Page 1 of 4 Jan 1854 Issue of Daily Cincinnati Atlas in Cincinnati, Ohio

See the full image with a free trial.

Start for Free

Read an issue on 4 Jan 1854 in Cincinnati, Ohio and find what was happening, who was there, and other important and exciting news from the times. You can also check out other issues in The Daily Cincinnati Atlas.

Browse Daily Cincinnati Atlas
 • daily-cincinnati-atlas page 1 Press tab to continue slide or press d key to skip
  Page 1
 • daily-cincinnati-atlas page 2 Press tab to continue slide or press d key to skip
  Page 2
 • daily-cincinnati-atlas page 3 Press tab to continue slide or press d key to skip
  Page 3
 • daily-cincinnati-atlas page 4 Press tab to continue slide or press d key to skip
  Page 4

How to Find What You Are Looking for on This Page

We use Optical Character Recognition (OCR) technology to make the text on a newspaper image searchable. Below is the OCR data for 4 Jan 1854 Daily Cincinnati Atlas in Cincinnati, Ohio. Because of the nature of the OCR technology, sometimes the language can appear to be nonsensical. The best way to see what’s on the page is to view the newspaper page.

Daily Cincinnati Atlas (Newspaper) - January 4, 1854, Cincinnati, Ohio nwamN^ ATLAa *•    rt'tUMM    ' jow^ r « «>, I >. iiA/KTTElH'U-l»»»'! ***«5* <rit».KT. I>„ .»M« riMr< M<f    mrrntm.    mm    *J* t,i> tkJkH.t *TI.aJ m *«J,fwi I *    <^1    W,wx>n    *•! *, VL.. H H * n «Ww^? « ‘*-" w    M    TW    OmO«    •    • .Hb.'rt r- »■« />«•« >» í M». iHli.Hi.* wWftW» Ik «11 Hi Aw Wtai !>■▼.<• r>r«n« m twtrm vm »h»t -ikemniiu M • ’ tummi mmtu i!(.ti «(«Jik- -«I • hBiKw»* tfi r v«r liTLHJtr.i "> i1i«r«i«r»*i (>., f •»• -..,ui¡.,'.f» t<i WOfMjrD.i r ■■„-    ■    .------ .    .    V-,    >    ■-    . ,v. . Atrf k clikrriRi f :,r’»UlC« Jl CU'IlVk'lHl' ' :'■ «1 • » ■■•I- ’.ml **■• . r.! I '»U \ :»rt »w f ri l!/.' vi-R’ •    ‘-U    *    *    ■    ■■ i; • If HI’ ,OMir rf.ff Tk •>»«»< I H. m lit m PTMM4 •«} Ir rvaRf l(r ^iLlik« i«f« .ilil ik«i*« •< ttm nurkR-a*. ktfl «bf kk^r tkir«Uun «r UM toM »«M fcr IHTWOr kDlMTU*!^» .W u«* • « a»»»Mna aMmlir* Tan.    !? ’f 'o-«    '    ,    5 ™ 11 f *w»f* •* fcktf rUBLlí-HED BY JOHN D CALDWKLL k <0. IHiQi'HIK* ♦ : S AT NO li ¿AiJ r ; ¡ ' ) VOLUME XVII.—no: 43:i3    ('INCINNATI, W l.hNI-"DA V. Af 1 KííNrtf>N, .1 1 M h/j - I KK ANM W ilV i l^'l fNEW; 1 W<wM I Ww«( I IMwiM SLKir-S ' '    "J4 • cU K rft MrV’fi-Hwñi»    J»    treweel    »«rfBbk    la    ka ‘    aiH    b« lawW * tk tfw*» who wwh ’»*«»»    k»tf kfv’» k tr.^WwMtWnaliMfhvkf-ar ei»ert*e «ailiw aflMFr h« ohiMWiri b»0iW»wj«l •» <«f'Wkf*. r^»r r k'ffftiw-J WÜ Iw char^ tilrk f-jf kWrffil» *    •    4    k»rv».t.,-k    a,*aw    ik«»a*rtHi»i.«a»ikf    f«if«ko • A ti>e «PkM A '.v/OArpi V'i ptt m V * f < ** WW «*1 «0- 1 «‘•I'TS Mtlrrn JEWtXERS. irHKUti aalci.>oL ani t kl laxiMfkt Mis(ji:i.i.\NKOus. MiKiiirr'i ''U.i-.h II t -T i:VEMN(i A'lLAS. AiniKNIiVS AT LAW. A^n    JrHKUtl    WT*HK    bfku<i«>i «r-f »<:r»r    waieiJOL and    Un» iXiai ^    I    katw-rna an M i»«í«f«l» »fV-n ^ ^ X .ft»i«MU •/ r;Al «r-av *»«•"'. M»lr. «aW Urc^OKirr h . fi, Wawr» La liál!. ktui irí*- Fluni ktui Wtklrfk R .» 1 w* 1 áljWI C!a:h».-r«lllr«i'to,**ib»lb*bf'’«M««bwtarfn, I nmgiiif L<o*»*i) iUi W.4 ll.:    ,    i ! IV«af *i»f M » e«l! wvl w« idfUlf oortelfe» >''at » *i j aluai W’t *» »M <hkwiW4»t     >    y i ■ %M»* r HMBOKr. O-aRf* ip WawywA ; w-t'T ‘ kP kWl Fuvy D-vaia. N . KW MUk nntft. 14<iof• atmf* in.rt,    k»’i ly M E KCH A NT T A11«0 KS I\V% %»rH K - ALfHOXiO TAFT. WWW*» Ml i K«r ai>l r »T«lClt WALLOW h«y. *ik^ai.-d    ,    wXXOU.t m.lXforaftiofii OwLok. k»lkftli*»t«i»f y TA»r ■« - liitoa i« Maadxitff'« »wwtn«<. tnrmta KRT * M ILLOX f ITi’- i «•*'-t anwjf» omw. r. tc ifan, r'*.faary I !•<» I K\\ i*(Ut Xl’JikHII' atajftwya rkry,kn>V. <iit> imñtr'* Boukauwk. •««» I Xkifj afO Iwiartti »«k«hk nh? MAHiihW 4 Wkliiox WLEl.HAXf TAII.OR, .X _ i*J Waloat Wft 'V KaO *»1*. w-^uJih ami *»L. h« jOai    a    »*-•    aH'l    tt-r*    •! Tal! «Jtl " ¡..ar 1 O.mW *hiih h* kij mair a» Ui'trétr, >r, Utflwat <•- «nt>..T. 1 a«J Urooy w. *1 u»f    , AL/Xy kfafi taruur Lrt.tRk»- L a rurri»L:n« <» f»li TV kakkc «r»rk«*<r-tWly to» -.od Wrail aafl. la-- - JOII.A I.WfllTII, vri i.»iia fmkref/n a n ft I* a r n n o t H \SVFA< Tf UKR tsi 4 tx» nK(MO\% «V. V» lorh, THK KXTf VSIVK l.X i Hh W OKl.í» I* r' w yf«Drtr>^ L-'-lb-r hi«ruM.OT>fr»a’ 1 Bifff’>klH»ir”»i «rally «nil an aaaaotnrnt m I mtifki •« ar>A Paraa.», »• it. Ilf bfa'.U. r,ua:ity a'l «iwl pr.< •••, •«-■ «•< ' <r ■• i laJ-if! hy toy H .ijw in u-f I '-U-l y’atf» Pi'ii.aPir* -i.--Wa'IiTjaljam-1 ni*>r»lia».    Trkoli.’    A.y>Hi»Ti.ra III., ay.aiini* Faraai.a A v i-'yrrhPi* L-ii : p.»'** ‘I 'nmii.lcd I If-.ry Prarl ainl Pi n W    j II li..?,'. , r iltf p... ifnt    T»ry    fipari    r    •    ■•in:    i*    ^r,    .    L|,» akJ»ri..n« p araaoto. {luiiay CitOrf. a»-~.ilr« auan-j. W. a' I viUkitii paata. IT'*J ar-    rf-ir-tf vy mw! t/.-ea. av .    • iir 'I;»- «». r|,r.if    a.irha»...*.    JO»X    ! -M Til f^kann    M    I'. .'«*i ...T \».P PfATpi VVP i IXI 1X\ITI XF-'IMV AI-T>HS(P.I.N jam 4. o :ar¿i'- '-ti-. I ki'ij Al». Hit' a law !'• wiMtn I Ilf ilf ' 1: k II .ra f.’f JH- I .- '• iiraiii'i    .1. 1 onil o»or ■ ' ««.r.rf iiH ‘I In ' wh:., Ilf, w*i - ;r III! -.«I ■ If «> i-r»i W»n Mifkli I. h an -* iorlaiiail aa4 lu if:r*V"iQ<l*)l»'5r ’ .« Th#k« «•V» lUiWrRT ft WAftUCW. W^LLuiflr J U HKKial.KV MPJii Hixr Tiium fta. IO» Malar MArrrl. Ilartaaall. !f iMiaria k«4 A «■•KX/A.eK, Altanwy*ai 4* itkMK. Ur. C-XkiW'  i IkWa oifca. * Ckkft aa4 Walam iUMU-mUa»tm 'mSaSSSSS^^ ■atrawoaaaWalaw*. ' •traff uf! *aWM« 0*4"^ M nM<IKU« AUanoffk • HreHL v*C* KmMWtau. __at    Prrtf    • ^    Usim    mn0LUit99m    ntH m4 <r.»