Internet Payments

Secure & Reliable

Your data is encrypted and secure with us.
Godaddyseal image
VeraSafe Security Seal

Lethbridge Herald Newspaper Archives

- Page 7

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

  • 108,666,265 Obituaries
  • 86,129,063 Archives
  • Birth & Marriages
  • Arrests & legal notices
  • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 32

Search All United States newspapers

Research your ancestors and family tree, historical events, famous people and so much more!

Browse U.S. Newspaper Archives

googlemap

Select the state you are looking for from the map or the list below

OCR Text

Lethbridge Herald (Newspaper) - April 27, 1918, Lethbridge, Alberta APRIL 1018 tiie LKTIinninOE daily Mr.I\AU) PAf.r. S!'.VF,N PARLIAMENT SERIOUS IN FACE OF THE CRISIS BY H. F. GADSBY ()lt:i�;i fri'sM (Jiilloiy. Vpill � il iiiiiv ihil ill lold Iti (Jiiili iir jiiilili.'^lir'l Id A'^i'iiliiii. liM! iIk' wni news lldlM Iht' llillll "llttl'lt tliin ; r.iil,;iiiii'iii ivi !i more ili.Ur Itiiirri I'liinlili . ill ilir luce III tin- rri'lil I idiiiiK'il inio il- ,i,ii|.. ri'i ii'iit!!. Kvi'ii Hid (i'li'liic u Inj' liir'ir:i r!4 tn rli ilr (�ill 111" lli-ii liiiii' siiii � lliis V, .n-till-,,hi. I .11 liiinl'111 .Umv riMli.'i s \\ ll:l I it w llillll lllt'MU iii i '.111.111.I (li'lin:iii> v\.i;i mill llil,,,li liici- wi'nt fit pliTf Win! clilUlllTiUy llil iti � i" 1; . wiHilil Mil' ' 'i ;ji.-i �-luiiililiiil siMpi' i'riti--li I I III! il Mil Mill IiI'ImIoI,! .Mill .i.'CIhSI.V 111 l.iili-h Kiiip.ri'. l.iu I, is ;i uii; ;;.iikI U'li.-il II il Kim �llillll liiPK - ifi-',' n 1.1'liK"' n ,1 !� �' (Jimhi (  vm li.df'i'. ii' hiliil ii !i 111 .Mil mill u.'i'. III! mil iiiilii' '1:11 .1 ^ ? iiiiii'ln.ly hits I s.'i'iiliil' iii;cni > liir P);il KM ill, I. iml. 1' ;ili nvt'l" i illHli' iiiiliili;riil. slii'llcviim piiui'i' >i.i'ii' ri'iniiviMl. mill in Tts plm i' iu .iM li.iil til j;'i(i>... sff'p f() }'rti--'!.ni ili'-ji.ri in' 'I'lll^.- iWV ill: l|lll'S|llll|s I'Vlll i'.ni lili' 111,Ml puis :'i liiiii.-^i-il 111*' li.i:'li' I;!i ' s'.v;i',s liiiluT- .111.1 lii.iliri iiiii) iln Uiint'i'i' lUs . iit':iri'i' '.niiit'^ Wn� Grcii3ing OiiU II liUil' u 'i:! � ill; i :li;- I �' ' ji|n>l,cn I'.u li;iiri'iil. n it � n.lc iil' I'iittiliil Irl'-iiil 111 .1 I tiiiMi it:ivm'ii liii'tlt yi'l mi (ri.il. \v;i . Ki-mi>;irii; Kll . ly pi'llll]!.:. ilO'l lllllll'l' i' llll'.llh, 111" sii:l Krmi>!n); li.imi |i|i. i on-siilnlliin Im .ii;' iijini in pii-. s Uv :iri'-' n.i; � ir. � .i ml ; litM;nisi' ili.' ;;rmi-im; w.i-Knuil. Il rc:ill> hi'il im I'l.ii' n' lur cmisliint imi wliirli l^ nn i'mi'IIimi: ihh' ami -iiri' lo ri' mviM- wlnn p" nll.iw: il 111 ^'oiivMl.',.'': . liiif Ir'j I nii'iTl It,iii lit .iti'iiusi' 1;.'. -iis'' iii'iisi'i^; i- ii r.n liiniiiin'';'. hit-.H"- . Viw hut ii'' iiin mill luck li;;i:iir;; mi 111' rt'.'