Javasche Courant in Jakarta, Jakarta-Raya
1 Apr 1840

See the full image with a free trial.

Start for Free

Javasche Courant in Jakarta, Jakarta-Raya
1 Apr 1840

Read an issue on 1 Apr 1840 in Jakarta, Jakarta-Raya and find what was happening, who was there, and other important and exciting news from the times. You can also check out other issues in The Javasche Courant.

Browse Javasche Courant

How to Find What You Are Looking for on This Page

We use Optical Character Recognition (OCR) technology to make the text on a newspaper image searchable. Below is the OCR data for 1 Apr 1840 Javasche Courant in Jakarta, Jakarta-Raya. Because of the nature of the OCR technology, sometimes the language can appear to be nonsensical. The best way to see what’s on the page is to view the newspaper page.

Get started for free with a 7 day trial.

Javasche Courant (Newspaper) - April 1, 1840, Jakarta, Jakarta Raya 1840. A lavas he Owens Dag no. 27. S courant. I office eel god belts. Batavia 3j Maart j840. Dezer Dagen is Allier Ter Reede Gek Omen or. Is. Kor vet 1sehalcnnia, Kaptein Luetenant Van Der Plaat Welke Van Ternate Uit Voerge Beri ten heft medea Ebratt Setrek Keljik Gene Gewel Dige Uit bursting in Het wooden be duende 36 Uren Van den 7000 Voet Hoogen Vuu Berg Aldamar opden2den february in Al be Volga door her Aalde in Meer in Meer Hedvige aard Bevinger Welke Veel angst in Buiten Kewoon Belan Griske Schade Seroor Zaat Hebben. Het Uit Werpen door Dezen Berg Van aware Rook Aarde in Steen Massas verge Zeld Van Donde Rende Slagen in Het daa door Aan Righten Van Verwoest Ingen is Geen Vreed verse Hinsel Noch ook de of Volzing Van Sterne in land urge aard Schudd Ingen immers f Alenton Geest Des Wege Rij Uit Voerge Bescari Vingen door de lazing waa Rvan Een Deneb held word ver Kregen Van de a educate Uitz Erselen Van Dezen Vul Kaan. Seder Bonheu Geliske Tilden Echter was de Berg Bina Geneel Werk Loos Hoezee nog Al tied Roo Kende. In zoo Danigene Staat Werden de Voorn Aamster craters in 1818, door den toe Mali Gen Luetenant Ter Zee Boelen met Levens Gevaart be Lommen waa Rvan in Zine Wel Dekende Een Verhaal word Range Trofen Over genome in Het athenaeum tip Schrift voor were Tschap in Kunst Augustus j8s7, Het Welk on Doet Zien Aan Welk Dre Gend Gevaart de Bewon ers Van Ternate nog Immer eleven Bloot Gestely. is Onder Anderen Hetteen Aldamar be Zed word Dat men Aan den Voet Des bergs door Gene Lite reuning in Bewering Van den Grond Beverkt had Dater Stenen in den Krater Evallen Waren Gelink Tiedens de Bekl Imming in Der Daad Het Reval was Gewe est. Later of den 26sten february in 1838, had Gene Rij Bedu Idenden Uit bursting plaats of Een Oygenblik Dat Eenige islanders of den top Des bergs Wavel Lochten big we like Teleg Eneid vier Hunner in den Krater Neder Geraald Het Leven or big ing Schoten Hebben. Of den 25sten Maart 1839 had Weder Gene Uit bursting plaats door Een Donde rend Eluid als Dat Van Een Schot Uit net a Waarst Geschua. Een Dikke Asch verde Kate Alles in de Nabu Urschal in Bene Velde Weld a Jelfs den Over Wal. Stroomer Gloe Jende lava Werden ook Toen Naar Beneden Geverd. De Stijns was de Berg even the Voren door den Toen Inalien resident Van open in Eenige Anderen be Lommen Gelorden in had Inen spechts a Cne opening Van 30 ii 40 Voet diameter Kunnen ont Dekker Zie Jav Asche courant Van den 12den Julf 1839. Het so hint a zoo Dat de Uit bursting Welke thans plaats Gehad in Ternate met angst in Vrees Vervula heft Lang Alerhand is voor nereid Gelorden. De Besch riving Dezer eruptive be Wist Hoe Belang Rijk Dezelle Gewe est is. Tanvan Keljik Vertu Stinde men Zich Wel in Het Schouw spel Het Welk de Vertu King ten to punt Voerde in Het leed Gevel Over de Reeds Aang Rigte Schade in de voor Meer Dere Ondeilen als Hel Ware ver Drong Maar Weinig Dagen later Toen de aard Schudd Ingen a Whielden in in Levi Gheida Waren Toeg Nomen in Toen Eide link Alle Stenen Gebou Wen Waren Inge Stort de Grond Zich Hier in Daar Begon the opened in Het water or door Heen Drong was Alle ver Wenen in yacht men Alleen Aan Linfs behold zoo Dat Jelfs Een Pleat in by Dur Geh Ouden Werd of Van den Alre geerders Het a Wenden Keener lug Eleele ver Nieling aft Smeken. Rouwen in Kinderel Werden of den Noodle Ottgen Dag Van den 14den february Ivan Het strand in Kleine Vaart Igen Naar de Reede Gez Onden in Algereen Stond men Gereed of Het Eiland Het Welk door Velen Reeds on Vlugt waste Verbaten Jelfs Het twee Teeuwen nude Hecht in Sterk be Bowde fort Oranje Het Welk Reeds zoo Verhaal Derijk wee stand Geb Oden had be week Dit Maal. Aller Wege was men Zonder Hui vesting want wat nog Strande Geb Leven was Dre Igde big de Minste scudding Date storten.