Internet Payments

Secure & Reliable

Your data is encrypted and secure with us.
VeraSafe Security Seal

Lethbridge Herald Newspaper Archives

- Page 9

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

  • 108,666,265 Obituaries
  • 86,129,063 Archives
  • Birth & Marriages
  • Arrests & legal notices
  • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 36

Search All United States newspapers

Research your ancestors and family tree, historical events, famous people and so much more!

Browse U.S. Newspaper Archives

Select the state you are looking for from the map or the list below

OCR Text

Lethbridge Herald (Newspaper) - April 20, 1918, Lethbridge, Alberta rilK l,f;'i !Ht�!i�',T-. fr\iF,Y iii.iiAi.i) PAGi: NTNB THE DESTRUCTION OF THE GOPHER Of nuimnmlH fmmd in iIm- Crovin '� i\r\il till till' lliiisl lIcK  '. Mill), if mil Mips MrciMlnl 111' k'.ll'.ll flt'Ill. (iiiiip: I :i,l' prnir 'l"'ti 1111(1 (iiii-i;ii' lti)iliilrniiliiM lire) l'()()i�!l (JuplHi llli'li;u ilnoiiH Sp.i iiMipiii!" 1lmi'-'lli>W IJr'ilill'l ^ |inl I'irkrl I'itI .irl('i> iii .;(i-: 111 .[iliili' i iml.-ii ly Im' Itn'nn i ri !> i ,ii IpiI i lit plir; U ii Ilii- iiiiml im iiiiii*f niiifly i(i:l ilir up ii Cii'inti \- ii! ( !ii' Hiih' Ii �' :i pii i ( pi ovliii'f ;iiiil lis I ir ii ., i -I ,1 : li' Itivet' llMil'llil d! Imm Mill ilu> Willi tin- prcipiri's- III i ^Miiiii 1 1 rt'UHPM aliitiK till' ' i-1 li- ill V'.''ii:i iMiil in tilt- iii'.�;iiUiiiii.i' il 111 IfiH of mimll linviis :(iiil \ii|:ii;i Is IliP mnut (|('Fi nil" 111' iii' .ill 111 I* Ii :i tiiniiiul�u' 111.I  iiiiiiiil li 1 v. Ill' I'r itcii. .�liulK iif KTHiii .nut pi'lnli'i'!* It ;iii[i -Vprll, accorilhii; i I'lMi-dll II Ii lll'l.. tlir t^priiiK. ulii'ii I fdiid i r\!inii liioi npppiiri I'mnkllii H spci'iiiiii Uniili (loplii 1, U i;i .'lin;-. \i'ti ;i>i ;-iiii i r-*�riii ii:i tr'ijililnK. 'rii"ii' :iri' vatioii-; iiU'lli i>'|i iif pri'piirInK polMdtifl Kriilii. nil i: Hlii'li ;irc ii'i (linil)t viTv >,i)^l II i will 111' fouiiil. liDwrvpf. Uiir , ,i-ii iluTi- \fi any kk-i'm vfiTiiiiii> i),,iini till' pri'p.iiiii idti iif ilii- piiiiuitii'il .,'riiiti �'Iiiiulil. v-lirtlii'i* ill ii">i' or pot. lilt ki'pt wIli'lT- Ihi'V ivjl) nijl l)i' iixfil fii; ;il!v rithlT pilrpMMf iiikI wlll'ii th'' nptl.l lor iH lliriiiifch with iiH'iii ilii'V -lioiilil li(> tli�(r()ii�tlilv I Iciiiic/I rill' folliMV liiK �fi! .iiiiiic i)f I'll' 'li'fi ri'iil iiii'l liiiil-i 1 wliii Ii liHVi' li'-i'ii ''iiipliiv I'll 11! 111,11-; 111^^ j iitl i'f I'l.cf he |iri'p;ir,il iim liir III-' 'I''' Inirtliitl of KOilhi I I 111 iitlU'l' \IMIIIIM wliii Ii ure lniul nl >.�] iiiii , Recipes. ; I I ilijuiil vi' iitir .rill' 1' ii!' ;! .' } lillP' iii- -mlp!..!!!' Ill -';ir 'o v. h n li ii i l.i'i'ii I'l �.'. ill ii.it ii..rt�Ui' of till- >'i:':ii n -I'iiiy I ilrii niii- n'l.!!! nf Im: u;i'": : Mr till .ij;'-t 1 V 1' I'lC tH'.ll rtl'.-lHIIIi I'l .S . 