Internet Payments

Secure & Reliable

Your data is encrypted and secure with us.
Godaddyseal image
VeraSafe Security Seal

Lethbridge Herald Newspaper Archives

- Page 26

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

  • 108,666,265 Obituaries
  • 86,129,063 Archives
  • Birth & Marriages
  • Arrests & legal notices
  • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 29

Search All United States newspapers

Research your ancestors and family tree, historical events, famous people and so much more!

Browse U.S. Newspaper Archives

googlemap

Select the state you are looking for from the map or the list below

OCR Text

Lethbridge Herald, The (Newspaper) - July 27, 1973, Lethbridge, Alberta 1M ONIHiAMAl 33IAMIS AIIVNOSttd I999-8C6 INOtM 'IS 6lfr oioHd v oauais OIONV II 3UVWUMSI wo w XV1NU 3H1 JO UV1A alii DIVW I AC I A MUM WOW W OM Ml I UO9 DIJOM PUAOJD 4J9UMO Bujpoo) puo D 0041404 puo M YSV D OII4 OMDUI 4OU4 HO jo wo 041 Anq pmoa nox moty 044 jo puo jojoa IUOJOJA oatJd Aup 40 044 ON o joj, noA o BujAnq xo4uoa o Anq noA OOQ'OOO'G OC 'X 'OOCC OC S3IUOSS3DDV puo SNil SVH3WVD XVlNid IHVSV 944 jo pooB v 40 VOL SM9N OOfO QD Kll GD 01 jo (ID O WL aqjpoB penbS PON ID OO'i ono M ID.UI O BznBooaQ K'-S pejuos sj ..epnaed; 'M. SBUKKIX paaunouue CTA ..'dpBJOd UQ JO seq einpid UOR PUB no JO) -ons pfnoo OOO'OOrt ;soo pui ancS jqndod o u[ amBooq 'pinoqe ptre aq JSnvi ,-uoui jaq8noi aoc uannoM 'uduiOM aq} an aq) jo }soiu op oqM sauo 4010 'SKBS oouaiMeq n eos o) 'aieq uy Xifonsn Xq euif) oj ouijj uioaj poSuo] Xoqj, 'XJjoq aq UBO ajn lotji pano; soil aauaJMin 'wjAoaq uewos aqi jo jsoiu qjja ooonnoa uj nej juap eqj purr Siqqvtt'Ae irooi Xauoui ICC I IB jnoA 40 ONKJSU Ojfl BTH q) aq; jo aq) joj uijq ons o) 'JOABJ v ro 'oirepnq peponuod OH uaq) 'aep aooatuos Xq Xauout oq) yog aq) jjo aq) oo; qSnouo )I 'OOO'OIi pa-iajjo 'ajAoiu aq) jo Hqq 'cuBjam XJJOIKJ )IBM BH 'ajfeiu o) POJUBM HIRJ B Joj eepi TO pcq a qo o) pom aq yeaa aq) jo eiuos )od aq 'wjAceq sa jmnsaoo sjq jo op i pinoo oj aqj o) oq oj aq BBM ouipd aq) jo ouo Jiasoqq paqsnqcjsa PUB zssi iq 'oiej) BIA o) auiBO OH 0) sSjd oqi oj uiaq) PUB OJAO U{ paaoq padeqe-8ai pav dn punoM uBionq aq) qSnoq) SB Jjooj )j o) Moq )no dJnJSu 0) peq aq SMMVM dIH XWAd SifDISWfl ISlVDldS S9NIAVS XlOOtf NVIOVNV3 QNV JSJN1H3 iHNM IHi ONIAMfc oo'i swoon w OMINM uy, SlNOU fo pwcoodu qafqM u] aq) pue jqaq) jo amofi Iwoui Xq powipojju} R( ureoSojd aqx esiwaoq )uaaajjip MOW pun 000 9 UO ej aq OflO JOJ JO V Wq aq oj BJ jjooq -uj uawfOM ssq aoj Xnax auao uo aq Jfooq jo aif) 'Gvatoqx Kuox Xq paJM -aid aqx 000 aaoep pun JO OMJ, PUB aq) :uosaod 8 PW 'XqS 91 aoo aqx uuwaf puo j do) so aj ej aaunp pun avaas ouo op o) peq an wnu t sj wni tun) o) 0) oq aq )ng -oeaui ajovu UBO aq )oq) os Jnop aq) uodo MM ..sSld oqm jo aujMS 'ami) sm jo aq) "I v auiojoq wq 'pupa Of )fM) 'OOO'SCt fo uojwad jonouw OB '99 uaqM mM aq nrq) ppw juw aqx 'OOO'St opeci :ooo'ort apeui aq; MuoX dn pcnoM puo Xuiumqa pue c >alu aq jo; uopeaoj uo aq HIM 'S aq oaqM 'pojeuad jno paan8y an 0) raq aq aoj oj auioa set) djotu OST pot OOOMATJOH uo muni WIOJJIA JM ;