«rCa»«»k«f ftaaftJCia..O JT*'L. i. a mtrm. U*n X I- t* ■ir^ CuKWMsku- talkiy U'lMAAM li WARLK.    »o4    'I    *■' UaiiM*tr«e«.«fM a-W, bOWkoo fsRk aa4 rta doemmtiu       _    i«»ly fx M«KtJC« Kt,    Tailof. »«. W Iroadvay 'j0 trtm foaaiaiiUy <* band ttia inm a« iar»ft« «» airtmfnl / (ffafa la thf Cityfef 0«nsjf»a«a *«ar ny*.         .    __ ft M*UI'TMRIK. Ufffhait! TaiVo. IT! *«w •«.<« .1 .,>% • Main Wrkri. kfOrwa f•fkrUi and IWi. CiMlPnali •aylk-ly V'OIIIK l*P i « 1*411 r\t Hk|»l»' X S. llM f .M knd WIIJ.1AM E JOMNffOX i ar» •»,. lay r -r. I .M.I a I-». I»nii<.r»l.imnilfr u.f nv .' ml-'y.. / MI..L 4 J<iHXHTOX. tr Uur pi.rifi«f .y tratiaar tiMi > i*ry ' tUmurmt, «n.1 • J ronunti»- U>» hn«<ri-w a- f .-oM rtainL !taR PrkTi •i/fft    r X IIILU OncUioau. Jaiinary iftU.. Ifto.    »M E yuilN.-TuV lirbi___ _ n.» f -itr ar, I j I» T ,r N T-r ■    Ti«X    OF    (    OH.lHIXKHfHII*. IF yaruM-rji/tip trrttol'.rk rkiau; a tit alyl* . r >1 lll.t'tPleyraff 4 J.dmav Ihniiat) iti. nnrlLfiail. Jan Ikih. IW. íHO.riUí ■Iff Ur t.y di» t.fj by V 1 hill. P4HI J n biuRAyp \»M E JOHNnOV janft* >1 I:.-.’. .»• S áv-rru> ■ Z,„ir,,..    .    ■ MIKIIIIP'I «ALK I I y « p , ar . P.’ii.r, ... ■    •' IJAUiK irioli '' J u« < T C* ,\ II. fl¿ n*\ I jk 0 if n«r.i I •> w ,{.11 r ja i* y f rac . '■ ' RTPl r' ii > v« tiSvr fa V Jl J -TATi. i.F mil' l>0«K «XII POMttKKPJl »»no*J f rmlfa 10 «Vw» . aod ko ta< I'or    r.S»)    ft    H    W    TAVIJift >r.Kt tlKAi n HORMR. t OUIII ~Th« th<H«Mam» ■f tl f k'ona of Lyntan I4»*f«ifr. Ii D, aii ( rm in-v.iltiiaf«. I ir ■ •Xfto m ftXTOtl, Aitorar»» at.Law P Uw b»**aiw. raatflurd ftw______ J«a25t¥:--<-r* «yw^íw, ihk H-tn, H^- mlHy . PHYSICIANS. -fy T» t>» iH « MX t UlOt M. «HXU 4X 4ft«rv-«n «« a Kuroaaa* ifadbaln. nM k*»io* ly^m nf _ tkftily ffkni tiaenrari lO h.« pR.Laaifti (ufia 'f^n t ftrw ami    ».i[iiiaf«.    .ootaihi'i*    »!«»• J TK. an 'JfTfi.k«ol '» ttyff» wni.'Pia and •« .rr Irn» < trt.ii Prfkbylf ry aift yyaod >4 Oi»-tnnati. J irr. |ai* f ■' »«.> I.y    TtlL'MaS    4 -iOiyynKii. N U. !. Wr.-i. VHiM 4 H f C .1.1.411, Uf., I f ff|u ff-1 And Aoy ■ ii¿r n I' f ««•( . > ( a.rvd t d '    •-.,t    i    • pirl .f ,1 fiMOi B«>IA:'W|.,\M OrrifK. tl^ l*    kinrhhiawr, »a««l » t.r H op.ult J L/fiPav IHhhi. llaJw ■: f *rr of Walnat «ad Oiwrt ftfketa, CineBUiaa. 0 ota»*»*, '«ft! h»« »^t*d Womi.no* ta «hi* rtly tl *‘pr*-» ^«OKrKK U.baciR.' lani, 'fi . ifn <r ft W * TAYU.R ft M«.liul' ' .I'r p; jtv; ~ ii:..ii..N ■ li .•. li. K- . I-. Vliirac B't Mr    Iv/N.i 1 Wii.e l.ar* 'irl-iun* 4i\ lesiLr*:    II: *fii' w,i;. ii* I    juv '!it .ij({h hm V\ ;i»<. : ....•ira, wir-rt nr» , ••    -»|    ■■■:».I’.■*. MV-ri'. iiiiti'Jri-i [f.iok, kl. . fuiii. ui.if.'.i.fd vN 111»    fl.k '    iikiii kiiil ,'L.i W ¡ntij. uini a rekov i!,t i..finer 1    f.    . if-r 'i.i/fi; I 'vji im III* .oai iiKiiiitrr it V'. .V,    /t .Uf uii.*)k..fuiii. nan: a luaii iii ('liorg. jua )i u.a Í.«.lam. .Mr L ..ml 4< «a. iki'i.«« u; 'i4¡ni.ii.i.fiif . I Le i.jfiiif»». Lowever tiaa ane* ii.k'.v yoirr ufi.riui- very .acrauve ■Mf    I ».    .■.»«..!;! 11    a :r.'i.e rkfiy pairuii ul 1’-» t k! lie .''tvi    ..’.'ir.    M;<era, o- wnrntt u«e'    *»ur»a.    w. ;i ■ I'- i. f ••    yrki;#    Mauni.ii;    Mf i.'.'i.A .*)« and    fiij.    l.a.v ÍjuilMiatiye» *4    %*■*» J* rrt-v    . Bfti": iw r« I.ii y    vear» agu i lit)    ir* i.j i.y    .uiei.’ijit'il    ail i    ayreeaii.e . .«    »..;.,i»acu    lu I    iririnna-.i (i) iiaur.iw.    nis liiuartu.»»*''! ÜV r.e M.uniaiii agaiiia: vol. ■ : •\ r*’»l*    1 111* 15 >«;!((; J .naieij I.y ! ,e cun /'. Ill i .n:if. "wr *ii -in. .»ancJ ii-et .i 't J-'iJtri {>ou. i 4 !j-»h L» *ihD • IK; h- g'» fUfi r\f ;I'Orn^. . Kri.iu B-. \ . ^ -L.V Vf M .f'. a» *i»e. I-! M J r‘ J • j r«>4 u> .F L Pu ' . MV- M ■ i- K. U* w ; 'H fi ' :i'l.If. 1; Ui U •'» W ' irre ii ,e r v- r ii' ¡einn< »#d a' «V . .- • .iiii-f hft- 1% <i - i ’. n X \ w.-illi ■nr -1 li'f'V'i.’fcf. ■ U ■ 1 ■ b. ■ ' 4- -I'-,'..:" i -liteia;. ii-A fl ir t -e.,. ,w '1 1 S ry . ■ -an* K ' t’li»i to-v i H :*.t toVe-r ,f/ \ ■ .X .r ! I-..- l-«i!v VI»,V ¥¥H' i ^ ^ D» • if.i I o»M 11'. an’ t.'-iniai-vk\.l' » I I , .1 V 1 «'l i" fk»« h.v ■ } r^r-" V i’ij e fi* V.- V, ’¡. 11 n«r,A .r. ri. tx*. ftf't. 1 " 1 ^ ^ rn\ lIHl-MlllfHUto «5 lU ltr»*lI.IMIilll^ 111 lie itirii«*l Ami slu n ¿rf aid var.i'ty ot ¿’ in.. ,    .    a    .    ::    i'l kill lit.: r .    *U.’i    w    in If; «..■, . I a;iiiiiiii' Mr» It r. ' ( U! wov wf. :i';«": i..* l>r>u‘Z> .a ,'a. giHv . |i«r».iii aiic ixi r*r., Wláti n n a > AI '    .    IL'i aiony vr f.tfr ‘)l : I .(.< a. Idirtf»". slif BC ■'Vt5j A'liti, ag.i . *■ ! y .If .'ii .'. f.oW-BK ai.ii I fnildiitn a* were •, ifi ai Mr» Ma. »<rx<5 f.«»««■!,. g..iii|{ ihere an •y V. I II ii., raificf. Iiif laU'l»'.* VV Tiyii.,>... Til    ■    NTiart    'i.i    Aiitw    iitr uwu (•n I .f.    nil    V^aiic /uytn uark ni» IV '» yierijh a itiuroiigh kriiywi- d,.l VV .fill io An.c.ifiera. i. ii ««•a ■ ft %|y rox WRIXXKH, AWofkfy at U« kikl C áfrt ■ ft 'If 4roit. tyftra, a«fV’.k»«i .-«fwrr-y Ay am"" a « r».f,| »ir-*ka    ir.rilf MU.IXU M lléPItIN*.(»«»■«* r w. W "if»« {• II -paiaau 4U .frirT «I Law Oftk* "n laft F Rb I r««t, ftwowtr tbf IbmalaaB H'rkaa. CinruiBais <* „ . , Madkar,» a»l»«>rf"-y. t-«i»tv. .- »ijb that */ «■ A-oomfW-jr. ftid r*o ai all Uowa. rawpi whao >«■*'«•■ .naliy »fif«4«t t-kod at hi* OflL-f and r>«<}rao( '.n U.» W"iU-«»»4«rin»«T of jobfj a»l ÍAmrWnn^. •tr«*« ikBioli ^|t»4K Ift/hlidiN 0 Hufarod ^ «r Otiki, P/f la.'If y    -    R V\. M W TAlL'.k. I Wt ■ -t iiKUiy» \% BOOKSELLEUS, &c. m\H    O    WIH    %ftlHü    HH4    IP,    S    ITT ■ • lb*T«fitfc    ptjM    Vio«    u>4    - n ftrp.im PUVXII».H1>> f ■ Ii.i, 4 u»rr.ii ■ Tr ial, r». wt %» ftll¿IMaíeM/aríi>dW«¿».lb>«b»a^l¡íaiíi» law »ry. ai-ilh «^ITSlth »tr*rt brt*-eii *«»«■{ and j I .a», f.jftwf of Lndfk ftrrel. Omftnaaft. OblA 4ft»Wt I I «potar .ai »«m*« and t.