Order a high-quality 18"x24" poster print of this page. Add to Cart

Forest Advertiser Newspaper Archives Nov 13 1908, Page 1

Low-resolution version. To view a high quality image

Start Free Trial
Forest Advertiser (Newspaper) - November 13, 1908, Forest, OhioI,'� r y ' / T T O k .:l H f o - 2 9 . ; .q .^ ; ;/ - ; - j & > '^ : j^ > X f i - V ' v ^ X C ; K O jR EST , O H IO , 1 1 1 1 1 1 � � � � � % ^ ^ r-fS & ^ b t^ H lt io i^ ' ik U..Vift^S8'j�ftip9Wt /- :� � ^� feigriit-'^iiti;_teffij C ^ t l 'flfteen' ;^ ^enty^iftyVc�atv:-;and;dne dbilar.TJie .: ^pr^teo t�;/tw an d./ftV.b. dpl^a^ - /.-/ttfP#^:! Il -be continued. ' Th�yJtecon- : '//tUiuty'ice o f tlib t li I rte ent ceh 6 stamp to tiie'now postal rateHrgGreat sts,nip, will ''jboar.the headjof Frankjlh ajidiall.tho " otifere n s n f iw s a i * - '^ '- - ........ j i: ^ a ^ ^ f ^ H l n ^ i i i l t l ^ nil iy'woman ;~ -.tsver^prin'ted;,.outside a* �pmmemora- ; Vtlve.^r^U*s,^siU-aiw.;be el!minated. t .. will- l -'MT .^ e i l � 'f f i l8 afp&lawara ( ^ u i ^ ^ ^ ^ t j a n ^ f l s ;}vl|I l^JcnaKjv l ip m o f fH j^ ^ >Ye81ej9D Unljfefslty. 911� has been gl g n il | y? SUCCCSSf u 1 fejbmiCSjl/ � stractor.; He'/will be remembered as ijn em b er : ijf^SeMSi ? O'hjb sffeaVey an?s b ^ ^ a if ;^ u i ( r | e t t� k ; off a.;t�W.. -y& jl1 a j M ^ ^ ^ K e l ^ t H ^ u m ^ l i i s . new r" - t , v "? t -.;: raus.l^- and drawing la tb e ; F o rest Scluw^. last j^a . ; f p r ^ a r i ; i ie '^ lT S s 'jA i^ ^ ^ ^ t w tisfdctigfii^nd v^.ai'c'-vei.vsori^^^ .:? - ' .ii'-w '' !' '. ltht- T h u R e m a i n s - o f > l T . / : F r a Q f e S h o e - - . ,r ' V ? ?maK^. y ^ i o a > v tl.o/ ft^d o H o^ j v ^ ne;yf - ttfe ;1C0St;rTuer^t:in^ nieet^ ..- , 'i ir c lM l^ ve6'ntaftH^;'a-^iead rtri an - '..ecllps.e, ' 'riie 'letteriijjf;.ls' tnjstrjiient, ng;.." P-Ji . ^st'Sge'/ atlJHc b'pt"|pmjtiie !wot&sT ' l.T\v6 ^-esKSW'ftsA' ^51(6. starap^Ul/^be j-firjfar-? tistlc'. ^ 'k u c b lo rs 'a re th e .r tc k -a itli y iWaSs of the ew ly stam p s^ --J?iie Inliilv 'pjAlil,:�S'iItui'9iiy 'ifjijht, Kuvuiiibfer. ;T| - iliOSfUvfird buptrsl 1 t i'J iq r^^ tn d i^dda t%kbn, to> tha- liolho /p&3i IS1'' mSt?eft JTkl- y � cu()c^'-fii 1 0 e m atkQjjr. ivljeSCjlie. fiuieraTscrvicesware eQnduoted.iitfder. the auspl^s of' S.vSf'DavisLpdge -No; ^3d K filffl'itih^Py.tiilasr;oti*? ) lc lijie V a s ' iin : lioWo�nl\: {^en i^e ir^M on i^ : kfo r tli e - A Lasii a -S^ t Uo^I! xpp^ClSuS: ltl6H ITEMS. . '..r^teMeiubefitiiiKidatjB, jNov�m ber;?