Page 1 of 10 Nov 1853 Issue of Dollar Weekly Times in Cincinnati, Ohio

See the full image with a free trial.

Start for Free

Read an issue on 10 Nov 1853 in Cincinnati, Ohio and find what was happening, who was there, and other important and exciting news from the times. You can also check out other issues in The Dollar Weekly Times.

Browse Dollar Weekly Times
 • dollar-weekly-times page 1 Press tab to continue slide or press d key to skip
  Page 1
 • dollar-weekly-times page 2 Press tab to continue slide or press d key to skip
  Page 2
 • dollar-weekly-times page 3 Press tab to continue slide or press d key to skip
  Page 3
 • dollar-weekly-times page 4 Press tab to continue slide or press d key to skip
  Page 4

How to Find What You Are Looking for on This Page

We use Optical Character Recognition (OCR) technology to make the text on a newspaper image searchable. Below is the OCR data for 10 Nov 1853 Dollar Weekly Times in Cincinnati, Ohio. Because of the nature of the OCR technology, sometimes the language can appear to be nonsensical. The best way to see what’s on the page is to view the newspaper page.

Dollar Weekly Times (Newspaper) - November 10, 1853, Cincinnati, Ohio A PAFER FOR “THE in aíi, twim neijtrai. in ngthin®. Xrtl.l'MK XI.-XO. ( IXCINNATI, riU K'SDAX . N<)\ KMIiKI! I0. ONK DOIJ.AIf PER A EAR. 4ím1 Uh'A IKrolo    l..litiUnrt>    J»tirMaL niK KMKROIHKREI* (ÍI.UVKX IttiiUrt or th* II." TIM >iAuiT ' 1.1 I-Il - UX fri< |,r.»v,,l.,l ilir..íl» 1..1--Í.I- l!ir li«l1 (1«r« »»'    tli    1«    l«d •    Ih-IIit .It »ilh l>rt-UIlirrf.ir»«liiK UmO'" ill- U.iiiif ttiJ iM-r iiii.ll.rt- I.4I..W1-1, Ik.- t.r i ptirti mijtlit twri- nn i.j.,.Him.iU .Í (..inir <'nl iiM t »4ilii.K 1 oHUn.ii i.l i.nna^limili |.i l.miil i ml» llw In-Ji «ir. II.- wl»i4r<l 11m- ►uaf.-'tnm 111. uaii ..I «1.1.-. I.. Ml- K^niulinr. .n. A-■ «ilhirtl » uk«i.-.iI - li—iuti.w. lumliii* U-r to -li, «olk.M -11 ill.-k-'k.il «I iIk-iii. mi.l llii -m-1 Uif f.Ibrr.niMj limi--if k-»i nil iIh- »»«m. II. ¿UiK-.- Ii-iiii. . J h. r 1 . ruiiiii» lln-iii ill.».- diri- I (fi.t 111- li«t lit.iii 111»- "In—111* n*-!". »»llrtl oil oiOv. 'IIh-1 ».-iv n-illv wi i-\,iii;.ilr i;iiU-j lumlln-laiilrti, .ml iU*-n-kr.«M«T»f tlir IIP* ■ -wir .JKl.vr. iiiml.- .4 llo- liii.-l, »liiiii.-'I .Ii-«..I1.I|I11IT In- loi.l i-»pen.-iM«l .-on*.» kr luil •«Wo. -.11.11, Iki o-nn.. »r<ivkl mx! .oxl.nmixi i«w.».»Wju,«-»«Ui«b>i)tl»uii~lf*»» -......-■*      XI    i«i thp «iao>WBi» Hi-i hixl TfPrti.'I a |nii*iwiil k»M. «ml »l tin imrtH-iil lii. «vi-r.-tli.m*kt •.«• i-ii|P«^-il IQ noi-.idi-niiir )«•«' be rtii*lil .gtvr III» l"~l «roiiKl iu ««.itM; «i*..»! ituiiiihir, »»i.l r.-«t.Hi- III.- Irt-lin* of «-ll-MiHii-irt. THEJlESWie l.'.i.ix. XJ. j «».- ll# '.«.'«I I- *.ipii.» wlii-jr-vi n-;-.«rlt »iiil )f,..^..>i»lo«li.-r(‘rT.i(( tfliinnf iKYxijrl bnti. The [«.r who h«*    'H    t. met-oi iU-ongt-li, <lH >«<'lf»«*elt •»««l. «rto- ,    «    .    . -h-.rllv alt m.ni l.irri.'il. «•«! lii--.( in anal    tami.ir,    «mi    Um-|.«rtlT Mm. M-JI.hmi tille a» in 1». .QI mirlil i'«iM "-«■ wh«*«v«r » b™ilnul .t<«iii* ««km .1 wr«»ii 1».-. nairln im*lil In e bn n I*, «míe "f <b«>M-«lir «Haim ***< •    mn-«-li..i..    m b--. .toilnlrtiiwl TTi. br.iiMnl I1..r*fcad >ulÍM-»«t l»«k-1» n.-an • i llir fal PXBMWAL Eocnmiciliu A ■ C00» HUWT- mar Maa -.miiil.ntir» rwpir^iii**!. ■ « tn-ar-ii* apfavrl ..r- rea*iM..I of .irl<-lir.ilrtl I'Tl. ii.i.liiH-. mil ill .«111, l.i.ia>".iia l.oiii* H"l“-    »    1-U.11..U ili.n* 11i .ll an. «Ilk Ikl li.ie toTimilMl ri.-a I At iih ihi .-kat. r .niiiQ( >aii«-. I te i"-- ».l.l I". h|»nuK. . Uhfw ihri dr*i T.ir)Rt* om t»n lK«* V. I    a    Calrr    pUi’t Rlowihii «>>!• ImíIi'. ^AfW) thf «••■It*! itl    uiM«b'»« tf UiA Buttrriiig lr> tttt'if Hr»t üii» 1^. »    UlK    |t*uJ«’ i >•> • «t<* 1^1 a««v in «oi* <'<H-n«r with iua**'... «|Uti>t l«»<tk. A<t«l a «••€!•!    nuaiiiA    h^!r. «    -KatllirAil iiUirU U lb* «sit . illrtlliail.titrk, Ilieivi A r.leli «11.1 <-ii.u.iil.    nii.i;    mIV" ih,. t iitial«"S liiiiMiiir liter lhei ..M.b ..| wliii-l. Ilie«iur.r R,i|,r «ri-l »l llie ri^l.l li.iiiil ran..i iii llu- »!.«»- II i- -iiikitwl    au»lK.’ .ni Uial l»r lb. lefl l.aiiil . «dll', ili-1-in.-i-fr.on tlx* Mntl-, ai. l 'laii-.l. m ; \Villi a ttiiert wnil... -4ie »heni.l Ibrm li. Iki ~ 111,-I11..M 111 « ii-nlaiil « il<l*i-i«-iti.l I'lli ln *«r-i „„,u„.r, an.l a<i.iliflhi-i m-re l«-l i-l.-.pil.l lin« -I,-II «ml lii«li lH-.l)r.- .» .|iM«l-irt, lia«ih.»ii. ,eK iQ «.Tkiiiaiphij.. .11.1 aW.- On lb,-wi-il.-mai.lrirf il iIh- Atm.    -Vi-n RivUt: kill rou    c-uld il.. «• wrll, ml il.m-, :.n.l III.- namm er.-rti laii.-i nlncli l»ii«i    ”    aimiri-riil    II»-’    l”iid    iimiiiiii».    «iIh « l.«iV ; iiid iiim. r.>ii».l II, 1.0111 « lakiniiili a-i .1 ii «.-TV iiilrmlrtl I'lr »h. .-. tin.-1.| llie "(Mini»." Ill III. I«|i,.-T |«rl »f til» la-i i rtiliiir. llii-i wa-I    pUci-Ilf [W.Mh-n-. r1 ho-ll»- iuliakil ..III*, aiiil rtiiianl-. »l IS.- i-ii Th,- Rk»"! »l ll.ilh »<• IlH-n «I II- lii-it-iil Pw .1 I»»* x-r«-..f ii-ar., -.iirr.-—'ill- kin*- rrul i|ii.-rtit lia*l r..iii» 10 driiil 111» tH-alih-n-t.».!.* ««'..m id l»ir uiiii    ..r    u.u. ...........    ,......-............-    -    —......, «I -i.rinii-; II..- ».»kl i.|'l«-h»Hi H.K-1.--.I ibiltn-i ..trainni ma.Uiii, "d.m’l vnii».-» nluil iln- k-tli-T' ak-uJul.- leiil.i-. .■'lie »alti-il »l»«l.i i«i »illi Uer ft uliich ha-i mwii-il Midi a n«i|(li kli.a k ' Hf cooiiMa-d pafin* n|i «ndd.iwn the (mnk-n-K»|k>a oim«..ierakte tiliie. »i»l »«• «I Iniglii -aiinn-iie of iinl».iiiid.-d ci.iili.l.-ne-. in her | .U.m to n-enler lb.-h.»i-«,iilieii liiMm.viim-nl.-.Uiialil.-i'• aUilillee. and aill-ljilii.ii in    l»-r iirm-    Here «frf-i,-il bv lb.- «|.|.ii«ii* of a imHi fhdn .-ul ai.ja aiaJK.- “Tlien- i- iiolliln*    M.    - Kan)’-    ,    llie ball-P«.ni.    In «.one exfit»iii.-iil be r.t'i(r- «JI cuM ilo Ibat 1..11 c.Hild u..t i|...    nil    KaiiiiT,"    '    iii».-<l .Mr- ami    Mi— lUiiiif. «bo wrte e-.-.»1ed die Bil.I.-l.    '    '    imd  ......... kv -eieral p-iitleiiieii. Tkev '•till, iiuiiniut, ive d iiii.t kiiiiH llial .Mi—Far.|‘- werr all lalki»* aii.i lauRkiii* (pilv -eivi- .M -» ' ei-iiml to ke lit a naliin-lm. hw iiMt" In.iii II. i*«»-i<il>raiMV "d Ike iailkift .i|rpb.-.i aiiil *•- ab*! married («-rh.p- Ik. io.««    w    1-ai.kmml» ai abnae at rtim-l»!*-»», mil Wi.-d kai* and hafHMl. ■i'.ia» Uif.Ne» Vufl Imi. i.man. LOOK OUT K)K KOCX AUCHOHS n a lli.n Tlllf t|fTIMi“l I'nr a» TO* 1« Ill niT uer»tiimt»-a- in, «ronml and ilaait arailia* maid ‘'If Mr Tl. i-Hi mat "ila.a- bim iij. ■-Ibe led hsii.-d •»» a-W>i tim vtiiin* niaid «Wu-b be H lib iiitiiul»j«-.»tn “Tn, ranmr ilwMtMiMi Htth .-dhoa bin. -,ui .nimeiialelv. }i.it luanT year. a*«i »» h»|.pi-»id to niatHatr what 'f.»m hnnlfr- d»ii«nniii«i» a *-Hloei. -K*.diu«i»l II., ilraiid link- u( Ta«auiy, ab .mntrr.'' by trkieh .--m'-a-.i hill« Hi»', al»nmd dirtl IB -a-.' Wiy Ul. \i.ii» \He.iib-. in hfc iriib »«-eh «ml other tmU l>. wlmd. .hr “Meiooir-. ' -Il»- idat.- .d III- lirallk I hai. *.-iitn »iTTrrT|Nrtwl tifomii»»»»«alliediwt fre.)ueir»lr v .m him [.i. init ii)i and d-.«fii bi« .(trn « nh tlie i«.t« bir a nitrhl ei(»-iliUiHi. and | nvau iirt«.-o) lit.i iar*e llienB.«>r--»^ h|..í:    o Mum relnnud at akmal «uiiri-i «ilbmit one it k rtkl keen 111. ri. . nniUeiitly o.'ti nd iir.i id Ibr‘AnUee. " Hut weare i»4 *<mi|t i uw-ea injrli rtupli.yi-d in laJuiu iiffaad |e.lt or in n-c»b- the rander aritli aur'd .«r aeCietc- ¡ inniair * r*t»a> i.t.jwu!l rw iifdlft-mii'I»*». »-(It' jieut. their baiHli H.aild U-ar (aiblicabiiB., ’-‘I’ "iiin*^>»lelv. Hut if km nai-iii ; w,rmli. m «rka* he 1*1 iitrir; ««Mt-h. «. • W- «_«.    tu    Ml of .-«¿at of aoOM I Hpurr a-Mi-lor me, I aiu uol at bidue    hi. Bai.d, acCTediii* to tlatdejtremidirfid ireoW . d lb. ran    luiid« tlml taar ml i lb-imain'aiiaif ...I iiiaili- llii-i-.i." -ai.l Faiini. "W In, to la- -Mil- «I». dii/." reliinie.1 lla- |a-D- Ualilie hrt-o-lf, «lai -|»i.od ¡111.1 liainrlilv fc.rdirefl parta i|«li.ai i I ,    I.    t    ■    h 7    ■    »    ••••'t*.    •*.^"••**•16    **•    HW    MVJ51 bate to tell bilii a... .md ilie naum* luaid. , reaob-ital ki lb» mttniiiwnl. Th:-. ‘•w by, kaiiny, k»..- y.ai am e»n-»-irtii>.ai« v..,,    »„    ........ vriml»- abait aayiw I an. md at home lo hniir ; Hien- na- md a e.mjnrtr m alt hi- ihmiiiedi. ! ;    ^    ‘    ^    i*''**    •**    n»««    «A    battdU«|r    bi*    c«|»«>    id    iwH*    .    •] >;mdgs*neu#Uuxbon,«ifi»%isU i«) htKir ra« Ui«n w.*h    »n    cj>-    Tbt-    ^ ... ....    'I    ■......■    !:%'(*«,    «11(1 v>midti T U*    l(<    m    wr»*k.    iln tov i>j.. Ibi, 111 «.. mecí., I iinai tolik^ and in-pm.itl,    ^    rti«app.n„t    meh 'a .lid,,lr..i. inaii.-lionr...m- pnioiUrlyallmie- ..l,: nfrtii.«,-.ken dark-Im.rwi .¡e,,t-.| v.mno 7’ Hlm...nl,Qe.lmpnd,lar,*r.-.. ..mm.ra,a;,ad.. er-.-irrt. amr.lo e. «^ to a- nml., jjer    lai,    k.e..    *iien ■It wAttr    M«*cu'ri;    lli>- ^ Il Hff •»« .* trU.iMi ta tlai ■» Ai.tfn Ihdn® .*11    «micd, . ^u.(»uirH kIhIi itiii*‘L!v awAr. il thirr * A a^Kin*! at the Spirit«’ haiU «J.nAr, (*UiuMr, 4 (lOMuh 4ii«l tiin. i»*r a jmrtji'iMir find» 1 and !h«*    Ii'h    » I*.ve-)?iri for Mr. iJlaiinii», <»f c«»nr«f.‘’i licadvrwi, ;rr4lilknJ, im» diitiU. bv Uh* atlcnfi-»»»' (.r iH»li!!e**aiid iHlcfv    tl»f    illu'»-    Kann\    mvi»liiu!;»rih    «ivlicd.    MUn-* j»aid Iwr. Imii rttvi» ¡nií tluMii i»«v«¡\,*ly. an »! ••lii .....»    :-»    -       •    .    .    ...    .    .1..^.    '    „„thTt»frab«mr    fhwii    Hlumiin    i»ai{w;U'i»**- fru*u- inakmif it tl»* ir ciMKffi '•wn^ i*l    lutid'H>tnf.    brdljant    Noting    ^iithma»», limi lhl« iK^iliari!» id íwr drtn«*amir. T1h*i\* •«.«iik llitni; alniii th** hi^li-^pirilfd, ... ki.lh ilA trjiia » hundrftl or uiori*-p tiar>l r»r    «ahiii; iHrliMrJ. t*4it tU« A' itnU-uUr «.(tl; V kiiov rAfi t-iiirrf^rrldiir. hr\ «lolthilv ||*1- Ihrotlfh r.irh p.Mljl » vat*'. M fit.», that (lark harrotiitf throne: t!i<*r« (4 «.trr.iv, mtiil (r.fhii|( ■»«! d-. M*f. •> hiiri    h^r    OirMiu    . iiM'rUdtn «rfiifirtVr i d.irk.. ln^y»T.