Internet Payments

Secure & Reliable

Your data is encrypted and secure with us.
Godaddyseal image
VeraSafe Security Seal

Lethbridge Herald Newspaper Archives

- Page 2

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

  • 108,666,265 Obituaries
  • 86,129,063 Archives
  • Birth & Marriages
  • Arrests & legal notices
  • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 36
Previous Edition:

Search All United States newspapers

Research your ancestors and family tree, historical events, famous people and so much more!

Browse U.S. Newspaper Archives

googlemap

Select the state you are looking for from the map or the list below

OCR Text

Lethbridge Herald, The (Newspaper) - May 8, 1970, Lethbridge, Alberta SAV pJC 809909 NM01NMOQ NOI1IONOD SNUTOSdO Nl 33MOW NMV1 OTO NO saoNVMOTiv Niaavm ODnid S13QOW6 jAncj UDD Asuoiu 4041 SH3MOW NMV1 sauas so aq sauo pajurod eqt ajs sjEa aqx BIAOUI E O SJES Siq pOlEUOp SEq a 1 q i ssodmi pi jo uoo si our o sajnv SDrJOS XpOUIOO UOtSIAOlO oifj jo JE4S aippa SXES op puB is JM SDOBEJEOddE UOISIA jo sauas B joj puEiSug uopaoq 0 PAEJ jjptt pue EniotjBpio pns uosoa aj Snrauojaod aq urn TpqdraEO uoseas fiai JTID aqj aoj urejl3oad snj 3m seq aq JTIOH ijaqdiueo usio sorjos o I s n ui itcpung Dtp jo a 0 0 sr sao pue JfiviH aaB EWJlH sapuojq 94E si aae 82 ssipi joiimf jo iSEaadjoo SAJI Jten O3N Jiaqj masajd Him oqA BIJIS os aqi Suomy uoisiAa siq no sjeadde ireg jBina JEOt AJOA3 SS3UI snq Awqs m paiJEs 333 unq 3tn dpq ireg pJBuoaq UE aiuoo apim srq u aOOAlATIOH aloincll HM puo eLji M3ijdo4Sijij uosp puo op6uy UIJJDW LUOJJ SLJX eqi staqtuam 044 OJD fwd f oi 393 uo uusujsy oj uo opnj josodujoojopnpuoo gjomV3 3H1 4joqs inpft 3SBD qOES tn moq aq no nJ D3D mnn mu soinurai ss 04 os uiojj ipgaai m AIBA idg iud nOT sajras aq jtq paidnaoo nSaji lots aij m nosEDS jsurums pus Simds jo wS qSiq B oq nftt aqj ni csn Eiin3 oi aqj m EH tuojj OEairejoajipaKt 0 sappqan aqi mojj joiEiJEn EJaniBOno pas SB qjoiraaa JS sauos aqi joj nreaj nopanpoid e o rcsas gut aq sauas BIHBJP ais aqi jo aq uo DOp B aq papiaap jo poaq uaqi p I A E a jSq SBAV auiBoaq jSj Eapt lEtRin aqi i PUE saiqdosoiqd ois lira pus aidoad pas SunmBiI SntuTBidxa apin3 aadns B SB aaoifj si inaiuag jig ng apsos if puE E no jnq sum n pauffifil oaaq SE 3on33ars OAVJ jood aq naijAV o 4 I sjuouiora aqi BJB asaqj UEO PIES ssq aq aAisnaqaaduioa aq snf aafix sauas iMUjsnoo oj Jajiitt pus JJB ire sjq ip3 puo SJB3X Jig UOpJESJIJATO O3O ooisiAajej Eauaoiv 04 samoa 51 inn Aq uaas SEAV HO sanijo pus saouaipnB PROS KAVEjp seq oops sumasnui pnB in sauas tojij SB JO DTaos SSBIU aifl o aoiduia OEIUOJJ aqi jo asdBijOD aq oismu pue SJOT PIJOM ora aq jo saqou TBjreiino aqi o AjnsBaoj v aauarjadxa UOTSLA apj s si QUO jo inqop oaO fl 9 v d annpuoo TIIN tre pus pajeaijsrqdos Kq aisnoi njojsaAv pae itijunoa jo aouBidoDOB XiEiior n i o A a aqj jeqi sjsLivi Alaa AUEIK jo auo jsnt si jaqunm opaxit ain PUB iBioads aif nj OAIOJ 04 saoS AJIKU jCnnuoi UOISIA iai DSD aq no urd ye in teyi XEpong s aijBp j a n n jj jo 5SBO jEjnSaj aq pus pjpads JOIOD Suoi jnoq Stmuoodn HE in sasudjns aq jo auo Xjuo B ui Xoiuioj AWMOi OBP Surplus gtiON XBJM Sura inSaq tad oi SABpsjran iSBoajaq joj joioo m d oaa oopESniAio sauaa j SinpaEisjnoatB of 04 samoa ojiEinpabEjxa jadl xa JB qsppg itJEio qtaooaa Jig Xq E4JE oqi qSnojq puppeni jo JO ny si AVW 01 6 AVW Avaanivs aoj soNiisn 8 AVW AVQIJId aamo nOA S11VMV 3WO313M WaVM V ;