-�?500 Stenen Roningen Zion Aldus Verniele Gelorden. Men Bereket Het Verlies Der Inge Stenen of rim a in Mulien Guefen behave de Schade Aan is lands Eige Dommen the Weeg be brat. Geluk Kig so hint Niemand Het Leven the Hebben Verlores. De Beri ten loosen Tot den 7den Maart Al. Als Wanner Geen Verdere Vrees Meer Gek Esterd Werden Jive Rig Werd Voort Geagan met de zoo Veel to Geliske voor Wiening in de meet Dri Gende Beho Efte. Zoo Devinden Zich de Bewon ers Van Ternate thans in Een a toe stand in met Geno Egen Verne men Wilt t Het Gouvern ement inet Hun lot be Wogen Reeds last g1even heft oni de Voorn Aamster Beno Odid Heden met Een be Iiren Liggens schip Derw Aarts the zen den. Dat ook Van elders help Worde Range brat in Aldus Worde big Dragen Tot Leeni Ging Der ramen door Welke Onze Zion get Offen Gelorden or. Is. Kor vet Neh Alennia Kwam Juist the Ternate Toen de Nood Aldamar Het Hoogst Ges Pannen was. De oversee Van Der Plaat is daa door in de Teleg Eneid Gewe est Veel help the bied Entje halve Dat Het a Niezen Van Dit Vaart Uig als Een Middel to a Ontko Ming Veel Tot Gerus Stelling toe rat ook Hebben Simmie Der Inge Stenen in amb Tengren Uit Gemundt in in help Betook gooral Hebben de sultans Van Ternate in Tidore Gewe Diverd of Opalle Mog Liike Wize the helped. Het zijo Lewis Zeer Belang Rijk Ween Dat Een be Kwame per zip he Frende Tot Het Snaauw Kuriger in be Schrijver he Scheusen Van Het Treffens Vorval waa Rvan Rij Deze Vlug Tige Mede feeling on zen Lazeren aanbieden1uxopeichi Bericic abbr. Dui Tschand. Frankfort9 november. De Hert Ogin Van Berry in den 30sten october Uit Rome Naar Florence Vert Okkenga Een of schmids Bezzek big den Paus age Lead the Hebben. Zip is the Rome met Veel Ouder scheiding be handheld reword n. Frankfort do nov tenser. Uit big Vondere Bieven a of Schoon do tiding in Dat in Het Zouiden Van Rusland Grotto Gemma it Zion Raa Deu Russ Isben Kant in de Dag Bladen Worden Tegegne spoken Hecht men Hier Aan die teens prank Niet Veel Geloof in Houdt men heter steeds voor Dat de Geno Emde Mogen Sheid Volkomer Toeg Erust is voor Het Reval Keener Mussche Komst in tur Kije Gelink zip Uit den aard Der Zaak daa toe ook be Hoort Toeg Erust the Zion. Al e Engels he Pezant Aan Het Prui Sische Hof lord w. Outsell is Gisterek Hier Aang Komen Zich Naar Berlijn Bege vende. A big Awe Zigweid Van den Pruis Rischen Bonds Pezant heft de Prui Sische Allier Dezer Dagen Een Bezzek big Koning Leopold the Wiesbaden age Lead in Een Lan durig Ond Rhoud met z. M. Gehad. A de Hier Ontra Ngene handels Bieven Uit Belgie Leiden steeds Ong Untig. De Kwi Jende toe stand Der fab Rieken word Aan Housend Bedenk Elisker Zonder Dater Voorus Itzig of Eenige Ween like Verbet ering be Staat. Aan Het Luiten Van Een handels tract at Lusschen Belgie in de Nitsche Tol vereeniging word Niet Gedacht in Van fran Rij kit Welk voor Het sverige Wil door gaan voor Belgica a Bescherner is ten opt into Van Het Tol Tariff Weinig the Hopen. Van den Mai do november. Men up reeks Van Gene Nota die on langs Van Wege Het Flansche Cabinet big Het Moet winged Send Zion Beer Effendi de Staa Kunde die fran Rijk Inden a Aalst a tied be Volga is ten Aan Zien Van de Oost Ersche Zaak. Naar men zest Zou Darin voor Komen Dat Alleen de Zorg voor Het behold Des Alge me Enen Veredes fran Rijk be Wogen heft of Het Vroeg Ere Deneb held Keener registre Leksche endes goods gew Spende Mussche Komst the Laten Vare permits Hette Tuchten was Dat daa Ruit Ges Chillen Lusschen de Bemid Delendek Mogen Theden Vonden ont Stan Zion. Indus Mcben Zou Gelink Verder ver Kalard Moet Worden Het Flansche Cabinet Voort Durand med Werken Tot Het Treffens Keener Schikling Tus Sehen de Porte in Mehemed Ali waa Rvan men Hopen Kon Dat Dezelle de rust in bet Oosten voor Een Langen tied Zou ver eke renin mits Dien ook tur Kije Teleg Eneid Zou even of Weder Sterker the Worden eur Zine talk in Het Europe Che Staten Stelsel the Vermullen. Engeland. Lonzom9 november. Eer Gisterek Zion Hier Zeer on Gunstine Beri ten Uit Nievew York Van 19 october on Vangen. De Bank Der Era a Nide Staten the Philadelphia heft den Loden Hare bet Lingen be Staat in Dit voor beheld is Terstand door Genoe Graam dlr Banken in de West Elike in guide like Staten be Volga. De Banken Van new Yorken Boston Ginge big Het faze den Der Beri Tenno Voort met Het doen Van bet Lingen in Gereed Geld in ook die Van Nieuwe Orle ans Trachte Zich Strande the Houden. Ten Gevorge Van Deze be Bertenis Jan Onder Anderene Vandeelen Van de Bank Van

