Page 2 of 17 Jan 1861 Issue of Dollar Weekly Times in Cincinnati, Ohio

See the full image with a free trial.

Start for Free
Want a high-quality poster of this page? Add to Cart

Read an issue on 17 Jan 1861 in Cincinnati, Ohio and find what was happening, who was there, and other important and exciting news from the times. You can also check out other issues in The Dollar Weekly Times.

Browse Dollar Weekly Times

How to Find What You Are Looking for on This Page

We use Optical Character Recognition (OCR) technology to make the text on a newspaper image searchable. Below is the OCR data for 17 Jan 1861 Dollar Weekly Times in Cincinnati, Ohio. Because of the nature of the OCR technology, sometimes the language can appear to be nonsensical. The best way to see what’s on the page is to view the newspaper page.

Dollar Weekly Times (Newspaper) - January 17, 1861, Cincinnati, Ohio follar íMü ítDtts-p^ to    filiiatet,    ^dnut.    <^rís,    Ptf^s,    (fontmrrfí,    ^([rinJlnrt,    CfteA^    Porab    rtt.    etc. (Tlit Dollar (Tintes. i. « .irilillik é (i , fiwr*. TIM'*l’titklb'x    «. UM Vini UMft.    •!«»    “••Mut u4 k luí—Mear lr**r. I HI K'ltil , I l\. I IMH. UH 1*1 ' -I (*ir \f» M«> Wr. r :    Ui-    . ut tu*. . ■ ' ltif« 4««ir . : * ír**íri U. >íU • MTI.J %'.4, u. *ki. .    .    • tal    trfl; ia«. y, liuU ^ L ..vit J < tl.lt r : -xJ..;:.    . C.'Uniril tli*' Oiiji 11’ .    ,-.    lili •■hl..,-Jv ■■ X ii* n    .-uw».;; i.w '»>• íHnitli l i-íilin» |i|t!;,,'■'    ! i-i. »i.i tlir.r . . - ,M,i iu« int íuirs u. ¡ , A. - s i^íLk. l».' ir. *iÍ»K*h lli» IrtlcT vnti n Itt « r .r, rfttii ;• fTl.lrntíT ui tu:r..urjit .i.iu, •!.>«■» un di' \uui ... k iii ■.T'.,r '..i tü>. ;.r !.a¿.;.ruí t.* tii j in il • Mí. Ukl7 ai. ar.., il (A «IniU ai Utií «\ l3Hli.il». il i ii...re itifli.ii.t Ix-k lo ■-»nr«í;, 1.. .oj -„i.ikt> il.c rctiifr', ILau jaktiun». in.i bi «l.o «. aiii ii.'oTBi t.111 «clf luuil Ci>ue-m U> iruuu..’atl -Un ot ilii . ,im.i,_ TikJnmu líllr u* .f l*>i laüaiil kaighl' cI Üir oai« of • Dli »i<.i,i»úo, lr»Ml!ui{ o. oHiw.U. JimUour I u ..uuicnJ » -j.iinai.! rliirlil, «kiih a»<l *iu 111».'*d 1 > ! ac tiUr .. lii - riUki. V'Ut ; r..Ki-.jii.. J .1 i.'.J, üi< .'Ui '.I.U. Jt lUrtM i 1- l«-1.:*. h;.v fCoiluujiiD'. a.sb J 1-.    tr,.n ■ rd il 1.    - i V .    \V„..i .rjituTi. ^’.ifuii -,i a.i í.Cj ln VU-...11 *. » Li.'S ar óuit 1 «Lict be ttud» lAae liarWuiiiJ uotii.u .xiiuJ, K." Ui a*ie lull únianA, il uie ; eriad of Un ¡.aai, ij ?..nii rluuiiir I rarri ikOiUi.i LUr.'ki i o»ir,lin Jouaaikl .11 Ltnt> .NoLtilUfc iií[.r»k! lU ^'ilü. aiái., ■.hi -. Líjir, üie rjao H »r»Tri, ai ui.t!) a»a a...,u¿i;*.£.i..a; =,1 umo-. ij ?..a x.it a:» •-■■,xa..'.ct to Hr iin;.rctJ...a nf icoae a.10. at Jil tr llLdcTi iC al' ikiJal.Ui.. , itr It litre .'Utoot il loani iwo iiavn (,-í 1». toriM : .•.■ •.íilj’ aiiae ;l IWu t ..iiar i.-f» . i-‘>.c f..’jnJ te ..jHit, .a.',—i •tfr. O'-a ei-i. ■ lr.. rii..t .Tr:-*f_¡.r'rl. la., '-aii'.ir 1 ¿ '.a-ail. Itr ieló—;¡ it. .1 ir .0 Un I»_ey eiiiLait- itiii»;-, S uatir-. ¡.^ ii«„.i,ica ;rci.-e.;. ,:^r—3 .rcu'.'-.'itr.’» ai.tr « at.' I .a.a.r -a li.e U-.i.. t't.; .i - kc—.i 1____ .    .atra.* , lili aat -i.'iiia.it, ,«    • lü-rriji i-**    i-narr.    >áy    rt- i.i • < “tt .1 a ra»i»a lij UHr. wlni to riik la-.' 1: iuioui ard t-Ltiairi'..' riUiiilil’ 'V- ir. C. l t'.iiaT wbi; .ji; ..at rí »iri a ña auudr.i; y tu» ig.-. aii'i- t lii ourti '.I tí a Sal »Lr.;.i--11 i '.Iti i'rrot i’ctilir ariaiá a lúea lit i u, ■•'tt.-wí»    VI tt'.'.lit; tirj l.c_rT: ; * .it' tJ i.íin.y itta atiir aa laiacr?, ina iii)l_t;-, .id Ci-..cri&, aaiL l-.j t .-la'., ite .'. i.r il ji; iiii n.rtr.' ...ui. .oatigil.; 3 lai i..... i aíaid UiTi '-at a'» .ici ai- •i.'ia.'l.’.ni ’.ti.r utigtt- r» lrr ...it iUd a..itii .Silr ailar '.V lav Ul ’ ., r .«» ; ».... la- • > ..'le... -U >.<1.1 \'.r lai* ae i».' A» aat ai.Cüii al TUt •■ii'i; '.r.i,.¡. ... Liury, :i wnr r,iL¿ lo inat; a iiau ■ ■1 lUe «i.p; -Il<. r «t, o.' .itt Slí .'Ifc, : i-ai.tttlol    l' .Ui ..En’ri 'iVe Uo* it!- .1.' átiicn :.'jt oír 'i.alrii. iu i -li «nil iniit.." j*. tuj <».:. ia,.-a m iaa.-illj u oar í-.li'i JO a .* tin^:! ti '. .1 i.ji.» o! Itoac Itat IaTc ^ .01 ‘«riere Ul. .«.ul ai JiEll rr;.!,. lo li' ...'.r*ti.-n -jf .,'11 ...rríf; -dvi.i >• Wii.r    ti    mr r.;.«T .f ij.iik.,’., «■•••' * 1 -ae . ri. 1 aun. m .; -«rit-i, bc». r. r : i 1/T iln s.tra»o • . I- .i_, iii.ii.a,' v.' ..1 COI Jlti:. : • . , .;.v-;. lUeidralLal .ac.'. ..i arp"-al. aa í . iláu..lj glfilut.. ti icü.'ú.i;-. lUc a«. .ria.t . o; 'toortii.a l..artn»t ufe ; .r iL« ¡ .qaoc ..-t j.ritrrTiUi ilJe '. ui.da A ■- aau foEd'.y i.OHÚ l'-al s.. a uitiac.iy alOUlil bol arittj üU Iti ■Le •■—itr^f. outi Ui.i'itbt ol Un Ji. »i'o>aiü i- ..J Iti Ei.i.' L»f i-a .aú urdir í;u. iraij truii, eii r i> • Uial uur Lritlinu lU N rlt aOJ .U lil .'*uUll A ill It Aiic tu'it t . a lili ^u -llouj ailit t dtftriilüielii.audtltil :.f Uilatre lon^ijreeiia. aoüitrooti* ta. -a, tul a» frirc.1—-ty. r.Jt Util rd loe i by .-OSilOcrali Iba uí isnr. »l. ti¡.|.iijcat,. .-laiiial JA'- ij, aJi.u(iii.er too rii.i«d i., -a ' id Ul -t til iiUaileilLur oí Jarra..tai j;i. adi ifiu3 ^..riiuui raii’or. 'iVcl*li< boaaiir 1. aa i_»«a Ironrat fruui ll.i bit:,, lU ; iLr lab» nu.a i» '/iCaí- I, Ü.»: s*- l.m,,Vu U.A U¡ut(Ul...u. «UvL U« .llctt . a al ori .U i.uliiHlUiU llfivt, lUall II- .-el IT't" J •’■•Mr litci iirwnttü '■/ t: fui i .’xiir .. ■• oí r#"aa.'U li Un >ir. ue aiil'■ luii aJ7¡a.»>i Tin laj.iwai. i. ..I ti. '    ;. «.uLi»atbb.i H i«h .'ilii-. k.    .o* .'íMa;»», Wffi V. r*i....“. .■ ' u oj-i. r ' »a iiir, ii. i.a.ll' 't,a.-aibt-i ali . Ijlin» U. f i Aii.l i'íiliL. »i'c. U »•    !>i    arOLi;.    »f ..... y It    1 iir •- .-rfai l.oU hl    al. «.1,. la— at 1.'    t Vuf tuibjniui "* ll    «raí. ..j t..l    iMb .1# faUlldiliu..,    ’.•« n • tai.' IJl'O Ul j...uur J. i a. .r- fald wh»t W .i 'k lia- .a . lo.'o«. i.-aiili.    t,    *1 Jiitr... .. . ,1. t;'!- ifliiii i.L-l.'i •. .Sal 11 »o... I r ..u.l 'ajb.i..    1.». 'a* lia. ' cf u.* íi atdilJ.".» t.»i*,u    iLt »■ aiiuif rnti- ill ..' - -1. jí a!ii U.U t«r>. «t.’A. A .» 1-r ' loUliajU./l i , »-ab , -.ll,.    ., iLt    M    .mar    .    ir.    .>.J •rjt |.i l.ti 'a . L. ai r .. -i. ill. iu.¡ , .mk (ariiiua ufl .' 1. •’ lili.* a.,i.t uf tbl k- I*, l.la'.raj U.a artol M r a’.. Utaljadall lo iua.uuit va.    .'a.' L.I .n «Ira oí Ul» r»l IU .urrtia- .1 .:.r bar uaiioi uf I iirop» tuit tirrol HriU.i iSUM.Üilf adJ tu imil B»*úr|>, •Ant.r ...    .1.    MofMu/IAa I',,ummn4t ufK-it !laa i! Ul alT'-í lo ) r i. ri»«|...|<lrui lliil .1 ».ll . 0*1 I. J Dl.irr t.i UaiMlaln IbrM fliai li. rmii jr.u. > it;.t ibar<a>r<ul('li«>Uat. i.Mdiiiiat A¡^ ..a Ui. o.a. Mutiií* tlid l«al«r*toH, *u.' Ib' tuMi u ..I il.‘ M.a«iaot|ii.i rirtr, tiMu l. w.i b. 1 ijijain ....bil'UM »í«iuil; ( ! i.iif i»lau I *1.1 <■*].« CvU* Uii .tu>.»rrtd u. " iilal ti* avttll bu 111, ibd UVbid «X • nirr II, a doaaa ll.iHt, r»t« !f j,. mu' -t, . ill a4«..iil«. »« ««uíulorrinnrU vaojH ■. ti o-.r «.»*■•> Q. r«»kiy lo r.*i. 'M Irr tí’    uj    aBu.'.aíaii/ w.lb U,* r . Al lAi.j uf llr I iiitaa bU.'»»' Um II ' ni i» biiu lili il.r prifi • aiOBo Hlurb a-    't.iiirdl.J o.r .aiuiiii, woul i au ao ¡ua^ «aáijrifb. •. -id, a • i. . ’ri’r.i abdaj.;    It- » iu.n.ul ll !* 6, ‘    •    -aat . tO •' ‘.bt ;b«    l'OMl»» 1...'    U..,'ia-    .    