Page 1 of 1 Dec 1854 Issue of De Grondwet in Holland, Michigan

See the full image with a free trial.

Start for Free

Read an issue on 1 Dec 1854 in Holland, Michigan and find what was happening, who was there, and other important and exciting news from the times. You can also check out other issues in The De Grondwet.

Browse De Grondwet
 • de-grondwet page 1 Press tab to continue slide or press d key to skip
  Page 1
 • de-grondwet page 2 Press tab to continue slide or press d key to skip
  Page 2
 • de-grondwet page 3 Press tab to continue slide or press d key to skip
  Page 3
 • de-grondwet page 4 Press tab to continue slide or press d key to skip
  Page 4

How to Find What You Are Looking for on This Page

We use Optical Character Recognition (OCR) technology to make the text on a newspaper image searchable. Below is the OCR data for 1 Dec 1854 De Grondwet in Holland, Michigan. Because of the nature of the OCR technology, sometimes the language can appear to be nonsensical. The best way to see what’s on the page is to view the newspaper page.

De Grondwet (Newspaper) - December 1, 1854, Holland, MichiganA a a it verse hint ally a Lagen Fth wac Zonen fees Root a a to two big age per 3 Aanden. .�4.5#. Voor a we Rig Sweden Des risks. A a a so. I a Het Ciffer Van a a 13,500, door den liver Van Hall a be Eek jig an Berj dining Van a. A a 12,500 Zion Doel by 3 Volle f 12,500 Waren strike in zip Waren bet in Het Belang Des Vader lands in de Heer Van Hall heft dit Tot in halve Centen Goorge resend. Ziet Bier wat de Memorie Van to eliciting Verk Lazarde big de Over tugging dat de tract Menten Van Het Mee Wendeel der Gean Tschapper Niet in ver Houding Stan Tot a Uit Gaven waa toe zip ver plight sign ter be ordering der Nederland Scinie be Akgen Buiten is Lande heft de revering Het no dig Getoor deed de Kosten Van de Buiten Lansche zen Dingen Tot Een Hooger be drag Uit the trekker Danvy or 1854 is toe Gestan. In die verhoog ing Zion Begreen de Volgende Mission als Jgr Zanft a a 1,000� Radetti in Heieren zit Flitcr Redde tii 1.000 Belgica Fiat f 1,000, Date film it to Legatie a a 500 the Zante a a 1,500 Dutsch enz., Pezant a a 1,000 fran Rijk Pezant a a 2,000 Dito Raad Van Legatie a a 1,000 the Zamen �3,000 Han in Over minister resident. F 1,000 Oosten Rij Pezant % j,i00 Dito secretaries Van Legatie a a 500 the Zamen a a Jinq Pruissen Pezant a a 1,000 Dito and Van Legatie Raad. Van Legatie a a in door we gen Pezant a a 1,000, the a Atno of �4300. Daar Enteen Zion de to a Nyder Missie the Konstan tin opel ten Gevorge der Verva Nging Van den minister resident door Een vermin Derd met �2,000 a lift a zoo Muerder a a 12,500.#, Een Van Het papier voor Glezen Justi Nicatie Van de Langev Ragade cifers in de Zitting Van dings Dag Tien minute ii a a or Het voor Stel Van it Halle heft Tevens Beezen dat de Heer Van Hall Tot Het Lataste Oogan blk Van Zine Over tugging Niet was Teruggi Komen. Plots Ling Neemat Hij Uit de hand der Kamer a a 6,000 Aan in plaats Van a a 12,500. Wie Zal no nets Kringen Wie de Helft der Beloof de Sommie Het Volle win Helen dat de Heer lighten velt de Linden de Parij Niet Zion Zal. Wanner de Nev ordering der Nederland sche Belang enter Toeter he verhoog ing Vatt �6000 Kan Ges Hieden mag Dan Een Paar Zaann Een a constitute Kneel minister voor Hetzel de Aoel a a 12,500 Van de Natie Voragen. Z0ft Tot de a be ordering der Nederland sche Belanger a 00 Nodi go Meister Dan a jts a lit. Rare fair Poi Teuten a tit in Zoon to jul Row Werdani. A �?�?.