-4 _ .t|d-.at|t)|n«Vrthl>    Ul4t 11 dflkU. - alk'k    tt»^l    tiiR'i    «‘Uipiir    Ul> 9lh In** tti'arl. that ft*rrr. >uaÍMK'rat iTf a, Tbtf r«*rrl pit*■•H'th thPir humitr, aii-i « 41. jirt riot ■' m>R*iv»*^r «tu. flbffftiiil.fi l of yo nh, ar n «o.Iín-í n-Wuuih tl»«ii t<* th« ardU* v nib Q>»-»i««r> cl»a«iii«- a I**». luiiPr^ritoiirf, e,M. ,-1. bti-ii^l. Jlrr 'pifii liU iia^.tT.r < n hi^ M \A\r nul’u. *Thf Li*l (vnliin liardly |inM|iiccd »«.;»- |mt i*\r luil v*iiirlit n»n inanv't!ial rU'KsiLdi hnirnmir. «rr uHtldi iiMtpnal« M Ih-    w*^%t»litulf,|»ft'''H«iuitf.andli»‘4d    ..    • i|fra|4iv !o |>Ti*durfd in thK in wliirliltM-    Slfi4i**n    w«^    liiniM-lf,    Ojkv    (»r    tniw    <    uined    tlwl t«*iK;lifd him .-tnnimdv. >»i'*]«fC!' . Mitih, ilH f!iH|ii.iii«W«* o»*m|»un\. ii« iinjM*-    g|anc«*« lw«i wet, ai.d nilij«*iit a word nij:. fr«*m «liHi'araiMiii, that íJh* iip*ituT and rioti-ruli-'trt    its    Sot    waleiv,    ii-    n<>:it-    ''i»ok(Mi,lliJlba¡*-Ii«7jird»it*i|4ii‘MÍ»lc    clu>h    '    dnnghler    wi*iv    atñiie    lunm*.    ln‘iiirmsl liMt’k. and Mng «villas cmj A.'i-ff*!'-. its]»alatiwlMild    iu¿ 4»t'mmi! t • soiiMud |i«sm-*Í    tn*iw**en •Tr ‘ntn. ltd hills and vaU-* do m4 iinkr a i»ivt-    «h;, h iiuv onlv U* «-xiM ric'iKvd    omv in    a    lilc IV csnisuh raU»* luior*. Tlu* ÜHihwick \ ilia was ’    TIm-tv wus In tlicii imiun*s the moral at ihfii the c. ntirf «•! uch.irriMi»!f |4i‘a-im rrymtul j ,¡,jí|v whidi ¡‘Uris u mvstenoiw rv.sjNM.-H-, like n ihe t iAiHlni'*,:('» It wai* called set (Mil    with jiu    it^htniii)( Hath, Ik*Iotv a t|iH‘^tii*n    i** a^ktsl    (»ra - kilHiit*>. fooht'.ins, and oi.iim ^, in tiui    prim and    v\| thle iiUensI Us-ic stvli'Avhich cliarHCl.-ri/AHl liiti-rale    ,    ‘ Thcv eiitert'd the Ull tts»ni. All was lijrl.t •I ii.ffHuiiilnenl ul the j-rimi; mid Iktc, uurin^    jr»¡)y    auircd    jfp.ups    i.|    i.ainc    anti (h.* smnmt r ucnlhs the wrtarirs ol ta-húm rnd    proint    iiadinjr,    ^í^aiu;<    of    hiumc    iToatcd V'' w*T(| Hoiil |.its.ni'ivf«lr*fi*r >t»ciety nmi j ,v».r tlie K-ene. Ajfain Kuiiha stepjKsl lowanU . njtnnu'iil. Th«* hin* idd Ihuim* is ie»w liill** l»e1- \\\^ Kaninliar'<Hin with the ^l«ocs iu her hand. hurried hy a fHouiuni* pitih to Dm- *£.ite> wliicJi ti{iened iija»n the road U» llie cilt, and there n-nmrHHl till the imriy canuMlowii to the «•«rria^'e. Une Af lie- lui ra»r <*f b 'Tlry i^iAV tell loe *tf •|(H'wie4; fiH) «iep.vi. *1 wise- 'IIh w»*lh hui iKil ihA Jir»- a lu.n: i h«vAD«* further ri4,ini (»(i >t»ur younji hcan. Mine it the hWitii. ami wouM I*** ars-u* To l“»e t«H* toui'h has Iweti il.r oi4s airs luaed - ¡ write in lia n . and if aaiaic - #* wi Ihtii «heel. *IH ntn « hat il appeat M> eyehaili iwnn and thruh, hot hav*^ n-i t«-wr( I Utretl. I love yi*u. f«»r thw !at« hart' h**it ibair.H'taiú naheavetk. Mankind «. luy (Awnenoem. Í .And >et canntit regrei whai It hath ro#L ^ dear i« hOII the nMnia*ry <*f that dream: ketü 1 naiin; m; gudi.‘u* Akd to hditai. .\ooe deem harflilírr of id ■ than I dmu. i traoe ibi'i V iiwiii ta-caiiHe 1 eaiiuot re«t J*vr tHtlhiiiK lo lepTAiarli. nr la re(ti*r»i. ¿1- ^an*^lnrei*ftfuian’,Jíffathipf apart. n« WoiQatl's Wiiok e\1.*(tence; hiih wa • waititii^vnlhoiii. .A- lh**t appromdn-d he drew hiiii-adf ill* to hi- full ht i^íhí, utid walk 10)* <«ieadil> III* 1.1 Nii-s li.iniie, L^uyi:hl ihein ull lit a '•tai'.d sidl. “I hijf leare, U-fon* Mi«« Runiie thi-plaee lo-ni|»h!,‘’ said he, with a slljflii Imiu, **!*» ekpress to l*er inv de<*p rcifrel lliai ehe siituild , aniiitiar-ioii w'tt!) the ^lowsi lu i»er naiiu.    Itave baeti treated with iiiciiiiiU hi a |K*rsoii ter tiun a niin; hut >ou iiiav tr.wv    in    it- niri ‘ sVe|»hen manniu lonied a-sh«*    appnmt hed. ami    with whom I Imie the laoior of an intiniute ;ic- »iis|v t»nianien»al cstt»-lnwti«*n, in    its    ground    ^ wanu bhi«h spread oivr bet    hat»in*s as a^ain    i|iiainbiiHV my re^t tliat her kind jsilitvin #; tl.a*rol ie-«etjl«sl marhlf, in iis wide and keml-    4if inei his briglu hlatk eye.    “Miss Kant'son    shouW Uaie bñ-ii rereii.s! with beluvmr not Ui •I and I Mfnn*w**e-. s«Hi»e reiiiiiiisceiKvs ol its olden |xna dn*pl»ed a iiair of ijioves,” re|w*aU J she. i short id* nidein^s»». I l>ej{ to avsiin^ lu r nolliiiij' idandtmr. Time nlays queer lTH*k« with the line **0h, tliuiik ii*u/'.said .Mr Ulunnin, taking the , ^f the sort was inteiide*! that it was idJ tlu* ns. are , |,hietsi of the world.    The \ ilia is n,m    «iívided doie^'wilh h    low* bow:    “ loiT kind    alteniHdi,    ,    ineivsl dinncetd the tinK*aud»>caiMon. \N heiln r ‘ Hiid stdtdivid. d. «mi    is iiihahtnsl h\ a iiiini}M*rol    UHhiit*.    d -s, nes    -mr    la st    uekin*wks|g    |    Mi-s Kanne iimv think it woMh irhilf n»|r-«pe ,Hs»r families, and llie tiurdens lire till    lip inn I    li- ««Un-se*!    bet    )*v    imiue. tin    am llmig alsui! it i»r not. I, lor luv jwit. sin.iHi| die iKtJih ol Lutes Mh«i Mikdiiit'iiis ^|M*k*n (•! | ^uab (hsiNHitsI t:]Miti her hice.    ;    rnd Iwu* Uni sali-litd h.id 1 .dh«w«d h r i«*lea■ ih.v.v It isind siirpti.-ii»g tlw! liWin a -lor\    “\lis> Fniq’so» dnipjssl them in the dressin|t ; this t»lae • w Uh.uit oil. riiiL'a f‘*niuil    .    * and-liMtdi r*I i^Mnaliiie sh.eild beeiinvnl ini-.oi niou'/'tidded Kannv; “! >i«*ke to her at the i IU houed-stiHv, mised his hat,fthd \va-.iU.nl • whflp uecfw.a with a phiee whi..'h, Ibi h J..iik ►rried ol ¡i,,,,,    did noi heur me.*'    j    to more awav, ápj«an ntlv it*»l rartfur wlieth r WHis. was tin* 4soi-|;»nl rxsen i.f fjshi-.n, in flura lunl Usn ei:g»trx*<nu cof.vers.tiou with I »|,,,xxer were returned to him; Iml whose traía tin* nlle. the dissijutisl, and ilie gav.    }it.r hither aud sa.nu' V.un;; fri'^nds whoehistensl    * |;^Íuiki.    with    »    tiuiek,    dis-isue    iuo\emet*l.    h«*hl ,du.i> irw.x* . TtiejL*i*ttler|A.ni<.u ol lliesx- «n    iruiinl them. Sb *’ In aid now. a.nl turned    ^er    hand    h* htni    in a    manner whichisudensl idle iale-. well en..ugh t.i hear when you an* on    jiiicklv hmurds Iwr Io\er and Miss K.ume. with    ’ dll* sfH.t, Uii Iwniiy v\onh reuietnU-riug or n    a l4x»k*fuIli»fe«Kvriuqmrv and ».inpri-- . js-aun^. The follouihj*. how.-\er, will |s.rhüp-    “Thi.s ttiuiig ímly, ('Ura.*' said >lr. ItUuniii. hcdeeiutsi -ullw.eutl» Mundjr 1.» w.wrnnl its    ‘lun kiudlv liandeii t«* m** a jxiir ol‘•h*ves which U ing wiiiien <h.wii.    sundh*p|Ksi iu the ladie-ns'Ui.” Aifr.iud|?aU lUji w .i« unut.imc«si P» take plac.-‘ I’Ura-mrltsl wiili eudeiit aifituti.*n asslieat id',“ W**re to hike plwOe, «ImI wII miicle« Miel» rMineil in iIk* mtak.giil ape to U *«.M wilb(*uf it *rf*ne I.: the hijfhiv ki*hlcr " kr., kc. And at aueh tiDH—, Usi, 1 ii'S'dtHH unfresm-nUv l*> in-dulgi* in |mrduiH>h.a<i( iu which. J cuiifess, ] wiisíiíhm victimized. Imhss! at one |Mrt(sU«t mv life, if was ■hn-st I imsaaHui with me to at-ih>*ik h1 iiiiest all tU* I.Afofunds in my |s*-s*»,,iArti. in tU‘pUlxiMV of uit.(les that 1 neVei n«»reveraftt*rward'ua^l. ln«ln>if, ! it! all unlike Ihllt Siii.tikins, <»f I'mineciicuf Ihlly ■ ■ e* »iisi his Nota'wtinx. tiuaiii. ! d have roii to km.w ,,, jmtnra! powtiun. In addiiem V* bi« nw d**gs. tiwir line cUrtiies., aad supefdUou-* airs, | eradU wi3i rodiers i« used, by ¡ta crol U- mo-I aC'*m a *)nU-. A^ I nexer aawr tlie euhir d ujjidi-e-i-. he w-.ro iIm> nine waim of rt»s.k¡nKs. They ]wr»ded about ao consequentially, at la-d, iphi, but if tbewe (i> not quitklr siior^ io pr.-his nH»De\, d«»ti t ku**w whe(ln*r lie ia rich - |{u( w»s tiMtieirf bnck^ ujrti.'n.*'aik which *ÍMi all njwoled to let them X*. on Uieiroirii war,; doriiyr the dcwircd efléet, »t» v¿uaUr beat hi d( • or po-^. But I dfchie a iHiMung shame, and hxa*. a himace, n*    a-I» tsqwrt th* and do their own hunting.    :    gist fnr g time fK«i fiirtbcT eiorts. . veryNslx V». t*> w rtiat v'Hmg :^•nl^eluar» wxi.,e d.-gr • -.f r. .iinth he pr-im*.: this The pertr waited iinpatienilr í*w the aight to i ft \n astonisbinr to witnei»» the pepaererancc wasting awax hk> a taller Caudle in a oimsiMop- j j^ad a xerr small <*twm«/, thr-itfli which cioar trprm the InlN. wbi*n ther started K>r th**:    aune    mother»    in tbeir efi^ toeauae Ibeir U'iidalltheauetiun-alOh'ihaf IconvdiieiiilvcuuW    .vm»    atv idwaxsa suubUn “f hau. at ,vhbe o-ed to ctve|» as be rrtifr.! h nmt at • ai.mtrtaim*. b<*sting o|»»« the-ag-anty of their i cfailé»n to r> U» ideep at aor time that wíH mui » >•-*    •    -.1    --    —‘ .Hrtj. ”*' '*'*“***    en^aimg*    uighu The Jtsout tiUeiii, a wriim»f tK* eighi- t|r«gs which they said. w*edd «seaj Itwd them to ‘ their eoQvenieixe, and pained to be a apcctat«»r reuuinni    haii^. (.idiiurv'cliap    .    iiv-I to wear swien «knll-cii|»s th* oam ipeee ud hidges. OIT they atarted.; of the unhappv fHclmiw sometimes product in WHS noi    There,    I    ve    ^H'keuiy mind. nwam. [rt*ma(i bis wig Trie lean>ed Freocb awih*- *«efa man with a lifted laniem. lookingb>r all inbmt br mcIi ilhadviaed meaaures. and I k .‘l n*lkn«*d, even il vaiu wvre b* (tisim-* mgiinaa, Fourier, had rctanwsi from tg>TH a the world as did the aionk'n ppuliably when it mav he regwrdnl aw a retr munaterál txuit me tlw* iie\t hlewwHi Buniite. tl, niaam yon re nurtjr tuibcunatún-. and with a cxetft,*»eu* Major Mcmsoon la “t haHeaO Hallev,*'inarched, ter whetlier cr.idie-with nicken are uecd ur not .-.J .    1    ...    _    ......       ....    -    .    .    w .    .    |wiiOe*««»i,    annibd    tie*    jumparts    ui^Tbertt»‘e    mofkm-mietimaaappear» to be Ter> Spanifth town the nauie of which wcr«col*|«n4hiitg, and 1 wee no objection to iU oeeaaioruil etidtsi like thw; of ua*^ Spanish tawix. in enpiuyment; but if teae u uf»ed, care should he «/, MM or Fn>m this rx'identudceti ukeu iwrt U» rock it after the babe U adeeu. Jyutiemen Imd m* idea uf hiding Ui4*tr When laid down to sleep, tbeir rvea NKNiht er buAhela, the Ti!kip»rsjudjp*d that always be protected from a bf^t hr^ both by he lud Imvti a sulferer from li's y«wt h.'e* kqn the eipeditkm would d«i wnoderfully abniird dav and by night; by day they sbutud a* titmtd „ hini-«*lf, tt*r the purpi»«es«.!arri:uiga;.ti.