I..    I    abtiuld    t*r UBtto iba ."-...Ik. tt, N....! ». .i!dal.U lalhOfl'bM «nS-.'í-r lU.-»*.-..!» .f(*rml.. ii Tb* iburM rín ! sJt.nt oi Itr (.moallou .n » Si'Utbrtu l'.e tUr.n Fuiiui. al tt* ill»!*!.-’». »bd .:ii r ti.- Mr aiiífi*.-*-» uí a Malí ot* ibibth l ai .'ua «iiaU ■ ' t'll Ibl.'llat. al EuivH.^ til II. n II, «-    »• u ..Iblll. »rH»lth .uJ n.l ., ,.I. A . . a .tr. a*..| a.. aod*r lUi.iia, ...I'.» «íi»k «..aU tr •'li.-lltilj 11UMI-.1 Ui«.U Íbru. i.    .<l.    Ia.< ', la.',>• ..'U. I. r. rtloíl . ^«l-a. »    ' ..    .. t.a. ..taUoUjl    ju, J, , t' Ibth. to t.nua l>> .Ual.lml’H .. aa i.bit Ihrlr i- nta, ar .aui.. i t o.. ul d.’..;.; \ti u..,-i bo but.l ■... V. i. ' i... II llra..lB lábDot trr ta|itinr«a'' 1 11.. il ibf »h. .i.li.i) .1 l.lomd, 1 . I- i.«T ii'.ur lot. Hltla. oí ■brjtbbd. It. ú .t rwkt, alUt ctttiill.aa oí aibirro ír..'ali, Uliaddir.-» laaurd I ji bl* Viii W rlr. 3^ ÍM.maa H Hl. kit U> Ibt Cll.iiu» OI t(« «laud.f.i.it. bi» rrkki ua luí rrfu-lbtí lo . Ul llr l i,itialu’. . fMujiai.l l'.-t hl. k' i.a* Ka. .. a -lrt> lu ibl riiilt dlIMl. U i. ...aa ibi i*aaitol ibi t-roU'Ir tuv ■ aii :itru..li «'..ihlh» i'.v-iü.oi:i»la ll '.i*«v v'ih'U.Ai.d a.»rl> d. t. nuiUn! :.. itik Un ui.Air.un.. .ii tti t .¡l IbalM rvlaud 1* » Suiiilbrtu soiun »rólt. y.i:    .'.L'i..’’ au.' lui « i. r ; ... i ;r II i,. Á.íli'iT riii '.ar.niiÁ »r..i    a-r.. niiur». . ik-O*. po, ... f>. UllIi'bAbO*, tuiiriilU-« a...' Uik tiltil, Uloí - ■> . ■ bitltlii ti-i: «I-ak. ..'Ll .u.ia,:>AÍlt. ab>. a >ul«l ñr iVnrrd 1i Ib* UXra au.'t ilu Ib. Iikbliii4, Me Ibi 'ri-»i.iui abi abuiibi i a btiru la .•rrlm u.. . OI ..i |v Ulu al.*. lUilT oí abubi, iiai ..1C ■ olbluif lo’.-t Iroi- Ihr dmnirti.‘0 ul ibr itoTmuirul, may bojK* U- dent r <^—1. t’. ui ibi ra*n .->! ibt Mill >i..b nuil 1 aU iz'-iiTi!!’ .itíT ,'ou ló f lii d- ai ib , iiiAn. oí i-.a a. .'iir»-.! l'uioi." 'birb Ibi Un -\v.l J> ÍA«e uiioiur. ili.l a a.aut ■ ; brb. Tlir Ira.', i. 1.1 M*r\L»i d, .f itll lo itilb ;«ti. auüld Jrcidr wilb nar.-.1» Mi cXtrl u. u lliai Uirnr la u. Uiiu»¡ la tbi piiMUii -aa,|.» oí .-■OtUijUUil u. JUalilJ .auurjial. -i..,ir»'i.'... Mid Tft ..,-air.sl our jjdim.’uu kbd iul. U.U. v'aM>titó.aofdutj, «e *rr U) be f-i. ¡i-.i-itd aitu iivil wM br.MUi bouih i nr.iluii l^ii'kt diJirruÜy. .\rt ar . u • t f tbil! cor 0} Uiiou iOBiro! our .i .1.» ' Aflir A t baV' aulruiuly dr. Urvd íur ourrri\i.«,aa tv. r> iu*u uuat do. »rr a W '■<■ i. ri tai U. ).t il . ur oj.iuk'u» lo Una ■!'auuu.'' MAlr. 3A1Ü UlUe, lu l Ilni. uOl Ci'i Cl-Uitalr >tt t.-n.»!.' tu • di til? ul' • .■■U.M 1- 111 a* aUU.1 l>. i'‘it hir vv‘U ajA ’ '.■ ia Ibo Uu(.üái:v 'I •■«AOOU Aud pkln .    lílJsUri    A.- «a -lió'ai.i UATi lAonitai ¡.UA..U. A‘tlS’    =    -‘'i*    • tirui    ■Al.-dy Lía. lu aaaULilUt lo At l i ib »J> .rr .U 'b.ai Utnrí .1 Inbl ibddAUgr 1.1. :.£ 'J. r .‘itAu U-al Ibe Irrt uiiL lu • jL.ri ara u. i lU-AtiJ .o iLia ..nb .cIti dlaauhítl iLl -tll.l tí. all l U.UU 1 te t^talfr- -:a ii.aVrcii.'. íai-'c.'r.B? ^Ea. a ..1 tauu A.-ObUJ ‘.tr rwí.ut' b. ¿.i ilnui. ai..i -uii.ke Al Itr rxinu». aA i A...    •..    isdrUi.tj,'jura a-.u,ku. a. ^UA. lusir tArrasl la ¡.aat aud •uibuiir Cbtlrd ib Ite i'ui.iü—Ibtl Lta« AA»a gOUc ai- ir ;..c) .=tuuot Luje lo ¿ratify iLrir Uiirsi fi..- iui. -ry. pokíli .i. abJ po«rrr Ibtte tighrai i .1 'Le bAl.on—iré a, te*rt UUi'. UJ iLj.u.-Ua-I .oTiliub Ttt» prrUixdtd lu'a lor itr C.'Cfrdrricy, aad Aralre to per jclualr .; aih deOei»» uourbut ibebpi. ritt Aiid -.Le «criiu. Hoü. Wh.,L Ya>ck\ Iti'.d Ifir -rulL attU be Jll.niaKdtt* cottob ru'..j siuiiiJ 1? "prrci; itiled .6to LH*- U1...U. ll UJl tbí litlure ;t ■uioiiil a.t.-a ih ;Lt Koiib u> citci.u- Iba rii¿U.«e rtk'.a Lk». nnitar U ll l-r rirttiuL cí M.'. I.IA,    ü...    P:a-:Jti,y Ibil t.^riuifce t jii; a-...ijuA. L--..¿ .¿u, .Maura. Y.', il, KHin tx Co. MteiuptrJ lo doprr-. V wUal itry baVtr ílTúliA boprá Of it'-ui. _a...... Itia r i-.'.rr Tte rtblo jeciuí c bet a-.'tre ir l. ’.tC'• LiT.citUE t.iOVrU-u A tj lu ' eit aP ite iiaiAA. riii Part). iEitbi; . t”-i'irlr A ucbl brlWcrll tbt >a-.1 A. u-a!.. ; It. -C'ii.'a-,. —l'bluoaA.l Driu- .' .'V—»Ua '.tu* r uJ-r iBi.raliv, i naiu ite .. ’iV’U ■! a Hi¡ ■—.i-.iU Prcaidrot. Itc A...ilt'ra, f..*cVcT, jr.;ui lo íUateCt rtiiT ‘i-.r.cly Uiit Mr. LixtoLs wU act —.• -u ..Jó-ai k- kblk.a-Verj fuur«r a* ibey daí.rr, lüil ihit La li»» be dlíj-ríed tO luaeí U.rm aU auiur .jibu-ub ¿round, io.l t;i-«y irf.itrra: r- -• ruaiUt rvary nertr 10 k d-aru-UtlfU Iba i’u...u U-íu^ 1. »tU lila.-.-A. llalii-n Ht«r\i.ut-tti- '.-AI iLr I 'Ol la tra: .ü 'bí Oi" KgTOaud, ibd LL' .rr'ai ubAii'ie íciio«r. t.j '>üOi,¡ í « tiva AÍ.i,"li.;,..u ibctebTj kurk .il th xufb A.i ibry rr irt i» ‘.imeibiiix to eul, ir.i.k ít.j a.cir- tud PaIhi tieib Wcli» Ji lu cXa. i , r ; i.ruub tu lUr supply uf i.uurisuió'Ol i..' Ibe Jiriii aaíl TLey dis-I..L li.t frerJom of líreeiiU 3j¿r*, ^AcallJOs ralit.u*: l.i Ibe riíe aod íii! ul Ujc bili.rr abd ungiu oí ¿OTem E.AUl :be »ri.-cl -kUie* Wbl. t b»Te OOU. duíed !. efle'-l lúe pre»eul intruertOAi, rr-i J 1», morai. • -tLii aud pbflicii litfereo Ca» blt»aíL Ibe VkTi.itul fiOibiei 01 the hlf UiaB nu *-. , .Ul bal I’,.at.. iuC luej ia.u« d'UU’ar Plat.. «*.d. .tu--’ 1a-- ib a’..:' Aer-MU- ■‘.ua; L.La p.A.aiu.bi» Ib tbbir ne*J. 1. ;f: t* U' i-r. r AiU iteae r-.cr»lorl, aud ur Ak» ulniiüialerrd a reb'ike to it-.ni auicb 'Ii -y *i;¡ farl all iba s,-xy d.’* .. from !L - •■ji-iuiu of Iba..' byr Uaí i'.i 'ira tú Uit lue.i jaieu'. .. uturr t>* <v Itr Ulan ««ti. Lii'i Cfibuked ib Ibi* tanc lo (ubVant it« Leei*iiibrr, wiil •'ATu bo 1'aIii» U> . arry tbelr p >iat. Tbe «tu .a pi»u of opA-ration*, Ib tbe r«aui ..f Itr a«*eiuLI»Ca uf tbe ló^iitttrr, i*, -«a I 1...    i.'.D    lE’vrnia    1.    Air.nlj r.iirkrd Itie 11*1 '«1 KbiüAíaodora, who XTr lo thr uturr 3UU.-. ira airrady »gT*«] ou ibe ......nrua wticb they bupe wii! be pM»r.i bj Iba b«iAi.*tórr. fully cuuiiniainc Ibn Stx; 1..    .    KAóin.    i* laid lu Im. airtiuy prrparwi. • a Lbe •. ar»e uf n»lure, 1 con not bu» íor'C ¡j l.rr, »ud I fertebüy truít lo oe ii luwad tu end my d»j» * ciíi/r* '<i uii» ¿lo-n..'ia l aluo bul should 1 be coui|.eUe<l lo witnr»» tbe dowbfill »( tbit OuTeruiu. r.t íbLrnlod fiKilb aOT Uben, ealibllMiad. sU wrr». by by the »;•». ii! f*«u. ul iiod, i « lU al e**l til» tbe I .uaobliuu U luy d>.n¿ Lour, ibil i iitiiher ty » .r l B'ji .¡ee«i •j'.aU :b ll* disrupt*, u. .MaryiAO.l .» * fuu*< r'iOir .'lile, ibd wt A SOUTHERN CONVENTION To be Held l-'ebiNiiit «lit. Til»: THOI Bl.r BKTWKk > 1.1 N. >*««nT a:ni) BK. TtHHIHs. 1UJÍ L0U181AMA V0RT8 ttUZJOt ITTOS ITEMS. All itip Kiiriñ Ht P^n-diitila .vizttl. At Ul.-'IX, (ia , .1 lIlilaM II lue I .lluwiutl V'M'*"»; Uir .tUliAiUl ‘«Ulr I Obi rijlliiii 111 .lay Au liidlUkUis' P> Ulasolyr llir t iii<.u I" tirru tba Mile ul Alibiu*.* aud olbri «Iaí* * lllillrU UUdrI tU* l.uUli'k. t Al.il f lyir 111 lb* I Uitnl Hlaiai uf .\iurr1l-l vt'brrrae, Tbe rtesniou .«f l.iu.-iilu mad lluullu by i»'. It.uil parly iv.ntrdly U<**-lilr III Ibr doWriUc tuillluUi.u* mud prai'. kud Mi'urtty uf lb* (.raiplr of UieSistr of Abtlnnui, fnllowluc t<ii lta<- bi-ebi of uuuiy kud ÜAU*(emn* liifrtUou* uf tbr ( ooiUti*-lluu'of Ibe I'oitnl Mitre by miby ol lb« huirá iod peuplr of Uir Nurtben* hUiro, U i (H'illl*'*^ * t'fi'li **’ ib*“lliD( * rbintcUr a* U>Justify tbr peuplriif tbr hUtr of AU .MUA In thra<U>pUoii ut proiupl uidilretdrd mra*iirr«forlhrii fui.irr jM'a. nud awurlty; Tbi'rnfort, br it drcUrrd aod oniMiu d by thr).rs.ulr ut AUlwuii, tu OonTeutluu aa-•rmblca, that thr hut'i »f AUbitnx now wlthilrnw Iron* tbr llalon known m ibr CallrdliliM* of Amrrir*. auU brii..