Freemans Chronicle Newspaper Archives Sep 26 1812, Page 2

Low-resolution version. To view a high quality image

Start Free Trial
Freemans Chronicle (Newspaper) - September 26, 1812, Cincinnati, Ohio ic» rbe' - Cr li*» II I. »C :f / 'ünr.' tur *vm v* BJ.fl llij". _t ;;« ' Hr-^ * ti» all cra>i«i:ír ni;jrrr>r ir~>Tv    r^»rí.1    nfí*'’    Tt» t1*e    z^S    s * » r T íh‘ Y'íf <■• • r» H"fn» f i* •« t*'! C miv '\ f’te* F‘ T yt »*r T »» *■ t*'r    » iT>í fiT; fírrat.'-Vi. jr. l:”‘. ’! t '» ».! tFf    * T! t' fí tl.! ^ T' «T<í»-t •» rol’' - . ba>íul clon . rli»t »>.h ^-í*. tif    *■ T    ,    1'r/'n    nr’• e tJt.» •*!'< u.j.'•    ; ujXMi * jk r» r    ► jt-    - ji' nrc ; cjmii ftui    rurt.! ard hnf f-^'- re <T, r ' r «’•n* ait :h mrt ^-airs «-urh a JI »ti, stfCl a ! t ri».;'. a< í.ü r dehcíd thc lua»TÍt fi1 "t t I    ari \ u u 1: ' \rrsi*.Mi!ca.‘1;    íont-stcps ir* ’ ar»    d    T    '»-' '1    <    . 'i» ' »’f itv prr»u<*t:ít    crtics, aud }it S'ts h:nülf r« *ii,Jt i’iipth. atMuscu», like jVit-^ui evrr rir reiMit í.^ - arf mes es fr    ir. erra*-.C brir i c: • ta r m rd - hr »i.^r" » p » í;f'V-r mttrt GPn* LíN'r,: í! j^vK fifi. F^h ~2. A crrrv >♦« <•    rf    v    «ppointtd    in    iIm-    Huum;    j    éaid    ra    ricir»    jg    '    dntrd. ijf Fí |^C'‘rris’’Y«? •»C‘ c’pt i-»* ii*tr tlic expcdknf? oí í pr» \id'T-r4'V lüw fot ü’ F- Ua St sion oí l ortrit;«is, j V r ti 'fT-a'n iñilc i’ot*!- of ibc pasia;re of adaw fur ; tF.J iUT:c>f. 1} icJfCtitiii üi ibc jiToposuioii for r Of'f* -! tr il>r    iH»!ta:kn'    an,    a    propoiiñou    ^ n uc’ ri iir ridnm»o¿ and unji.ktlj ireuted, l.*s mads j *• I svb    I    »-rci-*.arT.    Ttik    measure,    il    it    had    j Fittr. atlopiTtl. aiuidh ve yicliiida levci.oc of ai ] 'f«si fsv< Tn'!rH*'ik '*f tlolUir#; and nould have obvia- « Jl:c ifi rcs^'m os it^ m.incdiate in.pus'iivtn oí very I LWÍ^rí ! F'"'    ,n    IT. kfra^ii^    t ‘.¿•Tp.fr u rr i.i ' r‘i;;, rr ■ -    C ria wrr    Tf :h'.^ar i-ruve r i»^ Í.* i a rkrcí" rú . lhi g-rec-' fff ’f-Tfr /"'•i'*    roo*/    --r'» prr. .Ffrf C‘*VTir T«r ttcS- *érrU téi' -Jjf .'JC r idre f<f uHtwfni f 'i> '“* trrrjTh- I vr-d 1 bud :b>rtf-T ;:i> a! •'^7iaT;Tr ¿'ut hu'^ninif Ú r, 1 did OH rfir Ci / iti'itv. uf -r Tt rrhúnir uil Ihr / ri* a- ^ n* and »Ark ¿crjr    c>h» v-ru r- dieus z iirl\ CB.'.-i hax rng wn ‘tuu! ir*': o« /í./í: </ iffr ,/c:-x. Cln    oír    /¿r    Jai    O,    /    r.ruvr*d>d ?# .*5,'*/..'»cf, Trrirrr J hevr land d all /.’r /*(/..