<i.OM>ayf m _ ¡7^    i ftft'fcftrKRX HOW R—ftrrOKIt.    ftuw. »F •*' «d *wr tftnw Afth «uoet. weat ftd». ftfdu. >«l tf HUM UXMnOX. Olftwand ftandera» Awth «wb, f Aiib itn*», hdw»»n Walwatawl ,in«.CtoiWiw«l.. i«* SHIRT .MANDK.ACTÜRERS. Li.l. l.f,» kh .1» .I./I I a.r. I '. ► f'J Kri »lf«i p; U>I irf p T WTU’r.X. t. iv r y.ftt and hr a-mvr ,vi k II Jt.r-I-«. 1 1 .5iieU !Lii fcur» I’ :»y -r.alt-i ■ 5|| Man VII J lie f ir raw'.-; tin I’ai lor ironi ^Mith ” hnrah. *ir tak k.w by ««.«d *wr Put' ftfry, Haftann«nkl«L.««*. myllf FftKDIIUCft lAILCr I M XX ftw»0fjpiiir. X III Ualn ttrkft. b*4w««a Thnd and Poawtb fta»»!# "" U «4' rdia>cn!>>f»u ka/ditia «rU'f aaaw. JAMKH HMH4HOnuX Pllllll 4M0 «TUCK MAKEft t.eaitemek a FnmlaMwf MlwfW. K . 4 Pkortb klfkft.'OM dour eaat «I Mala. CbkCtoMU.OLin. laU Ii TOBACCO 4-CICAR DEALERS ^ir"<;    :    '    Á    IT    <%mr>-hétl XftlKlldftPX A t HI RtHIIX. |m»orun «'1 Man ilar .M Mrer« 4 llarara and fVonaarir CImr» ai.d <!**>►» in t W»'V fciiift Ae-h I ■ Uato «tfftt t%lirfiau. at.ll .1. H TEll'EK. OBM«xr» Asn HNGRAVL’R ON WOOD. be kartlewUr In tokrblfif wU-If t.XiXVTV. HI IIJDIX4». Tblrd i»u*rv «.pou l«'nw «far* aa It fi»fi;itate« I »fro  - ' rttk'i ftit If\I.UHI l.~f f»af» p-f «'•*; •« l-rta e. T WI1.I i.x. 1.1.1)     S    K » ' fifu. aikl h' >«.l«ay ^ XUMOX. -on k.tu P.iira .%• I Ma.itki'i, la «tk.ar ai. ! ™ '.all a.tla. pii’. nu rJiiff'f.i f'.r tauiuj u*a R T WILCO.T. t»hU    X    ftmvr    P.fUi    and    Rtkklo.y it XI. IMP! RMftXTe -Rfcfly.»i a •III KiPP -«XI.K » 1    ..    .P.    ..    -    • ry 't UK p J*ul ..    1 PrfoitfffTi fi ll'.!.» aao rtaamt W 'WtfWboua » Ev CO.MMI.'-'SIO.N MERCHANTS. ífíTHííR. Prmtor* Ueabrra P /roart ^ era fi-n»ral Owuamnw Merehaau and »*aa*.i».al f'.U E *. S aifl li W«kl rrvdit »tre«t. QneutftkU. if urftv n 4 c..•« t>pr.rM aiel Ikjwaleb Praa ftotaa. X»o r'.ftt. lülumr» ao-l rhda>l«l»bia, ll«rwVd* k'vd * ft waanw kw.wa laUi if fteanver Itorowr PUtf . I EirMina Kt. >> r Pranir.f ■prir.ir.f Rfiorwi and Phmrc Wolkt .otteafW p.jyr Pnuifrk; Pfur.iuf'Oik'i* ftiow    ,    , frailhka II «C fiarUn an.1 r..dd M *« ftlfina Knivt-a laonft-ythea: itraaa II ««a (iar lktiaikl WrediDf rr'.keu. HklTiif aHuw'OH.rro» h> D. MLAWRfXCI AfO.rf Ui»P*M/<X X . r« M..0 Pi..t    '«k<o    If    Iiftl.    at    Mari» r t. a'.'ir a ■«,•.    ..-.ly.    «»,<*    1 ' r ..». «I I, . t> uri-U u-■■ :■ Ur ' rd4j.*ary d " .'y '■ill • r.l .If» f.h» ! ti»a Pa 5iJ T. •»'frían.'fK»a. Ilf f« »luaL li*    01 ... f. «T I..UV •» .'    - 'arh •kf'.ly e-.. , . fi. c ■    ;.    K U.l« r,    t.iry    • i, P) ./yl e try d ir ftvr * Di. »ai.ii ,6»'    (»»il .r IUia. r -.fr.''I. ,..y Vn'. .li h .. -r » •I X AM|N Hll.l) iX'. I    f IT    up r 1 Ua X •■ I'l ,    .. jj T '».» i rj Trii. ai Ifd . ty << I. ! X- A. Iu'.i Í W ;.»d at » . tl.U cTaTK <n OHiU. iu V rt-r I Id. IB 'Wii hun'irtv lilt *jla?i'r.¿ w.iiii'ii- ; L.viiiii farmunadiOj; I :.f rry-b ami , ■ ar n ,* iraon n i.v aitain f».*tr    Vl iei if'.r»« | ■IIV*.. 'If. I ur.'if.ij Vlififrv . I LI I jfine • ■»■ i.iT,' 1 i nii'li'tij yi -iro ait; i« » t;»icrtfl n. . 1 'iiii; :• iBiJ .1. «1X een ni.«, fi» (rf-n In v«*i ) ! I VVe.5' l.rov > ■ ,*i| f ifi'.rai:lur Mr •‘aul 'lie* j I o':r.'-' .' ’i.f .''i.f.-nnlBrMlenl .' rrn iiAitf.i ur ■ liO. : la*!». made and rnaJiing will prnlia i »ti ff ' je ( ,'y '.nrouii*! (tiia i untie 1 tie f in- • , .iiaa i.iiictiiuiT'J tiurwd \ re.o it lanc in uu-j    . t) I it a Impi'! Vlacliiiie ^i.upe, f ar tlou*;a A.c    ^ Cii {ant V • luri-    ■ ur aiiu.’. are 5«e .11 i riva; ever i_t( u ci.ru..ori ■* Ih' am r.iit ai ii I - .11' .ijiiait iul.if 'a.5if anil ....' ra.r . I i. ■n* nrrc an- a.i irned »1 ■ ni.ir. g'n¥, c w.rii riK.re tine .'iialuar. i.avi i»ei. t-iie.eiBij in an iiiiBfiur an i ,v rii'« (uij- in v. ry lew 'i ;m rnai iil'w! ,'e ro .nliaijiraru' ilajii Ifie \ r.f'e a. ruaiiv Venoun** ■' “Vri a» y i. I 11.mata I.ert .\n<] iii.i«r-<l. it. wiiai I- cu.luiB am: teliiii III-II'. .iliOtiina' .uroiiiv a,Li ii;iV ■ in .i. Amf.ia. lertv rit . .«iror In .fi'ilVMluail7T fn ' ■ .1 »«'tlf. tir ,^»riy »if t:r.-'t X »■ •i,*,.«» I i;. Ib'irao. ae . w a».d Ti. p..»'.! 1.5».- -a.h    HIXJAOIIX    nlKlKJN. .-(utfiff .( IL.'I...'.",    ‘,f    .. li, r. T Cía» * L ■ r IK ■Tial ,/e.-fii.ire-ti,. U’d.    ,    • J .u-rrii 4 u” on ■ b .m r.liA I I M i. If I) •.:ia; a tijuenier ii i» a rm».»- irnjioriarr. eiitcrpriae I RK ail i.very.yoiv Kti.iw» m'ri« aia:„f <jl (-in vuu rum ill tlie aociB. cir. i ut Him < uv ka l.ign kn .u.rti.,{iTi. I . and an lliuf.li ul lue eaae atai ,{rkO' nai cuitai.'iiie» ilie firirni ..i ; ,v¡í;/.t;u4i ka .o lia. w,';i nr A'lher Pi'll -.>f X'.ifiuic lure ,il tr.e (..raiir i» bv .nu nn ana cnntin )x.M»wuam. «jiuQuli 111- wa* Ilk liroi ko<'. if" i; L*Tk»a    IftAf.    y    »    tpa    a XlMXM ♦_>! El HXIIÍ, Porwartnjf and C^uo, «.oo Iffrehaau, »»rtho«a< tonei ft RurU aud H amai tfk«ia    ,    .. aoawTi. rXtON LIXE. pftiivrylyama ('akaJ ktt.1 ftadroad WfcdTEl'X T^A^^JftT*TlwE Ü0MP4XT, ftr-Canal ar dft* inad. I IXf IXX X f I titUA.H, ttpPIXK Xltlo. nr>«H« HXI.IiMIX lb VXIU.IWl- r.a« manad arel r«*t»«l'.i.*.f oiai.t «fel akrirTm-bta rofenny .■•■vupmd r.y C.m‘iir.**r Ar* L -. .« ihf o.m««r .y y -ortt. ind Pr»*mm» «■»» a ar.d « pp. caab.    ,    Ih«ai kilh a eolVicuiT. <f Pui.l -fi-.. i •■■«» . 4U«f> A aoikrTUf artvrl* -d Pymier»'Wk. at *t.'de»ala fUmft a....»lyomiu'4 Art u. >• ifjol :> n.-    -r.i'», mo. tl>f.»tvfw fUP»'/ a Mf.nxrxl.AV •) In 4.J I tP . «.mtmr fthoTffilh arel km.ih . «■tabtii 0 Umt WUt «11 «!»•* All F/» Ciartaiyaíl.afft.'wkftandii'viiband.