|..rlh lastibW tu be uur ul'tbe laid I'ulttsd hUina, *u,1 i* *n.i of rlibl to Im', ■ si.nrriim, iu.b p* udi'Ut hull'. • hrrouil «ecliou. And be it lurijirr d.'-rUmI and i.rdaiuril by tbr prupb of lb. SlaU' 111 AUbMlla, In I’ol,»rnllob .Aim ioulril. tbalill poerri ovri Uir frtilluri.i. of ll.r aaiti Stilr, iUitosri Ihr |A-.iplr Ibrruof, bero. ir.fiii.. i|i.lri.ul.nl lo li.i liovrnilurnl ,.l tbr I’niled h'»li-a ol Aiuntb'A, br, ind lUry am brrrb) «oilbiirawii Ir.uO Ibr s.inl GoTrnintrnl, aud »rr brrrby rr.Ul'UrJ and Vrelr.l iu Ibr peuplr ul Ibr Statr ol AiibaUw, aud a* 11 » thi' dreln- and purfioee of thr ^.(■ople of Al-ibiUti lo aicel tbr •bivrboldint; huilri ul ihe huuUi who ippnivr aiirb u ]iurp«*e. ui uirlcr tu fr«i**e a ruvi*iuuil, a* • jasi-iiuuient fueiu of Guvriuuieul, upuu tbr principlr* uf Ibr UoTrmuirut of tbr nnlt*d Sbrtes. Br ll, ileo, Kt*ol»rd by thr p««ople uf Alt-t«iiie, iu Cuuvrullou aaermbled, tUal Ibr pruplr of Ihr Stair* ut Drlawerr, .Marylaud, Virginia, NortU Carolina, South larollu.s, k'lorbla, UrorgU, .Mlaalselj.iu, l.unlalaua Trxa*, Arkanea», Tenureare, Kentucky and kllaaourl, be, and tbry air bereby iuvllrd to mert tbr Stair ul Alubauia, by Ibelr drtr-gatee, lu Conyrutloii, ou the 4lb day of February next, iu Muntgomery, Ala., lur the iurpoee of roiAUlUtinn with other Suti* aa .1* luc niu*t rffrrtual mode ul securing ruu-crrted artlou in wbatrvrr u*eaaure* may br drriiird uioal drairahlo tor the coiniuun ptiu-e and security. a\ui1 br it fiirlhrrKcrolved, Thai tbr Pro Idrnt ol tbe I'onvrntlon Is hereby iiml.urlrd l.j Iiaiiauiii, furtbwllb, a cjj v 01 Ibe lorrgo-mg prmiiiblr, ordliiauri .uid n-uiliilious, lu i.br Govrmora of tbr srvrral Stulre nsii.nl Ibr Sabi rnmluliot.* Iluur by Ihr jHu.plr of AUbanja in Cuu U,- . SI si I Ur < n ' wi r ...oal..-t .-I A tria- y r -'.I!t,.|i.|i f.i Ibi t ii.iii , >i,iiib( . lire rsti'it. l!i»i till. .'.I «rageil ..'Hji.-.II i; aiuall I'uu b - 1 il*l a. ;.#»■ I piiiii.'i. Í.I o I rl Itiiii* I; %^ . Í ■* -..i lUt I’i ÉJI' viv’* tt» l.^ i'ji r»|H'Al 11 (lur ¡kft ; = tt • !«    I».    til’-    Kuxriliri. •I liir . [a^ T II ¥ \pii\p \VK rrkMSH a kfpre-ikvtatios »M 1.. psy " I lirsai ..al • . bs I sfr-i.ai« of s bt.A k -Mil lolk* Kbiltiañii*-' Mu. t’lat -I- rlk.-li. .1 -A| U. i^ALL Tkr iTserr** ef ikr Seeevlss Msye*ral. Mi**issippi and Fiori.tsbaee loUowrrt the Ired Soutb Ltarollua tu aa.'!; .'f lb**»e Slaltis, *i-.-r»siou orduiauier Lstr been sJoptrd, indep«ideuce uf tbr Federal itov- ‘ eruaient de. larrj, mrarurr* iskrn lor Ibe j rjtkfíbsümruí of a prriuaurui military force, aud to ubiie With oiher Sialrs lu ibe form*- ■ lion of A Sduibem Contedrnuy. .YlaLaina, althougb tbe co-oprrif.uuUU prrs* tbe Sr. eeaiouiaie iloeely in ibal Siatr has done , iikew.»e. Thus, Uirrr stairt are fBlly committed to the diMolullon of the I'niob. ll kuuwn ibat ibe Src-taeiouiro! bare ob uibr J a Large majurity iu ibe Georgu» Con- j Teniion, aud that .'lale will srcedr -xii sOvU I* tbe CoBTetliun c.ui.ne*. Tbe return»' froci Lu'dlsAua indicate tbs aame reeult, and Uut Stale u».*, will undoubtedly Wrdr. Tbus within a few day*, six 3Utr« will hare declarad tbemtclvc» 0'.it of the I'niOb. Ill all M ibrsr .btaira ibera 1*a* been uo Tuggle In bebalf ot tbe I uion. Tbe prrv- •1 K H K T' S k N IIF FORTS MOl I.TRIK. PINCKSFvJ orVK.N A DtSCKlPT'ON OF Tlli 'it \ .V II A K It O K . M AU. PARIS OF rilK t NITKH ST.tTFS. f IT IN THLS ISSITK. HAVING il.mtlSI irvil the »Jv1 - Ibe Gu'-.m. *rj]l !»etreat- ■; *iLL liiai i-'ip-.T -vfiich it '‘ii,;aeoT yJ. .rr..», Wm.!. r, r iLi oe t 1. .«-.«rr. ;nc -m1..w jI 'u.<. ' jir-i *- ; ft . a ,1 .I-,-,, r, . • y- « -iL'-: .ar-- -it ok f".- T ’ .J« -Í ■v { i-.'.UlU -latJ* I - - • s. m.l. ; viu* fj..;.1-1. it'111",. r.«k.- ,.'i Islftare _ tii .. w tL-t»!.!., • . ;. "I.l .-a » at J . 0.0 ' ^'. Ul..-. t vl ll.. ,1 1 a: uf'.r'i .issa- ,: ,-;r»-’.i.:i •’tu- ,ul , ■ ' . : - .-. : -. ■ ■ A... r, • :, I . .Bf.’-i- 1' ■ r . i - VI -'i ,-u.:» r '-ft ^*T¡y i.'»-.‘ ■ t'u 111 ■*.* tl 1. u- ,r. ’.-Frdi-'l--' 'Í ' -irw» • . ür-riui.(J-íftrf» 1 * oí C*v*r -r«, J .0-3 dlljl t ^' I'arr-f • .,'.u . «.-n lo- iggtaralrj vy ll.. -.pAl' .ii . f .**y*md* of *14».*, wL.. 1 ’ ' .Ld'j ' d I . unnrrui a! *-s .¡fl’.alor» »i k ) —• SI ■ '» .fd U*ioa»li " . now Ujs wuai ,...-»p»r. IIS aud f.spi r u all .Ut r.. b I .BialUl Oil iWiltl rFrou p'raant appcaraaisa, ll*» ib''-si a''t|»dan: tkliw: «* Nf* V.'rk «111 ¿m Loin .- puuilug lb ihera .'ruuiall .uaileT», ll, .liuoAi iiii|.rt<-*di ot«.i kii. -lits. Tbs ful . Ilk .1. Uit r.-i *i)l» byiM sir*iaeT»»Ui..«i lb« .1**1 p*r ’isllijtiai fliaa ' ald.u l^i»r Kup «pA rf’flw LivafpUiJl >ti • ft^rp I \#ruoc>i «1IM il >■ A.J r.Mt iSSIOcN MOVKMEiNT. umi upiLiuu xmcLg i^br    po*aifíon    ot    tlie    Fortib at C'hai lestoii llarÍM>r. Jisumou la nuwiart.ubir. Th..u*:h Uir < ,0 I    «    i«*is    »ta «.aac. » o;wr»l.oniat* were, in 1'a.i, rniun mru, LJpinc tbai, lüruugii Jeia., iLry might ''.Ll «are ibe Fed>nl iioremiuenl, nowL.rrn, *-\-Ccpi in tome purti.msraf Gec.rgia, did tb'V ar. w M.cb aratimcnt. The setra-!' n -.bna« *rcB,i tu sure been »«'v‘' maiured m -1! U.e»c but*-', and baa ■ i^u larried to cc'd.< iidtm* mmnlj tbr. 'iib fbc liiflam.. .'.f a ' o.'ya...'i UKM., rmbra. Lbg ibr iria.mi |. n;. um I ibosc .•■iai.'’t, the uienji/rf ' .f wbicb were iWu.T* to duly. Uf tbe rrmaibiug Cotton sutea. NoriL Carolina, as yet. bas eibibiied bul bttle syin I«lby wlib the Se. raaioniet*. Thr b¿bt there is s s., Hire one—Cblon or Disubiuij—and to ibl* bu - may be stiribulcd tbe snccr's tbi.s •.aroftbel'uiouiAuae Bui we f*-*r ihu at lli-.r*-.;l fi.Luwiag if.-ó-. -e dcjA.Uii'i.1. Í 1 iDtl    U P.nck: rt< ( U .# ' akl« WC.I C«u inn ol 3Ui' THI F .kT' —Ac i.fflc r -d lur i l; -a '¡mra C'.*aai Survey give* : be -ei. .,1.'',«-lak'n frcn Ibc uv.rai -..ivr,., n.a.l< by iL.- i .wn "arrrv i' '.Ji .fdir IS IL-rc i 'F . elp'iti' i n'. 3 t om Cl.mlr-iun, 'li F ' I /..Lc, lY .-.'.'•'iv' 11 a la.lr I.. Ill--n.Mi'ai uad. to ¡ .    -    I'lil    la    I    ..S'l    Cve-i'    h.bá    .ailr3 to ri I! • mile from Ihe;-..wi., .r. I Fort Jubnsui. „    ■    « Wi. «w»«í* t* 111'- ''fa    Tkelsire    01    heaiBckj. tsfclsel    '1    be    !    nl'»u    m    11    ol    Ken'.uckv    Uarrspokm, zi. -    .««J    H.    ..    Mw    U.    bf»'    \V • piililikbrd Last ertiiiug a iyuupi.a .<1 tbe I. . -    ’ Ú jsirai [..« tic't iulbe resoiuiioii*, aduptrd It noun, *oy tbr iwo ,f Mr. - ' f.E'—'bit uf Sc* reury ( unreDlioin In Jrasion at I.ouiarillr. Tbry Taja «i'l tu n**mt w... tr bailed arrrubs. rralirr but brm. Tbrypirdaritill With anntdn, .ui leu-iB*' ut ¡deseurr by Krutiicky for ihr'Lniou. if ihe North will r»ery tme l .rer .*f iL» 1 ui-bíi Nottdug ^,j»f,intrí-iht Ct nsUiuti.d.al rigbla ul ibr ryuld tend mure i.j «í iu- tbr ilr. a.iy in- Soulh. KrnUi. kv, the a.)':ii,Ket and iji.at .    ,    Man.. d eondlUon ul ;Le ¡.o'llic iliiu.l. Mr. ¡Jrv„l«l ,.i s,.,,,ibrru .'taba, leli* tbe Kr- **!"    1*^.