(); - '"tliffiPlaa^Sn^s^oh' dccbihi f ^ ^ e k tiess? r ' , ^ 'rarik: S ..rd x , ^rltk-lpal of .th� GsjP - ' of liJs .1am o v 8,h 8cit^ 8jn > U ifctresb �- .-. '"\ tei-!an:-�bu rclij^ 1 W ay: everfing:. ; No.vr r ' J' j ^ � 1� r ^ f ! ^ f c ^ qk'vls_.;on&. ot H ie .^ iK o s t r - pgpW ir -:In'6ti;, o n 'th e ^ J f c iu r i . p l a t f o m '. ^ 4 - ^ 8 "Jtlg h School st\i- ^ ;d c n t s I a r a ^ ^ f ^ i o r t ^ W e ; lr^ b^Jng' i ^ -?i^feJta-.sceure.- sft ,ta3anted-�. man for . =an 6venlng's'% itertaltim e.i}t^ r, , ;/ y ; . T lft=^ l o i B .held^meefhTff^ttliurs^ .'' ^day^ verfitig to e lectc la a s otlicers, and. & oUobsttr tlio -��� etfiofg.' .'Ijorcn Mc- -. . . -Tifastw ".\Us. e le cteS ^ ^ restd en r and .?> l--:M ari�G e'nW iU f: seeretavfi. 'TIYe ^ class . - '^cglors^vu Hglit blue and'orange.. ^_.'L / . '-?';' A!',; th e seiili-^ ^ t!U .i^ ixeetn i| j ^ f : r?:~ tltc ' -^ .:-1 j-ltf-Wvtsr * 1 tcrraiyi�.'-sfecl�tjy 'x � b c'iig id ; hi the HiglC Selio.ol 100111, ' . Kpxemlj-U; "* .SXilce ^rsejr' ije roi 1 uw " '-to U H io VfUtlcrbtli ??'-?: I ) roam. "�\-_. C; ; .. ^?^Kecitatiioiv..., r , . . . ; .U AnVplia Jiretiiil. . '" 'Wi�ll 'Ttf>liL�-i?Tido&k;r TD.aeti njpal-Sltiipspti; Ves.t-f'lfl3hburn5 'kPrppliecy^^pfTSoplwinofq^'assi.of'5� {.. --- ^ /-.-.: . ' . r-AdelphraTlB^'ers .t . i i )e b a tc V R ^ lv e d v4ha.'tthe.Indians ^ 'Have V'Hetter Uiffht t�.U iis Cou]i- ;?. iry-tfian tiie X e g ro ^ ..-- ..-: . ';. ' ' Aftirniatlve': Lalah ^Berlien, Couis; S ; V ineb'a.ugli, ? .??.X'SSememl.ier tli^-.lTrank _;8 . ' Fox Is 'j coniing t o .y^rest: 0 a ,?T0vewtjgx-^O^ ^ and VhaV' A.he price, o f aUmfisign.Js' 'but twenty-Hv^etitsifofcadiiltsi'anct ' 'ten ''eofirs-/or chlMreri; umler.-twelve .:1 years. ; T i^.c� p rog^aiti�\ri.n :ponsjst o f PS^yFTt^ r tO U g ,* :d--:~- . ::Tiio..J.;inIo'ri;.have ciipsijn felielr col- . ^ii'^orsMhieii/ird.Steel' ' � -- iitilJ a ;"an ^ iu !| in ^ rtV- . :Mi^::niin�:s>rcM^'- last^week an: ac-: - -tartih t-b fjsick?!^- . '.'