íexiaB»! •e.-.rkl t «tJ PftlNTUXO PHBXIfcC kUka. ^iip.itipp’« «xi.p; ^    ,    .    .. p ,'»..i »>», li O' r * »• -■ - I At’^I .T ‘j I M r-.- r    f iTATf 11. . da flJ , II u Mr VV. J* X.-AMIX tlli.LKX -''ly K a VI    la I vt. r    5    I 1 :..* ,» ( vt ryw T'-re .&)>{<or(Tii. an u i.rne w' ,i    see    ilie II» ¿,ur>    1 .J M: Jniiv VV UuuiAN a ■'    Wii na.    rertidrii lieru lliiriy-oil • Off .ndeliie-d    i'lr    fi'-.ii.ia.iTi-o and irifi.r. iiiu lu-ef iir a.I»,...if» 'u! |,u aoenciiile :.w AI. »B Lave viireu lu «,■. .nil. e». mu • .r rj 11.1Ú. .iilinae (Iijui*e- fin- laciu-">1    '«    0    -    »• 0    1    .» rb IV I'M ..... T    ii*    I'.    ' ¡iJiíLler I! a;» lurwariJ 1 . li ai.nu ••1 10 a al.ti ■.III and retail    _ AiftU -.Prvaten' kaatorvdUftall ktn>la,.«tL-fc aa Type, Brai ftak. taaea t TlMfb OftWom» Ptmb.». etc  .ai.l . M. P. MF.U.RX Peacfc Orlftard ar»4 Tooab» a ny 0*od Oflk*. «fnEh f«»t c<ji«n*r <4 R-ua aral 0»dtE. monrfit f'kiTV ihk Mnw* a h«ah «uyriy ft PftACH ^¡ÜÜlTHÍa'^ R4ltl«)4D iaíJÍK. ti*    Onl^j    «mi    n¡ Ont»'»i iU}l^^•rt    irVIf a «    W *«1 F®i W. I kewra r • »«n aroas wryw v m •• «««*>    •'-'vr-'a    *•» ft.roHKK dr    Aai.ii.«f«rk    ao’l    C-enioi»».*    OftCUAftU-ytftftft-XElr    OUL    fco    famtli    «« W ^'Xwita. So. m HiUaa atrml    AÍ#)    *    «haadLa «r.l rate ooabty .fVrypMIUfMirx T r.^.’^otíitw/'tM^ltrayro'íf    »ra,^l» <1 eowaftkiaowla ft lafttban^ft . 1«rfi*tíoBlareltWpobdcror|»l»at*aalr    «et* any jforftWikl ______ ■TÍKXHX 4. ftUOKV I OMMI*dlOX 4X0 ROB IB WARlrlN‘» MfUiTI XXT.<»«»<*OoufT»»• awl K«rwr iTv a Hftn -u ff-r*» L M Hadr.mL patmmna «**fy faeiPKy ar tha k«.r«ft*.K aa.| aala ft yr-ftae* atft m iwibakdMi. and b* fw-ri*-;»» a'ft f»roar Laf ft feaeral *reftaiwte«,o*-fi AM teller* oitt. «U lakaraiK* ft »riMD»t attaotte ft a^ akaiftfft ik.trifttad ft buft I K. MXMIUTftX, XMt MiriM T. I* ft-yar» I u am* aa Ik I limV ft ?    xifllXMl PlllPPwdbt • Port    Paibarav Prvloor    Oti <Jb*u«1 _______________ !■    iMkicra. arel C"atfn*»»iow    M .rthanu.    corokr ft    x.iilh    u u    TaTift    C    F    C.'Okaru y. CmrtmiatL    «vT    fg    i.    T XTKM * tfP, nwaibet» Poi    .p    «ni    lly V- « ^'ft7rtbSi~cir, ■■4fdranlir.a4fraX.it»:r,?U. nrtet.k«itbft.ft.b«ek»-n ■ ft M M T XI IA»n Ciyiift'ftfti    Uacaoa'd.    tur»    '-n    band    ai»<    »    fkr,    w 14 • *• » F-rfi front «treft Cad» ad»a»e«w    ljj,.|ru,ta. - -——---  ■■ ■ IHFItXUl XOH xnxxxf »aVblU» MP. MXOK I / > • tha «onwrrtber Oft c-avftftnioanla ft Rfoar». Juarpb | , rV.ErwOrleana    r.    m    w    TATU)». .^1,    .,    Wa    W»    IU«t    Froftt    «reft ly CO. IbTiaT. _ kftdf rtaba LX# <ft«i«r.fti« and «Mrmtaodprvr* 'd bwu diiua aoidk and prwaft. deucbed rUtaa. Ebxi (f'Oila. «ft-, to Oftctatull arftTtt kflfhfewl^ b'wnb    .    m, a ^ OBoe. at ifti» Wa«.jrkrT-« Real EaftOc Afrnt. biAtb «4»  ....._    atyi:    E_ XX llftft XM HOUMItR. OlLDBR. LUUKIXtt MLA84 * .X D ra’Praifta Mahar. kMlb «ida. bclVreo Vum kiki Rare «U, jylA-Iy Pleift .Xo. 18 rdU Krea. Itob and W!.»t thfir enefj n. fare.»*, an 5jrr*t .*'lr ifk-ri ■ U.<«f wtw ua» pe-a>ur» a Ti» ' «,..»on»a-.».:; / u.» »;.■■= .le «I»d lf«auf»l lo Art aiul X..    .    it I • .1, » i, rautrabar* ■<feoc*>oraff»crc by an arr'K.iemeat k'ti If T W    a,    P - i. wl tepuftftd •« U» Iratorry, Uvi.up * '.*» r«u~i m u.rA. .> y fr ..a ftf««-» *lr««Tk * TU* Pita II'•» *" í-.l-ri' ■ ha*» «a/f*' ►' tmy '’Ber n»r..ii' y n '    • » l»r r.r ■:.»«■ ■ .«t '»»« ..r «I» oUIm. • •{»» .V «tir» 4 I- » ',fl »f » »»■> ft Uif ate*» P.amftUuii kb .J »*.«h te :>a» a.-e«di pe.f i et ft lb« K«na«pc« .4 Ibr I I» «i»*’ >»««* ATO» a coalribou to ftwafli U.» aupp m '/ uial 0» tf-w fo- Ina.. tutioa They ar* livlcbftd P' the p'iiUftOi ft many .’i»fr ireir^ frrf li.f Pftn of raJuatii» P! tor* »-'i I .a'-tln r arm u.' bopa, elf nmf. ft *>« rnaWfd ' .«*!..h t at !««•« • n»»» -a-uflbf «lyt«afpa««ya»rnin<T..wi»rti«tftCiik - ii.atL • »». a br U praetKaijft. nf tier Ll«.,.o. ArOkU n . ■ ry .«r , Ihf laiantryar» luntfd b. P.r».» t *ar I llv».- **»* pr , ifon ft ibflUBery.-'nlher t «ai» r fi’.rMt.. rL-hi r «ar In kbarh ik> luual liberal «rTW.Woftfiiva ran U m«>l» * -Ibe pf..|Wi.'ft^ «.liter p. r*.«ji,. y •IK Uif i ' .«Vi.i n » s Me .1 ,.x-u-i A )muft...ri Par to (>■( Diki racfi el .i »- '"/et. To A-di 'J, CV'krikefi. an. Uliftr», »». cintre» T rpofW'UVi.ir inTitcl bi «*41 tf.-! i.»,-'»    > yRlo p ul ft ir «mu. V 1 .. a iftf-y. •y ar. -I lela». K" •flKMiPP P ' ..;lj .. y »ra ,lV ' • •„    t I. r f L. -..'-d .1 -b- :.»-..»Tl'* re r Ml « II » r .« I,. ■,a*»L-u Al» í« •    .    H,.;    i.«r, 1    ■    f    ■    .    .    ■ iifXjAvrix irii.r»i*v >■ -rift    Ur, Hi f. I I, ta- «. UK. bviL ■ WtXl'M'»*. S* .li»'l'*#f«. ■» \laha. M KJ »    0!U«.    Ii    rf    r shhpm; ♦ V 4re '!i' & ru*«vv nr* 1 m! a» tm..’ In, a c.n-if I* A tl ir CJlin.ijBratut I ruyirtclut, Mr lUo ____.    ..    (.«•it    rx'.enaive »!!ft)arde an'; f'l* 1 li»f Vlr If).A„vi-.)i!TH [iriiii:ie« much and erceUfii Wu-u.; vV.ne 1 (j. «till w.no ol Mr P.,fiui«*x i« lu+ly (Un ■.. ■:,. ictiiT..r«njii 11.«in* Vly lr.«:ii<l V*.Rtd • ... T ci»in;jia¡n5 u.a; tt.» va.iu '.mieiiers ;ji ' L.a. pr. yf ii.ei! 'he Juj'iiJ'.i'ii. jt ;l.i Muitie 'die . 1 camin' ■ni' sav tlptiigh w 4i tm in'eriiiiin u> rexiot tlie Moirit l.Aw . Mr iliar i'*p»T.meni 1 ..re«uw« 1» :<) '«■ iiiftii tha: cnewp «in* nee »b HlV, »• ■ru::,'. a c .¡id.. wouiJ prnv. '.I|i-    in.*’ i»'LitiCi* Vln-.ne f.xw lUn’ cnuh: he enacii'i; I i.rumL ihe f i'up.... at -ii);iii C.II**' Ilk' «<■ 'rni'.'t.    ; «iirtiulanl a« ; m VI :By* cnn.a.ii» aim tlrui.aei.t.im» vv'ou il'T aw-u ¡: .111 05 lit:. ;,a.- -m M. as i iibvc, (joUl.- r:».» » .ft a.. riaeHi'    .:;.i    VV ,i.i!