**    aiwaujislbc kUi «»;edifed bradand Iruut    u,„,t    br dubc. Tb» r t gib o e ^ppur e . e v ' . uf tbe HepubU. ... Pxriy. Herrigns ’ rtti ,3r-,-„f uo aurr el*»' statr-,..r thr jvol'cy Iclrration,ana that Nuru* Caroliba w.,1 yet ^    ,¡    ..,u.rc    '    j ,    ,    ,    ,    u.    I    I    T Ihemorebrilliaut solc.lii. a Jl Ihr.oU‘nrery ¡ J,, u.¡i|,    i,.|.r,t„ri be dnren Into the Srcrssiuu whirlpool. In    .    ^ Tcxaa, an extra seasiuu iilsK.NT8 AT UASIII.NbTia , PCm HASK OF ARMS. Virgi \ (onvPDlitfD to Mppt Frb' ruarv iRih. f the Leg alúlure    ul    Ibe    «■ouLtryiadid    b*tvrs    orrr    |    ^    p,|*r,iu-.|    for    ;*    luoiuruL    Ifperaiitrd bat necL 1 ailed. Tbe SrrrMiouisU bare control ut tl.ai bo-ly, aud will, no donbt, call: a Cunrcnliou. Tbe rreuts uf ILe uext Irw day* will do much towardseipiugii.-- fioliey ! ufaúlSUlc, V'.'- bare ■ :-rn—’    'al    ¡ a.'Uuu. there N'.IwitUlabd.uL' tbl*, b f.vi-t, il 1* not .u.probiUe,Bbuuld uotl**bg .. ■I'.lie u Wjtbibgti.u sbowtng, at i»iat, in' Lnaliuu of tbe triuuipb.mt j.arty Ic-ra. eOe j tb*- inferiur deit. mmloflbeprinciplriol Ke¡ ut.;lcmn*u*,au.l l*,ou*.ileirdtbro..cb,>ut lu-'Sollth m, JluU. * the inoái acii-ii]| uab. ■- 'M luo-l lug,;...' -the uiuet rii«ru'--tir, mii! lb.- Li...-i if iLi- pei u. ar IhrrirynutuJi- Ú,    SrL-iii.-ky    «-¡i!    n,.t    «uliinit.    Tbe a aayet .uAr.au^. Tue i uiuu men ,    If‘«ume N Áioual i« I hare b*.d severa! ixr.T .ud entli --..- tron* the Cbi.-igu piatfuriu, ibal -u-lorr many Weeks the Cottui. States will be a unit for a ditsolriion of tbs I'oiuU. A* to lbs border s'.xie«, ,i is ippar-nt t..at -dj-w But a*ld .u '.be | r.js; e- ’ ul barni.*ny ibe secesaibc sentiineut :t galuiug strenpin ¡tiu'ier the Adiujb.str.t.un uf Mr. LiJi' i>l r. alt, except, prubauly, Missuurl Tb*s .« p ar n-. i'ji* .11-e'.pr,uo tympulby with tbe ' . r.'rr.. iy fi.'t, iLu j.ropuelliuu for a UV . . .1 ..I Ibe ¡.-r .“'.lies, il.'liu I'.nr .1 ..inm, ..I, II ijnrder iu'.e • '.'llfeileral y. is ..' -    ic.be.uea .jMLe Tc-.b ra, .u Llisiñ Iki Uiicoin.U.rU..ie feeliug ic Ll u.j1I«u r-c.on=. TL" I . IU ' 'jf K. 111:'. Ly *ljd ullier "*r,kr t'-., are uui.Iy , . rMrujLiiji tbeLr :■*!., .a the fjue tat .<f di.'|.3ir. li ll ry re euii-'irayt'! U* tbe North, they ran yet lan , arty'.«tli-r • aicuLua i-.r-.hii i*j=h ] .¡j-.'ut*r. from plunging iulu sLliuu Lu lb«3e fierll-.u- liniea t!uu Mr. M,«*- | revulalL-.r,. If UO'., Ibr moe.l diaailruus re-iSb.aLd we oufcws f al Li.-' a¡ ICilnHuenl ¡,uipj ,r^ f.-areJ, u the ScatsloniSU ar«: t.i ibe i i.aiti I StC.'e' .rv 0! -■ " ¡-.'    Ó.-' 'íaii-L.ál. .-i tu-« ' ■f .-....-I ib..! fr.d .'11*' '* ii'dre.!-, "I b.fli in the Rt uMi- Ucularly ibc case in \ irginlb, where tbe ruL ' Dg p'diliciaB* are much tbogrjied over the 'au ibkltbB Mi-ther ut Prasadenu, in the laie geurra* election, cast oer role fur U*e I'biuB candidate*. The secrrt u-der We hats alLudot tu L» «aid lu haVe .uadr ri;..d ’triJes jji F.aelen. '• . 'ginia, abd,*b but, in all j Ibe LurJer Bb*« ■ xiA-m, Jnnng tke c>»t fciv dayi Tbe sojip-*ri. r* uf Br'. kinrjJgc and labc in VirgLuia, M*rtLai.d, IÍ. -.1'. kV, 'Itubraac.. wpu r-i jnJIgliibliy ■ffEl'l C.JI-. I id leiiik iiLfum'.iii*;' : .-.Ug *L' Í wu.rtr' b Tcx.'tDV —tin ibe evemag oj Ibe dSib uJt., neer M--upbi'. scotl.cml I cuutiiy, Mu.. Tbu-. H. K.dgely killed bU w.le Vbd two 1 •- L!'Iv’i sfer« aitli » knife atidxie, kuucked down a *uu aged elgbl-een with a Lillet of w.*od, wuiludej a sioaiier Sob wilbk iimfe, and . uiu; Icted tbe ibockiug tragedy by . lUliig bis u»u ibr .xl, 1 from ear to ear, .ilb a ra/or No i-mu** a aae'.gnrd lor the 1-1 Vovpl Siiipi«.sci| 111 ul ; lueanity. Tbe MetupL*» KL-pm/b -íij» tbat ''' Mr. kidi,’' T hia ¡.yi.y I" ' u a r- '-i.ent uf the .. >'iuty, md h>« I'oiiiii'.iied abict r*-? I'resi leufla! *!• .-.l.ju, •■•1,. Le I'eil.ng 1 ■ Lu.i'.r, ml'.'g! ll) sa i ,.¡ right -I. m aJ.d b*S at*- ,’.,-t 1 -j'-'.iij'.l -I I)...'be Ih lat Pioa Pr«k Vim " '■ iesft*. -A    fr.'l..    IbeLbrei ,■* Miut, it PhltKttU-'iia, lu * 1,'iuia, iri'c- tl. V> ij i ¡ V ■r al ibe C itiieu "Í S'u ;.i fr.Jiii lb* rver, ky d-are.», u* ..    »r ,«« ., f n.»..'l ib f ii';i..tr.'k.    1'.- t    It.’u ■o-a- .emU" 1. .*.,.1, L.u. u Ibt;.' , upo e W or- 'e.'Vt    ..r'yflUal ■ I'U- le'ic.a..uH, ibd *1.1 J.-pyó.e»efi IBcu j-r.jui.il wrlk Ul* ¡W-lnilTÍ. Mltai.iui aisj [<el Wit- jue ->11 llslit, -««O'"! a 1ÍJ*'. .1. L I.eK.nl ILkV ICkUlUtl ,U>_ li.Utrd d L..-'..S- \    PpjIi;    fi.ni,’-yairell.i'i'l? J'Jl* i.lle s few dxr* SX-, aie the sentimejíU ..f j    -. p;-..-,.,4    -f,,,.    wc .jul r.e-ejv.-d Í- I U.UU men i* dl li.e M.flef States.    :e)    j., o t„i,er ,;i, rb.i ¡.vci, .ijii.psth, »,ih It-: Ci-.sse'ui: . ^ ^    Tulat    yld.t    Lu 'it.,her 'sMi, «U, í.:íi1, ,f    Éítitót , ■ t«c, «.íé I ^jti C»-1. ■    ruioa    '>f    (ll* IfvrdM    i. ..,    ,;.J    Ire    ■    1    Flaieo    L>,* a i K'iwi -iu. . .. .;uu of It’frs crtU.i-ry ; rvlire *t I’.-«Lil* Fii SOB» f'»*** <.r i‘- I lb-"»»iii> af ■'L' wurking .-onstanlly among tbem ibrct.gb secret orgvilxalions and utbersg.-uc>c«. .\sHe« ef KevsliUsaarj >«Mlers wb* Blew -Jtiiitx thr Pah War. There ige now only eighty two of the patrluU of the R' VoiuUou tell to wilLC*» tbs dUuieu.l-ermeut of the cOi.ftdcrs''y wliii h tbry, lu that glorlou* seven y.ura’ struggle, «ssl-iled I.* free lioui lie oppiu* s', ID "I Ul* moibcr c**uut^. We gi»e the uiune* of lb'we who have dl^ldu^in*' ibe .1, bull'»' .11 •i.ib'i Stni..... Iiji.irl If ..iLji*. 1.1 ! ,. SV,. .111.. Bat Wkjir tbe fri rsthdi li.le is luibBg uu, *e p. ■:    wi,.*    brat    l-ut    llUiU. piai-tiira.' up. Tbe-kkfr l,s;.iesasi.r*a< 't.lLruugbprivate 'imt Su itl. Csf-.lliji is last OrLftioj nlo aiitn by. Tbs rulers, who bave ewf ikrd tbe b«r «M pMstons ut lb« people, alrm*ly find thirm  ueable t* ennirol tbuaa pa*»,*,11*. With b'lSli.ees panLycad, mawey kiTos, *«f»aa< y d«pr«i taied v*d «JeprscUi-ing, tbs p* !'i Ir *tr iu-cumlbg djaseliaAed and tnrbu ent Aa a»'.u.d *i«i. ..I w»r, ai d t UóUlaíj dtspuUsiii, only au resturi . . J»r the «ufl'-niig, eorr-.siag «uie, an . keri-tbs presMíl riuers m    Al pr-s. .1, r, inMi L..'.. U|-"I t'. n'ldbte r w p lii.ue, »u.l pritsik u»...' Is »»i,*:.»d »r ju-l si., uiii •qMrtstors took    sb'S "I ' maiiuile lowrr, wbl b was tbs ir^^int u.- b- Üti-J ul. AU sltempu Ul pers-ivl- Ibuu ’ I L.'e ptuvtbg vain, the Ifulc uf Ciud.i 'ije ur-dered a n.'.ed or tw-< - I Man!, to tired ■iver ibem. Even ih'i> they 11. *d iiri;i,s: 1 lbs Duke ib»n order» ! 1 .ui.e ; ,1 »not 10 «« »r«d wsUuvrrthi-lrluiHi'. Tbe wbisl iiig of Ib.i tUol setllrd the bti«ini «>, m,.i j . 11 u .. itslde vs. 'lid ihi: ¡eiílti :i    i. heaie, tbattbey !uii. ..«d 'iVcr * »■ b • t ait-l .III*' livers rtii'i.es, lb '.. .í'. .'n.ii*. .'■ n 'I •'ÍI tbl I- • the 1*11. I'l III r ■ ley.: ly it -■i'Uui'ii' •' '"..riaera - 1 dll. (gpilii lUnfnM Ilia»* Post, ira*bi.g .Viliainlettsil. drr.le,lly III l**ttr uf pr.il S.i- I, Ml uf the I ■ Ihe Tunii» ' JotirusU. ut led Aiarva ai . I I I h ll '..lln u The P.isi rem* up ol I be I, ...il.ei, I'lai ibiu-.gb imllliie* pt'l' ''»* id Si.^ .I'll J..,rl,u||. r..-na, tuiueiiuin I it -.'ru ,.. .    1. <■ i. r, ,ir, e .1 a>e pupktrale-l «■-'    u.-- ,» ». luJs! ,.,d iiaetad, and *-me'm. . .id*.-,,    ti.íi,¿t!,.i •'U-.I-, ubdi I , r.t*i, ■ ■!;,.= Ib.’i    I ' Niiui- . tb .u Uie il^pj*'» I I    m»;.    