday at Nine film drama, Rap City, for telecast on the network on Nov. 5. It is written by, and stars, a 35-year- old act cr-writer, Tony Sheer, who is himself a former thief. Sheer writes from his own ex- perience, in the case of Rap City, but the drama's downbeat ending is not in keeping with his rcnl-life story. In Rap City, Sheer portrays Gerry, a criminal who emerges from a stretch in the peniten- tiary with no thought oE going straight. Starring opposite, in the role of Sandra, a call girl, is SobLna Maydellc. Rap City was filmed in To- ron to and Vancouver, and in the environs of the Kingston Penitentiary. It is produced and directed by Ronald Weyman. In the film, Gerry is soon in- volved with former cronies an armed robbery, the viclim bein-j an elderly farmer. In splitiing the take he even attempts to cheat his hoocMum partners. Through Sandra, he next teams up with one of her clients, a man named Moran, in a big-Lime op- eration, 'hitting" banks "with stolon travellers' cheques. Tony Sheer, who was born in England and came to Canada at the age of 15, worked as an of- fice boy in a Hamilton plant before joining the navy (having lied about his age) for four years. Later, he took odd jobs anri eventually drifted into a life-style of petty thievery- "I worked with some guys, travel- ling all over the United States and Canada and if I hadn't made a good living out of it 1 wouldn't have stayed with it. But I couldn't see any percent- age in a 9 to 5 he re- lates. His 10-year career as B thief was broken by trips to jail, in both the U.S. and Can- ada, but, he says, "the stretch that settled- my hash was a two and half-year sentence in King- ston pen." WALLY'S ALARM Wally Cox. one of the regu- lars on "The Holly wood is a "do-it-yourself" buff and is setting up an elab- orate electric alarm system around his house. THE WALRUS In sur- roundings far colder tlian the tropic waters they're famili- ar with. Captain Jacques Coustcau and his crew search the Alaskan ice flows for wal- rus herds. "The Smile of tlic Walrus" will he seen on "The Undersea World of Jacques C o u s t c a ii1' Thursday. No- vember 9 at 7 p.m. on Chaii- ncl 13. Sunday, November 5 Thought for the Day 4-H Club Time Rev. Eolbeckkcn Farm B Archie's Fun House J0 T-Iouse of FrJghtenstein QT) Christopher Closeup B Harlem G-Iobetrotlres Q) This is the Life B Rex Humbard O Gospel Hour (D Revival Fires (D Gospel Hour Come on over! TRADE YOUR OLD DOG FORA NEW CAT! With some new tricks. Like slide rail sus- pension. And fiberglass- reinrorced cleated tracks We'll take your old machine in on any of the '73 Cats. Come on over. And bring old Rover with you. _ They're all comin'over AMPLE FREE PARKING LETHBRIDGE HONDA CENTRE 1117 2nd AVE .S. Cloted Monday. Daily Thursday and Friday a.r PHONE 327-9889 la p.m. o 9 p.m. Southern AlbcrfcTs Largest onr! Most Proarcssivc Motorcycle Dealer Q Kathryn Kuhlman Uncle Bobby _ Captain Scarlet Q Face the Nation fQ Make a Wish (7) District 7 El Faith for Today C9) Day of Discovery CE1 Day of Discovery fQ Curiosity Shop (Q Oral Roberts O NFL NFL HigKites tO NFL Horst Koehler NFL (Is) Kvj-al Keport Q) Rex Humbard (B Market Place O Sports Week (0 Garner Ted ArmslroT, 2: CO Q The Hunch Q Meet tlie Press O CFL Q) NFL O This is the Life 13 Robin Hood O Gsrmr Ted Armstiron B Reach for the Top (FJ Sixty Minuies B Country Canada (0 Untamed World B Here's Lucy Movie: Say Goodbye Maggie Cole B Music to See (D Wild Kingdom Ql This is Your Life B Doris Day B Couple fj] Lawrence Welk B Disneyland B Bridget Lovos Bern] Sandy Duncan C0 Mod Squad B World of Disney (O The FBI Beachcombers U) Specials Hour BAnna Mid the King Movie Q) Movie: Von Ryem's Express B Julie Andrew's Show O Let Them Live {Q Mannli B Sunday at Nine B MASH fF) W-5 B Weekend B Mary Tyler Moore B Bold Ones O) Night Gallery B News H3B News (D News (7) CJOC News Q News (B News (13) Oil Report 11-30 CB Question Period CD Billy James Hargis B News (7) District 7 B Travclurc OD Merv Griffon B Movie: Gigi Two rock groups guests Two oC Hie most alive groups people ever to hit the music cene are guests on ith Kenny Rogers ar.d The irst Edition. Monday, Novem- er 6 at p.m. Ci-owbar and he Ike and Tina Turner Revue are the guests on a show that guarantees to rock you into next Exciting, funky, primitive soul nusic that's what The Ike nd Tina Turner Revue means audiences throughout the vorld. They play a brand of nusic that rips to the core, vilsating like a creature with a ife of its own. Another group that's gained videspread recognition are Crowbar, a buncTi of Canadian nusicians who know what rock n roll music is all about. The nucleus of the group Kelly Jay Fordham, Roly Greemvay and Rheal Lanthier formed a group called the Ascots. When they heard that Ronnie Hawkins was auditioning bands they went and started working with him. John Gibbard met the group when he too joined Haw- kins. Then Crowbar was born and decided to go it alone. Sonnie Bernard! and Joey Chirowski were to join later. Sonja's partner Billy Brown, camera opera- tor on NEC-TV's was formerly a professional ice skater and at one time was Sonja Heinle's partner. SUPERIOR! Richer colors Superior brightness Greater contrast Sharper detail than the famous original Chromacolor that set a new standard of excellence in color tv1 NEW 1973 HITH SUPER 26" SOLID-STATE TABLE MODEL 100% SOLID-STATE TTW200 CHASSIS eliminates all chassis tubes Grained Walnul color metal cabinet. Super Chromacolor than Ihe famous original Zenith Chromacolor lube. 100% Solid-Slate Titan 200 Chassis. One-Button Tuning. AFC. CONFIDENCE Knowing you can't buy a betterTV. SMITH'S FOR 1J t CSC CLOSED MONDAYS OPEN THURS. AND FRI. TILL 9 P.M. 336 13th SI. N. Phon. 328-2235 ;