-yaking things; and it wa-s witfi some impauence that awar frrrsi the wixKl**wa, and wt night from the Mt-UiMin* u* his fneiid*. encioiiej i« u s|*-c;e« * *a v.whicL many kwaiger- sat up for thepurpuweof we!* la^v uemnited no dex ution of ihe leaK, Ai«d lidt at coiniuir tliem ln*n»e, suiUA'iime o-tween Ineire Tneir faces sbould nerer ba twrePed of imbed liliefty onlx his head and liand-.    at rilgbt and «nnnse.    dcd    m    tike    pillow    ao aa to obatmet tbair breath Js«ñiti«*s. ti»e Lieut.*Henara1 of P- -ire nndei And return they did in dxa* oHirse of tjme. Lag. * liouis XV . ha*t a Mrange manA t*,r w.,:-. hie and surit a -quad'of ksikiDg beinp we nerer It is better that tt^y tbould be laid upon om antucu*«c o>iVcii«Hi, Buv*nnt4ii^ tt> i.pw^fls «*i!bef(*n' aaw. Some bad Uiat their capa, utbem «idc, and not upon tht* back.   .........   -~t    I-----*■ - -......-J-------1.    ..    ^    .A    _    .    When    sleepin/j,    th.'V    «bould not he iateotion 1 caa a-son ■ trim a amnewhai citrbrd riftagi. for the fmrpiaie Ml >V*. f *r • jf aAUatishing im no our own gnaind. Tb**ir spuriuig appouatowNU were certaiaJy loescepüimabie- Unvrwi,asei», gana and doga, s jinncv in Miifúng his c«2>* ' The all and ererv thing looked aa if mi purpnne to do AU»e de .S| .Martin, wlr^ nitlie.H*‘rei*iaii'»irt»c< n- ' iwitbing but liunt twcokewa. The riam were well rendered himvelf an rid rukat* with his : hited «ml. with boots ab<*ret>»r kticrs, akuU capa. fWi*len«é*iTs and hi« manias, alwav-ware mn** «b(a*ting ousU.uid ererytktng    bicarrr I «knlkcaps utiou hia hiwd to ker|* ott tna ci*ld, *o a «porting campaigii. lálera of ibt' tíÍ-11 eu y«m V* advocate I nfiiich, bx tlie way, xra* always aw i t ind di>* l^ watched Ihfin with ífAfNag naMUha; bul the - lerelW.tbat lii« wier apj»ear*d ' t lie * fttiK? or IvrutT».—I hare alraady ■pok**u ioctdenballr hi regard to the sleep of ia’fiknti, Uit it nay he well for me here to add a few word» The slerp of iniautaaiMlyoungahildrfaahiiaM «wdinanTy come from a natural teudeney to te puae, prompted by proper nuriiiig, foad 'and ri ereww It may be proper, it ia true. odeoitoMst. i*> WMdh*-them to refK*ae by geotia foadfing, or the •Id hMnt**rs Wiked suafao(*in.lT on tbeir desdt ¡ soft lulling notes of soine nunnery air, or, if a uHiiialchtsi and hiuk«*n oria*kerx, ol«i ; frame-, eliaii-. Ac , Ac., which Billx wtuild in-fonii his Hiti* he hud l>uugtit f»r a It ilk at aiic-tKHi. .kt la>t thexxth 4T*>t Uiigix t««UI Lhllx iM«t to bring aiwRlier uuotiaii bought arlicU* in the IttHiHK if Ik* ditl. (hnaleiksl to s^ud th in all l*ack. liillx didn't lievsl her—iü “was m» iwd to it.” be andituis, jhhI ol c**urse puivh. becamc so UiiiilaTeil up wilhlm-l», Uuil hi ami tamilxC(»ulil mtin-. ly imue al*«nit: m, wlml d<*es|iie old Udx «H* 'li** da\, l*ul j«*.ii| np a cdi1. "fnil iis It (siiild Ik4<I,* withllH* aid iiu-)., ..ikI • dt to am'iDUi M-iiib ;q with the eudumaie n "flH-n*, I em-' I n<iid(d s**ine yl iht. ]« iTWsli! ‘.M«*fe llie r«*ason lump I't ugline-s.*’ “^oii didn't kimw the Ul-said his relirt. ‘No ma'am. *W ell, Í irill lei! y*Hi a ae^Tek He was mas*    ilie    Lient.-f^entnl    of P- iire nndet And return they did in dtn* cmirse of time, lid juirit as .       .      -.....-    r-    i.wn-a-B-    IF*;    |K»f(*n'    WBW. ,ami I g**l siyik-, eiglity >qie< mens all wylj cnrfc«j, j»»v iered. uml Om «kin of a ouat. and »ome nearly eVerytUing . . 1    11 •. I fei Ilf iht* lamse. Faonr.' Coiituir.eU to aitene . u . •    n    l- uivh.,-». Hi. i.,.ii-<! riahi’ iiijly iiri.1 «I iiU-yiiiR hi- »rdrt«. lil.- n iirivale ' ,„málmiir,l. ir.-n-c.r, fn1ti arraiiifeH in a irlaz»i! but tlK-ir l»>ot-U-g> which, being irf leather, lu3 allv kwaheDeH withiHit guod Naane. iiiarchiiig n-giiiii-nt S> I lisie nude ii]i |,,4ea«. iu hi. -tiidv. i»vo«eh a. * Ihnarr ,,1 rrn-ted Ü»- eueiumler- with Vian, ¡tod .haru    When-leeiiinir, tbcT .hould he oTerrd    wiUi *    •    •*    SPu.'ih......    .    -1*      -    11     ■    .    t    _    .    .    It    -t    _i    .*    •    .    *__    ,.1______ _**___i_ a:^ Itiil tlio iKAt dux life* |psNÍ ladv lud exideliCt im iniiid xxhi-u 1 ni.iHM*! again, tin t I w"uld , iftight be. Thi* LTxireatiwwu: dor. Itonu- ^ck- pieuy wetl. and U> tkwr ÜiL-in tell tbeir aulBcienl cUdhing to pnrtccf them ewdndy fKm iit«m a man whom 1 cinild rule. N*»w .Mr.    ;,.|i,»^xxhodirti ju U'*'-,ani-*t.g‘*ihiT»»ign'oriiies,:    “Ua.r breath’.scape-** utic    cymld not »*ut ponder    the alightett ojW, and, at the name lime, cars- Tliitm|»kiu- I.S just the -*'rt of a |his m 1 was    bjd tj,^ hahii **f kc |Hnj» his n>*aer .n a)i«.skei ^    Uiey did not Lise    llwir    lives too. prlntlv and    maat be taken agmmd laving them duwm. in lb*» looking liip, he is all gnitleW's and d'>ciliiv. -«»    ,xhich hwig fr »m a tiail in th** wall *<f hi* n»iiu.    severally.    dayiiiae, eapedally, with ao much clothing «noj* *    !>»»    xmu    utidcrsiand    Hic    noxv.    Lanux*    ; Into this ImakH hi* workmen amlLieitds u-t*d ** What liadt?’ was the laiidibrF-query.    and Evar them as to throw tbetu ini*» a pruniai* Yes'in ” said Fanny, sulkily,dfxip ang a tor ,    ni d«p at diM.Tetn*n. lleelh-joret^ th c«Ani«oser. “ Well,** draxvled    out th ‘ nun xxboaji^rently    and debilhating penjMratioii. aa Uquite t*«) often •‘Ami 1 bis abrupt dejiarinrv inij»i«ssih!« . A-In* bal Hu* pr.'fttTTsI iiund. and Isiwed. Hn* lo>>k<sl him tiill III the face, Mi.d Ihrn pissed on. li xx;is not si» lunch the act id a U4d uoman. full ot U lu f in ht-r clmiIlls ami tlwir pm»r, as the jnspn-aiii.u iroii;* Hiid wilfid spirit which ha» ioniied m ••■.**••■* e    '    .    —..... .    ,    ,    l«i|B    -*tHil«u    »k.«M    a    »    »v,* ...    .»•••••    -•    —    -    -    —    -    .    .    >11^.    niiaa »» M»«II j •    •••••«.•    •    -      — I.It the \ lilo Oar-b'Uson iIm* l.ih id’ July 17bd, ¡ n«ce |H’m*jvtsl what had h;ip¡K*ueJ: iA»ssjblv ahc ! eertavn desin*. and xxill not scruple to procure il-on xxldc'i (N cafeimi - vtuil Jialian iiuui.'uns'    «    Micf    in    (rtuens. She took the • |„||ihiicut bv xvlmiever mean» it tan, tor there wen* Iu pt*rh'rm under llie Iradeisliipof ihe ptd glove*. Ihnisi tbeui .ebiausl Uuurntti, ol wdioin Christupher Ansix, ÍK-r«1n*s‘i. N'W’ed col lliiraiv Waiiwle.Hiidl'annx llunioy Iwxe nuuW. ^mrcr of them, and irpqueutiiK-iilfoti, alterXXhieh. tlure wvn'bibe' <>arty xxithwh< nrexx<«rkr ai»4 • fancy ImII. The xvratlur xxas. vemuig. Voiai. ixiughly into ttie {«icket of , yvn-^auuu-thlng in tin- inantHrin xxhicli^ f< ildiv and haughtily !«»the n-    she    giu«sl - it was more lltaii a glmice- I turned again Unvardx Ihx '    that iuadehimin*iublewitUasli-aiig«* hhe had previouaJy Ihs'U Con* «.uiouon ; and hnd there Ihhí» no one b\, h«   tossinl her pnmd bead, anti ^    CAM himself at her Itsd. The to^aii* ithtml umdher look at eitlwr Sle|»l»*‘n »*r t'lara.    seHinsi like a iiivth iu eoiii|ians«Hi to .Mie xixas the ]e>wertiiL iiu]ierkous realilv whicii his Ueuii , most IIS Inn! as mx 1i > íhÍ itillr. Ihix »ug goiaU ut DUCUoii WHS almost a    xxith me. But 1 liu.dlx n*<si>ored Iron» It. uud to mv reeox*cr> I am iiuMitvd m wlut I once-aw iu an auctán* TI* wl.Dk    luai. Hi4\ range drliglithd, Ibe ciderUmimHil was one of gn*at wuhiml umdher look nt eitlwr Sle|»l».-n <*r t lara -W.inL ¿*.ÍD?Ífeto. tjVy!TnerTnrf!ljMna'’-'*‘^*^j    Hie    pri-^    tiar«leus    was    At    nKjve«l (xlowfy away with her inolhn. Slw w«: Prme    iimftMioii.    tnJh    ap    NisTeArt:    ’its baigbl, atnl ill oi»niTsjMeiire. an itmisttnllv 4ft'n)nttd and inrimsliatelr nwdxisl to Ije n bnllmnt (S*Mi|Kx«n floiked lothe place \«.|igxd.    ’    .    ..... umlnn»* '    Tii«MiW»sw-nrrrtx-^* mí* aWj»usi,Hl , Li a W uilume-, di»neingComnienc«‘U and Ihv , ibeVnds of the earth, without sjxeaku-g a wi»nl ol many ^colored    «*•-«    .«h.-mniM    a.,    Tlm»mni    .4    nHiiancc    wu.v siix»iigei, and Mo iree:thi' lnmi.rr.wal->tb/purveiuisin nger>c mimur«ln«atti.ir! alaracT y^Tpd.slioii fhe    -4 Anfi »<*« ik<. — M«n L«\r all ltiP*a To lure sgato. and tv acoin umitu*** V»u will nroet-isi ib|4«'asuie and In pú-le. Brtoied. and lovli.g many; all i-oVr P.*r Die rot rartli. Axrvpt »m»i* yrar- m hule Mjr ehauH* an<l «urrow d***-!* m ni> )H‘art'»e>*re' Tn^ t rouiH !•> ir. tsit cannot Ca-t ^aid--rhepaastuii «tm-h sliü rage» a* rvfijfe, Aod *o fart-ireH-faifgixr me, loxr ua* That Wvrd it Ul uoa . hut Irt it go. • fcl;   .... My Mo«h1 tnU ru*lu*J «here iu> *pirtT-> -et, A* roll the whxmi tofnre the *eiiled «-ind. Ur heart I» frimnine. nor ian f»»a«d To ail. ei(>’ep! line iiiisgr. madly Dhn.1: ft»» «hakei ihe needle. mu«1 -mviand* the j>o|e, As X d*run » uxv Í md heart I» tu> dx d ••oil. J have o«« tie ire (a «ay. but ling»-r -diii. And dare not »et aiv *« al i»po» lhi« st.eei. And yei I laa) a« veil the task luJtiL and ladv •111 recugiiiMsl in Ihis rrmarkable xonu;; might haxi- iimdehiiu Ailloxx iier to .    ^...... .    - . _ qdiers av»* naiuridlv cunou-. but uevi-r it «ingle handed. Ves Muiia,' rcpiieii llie young man flmih' f4id«i«M,pi»er |Hi-h curnrsitx mi Lr as did M “How* no*** wus tlic querv.    It    ia    deatrable that no plants ahonld be krf»i ‘•I knew y«Mi Wen-wt hotue. and I bfivi-d xour 4 » U Condetiiin»-, the FtviiHi nutbetna^n m “ITltcUyou. W'c were g»mg ihrrmgh a pas* iji ÜM-ir aiecping-rounis. ang.-rfoi* the sake of •seeing T‘m « nee tm/rv. Wishing to evanunc do-cK. and w iib to* own tnn*, Indiii ftW. I fmnigbtiii» in tVxc rawr.    Ai night, y-Hmg mUnls, c-sp•cUlly if foebh'. and of k’nming y«'ur tiual dccisum.”    .‘vr-, all the niotam-ofanianiunh-rg ►mgwdcatt    swinging my lawteni about caivkwwly, wlu-n all abouhl sleepin the miiiic Ijeaa willi tbeir on • *^7!"* I a 1 ;i    r    al.wo    I    WO    r»it    “I irjcct v««Uf oIJlt. Hif,” said the lady dec.- bv torture, he **ass;sted,” a» the Ire <•!» baxc it. at once I heard something in the brakes near tliers ue I y XI X M I »g    o    ,    t|^.<lly,    '-xxiili    iimnv    thanks    lor    the    Imimr.    