'i ¡,'íi lame "iiidii. i, tii-'d*i y ij-i ? ; ¡biiig» M asbix •■«t -U'-veii. ,a :uvjg.u),w**, liber slaU J ”l»i Late unit. I, , , .re uJ.’’''"* ‘'"'u irlib tiuMei ' srudna ILiyarr; .ii| li.ni:. im' I'lftlt.-y niu .sif ?!■;." of'.l lu-te.-by, ^.-j    , ...    'Jm    lVi‘    icsrlut» flu* rt-.lfV; I's : tl..i,>,iiisil ,1. M I... -| e.kHit' .lie .belli Mi.l I-!.'?..!!; I f I* -r tl-,- . ,    It*    SS“iJ»>    ‘rlid# '!• - I.' r.l.'i I," il»li.|'M« ' ' iiiiir".. Vil    ,    j-dT ■' ' ' ”• >    <‘i f. . •1 i^ V.il. \Vlll!-.l Zu'L,.r Y-lrcóu-i Win;. .I.ihu ll'lpiel V.ijM FieiP.n. L susT .luhR .1 ibU" II III- ill Bu-'uL, R..ó..eH>.I! , k M I .riv K-dj.L Kjrt,i:i...... (uiautr *f Ibr I illed suir«, li.e ,,„u-igr ul (be b«*l deial year I-T.'ifii.viu ei. Vu? .IVbu.-'yiVkniA. .......Obiu. . .\. w York. .....lic.irgi.i. \ irg'iiia. .'Miuci ( iroilns , PrLl,»'!..»! Le. P'UU vLVlili.u. ..New ./.-tsi-y. N. w Y .¡C. . Trnuetrcc. Virgiiiiu Kbuii" leUli.b . Fluii'U, New T.}rl!. ...Iiidis'a I Oliuccll. '11. M ««u Uasi-lla. .    , obiu. . Maliic, , Sxi. ut V Wtt»'luUi.i.rt Hi;„Nre -r/i «.Mu t;Cr.é¿VA«< it*'r4^a< «' ijtlf ! " tbfRf* it.l!hf« Tr,II ■W.HS ti*«Í.4UI •1.H/1</ur'«r 61 .aw lto.^4» wMMfl»’aíFf5.fi 1,144 <Vfi| *\Urt duli.T/*.fU> SÍ-K) MM,bi^jf Ufn ^«4411 1 un «10 MU ■- tUlJM»WU«HI (II• 1' (J tirf ■' «Mil DU1». MMÍ4).7|« X A\ t ‘ >■* H UT >. ^¡,r • y ■- 1 f -jiti .’iR roM Tift tr AM|T*.44. rvi J:*1 'St : m f . -t.. IK - , I. t . V 11 *■ ■ kinoii 1.■ t1 :i.t 1 ■■ .,^5. t r't h »At3. Iti ( »’ i-tf4 Vk«-A ur ■ I- ■ ’ ’ 1.; . St¡ M ■ II- :Washinutoh, January f. Ad adjonrard meeting of tbr Rrpablican cancos is subject to tbe call of. the Chairman. The resolatlonr of the Bonier Suic Coui-nilttee vdUlbrn bribe subject for discos Sion. *As to whrtbrr ibe (LougTOsamrn from the sri ering SUbs will remxlu herr after tbr declaraiory act* are jiaercl, will drp<-nd jpon tbir action of their several couvcn-liuUS. Ageuls lire ben- from thrñoulheru hules, -and ceutiuue tu iCTivc for Ihe |earcb»sc of arms. Tbr Ginteunii-ni has foi tbe present re lii.rd to sell any to fhe biaira or private ‘viue lor .Mi-iícmpi • : I'U tor lUe .North lu uiorrou, altliougii U is iciitl Ibe supplies Ibei'c y.c liOt abunOallt. p'orre-puuil.-!. • of Ibr lie? *;a ; KIcBUONU, JaEll'..-y ' 'Ibe Ciiuliuilt*.' of tliu iiuties deler-it-iViiig In chargti tbe lubjrct of s Conven-IL tune ¡.repated n bill, wbicb ibi-y will lu ni. rroc . Fin-y have Ua.-u ujkiIi tb« Ir.Ji ul Fci ruivry f.'.r thr lurriiug of the I ’uini-nti"u, aud Ibe Tib, for ibc clectiou of ilrleg.stca. Tbr .piesiion 01 additional military furre for the pnrpose of delruse has been referred . a cuiDiiifttee. A res.iluiiou to api.roprUie ten luilliona of dollars fur that parja^e has also been referred. The grneral opiuiou is that Virginia will secrj. about thr JOth of Frinpar*. In the ujraclluie, such prejsiralion» will be made .*. u*uy b« 11». '-asary t.i repel any aggreaalou. WisHiNOTON, -lannsry B, n.-' rr.torv- I'bcmpsou's conditional resiu-nation hot been tendered more than a weeP. The Fr.--.idrut pUsdg'-d hmiseif, Urujp-'ju says, tbit no ,,uops “huuld lie sent .‘juulh ward wilhuiil Ida know Icd'.'C. Tl.ump-ii.u kiirw iiuibl!,g„f Ibr f.aiimg ol t)„. ..^ur of'be Weil until ii-t cTening, Ic is cur-rcully rep.frt..! that .M -. TUumpson and me Pn-«ldrut bad high WuriG, in'‘uD.- .|nence ul wbi.'b tbe Prv-i'feni n.uted mat li» bail bet-1.1 resign. .A .ll la. !iuml ul n .1. e.,rl,l JUmonuled dru* uuii.s nuc-eu 1 bruugb IGltiit urr y. .l-r-■'•y afii-riioui* Irum CjiIisí- li.-rv-ka to IUre« . - «‘r-'yusa i'ua.r.1 b.r ibc <tn- ; .11. ll'^ icjr-. Tbl « lie uranrcd there ui, U*|. rt.|Uj*lii.j,. ol c.Ji«eniitr'i,f. Ll Bartjour. Mr. Buielrri’.rungly ..r.-rd upon tl.e War l)e(«iflmmt ibsl It wuiilu no' t.- i.ulitlu lu -.-l.d tlii'in Ibci- at ihj' liin... In the Cumuiittce uf Thirti lhr. e lu Juy, there was tuna.dr’able discussiun upon Mr. Uuun’s Propcwitioii, subiuitled some time since. Twu or three pruiao<iuoiis underwent 1 riticism from various memb.-tt, but uo positive acUoD «vas taken. Il is iiuderaiiiod biTc mat Ibe Sub-Treasurer uf C'barlestuu bos cummuuii-alrd the lact to the Government, that tbe .'vontb Carolina aumurtlles will not -allow him to j«j any muro drafts, not rvi'u to ].sy Major .Audetaou'* men. All tfiecaeb in He vaults le to be rciaiJi» d tb.-rr. it Is uow saC' ruluwl that all the seredlug SU C» ba«, drawn thur i|iiutaoI amc lur IW.I in alvau'•. 'Dir uril. i from Suiilb GarwUi.a ««»■ lliled only a few acekt ■ ince. Tbf (l!arl«‘NloD Arroiiiil ui thr .tliafls VII llir Mraturr. Ill; AI.,^HUI\ II'WK.NTIU.V toisair». IsnpsaiV’ Csiax te llsuna. Three eonif«nic* of flyini; artillery ar rived by railroad to-night, aud two coni^-iee of marine left this morning. I under-stand that iheFrealdenl la determined lo I'Urgc the Exroulive DeparUuanlof every olilcer who preach i Sccrealon. The Committee of Thirty-three did not meet to-day. It stands adjonraed, subject to the call ol .Mr. Corwlu, thr Cbalrnuu, who 1* rxpn ted, In thr meautline; to make up a report to Im submitted wheu it next meets. Vimn this is a test a* to wbether ibrKrpablicans will compromise. It it reported here to-night that two other promlnunt Kepublican members manifest' disposition to compromise iTirae*' Cotrespoudrncr.] Wa.íhia'OTOs. .fHunary H. In me benaic, the reading of thr .Mcsosg-created s great flnttrrlng on me llontbrru side The a Ilusión In It to the gallam Major Andersou was greeted with biasce and aju I laiue. The itlcmpt of Senator D-avls, ol .Mlce.usippi, to gel the letter of the Buulb Carolina Commlssionrre to tbe President placed on the Senate re.cunl, woe admirabW pr> vi-nted by Senator King, who deuuimi-ed their acts more than tbe treason of Arnold snti Burr. The failure of Senator Davis’ propo al lo read it Is regarded as au indorsi'mcui of the Pmideut by llie Senate. The aufKiinliueni of a special Committee by me llirase to luvestigau* the statements of tbr wuole subject, is lotordrd as au in doraemcut of ' be message in that branch. fhe .'Uairuau, Mr. Howard, is asuuni It.a'uLUcon. Tbewnole Mrso'^ie received .dmostoni v( raal comuiendadon from the Cnion men, and crii'iirr bom Ibe Seresrioniats. The latter t.-gard tbe dr’-'araliou of tbe intru-tiun in dr feud and hold the Federal property but as the drcla: atiun ol war and coercion. The Star of the Weit to Return to CbarlestoD. Jssr i . ,r a.ic l,l*w . u, Hi .'Ic at F-it' iisadl'" u, lu«« ic-'tI-='IJ^ au.l-C'Uu blisiu’ a I-    r utam y all over tb- Sui., low r trl down fur a laigr ylrld tu > 1 abuukl Ibt wriabei piuVc tav.ualiK (i^7beGrisid Dukruf Badvn, I .    '<1 nance uf' ibe 4th, [urdous ail lb*- ,    .1.» wbo were roudcniur-l for high Wcb-ui. 0..I relH-lbuglu IW40 au.l IMF, aiwl mil. > I •ucb of them os »rr m foreign c-ui.iiiii. i 11 rriarn home. (JT'Tbr Govfrii'>i ul l>elawar.- iu 1.1-e rrcuiiiui.-iids the irpr.il ..t ll.r I .-at tbr sesrluu ul the l.rr.aUiui. 1 1»<V., allowiu,. frc. i..-gio«-a ir'.i.liiig In 'i.: Slate uf Mkry laiiil, lo pu ii.lo ai.,1 realm , N. w C»"llr 111.I heiil ruHiilir.v ui lb u SUi fw/” 1 br tluugariku rlrrgy L ai I- > tin been prcvoilr*! upon tu asaumr il.s aklau..k. bat 111 Pcii of tb. mure rlnl.-U E J .1. : , liillirrlo «vum. lu...-(lii' » «riiri '' .|*'ac<.n'iriilini: ll.i’¡-ire* I. lu •* b.. arj .1 ■ Hll.l W|.|* awakr ggj»-A ,ct) alilr let:. I , I'c prupl, lr«af lu-. htrly .ppiaiml lu Ilu j U' - li* I ttiiil Suit,- "Vi. 111. jlmtur.