¿«aT* ch /¿rfr/ orc.v,TfiarH .'i. fiug-.awd snc? larrr tiTi/ar nfFuJa*iu TTrlmss^'d. u3:d ho/ jo grr.'T*/« ;.iir prciie*^*. ot.al cu; 3i ó«is ó', ««y /./err ur unu /ttdvmrr 'S'hattrrr cgaifj*    Vidud    \f    -/atf    aciJ nr rvr'T.r* . u ■■- T' .--rs ' - lu Í . ■ • 'i- T^'C f-TTvpr-.,- srriv* J ver» ■ r >ti >,«■;!    -“-    - ;.* ■ O ic\‘. á' IV-r -thi*' rnsTi.-rnr aHsp brad ou..r cri> r.l ‘ S • ir^'-nv. ■ >2 Ln'^ Vir’i*-kn tí, th " P loa'- F’tC. it'i'f , I)j-V2Xt, Pil ice fkf Fck    i fcppouited 1ÍJC kill.' «if' 1, T uin valid*' vr c m , xuK-1 n-l, • urnt^d */V J fiu .! thr fívncT ro ¿r, */t, T\ih tkt jrto/e*/ re* gpvcl^ v-er odeairn: bun'P/t tu iTcui. UlLLl^M li-VlNEHlDGE. Hoii. St rretary of the Nb‘t, Cny td V\ aüuáiglon L s.li iMimnl ti-Ttri The n \eniir muM t* provided, Í' llf piiblir rjcdt' v iii vufltr. Wity liul lay uxc»'' ‘ ■ve l.aveofit; Ih-íviI ni.d «en it asked: \Vc art wil- ^ 111 1 10 lay teats; bm art ocr corre sposid,!.is and rta- * d« IS IT r.r»’ ol ifc Miiotirt of irienue vFirb it is ne- ! r «s;,iy U) tt'ile»! in tlu* «ay ;f nr beticr Ltdciistd ? j Ti t rt jttiTl t<f ift CcniTntttce cl \* eyv aa« Mtansof ^ Tan stsstoi pic|>f'«d a sysTt m of ax.i'U;ii caiculaiitl , In produce five v iliirn» of t oliaii- IVtore than twice ' lira- anenrt h lift ííow l»e ;f vied, in order to pr«*ciice tl-e irvtr.iu is; the y< a» 1E5 4 v.h cb that year «ill rt-etiitc. 1; IV a vest ..inorn; t f t„xcs to be ia p«*sctl at ct.rt o. a J.topic v.ho vti starery k-ow «run taxes »ii . Ko r-hci n etl-oi' of riiVu.. a rtvcriuc having Letn eev s»«’, Uxts be Lid; a'.d r. is car pti-iict tcrvM tor> ll a* n «11 be m possibíc to pass the irccsttry i. »•- in ’be lev* rer, a'nn.p tiats of the prt scit ses- or. 1 n ry bt asktt.. u-deti. «». have ne.trri •li;» siitm, vihy iat«t not l«ie tax« sccii»c tinder <ti 'It«Ti *r:i txrl tj in the se^sit■l ;    tielaTtíliio lor.;. .Í Sinply, rt { leavnic, b c,*5n.r a ss oi.t*. «¡ihin a li V Ccts that tilt <avn have p:sirii 111 . ui a.np the pif.t y it jTiiir.’td fxpeicj.i.r’ *■ fur the ui' : v, l.avv, ire, V. hxh reni ei pi tat at. , C. ‘f ;.a) i-eemne nt ct «.*8ry, 1 i,t public servir* , tl.e 11 ain*ej.arcc oi the J nbiic crtdin tons.dciii.itii s p. la»' ou:.: 10 aiiv Mher, Xl-tr« icie apj ter to irtpui ... JLntra Session oi Ceu-fcrt's ♦ciTiÍm- pli post < ! p'!cv iu:ng u.e v.ays k. n.eans lei ;ht service o’ ie i«cxi year On* t»t I'd ik 1C ihc i.c; -m p' nation i pr.Sii' x; t-t'f calinn t«i tlsa- let» n ccared by thru «o-.