J    attheexecutiouiif    ItMmicu.thewould-bc    mo. I started, and turned. Juat then tbe light Tbie la partictiiariy important ditriug tbec*')!! ' *    ’    '    ■    the    rvum is hrough*‘>n ifTia! t.iMO ; JUvK.mJ rt* *e te-UM.no-l iWWil rrt-e —    J^inrein»    sin «gor>« nuMi.fni    f«pg*M.sl»oii    o| The    lc»t»* V*< led xwilk*. IIk* laivila.n . aks.xi », f.Hiulaiiis. am.    diare of the aib-ntioii    «d the (s»rv|xrtiix: lh«-    hm    o,nisKÍeratnHi iu i1u»h» daxs Uma in Hw* nriM-nl -uwn-s, V.. IC Imibeil in a lairy light, .ml Uk    iignr»*s aiul luiiMl.simie    ailnv «*f tb»* im»iher    and    an,| Hlaiirmi, in rrckks.slx Mirr* ml. riug hlnoAh • lieHUV. I«elh». d.»us. and dm-nnua of Bob clu>- JaugliU-r, and llie n*|A»rt ol h.*f Wewlth, #iK-cved    íuiIiai’kv    of» xu*wíy-Kirmdaltríerion. mu» jered and ru-ihst (»\t r Iho alilleiiug i»oeiie    iik> '^d ¡n gaining ibrlliem m» sh.hII degr. e of coi.-,    \,y .jq ,neajis .fiu »i ito L. I*». ,.. He lolkmed th- liappy iHs.ple (*f an em iiaiiied 1 iiiii.    I    siderMtion and c.untouanc**, muwiihsumlink    |j„a,„ to tlwir earn ige «Jour !i«i the Among Hie jAs.pl,-of mark in ilie ci:x at    Ihfs ;    ih,. Uie Mr, Baniie liad Ins-n alm-wer. and had    j    bidding a N»nnul lulwu. Miss K.inm* merelx iiiue XXere .'sir John Larquiirsou and bis daugb*' eommenn-d hfe w ith small means. >l»-s Kaiinc.    b«'xxetl m ilo* rx*sl. but ivinnnsl hi- tarewelkHiid , ler, ami n young geiiljeinau «»! llie nameof Blai. i<a*dan(V«l sniieibly, .uid evinced inexi-ry niuxe.    |,j,    j,    h.tln-sesiaiidiug    bv. mil. a de-erndasil r«f an audem tVel-h fain . uienl and mery |4uiv    of her Miaximir. llie ja-    with-ometliiug like «»*lenlulhHis eiuplwi.'-. to i dv. -Vil— K«r»pur-**n w a.s in lier luenty-lirwt    ciiliar air of gtiict* ami    diwb»Mii(*iH'f sty le w hich    i,iin ^lie becami-tulkatixe all at once, a-the iim- Xi tr.aml ons gifted xxilh jvr-:'.nal utfrociumsof jlwax- lUMiks the highly hud and lim -pirind i'    ....tiiiraiioii Ms-med m haxe arrived !»• .•leinJikiah-acluiracler.us i«. gain her jireiv* vouiig la«lv. Hitherf»*, rUm Furqtdi.tr>««n had : marktsl upmi Ihe Ijeanfx und giaal «»nler«»f llie jreiit, bmiatij in • a catoliHtue, which inibrined    ^ ^x.rnlx of ,».i»er ihing*. a    '    VtZ\ a ! l i. •ííbíiRHí^    IkuJ.    *■'    '*■    it'd XXWV-MIPIVW ílüÍA.'|.rtHluCl!..l»-*ÍtlH.».ldllÍi<“ p "T-rr**    ^    '* tei^. lieloi.gmgn.agenlVman who was aUolf    i    the attof th«r up, wtH-n ait St uure 1 are aevond moinks «4(1, it may he well to hsxe he«rd s queer kiiid of muse, «nch as mc*aMir them oocnpv amall cole by theniaclvo; the ool- Vdli iiarueiis. thepretriik*ssoftlk*illuiuitiatictu. ihe eharui- of the iitu-u;, the plea.-anttiesii of tlw-bail. .Mrs. Kunne UK>k her place ia the carrwge; iiid the gentlemeu xxlm hnd fbrnied tin* ♦‘acvri ileiKv an» *ugsi the gay íNHim-i—(Hirs of such eu    |»,s'n regwrded by ouiimoii coium-ii! a-    the MU I doxx meots. !>• fdru all llu* xouug U-auties win*    ct ih*'li-s«'mhli»-. as iuidoulil»*dl> she    still de- Mv'iu»v»r«‘an ». arcs iv nAóf« C(»toi»h ii.    t dn-n ^hml Ju-ln- oxerila- lUllienleriaMiiiH‘iita.    senetl to U* on iiecuuni of her extn-iiie beiiitv; I hail n«*i l.veii till i».*w.c<.uHs»«-n»v kill ‘ imeei. 1 Sir Jidiii, ill oui-tspiemeof llie Iiiiprox id.*ii€f of but D«*w tlure xxan k pn*iM*me of tinolhef de     „    ...... ................... lw*»U.-huoxih«**rruh    ah«»ffe»ii    ihe    m^    -umlix generuiexns of gramllafhei- was by m»    scripti«»n nmui the*««'»*ne «Ivaiitx m»t-zxo»n^l    '    |,n,in    ihe balhhsm».eiclimJK»ngftigiiihcaiitha.ki, A¡i*á LTr    «U¡iVifkMÍ7lMx7    aa.l^a> ’fiv'x.o.'    im.-ans vxctllhy, but was in llu- «-up.xmen! ofsuf    .^d -wfts-t. but ol a stnniger and imire    ini|uvss-    ;    ^,.^^,.4.    tearing    llUiiiiiii U-hiiid. .    - fieien! means I.» enable liiiit to inoxe in fa-liHin* ixechamcier which already Iwgaii to divide •*Jk»v«mi ivtuiii to the    Mr.    Wan* aide soriely, athl toifnilxerlrieiKls arxmml him by the einmre «»f llu* young th»«s*n of the Ball.— . nin»“ asked Mis» Kanne. lijudieum-lv ismducieti-ysieii»»*! quiet Mini it    .smph*    of íj iur* had |»is*M-d More hah *• Vu,'* answert il he uuickly then adding, lined ho>p;taIiiv; ¡iuti Ihe ('••ii-íd*mliuu xxhteh the p ,»rainiiu* of gavotlt-s, liiinnets. niuunbe-, with xmie hef^ilHti*»*» himI euiíaimi-iment' “«tí -ucli n im»de «4 hli- -i-cqred l»>r him wh», mh max ¿mj conlra duuLvshini Imvh aecsmiplelunl. Kixu-1 |,«||;|| t>u|y for a miiiuu* or *««• to |«-rh*riii«i: axi ol • U‘Mimgiiit-d, xhsjvmsl and xuilirtl bx In* eh»-** ny Itannoand lier mamma liinmsl lI».* x-entre ul j„,liiHi**ss, which will U* evjiectml »»1 me. I * '    «    -    *•    -1 - - .    p»*    to'Uiul    r”    I nun.i.i.kNT** xa AL1XK. K.*ll ia Ito imd.tu of Ihispleaiai.lue-rtxerr itu.F.111 uiati»ls alUi «ilt» 1 Ue-a »H ¿iWeritsI.t'letl Ol «li H»*t Hi * B«.l itkeu latry phaOU^    n* «irr r*«»n A 1st < Uls-I. li • Ihflfe li»e - _i4-r«**t »« laxl i-V" I i«*d light in h<Dui» i Ca * I m'.h Tt»sie(‘tt“ aihxiiH-l Uisjv. u»’W a va-li'av''. liver whosi nroa a paleaisi untr^sl «mv** Thro«««<u tlisr hraxy sh4<lc, the motifii, ihi- k an. 01 it«lk»4D(ie xeW. SUIIprouf. !••!• X» l WlUiiiiieHtii harreo itiirkuea . ii luik** itMUKltl •• «•••rtifeluiiibl; th-    hell ^»r|4« n*»» Im l4¿j »ji . TlM tv. maiMiei -I! IVIxk-i.». '    .    U    -ais A uv«x Wrtf. W (lit»' Im'SXvIi ' A »»loU- of de x; Í |i.i»a ID the iD Tiniia new s..ii»s' re*l |J..«er, whu ^Viine lean w xk» tXii 4ii utiiiusgiUv-4 «01 Ul' t^», l. lUt. IsUUh UW-tiAUM». /i.híK ujrA«iri*|ei« ar«f«irl> III thkt ira.1 ao.1 tatbog fepheie. XX lilt ten Oi Ihon* »«lh-*i •! Ihei e. J I n«iiil4e iflrsBi, an I .loxpje-ar I p-.u li.« l»f •« -1»**M« festoime.l a,I t.»4 u« a ihri.oe alíen hi«ior uia> te* (ri#wu.l. >ie ulollfeO h i»t tlie uatxeiaai earth. psHxlivrtifei v!alion-hip to a y fling ladx ■•! aliii.«si }ns rh-— a’tohiwhlx unmeHHis group of/..//»/Yue«, xxlm ji»r t dtalt daiici* no iihiit L-huM. wh*»u:j»*«n.‘«l a d.gnv »»l -ph-ndor lo    the lamr xsiuried iheir sf>culy and a«’»|namt«iHV;    ^    “Then xxhy g» Uick’'” • hi- lions*-hol*J. and uliiiwbsl uitere-i «nd ul    und the most nntisl gallnuls of thecouipanx «nh»    1    “ I have a reason. I I n givl    to say. ' letitioii lo n!l In-m'*xem»nfv “.'sir J»*iin Lani'    icnded at ca«li-ucivs.stxc dainv f *r the lu*m»r «4    **Well. go back and gu back, and by    that K»h Hii«l llu- dix ihe t'lan! wa- th* « •«-l ./'•/*. ler Fanny's hand.    j    nu- iii.s you xrill U- enabhsi alwavs tori'taiii Ik»iI» •I all lb*- gM*!auis »4 llu- dux.    i|,    „h*»rt.    llu*    ap|«*ttranceof    Mi— Kaiiiic xxai a , thetnuum and tin* r»*gr»*i Si«e stcptie<l into ; .Meplu n til rof i BUnntu, ilicyiuiiiggenllrmHii ,hn-ided hit. und cn alts! the -jhs-cs ;4‘iiiten-st carriaife. and b*..k lier seat ofqm-ole in r I .4 ps'dlaniilx M iilionxd «lioxe. Irul iasui flu    vxhicli, m tl»c hislih.nabh* rireh-s ol th-tUue and    uH4li.*r. Blaiinin xxa»    woiulerUijclen and in* ■aoine in*»n!!»s the ivss»gniz«s| and ux-xs-pit-J a.iitor    ihrphtx-e, xxai demunmab-*! 11 -cos.iluui.    dc-* rd)«bly !»»m*he«l Iiv    llu* ls4d,c:ireh-.-eiu igv ' »tf .Vli-H F.trqiwr-sm. IL- was m his ixxeiify    smpheii BUniiiu i4»sened the imirse of events i4'lH*r!iiimier. . thu*l y«-ar, »l xti.» ».hrc^i .'in-l prvje—*• -•••r «p-    ;b»*    Hcuieness and xxHleldulu'— 'l «nc wh»» »• Hatlier than do that. 1 will n<4gx>)Mtck.”sai*l jM-arum'e, wai im|H»lsixi‘ lUul |»a->ii»iiate. and    |»ass.si his htc Hinui su di -«s»ne-, and xxho 1»-    h-. «sharp ihrJl »4' pleasnr** «hiriiug llm*uudi | ii -ile-s u* X X»»» \\ eWi hlood coidd iiotk»- him,    pir»-d to e't:il4i<*h f«»r hims«*U the ctoiracb-r «4 a    iju,, m ih,. inh rt nee h»‘ couM tu»t help dn»x*ing and his iiiuiiuerot dress and iiH»kx*ot llie. ailis-i    ih.iH*ughgi4ng lienn. HuvingdiiiiCi-d Wilht’iaM    from what h« ha«l beard. “I will go huiie at ’ isl a-ly Ic ol hl-«*wn xxlticli M.*ined him xlisniu*. ihúv or ibrii-.*. h« left h«*r fitr nxxhile, and m4    Max    I    ride’*” luoi HiiiongHi b».s li-lh'Xx ls-au\. and lemlerxsl him    long afbtwanb was n»l»es,‘,-n by the smL- *4    That iiigbl, it bxvannminor d    alt ihnuiglt the ill a nicasiir. an »4»jxs i of public nlleiiium.    m,,.* Uaime He -•licitrd the Ux«‘.r *.f li-r hand ,    u.sli»«»iml4e c»ri4ex «4 llu- city U»«l the match Li • Sir J«»hn, hi- danuhti*r, ju»»I .Mr. Bt.uuiin, w i*re ' for a nmmct s»ilU*itc«l it xxilh the easy gnus* ol    m**i*ti ,'lr. liUtiuin and Mis- Fiii<pib.trs«*n was lo Hiuong the ra-hMudi.iles x»ho atleinhd Ihe gulu    one xxiui ha-liecii hrxmghl up I»- l»eliexe liter»    l>e hr«»ken «*rt’ lluu Mr.    BUimin haa Mn sauj* .4 Ihe loib»4 Jiily, and a*, u-iul, xxcn* «sinrtxHl    fu^ail of hucba reque-limp»»ssihle tmllh. I«*u • ten «I lirsi aight bx .Miss Kanm-, Iln-rich brcw » pu/ied and luMiiicd.     1. The satui eX elnllg. 8 m-XX CtUlslclhltloH inu«h liariiig x'ndcaTofi d t»» jirevcnt 1 cuti<Mi -r. !•» wliom lie wa- known, sa d. “le-orx- m Is'l    M'>n-i) (IT ahm»-, Is* ia tu amatem. Wl^m vxe    i,iuke wbcii givir^ fight, I "Upposf. and the iiuu    fxr CimvruuiiC»*' sake,    lieiixg {JuBeil by the Usl you ;i«- k    1,^. T;siusi a fru-ud he Would mpmy hbi;iifc in    behind me fell ycniiig is if he h .d been shot—    side <»f tW mother. :    -ifed    U.*»dlingi'Vxjrj    irtic    c    •« »hx-a|j; «I’vc got him,' 1 cnx-d, iml wc ndled over ind I d*x not g;ve iliew direcifoiiiHle'tighth'wixlT x<r 1* »XU|M tlíécílv    lor    tausns-    W»*IT    Im    fk*    St4d.”    ".'laiia.    ixui.i    me    x    »ung    uifln.    mevviHi ucx*    «rímenf. and in mni’iMging Iho cuV'k-Cfri-»h**ov..í, tne c?t«*wti d-jw hi- «-.u-t. until at hut!    witlmot gvswl rwtsuii;    they ire lol only «greca• ‘•ticotli UK*!!,    'slid the    am imiHci, “what*» bid cr have (H*Ciision    to ri'grxn v\mr c>»urw. Adieu    draxrer-s. Orie dav Mngaf i’imnuM»up. in thx-    Jcoi»rjaored him, andajiif he a whopper l>x«,l;    fhc to th*-m-iwicis • f    mxJvxk. biit in acr«>rd«tic f.ir Ihis bi-:«ntiftilf..-ew.khl ubh- Amloft-i’sl    w    ha}»py.    Mmlv »d .M. dc < hoarul, the I nnu M»x»m!er «4 at him," cried th-orcijtrrd vui:ug gentleman, with th«' d»ct«Us» of coumuai K*ni*e and sxMiial lendolb-'    without    iru-ung    buiia**»*    w.fh    birlh.i    I/xii-\V.. at the timcofiUcijmval ( fth ■ left» pr^iuciiig fn>m his mhne iMgau «mmal, «I philoaonhT.