- I.’.1, I lUyme, «buwiup fi.'iu .illl. ;al il. ,..u I-, lb-'Hdv.uita'U - aud bli- aíiigi- Ibt' llir *, . ■ aliou tu the 1 nitrd Stiilr-ibvs iir, u. . a roil uUllug the cost of s> 1 •'>' iuii. Cliarlu* f . Biiiloivb, n Wi" kc AboIlUouiat, deUverwl a i>uUlb-al *.Ur*. a '«cbool-houaa lu West farma, Mosaa- 'iu sella, un Thursday «venlng, and utleri 1 • llmenU so offensive that a mob .ntth- .. -i and broke np tbe meeting, and coirbi.,.. .1 Ihelr Uinmpb by making a bonh- 1 scbool-huiiie and Its content* 1 be issgui ul nraro srivanu Lu I. isvlke bavr lu.-reMrd, lu I'unsegueiu •• ..I u illfliciilty of obtaluiug llu-ui, lbe.lt la ' in the country feanug to iru-it tb,-.    •' from borne during the ptc-Sknt ciciu 11. . Uf* “Wc sin'll not all prnbiiljliyl! f <u sec another year," said Dearou iMust > Crocnuiiuial tbr dinner table o'iN(.< i , day, St Srunrtt, New York; bln F , 1 forw;ird--»ud be waa carried out d. . Yancey, the Akbau*» li r while at Williams Cullrgi , abOAid L .. .-nation by pltchnu.' a a»g of pirklru ,? pmver lui'. iiug. Ho is uow dr»*" i-?. . fri.'nds liit.i till uoial pickle tb«,i n,1,1,1 : piri*rrd fur ihriii. j-vf-Fvi ry aI.cii- iu ibc S*.utii, al Ilu- pi. iliiifuriuly t aim-.- «vt.t.l,! Uvuloual) iiis.b,. Dune by me iHA.pic 01 Alabama m t-ou    ,no    ^m.uHoua    lor    'l.vu «ebliou asaembled. M Montgumery, Ihl» :    j,ro    m.Trly    imml.ml    Ttu-Ir, lUbd.y of.lanuary, W.I    ar.-    eviramcly    few,    »i,d    imifu Tb.'prrmuble, ordimmcc imd r.amlii^    lAclvomoulb    aim    . • crcaaupl.^bpyes Ol.unya.'y. . Aft.c tur ,    ri.UvulouaU a,li.pli«ii of the ordinance, ibe ball 0|*« lied to vieitur'. a splendid Hag j.resmted i ' by the Isdira ot .\lalnuiia w.ie conveyed to AÍT'A urojr. t Las b .-n etail.-!    ply the Pra-'ident’s «laud, and lu'iually pr.-1 mouth, Ms*'-., loorg iiilzr -i piuiy..( niiy seutcd lolbe (,'ouveiitluuiu abm.d*omr»oid * mi'ii tu piirrluiae one biindr.d hh.I - lily elu'iuenl nddrea*.    >*■ ■'•■x ul laud lu Bom.- d. slranle i«rt , • ti,,- .Mr. Smith, delegate from Tits, alo,.aa. fol- «mteru i-omury to foim a I’lymcilii. lowcdin a I'eebiig reference to the alara and colony. sUipoo.aud then invokeil the blcjsiugaof |.s{r Tbe elfrcl of clinude on tlu- l.i.i.uu lieavcu ou the uew dsn.    ; sy«iero Is shown in s striking mm:'..-! i>j i:c .Mpheiis Baker, of Eufala, the» relunied | luhal.itaut» of Aiutralh, who, in tbr , the lliank* of the Cuuv.ntlon lo the bulles I uf two or three gtnersllons, loa. im , ,r;<u-in most cloijuent term*. The ordinance of ¡ lent cbanu tcr ol KngUahiucu, ui.l I? ,■ ,mc seceeaiou will be ratified next Monday, !k ull, gaunt, raw-boned ra. * , bx ■    ■ ,. when it is bcUViSid that many other dele-1 habitants uf our Southern Slot.» An ImmcMe mass meeting is now briug; .    .tuim    rr.l held in front of the Capitol, aud distiu-1    "lu • • iTr i,lrd.'luir the event of Ihcsp.tabliabnienl lit a f>..i.ti,rm *    " Cunfedcra,y, Ariruua will hnork ,; ii.c door of tbcir first Congre** lor djmisc.- n us a State, and it is probable New- ,M. vico will do tbe HXioe." th4> hah ntrahflrs to ac-CO.MPA.NY IIEH. Bivody UiNpalcb froB ( hhrleston; I.IISHI < - 1Ú-, JaUusiJ '.I -■ .1 III u..- A •    .    Ill    riiilr'iv ll.r bsrbi.r aP.'Ut dayllgi.l *- .[ . uc«i upon by Ul" ga' .I'.l alao b« fur .1. c to cntrr m.t uii riili.r . ■' ilauiiou M*.rri» l«isi..|, M litre- Ti. sUsMi.rr pill ubuiii and I..»««. I lia«r nut brciilabl» U' Iram a betb« r Ihr vteaui'T - r my person on tMc' I wsa Injun d Tl.i Ijrllrl 'a Ibat bb ilib'ry ass a m taut.si. Furl S'l'uphrr did nut '•wpoi.d. I.,rut llsfi, uf Fort Suiu;iter, * »iu< «'Vsr lo tb* Uy about ele'ru o'f!.'• L wlUi a flog of ril'i ill ri |ain-dlu U.e .piarler* .d tbe u.vcrDur, fnUijwrat l.v a cnisd ot ctlUena. Hew tain aecrt coBter* n<’c with tli* fiuv-i-.j aiid toiiuiii fur twubuure. Al two lock b" waa SOBt in a Carriage, With Ihr itovefuor'» Aui, to Ibr wharf,and rstumsd toFurt Huuiptsr 1 be object o( bl* inlsaluu Isuut fcDu'vn It Is sol iuiipoasd that It iwlatra to tbr flrlug on lbs Bar of the West. Tk; i»*iplr ar* grSBlly uiciird Tl.eiw weni uodnmnu-stntiuua against Llrui. I Isis, though grral iirliaiily to LiM'W what he "SIUS Inr. A'-i.'•*«*,<«* . Jsnaary U A di»p»t<'U lucrlvcdberr Iroui l liarl.su.B, SISiis. IBSt ttu- rl anisblp, SGir uf ILr W*»t vlt. 1 i|d,'<l to relnluii r Furt Suiui'Ur, dua u*..iiuiig, wlisi. tbl bB'trrlee uu Mi.riis Islsn.l ..¡M-hid 1 Ire uu urr kiuiir l*u A.  I >t ibr Star of U.r Wcet, I. a'.. l.*t|..l. Furt S. Washiwoto.w, January 10. A Ui: piicU Iroin KeiU to the Seoeasioulsta ,'ivra tbr details of the firing, and aays that K.ur ball* stiuck the slramsr's hull. A purtiuu ut the dispatch Waa roufldentlal tu SuiiUirm Seiiatura, but il is understood that it urge» them U'l remain iu their seats l.« delr.it obj -tiuuabki ltgi»li*tlou, and tbe Lur.tlrmatiun o< 'I'-Islyrr o» Coii.vfrvy ol <hr pf.-" of Liiarlrab.u .s.-uktor Wigfail ¡.iibiiUy declarra that the I’aluirtU* Bag will l>e sblr tu rnter CWlea-tuu until every ul Fort .Moultrie is dla-.i.-tiitU*). Iti'liable authority says that tbe SUr of the Weat will br seut tu Cbarleatou unlew the President rbaogea his mind, with ample ns'.'al force to engage the several naval batteries while she ions in snd lands her men and CUtfO. It is intimated Iu olflcjal circles that tbs •trsin revenue cutter Uarriet Lane, aud the frLale Brooklyn will both accompany her next effort Senator Pearce bat yielded to unlside preraure, und united la s renuett fur roBVen-ing tbe Legislature orMarytaad. Governor HicAsatiil reeisis. Tbe disunion movement in iUltlmure i* beaded by Custom bouse uf-ficcn, who ore the special friends of Mr. Thoms*, Secretary of the 1 reasury. Mui'b reuiark la eii-iled by tbe irausfer of A-Ob.lM) iu specie from the Bulrtrewury lu New York to this city, witbont any snlil-cirut reaa-.n Iwiiig a*->igued. This ounsual .roceudinir is uut uuderstood iu UnancUl Ir-les, and tbr prst> nded cxi'lanalious are uut «aúsfarlorv I.* I liigbl Mrs F.i«(cr aud Mn. Doubb lay, wU™. ul ullii rrs In Fort Sumpter, ar riv.-d I.-, t'ar BouUiern boat U la sUted that lb- CborltaluU )*ropl« rrfiismt to bart.or . ib Ui-i* 1-. i«grneisHj ctt«litr.l that Dell Uli will be- appiiintrd .