Order a high-quality 18"x24" poster print of this page. Add to Cart

De Surinamer Nieuws En Advertentieblad Newspaper Archives May 20 1923, Page 3

Low-resolution version. To view a high quality image

Start Free Trial
De Surinamer nieuws en advertentieblad (Newspaper) - May 20, 1923, Paramaribo, ParamariboPost Houder big de a Caners. Dinstag a. A. Vertregt de Heer w. Van Lier Post Houder big de a Caners Naar Zion Stan plaats via Albina. It. V a de school Zal thans dus Geo end Worden of Graman Staal Kondry. a a Siva Plein Zondag so Mei 1933 1. A a. D. , Voetbe Lamarsch Theo Smit. S. A de Golden Roos ouvert., a. Schubert. I 3. It Ernaniz Fantasie Brillante g. Verdi. A f 4. A schoote Werfeld Wals r. 5. It it h. Klein. Of Veel Guldig verhoek. A by of. Wissel Moersen y i a # "xyyy., of 19 Mei 1033. V a 5 a a a a a x Inkook \ Verloop v Quot Quot i06.�? x ,a,65 a 20.�? i Amsterdam a Londen ,. Paris �05�? 12.30 17-50 3300 2561731 75�� a a 4800 new York ? a .68 y v i a-75 y a Canada Ivy Quot a by. -6 a a a Quot a.71 y deme Rara a Vav a Quot a a a -68 a a Ltd a 2.65 by a Quot a it a i Tver. A -v-&Quot., Ove Zicht Van den i Tver Van proud ten Enz. Over de maund apr. 1923 Afton Derijk in Vergeli King met apr 192a.aa by by of 1923 Vij v a Bacovin Verschel / pkg. 2336 6394 Bacovin Virgen a v a a. /. V v a Bannen. Y a a bos by a 41a Ivy i 38o balata. It pkg. 17032 by. 20530� Bauxite ton v. 1000 pkg v 684 Boonen Black Eye pkg. 805 a 2811 Boonen Andere pkg. \ a a by Yyi v Bollet Riemel Yyi pkg. By a a a by Cacao. T v a. A. 9250 vhf 28749 Coc Snoten exy a Stuk a a . 100 cokes vr.vws-. . Gomma a pkg. A a a 400 Goud run. F Gram 14288 by 11193 Groenen Versch pkg. 1188 2901 Hout rond of Vierk. M9 v 48 t a. 1061 Hout letter nyx by pkg. 8210 nyx 7455 Hout Brand st re a Yvo. Beverkt Planken amp a. 102� a a Dwa Sliggers my xxx y a a a a a it singels studs a 5000 a Wassi bitter pkg. By a a. Andere shorten pkg Houts Kool pkg it i a f a Holden aluk1 \ y a v 135 Hui den pkg. 3714 a 2300 Katoen. Pkg. A v a Koffie pkg. 397173 Koren maps. Pkg. 3120 Kool Teer a a liter 3700 Krapp Pitten or. Pkg. A Lemm. Of citroen pkg. Gelasse liter a. Me Belen Houten Haarde ? a a a a i 215 Nicou Wortel pkg. A it a a Olie Cocos Quot liter 144 a palates in Andere a. A 7 Aarder. A a pkg. A a a 390. 3235 Runder Horens a. Pkg. A 1 rubber pkg. A \ a Nijst Gereld pkg 24600 a 4000 Nijst Onge Peld pkg. A. Rum of dram k 50% liter a 18795 Suiker in product pkg. 1036644 832408 a 2e it. Pkg. 38180. 17433 Sinai Cappelen v pkg. L 1330 1 a quote a a a Touw Werk pkg. 1 Quot a f a i Schlimm. Pkg. 459 bezels. \ 7 pkg. A Kruchten Verschel pkg. A a a 810 keep Ruwe tag it a a pkg. 250 a a a v a genes Kundiger Dienst.9 in verb and met Het verme ende Reval Van Gele Koorits Dat Zich in de maund september 1922 Zou Hebben voor gedman Aan Boord Van Het Sto Oschip it will am Burnham of Reis Van Suriname Naar Noord amerika word i Erbil Berend Gemma it Dat vol Gens on Vangen Schrijver Van den direct eur Van de 1 International health Board the new York Het Voort Ezette Onde Zoek Van Dit Reval Dat de diagnose it Gele Koorits Zeer Twiefel Machtig is. A v. A. Ges Laad. S Blickens on Vangen Tele Grabisch Pericht is Mej. A. W. Ezechiels the Amsterdam Ges Laad voor de help Kate. A. Voor Het examen Fri Belen Aff Iier slam den de Dames m. Sarason Graaf , h. Is Bellen c. P. Darling. It de Heer r. Fernandes slam