—/V. 7.wrg. ••TVi»"* ^iui a lailier fniul voir.    pn    -    iíCT    ul    llu    ¡„,J *k.*|,alch. *. I.a (•.Midauime. dnr iig liie mu- the -aght «if whioii the .»|icrUf..rs slsMitcd. “Bv    '    -------- • T.n dnUaiw I .11» mill i.ftensl Ten -twelve wuh.vxcd biautv    Muentan absTiict* of the nmiistcr, -at him-cll liolh, a «f •/••L'*’    Thk    Woucv    or    ixK>*n    ^We    «re    iinprewscd lH»lv.-'ii tt-liull 'n«-ii«lt '    I' V7    «n-o'npli-h»*.    d.mii iiuipllr, »ml l.i i.ta-a tlir Vtivr-<>. “A akiink'* r-j-jwH Hh-poor IVJI»»’, Hr.(ipiuc -frtiURlv iriib 11»-bt-aoManddri-aaof ibefemaJi-" "I'lit 1111 .111- I- niri--''    "me    iif    th»    ’-'rIh-.I Uk-lad;. -It he hail rwiiaii»-»! livr lum- i¡i» |a(,U.-, „iun-,>f ivbirti «I-'uhlU-» Uvah-díiftlit the boot-, to thejfriiind. idn ouniiaitiioiai am-    U^ht    m    fnuiK", with darii hair am'. utrt. loiiR. rtiiv ..v»- w.HtW h«>.- Wii.rtrtI im .u-at «.m-t liilm--t- ..f the tl"flrirnt j.tat»s ot Uituirlrr-rrm-k “A -kunk'" nteli crierf in hi» , »iw. aud hneli promirtioiied. th*y aeetBrtl. i« “The iMinltiiif. will 1». -..M at iHelic |.re- •"I'“',iat""o    \\ hat a jmIi tie U. "■ a wtM .»f lu- Kup>|ie^ “Ah, M.uisiear’ crie<l .M .le t1ii«»».nl    the^nmiiiR uT the «r, rather to Uuat thau t.> ThvIi.-and a-ludf (l..ibr-1'unlv utTrt- ‘"‘'H ’    ,    ,    i    ..    i    iu Imrror, “iriut are •'>«1 »I»«it? I..« an-olH-B- “I thoujht aO." said iht- ruimi; man who wa* walk before ;o«. Tlá-r wear no boooat- » eix-d iorthi- bt-atililiil ri.-.t.a-l table-’Taelre 1U» l>erH..n wkii next enien-L aflet a I'WR'n- ,ug mr let'i-r».    it» m-tb nf at all. Mid to hare been bit.    .    bonnet i» a aurv-ign uf a foreiROtr. The . head • i 'ii «dull-'ii a-fcilf-aml »Ullf ilu- aiit-ti..inTr    tenal. wa-llie Uv»red «uiy Hr »i-drw-.d    n.pl-K.d hi* ri.-iu.r with the iiln»"-! ni.c..ncrm; “I    “Well, I drt.Ure, if that dim    t Ix-al all    me    ’ dre—c«in»i»t.« of a piee». uf mualiu folded act»-* wa-"euiii' on ' 1 t.mk a li«'k at the oil iiaini    m ahookjoR bad la»U-, but the cniiiR «a of In*    aa« otilr h-ikins t i «»» irtliere w.i« aiie m-n-    umlber’a relatiuiu," mod the landlord, holding    ! tlie to,» uf the head, rh^nth-pinned    to the bait, iu« Vam á' enait «dunn r “.I the tn'e art-    «"r'*"'    "«f'»'»"'";-    ‘    >“f.-    frt'm Fan»    «de»    lo    kee].    tbem    from    Imral.n»    wi^    •    and jrfaca/uJlr Cilluw anmnd the ««-k and over ii!d I Hatter mi »ell »o, ..ihu-e ".f a rrilie -    V et he «.vnh-d I» U- p«i«i 1 of lu- Imiyms    The French «.«tnm-.nier, la U.l. , bad <-*■■    (auRhlcr. “Wbv, do von r.aau i ■    .-at, n-    fel-j the-ahoulden in tiw^iniinia »hawl.    Theiraai- Tlmr. f.n-letia-rtrti a rare treat iilh-ii I wt*    *>'»«>■'. in he w.nv II hni* a^ cnri.J. wd fte-    iraeua'thi-rerr aroan.-ome hahit "d^iendiiiff and    Iit-. van d-m't kno« ¿hat a skunk    iv"    '    ring» are nsnallr laijre and elegool.    Thecouii- u-her.-d ii.lu aVk-U ismui «here I «a» t.d.l Ih,- I"*’""'    I'"'?,'’’*    “    *    *•    Hriiiiiir with <me eve OTil;-, the uther «;.• wi- ..\<-|,v -    ,h.,    crest-fallen    tiemr    iu    .¡mile    :    lenaiM»-- are brilliant and expresaire. and «1 iriciiire- Hrtv uu .-vhibsiI'Mi but I iv.<s »adli    '■'*^'1"'*    tmll»".'''    rtSeei    il    ta    tlw    larjfe    ,prt»al>y n-erve«l hr lum tin llie ptniann id te! eotnbal, "do vuu mean t,> sav a -kniik tuts I iboURb emgular in drew and ap^ranoe. nw di*aiu..mie,i In-teodof «-^ine Hhut I i-sta-ei-    e-eopie ob-"-naHun. Hr llu-mean- ^.ncr,T. black and whfk- at-itji, and lonli alimv-t like « 1 remember ihiIt their taate and ela(pince. W» di»a(.|..mle.i lu-leadul *erti,a Hh".t 1 •’¡la-ci    ...u-ye eui.te a! H-t,'^-iol tbs- n,d.rw, w-, he.uortsyMiii.d>UiuiaFverTm--is-.-i¡n)rre»idhi:    '    I    saw m-female dit--»in Knrope that we deairwl f n in-Ui,ee, he waa eiciWis» ludi-i -.-rn with t-a-t    “I, „are I de»," replied llie I.mdl-.n!    i !•' »ee iutMdueed into oor cuialnr, aare that id and preci-i."n Hie hi-iitht "It llte suts alaire tlw    “.knd that Ihev can hit » m.ii «I ttvc r.ida j the lad.eaofl-ienoa. On the aroiiiiR of a wann Inniaun of 111»-ea: an iilwen-ation R.-nerallr nil m,d k„„c|¡ i,¡m down, as lli.-r diil I’ipkina, suimiH-r'» dav, it would be cool, n»de»t and el eertuin, i«i acoonnt of IIh- dilficuii of ch«rl;    “ p,,iniin|f lu a |.«nfell,iw who-.-rtiicd lose how Ul a«-miil Im »lial had rtl a hue ciilkaliiui of ulu (acliiii--. pr..'oahlr the minntiv id .-¡.m» unlh.-iuie. who «a- im    ,1..    {.t.ned    sun    n,    F, «liKvd to Xiart With lh*im'i»J»ccx>xiutx4his«ix'taiil-    i i .. lur    a-    I    mh-nv-l    li.mi    wluit    llmcat- ............I I ......1.1 .1  ..........Ii.;„. I.„. u ,1,.. •Wail.-iri When-] liaie I.HI bis'ii* I    I I . .11 1  ......I    ..    I...,    u    .1    "wan.-ir.' o uere uaie u.-eertinn, on acconni ,h im- iinucuii. oi cnsiriT .up,,.-- m.n;,',\,Khli'c.d.:red'i:;ui:^:n-a...l.d^    d.u.i..R,.rth.nRtlu-    b".nr,m    in tlw..lwcurl,i «. w. bo'»úL iu*.e« ihit't iiitiiwiiiM-la l4ii.-• Lnm. irhMsti btki-s    I    .    ,    , dimrk _    . ■ It-:ip|M>arAii(s* ill till-bntliaiit (irmanktil. ak tall nin, Ksip, xxiilk<si uhhv ili-* imlittcd. The it y.niug lu«lx,c\irrUHly xxcll l»s»kmg, »4 jHjrfix'u fuxal ws-c»44 uml c«moist, -1»cíIu1ih4 -«y that )«rly gntts ful uiul ii»ajt*-lic dc|s»iluit ul, iiiid -I»** was alrcatlx ciigagisl, that she via- ihscii Ul SUt'U J» irqiM -»    p»tia    taai    •■»•••    ;    (CIl «I UlSI fe»g||l UV .»IISI1 Itautll, lUl'IHt* M»V»1* s dii luH*»! xxhIi trigifl hautxur; nii4 timiiis' , duuglitcr Uul l»x lia«l Ictl Mi».s l iAiijubi*]* s and vxhi-iM-rs, hr, St* phm tr‘ninl H!ah -*in in the cwn* «4 h**r Lttiivr t.» hotiw ]mov mIh* oxxuhl. wliiU* he himsrif had riddcu Ix with the fUuiics. The iirM «lay g^ave Hir.»fig iiiiiruiatiun to tlir rum«>rs. Hlatiujii «i»«I M:- •aciutr- wit's iii»tiu*iiM-L Wur :k»r•.ghs•nUk»• at>«l vci x gfv«*ii h ffs ami |*.».-ih»c- in p»rgis»«i-Iv gihh 4 trames; a" ! ixxi*«»r thr« rail» - Ltrgx*, (L tactsi tmxl MontiH t pictixiisi. ihul I'X'k.sl us if llicv )i«4 xl«q}<*- 'ivic uti « |m4c 11» fr .nt x4-.'TMC jitimirv luH lor xcutiir«*s. TM. xxei ■ -**X1 i i»l ill the hsmt cvaniiiiiug the tj!v pr--htt*!.*»as; Km« »g t!»e m**st pli**nt.xe w«s :x rather IIm.* h»* kiixg, gcntm lx xln—s l iiii MIe .igisl gxrylxauuii. who with u gi.lJnt iMimd '•yr glas- XX as e‘-amii»lng mimiicly x*»u* «•! ih«' *4«l *si ..iixl mont iL hadkitig pti'lurc-, ill my c-t¡matioii, • »! tiH* x\hi4ccx4!cxti(»ii, A-lq»r( dUlaiiccfruin him hi»*1 within lunr- iijg xv«*rx*lxv«ix4li<4‘iml»vidiul!», xxh'i ajqs.Utd if Ik* is{U«liy iuh i>-Usl in tin -.imc piciurt . T hcv w»*t ’ h th yomigtm n xv» U 4»i —< *1. cI«*hi»-Ix -Lm-4, .UHlh.xxl M “iia!ly"Hpj"SU;ih(v. Says .•I» • ci th> tv'.o, ¡Htiiitiiig xxdh hi- .1». to till pix'* night, Il (I s*- n«R ap|»car ftoit jiuv astnmomvi -imck bmi. cccdiugly gwccfitl.—Ajzw«. Thxf «¿coeva (i Coarier stofes that } ihtnc wlamnjc W«»oua’»BigbtHc«n ueetbeddc “Sartin,".»' 1 re,da»^ ¡he l.udlonL    l    ,||i,irated    in    ooc"d«partnieut.    Ta “l>o Tou nn-an to .-a; Mo, c>"iiUniK-d the hi-iii,,    . Have voM airaiiRed nair Hanln lje X* tbi' .imv hi« fini'-has .-«HVfht lo rontimii htmself t ¡iMinsM-hniif cerei.ioni’' a«k.sl tla-widuH.    -u ditlicnit a tinirtir.-. Oiu-J II. Lu.hd, a leane    -v™. na-oi ui mv n*i euuuniavi 10» la-ov .    ..    ...    • .    .. “yt-'m. I huiK- tou'll hke Vin, bha- cat, ,-| ( ;..i„pci«>i». who died in 177!, na- m-i-n-    niun-and    n«,re    Iw’iriliHl,    “lhat    a.-kunk    ,    S*’*''’’'/'!!! imulit Inithiii», velluH ve-t, h'llFaerjs i« pinii|i« leuiisl to make uw->>fIheeurjair.ala.iciiRih with «111 atink as aivtui aa tin» aiiiiual diK--l"    u.»    000.-.    .    ,»o    .»>,no •‘.-s«-s«-ian¡nl"-cmedieil t.he ".Ul num. almgsl am) bowknot ribbuna lli which natiiri' hud emln*. 1 liini in .¡rder h> trv 111»: KilltFH I t'.l> •—F*    - J- --- —' I — I •••••• -im; n d- nil'att* ’    ••»        —    ,    V him»    i*» •••■        ....    ^    •    •    i*    *    • liv-iisi to the x« rv i*feifHmc of the minlc. wa- gog«sÍ h»r tl»c licvi diuicc, or the n«*vi alter that, t Kaiine tvcfr obsrrvxsl |.ir scxcml lirntr- ruling I ' ‘ H h|jy H» «l picmrc it - a t irrvgu». m ______ "irlit    if    Jrcsin» t 111 luip» a l«u4 (M »7i« am! fOk«Hl»v hoot «ihl UUirlUf St \X‘}ari»* tti^ tua«ti^rK «autierril. cti tiil.uit atkl tai«.iim«>U' thfu»* < oBait xHj hixrseliad m ail tin nio,-l las!it»»oal»l« ih;- «•piok qtMltcrs (4 tU* ucighUirlHssl, Sir John Kaivpilxarsoii rxunmnsl thv hU«1c « hik sworxi. He l»a(lchi.-il!iUghl« rti«‘Vx rmt*niiii lllanmii's iiaim- agmii. uml in-trtRNsl l<js .-»• iM-xt-r !<» oxiuui that gcnth*ntiti to h tr«tk« lt*s< * tf**«t. «a4 nurst «u>l -tiituUh >i ntfMiigh Ihe feB» icui nn«sl 4«ilt fettlliix lt«e dUtHIM r . itHMl tfl«* V4Ug«' T»Ora aRailjr, And ih>’ Fh«4itiw*. RlVit «rilti mu-li' ^ «MU. » Attaxdl TK*-« to smti*- fefkl •auund* i«TltaJ, I «rut ito«H tmBret ito ia*.tn, shr If»* hhg t«ul. , fU mitifol 0«a>r r«i«ll>»i| tri.)* ..f , A«4 fr H« saiet Ixiu kl* t*4M.t«au B.-ftid Ih»' .tolMUt iMMirt Tt.rrr.    «»al«Hsf dAle* »n.| Mrt . ftafito hf fúrer lumiM. PtrOfiM SMitd* !*« exary i»U»oaut« l^ii4x tlifet hraifscMuItl tiui «iilihttM MtlM aii 11»^ Wi4( a sinsíiug ftnh itoii d'-ncO'-l'artotHt.iH 1« ttoli««it* ..... '«    »ua*«Mrp-r%ii. lifeUiatrt} ^I4a|i« froiii tb«* -«jhI , «ItN «r«|!h«l ev«a u^Hfir.t, W«U«4 uorott»' MMOt «C tto buxl TbriiUgli that F«<t«r vwrld t «««iltre I Auirir ll«taiifi)|. x>f( and totif. A i)d »• noa tohii»! ihr r««g«*rs. W tüiDUl HUI lliMUght ««f «rrtrtif. Iiiilaffd. I»lt» yi»e »AH: TKAWt tiu»^ iiV'» • MiiifuUfhl 4rr«tx. tal tox Bit «'to aml •'•rt. rfiMHuCtua wh S dirt) ; ipti'ttti iu»»ai« t.*X« rtl H*M*r, s,t,rte(»ls fteil «nN Sil- li ■ k -rn «nd    ui    Mi-L.ití;. Itial ll sal «IX IH T. . « Iw»*. hlmf. ! «iu-!%l»« all MX h'idx oV. t# m*»líTri«i«»l|f wmiafd, F«»l H» al“‘h* ll«jiUí*si. t titl*** TI'A MU . ni he «. «U-aU h‘*d Itofea «.otU Im ay ylteif I Hhk'l» I *|*i»kP.»« ralto-r a»iit|r»r.i. MuHacvd. «• I S4ai laatiaa W liaii. DH-H« %    11    «iiihili, M IH* « ««•' i Slid rai'kl iiiúlinn. VTt.h tha “f mi !