Page 4 of 17 Nov 1854 Issue of De Grondwet in Holland, Michigan

See the full image with a free trial.

Start for Free

Read an issue on 17 Nov 1854 in Holland, Michigan and find what was happening, who was there, and other important and exciting news from the times. You can also check out other issues in The De Grondwet.

Browse De Grondwet
 • de-grondwet page 1 Press tab to continue slide or press d key to skip
  Page 1
 • de-grondwet page 2 Press tab to continue slide or press d key to skip
  Page 2
 • de-grondwet page 3 Press tab to continue slide or press d key to skip
  Page 3
 • de-grondwet page 4 Press tab to continue slide or press d key to skip
  Page 4

How to Find What You Are Looking for on This Page

We use Optical Character Recognition (OCR) technology to make the text on a newspaper image searchable. Below is the OCR data for 17 Nov 1854 De Grondwet in Holland, Michigan. Because of the nature of the OCR technology, sometimes the language can appear to be nonsensical. The best way to see what’s on the page is to view the newspaper page.

De Grondwet (Newspaper) - November 17, 1854, Holland, MichiganThans is in Hech Tenis genome de Persoon Van t. A Peker Van der ven Schrijver Van Het Dekende Biaas a Hoekje Diana Een arrest Van Liet provincial Hof Van Zuid Hollind a Rabij Hij tul Gene Iio Ete Van f 2000 in Een Jaar was Seroor deed Zich a Hongende Hel verhoek der no Verworren Cassalia a Naar belie had be even in Van Daar Over de Grenzen was Daar lii Geene Voldo ende Middeler Van be Slavett had Kunnen Aan Witzen. Be me Este amb Tengren in Vele Vezeten Inwon ers der reside tie on Vingen in de Lataste Dagen Gene list waa Hij zip door den Heer f. U. Van halt Mageno Odid Werden the tee Kepen voor Het Vallge Biehle be drag Van f 1, voor Het Opte Rig ten Geden Teeken Van by . Cd seder. April 1846 bestial de Gewo Onte of de met groot Verlo Mitru Skende Milici ens. Wanner zip in Hunne Geme Ente of in de Nabi Jaheid Darvan Komen a Adelija met dat groot Verlo we get Jeilden. Hel Gevorg Hervan was dat de be Menle bes Turen die Voo Raf de Ogave der Sterste Van to Odanise detach Menten Hadden be Komen. Soms 50 of Meer Billetter Van Inka Stiering the Veel Hadden Gereed a Efto Tafel. De a Nisbet wa$,.0orteg Kreeft nude chefs der Tevens Tietz ver Fongen Stenhj get aft Kuom Aan de Geme Ente bes Turen Voortman Niet de Sterste of e even zoo als Een detachment de Vervaat Maar a a trek Van de mans happen die Onder Weg Reeds met groot Verlo Cullen Worden Wegg Eonden Woodal Daar Mede de Voo Raf in Gereed Heid the Trengen Billene Geneel in Overee stemming Cullen Kunnen Zion. Men Verne emt dal door de Bie Brouwers the Gocs. In vereeniging met die Uit Middelburg in Verdere in de province Zeeland Aan de Tweede Kamer Een Adres Zal Worden Aang Boden of Uit hoofed Treu Rigen in in Spenden toe stand Hunner Brouwer Ijen a de in Goering Van den acc inns of de Bieren Vrijheid the Verleene of the Werken Naar dat Hun. Belang medea rent ten Eide Een beter Krac Tiger make Linker in Goe Kooper product the Kunnen a Arstelle Hetteen Levens Hunne fab Rieken Zal doen her Leven in a zoo de blasting of de binned Lansche Bieren after Schaffen. De Kamer Van Koo Handel in fab Rieken the Roermonde heft Zich tol den. Minister Van binned Lansche Zaken Wewend met verhoek dal binned die stad Gene Moge Worden Ope right. Der in de Vaart fre Gatten. Barken Frikken Tigi fits Quot Quot a rare Atrops a gal Jassen in Gai Quoten Koffen Boekers i Wier in Houd Geoid held minder Dan 50 listen be Dragt Schepen Aldus 142 in Houd 56,142 listen. 