«.«». rf ixaiy oí iht behi 11 en in ilie liuti'ie oi T . pit SI t.tal.vtb and in’ht natiuu— intii v. ho yield la : I c a. ihe most vv ;c ¡.atrotism and purtit intel-1;^ 11 ce it «as tp; usee h; others rpualiy respecta-fiii le t- saiii* t oo} .V,,H noptf tutuu c^aijy ryrrr rat^- il is 1 ot *01 ns to cot d« nhei, íí<jcí< is niaa-.i ** i u; i-it cia:«« itrs cl ;bose «10 ..>»ievt! »o intt ji L. wi'o bupp-orirt! tl i-, bdi, t.u^ht io -Lie.d n. ft oil ibe leoroachts of tbos , who, tasay ih St oi il. have 1.01 dul > considt red this b' j. c ui ail b(.,-jiii(.S- \V ct aiii., iji :h« iiiii.t *ft t gc -J i.ctd, that I! ore ch-rity, tlMin h-b ittfnii, Ue« 1. j Uij'tC, be cxitnicd, by eta t 12 a U; demo-lif friet db,tolfiuse woo c anct "v » ’Sn iroin lUeiii qoeotioifb of II ere eX|K-diei>«y. 1 here L oj t t:n pic lact, v. hich, tf no other r i,. * rttim intei vtiicu, cu* hi to a t »♦ tiie pr«, teiirUicb to V bich »» iiovi .-ljuded /n - y i?;f-rr cj iLe Cppeéittbn vajtd lor icp ctti % n* pr^. id iiitUt.urf,,    Jntriii^    nttr. The foiloviDs: is a list oi his DritaTinic Majesty’s c.i«aaTy and r.ava! «.fBcxrs parotsu a: S;. SaJv„ or, by Comiiiodnn Bainkriuge :— I Lituienau' General j 1 Major    y    3*ilitary    efTizcrs I t'apiaia    J 1 Post Captain 1 .kiasier and Coinraanccr 5 Lit'utcnai-Y» 3 L.t- utaiatnik of Marines. 1 Sar;;con 2 ^ibtstaisl Su-.^CDfii. 1 Purser '5 Midshipmrti 1 Geiiiicr 1 liOa’Kwata * Master    Í-:    ■ . i:arpenw“r :: Caitain’b Cltrk» ve> h'slicu’: th-'r-";--. ■' "• . " H’=: .. ai •sti^pas'.vd :.«v 111'h Wi ...■    ;    ,r'V Im.s; Í» ior sr\aral imur* wltii ih- i.'    ’    'a    ’ £aO. Tnt rniperar traeell**d rn-9*r:fo, ¡n tsiid un.lrr the nirnc of the D .’-kc oi\ Tts.itd the f iTtiSca.ions of *‘ra:ra, ’ra-.i-'s tv. passed tí..re sc viral Uifan. ■; k a . , h'lurs befare iñb ilepa'    iur«, he can -c    ’    ' to hiin coin.t rmoaki    and tl««. ruiv.tsici    t. • v.f :ltf i^raiid duchy, w    ith r. noin b:    > snn.c ti i;t. ii • ainvei*sii hJre-i’eu q t.;    ¡4- cjIic o'clock ill ilic mw.-Mng a'i ;h:rd    a    lnv    ‘    .    - Tuiti-sttrs. .^ficr a h*ug c*iif ’«-i.ce    «• j    1    . cd Suxany, he 1j„1: the r.iuie *i L ipbu; a .d .ú ZatirirdJr,    S,    í*.j Tw>co-f-pínjcs of draugutc i '’•lilÍTa t • • ihis .1.4 o fir tifu. Harribon's arniv, oa Saturday ulat, iu . a.i Lealü. aiiU high spirits -2 tiificrrs. c-Z Pctij ci'.crrs, scamEn, xarinc», cnfl Txjyrs, cf-tiusive t ; H 1 oi:u^ue-e scanicn, liucraied anc given up 10 til'- t.uvcuiorol Su S-aUadoi, and 8 jiasstn-g«-.