•■». rti.« r |>m«m Xum-I. lh*‘ •|**« I hkf» toiwii ilc III* hxloqi «■• -• -H'-Ihaw I    «n*i lHm<a4. ind ttM'ti'4 I «I h lU»i‘ hantar H«an toluxi tur. louaaa (>ut ¡¿•-•si | «aeiilti.K If art txed totr|ittaa« Ihal •xi»fo4 stiMihl bilr It «hHP VU. HÍ U «X M» U’idfu MtUkIrr. VTtoi. i d luMaed tlilaftea X. thaiwtrr, mt n.M M ctMk. isl u WsoUr, xfM'r'F'íiifí*,!: ag, a«e a».». »nt a.mu or.d • h" Tu wH ihre* aa„e .••4 I >arall|a,. ,.Mi .lerrrti* II _>*1 iÍmi miad on su rnraiL«rt t «tU llt»«cr II wiUNiii .4>*sTxesl aiia.ng llix# c«*niSMirs^, walking* ¡uiIht    nudc no icnuuk .«I bIL bul im-relv xhs limsl «ii4 Ibithcr, ill oHii|«any willt « ¡«dy «»f lH twis*ii    i|m> |«»ta>r with a >hgi»l aii«l (Miit« n:ptiious In»w loifx and lilix y«"irs,al-*iof-irikiijg sUluiv a«ixr smida*!» was mt« i»sclx laqucxl. Ih* li.xd n«'V*fi (toim anor, and iu»ii(|s.>mcty atlirtsi. Ttic-c xvciv ,.|i(fiirx*4 mk-Ii u xh fcut ia'fMn . He nt onxs* at-lifsli taxv' ttiul hgurcs ii|Mtn ihc xvnc, and vm uilmi*s| n lo ll»c is4d. iiidissi. almost nidciiuii. lew kíicxx xxli‘1 they xxih- oi anything «Uiui ju wmch fí.»ri» h;i4 nc*ix«s| the rc<!*ir««l ......... ih' in. Then w.ite hiaek nhboiis. iiniicaim^ gl*)vx'S, and Ml jkirtieiiltiHv oni « I tcm|>cr xx itii j |,o*(m*, «mt, it he m-iNitsl ii|a<n citicrmg, t.» cjis't iikHirnmg, III xa»..His|*arisuf ihcyiMüigHrIaily s    (mt, wiili h.ms-If. «mi xxilh x*v»ix ««u** elsx*    Inm    bv    lx>n*c. Th**    -*s*.»ml    day    uíL r    he    o«-fi- isntiiiui*, «ud the chh r Unix wore a Htrl i»f imai    **UVil, t'laru," «uiid he :i-h«* reiurmsl lo hci, |    (vixtti    hiinscil tohaxe    B-eii    msuliiil,    aml    iln ili.sl vx;xh»w «cap. '1 »»• ctin »si|y of ilu* w.iujm ‘«l,yvv voii 1«»s» yiHtr gloxes iigaiii!"    !    of liis fami’y ahgliUsl. be xxcnl to BlanuinV liV, XvIh» XMlh ihe e\(S‘plioii «4    these,    Xii-re    al)    **}ixo -un'lv? W hx'*'' rcluriiis) -he, f|:r«*clix    ftfoti(«euce. «nxl m4 liliihtig    him, roxlc-tnuMhlxvax eilili ron s|s akmg lemis xxiih    i*«ch    oilier.    oi    u*king lltcm from her |>ockrt, and storimi: again    |,t ilwi *4 Mr Uamic, uto    re Hl.iunin jmrKanny W're |M*rs«.i»allx ncxpwintxsl. «oa-innigly cvi iUsl as-he rciiieiutoTtsl llu'/ *■» dr. lo xxhixli lile» „,,re logt-lto r. hx tin* »<*i« - -mil «4 í*lraiiMeís; a llwm-ami n    (uyl a)r«adx gixeti rjsc.    i    (tu ili**    excning    i4 llie satue do...    (’tora    F.ii- iiiarki|iN'stKiii-. and -npia»sitMiii-» weie win* «‘Becaxist* it Vihi bad," sanl    Slc]4ien    drílv, 1    ¡    t|uhanx>u    wa« Mltiiig m licr tomdoir, wlwn « peh-d re-|HS*tmg ihem, aiHi all Ibcif tmixcinenti* idi«M4d b<i|H'm» une xvoiild lo* gsHl ciit*ugii t" | |*««1 kuitckmg waa to**xid "t thc<lua<r,w li.xsiy si* p *xeii- Wütebexl xxilh ¡«'rscviTing sidteuude Tin    lyHítnn tin tliülikles* t'isk «tf JmhIíh|í    thcni    and    u-i:viidi‘d lln* «Una* uml a ull nuiix'ihm* hgiiiv grinTal HH|Uity at tongib ehexk«sl Uh* rxs{uti>si    hritigiug lh» in lu vmi ‘    |.|iter«l tb«‘ruxrtti tti diauntorly «gii«táui. ml«»riimlk»n A well kn<»wii |iliysu-iMii nrivi-l    Ttora ItlMstod Jecplv, bul made m# n'|4r-    *'Miss Faixi's»»n,    vltUiimd Fanny , f.-r h^ ít th« «•lax'h* «4 Ito* xMVk'Aiiii. 11»-lud allcihlcd llw    Sto'pnt her «rtl» witimi Mcidieiiand iin-w    «««“agwin I rv-l«»rf    lo yim xoui gtovea. L>. i. lili»* hiisbaml «f lh<* ihliT lady |i»r iiuny yc«is,    iiim )u*o « rxHa*-a.    She iinlidxlcxl the gloves xxiih , «t lhx*ui «mi ymi will    see hew much tlicy to.vc iiMiil uto.utsx ivxelvriiHUlb liehrtT. then «n «i    nerv«»ua. tiemMiiig fingers, «ml *MS*nw*d    stmiigi    'au«tiue' tai'k i4 hioucliilis Itad nnrved IhImI, at utM*** dc |x agtlaU'il ai) «I oiice Mepheii leuiieil ag.iiu-1 She dadird in* gtoxcK n|a»ti ihx* t«bh* ua ^b** rHiviiig Ihe |uli. ul |4 IiteMud llh*|4iy «iruii<4 n (b,. martito ¡Hlhir.'itont and ilispto«s*Hl.    sjwdie.    iteing    U-r    b it lund the gtoxe* u^wii hx ixuimaii- x-oiileiiihlthto ilein in bis aiimuil    *‘Sl(X|»bcn, ‘ ««nl    -to' prcN'iitly, i flénng tin    wbicli |«a>r ( Ura liad    »|a‘i»l umii.v an indilstr: iiirtmt** II*' xxa- «Mr, lUniK*, by ucxu|hiIkhi a    gl.txcw to bim, "I    m.wto lhi*ni with mv «*wn    ou*. tox* tnrxi to*ui!    < toni'a Uc«' tliishid. ami lir«*vxer * nun, wtot, frutii an litindito i>|4M*n'    band-E>r y«»«i. Voiii iintiato«n* xv«»HihÍ u|fc>n    tdii'n***»* immediaiclv fitHu iuTctour, tot pIic had »imI w lib bmiihie iitHtii-. I»«d risen to ojHiicuci    {to> wrist t»f om* gtuvc, and my »wn    iqwRi    tto    «pint «ml pii—n»n ui tor, tlwaigli mdbing ut hv h its id euvigx and Kxgicitx. ‘    IbH    nn    ulto'i This tooiig ito Case »l aimeyid me miirb    o>*m|ari«m tollir head-tn    ng, rnqHti-ixf. nsilori' UM inwlv iicb, " wlns|H*tist ilic    d<>cfi4’    i*iii|dwii'    n» tbitik 1 hod b^'ii carcb*s« enough to dn'p    «||t. now adiirv»Msl to*t. «•«IB In wbomevei to* n»mu»ui»tc«itHl tlx* iimcb*    ibrm, ami aJ!‘‘*rd evert uiie «    rtomn* «4    iiispiA!    to^tk    at ihcm,    I say, ami *•*• box*    much    t!»r> <s»vctt^ itMU rml hw    gMssip- niiin» iisidy nrli    ing them "    have cxwii im*‘" re|MMtisl Fanity to'tn *v *'.Vml <*hI."H Huil a«ii)(blH uni-i Iw Wurth oil, bim-    .nth, i. that ji»" rirUimtsIHUphcu. moliñisj Im «loili.sl witli i"«ir revrtiRc " drwl ttoHisuiid Ixotwci'ti eiu. Take mv w*»nl lor jimmdM-Iy hr an r»pbinaUou «u -iilfteient, v*    i'laia |ia*ied at    tin* glnvi*», ami iilU risI a Vn. , ...    .    .    prciativ til inmoclf. “’ft ell, I bad no ntoa «4 slihrk «4 aftri/l»l Thr i»i»« («4 ih*' t‘g*4 Ixaml, J    aBTtbmgtd iluil •«.rt ha* a imamml, m * dtimld    .,n wh.Hi «to uad wfeiighi ih-mili.iNol Hl**pl»eu, iMewer m Í*** wi«h»w and daugliter x»f a ,uj( ¿^ve itomgbly«*ur tsimlui I si.sliaiigx'. Tlirx xxaslMthxd lubhsal, with the cvccplaiu of liw lull Ilia. 2    xxngm    being    ami»ng    them,    .«ellx,    up«.ii iny word xx*rv jirrltv; «ndl iluw ouuidc UngiH |Kiris, awl tbcwitm wrus isii msitted    Wiwidi,    Ml    felnrtiglx    mucb’    ..bhgcd ui vm», my d.*aW-l. Í will jhiI i tlihHigli cIom* to müih ito^i ponaxna wbn It wtune*! like '«m.    ’    ^^J^'dnkHis    }4txsU‘»*in,    im.Hi    Hyunm «| »«»«•; slwll iunslwltivd. Hto-l»s»k ui» the gluvr, *uid l«r,«k.«l and nreseiXéslír***^    Brnim»e>»|s.    . oh, lo to* -Wfe, if yuU Ilk* '* >to* Was jiM»ri ( I'Om Iv al ¡I. Hornhle! There xxere lh.‘ « iIi'Mhi of rii.l lui    i.ImhsI U. Ii4»|-111-r«|irt-.«oii» u( ai.iinitiil and    |,*lii'ofl) -i.li.b    ii.mlc    a    t.r.    p,.„,l    |„    i|,n-w ..f ibc tl.iu» t..' It II.»    .!TJ    ‘‘"'“11’""-*'"';    IHIIlillU tllrtU ..II "l.«-k«l lb.' WHtttl tbuURbl. r-lm» ' ».t;s ilH-ulbi r, '■v..íi'M.j..km¡f," “.Nu I'm mil \ on kii.iw licit /on.-hl to kmin bill’s »iuit III tin- wot of ji.clor.- ’ “till' I <l..|i'l iloiibt I iloii't im-aii .liitt' Hi'ic oiilt jokiiiR. A ('..rr.. I hIh mines, both of tlwui owned bir one ouii, but ' OIK- under Ibc ootnniaod of the hiiiibaad. and Ih.-olber of his wit.' Sh<- i* perfect nuutcr uf b»r craft, lift» «nal with {u-rciilean simiRth. and iir-ilcn her UborinR men abiHit like a ,sei]geanl of drwuuiis. .She manapri-.s huanciaJ atfiurK ber--K-ilVHitó ten be .tDt.1 bun wht" diaober* ordnts nr cruHHcs her path. Her .nice rioR» tan like a shrill trumpet, and nil -land a*hael a. the .*.Hiikt. X't.sBion.—The Ibiblin Kvemag Mail has the iidlovniiR hit iHi femnel- “We mar meDtiuii,l..r the inf.iruutirm of our feir madien, that the Qtu-ew trure a iiink buunet, i ua iiY riait lu th<* Eüiibitioa, I wWh her M^t; wore ua i-r Isu.f, be it remarked, and «Vae ahspe we wist. Fi-o.K.i^ Ul. »i»r>iui. ... lu.-    laahiiuiable icillim-ni of Ihe r.sl (lu-b<-ll, and »»- dir.s?t.sl to tell Hie gtiHnacIi isroiis ¡.Iniieiil» i'iiteli*usl m little liio |d»(V enootuiterisl a »lra» darky, Hlur slleiiii.tisl'    ^7,*°    ’"''’P*'.    "***!*** ...... to    »lip    (juietlr    i-st    bim.    As    it    w¡m nnlr a iihorl , “ Ti-c Tt -Ridicnl..UK' said tik- UJi- im|»-riousli.--    »|| il„.    utjuo-imenls winch  ......  miRli't    »n.s"clile»t from lunehter. “C.iuiitenniiid Ibe onl. r. V..n must Iki.Itt—e>l    |Hsite    u,s.-ful    l.i science. In tlie d ¡itli of ibe    “Well, Hien.    ’tdd.sl the    dnmle    sportsman, “¡I iiiblafk.”    ,    ,    .    .    Hiiilcr be ttiHiUl cj-l lnms.-lf ia'n th ■ ict »al"T.    i,u,4i„ni,,fr',ekillrtl    ..<«/•    ol the in- “Vef’m, vi-sni. an-Hrivd Ibe brid.-itrt-'m    of il»-,-eine    in onler to jcert-;!i, :-f pi rsona!    lemal lhinr-1" with burned'.•mpU¡i: .j.    eiiwri.-n<v. the most inlens.-.I.rns •> .f (s»M that .Such a A.iul ({reeh-d tlii-íiinmiiicemciit lhat “I mil ROIUR out 111 Hie catTURe m.w, » sh.'p- ,,«,1^ 1^. eiidiired hr the huaioii IiHi.io, ami one ,|„    tbein<<-lves    had    to    j.sti    in it; one, piuK," sai.l Ihe l-ilt. “aiul I »»ul yon to R.nt tb d;y bis fnon.ls had the niim.-i dillii-uliy I., ill*- , »a«i,|, fellow, reniarkin» that alter all D. iiii-."    ...    .    ,    11    siude biiii froii eniertiiR all orcn h- il.sl I . tbi „m ciwtkl dunr tlial Iber Here *<sxl buulcr», a* “Yi-s’iii c.‘rl»mlv - happy    [«-.hkI    dear    .Ma    hiulir-t |»,inl, «• be wisl..d p.rlicnljrlvp.«»oer-    H,et atre    inuttt “"rfcaúim the - .1." ria!''-tlK. bi-i Word» came out    »ilb    a    jerk,    and    idiu if it were |»w-ibli for iih.HjI Ueshwitl bh-il    ' trciv rtoi-iKsI will, a ftt.wn.    t.i cnduiv Hw- lieul. The ilhisirwHi- na'iiraiisl    " airr ra Ht.na; oa. The .M irsa.L    '- Ih»-» “Itiinf llwt bell,' *aid Ihe ladv."    S|«.lbunwui. ni the cud "d throwing IirIiI .hi Hk    Fiia,"—lew evening* siiKS-, wbik- that    in-ll Mr. Tlwin|.kms jeritsl the bell w. nervou-ly.    a¡^-,.*)ive lniiot¡..n*. ¡inr-iusl ni* .,    kmiwn Insim-.    M.irj*.-, West    and    l-.s-F.    (higi-    ^    n-iuaraeu    «iw    houk    .a..w »r »».. Ibnl Ibe hainllecante otl He receittsl » *cven- i,i,„^|f » cmir-e of llie in.>-i lUiiet-nsi* eX]KT.- nal < anipbell MinaUvI». were p.-rtiwnjmg in üie ,    ’ .j    ¡hs    liuhiiMitblr    icillioeni    lh« niwinmiJ lof bi. .»k»artliK--.._ \aimr miy    f,,r    in-t-oiee,    Ih-w,.uhl mtrtHh.ce inw'fo    ''‘TTT:-í'.’.    «f    tb.    ,    T üüiupi which ninr-«-^T> bang ktl f-mf 4nn. tki \ic|-<uf y.Hing ladiee, giriag a onrse», feier-/iiee./ rx|HVMÍ<«i lu the tairrat and muat debcaht awr-hiiian lo liarue-*, bul-he eauie liack to-»y    ha,,,,    mid    would    -walh-w    inU--    tilled with    ... that be wouldn't g.i out urhíii, as he lud    b-eii    ct-rUin *ub«t*iKV». He .liisl in IT'"', Smw    linw- a(U-r lb.- ftMimg's performance of Hie •Hit iwk-e alreaclt Hut nioruing.    nieti liure U-en eiid.m.sl be nainre vvilh a mar-    Campbell* bad closed, the ollics-r Mippusrsl Hi, lull “This II i« to be a |*«'i l-'ue Homai.;'’said Hie 1 T,,II,m, aptitude for lileran lafen-, Tlie learned atore*aid darky hail bnu one id Ibi-iimueitHLs . I : My biir»Uiig into tear-. “Seiid bim up    here    Hgvi,. «..rkisl fourUs-n boiira a ib.v f'.r f.rtt    audience who had be.n atiractcd b; llw merits ‘-    Kaiiii.v"    year-. I',-leí, a Huiigan.ii math, malician i>l    .f thin lai-famed tn,iipe, and wlmwas miw “on 7 \v I' *11    «1    ».    I* . t.i ..r.'«nil I i llu J«4i'n nu«to lus afqaaroncf*. He «mv a bnrir tli*. .at.Tr!iu*o!irb eciiutrv, in Tcr slept murx* ll»an toa pHirtwy bunxi , mimu a quarter, toil w«i> vvrf. y..«ii^«s‘W!»-n ispmiip ami *xjm    ex»de»»üx    f.*ml    t*f    strung    toir    tw,.    tootrs    mil    «.f    the twrtiix-fmirm summer. .lud fun nwugfa atoovnl to hurt him a wwk. If vvaa, tv*. II ■ tt.Hiii. t».-niy in.ioit.-- ..t llu- lime;    ,    ,;.„HH,-Ui..te    wiili    luiu,    .Maii.i    '^a-ked    i„    wi,„er.    la.wc.rtTIns duty lo ac««l him, wliarli be did, .01.1 111- -. tt In-Ir." nit.    I......,    ,,,,1.11,.    wloH, II.» r,JL.urtlio nill.ioliv tiH.k tJaCf. The. illgt iith'tiiuii immiilinlelvndilrc—ssl the oil* r. "I'ri'. »ir, lAell*-'111.-, IkiI 1.1*1 i- Hm* pelllll moiwl.. jii-t Mi toll' H.- «ji|« ar« I., b.’ a jinlg, ■ 'I pmii.iig-- ’ “U'el;, In iipht i.i I*-,"-ay- llie iiilensnp**"! 'Tb "'-C.rteid I I, sn lialiiii, a d.sliiigtnshisl arti'l ■' “Ah. iiiilissl,"-¡It - the old g,.|ilU.maii. a|.|Hit-•iiih ili-liisl Mr. lb.iiii|ii. s lert iiuhlly. •-|Uii*>ii-lr.ileI" ri-]H.al.sl tbe ladv with a srtwiifiil smile. “It toll had Hw *pinl ol a man 1.1; ihcis-l. ri-r.11, d. r.iblea*liHii-hnHiil ita. m.o. t.'sl. .| tt'.ieii Ho lit -t hid Hm was wad' w.i- •lit, .loli.i- • ’I his hid 11. - U».b-hi tin fH-lsoU lie-Rl.jt sl *. I It. Ill.il: I - File Ji'Uars I am oflen.1 for Ibi» pietnii-,“ •at-Hieaii.il. Ills . “tietilleiueli, I d.Hi'ikm.w »l|.i piilili "I H. s I' t III. bill tbe tart ol ¡I bat ing 1.. . II owl.rtl lo . 1..'    .    Uh- Imwl illslnitfil.-h-d ..    .    ,    ill    Ih. line alt», i-rviili-iie - Hial it I- features, and an appearance .dbeiur higb-*h.Hih dered, to the .ao*« giuceful hgurra. The Hoke Oa4XiuioTuta.-"Hhe it br tbe tirw —a dear old ladv, with nicely crim^ and plaited cap-bnrder,' and the nld-(u>bi<Hiad tpccla lbs—aa pleaaaiit a picture of Ike Iwane gnnd nkitber aa any bvin,j heart ouuld wiah lo ins-. Tlu-oracle Ilf tlM* taniily—the rectwd ul hirib*. .k-aths and inai+iajje»' .the narrafcir of i.ki rrroluli.Htary *Uinea, lliat karp bright t-uuag evea big and wide awake bll the eveniug Ms fall hi aahcs—what shiHikl we iki -ithnut th» home grandmidhef* How many lilife faults b« hides: Wlial a deltghthil boate plrader is itHi ireiiibli- urtr tbe uaticiuuala lio roa gel any lickings," inquired a lairti ■ ' ' ■ curly Miied |daymah-. odigtuurt answer, -.’I't» her feet alnl  ,_______    1    Ibe pain. b alie kmiwa no grammar, cannot tell Hu- .    .    .    t|„.    Iiurgi,    a    very    re-iH-ctanie    ii-«kiiiR    »“'«    |    b.Hiiidariaa of diataiit riutea. or the bisiurt if idtsill-- liir H»e )air|«*e ol .lev.Hinng    h.    »t.«Hl    shiriug    at    ^    periisi».    ahich    excels'all .1 Ih- committed U. th. pn„„„„. *p«cl.lt-.«, will  ..........The    ! __  w    l.ei.Hic    folluvring    ouI|.h|UV    h«ik    |dsts * * ~    “    llello,    Hnrk’    wluil    ari‘v.Hi .loing out at Hii* The I.ssT Ki»a ^TOET, Wa dim t know who inwn*" „„„ .    wrote Hie lolfowing uK-lsinbidy and heert-twid- n | j,,    p,    a*    »how,    J)a-*a,    H    see    d.sn "1 H**nilit ViHi ihibi’i like    -luiil, ' s.nd Mr.    '"K *•!», Iml iIk- «uthiw is c-.rtmult    a    man ol    CjiM Mmi-k-rrlls, ami Fscgwme femie miw.'' Th.Himkim. ■    ran-femllirt..    It is said loh.irelKsfii    taken tisio    •• Well, wiK-n ’a vmir is.s.»'' Then are ow-asosi». »ir '    said Hi' wi.low.    Hie k,! l«..k of    a v»»».d whib. tm¡e amce    arrived    -1 .in't got no lu**, Ms.«a. He Inifia, I wa» but lirt n»Hlttical»Hi tut -hurl her utleraiire.    m l*"]^    '*    ‘i)’,    “ UnsteraM thmVtn about dal _um«e aml ik-in | Mv ifear felF-w, SHI.I Mi. T .iiipkins to Hw n Jiarhcnlai, Hk-reml.r bad iherel ir.- "Utter ,wo fellows, Luke West ami Mat I'lvl dal > i Í,|¡rti'üie i arhiimn.-H Honk too ought I . cimukr believe it .    cume away Insii bnuse wid.sit lUl dockyim.ut.” ^ a    ^    -V.híUhmA ray mi*-us, Ih- t.Hi'" SHUI th' In c-Hirsc .f Hie Toyagw Iba dtvadfnldisea».-. Not Uiraf abU h. funii-b “ dal d.«.kt i.K-nt,’    u,i,b„    ,nqa M.ll. iwelte .udi*-k cam.-, and Hm p.ruirp    Kurlil. "WMi 1 drive t.r ton. ship le.ei, bri.ke mil au*sig lb.-en-w. One of odoref indiridnal wa* nurclirtl rtfr <"'U • p,;_,-,    p,, wen- put np. The Ir-i wa* a la.nlu-,*- ;n gan.lt    ,l...    -mfony auK.i.g the Itr-t tKH.m., ww. acrom- „ul-.»e and hniked in. On In» m.t na.rnmg    -•    SiaíJ c,.|...s rh.»«ask;i.ik.sl.l..wiit.ralril1.    mv empt.t.-r" ’    |mimsl by hi* vm. a M .d t.iirte«i tear*, wmi ,1,,. .M.rshal w-'iil bright aiul .-¡trlv to lie im*.*    ’    ^ Ilian II,. rtwt of Im- Iraiiii Jhni smdber «.„    1^    ;    .,    ...j,,,.--    ,,i    wm.Mrt.ngly atu.-b.sl to b.a tillnrr, ami reii^n ,,B-n- he bad left his clonsl clwrge, I., cam '    ,    Í;,    ^ |MII li|* .*1‘4 Din flur, ant) Hholto!,«»«! hually llu- i *1 Jj •    »~i —*». i.,... .I-S. -...a  ».* —..i    ,*.-*.1.1    1.............s':    .    1    uw* agru «nmmu. rnt m* ol.lpj. Il.r. w. hii.-allu.l-illo.    -sv". I Hint a mggrr » lilarkmoor," anil 1..,». d s.-a im». ■■ »u».yv c "nva»., a^    ,    ,    r,H.H.nurir*iirlili..ml tl.-h and ■' '’ "V    'i    bl..-l    «n-t    su..d gi.mg on. -O, if llrtirt wi-ri. lieiv' N.1'1 the mdow.    .    .... ,...................... Firt and liiri»»’’'»b«nUslTlmiii|Jiiu»,iHtlbng drt^P;    ,    ,    i    |iti»..n.r, with a I»k of of|- his ,ir.o and ihr wing it in Hw lar» ol Alter bnp-ritig a few dats, lU «nl.r dtcd.- Hi' r-Mv'hiiiaii’ --W hat do t.si misin, Ks.umliel,    ‘i'"*'*'    at    s*-.    U-    was sei.e.1 n|, in t ,. ,VrlL ih,., i> a ptetit hr -Prtkiug if Hut msnner X ...lare di..ini-    <*"•    jmriK»    nf smkmg Inm, an    mke    »n    'sriv    ..|.i*i . ... ..p..-----  ,    „      —-----  wurn*    i»«?    »Miu    K*i«    u»'    w*i«**»it    LUMig»,    »••    v»n» f,l tailli biiu xtoy aud uigUl. tt*«l m.vr csmM to    tlu? totvu f.mtwri). Ululwaa hu    loitirul    Icjaooa frtnu Ihr iMirt (Kiiuad.sl to fosve hi* -K-k falbrt for a ii*,m»nl    u|H.|iiiig    Hie    d.»ir    In    hud    iii«;.-ad    ot    -jp    knows    no    grammar cannot feH I ' lore- wiadom. She tun ixMiqbt lifo 1 UtUr-, br hurtHiutf It*--------- ,    , e*i, J • yxm T»c«r* and Iruvx* tto' n***»» dirrctlx “Xi4 (i*r the hkr-ff X.ai,” n)u«n. nd ito-mnrto niaii d««gjrrdlx Tliriitit    to*    by    iijrranluig    uii    !»»»■ bkiw M'ix-iitilicallx ulautcd t j*ur]aja« iki griti4«b«i‘ «ua a mqa*hU*r' put iu vxiili him. Tbr mv i!i»j»ix'***iv»' *Mrvifv t»f thé F|»i«c<*|ui1 (litm-h •«* (lu ll I* *1. !itMÍ Ito^ InmIv CxHiini’ttrd tu lto'4r«|* Tto* jaair toav, vxto» liad «atcto*d tto prxjrtad vtfy p»f«* nf ho.itmcut. 1 _____ 4q)i*»*rtiitútv    tti    Infurtí»    ito iiDAii antto*rttu'i« llwl líu;u |a*l»c«-oJUqifr vxaa in -uc!» • ü«*inlifa»>i too! night fJuf to- Hid Uul kno« A xv hitx* fiuti fr«aii a rix*gfv*.' TIk* Mttf>hal «aadiunh^Mmih'd Hr Ml aur» ilial to* naa > 4 dnuiktto'iught to f'*h*. am! that imlignal.on. at h i.glh ^ ««Bim-rtsI, Sh.- has laid hrr treaaurv I grt.wn purrr, stmswvr, tfarnugis k . N'ver let her feel the sting of tears /».» UumI' IN..d,Jrt-lK,n"|í!yí¡!'"'- ar.H •.i.skete ns- liniiuin llinors n inatning in it ’ arc nniii-''’ 'ne.l K«in,t, ttiHi fi.mi c iiii|H'tn<i«ilt-IlMrt an. iniiie:    kreptlHin    i- Biisssiiiame of ii.um-ani. wrtsikisi ujshi im- |..i w wrtHig lhat has b. im d.mc t.si." .'Ill' raiswl Issr riglit hsmi ^tsii la iieath h.-r ,    ,,    for-Ikiw, Fh wesraiid-sr. as lot a imsimaioot    .),»wl, and llw friglitciHsI fisni s«w Hut ihr.i ll«. PiIh-    .,yit a, mncb for lb.- baml», aa »w Hi.    Mngers wriveut idl. ar»l tbeidwHl sniiii|»i bad lirvti rtHigbly bwndagnl. Ik forv aisHh. r Weidirti Fsyolflb.nlot'sli'lud Iwtwwesr ».wd couki Iw »wk1, .Mis. Kaiin» left Iba Ihmoc wilh the »ain.. veheni'iil hi-ie a* bail iliatin-iftiiidHsI her rsHiimy rtrr J'din aiHl Ml llUmnn bad Iks-m k-H aJot-. at Hh" Issps sli* Hie foriia-r; liqtll «.sda hu.i It III» •.Ktiurs IHK lu ul. J . .      iHiiliiig    iiiem on i n-sueu n..- W-..0 .uo»wu'- aiiuasuiame ol t..ugi.ani. wrtsikisl limilt ti't ‘febwiMi'"-****■ ‘-rnagi., Blmk hail Ismbnd Hu making ..I Ibriii swli a wrt.ng that has la eu d.me t.si." .folk ban. ami III igt.i gun,T    lesiiiiiss rah d^u-a.ns Usk They wet-mil iiileuilrd so uim-li    ^    .    * -Hiutbing .pus.i.if .-i-k iilli UI.U t'xxs iiix d**itol « x« !h<' ulhrt T»*. :4r hvt '-«t • lUttoltfvi»! **Hiuit4v llii* (M* (*iu (faut.    V    • *l W vxava iiuuiiUrtthhDuTi Ihr ctfi«J, and I- „ d hr Ito' Vi»»i ,dw».u',«-.iiig ib.;    w •s.4««*d to i4i»*'ixr a foikttiii» l»*.i...wa.    hWiitrr..    wf---    ..    »~    ........... tto* to H-a'*«iu*ra 1*1 dun Nft ili*s**r*7’s *1 iitg. owd x«**h1 hi* Uaiiu* m d*' tovrsa4l Hr l»r»a'iir* •■•*••«•1» «ml    *•*    alh.tl xx uia •harui»iig|hun»f gk*»ra crrfomlr l>a|qa U ' lutd <q*ta»tiiiii|ix    ' “"toll ||^. 1,,^,,^ daititKd I» ito txa»|u Hf xl«' ItoMStiinin a»»*l UHPi»vi,H«4ih»*',iM«,Ua I xtotial U .toaiW hr vm ph*tol dmiug «hr r»_    ----- -------- ...... hr«i,fhl !*• a tonirnatnai. tto,    ..    . iiMllKhi I*i ihr «'»r»iiL« . Alidl’tora Uu^»«d, l»H Mn»ru to lwrrtt lto tit,ai.