Internet Payments

Secure & Reliable

Your data is encrypted and secure with us.
Godaddyseal image
VeraSafe Security Seal

Lethbridge Herald Newspaper Archives

- Page 7

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

 • 108,666,265 Obituaries
 • 86,129,063 Archives
 • Birth & Marriages
 • Arrests & legal notices
 • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 24

Search All United States newspapers

Research your ancestors and family tree, historical events, famous people and so much more!

Browse U.S. Newspaper Archives

googlemap

Select the state you are looking for from the map or the list below

OCR Text

Lethbridge Herald (Newspaper) - April 25, 1918, Lethbridge, Alberta nil'. J.IM limill M IIMH IU.1V.\ inoirli tli Rlr.lt war lil'clC iillt. '.'.iis laiilic I'll tl in�^ fiM'iHJ. in : ;i ' He li'fl in a KunDi'r inul i ,1 i: -i I X\iili hi'i :u'i-('i�;iiu H -trill- .ir , , �: V It li I W(i mill' l;iilil li;' ; . mi l fiii-'vr Ml liN iiniln'.ji. inlji nJM' 'Mi, li,' ll,�^^, ln'"ii w iiiiriiti'd III ill 11,'II :> '- �ii'iKI I'litlPi. Ill fi'll .1 v'l ' �11 1,1 :i 11 nil shi'M (111' Or � In:" l Ir � � i 11 s � 1 t Ills iiinii' 'i .1 � I lu' -Ji'i ,1. it II,; ' , I "l I 111:' II" '\ i' lilt j I) 1 I '� " � ,11 I'liii riin.ii'iTMi'li i A!'"!' Iii^ M'.'iiviiy^ 1i'' wi'Mi liiirk III till' iri.ni, fliiil iiliiiiiit i lillliii;; Lilllilnll, 'I'll" liilloullip hiivr li'I'll :iv, unli'il Itii' \lillliirv I,It III tli'lljIIIMJM IlillHlil ^llfll, liiu) ilU' ^' !:'� llliril', \>\tv. il|> .1 (inllliill iitl'l 1'11 "111 [11' 'I *'i iiih!;" h,'> \Mi) fiiriiiiK'i 111' tililM.ll li I , lh(ill�ll Tir\ I I I'l . \\ OUlliitlt, l.lriil, .Aitiiui' rniipi'r (iiNHii) -- ,---- ^Mii.r' �"V.riii, imitv, ,.,M,,.il (.1,' ,,[. ,.| ,�,,, Voii ill |r,M''ll!l III lllillll llllilv .,(1 l^uil " l,i||v n,.. ..n.'iiiv r.'. I'lvi-I i|., uiini 'mtf, 'ti" li'i|i''il.il n;ii, , lii.u"'!! llll.' .1' ' oi lilll^ ||) nil l'..\' li.t 11H' I'l'lrn;,' l.ii'iil ,'\ii'xiiiiil' r 'i. Kiiiiiih;, jiiMi'li- (li''l>;i'i li rnuii i npi'iiliiUn'ii ii n] � I ,11'.I I ,i)'!iiri'i! ' mill l.iiii' kili ii-||.iii' I h.i.i- |, ".;i'i',i . j III'' II"' wllni' rrr\\, ,ll'-it ihf wHnl" ;,- .unvl :i|, ll'i)'', '"' .� ;i;i I (" ('ipiiin Siilt'i'^' .Ifiliii^"!! . inr:ii.'i ''^^'in'ri. 'liii ro'im r ,\']-'ii,in fo'i- 10^ ARE mil "IJSu CHEAT OEMOrMSTRATIO-'Jfi ' .,",,in> i-. . � ; v !,.,iMir of �)i'' uii'ir "'v "ii^i'ii, '^iilTraffi' ^ ' :' |iii.:i-......I 11' r .....iiiiii'ir in ,i ll'lil.i|i''. � ',' ... � 'i |ir : � 'h" i-,il..!:i "11' , : , 1 � ,| l juu-rtni? !� � 1 . / """ ." 1 ", 'I ,11 inn - ii' li'i v - � 1 ir i � � ;i i ,1 , , i .,.,| run- ' '"' ll ,"'"1 ' '� ,111.1 ,���111' '.tt �Ir 'i. ,,,, I ..If,... xvi'ie ' � ' ' � ' �......I "ii'l "i �" � ' ��i-l."ii.