� eau de Grond wet. No. 259. A a a a a a w he a Tiboe Neil den afford Mdden a a _ t. Het was voor Zeker ii tec a Niezen Van den be a he Genholt Een Domdei to jf00. Niedere Schepen die Naar Nederland be stemming Hebben Niet of den Noord Maar of do Zuid Hadden molten be sleep Zion. It. Hoe Kundig eur handing Tevens Zion de verde igers Van Het Ministerio. De Heer Van Hall so hint Het Van by Zonder a Wigt Gedacht the Hebben the constant Ebenhoe de Teg Enover Gest Elde right Inge of lib Straffe Het word parlement Niet Zal Gebru Iken door Sommise Strekers geez id of Nuen Dan verse Heidenheim Van Uitz rucking Aan Een Zelude Deneb held the even. De minister Zeide in leg Niet in Het parlement want win Zion Hier in Geen parlement Hier Heb in de Eer the Spieken voor de Tweede Kamer Van de Staten general der Nederlander. Men tech a Dank so den Akeer of Het word a parlement. The Benigen Wangt Het de Heer Van Hall Tien Winti Galen Van parlement air Van in Van a parlement Aire Normente Spieken. T win Louden Dien minister de halve in Zion Eigen Belang in of de #ca%v#-k0i�ehjke Kloof Deste beter the doen Uit Komen we Lanb web Jiu voor Tarante Zerggen twee Dekam Zou in Elk Reval Verkine Shaker Zion Danby Job. wat heft dus big Het Treffens Van Het Accord a warder gew Ogen de be ordering der Nederland sche Belanger of. De. Port Feuille a a. Quot a if. A by a be de Heer Dirks Makate Gister a be sem Scherp Zinniger of perking die win of ook be Iasi am var Een Kijner de Verschuu Diode by Wott Quot Derrig in the Boezeman Niet Morefi Naff tar Len. A or Mintter Van Buiten Lansche Zaken be to fat Day a a Oorlog Schepen Gez Onden Waren oos Tzee met Graan be Laden in til Naar Neder a be stemming Hadden the Sliepen. De Heer a a a Login Flo la Van meeting Dater Geene met graft be Laden vday mgr a met die be stemming the Vinden Waren. You Staat do Heer mks open Verkaart ter Beves a der Bewering a set Dan minister dat Hij de Nuttie in Heil Zame Werking Van Het accion Stelsel Werd Reeds tall ooze Malen of vers Chillenden Wijs Betook a Zeker Evenwel heft Niemand die Werking zoo Uit Munten in Uit Een zoo Verra Send of punt verde did als de Heer Van Lenny a. Hij verde Igde Het acc jus Stelsel Uit Het a of Pant dat met Een Blik of de desc Heidenis Van Het Vader land slimming Van Het Ciffer der acc Insen steeds Meer Zeke Rheid Gay voor de Geluk Kige verde dining Van den Dier Baren Zeboor Legrond. Hoe Meer acc Insen Deste a ter Werd Aan Het Volk de Teleg Eneid on Nomen a Ai Zich Beho Orlik the Vorden. Hoe minder a Edsel Hoe Het Volk Van Liever lede Zal Worden. Hoe a Deste Eer Zal de Nederland sche Nat a ver Anderen in Leven de be Raam ten Ense positive i3 v vol Gens den Heer Van a i de meet Geluk Kige voor Een Volk dat Welliot a. A x f Tita a Gedanke Uit Vinding met Ney Pelen ten Deze door de Ijssel Bode ont Wikfeld y is i Uit dat log Pant Washer acc jus Stelsel nog Nimmer desc hound. Ziet Niezers Van Steen Ink Aan u is Nederland de Uit Vinding View it Van Zulk Eena Schitter ende Lourede. Nederland Zaler a a Haar voor Zion in Onset Winfeld Zal Aan Al Het Geh Aspel m Gelms Al Over de Belas Tingen no voor goed Een Eide Komen. A. Van Vienne a gig debt u eeb8 Schoone Eer Kroon oin de Lapen be Lochten gig he by Onze Oogan Geo end in Het licht dat Aan u in Cassandra Alleen a Obj lion go ven voor on on Stoken. A a a fit Hreve Nederlander men Wop Zine Roe Stem he Ket Dre Gend s a is Uit Mergeler Tot Levender of the heter the in nen Vechten als he vet on Hindert. Van Lenus pal Dan de Voldo ening Genie ten Van a Nze Itelo of Indardei in Het licht Geest dat nil. Dev in amp Hercl Niet be Hoeft the Kortte doen of Luffe Cartina Turen up Het papier the Stellene. A j j a 0m Meer Dan a a wow amp it de Ned Memder a eds Jno. If town a a. Prius der and Vertenten Van Dan Tot Zes regels. Voor Eiken Fegel Meer. Behave de 35 ets Zegel Geld. Aanond Gingen Van Gebo Orte he Weijk in Overleen Worden be plaats Tegen Bealing Van a ahem Zegel regt daa Ronder Begreen. 