. , ^ranlc.S.'.I-'px..,..... . . . ' pHe i^ 'Bo ^ ', h o 'd ieir.; :w e^ l� )rtee t[n g? ; :Qri' : JI6i�lay County ' (Lpmm^$tbn _ tli-sbStay/of ';DeeomTjei' af t^r election. VlJitirii>ari; �I)treetors? upiki the liwt r'AtV'hf.y.' Aiiiiitnr,' upon: tliyV th ltd 'Mondayrin S ep fe iij^ ^ a ffe f b ^ e leC '; 'tio'n.-'-:':- ' ^ --.: v -.t; "y 'v tGonjity ^Recorder,;: upqrS.jilie|?jSrat M ondayotSepteiuber^tter^lils 'elef^. tiort, , County LSurYej^r^;�pbn^tI^:vfl^ t tort . / - _ 7 County-Sherffl, ujwn;: the ftrtt M4n* ^ayoW ^b'arivaft^rhls'^leotion.^;1^ ^-Cb.Qnty- v .'-upon'' iltcv 'fl rsfrj: .Mopday'pf Janiiary after lilselection. ciai' of- AiJg^sVafrer li !s 'ef%5tiiS.V v;: ^ ^0011111^ ^ 08^ 0010^ upon, tl>o firaS Monday of^uua.ry ^fter= lil8'esection. -I'ProbatoJudg^rfor:a';'tenii'o^ K ^ ^ v-/^>?v :'. - in ' and- tijHk!i Skits fo r f lip . Kin rt iie.^ltiitrsyin patl'ij^ sfiffwn jw;in our sad burna,yeuiciu in^iljja loss 0 Cbiw '^ n . 'and. bro^lief i .E tg|ik'; lualccr^ Esoocialfy tlo- AVc .Iharik thi! members j iL -S , :^ Bav}^ tLo{]ko_XC. of P.;-of E'orest,"6 li)o.-- r . i -? . v .^ . - , - . '. - iUOT/IKH! A3.U j^Si'fcHS. SHOT. .New.. Y b tk ^ e i^ v wte-'.sliot-'-. 4 . 0 ^ 1 tii&'street as'he^vas leavirig lite-lipmc in_;West''r4^t^='Street; fo f'tl!c .iw s offlfe, ' Mpndg^ m in in g , ^ � � -'^ Kiific piipr,'^v!in immetliate!y' Jslipt- .liiifisjelf ^deafl;^TSKbul\eC^ifc > lQ rgan in ten d .^ tlio1 % ii| J j5 � ieO li& abdomen; andtp^^wl_-gi*t?ab, tik; Jc .m in t f tlie-vvalisi. postmaster ;>lor)Jaiv ;is; a cousin o f Jn^ ^ v e r llre ld .^ r t ijc W ppaa 's Kof- aft- tbe% November 4 ,- Fresiderit,;--Mn� ?Brunibatigiic jcall^ 'tiie ,' i^ ipefctnK^ -^ t.c^ order. Alpjapprepfftrtb liynTii. AvfaB ^ u n g ^ iy e ^ a s 6� ] ^ ^ � . � ter [si the;.|cript^res. .rfi^^a'fter' \ v iiid i'b u l^^w as^ )�u s jic te^ . : r^ > tto i^H a lr-- rejid ..finpiifefe on" 'MTJl^mmedan.Uinir',. 16/ jpraar ce iia ln li'- ^ '^ s t 'T n eT er an^jnsilfuiitiv^ pitp^r, teao-IifngTTuS.'in^a; XTniye^itK'Ts^ayV'*?^^ ;;Rey.:'B.;.\'.-:^ Uited ^Mr. and - Mrs!. A . ' i i ' "Snider,' 'S^bnday; ' ; - - ". . ' \ ' 'IS ^ .jG ra q ^ ; Bri^g8, Suftdajr at t ie hom6-bf^her$ninSj. Sr.;and Mrs. R . W. Briggs. ? ^- - - -- .fatest date ^ f . wie 'fit tlia^ .Tiiesday. 