|."l Kill .1 -li ii'iiii . 1 '1' I \\v\> t i.i n ili'ii ll - ,11" lio!i| i III' 'I iiM"'i)i!i.r Till' mil ,1 til li ijiil: I' II ji i .1,1111 ir llll' .\' Mr '11 r;t lis III I'l" I uriii �.' u 1 ri |i.irl\ w .III :',i I'iii l";'i 1'' iim ,i. 111 Mil- I iHiuy I � i il.i 111 'riirriilii " ,Vi i |. ii'ilM I nl't nil i In' t " i i i",i, illl',i.ln ll llll I :ii 'ii:> .'XH.'I ly I W.i '�!'. l.'ilri' (ll .\jllll I'M 7, Wlll'll Ml. I ,,11 I i lUI.h �l 'i| � 'if ll iiiill .iin; 1' . i 1 "I . " ' :i .1 I'll" III' hfKii rrniiml v :i l. . .in .'�i'l lio],|i,';i: ,i)?iiiii � ii.1 'liiiI i'tprpK-[' I � iinnliri): jii t� 1)1' � " 1 w.,s f'li 11'! iilly lllii '' I 'li'siiiiii'ir .lu'.ldriii ' ; Ti:" 'iii'"^! ion I"" I :: 1' I Til,' I.VHIII'i '. i llilri ..." .n Iiiii I !� ! Ill' V. ill hi- (ihl.. 1,1 . B (.'NADAS EX.PrNDITL Mr. w I ( 0!VI.MKR( E i ' ,111 tlii'l , \'''s I \'. .'.i 1 h.'i' in .; ' lllr- Uiyi'll ' .'Ml I .....""ll.lrnt) \iiri! -M Till' liViii '!,l" :i i ;i.. Ill' t In- pii ': \'. niU Ills iilr i'll 111,' 1111 pi'l lis I I 111 in' 1" Hi 'i � 1: 111: Til" ,;vl U'l;. hi' \' .. 1,'llow w.is y ' rVnl'V lim,' :;.' ! nun ! . in' ]iriirrr:li�il '" i'p'':i ' ill spjii. ,it iii.' Ii'li-iinioiis I Ml.. I'll" iiri.l'ir s.in '11 ll lillll il" " ' : I � .ri-l I i; ! Ill'' .un'i' t'i'n:': ' m' u ill pn. il , ni li- ! nri' Il" -' H; i 1 ,| nl" , � � . :.. ' ' , i .. i;,'r h',". ,� V.':-. w':: s i p , ' r Is . .r' ;' nmii \^an .'hln "n ip, .. i .i nr.'. i'.. ,' 1 > shrP", .1. Ill i: V. ,1 > .:. : Ml I'l'n-.'CIli.'Ill nVI'i- 1 111' .1 r 1,1 "I i' i: "I':!: ly : .m n ir" ir : , u " ',li ., 'i s'liMI-*, ilii'l III" Iiip' ! .:' ;:......;,ii .:) jiii 1.1 il ill! ;( mil inpi.' pii',' : ,:� ; lii in'. , ll! I'lp ililit^ npi'i'.ii i'lns i ',' pIT , ,111 IP' iii.. ml .innlli''r \w ..\ ppi .1-: llll,' ;i'i. "li iiiu' h.i ^ lieiii . I iln'i" .1 ml .1 mil Imr u i','k nl Ilk, iiiii )i ,,!' ' ilituins will nil ilniihi si'" :i ;;ii'n! �|'|. . v',:iir; � 111.111'. Ill !h" liiini".- IhroiiKli ullli i.., ' ilH'ir ..pr lit' s v.iirl; � iiiii il '1 ml' 'riii'rr' liiis i" I linn.' i. . npv 111 111" I iiiir iiri'l i Inli irilllllll'r III' til" (.I'l,-: i:ritpii '111" sp"ii,il ' "i-'lir 1 l'"r is \ crv hiiinl sdiii' 1.'. :.n' 111 i>;ii�iii" Ini 111 .iivl nil in::, pi r It I'lintaiiis jni.' i'l llll.11 s h,.l v," 11 :, i : v. i- 1'. ili-viKi) r"i': -�(> ,i'~ ! �"� n!' (^ll.'hiT IS nl;,' nl '.i" nl' I ii(> prii'. ill, IS 1)1 ' 1)1' (�,! r :i ;I I !!.- ni i;^*n . � mil lis rinvl [i n. it :>i ji i::: ry , i nn'ii'iiil iUiil 1 nnr: -: r i ,ii; :.� , rni re ii i, : ' 1 f,' ll iii'i's ,,f . hr piiPi il ,nil I'l (i: Ir-' :i: I ii'li v ili'i I \.. .1 'I , lif ! r r.ic: inn � .