« nilK w:e-ri' 'tierc .nnthiui* fit iii.oxic'iiinr .'iiirt ir .tn ;.e ¡L.0 and Mr !! .114 . e li sTiicb .k'.An;i.iii'.T.« A’U' A ,i; Itii ‘K ii: kfa.c.ni L a pla 1 *111 1.-A55 •'. Loi.ar lieu, -.'.I- mail II im IttUll.ll V *«C|1 Til Lio 1 VA AV \l' 1 rk intH-* nut trie •lelKli'i; til* • ■ il'.nt; !. r. oi.iio'iiri.'u’ f, iiertxl I ‘ vov, an ViLunioii »«i<r. 0 neirnnii. May aetc. I'.» Al-ViriX KAL1)'.»!V J iXiOuy . I.IAM-k «. "rtkl I«1 KtV it * J. II •AllOKXilKltfilJi Jttmaul n W .« 8ft Puat.'ifate >4'arelftitor Xa 13 Finfct *1. Cinctnkau. . a<i ihrtor«rrft ail ».»»« of Irwa Xaito ami E.iftr R.««uc roni iLt be»« JuaiaU td-iwii ft Uftdr own ®«nuia. iur« jy» ly fX MKk U Lr HMKH, Wh-dft^    *4:'| UUO¥xMt I.I.KH, iaaniil«tur«r .f frti«-«. T*« atoo Rfr'banLcoftiar « “ aJrutt. amiOdwuwa «tr»ata    Buinio».    Canto Tr mtamyt ‘b «fney». m*.l» U. ■    ■    ■    '    '    Vía». jaal JtollX RKXXKUXi Firaaedlna wi'l Cnm'kikk.o Mrr Tjuftb X * li Rit^r-iat -r»eíTxto(tonalV «bto X R Adeaneoaniati*onntoaifttnento    .    lyxtf dry goods dealers. f jff N*. F-urih «4, t'm* #4*1 via». lyKhly TII«MP»<»X'*» ' PE.X M A> S I XbTITUTE A aK*«»t mnmt •/ Walnut aad R «hlh tu«fto Aftrm'f.ri ari-l ni«bl kOtoftoa. <vi*rautf»;n« frtedbiu arel le«lblb-.y ■ .et# LaTiU>waar>,    Jikni llnkaan. IHPW XKII a t O, C'tmpwiOrm K>»4rri and nai i>it. II ti.i/pf«i:i.i:iii( \Ti:i> Pulmonic Syrup, FOB iiii: pr.Hvixxi xr iiiti. ai OUL’CHE    ‘ERU.XCHITW.    A.*riM:A. OriLDtt,    CO.XtUMPTlON, IXfUlX/A, CROfP.    VUI.KiPtXO    CUV    .tL ixn.AMMATiux or Tiir hraxchia ami homl'K XPMI CAl J^Kll RV l'( RLIi «PfAKlXu, A.NU ALL Ayrixrriuxb ur niK urua.n.- uF KftiPlRVnO.N. - tí 'LH«ert!>*l r».. . 'hi J»v1t - In* I lot *r *■! i{I;VA««iH.T««. ja.*5tíi. •j£'3'í.'1í , “Ki'fí-Jiii,....    .....-    uu    ;.T«    u    .rirvtjt"  to Foretyn kibt leonfft»' f»ey rt-»««»b Xa 11 1 Peart «tr«v CliftftBatl tlhft. ha»» ft» band a to»*a u¡d Writ ; aiaartf 1 »ftcR I». ktueh il»«y aredailF r«w»ii»ft abbu-rto Otiy aíéjOftontif» Merctianta ar« rn*ue»ted to    V*    ¡ amine    "iX RooAnit ataterlai» ft Ibebcot laaHty «ikay».ft baa.1. ^4A H- Hlfii •eyüd H VRDAWRE MERCHANTS, i-v ibi. cxaweaa. IATIMRH, l«i»HlHX.d» M J lElto OF iÍARIiWARE, SfW^U/re. X », t Ma o air-» Bei^«nO»ini»kU.Wito.    '» MXxW'BF.XVk. Imp-irter and Kaljr in ll«^ ar» aal Cutlery. Xo.!» Mam «trert. <»tfB ft *>:» Brn'AKRAXTFt» the pteaaantftl tod te»’. Mfltune f. r IW all Inafaaraftlbo lu»««i erer e*! in Ainrrua In « ba«« tc.« tu'-ata. ■-fiffn otlb an su»» •' il pr- f-jian U.. «»». ■ .. ....    lul.toawhurbbJiwaVtlybanBlew.aiW-fccia^jfiUjc n- ft|i roX UlTMKlF - lUtubi.n, aai) ran lei adaa.nwtorrd «.K> -.t ai.y rear ft mii.- ___ ___ eraJft'aarma.I H oouiiw teme fh» fvto t a alarir» .J f BKf BLKX. »iM«.«wf«« to 4 U. 4 C M. tua'ftibr «tCenoft and death inruaftbfiul ilieeounuy. a •kant.facWrrr» mf 'Aprrritt I'f.pn.rcd Fire ciuacd by diaaaaaa ft the orftaoi ft rkaptralP'W «ein-auei-l ■ft OKBWfttPfB R* R" '*0-r ;f| Prar. »;r»ei, ap'toeip'aure au.1 euld. Ita» itftuc**! lu I / p .l u »:t>-.u if « ^    “    •'dl rearhft fi »ry lOfEyklual »!•» iw»y ipftJ a r»-n«.ly U at h a pn.Tea itaalf to fie inyatkahia I TtiH in»«1.et*« M the reauit ft *l>».i»l|fiflnwoef,*i»J »toidy bf ttuto» lUk-aaea t,! iRa ,h»«» k[bKÍ *r« f,»«<ioer.t m inr • r'l uiyrabiT .-bmalf, and haaw-en uaod tf. pr'««ta prart.-1 P,r ttoOk than K yrarl. W< iiiaU omkc nu «xtnrad vot a»»eru-uu t ¡Mttffkmfi in evmr.y ,lt««aa«c. iiae Uw ««atom i.f be. many nurtrtima wh-. •lr» eir« all «1;-. Irvi-l th«o. nor «hail ae held ml any IL I kharb ««penriKiT imtiivA ia»tify. f f..fati'>rA I'fier. T r-ii ft »a r a« k • b’ ven» ■». I ',ari-« M„ tA.,kT«1l I h 4 VIa»TIIA< auainat Maf«« ci    r,    ■ Bf.XJAVlIX’ HKilmX. ! ,.f llalli.,!-    UMO, b L r L»« «    y e ih.f'a    .I'-C    T* th» 5..„T,i; »« it », ,1    5>    a* I 1- h .ff. IV. Eu '.tl. flfV»*l I. L-.ill» * P PXUK d, Warren, i an,! Water Ft- „ ,    — betweek lUee ktol Vtoe. CtocAon iV Ohio, a* Wkrfko Slini •a #J V>mer' f’Wktnul*ivdi>to"wne«»ir«eX k>4a««n Frrm aral Lkluaai it.Ctoe.aivaii. iR ._ ___ 'Iinitll P'« kXI.K «lifí jo i I’.f.v.ii......  -    :    '■»' , .•»-'»«» m r, lial.'f y fr-u. t- » l.-'iri afiu if r Aaidumy. ami I.', t " . «.-,'at tfv'U'ir; fl .fie n .<    -i..-', I.iy of l*»f,«i.'. 1*.. A II IXf,- at 11 ,, I,'-u.n iul ft r-'i.f.ik! •if.»..tf, .tl 11,» Iv.uOi taren Lnn af'l I"'''    '■ 41-11 a:i» ly »*( I H irri RtrF-.**,u"''hw«''; y a 1 le r» t Vj 1. ■ ' )r'" l I » sf ica t I P » r , r ,p..»*v 't.i \u-.•■ilíF'l.• ■ ■1-4» ‘ U I < Uf . ■ f T ' K 5.1H-, 1. 4 1’ . rt-í.í', ' Ul, , *. J ■ Yj- :■ P«' 1 ■ - * ^ ' : tfito-i■« --I f ■4-,ti HtX. KM \ ÍM N lla* , Mfi i ■ «:.áO GL' , BrX T > Dd I Ml    I n k.iift Hoiin».-    a H >« ir    «reigliad knd up.111 a n ick Where iwo roen eacii bv a f.'i r . my r,e«»era »»-(iaraie tlie head TI» a.lu; ;e    'ii    area    o'lf-fi    llie    hoih , jw« iC'iiii i-.irii cut u() tfie»iie* fin* • itr ; ; le l.iru, aiiiKlier l.iaLiiiiiy ine A 1    A r    •«ei 1« ftif .    1»    1 urk leluvv I r 1:. Ii; iV    r, \ | ! i»    c.K ...    itl f* li íit- I ' .I'-ni ' ' tin yreiit Him 11 itiae of Meg A,j .-"A, wvT',- , ffi.ftv H-iins w-er* 5 i)':ir \i ttj. iilirr H.iu»»' Vlr f’T iT-; -il Ham* ar« pm up with i;rf a« care, f.ir -    »'.    wrtrii    'Ilf (K'ft .¡iiklrv Hen i- V' IV lieu ami lifre n,). 11-,m* nia> ' 1    V -.he    liundrix!    thou-anfl    ' 11-    ». if,.;i    La* 5.)    inr iMMi    iifiiav.irable    i ,4 ,.er t* ' 51 vAarrii.    J m», with the    itva    I , ,f-    ' .*• leai'T. ati.t.mi. VhnmE    Uie    , prop.* ..    aiii.-f)n    r-priniiijí men    m    ihe    I’urk tnar- < nail"'- lieff, ist a-«    ■ *    V)    (.lay » ,    If.;    y .