1888^'-MT.-RoBerts- at once ht;nnd^in/trievi 'a M . iliinis';' Bank';4jfc':3X^kinSj; ^ t ^ i i a 'ii,.:.'pa^e^ilpt.- c l a ! 111 a n t 1 h a s ' y e t ' a p p u a r e d . 'Sia.idl$otti^ ^ n8iatffQ l>>^ry ; d } ? | W � o f j t a t v a n y p r l e ' e ^ ^ " . ' . ; -V. ?:.- ->Sm - - ? ' ?>? ~~ r I '- -. ? ' r'�: - : 'fX h ' *xL' - -^ 5��- liai^WteSi. Ueecinbor 2j)|; 1804,' and at. ilje ^isne of Ws-^dMixiije >yas"ragei;^3 yfen% ^WTjmnt! ts,'. 14 diays;-' ? > -""He attended the puttie ^ 1100��^ macliiiilgt'a trade J, Jtiejv as afe&IL stic\ i Hji; mide-.a dotermined!"fltert' to p�galii^lit.- but .w'a^-'htially oblfj^d tb su6mlt-to lhoSltab1er;- . ,- - - ~ '^ ' ' ' .�*9d3-4 baVe MeO'tne-'Of- our best, and. rbpsL.Jlielp^ ful"meeUngsr: fw pect p i.th c^ -w b b knew Jiiin,i_;He Isrsuf vived .by . h is tiw theiv M rs.^Erani ceS.-S.hbBnfiifcer, land^two. s|st�|a, Mjss Glcrfi Slioemaker; wRo -,l|ves at 1 ibnie w jtli lier m o t ir e fc a f^ '^ fe - iE r lf i ik 'Gr?ir, nefwyH---~--: -' -' \ ^" J^Sfr^ind/Mrs; J-.jArGibbs, of'CarSj-, wejfe. tl>eLegt: o f jtow p ? relatt ves wh Cr j jg j� in atte'iffianco.at tiie funeral. " i CARD^^Qf : ^ A N K S o We^leSire^tQ'. Q xp ie^ou r. 'sin'cBves^otily a t h^iiouaLS.lHiosday^frveninK, DIED .CatlieXiino^lcDan ielj_ wiff ins .Mtttis ;, Mrs. S liv jrii^n ia /Mcf)anT^-:bf^3si^n.nt-j4 =(1 fed - sudr, 319 0 'elsck-.' B _ . lit Ifl o'clock, dt Iwr 'lato resitlon^.: ,�. ~ Mfrs::E > p la fk ^ e r lfe ji 'f a t t 'l iny |;n'in4^rytfn.nf-f f*f a 'yinppinp.hfiv. ?�?_ baby, fibrri Satiiirftsy"-nfotriing-i .JiotJi lfjoiyier^and. childV;afo dpirjg. timely, and Clark. (^ougTi.3 li^cl';wltJiv:prltftf w i 11 .probably su r vi ve: 5i Str;-:.and- S Ip^ 'A .. E . ; S n ld e t ^ j^ ; 'marriixl twenty yeats. ago, �iaturday, Noveinber''", and In: Honor ai tiie Octa�kin they a �d=t^ i f 'son Carl w ait tpj j^itoriSf'OhioV visit >frsr S�}-: ?id her Uiislialid, Mr. and 3TfSr?G e o r ^ f lc ^ s i i r i^ w " T - ^ ?a, ^ Vdb^ibu'C g\il)llps,; rSdc - tiie?iarge- bills advertlslni^Mr.i Mesdames I>eroy Vahscoit.-liranraref PranlrS^'l-'ni.::^ . -. '"'-'.H;:--' l>hillini..foimaiaker aiid ?'. - .evening. / . . v ;.- .