�f Jill' jirnviiu 11 s :: linl '. In 1; , pi'n � tinii. l.nlnlin . ,. Ill, ;,';. ),.,! iinil rr speii Food Will Win the War Siifve >our count rv oiid ytiur^cif by raii.ing i'(i(>I> rri the kriilo plain's of W'c'tcrn Cniu.la. T}\c C jtiadiiin Paciiic Rail'.\ay makes It easy {or ynu lolxi'.in. Lar.Js (I I toSliOan iurc; irnijntcd land uptoS-'iO, 'Ji> vi'.irs ti>)xi .. Loan to assist scr.lyrs on i:; ijjutcdlaiuls. Ci;-"t full p.irticulu.-� '.tl.O lit St. tuit, CALGARY In" l,l�\^ . n ri'r p iiin Pill 1 i iTk : ii.; t iii'iii- .1 ii'iinSiT - �nliiiR lo .i I'lilisl: I.:' .I' iidnril- nn i',vi")li'lit rlmrn i- i'l'-" ai?.'lii'y ili'-p;i!rli ri'inivi'il Py id;' 'll.' pi'iipp 111 i;i'i ilit'ir Knfi'i'n ''mil' pii:^.- by way iP" \'i,'nii.i i pint- Pi'r . !,,,,,.. .ii'iiiii. ami limy an- i�'� ""'''' �i'iiii''l with ii.,i , , I'l l.iiiily l.il.iuu .rlViiiiMwc of il ,li;ur K'in.- miii iiiilU; lliruwi'i!!. i niilMloiliI I'ilv Ki'il Cni-.^ HoriiMv ----- I iir.' ;;iviiin ii Ri>il Croi^-i ilaiii-i' an Wed , STEPS YET 'iii'silm, .Miiy Till _, j I'll,. rcsnPniii ol' '.miiurr, o witi. -Viinrimvor. .\prn Tin. Mi't.ii ; , � i|' liiiiii'ii till- h'.iiiil rnr a lilior' Ti'aiU'.i Coinu'il ilim llsscil i,l I.-hkUi i whil,' till" otliPr oyoiiiiiK .As lli,' �i'ii jihi'r hcroiiii's warniHi' sst' iiiipc to ;l)orial :iUon(iiMi ia pi von to rolloctions : r-iui-ns ai'c piuiiiptiy inmlr and ('�fdittd : Jii-.-cs arc oftrii jirovi'iit.'d t�L|||'OKD BHANCil. HOG PRODUCTION ianl iiiKip rlio rejiort of ilic .Miirpliy i .oniiiiisKioii on ilif \vaKc> of B. (V: sliiplmililiTs anil while no formal >"liit'.'- I iiiriit was nuiiln it i� iiiiitrrs'tood that 111.' oiiinio'! 1111'viiilHil iliai MO ilrasticl , ;; ,r:i ^ Th.'';;:.,:^'',^:','''';;;:::,,!^ ::':rL:Ti^.u:::ti7i^ iiiroi:;;::;;' of meat. Good markets for some time It is a matter of the greatest importance that Canada should increase her production of BACON HOGS and other live stock as there is at present a world-wide short- Br' Inn. Ill .s,,,i,j,^ iiio ri'p'oi.'aiiii laki' to coms lirc assured. li 600 Acres Breaking TO LET Two Miles North of Neidpath. Immediate Work. The 0. T. Lathrop Land Co., Ltd. PHONE 1865 "^oRPEDo^a'spSrifsH WATER^ THE CANADIAN BANK OF COMMERCE \\ .i-liiiminn. April ijlP ,\cws of ihr' tiiipi'doiiiK :'n Spmiisl! l.'ri'lfiirial ival-crs o' ilio KrtMicli sOeauicr I'roviiiU'. WHS I'lmtiiiiicii in a ilcspnivli toility ' from Kraiu't'. Tim yrsstl , iiii red llp' i port of i'aiaiuo.s. Ciiialonia. imiliy .lain- ' aKi'd. Till' Spailisli pr,"-.