-fe piiiait liaraciers, whuai the Cuiniuodore did not coi.siiti r pfiioiicrs ul War,,aid perm.i.eti ibcta tt> ialjo w Hl.ovt ai.y usliaii.p. An ih« S.ccrs . nu s.an.en taken In the Java r ere p. luiio .y coinnio .oie LianibrMifr»-! *nd lanucd o» ILL 2a eJ j- u..iy a. St. S«iv..tíor, Brazils. 1'lc rerniithi^ service itics on bmk'v. C pt-1.. . v> lleni.n lais iatciy ii 1 lated a goo;: v nta h.’c die service. The add .lona! par-.lu'boun/ .* out aiio ' eucourageuieiil 10 yuixcg lum 10 euter 4.ie Xaat id war. Our Ltrst accounts from the Monh-Trcsicm .ttjt, sta*e ills’ <*en. Harri*»o;i is fonuyaie U's ca ot icar the M ami H-pidi; tbU he haw trcc.td ol • L-lionsrx Tiriia pickel-. be-wt«;n ihetu, whicnarc j . ,r inistied; tuat he has seiecx d an eng b st: 1 • t ioi his laii'p, ill w hich laoO uen aiii be LipicsS enabled succcssiuliy to resist 4 jDü. M.lXi S. A guuiy hran can newer be at p»ace. l)esp,i:i brij^s ta to luv oie.ms ol safctr. Actiuiis of Ltzatx! require di libera:ion«: liot fiirv^J but discituou UiUst be ih* guide ul war. S E 1 N N E R k C ii M ii E H S, iCt. The pro- i !1‘VE just received frf’-m Philadelphia and are now opejiLg at tbeit Store is .laf.etaadjnm'Ti - Mf ^bé Saucmc, \    *^1    tbtir    old    Store    on    Pouit    H,.raicr. ..k :„.T)diieme amiruiicuiDj GaajuJUCjCa^- Jtt [ J-o’"a letter inn. Con.n.oi'i tf »iii¡jni Bain-V9 Uit S< cvt'i.n «d ilic N'. vy, dated S r ligcti C I suiutioi., St S..i».tJ..rv. .. i..:, 1813. l.ZTT the htnbr I. iniuTVi uuu ltd ur. *ht /. »'-/ro, cf 2 P I . in S \tu lal 13 ued il (*: p 2B, ubumi lb itogu'■ didancr frem á' cva»t v* ,zlUi, J f<ll in. KL'iik uuii cai tund Hia Fr:!i.ruc i    Juvu    d gunb, uud upti'ddt, o/ •c'H, cvti.tnandtd by r f.tum J.utnfnri. a vr’-u at**' Ui^h d    fhr^triun lasn d 1 h',ur jA mtn. ., in zL.th Hrr.e iht ihrrry xa.. rumfiinily lut-,it J, t.j. 3.rni .mg u tf'ur <J l-r-.d iít fül'vp 'i'he tn * .Lta -Lt Í a/-*/i/Lti.-3H u* 'J ÁiU’d aid J ,5 «1SU a. o luui* As folio -S» IV-’ch. Miif, brfvwn, Tiuirt wid oiive ^ ‘^oodchtii '» . f 4insand Coa’intri P- d. v.hi*e. vello» and . recv Ji I tirfx TU-v ..nt' n “ C;.sinic*. \'i ««1*. at ( (■' (Is p. II» a’ld r-'X p uins ÍP rk,n ---t i.id I'gh: X’ I Pingt*:. I(..fc Vi MlH S as^tflicd I I u.’ lmuti*.tionicfs ll. :.e. M«i    do 1 , "t Can'ciT    *1» Cclioi. Shawls ; nks, pLiii and figuri-d Í itioi ai.ii-iiL p.via*, tils “W s«,e aiit in to* CfapO Canxow    tin imdu uiuwbna laicy ti** Lacf ilotttd d« ODS LafrTsaiidr.enticxncii’swhh? bcse ?»