1(1 1 I pi'i ' '\ t' 11,' llli.'t P .I'l.S 1 111 111. I'litlv siiiliij- ll,|"f -'ill If* Jttpl I'.h.l � IJii' iililiji.il ;-I Mill'- nr villi'., I. Mill 1 lull.'I'l 11 .'III Ptiifon ihoiild nl.vayE be pi.-.ced at lentt I'X inches into the hole. Do not ye-ittcr it cn tho urcn-M', aroiind ttie liole as it may result m the der.t.-i,: tion of r.ome valuable game or inioc tivoroii* birtU. or Qomestic birili-, orl.nul i.lir Hi" uii .iiiimall. -Ml w M'l !!� tui.i- ir ' .1 ill M l.iii!i'.-|i iniifiil li uiii;! ;i!l IM' � li.^'-ii! ^ 1 1. t'lipniw i! IP II- .'' .11 Hill 1 I 111' pIlllIPl 111 ; U'.l . liiol;i, -.I'.s ;�)).! ,1 ti'ii'*)! .mill' I'liiir 111' ii Ii ill �^ lii;-,li.'l ul .. li".i li /' u .-r "r 111 1'.rv i I" .11 I I" iii.i mil in i. !; (nil ,. ti -i 11 in > i 'p i II.'. III �'11 ii.'.i. ..'I ; .1 11 1 1 V .\ nil' pill II fn'i I.' nil lllulil'll in ii.1 mill "i li" ".hi'.I' .....1 I �1. ' . -Ill ' L' I.C  h. p u '11 Ir.lo t lie I'lli ' I h ill' .MI.1 tlli.rniir I: -iryiluiino iiik.ilnll nil" oiiiii'*' liiikim: ri ' 111 .1 ill i|rlx. 11.I'll w'lii.'.i III.I fir IIP! n. ". .i*\ 'I'pair 'I'lp .iml lv'ii|)ii' i.'ipl." ."JEW RAILWAY PRESIDENT I'.Ill:, \lilili . .\|r 11 r.. I ill' M I ! I 11 II 1' '.' i|, 11,1 - l|l".ll 11' 'l"i 1 i'.| pi ."^i '|.: � I.i '111' .N'or'tifrii ''iiiilii !(.i ih'. ,1 .-. ii'i'.iiii i\liiii" \i a.-i f'li'i It'll ill It 1 nil,111 .' " t \.., .11 ivti ciuiimil 1 re III ii il illiln'k. roiol' k. y..!li>�vit.ii 'nil. ^;ri*\ i -li ill 111" llUMllV rii Is of Mil' l''.iiiil mill Ki; ii:i i il -Dirs in 1 Ip ' -ip" lU' IlM'll' ioiii' 1 ill r-llU'.l Hirip" I , 1 iil'ir of ".pt'-* ip 1 I'lii'i ^ii.i Smiiil el. l.ppslii, 1 I i'f lii'Hil. ;;r('vi"'i. h'l lirowii iiii.MMl wi'li iinil sgirrrip liV.c I'ih'MH or .sp.tr.ji�i\' wuoil'il 'liiir ii>r' P.il p.i I: 111' iii" l>iiii ill.'.' jialiiis Mliiii.,ir 111 llioiii' il' H Hprriiiopliil" It iipp' .ir.i ii Uili-r llinn thr v.ir,i''v ubiivi' Strlpi'il S|i.'i uiopliiiu'. ii Htripi'.l ('iri>\inil Sipiin. I . 1 iiipln�r I.i'liKiil. 11 i'l. il.� hai'k. ili\rk hr.iwn wiin iluil yi'lliuv isli V hi' �'. v>'it il jlur ill c.iliii' Id till Ml 1 11, i Thiri aniiiKil is I'niipl in piiiiiig cuau try 1111(1 Is "iii|iii|( i-.il I h � It'.i"' ilt'^ tiiirtivc of III" ;i(,'( if.-i lis liiiiro� i-very Kliailow. iiipj is ,ii ilic form of ii liiniH'l. niiinliiK IpiriSiiitiilly a few Jnche.s lii'linv l)'" .oipfari' I; is .�.'! iloni found rxccpi on wild luinl. and tIrlviMi (Pii !iy ciiUlviili ni tiny iliiphcr al.so . .illoil .Vo:'luTii I'orUot (ioplu'i, Mole (ioplur, .Mole l.-i'iil^tli V i;ii Ill's; i olor. dark >,r(;, iili 'lliis .iillil.il. iiullv Idii.di.i. I.- |iiiili:i-lly .is dcslriiitlvi' lo |.'riiw.ii>! rrni.i llu lUrlliil (I'llin � opirilllipllilc Owiiii; lliiwi'Vi'i-. to l)"ii'.;>, ii's^ iiupui'ijs, !' liOl nil Uic whiil" Vi'r> ili'slnp'ivi 'I'll" Kicilt'it (laiiiaf" ('..used by this aiiiinul Is due to its haiiit of liurrnw in;.' iiiiilir>;roiir;d. di'siroyiiin tli" root KrowhiK plaut.s. aiid llirowliu^ up In nii'iK'ialilf nioiiiiil'. ot 1 iply piiivi'i i'/" I soil, llliis Miiot'. iiift' ijrowlti;. plains and in;''rf"iinK with 'iic opir 1 iai-r T?