< .UUi' .ill'.ill    I UMiier» ant vrqr, ' T .1    IWu Iff three    liniee XjM'OI'    Uua a inii.Tiir: ol [I g tin* C4ua* nottiiri¿-.l cnrii' - I fill    'J. ,rpt iiiliahitiiiile, ¿ 'J'ft w,' ^ri.-iiie,n. « r,, ,Mt \ e    aii-i '*Sau',. »    ' - TiVX nik.lr; n|,- |i; Ir-r' t-, I oeo ri latiiliy Kixxijl); • tier;,    lit i(i5. '.ro.iiiiy L-óriiim lhro;I.!rr It;r 'laie, .i.»v.,u{':    In-    >■'1.:.;;'". V. at .'cliein cifiil). Herkimer. ' 'Vif K -me Mi, ondauii Wei, lin. .'Vtiliurii. I'tuieva t.-aliaiMiaigun 1, itai .tl ail'i liiiiljiu, .''viacii.o K'iC'tokL r.MvKi. 'ri, A.r .Vc . ■«« liiivun :j«eii yf u.venieo am. pr n i enottí v.'i 1 tebiifi;!. ifvi .nrnrtii!. nri<! I.oui» »i;ie I ;iiiu.;ti .■'trollirr- n ves'^ a (.-»n((«iiur'»( i'-.cidn.l Iiramriiic ta.erii. Hfi-iLey made k pfer .-ii.iii, 1. - -iLu auu ifar tu-re on a 1 arm and iL > srv erf.nif Anee* I wo* 'Oi'i)r:«f i learu tlial tlieV.iifaii It-amiiiiai Mr litutr. 'I't.'ior. now i/Vtr f'i({n.y. iiLi tiaii an. aci vi.. reHiflea Mr» '•A'l iiRAhM Vlijp Ih'iir.v diiu na* riOfed Irutii t ie ."¡«k'* now re.anifs nere 1 wm ve .La' lb» po), o ar V' f, «5 ilik' J' a I»! » . 1» a aranii-daut ‘ . n-r -i Mr Iif.aki I lie < fiiii' aiul .wf J.oui.i K*iiroad. with wiiii-hoiir In i.-.e.a'.t l.rikiuatr II. L- .iiy.vnicK. wa* (mnnec m, H priii,’fe»*iiu; -aiuiliy, tis are «lüiifil,, rjianv itlif.r mil*•! Hit R/t w avf ra.l'lalijiji Irorri ifu» tUy (    ' M; usTRn. t--*c iM ( ''huf*. IP Brujagi d upitn Ilf ' hiiü aiirf cit luHiie !(o«il ■ I i.m Oirwin" I* mg loUuilu a atraiklnune Knao Imni Lin ciiiiiB . u* l,itvc;#ii(i, ill kiliitlioli tu a loT'tuL.V; air«.¿111 arrl vcrv ¿u<m1 one now in use 'I'hia tldek lujt wi-m to he w aiitf . hui c will be. pérha¡>«, by j tne ’.line it la cumpioied were a.ain.il , \mouiu{ \:oaina|i» wuo hiive e«lkbli.«;U»iil Ittoin- ;    “        ,    \iiiouin:    v:oa U» a AtoumrLUiai «rnwdn{h»-d Uive5 hireaw',, we have riiei Mr I atx i Mr u ^ruught .Ul f lo-r iiunurec i * K ** \ .pKf vit-an Mr W ix« ,w Mr I'm v «. am IP At :.iin Ih « n •• tl ■:t !.*■ II. »«tflTHt.Art. Iiu».>ru aJ> U ler uvF, • ftaii ttUMto Li5'»iir«, 4    41,^1/ ■ lip«rXi i'í an-i L, aatwWTort Eo.l«0i4kt' ■ war» aal cutlery, .xm :i- wain eire^ «.<«<• ftdPe a»«twuwto hlth itreel MartUH Jtoause. CIlKUMtkll. Wtof.MF    _________ 1» «NIJISUM dl HOK. Plao* A M(< 14 otoetamx. atkl de»l«r» m M*itla»r«»ii | J, liO M*.u »i^ »*ft tote. ifttk»«a R»i and *t I. aho«k MR GbtoUiabU. M ^•LEMUXid. HM F.. uunulkcturrr ft ^ Pactind it tf*. Weni. tl;«»t, n rU » W *»«t ft iVailh *lre»x i.wcwnaii, ur.m. }V\? and Ha, -- Cl et’ewd! i« ■.«< » I.'.- «*íBe kn|-h . ■r*-i ; Uiiifty o.ur leel ae.re i,r ¡«5-b I ,» In-.wii-.r. t: » p'-itiiií *,iVi; i«. ,,»,,r.iMl I » Jaisf. liur»i»A a», Pd * .'.;T-»» •liKlilHw. V r - P 1 II' •J ir pat- iiu kUlperKie/f Ilf iL« u«« I I tJiia kvedlcne. abd r-irtyare.(i<.'i). IV MXIIhH FtaL X- lu. FftUi »lr CUkXniVatl. Uhiif uaW Ruiuiun» an>i i.r»>> I, north tklr. neikeeii V-me ill» ly OaupxTA Sirpewtor*, Waduto CaWwet ^ CUa»r Ma». r*^ a gr Jf/oun. Ti.to ft «ytry di aerlxliin. towaya «« Uod. or *ade b, w *■■» »«hIX«TOX «IrldCt •bkrt todto*. __ I 14 kf»k.ai»d4eaVr»iii»5r5 y; »' bfoeer. X f A tXI. UOIIJrJt 'iu „ ................»»1 hali-I ...kf» atklffiglue' _»««    atrarbaiM    door    taat    ft    Ludlua    Cui»«UfiiIy o eVI4TT*ei*l»»'.< *t< HTT6 hanilaoaaaatowi. ft nra ku. w. tol hand U«ki>. lyblf CARSIAW MArKi nOmmffprn, ow Kwy «iineii low. or rarbanye I r wd ..ne* ^rrtode WkfkfooiB. Xa 8 Ftflb at/ket, be ! koira-lydAw_______________ ItoMwllabi ai»d »y»nw.r« arrtkto aeitb ¿¿^¡¡jRt XXII li.xx ni*l>«.-Ja»t reemreil a tup m4«. Obionaati. _    9 itar aiiteto ft fafkaaa pa leroa ainl f »*> hi 0»1*u4bparr»w«»tdr«w»««A»lljr totorm Oto «Híaeti. ft    .    Vfl.n li,™! CuK.....kUal»dtbepkblieu>d«k«illlbalUkpy bk»k iiwt r«_i 4»e 14    Xik    M    Mam *u«L uMi.rikU and the pkbbe u> d>nMieal, toa» ^y ba»« uw. i«. t 4»^4 to lba''«ato ^Mukbto kWto Sj WARRAim» Vh3r «vrt I» eompowxl -ft afl kind* ft XHr* -tti.uAi llarana and Ta/a btko». Uuto by    '    SKILltuS    4    OIILRCMai X". 8 Mam Mr»»t T^——I «law xk< mm* wma^w mmwm my —««wa ly— -M hrax aad will ««1 at ibk towaal OajR arkc. AaUuiyuar» K*l Mewk-irt m Ini» toartM Eo«b It to 14 year* ptto. and ilwir « nt u «itrtito*«ly «teiara, they weaU toriu «4 »V) kiab to porrhaae Carriad** to «1** tfwra a call, a» U>*f art aatiEtod that Ibay Mto «tot Okam. Uféaf* rwtolfkd Uit • I B> wun 14W I ftankoUr* a«W Myle.tbateaok u «Mf    ft OarrtanawukUiUy OVÍaWA BPERRTtSoftnnk’J- lillKUKHMtt KlUriOX l%« Ui T»Mk I 4'xBIX a koa r»adf. r'vnpv.i* !». otto y dknke, paper L. Fwtoleby    TRLM4X    4 HPUFMBfl, No »U Mam .UerV ^HX'VltoM tiRRtl LRXF l«mXI 4 «I.-I4 r«»e« .«p, 3^a**Lty.lora*let.y .XEUJtuX 4 CIH RtHlM, dai 14    X k 8 Main tUert. CaMKWVM* YVEXt tft.»-Thk C.kfb«*i«d kiAuai» C!io»in« Twbkficii, naoftW-tor'-1 by JaMe* Thottiaa Jr. lor «ale by    XBU.40.X    4    CIIÜRCUILL. Aef 14__■    ___    ^    JXo 4 I. XB4J4C XNMABTMF.W ft Itopiirtoil 41*1 lh"u«a-y4 tb' CXcan, to whkh we rartifaUrty In rile thoe* » >I .na »>r haew a good artide. KEIIÜO.X it CIICIU IliLL, .. d.<l4    X-> »< Mam etrwt I u d.re«l«,L 11.»y w,il be cure,l In »eery Lurtir:»» U.ft ■ nor >»■ ynibl thf p.ik»r -if mfdx-iue There ar» numerwu prnhiB»o>,a fO*>yi'i»- tf.» lUrwing* - r n»a.in aial mi«w»«l , iile. aaii arre; wlu. .iheraia.; wj«j1,1 tia»., »t.k «iixe I»»»»; n U.eir grav«, itui for the imiriy an-.l :ifr««yí»ii.x ;je<- -f tb ■! Uiealuahif renifdy II i ?, .1 p»e«en If 1 tf.ai il te-otoilihv u; r<«ry «iage of riKouiiipikia, but a« aipiw it to Im bvttor adipuod b. ihe «anona duraaise 'if (ti« irm- rat-.ry "rge:.