---. -^ l � w ^ ^ u r ;'lbyafty' to,.y9ur town I " ; f e p it id - isolio^l^y-eiiMLaSfcii^lLlte^r^^^nitc: I . *.'" .S.-;F o s ' ;rtie.'students p r the ifig lj :. . . ^ W b o l^ ia W :^ � serv- .;> .r^ees, anfl il 10 proceeds 'p f j the enter; / t a in ^ o u rH ig h ^ jlpped and 1^ 1111^ ^,.101^ : 4 ^ 6 ^ n ;Miss Clara1 B dyd^w eht'tbAn i^ l^ ';Ttia^ T u e s d ^ : ; golda ft" v^adlnH^pf :J�j in ilillp 's brotbeis Aiu^ustus^ndwlf'e,.' who were marrled. fifty- yearg.ajfb: on yovember 11. 1S5S. -, ; >.' r . -,.,- -.:�^^M ig5date-4 b;slw*JEbi*ridrin..any xawn -' .- ' tlic"size of ijrorMtKi jfvA-v ;^1': .''. %> __ ,. - ^ ,T iiV l}a tn 6 n and:py tiii as rep reAn t^r '' .r ; tlon au'itii.e Star was well .attended, u';Wibo,tb ' ITrtdriy-arid- S a tu W iy "eveMnj^s,! . *n d m anner' Sliields-wislies to thank 1;v -:� ?ttJie'fp;ubHc'1of t iie lr l ItwfaVp i^rtfti ^ ge.L --^-..;. ^ - -/, -:/. - -. ,, M rr/Tv 1>. / 7^ 1110 ' J� e rr^ lior ' o f the flrm/of'Burk?tiros* &, Miller,- ^started' on the road ^bnday mbrrijnK.- ^nfe' is TTnwTjmrof the" ti veS o f . the l>i ckeitiiari Man ufnctuV- Ing .G^mp'anyy o f Forest. He . w }ll .iirsi vel' in n p rth western .Oil lo./south' em Mlcld^an and nbrtlieaistern -Indi- anaf-rljuck to yo ivJoiin .1 died i ast- Satiirday n igli t |rptn/prieui m oni^.controofe^lvnile-slie was�en-, .iP^^ll�y|^lili(g-J.j!te cTassiv ; //- 'Mr. GeorM VVebbvrcceiyed a.^very end o f ;a wire l i l t , hirn^.iri/liis -riglit ;e y e c iit i ihg'tlic 1 ld > Un.der tiie skill"- -fill; treatm ent. ot Dr, l i 13, ;eook i i t Is gettljig alongfiijgely.,- ; 1 ' ; ; . ..; f c l i i P i v i i i V Mr. L. A : Conklin received a .check from the'Pennsylvania'/Rillrbad Co. rteently for a car bfc liay tiia t was . . t stolen in May 1005. . -;Ti^fil^ghlr[g' -'Sbh'fees \rtIT |a^,tlie;,jr .jj^>C iiu rch .'. �ji�' *Tii. .be d^U y ejfed;by. S*.�l .T.-F,/ jpastor ot.tbo Baptist Ciiurcbl T h f y j ^ . 4 bm Illattjjtt^iH .a.bed}T;:'/ " : - ? ^ - -^--,1 .............Ji-|EM |E.SIS !r f^ ^ ^ a^ rtg 'tb e re ^ yi il^btHi ite-aV Jack so fi',Gent� rscjio al , j^ndot'Couiity;/Questicii. is,, d, T-hiitJfejfe^bn" IMtTSfpje - ,-- AND O UT OF TO W N: !,:i;SIr.jlIeriryy Mi!,fer 'tr^isactcd^btisl': rieSssit'.Kentoiil Satusda.v; ..' .: ' .