-V. �-^..��e.TT--.>.�r.-jrnr'. Nilson Tractors are Good Tractors i- ol'  lion ol' .Many Itatiiriil haw lis. Otis I kill th "l.s. I'nxi'S. I farm iiiacliiiitjrj Naturnl Enemies. Kop'Kirs arc licsi; nyiil (MH'lllii'M (If lluv-..'. pl'll � wl.-i i.ml pr;iiii" wn'iVci ^ir.it'cs: .l|-,i I'.s. - (lil\ i'o\ Built for long life. Mechanism all enclosed, running in oil. Dust proof. Great tractive ability vvilh light weiglit. Not a soil packer. All parts designed for rigorous service. 'Nilson tractors carry no dead wcigiif. Prove our claims by investigating these tractors. Repair Parts at Lethbridge and Calgary W. F. HEIDEL The Trader that's Different-and Better Th.E APPY FARMER 12-24 HP.-CAPACITY 3 PLOWS I'ERFECT BALANCE. ."SIMPLICITY. LIGHT WEIGHT. AC-CtSSmiLITY. STRENGTH. SHORT TURN. SURPLUS POWER. STEEL CUT GE.-VRS. RUNNING IN OIL. HYATT ROLLER BEARINGS. 5ELFGUIDING IN TURKOW, HIGH AND CONSTANT PLOWI.MG 3PEE0. V/IL: do ANYTHING OTHER TRACTORS WILL do-AND do IT BETTER. WILL do MORE and BETTER WORK THAN THE BEST HORSES. DEALERS SELLING HAPPY FARMER TRACTORS GET THE CREAM OF THE TRADE-AND THE NET PROFITS. Illilllll.f \V'.':-(.; i.iki's. doK-i and DEALER oil. ill.II ".nil cii's. (.., . iak, or k.lltiil. iinlfii;; Mi�'\' atv di !(i 1 iiyint; ponltr;. ('V"u tiioiiHli '!'Ip' .ci!l Impruvuniuut l>iilrlft�: .^er lion ;.">� of "An Act UespecUnK l..oi:al Impi'oyemfinU" hcint? t'Uapt�r U of iho .Statute)) ot rJ07, provlJeg as fol- "The ooiint'll of ijach district may fprtitl n sum mil expli�otinty RH tlio council may d rni fit ' .Muiiii'ipalltltia: Siihat'ctloii 2ii of li'ctlon 191 of Cliapu'r :: of tlic Stal UicK of miM'.'l:: providis ihai "Tho council of any iiiiinh Ipallly may p�KH �iicli hy law.s nni liic()n.-.isi �ni Willi any law or roKuiatlons liav illK Urn force of law in font- in iliis province i\h It may dii'iii oxpedicii! for all or any of ttic fniloxyliii; |)iir poses. "I'rovidlnK ways and means for Hit' pxtiMiiilnatloii of .siK il anlinals a.s are found to Injure or imped' aKi'lciil ture ' D��;ruc�ion. Tho BimpleBt luul ii�()�t iffeotlve 'xvay of destroyluR Kopht'rs aud Spiir-iiioplilloM l� by till' Use of t�ois(iM. a (sixe 0 li most stilt able and will cMt about I'^ia per dozen, or ZDi-*ar�Ml with Holl to exchiilti all lltiht. The ImyH und KirlH of inimiclpul or hcIidoI iIIk ti'U'ts may be oi'n;uit''.e(l for this wwk. A Boinl number of the aiiluii�lH laay k� d�ntro>uli�oiilnK o( tlii� Otoy 416 FOURTH AVENUE S. LETHaniDCE The Perfect Kerosene Burner-Does All Farm Work The Happv Farmpr burns kero.sene or distillate. The twin c\l. horizontal cast en bloc motor gives a guaranteed power of 24 hp. on (he belt, 12 hp. on the drawbar, a t 2^4 m.p.h. Mechanical force feed oiling. Atwater-Kent ignition. Cut sl< f 1 spur gears. HY.'MT ROLLER BEARINGS throughout in dust-proof cages. Double drive on rear \slir' is. C