-. ihc ili ;.ip;iti'|\ , siiiil, it liii't'iined ovi'i- till' iiiiidcin. will gladly make loans to assist farmers in good standing to acquire live stock. Mt Lethbridge Branch- - R. T. Brymner, Mgr. IMPORTANT AUCTION SALE WAODINGTON'S AUCTION ROOMS, lOTH ST. S. On FRIDAY NEXT, APRIL 26th COMMENCING AT TV\K> O'CLOCK frankH^addington WILL SELL WITHOUT RESERVE. AN ASSEMBLAGE OF HIGH \ CLASS FURNITURE AiiJ .ffnt.s inludinK. MAGNIFICENT DINING SUITE IN CIRCASSIAN WALNUT^ lomprlnlnR i-Kipiinf liiiffM. nmi;,( e.\l(ii� ion tahlc. si'l clmlr.'* anil iKimUoiiin tliiiiii ratiitinl; VERY FINE BUFFET IN MISSION OAK; round t'xtiMUiuii tiiblc. Koldcii fin Ish; scl ouli dliii'is; liciiyy iiils:iioii uiih i't'iliiiiiii, i luiir iti ml IrHtlKr; iiiIskIoii ouk wiilliik lahlt'l 3-8ECTION, WITH TOP AND BASE, BOOKCASE. IN MISSION; HANDSOME COMBINATION SECRETAIRE AND CHINA CABINET IN MISSION; ''. r.v 'iia BRASS BED. (01111 h;.' �i"i ALL METAL SPRINGS ruiil ni'UUiin' I'cll iiiHttr.'i.s, BEAUTIFUL CIRCASSIAN WALNUT DRESSER; MAHOGANY CHIFFONIER wllh li.'viilli'd .iiiror; lu!.. oval ill. val mirror In iiialmn.'in : llp'lil oaK hiiIi hDjiiil uilh ''Vlfin'iiiii lablt and lift rhaini; Iw.i v"i'.\ nooil wmdrolMn iifod with uvhI hcu'lliil iiilprorK iii doors; ?ii'V"r�ll Rood i'lii pi't m|I1uii'h; koiu' .wlii'fl; wuhIi-Inn niiii'hiiii': Imliy Iuikkv; 6-ORAWER INCER SEWING MACHINE III \ I (irdt'r; hiiiiii'r oil slovo witk ovi.'ii; CuiiKoleuin I'liK iuid iiiiiiiy Hiiialli'r ittins. . A PROMPT ATTftHOANCE MILL *E APPRECIATED TERMS CASH PHONES 770-469 'WAOOrNOTON SELLS WITHOUT RESERVE" f Canada Land & Irrigation Co. Ltd. ] 530,000 Acres Dry And Irrigable Lands These lands are in the district between Retlaw and Medicine Hal, and north and adjacent to the Old Man and South Saskatchewan rivers. These lands are lo be placed on the market at a reasonable valuation. The Company are looking for bonafide settlers. We would be pleased to have you inspect our lands. Prospective purchasers should make all enquiries direct through the Company's office at Medicuie Hat. We have no outside agencies and pay no commissions. LAND DEPARTMENT Canada Land & Irrigation Co. Ltd. Box 677 MEDICINE HAT, AlBERTA Phone 2428 BULLS FOR SALE J. H. PATRICK & SON Of lldeiton, Ont . have on hand twenty-five Scotch topped SHORTHORN BULLS From IS to 24 month* old. These may be leen at THE FARMERS' FEED BARN^Third StrMt, Lethbridge. J. H. Patrick & Son, Alexandra Hotel \ The Provincial Department of Agricuhare Has Opened a BUREAU � ' in the ���ir Board of Trade Offices LETHBRIDGE To secure and distribute iarm labor. Farmers wishing to secure help should apply immediately to MR. J. A. WEIR, who has charge of this free service. Phone 1603 NEXT WEEK WE WIU. UNLOAD TWO CARS OF Emmerson Power-Lift Engine Plows Owing to Scarcity it Will Be Necessary to Order Early THE SUPERIOR SUPPLY CO. CORNIR aiCONO AVE. AND THINTKKNTH tTt �. 19 ;