íotocco sk'ss Jrd tio    do    bhrck do    do    nilk Ed, olive and pii-u cambricks Uin. i’ies ;;nri frins-c ilhodc sl.*'d stripe and checks Uo coiotirtd varn* 2r< 7^44 supci undest bJilrtihg JiibUands, ipdouns, icnets and tapes ila*. iliiitig, hatter*’ brushes, cards and how string* Ajei'\ coarse and fine shots Ladic* leather, luoruccu k Lid do. Ci lidren's do. Sitk a;.d ieathcr gloie* M ool and cotton curds V.'tH.I „iid fur IijIs Moiorco do. ]*oB(.t r. icad and shut Mac. boy and '.cotch snuf f'hcwiiii; lubacco Sum.king do. Spanish and Atncricai» sejan Soul and upper leather menu ctUtr articU» tua ledtbua iron and na is Fngiisb biisT-rd stetjs A met can do Millintrtoii T. Crowitf no. J Steelyards L' '-wood Youi.g Hyson, IIvTinri Ski T’-cn <..«iffcc, peot>rr, spice aiid ¿mgcr IVe^Tunt djin; cP'jft Rice—glut-—inadoer lirai'dy, wine, and wiiiskew Codfis.i, mackarciand oystdf- Pairts assoncd liairins laiitiiffcoil Knives and iorks i'ciikriives Sjht’t’i trjoks. and siationarr Stuali asHortineiit of iiiedccinf5 Saiidkk, bridii'S Rc. Mill saws—tut aud nrtndsawf Wi.idow gli-ss Beads aiiUbiiis Ink powder and fife s Sk't'vc links cud jews itarpg ro Aieniitn. via L d ti* f.ft <T.rt'j**a J hi nnni’h hud Zu i'ii- .Í.J Ltití ICi -acuKd'U ttittnrly fuming iU> lutur cvf tLin L'.n hr*: n:t.¡ui.y.j t u n, i/n chtiui d l^ t:. r 'Xit.ur, bti '..vu a lidi . '.-7 (he < nr tf hr bjfic< r* iht JduJ Lite CTittit*. Si.t J.u.iu It it tT,d nt that , Ar tT.!7f:b*r v-ündfC fntrí /tur trrn luurh gfruítr liten ti* ut os r kid- ú end b hu « utí hurt d:< d of t/eir \1-UUC- f t t r i li.iu lo .'..•/I biit fr H !.'JIHÜ. 'iht irt- ttT . /ciis tu ki.itd uhd 17'. Z‘.uicl<d J Jurth r e-rt..* <7    J    big l er rs. rr- fti ubu tí iht i ilomd (jí fCfit Jiun. in t J utuu’ ^ Jf: Av.;/...;/ t'ídütunu/ttr orvr m-v w-uardé «/ !    ' *.v/."■? tr.rrt; y oFur. 1 na nunirn to jottt thf if.é tj rvur ¡t. / 1-    J^.ui‘t ¡ uUl U.-uf. gf n. jAti f.^ f. 'Anitú io íl < eoH u.uud of fj>i¡,*n.i,, ttí jor itiuiíC Ltid ivf.iutu ll Oíd 1/ hi» til Jf-Lid t.f, iiit, thtx' I luutltr íii f r,’ fnatarr tfi fht hnl^ r.-o t.L . i I, /'/ ' ih- íoúil Anu-th ti, fakr leh'.fnurd u/ *. « / / : t.r hfva a J a f f.l 10 C •rr /> r'fr> 'Vf .'áíC-'ií.H 'vfht ',1* t f u I '■ e * uU- ' ■1 i'.i ;/ a ifitrrt and'■•(X t. . . t.i ./Il ti . , é *ls! ■ ■n y '.r íiTUirf.