«l in llu- |aiii»vx «to «d uisut («•« •f-lnl Ul Itoot rr-jMfti^,. ^7* mill |4i*a««itr hall arth |«uu, i*- to* g*il> *s“‘l    .jUAnvl,    «xmeilii    ImiI    to-rti    druxiM    mlto*ut |«fv tor Ibr Lall, Ni mto'r    Ito*    tvi*    *»,    ainl-l»-«lx iilMimd i - H»r ||u, fc,n,uitor *4 axIihI. Tto'tom»* hm* alnrit»*4 I*' ill II a puiar, «t r ■ t d hr Ito- voiitigrr luait rx 'i(»r*img a near» r lU'i* ilkm «iÍiIm* |Mci»ir. A|. ii.jh ullx a«f‘*ll*i* I'lig.vrl"»!' Th. t»Mj,i i.d.'i : ‘H k-krd * <ntr«L •KMtx4 4lar. *4v*tov fiOv «1 4Uia 1 -tii tfrnd ftirito |»*rtiir« flfr.' nn> Idl» Idix 4"llur^ I »m *fffrr«d nH lit tU' 1 <<' ;rvii»g’ gun:».*' Ibis," was bis nqdt. "lhat Tlmmas »*sU- »n elllirt t.i take him. aiidHt utv ltoMi»|»kÍMaar»* tto'MUM* 1 li«*y faatotird tlir toi«4 U* a torg* n*|»f. »i»d LuaUullv Uu* I p. mam an iiiiUs ilr. I det'nnin'.l    *'    »"•«    ,•    l«av    •*    |«'rk,    I'n.» it iiil“ ,|„ Mar*b..l list Vou want'd P. .0—... -......  ,i„, P. make sn'b .1 . liaroel'i ridietil.sis, and have. |m> HM-n-tort-, Hiaiiks to Ibgl". hemt idaying an as -uimslliart VrI. dear Marta, I will take mi uiidui a.liaiit qp -i --"I. Owl H .*"« "K' afta«l 11 irnim Í iiiip. I'll 'rt »¡gn my i-lanns 111 fitoi .uIdiiT i.imgiiu- what liud Issstm.' ol Hie wkdi' H.ipg W.IS mad - |d. in  .........Iiail an. »l.s| l,i at. W Mt. Il»- iiiim I, ami the slink imUHslijI"•n.dlowisl It ,i,bb-, iiH-niipuraltl. ih-i- iiieP r of nigro charat Having thus foaik.sl liitn, hy imuii» »f a wnd. „.,_ulsr had me negro «.well that Im la- Hwyh.H-t.sl him iw bpaid. Att.-r he ita- miabl. b. --.bt" the |»>he' oH.ior at Hh  ......... ........... ... ........ ibsid, tlwy |vk|Hin<t P. opw bini, wh. n one id    Tbcwliule uiatfer waa etplaimsi 10 i pi-ring tilings, wcqtlMsI down with pwi'la ami the _»albH»sP>.|ang 1I.1W11 Hw lliat ¡H.ri'-sv, siwl- , fow wonla Thi-arrang.incuts f.irwasbing at brarvkSa, wipwii' iiiotbrts, bn4e tbeir Iwrks ai away, and ( .g «WTKW. Rmtilud». Sit at her fert. will kacfa ymf all tin- ilangtss of lili-'a ji.umaw, ami taach yu« how to go cliiTriullv and smihngly I» Ihr gale of ilewlh.    ___ Ml -fivi- » Aai-rtaxtcr. Tbe NrwhurypiHi IlMitld, allialing to the growing CTil u( rxtrata-gaitcr in lira I'nifed ,-.uk«, aayt: -Tlu-rr ia wrt a whiuU-v in tbe world wlrnr.. lltr lasHilc are lwoiHiiin| su extravagant in ihetr nvafe id dnsHi and bring aa in the Unit'd (tU tell IS mw nf tbe worst sign» nf the Unies. The liabiu c inia niuabnaHu trtst.wracy are rtwllt disfii'ÚBg. How it bH4i hi are buya BiKirtiu.; dumoiula by tbe thousand ibillata wnrlb at 4 linw, wboow fstbers wrrv arcuatiHuad hi wh. . barrowa,and whiae dnblrm srr prrtlrcrnaiii p. be III Hw work b.Htae And girls, -illv, *1111 sre Wllll'. the I (■» h ■ ..id grullriutn -hiimH- and Iwl- ami lo rt-liau-li varoai. le iilar- .H H» lisfel more Hiiiaigisl parts ol II... rt-.ni    ...    4    but    ipsw    had Ihshi ninraE»>4i-.-noiign P. oil. ■Shall w*dams-lhi-iiiiiiii.l,Sle)Jieii*" »-keit    ,M»iaiihiie-Hody    as    Misa    Itanii.. win. fr. Vftj •*4 «O'    «ÍaN*^«|!S    UMiVi Inr.kito < .If aviMr V ^atr. V.ai hat.' diiqqwHl a |wir i4 ifk.ira.    * tora, aa Ito ^iraiu id Ito* aiqih*«*4iHiC 4.mt    tortxxiau    Hhi«.'«ihí    Iwi IwihI  .....  m l*ai«!*«aA »Mud Miaa }f««iur, |M( l»ii»K ui» iIm* Ar •'•****• •»*>'‘d.    riatlart mib ito ■«‘•rd ol Ni l«>hu. t!ir*«ri»f h<-i II li*«lto til«‘>*»f*d. audhaalftiwirt tcfirr* lltrmoi'i **'    *    (    Ihmk    tt*4 |».4 ih**    N*tiit»H    d    ra    lil!    ..ft- (to X«ati*tf Udv, «la» told .Inqqird ilnstn    «lid    tmrrtMlv    llti**»»**    rviilcim'Ul    «.«a    lailMtoHKai    Irv ih « tv •Im toll (to* »!ru»«^M^l,    FUm    to,4„g|    i,,.    Matmi;    „„.,UhtoallfoU Mlt J.»liu«i»dCtoia kfr lto*nix Bid ito-too'iliuil ('iai4, ft«*^hfr**m |*M«t4 i-nfti "**Ux lovrard* nimiIIuii quaitoi «4 U*« aahaHi, ynil Mr Htouiim«»id Muo« Ham»* to**»:**' Ut« iMuiiwtu «Mh l«*r tirtiix*r, kvi Itoaifhia truiiniRt.    aial a r x«mu«k S‘‘‘U»    i4    all    ••Udvcu Fiiuiv'a tiaiid »x«* 4ii(ly toiwi «Ifh Mtopto-fei Htoiiuiti ai»d tb# anfii-    Ubui|( ihni platratoi Ito-ii<n*'tri «kiUullv il*x(««ad.ainl. allci h«ufo lui. <to l»to«»ui»"'4 (to-ball. h*«rd u»*( Itor IrxriMllr „    Hi*« liu», j4to|4»ri»'    .    ■ rruiaitiv «4 Ito* Itog* «• »rm IiuuM; vihtoh*-*- luTiiiialhai f»ut )NÉ««ail qimktx ou. Hrf latlM« ^-T* '**** Ihi**, I ia«i. lutlovd, I will ,yj„iiuii4.if» tortiig baiqJIx «rrlvaol at. »Im h ai*d -^IruliMd P. I*' «h4»o# fill hrt at lb« iba»? . i    f*'UUrbl U>X to-*d atlM«» uuiimI b«f to»r»^ rtdltitf. atiriHlad hx Mf Htoli /.* .Utoi anuihhs,*!!» th.. (4 th« jdirr    *tv to.i ,a,,HT k ^    ^ .....-•    ■    ...    ftunt liiil Im*    ia"**Mr«t Tltr picnro w .    tip-    Indiiidnsl.    I    -',    J.o,,,;,,, nnarihlv »bari-»l brtwarti Ibrm olMibonghl il. i.i.'l 11“ -• I Iftctiwlly i lor hap|Hii    u„iidefltllly Inii.rtitisl bv luting mg loU III lb'iiiiiii'sliHc vwliiMi of tlw rt|».r .    „u.ur wastrlaim.l in In- pbn.-. and ,|Mt ( at.-id..i.,saiidhisliHi.dwlu.lu.lp.ii..d „„Tr ti-iitiii.-t i-rrhiw-hi harm-»- '•br.w.m'." u, lia *-s>irts| a «•■«» of bis wbu drt>V' a |wt gna.li 'sb. Mr. TlKHi.|diiua was a wisnb rftil haitl billrl '■ I"*'"; I» p. Ilwbesllssliltmg' „,g¡ .r.,1, |oilba|4 fe bsr saosfesliiHi. b'f ap ^ I ttvi' Itraid tto i Diuvr rx*ti»«ri «tii i i kr»»M k< t' .1 xxii lulto* ubJ giidlruiali IU' ba* aiii‘|i»l«h'*i>*iurk Ihn Itmc, tov* TaMi'iH«Nih !«•* fehilliiijffl” * \t*ufoiu« d MvihtodliUfeP TiIJ a I Itouijghl III :.-h1 xtaifii tt*' * IU IU* I ««« j4ii.iu«*.i»t ” u««,aiMl i»«*ibih| >to>rtrr. •Iltd utavto u|i MX nui»«l to xi-r aftt'tixnid !»• |oii Ipuiar a«li'ÍMiii» it* J 1 h«rii t Hwotor. b*A dU for ««aL a»Hi»« <*• ■ »f th.'Ill'll bl«0*kh««d >«»0 dtM^'Xrr "    -iviitj i*».—-*, «Igii •..v^ i.-w.inp    t    ny niui,Wlim*UM* inHijM-nau |n.ihmukhí. tiring . i«(» Uitotiilif lUO, ^tUIrtlg iKHin», HIM lorain;; •^Ibrta* i« inr liAi»d,*''a.***l lha«id«m bluabirvf: d(*rl«rrd WH»at Mdt'Uiid.x b% toaid a !«•»». mutM •    for    1h«*    to»tol, ’« liia dir • *«1x0111, Tbu rwl MiUtaiilMl «itolorra* i* iM-Xf i •*l am «.iiiahd Ibii w«fe Naunv 111 ÜM* pb f^ li»HI »*«'«!. »hH*b a|qran.a to    irtwi    ll^ir    «<*o.mtod    br    tbe Mamhal iuil«il«x* in amh Hqani^aand 6a»b*fu, • VeocM-anlti hut    nwti.-r    •be    shark. TIm- aaib-rs, sftar i-nfoti.ig a losirtt f-.a. t.ml .< a >die hi fet Up-iqquHhliiily |sur    „i„„    u. it, ,    ....... lauglt •• Ilf fVlfs'. I'rtHSssfi-d hat'll I.*    4P„..5 |„u.„.|f p, U- amwfe.1, in llu W"”* '*    X    m.m So (be willow iiiaiiic.l a srt- ml linw a mail if itwmwlvi-*. wlwo Him w,r>- ,mii|* .ksl tu admit    d.pcnl»<l.aiHt fell bimaelf aniidy rejuid    '•'f"".    "    **3'''?",    ii*    .m.    L'mirtI (mI toit Iu> «xa« IHI Ixraii! Atol il»r tooOrirbuUl    Ufar»!    •    «Miutor «Nrtiiid Ito-V lto'U!M»an«l f,,r l»»« Iw.l midil a l*>d»Fikii/in ito* «nmtorL* uian bef uf prT«i*ll« CtOtV¿4**4 <4 W plrtl, iml im wa ^    o,....    „J U. .itwii Hh sbala, wl.eo idati.sl Iraiire^and bra son. .hi malma lb'* di-as.nwi A. .dd linMW it was the fsishHn leH In artilr r , H*Ih.. -ai.w aaifes^*' Irad. sb. both -mild Tin-* III* II P*'HSS d    iiij^ijls    krdging    in    Ibe    euni|üéte    niaii    «•"«'    wh'*)    '"i    ""'r *.................. .*rti«wbwbi:;b..T«.i3"u.,- or wa- II-1 ‘I'ail. hill in a    __ingntbwtsl pi-P-w*» I»,••'* fonngu fc«wi. .....   ,m    main.a tbi- di'*'inwt A. .dd linMW it was the 'ushnn in>l I*, artilr r , lit lip. -aine aaifenile *"*l hi    dale,    we *1    lir iman- ot In» kmP.    rimwsl inun Hi.    unnlsh-r until Up-pariali had h.-artl bnnpnocl    ■    are lofe.rinsf lh*l *>*“■ jaiailaiuiu    wa«    eoffl|aojsl IU^nilliVhlienii.d    l!i. laHÍr. th-t    -t . irMmlhs. v'«..-Urs a .miiiMri ill r    I    ,g ir.;,-:    , oaio-"/!*'« .    t.ils.s;-b«« m .iU    wt    It to W..rk Slid rigbhsl    up lh.-idd “t.iid-    ..ITin a hufl If V.hi a*k him to iirwvb au a .au    »in-upi i.sintrw's aipl    aautil- odala unwe than thr.-, KatdfelW llu, rw.m,* wwli^    «hib    we    hava. *t»»tve i>f to»r «-Ki lur^'Df, tto* Mtl<«r viaob'»tU jr>«a«a « un*fv »«i»n iiiiT-r    «wmf"    .......... ,    »    a    .    ' fc'    i idiJiiia that Avarukrt Munla twxl ¡ IM 00 lO Uk* **W abrt' «‘arurulrr a a»r, l“( ito «tt«fh i#r WatUr fci aO duUlC. H«« AUar, vrlir*'    T*5    "** u_ ‘*^0,., JTii    I    ifn-L of ™iuna Hw'r a." uul *4 Upir J Hiali ba Ua.Hf..f, be i. not »nrt. of a bmr -Ur. .M o h'» •••;'*••. "*r"' “    J f    *'    HbMb*aee..i..t«l    ibawmmllwartlhT    Im w wisp Hr w;!l taka II., advle. W « oklur- wmnmal h. 'tiw.^t.,. hkhKlia* ^ bat, Uwi. I -und IHS    j    ,, „    ot    tlw    m ««. oMb. hron. la W.st.-U-r roni,,, *1- *vb- .Kwhwa, the r^ (f W» tMHibl bat# a liltl, paliauca, n« shombl . ,^1, ,nd vtr* hllfe air stirrllx wharo Uwv wvro who nusminienifeil niiinakr. In Ihrtw davw •* :    *"!    ,.1^'*'""" aP-a|i* hiuifa luortihniluHi.    i    ^ work, Ibat Wrr* botli iwrafiag (r>"a>"i*f*'S>fg., ‘’irll/r fo.|«r'«pf,“ ,Xn.»n.i ii-itrUt I aha aged ttiMw lhat hma

Search All Newspapers in Cincinnati, Ohio

Advanced Search

Search Courier

Search the Dollar Weekly Times Today with a Free Trial

We want people to find what they are looking for at NewspaperArchive. We are confident that we have the newspapers that will increase the value of your family history or other historical research. With our 7-day free trial, you can view the documents you find for free.

Not Finding What You Were Looking for on This Page of The Dollar Weekly Times?

People find the most success using advanced search. Try plugging in keywords, names, dates, and locations, and get matched with results from the entire collection of newspapers at NewspaperArchive!

Looking Courier

Browse Newspapers

You can also successfully find newspapers by these browse options. Explore our archives on your own!

By Location

By Location

Browse by location and discover newspapers from all across the world.

Browse by Location
By Date

By Date

Browse by date and find publications for a specific day or era.

Browse by Date
By Publication

By Publication

Browse old newspaper publications to find specific newspapers.

Browse by Publication
By Collection

By Collection

Browse our newspaper collections to learn about historical topics.

Browse by Collection