de voor Het prac Tisch Genee Kundig examen. A a Vliegen. De Franschman rent Moineau oud Milit air Vlieger heft den Hood Prius Der Aero club Van fran Rijk gew Onnen door met Een Ballon 258 pm. The Vliegen. A a a a it a a a. A. De Tweede eur verde Prius Werden Eveleens door Franzchen Behwald in Dubois. V Het drank Vertod. A Quot a Quot a a men Het drank Bod. A Van it Washington word Pericht Dat a president Harding Zal Worden Aang Ezoch of Over leg the pleven met de Naties die Het Hebben Van alcohol Ische Aan Boord Der transatlantic he Schepen Verp Lichten Suellen. A. Zal de Kamerik Lansche wet. Die Dit Juist Verbiest Niet of 10 Juni in Werking Kunnen Nevreden a a or Het tot Een verge link fee Komen is. A. A a. Rec lame. La Erova re paid big door Het Werk. Worden us Nierenz overs Pannen door us Beroes ? Dit is Vaal bet Reval. Werk Dat de zen Owen instant Spieregen in wendigo Organon Schoket of n in Aan raking Brent met Nade Elige Gassen Seroor Zaat Diwi Jln Nier Walen Dit is ook Het Reval bit Werk of voc Tige Plaa Tsen in wis Selende temperature of met Stop Bewz angered Lucht. Men Aarom Konen Rug pin nine Walen on Stoken Nierenz of Blaas in Rhea Watiek zoo Veel Voorbij Mach Nisten chauffeurs stokers Spoor Arbeider schilders Metselaar min workers Visscher Glieden Enz. Als de Niue Sterk Verkle urd is of Slechta Riekens spa Raam of the Dik wills Komi Pisa link is by de loosing in Bezi Ksel Ach Termaat of gig last Kris it Van Dunize Lisheid Rug pin in hartal Oppinger diet gig Verd acht the Zion of Ernstine in rust Cullen u goed doen in de Waal Canmer Keljik doen Verkinderen Maar Een special is Eveleens Ormid Dellick Noo Zakel Wjk. A West de Nierenz open ver Stert Deze door Fosters Rug pin Nierenz Pillen. Zip Tallen de Niery a in Staat Suellen of de be Riften the ver Werken die bet Bloed Pederven Deze met de urine adv Oren in Het Bloed rein in Krach Tig Maken tot Onder Hond Van de Leven Sorjanen. Geen genes like grand Van Pierz waste of wee Staat Foster s Rug pin Nierenz Pillen. Zip Dienen Enkel voor de Nierenz in balls in daa Ruit Voort Komender Walen. Alleen edit Wanner voor Tien Van de hand tee Kening Van James Foster of bet Etimet. Foster s Rug pin Nierenz Pillen Zion Vei Kring Baar in de Bek Eude Apotheker amp f 2 per flacon. 2 Reen Van Velen. V men Schrift Onsy. A a a a belief a verhoek in u Deze Weiniger Regelena in us Blad Opte Nemen. 1it r a. A a a seder Renigen tied Geest de Sirene a or Imaal drags den tied Aan Tol groot grief Niet Alleen voor de Bewon ers Van de Kom Onzer stad Maar Voial voor die Der Buiten Wicken. -1 de Reden Hervan is Dat de in reparative is. V \ a a a a a a l.-, a. Gnu Zou Het voor de Quot Van bet groot Ste Belang Zion Indian Dit Geb Ruik Der Sirene Defin Tief be Kaald Werd. De stad Oklok immers word door Meer Dan half Paramaribo Niet Geh Oord Ziadat Dit minder Geluk Kig half Paramaribo of de Sirene Blip it Range Ween of of de Hootte Van den tied the Bliven. In ver trouw Dat men Dit Rech Matig ver Langen Van half Paramaribo revening Zal Geh Ouden Worden. Quot. V �����.? a. A a . It v Volg Aarne Nameny win to Venstrand Schrijver of Dat Een Wensch Van Velen ver Toulkt. Daar Enboden i Jet on Dit verhoek Wel voor infill aging Vanbaaren win Steuben Het met Gra Agte in. Het Belang Der Geh Eele Burge Rij. A seder de Sirene den tied Aang Eft is Hiering Meer Een Heid Waar the Nemen in loosen de me Este Lokken