334 a a 93,091 id. 66 a a 8,439 id. 1168 a 13,436 a it 244 id. 123 a a 7,389 id. 783 a it 46,465 id. 38 a a 2,188 id. 15 a 1 m 2,226 id. 366 a a 9,981 id. Schepen 2,037 in Houd 239.601 listen _ bed Roeg Hel Ciffer der Schepen 1971 in Van. Ipod 224,432. A zoo Vermeer Dering Van 66 Schepen dip fan 15,169 listen. I de Haarde Van de Goederer in 1853 Over Zee Uit on Rijk nit Geverd is Gewe est Naar Lian Nover f 1,400,660 Hamburg f 7.314011 den Marken a a 1,007,351 Tolve Bond f 3,959,945 Rusland a a 3.438,248 Brit Anje f73,968,646 fran Rijk f11,349,757 Sai Dinie /1,809,957 Toscana f 1.693,393 Naples in. Silicic �2,800,924 Oosten Rijk f 4,473.060 tur Kije a a 2.619,578 Java Enz. F 809,704 Suriname f 1,261.320 Casio Ernie f 129,340 ohift4f 2302 Australia f 649,62a. 3# ,., 15 Kov. Ais Gene mag Verhaal Worden Date a de Vee Markt Maandag den 13>len Allier Geh Ouden Het Vee met gra Agte big Partinen Van twinting sinks in Meer Verbocht is Tegen Deri Prius Van toss Chen de twee in dri Honderd Gulden a Dater Jelfs a a Nige Stu Ken Werden Verbocht voor den Normen Prius Van even Boven de dri Honderd Vij Fiig Gulden. A Het Beugt de oud ste Linden Onzer Geme Ente Niet omit Zulk Gene me Nigto Schoon Vee Bipeen Gezien the Hebben in waa voor Zylko Froeger pro zen bested Zion. D Terwolde 15 nor. Do Sterne drank Eischet Heden ook Bier Een Sla Toffer Vinzy Keren Smid v. Gena and seder Jaren versa and a ii den by a v6n<l men Hedin Morgen in Bare Kamer met den pol Satla Fatge Sneden Gene Schermes in de band Hou Dende de link so Hou Wing heft Heden named Dag plaats Gehad. A a a Hoe Geva Arlick Het is big loud Weder Kinderel Alleen the Laten Kitten big Het Vuirl is Hier on langs her Aalde Malen Gebbeken de Evallen dat de Kle Ederen Derkinderen daa door in Hrand Gera Ken Zion Menigo Shliger Dan men Dent. Laats leden Maandag Gera ten de Kle Ederen Van Een Kinder a Melisje Van most reeks 3 Jaren in den Brand thans Echter met dat Angelu Keig Gevorg dal Hel Reeds a a Lien Volgende Dag Aan de by Kommene wonder overfeed. De a of a a Btty. Aan Wier bearing it be duende de Awe Zigweid prs was Loever Trousd bad Zich Uit Het Huis Vei bet. Melisje Roet Bare Eigene Kleine Kinderel Groningen 14 november. Naar win Verne men heft de Heer p. War mols Heeren Edep. Staten Verbocht Hein the ont Sloan Uit Zine be trekking Van Centra Len on Vanger der Laal Seliske Belas Tingen of den Wijn in de Sterne Drunken. A god. Staten Hebben Ines no circular re Van den 9en Dezer Aan Hurt. In Velh. Der vers Chillenden Geme Enten Dezer province als Hun Gevo Elen Kenbar Gemma it dat Naar de be Doeling Van art.25 der Wel Tot regeling Van Het armb Stuur de vast telling Van Het maximum Van den understand it lie be duende Liet Volgende Jaar Verstreet Kan Worden in Geene der Geme Enten mag ont broken Endal Hetz Elve Zal Dienen the Worden Tot Evallen Saarin men Zich ver Pfligl acht understand the Verleene. Mfd Delborg 14 nov. In Zine Teleg Zitting Van Heden heft Liet provincial ger Efishof Van Zeeland in Strind met de conclusive a Van den liver procurer general in de Zaak Vanulm Geme Ente Wesl Kapelle Tegen den Staat der Nederland Rhet Vonnis der arrondissement is Reg Bank the Muddel Lorg be vestige up a zoo a an den Staal de Principale a ordering in Aan Vamp Orno Emde Geme Ente Hare incident ele ordering Heide in Hooges Beroes gedman onto end Niet Seroor Leeling Van den Staat in drive vie den in Van de Geme Ente in be Viertler. Der proce Kosten in Hugger Beroes Evallen a a a pro. Z it. Fri a Bosch 14 november. De Archiever Van de Geme Ente Vuglia ria Biju be Siirid Zion thans Beho Orlik Geoid end in get Ventar Iseed. De Beer F. Hanse Allier