-lmn t'.-mit , iliif; ,mijii; r"-nmiiii'iiii; riulil in \ .-'W wllli ;il.ir'in ii>:ii\, nil : 'hi ill! ii.ii Imlils �:t'i ;i't -I'.-simi: Irtiiii which ilh- prrs t U liMlTCll. f^l :ir cti:l UiImts \\!lfl fh' lit lORIUHED BY "FRIIIT-A-TIVES- irwM Quick and Pcmtaent Reliei mh. p. h. mchugh � IC!Churdi Street, Montr(�al. KocenilttT lOlh. ir>]7. "I w.lsa Ja'rrat suirrtcr from Ixheuni-ati\in !>>� i>:-er \ rar: ihyv he liil.' ; |H' lyi I'ari I liat h � ;i , n sccri't :cs:.i!iii .di'iwiMl that I'll t lilt niciil \siis III 'hi- riptit frajiif oV irtml in siiiniort ;i (nlipti (idvi riiim'n' pl^ilKi-il t'l o inniiii; ilic war hy rnnst ii li.!lV!' Illi>a!l:i piiss.hliv 1>'/I. ' I III till lindrssiir. Iif'-: ilidtiK llIM h ;. >�!i m iiicfiihi'i- ihf nil! -itiiry. \v'i-ll. I..i; I- i ahinil till- v.tiv l'llll;^ll��llt 'i-i : in w.nd a (hiviriiriiriil tiHiaf-"-*! .iiid ' Im-.li iK'il l>> the Xf.iti'sl :iim.a(i I'l fill dmii in tlli'*i i-it m y of lli'i wiMid \\ ,� till. II |ii\i. :it lillnti iifiipii- .tinl 1; li:i-. -(�111. ;1 m liiirvs thai tin 'in i'l iiiiii-'it V� 'lyiiiK In si'i- iuitt 'ii.Ill' la a'.vi llillll iihidf liy-Ii.-.i i.iii mir 111'. ir.iin. i In spi'uli Imi I M'.i Iv 111 1,"H- lliji if I'ri'niii'f Huf-il' II lii'i.iik-hl :ii a l:iu i IkIiI im^^ in I'l ip 1 \ I'l; liiiily s i .us lii'i .iii,~.' Il rt;i(rlii h.'lii In \. in iiic w.ir. I'.iilhMiii lit umild 1 idniiid I' llit.iiinh in an i'fii-r iii! 111. Hiiil I'Vi'iy liiv;il citi/.iii umild ii1m'\- il i'.'ircri nil.. Tlii'r.' 1 ; 1 vi'ti a ii i-p":-it inn I'ln nic l.'*:llil Ili'lllhi't'S of I'affiaiiM'iii 'i. cmniil.iiii thai llii' 1 Inn'i'iinii lit dm'� iim i;ii far and fjisl iiiuit;;!! It i nil M r\ u i'll, fm- c.n implc. In i nn 1. lipi all In.' ininiair " I ni n h'tw. n iiiii.'t i i'll .iiid r.\i'niy Hirer. In almli-h .ill i'\eiji|il inns s.ive IJnSi' advliil liy 111!' dnclm fnr Ihe |iliysi mi tile VaMii-- ajid in illf es�,efii:;,| in dllsll'ies'; Meet Them Squarely If I'.i i li.iai'i't l'-;i.-- ;tny crii ii i-ni in Iliaki nf I he ( InV 'jlill. Ill : mil lllld ' 11 !. ih.il .miii'I i'li-s the tinnhh- .ire nm niet si|nai'.l.. I'm- inflame ili'Te \m'i-.. ih ' (..'ui'licr drali ri.d.s mm li:ip pily a tliinu nf the pa.-.!. 'I'lii! (lavern-aunt nnil. lii.i' trmihle linin armind llie ciirn"r. ~.i in spi'ak. The answer, af'ti'i' file iiMcMne i;nns h.ul sjinkeii, was .111 111 il' 1' ill cmincil criiniiing .dlei. ai:d ac.ive ic-tei-- fnr Ih" army. :V mnl'e (llrei 1 ,ins�e;'-nn a.\e lllid lit the verv Hint oi tin nvi'. .vmilil have ; 111 I'll .i:iil fur lli'iii llmirassa ami sii., ; ItellMitll n! 111.. 11" U (I.'l per fnr 111' )>( r : ii.l ni' tile AMI' Mr n iiiras.'a m.iy tpii i 111 in iccidpt nf tleriiiali unld - he in.' � 1 lal'.e ii. 