Merkwa Ardig Juist. Quot Het Zou Jammer Zion Dit a a no adige in goed Koope Middel Piet the Bliven Beholden. Sint Paulu school m. A l. O. Over Het Heden get ind Igde Ein examen Der st. Paulu school slam den Alle 15 Lee Lingen t. W. De Jonge Leerena. W. Arno o. Berk Aveld a. Bosch Reify w. Chin a Paw l. Van Der Jagt j. Jong a lock a. Jong Baw , j. Lichtfeld f. Lichtfeld. R. Robles de Medina Straker j. Tai a Pinr Tjin a i Jie in i Tjon poem Gim. Dit is seder de school Het m. U. L. O. Exa in of Neemat toil h Hel examen Deel men of Neemat 1915 Het groot Ste cantal Dat Aan a a to pre Dikant. Naar a de West melt is tot Derden pre Dikant Der Hervor mde Geme Ente the Paramaribo Beno emd is. A Bron Neger Sonnekes pre Dikant Dier Geme Ente the den Helder. A v. Quot a. N. V. Or win vestiges de Andacht Van Het legend up Bliek of de Gewin Ligde Rankon dining Van den Van Het Algereen Nedcar Mandsch Verond in Thalia of Dond Erdag 24 Mei. Was de Aan Vang Erst be Kaald of h a 1 f n e Gen thans is Deze vast Gestely of 8 our. It 18 Mei 1923 of be vestige in Het Beneden Lokeal Van Het Gebow Aan de Agenw Straat 22, nude Van Sypesteynn school. v Quot a r a a .v-1 a r a. A r. 1. A a a a a a a a a a 1 a. A \ i Huw Eliken \ Paramaribo Jacques m. Bro when Sophie a half hide. A Reinhold a Junker a Martha c. S. Mok Kum. Christiaan l. Forster in Emelina m. Peruti. Lukas w. Pengel in Heloise. A. M. Schown Man. A a a a Naar win Verne men is Jde Heer e., on Slagen districts commissaris Vai Cottica Heden. Of 1 our Uit de preventive Hech Tenis on Slagen. Poster Ijen. A Raj. Posts Luiting voor Albina in st. Laurent Kol. May Boot is be Kaald of Dinstag 32 Mei is . Bitt 1 our. Bargelt Lka p Tandri v Het Vantoor Van den. Burge Rijken stand is Van Inge Onden Buiten Der red Actie. De Stu Ken ook Welt Niet be plaats tin a Worden Novit Teruggi eleven. A.3m. De r. De be trekking Van districts Gene sheer of a Lina is Indergaad Niet Vereen Igbara met a de waa Roeming Van de be trekking Van districts commissaris Ter Zelder Plaatve in Wel of de Een Vou be Reden Dat de districts Gene sheer in Vele Evallen Zion Pratt Ink Moet Serwaa Roozen of de Wercza Ameden of Het Vantoor the Ferric then commissaris gooral o p i.1 d a g e n. In Een Der Allier ver Chenen Dag Bladen is. Bereider of Geweken Dat Het flite link Niet Tola Attaar is big Gerecht Elike Onder Soeken de Zelude Persoon Gene sheer Rechter commissaris of Hul officier Van Justitia the Laten Funge req. Jug Dit Bez Waar Zou Welte Onde Vangen Zion la amp a in Albina Der Geliske Aang Eit Gen Heiden Zich Hoogst Zelden voor doen Maar wat Wel Niette Soorko men is Dat de Gene sheer die Tevens of Vantoor Moet Zion Zion Pratt Ink Hoe Ong Aarne ook Serwaa Roost. A men diet de Zaak Nuchtern the be Schouwe in Zich de Mstan Dagheid ind Enken Dat Wanner de Gene sheer District commissaris voor Dienst Zaken commissaris Eenige Dagen Zion stand Quot plaats Verleater Geen Gene sheer of a i b i n a a Zwezig is. A a i get Echt Genotte Van den Gene sheer die ook Gene sheer is Maar Niet in Dienst Van Het Gou ver nement mag in Deze Niet desc hound Wor den Het Middel of Beide Betre Kringen ver Een Igbara the Achten. A de Hidige Gene sheer is on Zowel Gene sheer in District list commissaris Zeer sympathies Enik Geloof de Heele be Volking ook Des Worden or Wank Lanken Geh Oord h die on Aan Leiding even Het Kolon Iaal be Stuur belief a in Ove Weging the even de be trekking Van districts commissaris in Gene Sheern the Scheiden. Eenige Albino Sezen. A ? v even Lachen. R . / Rienkje haal Eeast Een Saartje Tweeden rang voor de Kot Niemiel a Adelija Levrouw. A �?