met Alge Meene Stemmen door den Memeen Deraad Tot Het Geli eel in Orde Trengen Van Deze Niet Archiever hence ind Mog Darvan de rim ste Voldo ening Inong Sten Niet minder Dan de liver Van Miert Burgemeister a an ought of Wiens voor Stel in Gro dig he Toog Van Liet nut Dater in Liet Ordeen der achieve Yelegen is de Memeen Deraad lot dit Werk Beloten heft. Onder Scheiden Stu Ken Van Algereen in groot Belang Mol Deze Moet evolve Abeid Aan Liet licht Trengen gooral Wal a . Grens Scheidinger der Geme Ente Enz., Aan Belant in to Orzek a Zal Het Geld Zelda am nuttier bested Zion Gelorden Dan voor Hel Ordeen in rang Schikker Van nude Charters Diplomat in desk Eliks. Daa door immers Ziet Het Publik of it be Delanghe Brenden Zich in Staal Gestely die Schawtten Van Algereen Belang the Kennen Welke zoo Vaal Onder bet Stop be Dolven in de groot ste Lanorde Gevo den Worth Enen word Aan den Wens Cli Van Onze ii age fri do ii Invar no a Niet verge Len to lib be ii vol Dada did Het invent Riseden Van de Archiever als Een work a Van de gre a taste den Genie Ente Hest Noreri aah by Val. Bal my Nige go meet Ftp Vicli Aan Liet voor beheld Van ought spin gel in ook teens Werk make of Hare in Beshoo Rijken Staat the Brengan a it h is Bosch f6 novel ier de Jaglow Zweiner Spiering the Tilburg heft Zion Amu Benoot Span inks Aldamar of Een Klein Geld link Herschil dat zip the Zamen Hadden in Het veld door Een Gewet rss Holvino Edwillis go dood. De Justitia is a a Middelink Naar de Pleais Des voor Vals Ges Neld in heft de Stegens Een Onde Zoek Inge yield. Belde Zion Man in Vader. Hunne Rouwen Kinderel Zien Vicli the Gelink in de Dieste Ellen de be brat. De i Stadiger Spie rings heft Vicli Mezen nacht fri Willig Aan de Geva Genis the s Gertoge Hosch be toiled is in Verz Eerde bearing genome in Berends ger file link verhoorn. Hij a lift Zeer Kalmen is Naar win a a Fate Meir Helaas Van Waad Tot Erger Gek Omen. A i i fri Dag 17 in Zatur Dag 18 Ivo vember. Gr00te Voorst Ellenger met a Eichart a Bero emd Van Tyrol a Witterland in italic. Met med Werking. Van Het a Zanger Gezelschap. In Deze week Zal in de Verste a feeling Weder de met Allen Bijal open Omen Nabo Tsing Van instrumented Uit Geverd Worden. Aavang 7v our r ,.10 our. Entry else rang 99 gis. 2de rang 50 Cis. I Aan Het Lokeal Kunnen Van 10 Tot 2 ure Plaa Tsen be spoken Worden. A a 662 Reichardt. A do Heer a p. Beriget on in 8&to nor a a. Een gun Stig resultant Van Liet Geb Ruik der Reva Lenth Kan in used. Mede Deelen Van Weenen Heer die Des Zomers Allier of Eena a Buiten plaats wont. Zion . Leed Aan de Maag in ing Wanden dit was co erg dat Zed. Vol Street Geene Spitzen Jelfs Geen Rij Stywater Meer Kon Verdrager Maar Alles Weder Moest Uit Braken Alle hoop of Herstel was org eleven zoo dat de dood Werd the gemoets Gezien. Of Vanraden Werd Tot Het Geb Ruik der re Valenta be Sloten Reeds big de Verste Doos a Esperde Zed. Beter Schap in is a Dezelle den Geb Eelen Zomer the Hebben be Bruit Volkomer Gene zen in even Gevond als Troeger. In Het Belang der Linders Aan to Odanise Walenia wed. Saarne nereid Hie Rover information the even. De re Valenta is vol Gens Genachte in Bero Emde genes Kundiger Een void Zama in Insik Kelenda Middel dat in Vele Ziekle Evallen Alle Andere arts Nijen Over Bodig Markt zip is vol Gens Medicina Alread by. Wurzer. The. Bonn Verz Achten in Verster Kend a Potof de ing Wanden in Kan met gun Stig Gevorg if diarrhoea Roode Loop bui Kloop Enz. Burc fallen my Muren Aang Ewend Worden. Zip Wert gun Stig up de spin svelte rings Organon tips de ing Wanden Enop de Gereg Elde fun Otic nen Poe fent oblate den meet Welda Digen %wlopd4toait is ii to a dist Hestand. Van den de re Valenta , f 9 f a a 16. Dubbel Gez Diverde f 4, f 7, f 16, f 24. In bet Verko Ophlis in de Dekende do pots. 663 per Tele Graaf. 