í^/•¡(If* r> i: V / /'e r v .r ’ -iutt t VÍI1»SiKte ol (Mno—Wa hintiun Con :y s», < uí.ri Cu»»i»®ti P.tat Drc 'J'crni, 1812. Jal.t Dtf.lul»    1 wt    ?■    I    o-tign attachmeni Thon.as líumriH J ■( hercu.. uH the -4th day of .tu- ust, bst pa^t, ti MI M»(tul wiits al aliurliii ent issuvU íiom iitis t‘f un ll rt rn d tu uur Shi rills ul Washington, íjal-lia and ih» ns and ritun.abic tu itiis tcrjn, against ihr !at iK, tciK mt ntk, goi.»(:s, tlitUeik, iigliis cti dils u OI il s al!' «iricts ol 'J’Jtcitnas ÍTutnrili, a non leti-i:*‘i;t utbtu!, in a pl« * ol ti< ssjiask on tlie cai«e- ii.uiia> 5 ts une thnu'.tfiil Dollars, whkh fctvfJal writs liavc htt ii icttitned tu thi* ( ouJl— 7*un<.e is ti.titloie l.trily given 10 the «ai»! Tbo-iM ■ Pun.ii!!, tl.«l utih sk hv .^piitar iu »-,jd cou u a. tr bni'T» ihi .^ti;,usi tirtn ihtrtoi. giie t]K.t .u| ha.i 1-3 ! lei I r.v a t ♦«iatatitn -judutniMt wili tin n he «1'(iv L. i'; «11    1    ,nt.    anu liit ianuk i.ltachft!, s :1«: 1 j- ll.i ntiibtiij'ht csi iiltulk ol inc utlcn .’t, in j rii-tajiu ul lia kUttU ih n' h t» st nana «1,. vio'-íV    LL^ i ii.iiiLl.ii, A : V. Lt{ l3 ‘t<-V    Aitoiii”*    l.rpiiu’itíj. KOI'iCIL O’j tl.e 8th day of .August 1812 * M’rh of «tts-ha Tnent wak Ismcd frtmi the i'-ouet of Cortmon Pi aS ol Aiicijk tountv. Slate of Uiat*, reluni.hlc a’ .\o.-vciiihtr Term 1 si 2, at the suit of Sinicou Conley o; *J toy, ill said Cuaiity, against the ij-ootls V tatile. J-.ii.ti* I e!,»'n»eiiu Rights Credits nionn k and tfT-ct* of JaiiCí Cooley, late of Tny afo-vs«.d, in a PI* ol lit ;j. , Uit the case    t    m iiurd’tid dul- jurs; w.;. h %-J.i wrb. was cuiy •‘oiurucd L*y th ■ «ÍT of fcait Couiily- •.oticr is ilitrcfurr hereby e-veti tc tlie raid J«.hc« Con ey that unless ne ap,»e..!' la f id < -lut". ft -r j;-loix tbv Term ui Jniy igi.i, givt sp/riai ILd «u'' receive « D«' iata r*.. J lug II* 1* will t»»‘U h; euttr eil ai-.ai . ,i lit , i. ■ ‘ • pi'(p'Tty A''.a(..    «'J.d iv tut utntkt ul in; f .. ....ors vi '.!j; !_¡d t.Jandant, lihNPV lAUTLLi V*ar'^ A ..in*, J an ¿    lleiíw A
  • freemans-chronicle page 1 Press tab to continue slide or press d key to skip
    Page 1
  • freemans-chronicle page 2 Press tab to continue slide or press d key to skip
    Page 2

Search all Cincinnati, Ohio newspaper archives

Explore other publications from Cincinnati, Ohio

All newspaper archives for September 26, 1812

Browse