Search All Newspapers in Jakarta, Jakarta Raya

Advanced Search

Search Courier

Search the Javasche Courant Today with a Free Trial

We want people to find what they are looking for at NewspaperArchive. We are confident that we have the newspapers that will increase the value of your family history or other historical research. With our 7-day free trial, you can view the documents you find for free.

Not Finding What You Were Looking for on This Page of The Javasche Courant?

People find the most success using advanced search. Try plugging in keywords, names, dates, and locations, and get matched with results from the entire collection of newspapers at NewspaperArchive!

Looking Courier

Browse Newspapers

You can also successfully find newspapers by these browse options. Explore our archives on your own!

By Location

By Location

Browse by location and discover newspapers from all across the world.

Browse by Location
By Date

By Date

Browse by date and find publications for a specific day or era.

Browse by Date
By Publication

By Publication

Browse old newspaper publications to find specific newspapers.

Browse by Publication
By Collection

By Collection

Browse our newspaper collections to learn about historical topics.

Browse by Collection

NewspaperArchive FAQs

Looking for more information? If you’re not ready to talk to a representative, here are some frequently asked questions to help you determine if institutional access to Newspaper Archive is for you and your institution.

Newspapers allow readers to step into the life and times of past decades and centuries from all over the world. Not only do they have interesting and unique articles and photos, but they also have advertisements, comics, classifieds, and more.
The NewspaperArchive collection can be searched several different ways - advanced search, browse, and publications. The advanced search offers filters to narrow your search for more precise results.
NewspaperArchive’s collection of newspapers boasts more than 85% unique content compared to other newspaper sites. In addition to big city newspapers, we have a wide variety of newspapers from small towns that hold a wealth of information about day-to-day life. Our collection dates back to 1607!