-. ; . ; iea)ipr ? gt?Kcritorij/Salfti /?: '. ./7� ^ Saijjidiiy/far -^ pvV^^oa ,vV�tt. - - - " " -./Mi's, .Mary, 1� visited uk'Keutqii --Jftint' fia ry Dunkirk and JDfila,' ov�r5un'daiiy( - ., f ' MT^M.^W.iGage returned'bogefroin-. '.'-.;.:/ 0 6 -iJafota Hbt':SprIn^;^ h w p ttW ^ t'-/ ^ '-- '- .^ ^ e k . ' ; ; -' *- . Mrs. Laura. Arnv'and cfildren.- o f-. ,^Mr._Jobn.Pai^Ur ,yislted;in Forejt, Ri* BBr}nn-.?"*? ? *----*-------b_____ _ _______ L_:_:_ . __ _ / *'A ; ^ iii&vB'auTe.i�; Runiiftel b f .tpiH/Sundayed. a t : tije 'bQine '.of vM/. ahd ifrs. G.' L.'-Spoon.,. r \ - ' i :. ^.^leyt �H iS - 'H jiik lil w � ,c�l!'e(t7 to. Wayiiesiield, .f tu e ^ a ^ ; tp /prea|hi;a: ^ - h H ft.-- , - , - - -, i ^ M e M ^ k l ib b h plu* bUys liweaftei; before-he McCiearyi .and \V lIile-I4 ios:aU e�Ied ton,-Tue^uy.'/.-i''' ' : - ? /.'C . -?" cft^pS s ittirr' .day'-t-o'recel^tT medical- trisaunent, o t ;Dr. W , T . .Semmili. " R -fc - ??'?'?'?S /* .��4. ^ i W ' l t y rbn C05 is'getting bctter. -'- :?;MrC 3^ 1fe^ Edwiif^^-liiis fyjjfibld: ?feier, o^ T iuic jjare.ptsT iir^an dUSfiSi. ye? .. -Mr^JolMi; Shhpson is^ng^able tojpa, pufc^pn. tl�i' sbtae't yet ;' lie .has'Jia&'X' s e ve re c^ ^ o f ^ .p lia id . --, / ? *. ' .^M^..t!/S^Trapkiii Is-fmproving. - yi^rpn^'�Iacttspn/i'ownsliip,i r-e^re^ca^;o/.typliofd,. lsjnip.roy: fprj�e:3 CTioen^rge.v^I\'lin' -!-�*- .i)pmo- an'd .0)� .Kimnjj'r-; ON|Y. SIX W|EKS .1a6ab*ji�Jq.,is^r�iy iH-jai M s , ^ 1-?rW *'geo^s,lfa�B i ?.:. r ' : ? l " l l iiortffjn^afiksim'Tbwnsliip; .^i-yimdbt ?f-w as, a business-caller a t .v .K 'eijlS ^i^-'y ^ ".,. - & . .. - / II County/ ; V ' A f f ^ T Saturday. -_ -"? - s / - . 3 spehfc Sunday at MaHc^i.', -; .itV, a'ndt-Mfsi.^'eprge..^1�� 1��) f�a r / " ' iHihkii'k.^uiKiay, - - ? -/; / * -,--- ,:/---. : " ' Bdaf " yjlders-tlideate? 0 f a tcalned-w i^.;.-.' . .��. J :. }V.. t^t^|(pr/ati.d jiuivt,\>f rsi /, MbVii.e Q4tciieflji\risked:;afe i^KtPn^/' - � U h l F d ! l * . \ .^/^.^/,-- \ " - i ' -;;v ' Siafr.VajQ Hre. X eb if�d Sli^rhi^^Tjtr^ Kenjgn, V i s i ^ M r ; . ^ ^ ; ^ . '^ ^ . ' ; Jck�jt at P;aUei^on(.Junday. ' ^ : '. jo ^ ltu i/ ^ p s ' and 'etiafles- jeTruiuj^etpUpyeS'Co' 'S ite 'j^ a n ^ jjd j; - Satutiiay, tg5.ee i.iie fQ O t-V aU .g^^ l:^ - .