�/4 Viuf minutes later Komi Tekie Trug in left twee Vaartjes Neer. A a <4, wat is Dat no a be debt twee a Vaartjes Wersten rang Meeg Bracht. ?. Y. A Levrouw or Waren Geen Tweeden rang Meer in Toen Dac Hujik twee Maal Een a ook twee. I concert Cor Anis piano met med Werking Van Het Mannen Koor surly amp Ainslie 11e Der Tafel v v. Or Cor a n i j o. Quot i in den Heerma c . To Viool of Dond Erdag 14 Juni s Nain. 8,30 ure in h a Lia f 2.40 beast in Beer. X f 1.80 a. Quot Quot v loge in Staples Midden in Achter rang. A a a x it listen Rou Leeren. Vaartjes Vertri Jabaar Winkel B n e n o. Slerk Van. 1000 Balken. Quot a Sara Macca Brunhart in Elke a meting Pon ten Knien late Kwal Teit Wasj Aba. Sin gigs Alle shorten Van it grow the Brach Booten the hour. A a Agwert a word Aang Nomen in met den Heesten Speed of a a Nette be Diening Gegar Andeer big de Zaa Smolen. A de in Eft Iez. D. Q. Bruy Ninffa. De Sav Ontl to Van Het 4 a. A a. A v a a a a a a. Klemsen Keder Mandsch Verond Ter Teleg Eneid Van Het 25-Jarig Bestman Zal of Dond Erdag 24 Mei . Of 8 our i plaats Van Hal Negen of in it h a. I i a beginner. I a pc Vav a it Algereen Tedei Kedsch Terboyd 0b0ep Suriname. Void a a Ter Teleg Eneid Van Het a \ 25-Jarig Bestman Van. Het K a. A a a of Quot ,. A. I r Dond Erdag 24 Mei 1923, Des avoids 8 our in Het a it h alias met Wel Willender med Werking Van vers Chillenden Dames in . A to gang voor de Leden met Eteoe Dame Rij. Quot a Jon Glieden Beneden 18 Jaar in Meer Dames Uit Het Ghezin f 0.50. De Tregang Skaaren voor de Leden Cullen Worden Thuis bet org a voor Niet Laden Worden spechts Tregang Skaaren Beschi Baar Gestely Tegen t 2.50 per Persoon. _. Or is Teleg Eneid voor Niet Iid Kaaren in Meer Dames Kaaren the tee Kenen of listen Welke Beschi Baar Liggen big den Heer a. Pm. Samson Apo theek Hoer Ostraat Van Der Schroef de Scheeren Kap in righting Neer Landiak in in Het a a Park Enop den Dag Der i Toering in Thalia Van 9�?12 Nuren 4�?6 Nar. ,. Quot of Dond Erdag 24 Mei Des Morgens Van 9�?12 our voting Vau 8�?9 Nur in Thalia. A a. Bet Lidma Tschap Van Het a. No v. Be Dragt ten Minste f 5, per Jaar. My Tjon Kwie sem. X y pats on Vangen Een groote Parij Brood Suiker v v end a ice Pimp Iii As Pritzen Toneu Reerend. A Tow it Wijt Seim. Up de Volle Haarde Aan keep a Moor Zyn Geld. A be. A. Sunlight keep word Verva Ardigo la it de Fenste in be Bare Olin in Vetten. Be beat Geen Sterne of by ende Buestan / 1 be is de Zui Verste in Tevens de Krach Tieste Van Alle Quot deepen in Mien met Overly a be Bruit ook de Zuni Gate. A met Weinig keep pascht men Veele Alle Bestland Declert Zyn quiver a de keep beat nets Dat de Leeren Annast of Ween Plugge Behan deling Van de Wasch ver Hindert. A a f de Volle Haarde Aan keep voor Zyn Geld. By Zyn keep Fabrikante met Een idea Al on Ideal is. Een keep the Maken die wat Zui Verheide in bereft in de Geh Eele Werfeld Niet w Ord overtroffen., r i _ by Verneze Lyken on Ideal in lieder Tablet sunlight keep Dat by Aan Maken a a / y i x de Volle Haarde Aan keep voor Zyn Geld. A lever Brothers limited port sunlight England. Isun Ligh e keep. So n. Its Neuws 11 its fins in a its Heel inks i. Fcb Hokeii Trike a in