'a,' \ .,' iiii .tf liis nwii i;ili)s-j s.il e>;niiianii'. hut sn far as inditiral I ii-ulis Kii iic is niir Itnlii I'asiia, If jtitey had hiiu in I'lanc" Ihey uniild cure Hlijif ails liini wilii a hlauk wall and a firini; li.iri.i a( sunris.-. rtpeaki'a^^ nf prnliai;amia, many pen pie ari' .iskiiiK wily ilie tievi'rnnii iii lines nni (In soini-t11iim aluiiil tin- siiry aciivfly circiilaleil .11 (.ineher--nn us-' .Hi'iidlliK iiiiire iiimi, de/�.;it reriain in iwii iiiiintlis Tlii 1 ;'lni-y is r.n: the la.siial nlterance nf a (^I'lmr.il desiiair. il is flip nicrij froHi of disemiraKc liuMil iinil wur wi'arines We have our chills up vet. thank Cud. .itnl we h'-liev.- that Ih- Ilm- will h-ld, ,Ni,. iinleed. il is a ilelllierate and VNeli m Kani/.ed lie. and it in tlie same whir-ever ^on run into It. It never v.'ir'es a day froni ilie iwji ninnihs lliiiit. Ii is innre than a I'uiiu idcncc it is ;i hahil. InlerutiU'Mi for .1 few of these rninor iiiuii){r -nniothinK sterner-even. v. uuld snmi put a step In this iiiideiii (iorinaiiy pacifist campaign. HIkIu here is tin., iilace In say that iintlillil,' Is happening on the western front which was U'il foresei 11 ami prepared rnr inonllis a(;o. T.'ic viiissl liidt-'h (if liattli' will he many and ureal, lin; our cnutaKt! l-~ coiiHtant atui vve will will mil. If yon don t htdleve ;t ask any officer hack from ihe front it'ot a eroak�r ainniiK ttieni. 'I'liey are Hiiri>rlsed. these mmi wlin have ln(l Ihe IInil straight in the eye, 10 hear >it('h (U)leful talk al Imme. 1 The texi 111' the latest crder-incoiiii-I cil appljiiit, a .slrhier ceiiHorship to I the press, falls short of the rumor I tliat .Mr. Siieiiker Was to edit llaiisaril I with a view In ciiltliii-" oiji any lieal-I of-thenioinrnl fluff ventud hy mein-turs of I'arllameni. The Cominiins and Senate will still ho ahh; to hroalhe freely In print and on the floor or the HoiiKC, Their pi'lvlleRO of froe speeeU is not curtailed, hut tjieir duty to Kiiard tlieii' lips ajjaJiist uttering aid and comfort to tho enemy Is treinen donsly Increased. They will renieni bcr that the Mun is llsionlnK and the I last thinK Canndrx wants to do jUHt now Is til make a miisn like Ireland. Thf uiirn!if.->t member of Parliament 1.14 the lonKiie It is to Ik> hop'd that 1 Hpeak^M- Kbodc'i will not need to call | 'Order' very nfleii I The revised eiii:,nr-.li;|) (tl'"tlie pre UEH-OATKD 1 iiiitinimt'i 'iiitiiiinica- 111 III' I."I. hlle.'l rehiiki jsiiiti'': the i. rdiiiiil >-:\ -is" Ian" i :ii:iv �. hlc'i ii'ler In-i (lumll i: In (he intioceill i 1.) the Kll'l'v. ;,verh that Ihe i-i ih ' shorte I w t;;e luiin ill 'ill* I 'inilialih- ''.'. I'.mtr k'' 1 a ;i : In eit i.-e \ 1 r 1. .i> Ik pli .1 1J 11'. frniii Heaven whicl^ full t . " nil i'l 1. liiit );) I I' � .tils: a wet: iim. wiien lln'ara .a I : tii" man in ^i^ik II r i ' ilic'l I tit, if m., 1.1 I villc. li.i SAVE THE aAGIf 1 If i!ik. iiluli 1 I'.i' .1 ..Ii 1 UK.Ill I'.Ill � lll.'l l..llK'|iilll .illnwe iii illl (th 'liiel'i' A .IS .ilinl ill t' . p i.