>5Hrs.,H. .T. liogart^and ir.otiier, Jfrs; 7.'' SSffStr^ostti: V- t o 'sfSVerly, ^ fo ,^ S a t3 r3 ^ y .- f^f.,^jni'J_ji f . extended '-visit., j i l S , t ' f ? and meetin i-i -. f i t TliejcmincW t t s ^rijted itttei'ftrlt> ]ege of numbering tfieMiouscs* hrOFoi-; -standatd ^ m foafeg^srs-* Usui, o f which S fr .j; SI./'MciOnieyj-bi I.orain, -hiO,-; is /-lt--:is-nbt v0fp^ T^ ofy'-M'ahvona to piHOlia'se a iiuufbi'iv' bhr,111 is- 'Stt*sni i^.Jr- twont V- li y u 7c ij n.i s.; f or; t he ;t 01 a 1. ? 11 fi iii - ^?>e*Ciio-jlllTci'tuct! ;Up�i j i l - l:(ICiSv 11 1 a Wt> voryBOdj i m uxJie is -it; la.- vi; i^-ii 11 a ii wiil/.ltegbjb-at ( iw j... Capl-avi ju"-ju ii'irJ I) ST^ xl iipiiff ami. Tlic' itmiitjeii e i fo i ) Jieav. un or ii a in oii t. to.ap.y lip use... ' . :A 3frs.->f. re tU 'rn ^ 'tp fier^T Iiome.'a t .U pp er-.S and usk y^^ tiifday^ r a[tw -i:wi./ex.t'endW-;:Visi6.^-^ih.: h er;: ' '; f4augb;t^r} Mrs^'C l i l l '^ o f f aJfci�srtii 1 ^ - . - *- . i,/--',;^f, 'ri-.'vL;::,... . /-^-- ; M r^ w T ltTrs; J-. "D.' Sliiiex^of =IK F ^ s X io ra reT ls fto fs Ut+llpjier San �- -' '. d C B k yf:^ iiird a^ : !>risses Lottie Ekfebprrj^BoraAyyiin - - - ^ .'Uemaii ^ i is ^ ^ tp n fje d teaciiers' :--' " . '. ' ^ at l\ittqVson, Sr.tvrdaj'^- -': - .'-'. \�iii:aii.v' Irgiircs^ ^ '^ SteTJt^-Sirrft*^6 nSliiil'ci;' P ., . ' -"T - - P - : -" (h-'caii v M i^ ta r*o if, : ';; -nS;v a ifeo^L ' :1 telylit-;ujTTTO.mvlly. ? ' r .-1 / / -M o re 'b n tH .I^ Our. stock' of icliin'iwsere is now coinpfete. gift'd al niost/ o.ur /6nti re -1 i nfe of lioliday I�.!��: .tio:fe early w liile stccic is cbmp^etc; ^ . ' in lc ^ g ^ d s 'T io v M was more conipl cte qc.-^ will.-Jje inad&' -TiiSs :pyo�ii�PS to be a go�I^ ipme.--Game fcalied at- 2 jr. nif T5\ e ' invited.~ - ' .- i j ' .}" ^ ^Pn-^Co.v^n^liJI n^ S^ --lS&fs@oT_ CQriyentipn:\viTrT^/licl M . E/Cliuh;ti, Sunday after- nbbb,-:Nbveraber:22,':for tlic purpose^ of p?6p*rlng tl�> program. .. ' ; t -�.; ? -/v .E,.'l).:Fi8UBURNrS5ei:y -rWerrtl -H?o trotv. ..Mdiifljiv nt ta , ' t;i io^e-ifi'teiv^- m Mr. 'Wesley^White, 15:e drayman,?! -Mrs. E. R. ^ v e returned, iioine. .wa^-i^toadtaj^-OTW^-goods^; -'fialpl.)' Friday, fi^iii a;-t.iMse-wSlvSiVisit at� / Lilfer ctPthing store,'w hen .jil^ tfeau i, ;Qblo. Monday. , i ^ i e s s r s . 