« i',k« any „ti.er Vfiriinae e»«r • lhrr«d b, üi» puWir: An w» a»v ,» a trial at, t fn »*»ry iiutaniie. if u»»dfreely aioi.ffci.a b. the dlrWuBX ar*t if perln-t uUeiartkuai» out aivrh vne tnuiiay wdJ be return*»! PHYlilCIAX.' RF.CUMMF.XD IT’ Rmiaunevlatéia uf I/r Unyer. Prlanpai PhyneianutL« PllUhurgn M<.-»to:ai laBrihary. P.TTkkCkuk, Feb lu, id!.,. TTie iur«.rlber t«a»« pLraaurr lo reouiiui»r»dui« t, K.« alBirtf I Dr ll»i) « P.iUniBiii' Flitir. k-b'Wlrig :i to r»K,uin Ulr i«to»t *aJU*bl» \ngr»<u«cu that ran f* oninp «iroKid a-,,1 made lab a Inm (UiUtnc f rthc ,li«o«»e« it it rM'Uiituetwinl b, ror*. fh* labor an-i tkili Dr, II. 'uu l*-»b ,«wl no ibU in-Tamalik ineilkirit it w inhy if ait comkifnitai.im. Ha» ,i,u utod thi* m-etbitri» m hamfnu* ft «»«»« of Vaig «amliua. T ran--lii»erf*ilD a»l»oe»d klto m.vy ha** • "UUf. <r «or "f th.- preopuiibiry tynivbm»» ’ rjaitomH**. b. -.»af Du hiaa tu Ukiband 1 areeuf» iney ».il fi»t«r r,pen-. r«T,:.g laa« tl« al.ic of.heir bu» ilc tor^r^C V LR M D leBuIn* »iiitn»J K. H t M. A I 41 RFAKIKT. M hf.letak AgeoU Í1 P :*ri iKe-'t C a , fJ**l.»k*»r.-ob) . «»tl » I» y » rje. h B.1 J »r laV f At    •»    r Í I P«y» iss, liamilt h Otmi.fy H- ,fl» ,«i- gu ar the app -■'■.<«»«/,'■*» Üvn i-xi.i, ;»a«e a;.d .lapr «en - . T tlf e :■! to th. p-'if'r'y    ■......... fU A'ffiTiaH Br ,an «gairui «*,-1 tlnni1«y . Trfnio'aat.-üiur,    «ÍXJAVHN    lll(,D<i' ■    .    i-luir.d    ll*,;„ll,'.l,    <1 Brr T Ca.-.n Vl>- l.’iTvmnali, Kit v-'vh ls'»i .Xgi.'»',» Caoa « b    .    de^ UK *» If M 'if ut.II filial IFl'-n wxi.k. ,-tati ”L<junty. l‘Df<uam t. Kit ' ' •a ». under a Ifree In Ch«nr»ry h' Pl. a« to «ralIbr uMlCoaoty.atK] ui lie-LrM-teii.l aid p .'hi 1C aalr, at it-U.urt llnv* .:i ; .t*. uiijlu ■,!; TuT ih* Utlajr f IVeeiiKier A u I'»»:, at It m    - th ifH»V* X wroi T.-■ ft R R Ityaa» Loo Ho Porter F*r '*P« jL a rolthuatr 14 UoMubia Mforv KUIft. M4 1'rkJt-4 brwclkwcr morrail ami lor ««•« by. .    JAUn    D.    LEilMFK. 4 W poraar Waisutand Raoiod atreria ftt.rtMX.4c~.tobalHC»««^ Twaatoby    vE )«•    ■ _^Am.ftT 4 00. 8 W«ai Pr'/ot Mrcel xñ'il -MO kot»e Va, Ma awl iy » a an I b tiaetp Tuhaeou. t-d al.od *»^y    hr.isda. «eaddy be»M Ta bf p luodi and natorft twwt; 8 kM t iwtot 8 h«8 ta* etpi kktoXUvB Mbaiaa IWtalaVf WM OLIMX ¿ “*5ÍT OorMf WaiMU awl Cotoabta »tmto r HXKUHfXBK «BXRMXL XEWFWrHKXT euawiCikt to pttrt *4- «^IwaitodfwWtK    j S3fsx»;ft7S>..    I III M «11» etr» A h»l«r<« FJVn aad Attn j ft LJMHAlLBXipniri MKHV. Wawk to wapea ' liid a wbwl »arf»itF ft«itrvxa 4w tha Uaediar«hi«( a __ lh« afwrj ckEWratod auwlbrtl^    ■    «taaiaer ) c Altfi ■»■••«. Pbartod Cfxtoto ll«8«ly ptofotoad ud 4r»i at 8 1.000nrr.S''"”"'"'''"'”'"*'"' ' lia Pt «.-.iau-m M .iaaoeii. oak arel cyvttm eonparag' Xir 1 s<ie« llrMMC, *1 Jauw» awl l,eighpiil; UWi bacs Ro (ofca. Wti poriw»» Jara OWr#*. 8 hf dual* VouDg Uyaw* lmp\ Uui.RiWdyr and Oo- •to ralfy boito H «Dig Hyeuth Ca»pl.Ou!ip>w'lef and 0>r b'liaTeaa:    '    ■ iuw bte Vi/otoia aad Miaworv Tobacouufthoirmrlin, Tibbv I Il'ifvABriiL, AyTC4,D*ni«lihEra«D hmt and Dwlley » hraivlg t«b K»te Uoddt 4 Bm. aod EfttoC* « taot; Um beat baakobernr and Whkrtng NaiE; RKibu« by 14 andlfiby 11 Window Ulaaai ■>bel»X«, LI«i»dlM«rker»i Bn»toa InepkCUoa i bf> Pkppar. «anatL y<ir»a*«b» RlWtoL. knieraun,»„uKi **»n.'inierllr alway aB'l IfW'-r Markeb F-r'lenrV KiVielr.'.J', n. rib i:ut ,.r-aer -ft Malh arkl.rmjrUi. F R>- 'b-r. le-rtr. »«ji «>r:.«r    ' ■Thir l and Raor •treeiK KuhtA TWni, vinri e«»t e»,rn»r -.f FVurCiaii'l Yuta Atauti Drugg.xj articia. i tl.i ,5u)ibiut the couf. ■ Jl U XB.-1(AI hbile «tricily p»i«ie oH * ig«r .»,r .«•* I y JUn, I HIT UK 4 CU.. toe fnufirrlng .Vrerhie'l r»a,.i-»ui*. %>• wiL-•• Xu« ftiiy «I loAj and oh» meo O*. I un a plan 'i < > <mn a« luair by Jut, & (> Eufb Al>»i 1> hr»'-,! tfi ' V e»4f,'i*' F Wi'iia, 00 I' e ta»iiu »»<'<tid lay f. K"'»>    • rm'ilorn hufiireil atid flifi.y "De <» p»r |,.at on r i».'.! llauuttoo ouuf ty ilmir'iK ««*11., a «"r n\ i'») «• i . (to vrn flTu Ua»n b g»tber. HutmMir- «.a, r Dir»e :.-i--. t the north »«lr ■'l)»r)r*e «tr*, '. r,y .,;:i»ty-fls» f«. f n. i, •a„l pta i of «tibiliru», a heiTiK n>'',t'.a»»l >,f veouii t w, : ' k> fii; Y Pr»»b. nauiuelW. Puoii itil by •«.,] ,ij' A .■I;,,.»!! «1 A F VA .LJ ao'l J ,ini 8 (■ L irt. t- ím : ,■■■• ,|« -r, ,T(I ifi Mamiitoo Onuhty. fhiii.. I ilued «'i *'• J'I-' ff ' fuut,    ,    . Aui-.tulX ■ U, ‘111a pint',f*af«l «,»i‘*n-ft p-r>ii"ri> ■ f N« Do u A rt* <■ »«»- Im! t *    '» ttf «»>-'il'ivh «Irv»-, vkl th» «rri' ■.    ■'.r»»—!. t    A'• i »n    i I    W i;U« by It-.-i.ar ; i; Dal'!    an    ! », T,’-y-4»-M»',    1 ■ i ■'    - •>'. ,. !■«.•. a-iil Ittof.lird .Ob'.* X ■ 1 f,. I'»e ■ liiif. Il . -iinrK'X- rd» V uTtokl •(    4t    I,; ?» ni i X fw'-bl to K » pr-t>«riy    "f    A;*tvf i»r I    lA    .    »    »i,    , auT ',f VAm IX an.1 J R P yb:»» r* Airi.«'.i«f * W N ■ ^ > ■» V ; F* ■ \%r f J-c-’.'iHf y A ■ D <S M * . ' • Í tt Í L. i *■ y rt-fn-\(■ '«.r» V Í - I -4 xr iFfi r"' ■ R’ '••in :»-i ^r.-i i ; -JoX(k*J if-m\ Hmh . . W'R t • ‘ P.ft), tx1 4#^ 1 4f ) J. ui- »i Ui-1- ; üua T* •*...(.{ >V « Mi V ! % 1 . •V - 1. ' 1‘ ^ 'Uh-Íe :ri vJf lujy- • 1 ^ t 4btF 1► 'V k , ' r; ; f- V V HI. V ’ « 1 I-"’ R ,P ift rf G'ii M ,ü*irw! Tw-a»i » F CiV :i Kr-n.t r«; rU * hJ K.k' v Rv to- ■ • fret IfuUtHi4'M k p.. ' ilr-VL \ *V' ♦ ^ " •, « Ij-Af.'-i :■-« :w ' «laS f IUJ " rw 1 f Jrt #ft, H I R‘ UK :i r p«r r ft! 5 «the ,uJ: 'L-i*l If. .5*1»* . ifcrfi'HML nai.J j-v.vtijid (kj.i-r»,i : '■X i«r liKXJ.AMlX' ' Ml filfttX, .-’-»r J -r H.lf(l'.bll..‘ d'vUI 'iiy,' fliH* 1 11» I I-a Ito puiy* D- it ifrJi. -"V'tlUt A Ü «iVKk. A'.CY NLa *Tll»i five iriii.i iti* iiKi.a.'v* 1. IS iieau.iig till'tm-s u: luiphurgh iK'-r'hi*. ,l,a';gi, sum* are aiivaniage-K'.l liffti in Ifun-VV i.iraA. aiiii the Lit) la ij' .V 111 vttfiuuB .'itouuÍBCiiiniig Miab' I -It, Lopfeer. wvJ m ver .