-(ei retary of the Interior, 11 lii.b'.l Ibrapliviiutuirntl» uut already luiule. Tbr Preside it la nut disposed to selec s-’iitbou mi n. It is «tr|| understood IbM I .Afustor Clay dor* uotinl) ud pi i-all t uiret, I ln|.' of tbe C'l.inmiuee on (loinmrr. n pi sua-' »u tbu ap.riinfiuebl uf Mi. Mclnlyce ss Cullrclur ut fbiarlesluu Tbr 0| u*p TvriiUiflal ( ommiUec have aiilb ...ar u-gmliii.g tbr V"rritory S’ .ipir Grvu be» subiuilled Ibe bill tu Í r. St..I Aewir 1, for the purposr of (eUing bt* ppruvat. rbrre ar« two amrnduisuU to ibia bill wbb li kat* uut brtrloturv bevn lucorpora t«(l In Irrtl orial blila-«n« is gttarsnUHiIng the rights uf prlvaU; pn>p«rty, lbs other problliTtlug tbeTirrlloilal Lsgislaturs from luterlenng wilb ui legislating agadust prl-TStc pr.iperty. Thrae ouinudmenU are luti-{MMod to br ubJecUouabls pi tb* Kspubll-I aus, and beuce tlic bill has been aubialUad tu Mr. Hewsrd. gulahrd co-oi>eraüon delegate* 1 their cunstltuents os a unit lo susuiu tbe acUuu of Uie Conreuiion. Tbe secession Hag prascuied by the lad'et is now waving over the Capitol, amidst the riugltig of belts, the firing of lamnon, and the cbei'rlng of the ¡>eople. The mo»i interne enthusiasm iirevails. Ksi.iiou, N. C„ January 11, lJ«iO Both Houses were eugaged, yrsterday and to-day, on the State ConvenUon question, which has been complicated by mixing Btate coiislltutioiial reform with lederal matters. Amendment» foraii ojiep and fora rcetricted Convention were offered, but no vop; was taken 011 auy. It 1» the ape. lal order lor .Moimpy. North Carolina Is oonservatU and woul.t respond to lUr proposition for an equitable adjustment of the (iiUicultiee, but will have her rights at all hazard» This i« tbe publicseutlmrbl here. WssHiNaTOX, January 11. The Presideut has made a formal order, directing the beads of tbe Departments to withdraw all tbelr atlvertisinc patrouag from the (ouslitullon new«paper. The im-modiste cause of this a.'l 1» supposed to be the censiires of that journal regarding the spndiug^uf irooi.» to Choricstom Ex-Sec-retary Tbtiuii)»on Las replied to bis letter of acceptance of bla rtaignaliou. While adberiag to his apirJ.,.«a lurmully exy.rctsed, implyiug a breach of Cabinet taltb, be speaks lu iTie kindest terms of tbe President aud hi* patriotism. A private letter from Florida, dated Jan uary Tlln savs a number ol delégalo» fron* West Florida express themselves lo tbe effect that If the Btate should secede without .a proper general underetanding, they will secede from the other usrt of the Stale, and all west of the Apalscfutcola river will aunc.x tbemaclV'S to Alabama. IVxsBitfOTON, January 11. At a private dinner party yesterday, high words passed between Senator ToomlM aud Lieutenant-General Scott. According to relsiions in Congressional ciralea, the conversation turned on tbe sending of troops to Cbsrieston. when Mr. Toombe expressed the hope ibst '.he people there would sl*,k the Star of the West. Tbe General wilb much esmestne»» asked whether It was )"i**lble that he, aa an American, dealred such an event, Mr. Toomba replied alTinnatively, and that those who sent tbe vessel there should be sunk with her. Gen. Scott thereupon said be was respon-tlhle tor wbst he said, and M'. Toombs re- lif* The loUl jwpnlalii.n <.i' N.-w .Vk-o.; CO, Including the Puelijo town», U «ei (loa i-at eighty thousand. Great dlllU-oliv u«. evrw-ricnccd In likit.g thecemius,ine usiu. lunabitauts not undarstauuing U*e >>:,]< u, and suHpecling that it was tor some j.iirpi«i<* ut laxatiou. , t^A mail earlier iu Crswfor.i c.innt>, Iowa, -Alia chased by wolves a tew night* since and finally eoiui,eil.Al m uk. refuge in tt tree: where he rema.neel uuiil m'.ruin({ lialf frozen snd frightened nearly to death’ Tbe savage beasts growled around bl.u lU. til about davligbt, A'b'^n they to.ik iheir de parture. The earner’- hurte waa pur-uud by a (lortioii ut the pack, and it 1a »U| ; r v. t to have been eaten by tb»im i-(?'PI'i»IX lut» I.-reived a« P. t-: , I’ u. -ld.7.'ai,0Ul> francs, wbicli, ihoiic* L.i.. 'u itself, 1» but 'lllle fur tiic workie:' ..r t l>en-lTC Gr--enim«»t, TL P i. . nutwithst- tiwt lii? ÍMirisiEj'ji _ 'i See.wUl . J. OSUifE tfl j.iovinee;. - 1»    it. present- -u    Utóst «<- ft* f., Biaryp»'-prAl<í<»ní ,1 be. be said:—‘‘/k-wniu tua u. u,.-. m;‘¡!, i. , fiuH«/l." ^TA boy, named 8berwt«oi\ M.lier L. ,f lu WaUingf'jrd, Conn , un the ‘J8lh ui; , ,• the age ol ten aud a ball yeoas. vVueu ;!.i e.-yeare anda hslf old be was seized witb ei.; leptic fits, wbicb continued, averagúig occ every two hours, unul bis death. Oe.a . t.. ally be would have one hundred l.-i (a.;-, e hours. For a lew wvek* before hi* dc.ali. he had one hundred of there tits . vr.) tb ' ty-sii hour*. UrTh* center of 7<*//i*/jrb.ii. f .Mi:--. ohuseui is aliout tme mile w. rl uf the Sia'a House Buatuu. The ceuler ol tl..- t./-*.'... of .MaMat husftts is iu the e»"ier|v pan c the city ol Won.stcr. Hall the'frrll t. of the Sute '« wltblu torty-uigbt mil" r Boston; bul/the [lopubuion 1* within thin v mile», and half tlie pro(i«ny .wisetiied i-witbiir about thirteen miles uf the oily. fgr official inlormatiuu Just receiv. .1 from I’lafi repreaents ttu im-iiiaiii high giro over the prospect of disunion au'l .Muriuon Independence. Bricham Yoi.ng prucluiiu» to liave prophesied the ¡.'(-sent condl- rl'ed'“You have knurrat?*» for,-ienv. tío» "f ihiuge-tbal the I*or'l ..onld uvei- l*fU‘ J.'l hof htl I- ,n‘u a>e»i.(4»r (irt^Bu lo r«*port & bUl ••f Pike's Pf«k ^ UsB Uf* L_ i-#r m , I ti,* ‘ . U.*t :* I .'J fr.r ib.|»^“*' I' ,    •('{»' *» I rij ; .Ml.,    .«    ih* i'"-i I NrtSMk, in lSu«,ji ..."    ,    t|^ •k»i "I Bi-i*'- ■ uluul. I I 'Mi t-HJiijlqj lb" eilb «•'Itbt'l -■ Ai“! MoirfosiiiuiT, At*., Jsnaary lu. 'lbs ConviiiUoa, wtncb baa bssB In *<«■ i-rst tsstlou all day, adjourasd till Uu i.'i'loek u>-iuorTuw No urdlua'ice of .'•ssluii baa |i*ii**d yr\. Tbesnbjei’l Is frsely illsruau-tl, eli'i Isslruost certain to bs passed lu uiurruw Tw-. couiiisuie» ol uisd laft Ibis .-litciuoou for M.ibfle. Niw Yoga. JsnuwT llib Ike Trlbaae stain at Act tbal Mr. I.I»-ulu Ir.* tiiiibr. .1 Hsiiiy W Inter lía»Is, of B'tUiui..'" s -last 111 bis tibliiel \i ! Jti.'i.iu    f'is»i Jsnusry 11 l-t    A    P. Isylur, ol the I'. A M,irlue t    Í    j    ll I    iieeji .litiu bed from thv Biooklyu I I: ji r>.    Ss, and iirdi ri d tu tbr Vt lib- I    ’    Vf Uiiit    llirrai Us, vice Mfjoi Geo. H '.III,I, ..ic.rrd I.- tb" raiiumaud ul F'jrl W ikbii.cioii, oil Ibe I'otoiuat, where a i .iiu ,    ti.v    ut    'uHrn.i Ui»rlars bate l-ri-ii tem ,,    ,    !    '    '    '■!    -    Iliu'.id. Ihr,II I Cijl-iTyriH.b»..', -I,    *1'    - I' I t j( , ■ 1 ■    u"’*"». J' I «III F Id |, il .ji ill ! '. c.iig dl*;«»iih b»t lust bssh rt-,    ,    .    [i    I    v»'* I-..'-G.'II. I'* arlestoB, 11 o‘clu< k St I, I    i.‘,    'd !.i. !*ie'u ii»ii*iiiwi-r,**r*qulnsd . . i    I    Cl 111 -uklju ordered 'u Cbarlespia * II    II    ...Will    h.ir bt-rior-uw id 1 si-ea.- 111 ' !u    sin jptr    bul d .nscl-fiii ed iii,ui -j, ■ ‘ V, l.ouijiyn I !, 1'.' I ■ i'l"iii I" III I .ITU *, kscaii |irf .u'l-i' ,1.11'I Vi I ,t I., . ai'ptl'h Pi till GllTSrilor Of lu iinuuL.*-''*»)- A"’*''*"'* It-rongb biW wm and .1 sed pi iiit'bi I all • uutpromlse* II It guea on, and tbr bast bnTjtn oi m J ‘ - "«i “ *>*e Und will m^e a gulf Um* ^ bss l.e»M loim.d    yoBttotl-ti’' ffv .ara, and are aware '«mj y oj, sibie.'’ Tbe matter here ended, but t' subject, it Is said. Is now in the baud* uf h.eud». Il 1» probable tbal Ibe Miis.sslppi delega-Gon will formally retín- from Congress tomorrow, C'HaKi.BSTO'r, Jaunar}’ 11, A private dispatch to the Courlar say* that the Federal troops have abandoned all the forts In Pensacok harbor, excapl Fort Pickens, where they are concentrated, and tluu HOO men have left Mobile pr surprise Fort Pickens. WiSBixoTON, Jonnary 11. l.ieuL 'iolbolt rejiona that the condition ot Fort Bumpier is not *0 faroralile as was believed by the Goverument. 37 guns are mounted ou tbe first tier, B on tbe third tier, and they are mauupfigotben. Tbe second tier of embrasure* is bliK-ked up. The tort, be tbmki, esn bold out for two montha wilb Ibe present supplies, there being pleuty of fuel aud good water. Tbe avatement" of ibusdant suppUea, prolisbly, were made by tbe ulllcerA, tu quiet the aje prebeualou» of tbelr frlenda. Mitjur .