4l '� : S / - a n d W i l i . i a R v - K r a t i e r - . ' ^ e r e : b i i s i n e � - ' t , a l i e t s a i r D a y t d n , - - 0 . , . - -Moti -- -.. - .--//-, -,..--. - - '4 T fie teachej^: otjfiicksoii.'-.Tdjvnsjidp,; ?lfaYdl.n^County^iet-m ;t1ic-. towfUiiip I 'S iife/ a tp a tte rM i'i 'a r id h fld 't lie ii- ' wb?S -^ ^ n jS ofattenrl- :anc6;w^c as Jtol Mrs. M a i i f . i - tTU tle.^orrpttV iO f^-A^,/.yjslted 'Tkirs.;.,.:' ' ,'r C/vV. :Vin;p.rsdalh. \Vednest||^: - - ./ f/ tfc ' -' :/ S-r-M ^QdPrge/II^fec^^sistbr, , � � ' M .: E ./ Iletiid ;, attended the funeral' - - 'i -Stib-Dis._\. -14 pupils,' f'9 ; pcr'^Snt I)ora Wynn, 'teiiclier..- .' : / =, . Snb-Dis. a.' - to t>:ipil!j, ft.'x l>ci? cent. RlanciieBi'iyder./teacli^f. v:- ; . .:1� ^ inipi is, SH fttii; een C -R.:C.vfiarfett, teacher, .f ^ ' ^ - Si)6^])�. iVMT:Pup'i)SiUPis'. 5. -13:1).11 plls/'CR per; cent. ~ sSuMMs.: 0. / M^iu^lls,19|? peir^cenK G. X .'A u lt, teacher. // : . : ,- ^ ^Su lvTMs:-.7,-- 14 pimils. 07 ner cant;: Mary Smitfii.-teachei'..: / ;- � )10regular examtnatfonsjvero held Wedneisdayrund fbursday, last week. ' " ?'. ,!l: WM.',,A, BuBDEa�t Stipt.' r l >1 iiler, ot Ada, ylsiUiil their brother. Mr. 'V/iliia^ii :Ce.^iii.iiiTd ^ fa n if ly ^ s i. ..'. Sat�rrfa^=^ -=5: ?TM:t'.fAv ili^Siiv=|jiies; .Vfds/a ^b u s iff^ t cajjor al .M jryjsy'ftlean'dfferi 1 ei/tbwps.^ in tly* :iiiiorost p.f thv>:.iyrrwt, Fartix^ 4 j . ak 1,- ..,,-- -." _ v' . ' . - ;-;yy� -.- ..�' ?'. . ffomiS.'yiiiu.el/J-iri^gsf^ and wil t , get: th eir nmil/OH 'lhe- '^ ' niiainstowH iuralTO iitei- .--: I 7' K??i. S. li. Ciearner, >yifo and jittlc ';::: son,^of^patHwiiaf/^ilOs.ir e vlsi^i^-;;/ : tjicVi^iirany irlends � � 1^ .:.-^ 116^ 0^� � /\va�/ormej;.pMipr-pf:iii6 M,-P. Chui<!h^::, Mi day. i ss-Oliiirl, visited at Kenton, 'Moii- . ' 'v .:"> / / :'---";' a-.' : -.Mrs. George ;_l|irmeyer, of Uppet Sfudusky, visited at the hom� bf M r . . and ' Mrs. :Rotlilisburger? ' near .Mti -/. JJlanchaKlirSundsy.'/i:, >1 ; :.-'.,- ? i S :- y ?. '.', ?- :1 r .-.--(:---3.--- .-----

Search all Forest, Ohio newspaper archives

All newspaper archives for November 13, 1908

Browse
Order a high-quality 18"x24" poster print of the page above.