-lfl 111 iiif- al 111.' I 'l,rl-ihiii chill di la'-t hen t lie eViillKi'li ^t pi . in tn "I n i nitiin;; a i 'lti/en. With :i ..... 'fiee and a K.jiid siihieci \l i ^eenii'd t n i'i:ili/,e 1 illit 1 lt('\ w it. iiu i ir ;i i^nn.l .-"tir.nn. ,iiii| in (Ie-''i' heeii lionihardlnK I'.' .|rn\e(|. Is (lescrllie I I'etll I'arlsleii Ali ' Mcitiia" la Kroiicl: ti" hlK (ierman �.'i'ii-lerUi.i Krnppi vv.r I'l lint been notice i I lain hud �'�ne 111' \i wr.*- a I linrtis ii'' hei' dnnhiPill.i Hertha ., Iiiiiidreii 7ii iiiilliiif i .vere nil lirlnif slmni'.i I'liise Ihe .1 h"r(';i le ' r' cannmi After : I's'ilrtiei! �-tiiipll'd nii^erver : ;h. ii>' Il � � ii.e 11 1 t sj;nrl p.'ii; -This lim till' nhlina'. 're en ' . :'i]n -i|i- ,1. a -:',iiiis 1 1: � .1 .s .1. \ pi il .;7 � rim -('11 1' � fifty L'live third leai/Hl^, .n '. , 1 I -pel \ � ile I iinadlail :-n' |. : V ('i\ il l':'i.^ii."er-i. :inil 1 iiitiu'im i tii'tiii 1" 'ihe Knf;itie"n!i:' lii-ip ' n: I ana'la' : i I'spei IliiK i h.....sin ( i.finn 1'nniii.iiiy. ;inii aiiietidini: : \i 'iiial 1 'iitilaKinir- Di-i.'a �� \' ' lllld ) I ailing, wii- tilv.'ji the It'-,', .lip I 1 .'luiltli' U'e-,i.'fi| r.tw i llll llil h V � 11 n-.\ 11 atiil npera I.' ' laiii'.a: n' III*' W .'.-.I ct'tl r,i\',er 1 .1 IC' !"� ' II a iii"tiil ' 111- s:,ihi:\. ' . '11. p: n, i i'tii:- li't p; esi'i'i.'inc. the il.'p..f:der.f" (il p;iriiHiiteii' '  aiiie ' :!'. Cnld mill ^:i'nef� Marl.iiik; \. ' ; , 11 1' ' t! I t'l M I'll t 11 ltd i .lllll.'il I 'i I. . "1 .Itlil 1. .i'llell I til" .lleh'.' \, ' AUCTION SALE of HORSES and CATTLE HA'VING DECIDED TO RETIHE FROM STOCK RAISING. I WILL SELL AT PUBLIC AUCTION. AT NEW BARNES MINE. NEAR ROYAL COLLIERIES, ON RIVER BOTTOM, FIVE MILES NORTH OF LETHBRIDGE. ON tUESDAY, MAY 7th, SAVE THE BABIES'. ind I'reni ! Ill  � * ^111 1 lie.r ' tit 11 Tie ., ..' :r:i,',iled (i I iniii'kl.i. tint til" 1 e .: � � ' ' . 1 ' iinllh nf the i)l>; Klitl. t . ,1,,' . 11 'in- > port s jirir.'' .: ''' i' ;i" �iiiiu rallroHf) ir.'nk.s iemi.: , i ......11 ; ^ :ii;ii U;i; mi 1' ".".M,, ha 1 1 e ? . crele itiin pUtfonn. i .' If .Ml- rtiKlleii :.....:| " "t' III iti- 1 ]'�� n. : [ 11^ i 1 - ? Ilea It il. I' ' 'int-: ;ii"'l i.l - , v..'Ill throu'Wl I'e ' 'Hi:" iM i: fun iitirht. 1' : 1.1! nw . � V1' 1 . : t.triiiiibihle explosion .. '' ' �'! .lll'l : fhlll hi- I'l -ii-''i.> ' ii'tl :.!