8t. Peters Hurt 15 november. Gene dept Che Van Prins men Chikoff Van 8mezer Meudt dat Het Belg voor Duurt in dat de Gele Dehe. Schade met goed Gevorg Herstell is. De Viand Versch Anst Zich Sterk of den Linke Vleugel Van Zine Stelling. Pri is con rant der effect Levi Adver Wentien. Lataste we a a is file a a a Vas Jim 5n de Van den Heer do \1 Kazerin Straat is rape a thing Waif he Quot a Langen Van veto Aan Hub in Iii in Vertrez nog Ai in of a st der Optat Een lieder de Teleg Eneid Moges Hebben Het Erst seder twee Dagen Doch met gun Stigen Bijal Gege ven Nederland. Pet. . 2�?~1, Dito certificate. 3 70s/, Dito Dito. 4 89/, o. I. Leening. 4 amort. Syndic. 81/ 86/, . ,4/i Belgae. Certificate. 2,/, do Rotschild. 2/, Frau Kuljk. Obligation. 3 65t/�?z Spanje. 17�?~s/ie 1818 in Evve. 1 Dito bin Tell. .3 a do binneol.6/m. 3 32v�?z no Bew. Up. Com. 5/, a i. Amort. Schuld. Portugal. 36/� a Londen Nieuwe. 5 Dito Uit Gest. 4 16 november 1854. Hus Laid. Pet. Hope 1798/1816 5 Dito 1828/1829 5 certj831fl838 5 Dito Dito 4% Dito Hope. 4 Dito Sieglitz. 4 Dito Dito Beser. 4 Insch. Assign. 6 /. Certified. Dito. .8 Polen. Obligation. 4 Toste Rijk. Metalik. 5 Dito bet. Asst. 5 Dito . 5 Dito 1847. 2v, Dito 1851/1852 21/, 100 83>/. 76/� 74. 68/, a. 73�/,73l>/i, i 32 a v a the Hooven Welke Hunne ook Hier Beezen Hebben. In Londen Zion die concerted 2 Jaren Dag Eliks met Belan Stelling Geh Oord. H two a a Quot to. It Over whet Eheal was de Markt Heden big tame Lejk Veel affaire one randers vat met Uit wondering Van fond sen Welken its lager in Van spa Nache Welken its Hooger Bliven. Torrai i a it to Endas 15 nov. Spanje a Dito 1 pet. 17 wis sol of amst.,7 Londen 92 Dito of Paris 954. N do. _ j.?. A Londen Owens Dag 15 novel Nhy of �?~t3�?o0p a d 92�, n. Mexic. 3 67> Ecuador 3 Gran. A it. A Pic end 3 pet. 37 Dito 1 pet. 184,.14 us Kim. Pfc 4 a to passive 4g, 4 Russen Dito 5 pet. 95 How a 2j pet. 60 Dito 4 pot. 99� turks he Leening 3 disc. Paft in w Jena bag 15 november. For. 44 pet. 96 Dijt 3 pet. 7%b3 up. Hinn. 3 pet. 34 Dito 1 pet. 1844 a metall. Amp it pct. 83. T. Quot _ gear mkt Bijj i Fly Susan jr., to Sara Vanhaga. 1

Search All Newspapers in Holland, Michigan

Advanced Search

Search Courier

Search the De Grondwet Today with a Free Trial

We want people to find what they are looking for at NewspaperArchive. We are confident that we have the newspapers that will increase the value of your family history or other historical research. With our 7-day free trial, you can view the documents you find for free.

Not Finding What You Were Looking for on This Page of The De Grondwet?

People find the most success using advanced search. Try plugging in keywords, names, dates, and locations, and get matched with results from the entire collection of newspapers at NewspaperArchive!

Looking Courier

Browse Newspapers

You can also successfully find newspapers by these browse options. Explore our archives on your own!

By Location

By Location

Browse by location and discover newspapers from all across the world.

Browse by Location
By Date

By Date

Browse by date and find publications for a specific day or era.

Browse by Date
By Publication

By Publication

Browse old newspaper publications to find specific newspapers.

Browse by Publication
By Collection

By Collection

Browse our newspaper collections to learn about historical topics.

Browse by Collection