a in he Toram Payjen liter m Maat hat in free Piger u a oort Esliger Ooi. A Het meet thans in Geb Ruik in Nederland we Gens Hare Buiten Gewone Goede Eigen Schappey in a Rabij by 11 skin p r in s. Y \ v a \ =. Hollands he Export Mij. Amsterdam j. , ascent. Water Kant o 3b in Maramao Ostraat e #4. Een genes Kundiger Beho Efte Voldman. Wanner Ereen Middel Gevo den is Dat Niet spechts Worktop de Maag Doch zoo Danig is Sam Engsteld Dat be Aalde Grond stiffen Ervan de Maag door gaan of in de ing Wanden the Werken Dan is or Onset Winfeld Een purge Middel in Zui Veraar Vao groote Kracht. Or. Kel logos vegetable p1lls Zion j Aldus in Zion de Beste Van Alle Pillen. Be duende de Jaren Dat zip in Geb Ruik Zion Hebben zip Een plaats in genome Geen audere Pil gedman heft. A v de Versch risking Van asthma Komi Een die in Deu nacht met Haar working die Haar Slach Toffer den Adem berhoft. Het so hint Boven Meuse Belike Kracht the gaan Verlic Hting the Trengen Toter eau proof word genome met Dat Merkwa Bardige Middel or. J. D. Kellogg asthma Medicin. Dan Komi de Verlic Hting met one Lhoid. Het Leven word Dan Waard Geleerd the Worden in big Voort Durand Geb Ruik Der Medicin word de Ziekle voor goed Verdeven. Need Geen Ander Middel open Bare ver Kooping. De Notaris a. The do Miranda ral of / Dinstag 22 Mei 1923 a Sam. 9 nor the Zinnen Kant Ore Krac tens Art. 1207 b. W. Verkooyen Liet Emu met Gebou Wen Aan de Verlende Keizer Straat 2e b. A no. 79. Y Jaanke. Den Heer r. R. Kroon wild. A ? .-.v, veil Conditi Nen Liggen Ter Inage. Rufic Nikolu v. Theiron Ilford a. A Quot. A a a a Quot a a a a a v a a a Ferrol be Staat Uit de Werk Zame Buestan Deelen Van Levert Raan met Ojzer malt Wilde Kersen Speciale Stroop Van hypo phosphate a in befit Een Zeer gauge rame smack. Waa voor of Ahbol a oed a a a a 18,Dit Genee Middel word Aan Bevelen door Gene Sheeren Van Naam big de Behan deling Van vers Chillenden Long Zieten Chr Nische Hoest Verkouw Sheid Nazie tet Van influenza Bloed Armede Zeeuw Zieten bronchitis Zieten big Kinderel in Alge Meene a waste. A a a a v a. A a Ferrol Doet Het Lichaa in Gericht toe Nemen ver Rijk bet Bloed be Nordert de be Trust in verhoog de Werk Laam Heid Der Organon. Y a . Oms Hudden a a or Het Geb Ruik voor vol Waisenen a in be Plepel Kort voor Het Eten in big Het Naar bed gaan. Voor Kinderel a in tot twee theele Pels Naar Gerlang Van den left id. V Vertri Jabaar big a Quot j. 0. Kaersenhout. Chamberlain Medicine co. Ken Goede Regel voor Het Hul. Maak Het tot Een Huis Regel of steeds Een Flesch Van chamber aug Skolnek in Lia Rhee Medicin big de hand the Hebben Een Bevel living Tegen . Het Gene est steeds in Geen Huis Houden is veiling Zender Dit Middel. A. Vertri Jabaar k t 1.�? per Flesch in f 10.�? per do Zion Hij Alle Apotheker in Drog Isten in big to Dragnea commercial co. Telefson 108.y agent s. X men be vet log a it Flann on y. Vend Meester 1 Quot Zal of Maandag 28 a. S. In Volgende Dagen Tel kens Des named Dags of half vier ten Hnizde Van den weled. Gest. Heer j. W. Gong grip Heere Straat no. 46 Bove woning ver Koopu no Houden Vau we lorder Houden me ubels Glas Kristal a to Aardewerk a Lih. Salon me ubels. Een prac Tige Eisenb. Buffet met Kop. Be Monteer i Zeren led Kanten met Kop. Be Monteer. Een prac Tige Stel Kri Stallen Glazen. Een Heere fiets twee Meisles Fietsam Een sets envies Een Oleere Nkasio a. Een Pracht minister