- nn � tile discnnitittPd (/ejij. : : : * ? > ? : ? ? : 600 Acres Breaking TO LET Two Miles North of Neidpath. Immediate Work. The 0. T. Lathrop Land Co., Ltd. PHONE 1865 SAVE THE BABIES! lindertaking 20 per cent Discount .As prices .ifp iidvuncinK tre-(Uleiitly, we have houKht an extensive stock in order to protlld oak leatfel, curved panel to doors; round ex lending diniiiK tahle :n solid oak; pretty :i i>i(>ce parlor suite in niuhoKiiiiv; . eiitn' tahle to iiiateh; mahoKBiiy china labinet; oak jariliiii.re sumd; VERY HANDSOME 4-LIGHT ELECTRIC FIXTURE; scltd niik lound tKcahioiial tahle; nolld oak nuiBaziii" stand: heavy hras- lied eiinplete with metal sprinK--* and felt mattress; liiind.aiiii' Nvliite enamel dresser wiih hevfUed circular inln-'r. DAVIS' DROP-HEAD SEWING MACHINE; mahogany dre-iser witii oVhI niirroi ; six drawer chiffonier; .white enamel smi'll chest draw ers; nook slielves; Hingle a.ul dunhh' both, complete, citim't siiutiri s, 1 qiinnilty of small items. TERMS CASH PHONES 770-489 �WADDINGTON SELLS WITHOUT RESF.RVE" Canada Land & Irrigation Co. Ltd. 530,000 Acres Dry And Irrigable Lands These lands are in the district between Retiaw and Medicine Hat, and north and adjacent to the Old Man and South Saskatchewan rivers. These lands are to be placed on the market at a reasonable valuation. The Company are looking for bonafide sutlers. We would be pleased to have you inspect our lands. Prospective purchasers should make all enquiries direct through the Company's dffice at Medicine Hat. We have no outside agencies and pay no commissions. LAND DEPARTMENT Canada Land & Irrigation Co* Ltd. Box 677^ MEotciNE HAT, ALBERTA Plmie 2428 THE FOLLOWING 1.1 h' ,\\ .'I It It liiir I I'h' '.mi. iinrii' red :itir,. '.� .i'l I r.'il ::r nl-l .'..title i;ia. I'.'ivv '.iiini hiiKK � I'l cult . 1 1. .v ',i itii .te.rs. I DESCRIBED STOCK .1 li'ilh I'lirliii DIG FREE LUNCH AT 1.'' O'CLOCK SALE STARTS 12.30 TERMS OF SALE: Oni?haif ca-:;n . h.il.Tice. tirTi' will hr given til! November 1sf. 1918. purchaior qivinci notf with .Tpproved security fie.'i'arig R per cent, from dat.^. iO per cent, off on credit -imounts, WRS. WM. BARNES. L I. NICHOLSO.N. Owner Auctioneer Do You Want Breaking Done If you want your land broken and can not niakf youi own ariangements, kindly notify A. E. QUALLY, Board of Trade Building v.hii has heen aidioinied hy the provincial >;(iv.iTnnienl In hrinK tttKclher thos. will) have eiiglue'*! or horses iitid can c(iiilrai'; Cor tin iikitii; '.vjth those wild have hreakini,' to let. Can You Do Breaking If yon ail in a podtioii to do lircaJiinK pleas" .?ei. in touch \cith MR. QUALLY. who as haiiii of llio:;i who have iireukins till' yon 1(1 llll Board of Trade Building Lethbridge PHONE 1603 FARM LABOR The Provincial Department of Agriculture Has Opened a BUREAU in the Board of Trade Offices LETHBRIDGE  To secure and distribute farm labor. Fanners wishing to secure help should apply immediately to MR. J. A. WEIR, who has charge of this free service. Phone 1603 NEXT WEEK WE WILL UNLOAD TWO CARS OF Emmerson Power-Lift' Engine Plows Owing to Sarqtr it Will Bp Nf ceiMry to Order Eutly THESUPERfOR SUPPLY CO. 774206 ;