1 a i a. Sympathies Van de Nieuwe Uit Vinding Des to Mem Sheet get mar Herd. 1 8 i in Uver re. It a in a ramp Rustige be handling Vodry den Heer Van Hasl no gal Moe Slijk Gewe est the Zion Althans win Schrijver Het daa Raan toe dat die minister of Deze Reden de Voragen Van Dan Heer Van Eck Niet Wilde Geh Oord Hebben. Een minister zoo Constitution Neel als de Heer Van Hall Zou Dunk on Anders Wel Gean Twood Hebben. Wat win Van de Zaak Nute Ween Zion Gek Omen be Staat Darin dat zip nog Niet is age loosen in dat Wanner be age loosen Zal Zion de Kamer de Stu Ken Zal Kunnen Zien. Omer Keljik is de Vorm Saarin de minister die Verk Laring heft Inge leed deeper Kan in in de Zaak Niet Treen. Wanner Zig Zal age loosen Zion men daa toe Besl Aat Alle hoop a Dan Zal de Verga Dering de Stokken Kannen Zienin Welliot Zalda Een of Volger in de Teleg Eneid Zion Gestely of the ver Ekeren dat de Tegen Wooldige minister Van Buiten Lansche Zaken de Eer a Het Vader land heft Gerhand Haard. Bette Kent die Verk Laring no met hot log of de meeting Vamp tide Nederlander a my Ministerio dat Niet Vergield hmm gaan dat de Anoop Van de Zaak Van Oil so a nog Iii de Verste Verte filet is the voor Zien ? i of Bette Kent zip dat de Heer Van Hall Haast heft Eert of a pvt ger be Zien opt Eden a de Over Ming Van Het or Sehy by on info a me Nederlander zest in no. 1360 Onder Andere Reden Eringen Het Volgende Kan door Het Ministerio is in Zor Gelijkens toe stand. _ de Zee Kraal der leden Van Het orig minis Teriq. #on8 Niet we den Begeer. Maar. Kan be Worden. A t ook thans Weder Zal Welliot de a Itka most von Een Zeer Klem Getal Stemmen afghan Keljik _ in Welke Schaal Cullen Onze Erie den tfx to a Wigt Leggen Keener mis Schien Over Val of behold Van dit-1 Ministerio Bellis bods a Tapir a we Vermeter on Niet Hiero Trent Een voor looping Cordeel the Vellena a. A Hervan Evenwel a Jan we Over Tuigg s a Ujj Cullen in Het Aann men of ver Werpen der aft Anderlek hoofdstnkj�n., Niet Dan met rip Over leg the Werk gaan. A zip Cullen in Het log he den dat ook dit Ministerio z4rr will Het Saarne in Levens Gevaart on help Betook Inry tit do Tegen Parij is Van Onze rigging _ Quot a a a zip Cullen Zich door Geen Nood Greet in Deri Vorm Van of amp Lofte Laten diets Maken mat dit Ministerio a i omit Meer Fae a go Stigen Zal Dan vol Gens den aard Van Een behind Het Witk a in trans Actie Zine Kracht zocht.�. A a Parij Wanner Het Bazuin Gingen of a schaffing Van Belas Tingen bereft Zich steeds Onder de Tege standers Scharen. Het Ministerio be Hoeft in Zulke. Geene Noo Kreten in do to a a to in. Heffen. De Verbet ering Van then test to a a Dvo rfcs Klasse Dow a a Tbs of fit a Van Ltd Tett in a a in Ink Wijdi a Ift crimping Ftp a Vertollo 10 m word Byuk der amp Nti re Pluti it a a Quot re to Jeh Het Vii left feec320mmer Van polio to Steldt of Het How Fdl Tok Max Muten Vandache Zakim the Verkinderen met to new it do he did amp a a a re lbs a Levennie Nellen Stem in in tri de Aan Wenige Hun Gering Getal Washy or a a a Dan dat der Par a nth Dre a Rufis Ted r f a a. Het Loon of amp to Tot Wen we Niet Aeh Tep a a even a do Welke Aan Het Ministerio is by Fco and. A y

Search All Newspapers in Holland, Michigan

Advanced Search

Search Courier

Search the De Grondwet Today with a Free Trial

We want people to find what they are looking for at NewspaperArchive. We are confident that we have the newspapers that will increase the value of your family history or other historical research. With our 7-day free trial, you can view the documents you find for free.

Not Finding What You Were Looking for on This Page of The De Grondwet?

People find the most success using advanced search. Try plugging in keywords, names, dates, and locations, and get matched with results from the entire collection of newspapers at NewspaperArchive!

Looking Courier

Browse Newspapers

You can also successfully find newspapers by these browse options. Explore our archives on your own!

By Location

By Location

Browse by location and discover newspapers from all across the world.

Browse by Location
By Date

By Date

Browse by date and find publications for a specific day or era.

Browse by Date
By Publication

By Publication

Browse old newspaper publications to find specific newspapers.

Browse by Publication
By Collection

By Collection

Browse our newspaper collections to learn about historical topics.

Browse by Collection