Bureau. Drive Kop. Waren Enz. Gear Ute listen Volgen spot dig a y in gang door de poort. By Boverhuis the 6svb4agd. Y Britven letter just. In. Bureau Van Dit Blad. Or is Traag Naar a zoo groot is de Traag Paar Canadian Healing Oil Dat Een groote Fabriek Voort Durand in Werking word Geh Ouden of Hette Bereider in to Botkelen. De Traag Ernar Wist of Alge Mezoe waa Deering Van Dit Middel Dat Aan Het Hood Staat Der Meng Sels de Leiden de Olie of de Markten Algereen word Toeg eleven Dat Het die Here Piawats Verdiene. A Pericht Aan advert orders. Win Peng a Heeren advert orders la Hermaa Erling Dat Ter ver Der administrative advert enties Beneden Bat be drag Vaa Viuf Gulden oat ant molten veld aaa Werden. Of spree de waa Rheid. Allen Armadale Zeide a Zmij sheer Wilkie Collins heft de waa Rheid rechts in links ver Kondig Onder Vele a a a a a. In in Dan beyond Hij Zich in Ongelene Sheid met Zeke re Short Van menschen Hetteen hem Meer in Aan Zied Bracht zoo Dat Zion word Goud desc hound Werd Het was Natu Urlik Niet Allen Zeiden Zine Erie den a her be Staat Geen Herschil in hem.�?T1 Wenlu de Gewo Onte of de waa Rheid the Verko Digen was Perl Ink voor hem Eveleens big Ernie Der. Y daa door Benoot Hij ver Rouwen in Verdiene Geld. Indian gig Gene Zaak Wilt tot stand Trengen tot Een Bli vende Herin nering Verloop Een Perl Ink Goeden ver Kondig de waa Rheid daa Rover zoo Lang gig in Staat Zitte Schrijver of us Teng the Ewegen. Seder de Verste a neveling Hebben win Al tied a de waa Rheid ver Kondig Van Wampole a Prepa Raat. In in coopt it Publik Het zonder Twiefel. De Over tugging heft Beezen Dat to Terkel Ink vol Doet zoo win daa Rover be Zed Hebben in Aarom Stelt Het ver Rouwen or in Evenas de Man de Stevie nude Brug ver troude die hem Zion Leven Lang Gedi end heft tot overhang Middei. Het is make Ink Honing in beat Een Opl Ossing Van Een aft Reksel ver Kregen Dit quiver cod livers Samen Getro Keo to ver mend met Stroop Van in de after easels Van Mout eur Wilde Kersen. A a or it Eten be Bruit Prikkel Het den be Trust in is in Allen Deere Dewild Boven de Wal Geliske cd liver Oil in Hare Melka Chige Genee drank ver Kregen door Het Tooten Van Zaden. In Evallen Van Anomie influenza Bloed Armede Koleen Lou fonts Kingen in beef Het Zich Het ver Rouwen Van genes Kundiger in de Geh Eele Werfeld gew Onnen. Doctor j. A. L e e p e r zest a Zik Heb Wampole a Genee Middel Reeds Vele Jaren Coorg Schreven steeds met Uitz untended Resul Taten. In beef Dat in Al de Goede Eigen Schappey Van cod Iver Oil Evenas Hare Veokra Chende Eigen Schappey daa Ruit Het is Een Prepa Raat Dat Aan de Hooste Eischen Des tilds vol Doet Het Geb Ruik Van de Verste Dosis Zal n Niet Teljeur Suellen. Vertri Jabaar big Quot y v i p. Herinx a a a a a Apotheker a it. Zwar teak Tecer of strut
 • de-surinamer-nieuws-en-advertentieblad page 1 Press tab to continue slide or press d key to skip
  Page 1
 • de-surinamer-nieuws-en-advertentieblad page 2 Press tab to continue slide or press d key to skip
  Page 2
 • de-surinamer-nieuws-en-advertentieblad page 3 Press tab to continue slide or press d key to skip
  Page 3
 • de-surinamer-nieuws-en-advertentieblad page 4 Press tab to continue slide or press d key to skip
  Page 4

Search all Paramaribo, Paramaribo newspaper archives

All newspaper archives for May 20, 1923

Browse
Order a high-quality 18"x24" poster print of the page above.