\nder-ton’s brother bw repeatedly stated that the aupplbw were abuiulaiil. It Is sold tbe Adiiilnistratiun is di-ter lulued to sen.l supplies at all hazards, and ibe JnlUei hi» chca. n i-eo' ■ lar .Mr. Joe! I’rHtt, of \ emob, \ 0, di»d Very suddenly 011 Ta«-dav He lad ¡ .■ thered bis children and tbelr tsmillcs hi t't. paternal mansion, to «pend tbe N. w V.-ai » day In a socls! re-nnloD. t*,>nu .*.ft“r illu' ■ ,' he complained ol bi-liqt unwell, i : a rhort-.y after died. l-g" The gold which I sme Pi «« V ur..’ by the Persia, from Liverjiool, ci-:    it- time of tbe panic, a week or two og.- , -ward ot Ri.lOD.OOD, weighed 11,700 ,^,,.'1,, , and loaded six express wagon- t-quite s consoltPiry sight to tbe ,-rui. ; a mercbanu, in the bi^toftbe bsrd ti to see six hones aach puUing a w .gm, of gold along Broadway, Ijr Tbe citizeua of Beaufort, b. C.. i-*v erected a redoubt upon ibnoiitaklns ui iL. i-town, to proteei tbem from alts» ML Ii c,.u sisU of * bslf-sunken bstury. wirh u.. ten feel wide, pierced for three cLabt.- u pounders, now in po**e*«lon of Ihe town :. tborllles. The nuuparU are eoiiij... ;l«-Kulded with turf cut ftoru the ncigntiurb.i - i at an elevation uf about thlrty-iiy.- 1. above bigh-Wttter mark. It cumn.aiid.t l-.-" Koval river toward tbesoutli-eani,l!;eirci . aitn also the rear of th* town.    ' that It re|ienied, to-dsy, that tbe Bruoklyu i will go duwu, and. If lieeesoary, engage ibe I Iflr The newspaper* In M«-u.'bii -.lli . „      3,    .....now advocailiigtbe repeslot tbl IViruuat LLt'jerie- ou M. rn* lihmd. wllboiil crossing I Llbeily Ait,bíAlJ*» the Boston t'uuri.-..i. c the bat,while auof er sUumer escorts li.e, i>.»u,n Pwl,    bnriULtiehi i;- Btar Ul tbe West to F'ort Buinpter.    |    ILwlun A.lverltser,    iTitslTcl icid K .el.-,.-iil It is sssrrteil, on spistr.-uUy reliable su | B.-toii Juenial, Piti«f..-i(lXiu' Gcii. U. Bl 'P**'«U.UUJ.    '*eu. U. »s I W-I..,,, «a-....., rtgsrded by Knitncklans here — - i—--*- > goes into the War Dcis.rtnieul. i,cm IF M |    ' a uecioedj Giourc»terTsuiftapb,    tl.ir..»ubi,. i-„,, “"o*Vu“ “T*.'" ,    .    u    I    Newliarnu'c' H.-rsit |-ivui-jul!i p Public otilnloi.    Is waverlug U lo Ibe Pfc*-1 l.swrcnce Cuarlti    iirciiii. iii    u-    . ui- Idcnt » pojley,    !    Groli.i. Mcrrn.-z The TImi*’    1 brrra|"iiidi-ntl    refi-rrlug lo' t-4^A short time    slme Mi the dllficulty beKveeii Gen. B.-ott Slid iP'Il ator Toumlis, says during the cunvrrsatlon Get. ."tcotl iiiod» some Severn remarks, and iOon the lie wa- given, when Gen. Bculi rose to retcnl It. but Bcnatur (fwln Inter fernt, .lud parted tbrni. Humor aays huslfle notes bavr p.ia*ed be-Iween llism. Ill lbs Cuoiintitee ol I'hlrty-turee, to-day, all proposlllcua bereP'lore submltP'd wcr» dia<'ua»nd, In eout»<|iieiice ut Mr. (Lorwln's r«K.rl not being fully prepared. Kellogg, uf iiliBuik. Kutt, of Arkauaot. Aibuus, uf .Mt**acbttsetU;Tabpao,of New Haai|i*blr»; Huiuiibreyi, of New York, and others •poke. Nothing deilnllc was conclndeil npon.aod they adioumnd till U o'clock on Monday, wben Mr. Curwin says b* will lual.e a Unai It iKirt, Mill. <d I'ullcc Beracant Mllbcr, -.fib. ,-i,ir Ward, New York, w**apprua.-lud .- ?. i; In )lii«dway, and, allei suii.ii pu iiu i , cuiiveroalloii, wo* offered a 11. w clothe*, f3& a Bi..ntb, Slid bl* . ... •    - trayed P< I UatleaPin, If bi wuii'i' . - . pany tbs unknown msii Boiiil. u . > .ut tbal sluiUar pro|>o*ltioii- b.ive I. ? tu Oibsn. 1^ Litbograpbyls *11 art i.r-. :.. ? u, ssrulsatmliuvtloB, and perform» ■ ■ ,iu| ant an olTlce in the gri-ai buslm lisblug, ibul few p. nona proteit.ly 11,...i, how very rscently It wa* discover».! i. Biharf,a well knuam engrai. r, ' i... .ii, 1 naar Umdou, laat mooth, at lbs «..e.-f . Was tb* first artist wbo |ir*ctl».d ml, raphj lu Elu^d. He was Uim in Miiu-. r and b-arucd the art fi -i,. la Ul* year I Ir. I-, .. a. .    .    I    Bcnnofrldrr,    wbo    luvritp-d    It.    Ik    ba    ( Tb" detective ufió-ers lru,o New York I „ded lu F.ngltnd furty l.mr yaar. hsv. rccetitlv maile discoveries Which lead' (lllle diri-rtiy 10 Uu- mlddb- isirt), wbu iitr I HTHlratu I rafts, ol C'arleton, .*«. I< ji, l^jcntun iHiyd sw-hmiiier, St P.irtlsud, . u II.. gullsted tbs bVpothH-spiri boml* of Hu-... > u,,„.-leriordi-parliueil. nb ,HLt> Is not sow In 1    i*'*    ^ the.-By. i:*pt Bk-V...utiime* P. pu.bUu i.“V IT. I' orgaiilzstloiianbemillUaol lb-District cl    »J'|¡    *m..k.d,    on    Malurusv.    wlib- f'diimt-U, 'Ud lln.l- tlial It is .irong snd, ! Tf”'*'hr msPme, |..t the imn.-s. ,,i elTm-iive    fi    ;    g.inug rate, aud all tue crselc»* had been Tb" ariW'meiii*lu*LU.g will, wltliln Ibe    ,*’*'1“    '    ‘I'l    ' nei. lew .1,3 , p.uvM.' »i,tll.i.ut Iswlul    ' bin > here |u d"K all ^ irglni t iiiJ MsiyUtid '    * • b" I ' I Wa* - iiiiblii'-dsi any •Henipl *t tn- r.suiii II I»    A    «oupln    ol    "l.ivii'    '    wen the puriHwi 1.1 Mr Hu. ban .ii to vi tu ih» | H'lrGur.l, 1 unu , Issl , I , IV’iflc Kslln.sl Bill If It Is «"lit lu him, ! I'M"» "f tw.niyr.ir i.-t'.    |: Hi# iili)iHtl..n ll ij.»t lo t'jc m. Miire llsell, hlitloahslh. .*11* i.nlliig !« ;rr«l ilchl In the pfea.’iil .uudllluii ..t the 1 ..iiuiry iM.rti III F.njLiu.t......... *<■'1III.’girl’-j.ni -I'l- n-fiir.. ,1 ' ■ i.' tii'irri, even p, >i,.- d' ; i«.. ilu-mail - ii.ii’An.erl. j.j-.it and v.»Ucd S frlriid - liuil**- iki Hal l.. AKIILLKRi HLANTKD AT VICK.ShlJKii;    ' I falhi-rl iud. While ¡ .icsiii,- h pi -I, I.- .1*1 S-'-H, Mfl ’ Wa. - I irrsd HI rtlll.-rr 1    . this umming. hy Uie (iO',emi : . .Ismi irr 13 liksbiirg e«r.) „    .    11    r    , to l.a.1 *1. 'pi.-stloii all passing boslt. PlftesB |uu* war* fired, last night, on re celpt ol tb* newt of the Sm-ettloB of Ala-bsus sLd Ftwflds. Isrl) i-sllr-l, sod t. > -il'i | li”tWnu the pair, thus , u.ully iiit.i.1,1 a .s »u alr.iii.; Ilul IhfJT ea. I. irui-n, ' ' -l.ii’ r.lber BBd ILie up uoi was 1 -tg.-d till/ yssra,tasjilsd l.is old *«"'.> BB"d fort) six, who WB* rssldlug In iUi I with tbsir own suB, a young mariltd I ul about twsBty-lv*.

Search All Newspapers in Cincinnati, Ohio

Advanced Search

Search Courier

Search the Dollar Weekly Times Today with a Free Trial

We want people to find what they are looking for at NewspaperArchive. We are confident that we have the newspapers that will increase the value of your family history or other historical research. With our 7-day free trial, you can view the documents you find for free.

Not Finding What You Were Looking for on This Page of The Dollar Weekly Times?

People find the most success using advanced search. Try plugging in keywords, names, dates, and locations, and get matched with results from the entire collection of newspapers at NewspaperArchive!

Looking Courier

Browse Newspapers

You can also successfully find newspapers by these browse options. Explore our archives on your own!

By Location

By Location

Browse by location and discover newspapers from all across the world.

Browse by Location
By Date

By Date

Browse by date and find publications for a specific day or era.

Browse by Date
By Publication

By Publication

Browse old newspaper publications to find specific newspapers.

Browse by Publication
By Collection

By Collection

Browse our newspaper collections to learn about historical topics.

Browse by Collection