■xirtuiui »«i¡ m iiKipai prrewfl», arlirk-» niaoe hy lU Oiiivii. vkhu ar# doing well 1 he (imuati* arc a pretiy neverely Taied I'eopie IÍCB1 L,5.ati; arm urdiiiary (‘«rwiiial I'ropert) pay* ;wo per cent . while Banking Capita, la laieii -norriioudiv IiuIi.vhIub! Kkitkera are ta*ed ten, til teen, vveniy and eweti aa high at ihir y .ihuuiiaiiti ..    ,    kdoi.ar»'    7 liey liave pkw. Muwevrr umlei 1'nne.st r/ T    cnnai    Uttc.aiil)    ul    tn- . w ht^_i u a I w.ni Vijeriav 1 uA 1 sw . imi w Ujing ttrgu«d 1 tM B,iz«fir .built by Mrs I KH.i/irr' though sfiinewiiol cuitigeij. Will fnng reroam tu ninrk the .1»- .'.-si lem i; . 1 (111* i-ceeiilric viufiikli, v»Ló iinv» 'exmes a; i•,,irt;.iici . dividir,g her 'fnie iiejwi-en Win»! and llunianee- Her Bazanr wiwbuih upon me ttruuna utcuiued a» a Curt during ihe eafiv In iltoib VV ¡ir> W I- |i avo iii-re ai Ú ,if ciuf,#, to tipirrow uturtnng tur !’itt»im»gh with pleab«nt Kiiprdasiuiia o( Cincin» i.o .. and agreeable reoiiilection» (if the oflenti'in* >( n« cnuf'ii* . I ll- I.ie'j».fMoiiulat:.iry ut Vlr ,M uub. .j*e,    wtio    i.'iiplov» JiH) men    and ui.i All luKiiireii tirjeiesd» daily .An*xiier 5    1- ertgagf 'J    larje    y m 'tie making ,ii    Ii.,- ,    tur o.ivrtic.i    Ih''e    1* rfa,ty«s,e ari.l    Inir -*,a'f* « ho'f: ni.'v    IT,IV grow Luiloii    and aihi rnenu,;i(Yurc ■’'ugTf and islav»;» I il'.- luivi r .5- I luw iii.s;    utiiv    ;mrd    ctai** atcani- 1 can run W tien il    w    a*    *i.:l luwer (tie    prire ua * vh k n I Mi d    w    1    I    U »    ' r St    trurn ' I u«' ceiiis a ImisIn í liiere are [»u 1 (uck*.-(irb: (fie .wicamer. run m -■W» II,' (jfii av w. ugi--is5Tiun eiue uv side [ Tut Morí Hauti. tiu Lts» M'ttxi.—A lueaaeu ito h- i lil, a« W ' hitch h.iru-ii, tu a i Tig ario (ter dwpalched to TLt poai-ulice by the Itoliiiuorw '’"i"    '    I Nur, to pnicure the I’rekiilent » MeaHkge. reuirDed ! he¡e is lai room enuugli here Ix.twrnen itie in anch a burrr with the d Knfneifl, aa to aUrai t ,,K »er kil l Muiinism Kidge wlk-Ii lake* the lorrii «iientiOri: »uine miachieeouk mdividual cried "»ti" , an •«(ii-plnttK-a..ff. (ur u ci;y ul,l-ur ur live hun thiet. -«UeriM!¡Kin tha hreaihleaa iiicsaenget found irt I ti HiiiaiKl inhahiiant- Ihe groumt stonee. hiui.self in the clutches ut a {mjIic* ulLcwr who reír neariy a had a rinie a* \ .any Une« trom the Uined hmi until the •if-ianatmn wa* maile ' apiiul (fJihe Kiver, am: [lufi* ul.tiiei itv.in ihiare " ■      .    .......... -prc’, resemhie -\luanv But liirtlier hack, la a * ^HKHIFr*. wxi.f. FrATrOFQliiO. lUmllionoou-a ■ ’ f ,\'endnig an ittu-r ha.; niUe verv levei .n    Ih-ixua.it    lo    the    ...lumanil    ■„    »n oolrr t.tr-«a.» w h arc beauulul.tree.* ;inmm ,'.nd.e.la!    ‘    lrr^    ,^V    ri;Ti7 m I ri'f (A dll, utngtn angle» liejiiiid ttii*. «riil near « ft‘ P'‘bf ■ *«tr at tlie 0"urv Fliiii*m CliM imiat!. <m. M(ix XIAY th« «(:(«> f January A I), I MW, at 11 o'klukk A 11» l»~.n(«;.T »,!»; .-.Utf. >' WtV-- ■III till 1» « VI.Y T IF'TATI FUHI i >1 f k'.l.i I K-- I 'b.mand, .f ai. tinier fur 'lan,'»;» I’-i;. tl..- (.-'.«rt if O'B. ; r-ftirJ. I a tl ■t-«y ft jfni.i , ,,-..-r'-e.l IL- n»t, II* ft Oufiwr Ha.n *:.l .X» .tal tu. » b kit ha 1 Marnug, HE kf> r»pp Ptaietiik 80 NaltoCaaata, I ' BW* XtuikMk Ut brtt Ct..»«k loi bria leftnedlwar. to hri» Ealeratm___ In tbwa arid tot tfttW JUlvEPH C ELTI.ER 4 0Ü, ■toM    Curnar    Mara    and    CuLwabia    ttrteu. IEIWfrKNH-IU rant# Xu L «al X* 11 i «an dtoagt Dato CwJerwwid 4 O. to' /oraftaby    „    ^ ItM I tg> Ri - Vudea, fui •«.»•■ r JUil C BLTLilt 4.CO. C‘irr,*r Nam and dec-uDd «i ?( XOHIlOb—4b hit Ur»g ,ry 4 Fartufr • I'ear. iurcii, IA ■ .iur L’aiiil' ■», 8 - Tahua “ 8baMM X*. I EatLtig :> l-rto Heaoh BraiHy: 1 «r ratfc Pale Cswnac Rran ty: M gr-rai Uatf»' Mpenor Matohk-»: IM 'lagt Pka .Xuu. ■ bdfiyaa hy    JaA    D    I.KIi.YIFR 4 W. i-itnmr Walnut am (V-,- >nd trrefU. Tftf 4 ll< ■c*«r. •!.;i;NJAvnx-Hiii.ii ,'.J, fjlll, I 'i* '■!*, 'I«»tf b> k. I I aw*'» f'«t I .nciC.n*t* X t- vroiber JL, 1 Ai VI F r.,«(,*. («.-I r    i-v I 4 «IJK4H mIDIO.-AO 1 '-«*41 111 «tore awl F' ta bjr ; ft    MCRtMH'P    4    txl MCRtXiH*P 4 No. M Walaulbtr»«t ^HKHIKF wwXLF: I«T*Tí uFUHIO. m»». ” ty «« INr-j.ini V the in uel ft afi 'fU» ii>.,i«ra',t«,;f»f ,0 Charik«ryJ» ..«I ia,b-.i,rt, 't-.ir; «nil fur ««5.1 ‘•■e.inty, «ri,l bi ui» li»»»tf - I an P'lhl* iklf. at the i.enirt 111'!*»    . Cil*4«fi*ti, i« KAT.Ihr Jl»l day .f linmrM. '»», A It .‘At , at i A M.tiariii. fgr-'iiifl, III'to-.; :« Oath ta-s.'i fr<-ii(. II the a-,-»t «1-!»    F’- *lr»»'    S--..1    *«•«•!*: ..Il Liieiparallel. »«ni» ai-iiL. uiim-i» Tr» h:»t tu a aJi- y. «aid kiw being ¡-•ig'ikiv) "Il die I'la- T ' a« fuaile t.y I«**c D W bwvr. .kii ( -..-ul ; I p««« »e. llamiium tu<in:y.'i(i ti-- - K *f a ^ a..... 4„ ft . ,    4 ..    I 4< . we W ' f 4 #» f .e . I' , .« . ,!t.! kl V-*An !i I», latl » T )• c*«* ||. I •-■A at It YftaV b' an. Tti. • -u'.ir ,if Hamiii ( «U'l ri'inti»rf; ■ ...r.'l ti-IWr-r: - M : . Ml ■nt... a-V »,..i .iti-i r.-i--r le,J ;t! leuii, ''ty. MtiK .t'ourf r ,, ■« ■ .'a. 1 L ■ X . J t»-giM, m . I. ' X J .im a .Uu«. tlieina- '...rtl; •» ii .i, .-.uti'-■(, iin*. T'.iny , \ ,*.'*» t.ii»«.,uth *i'i« '-Í « Ur*': ■..'.»ii -» . «'•llnrxltel b. th» «-'Uth lu,i-n« »nd tiili Lr.a* tu a ,Sf*«e. fr„m-,i„ ..*t»«'Ti .X u. VV-«t iiiiieu eii i-r;.» .X .!>, VV    'ff. Itr.ay, Itienr» , Kl» »»cti,*.i .'-iirii; ch-iTi*. thi,"ty -in,- r,',r!n • ,k*r rairiier of leut .X'-. 4. 11» of Km •ajii'ftv- 111» {Hai'e ftiiemn M'»e« atid a hail.. ai'l-'.-i? UifRaiuel ... ..,,,r,.-r* »p¡M*nt»d b. man* part, '( Ur ler Dvli N Bl-lf I MiliR. V11..1!. Curial, gri-o* »treet 11 rtl I , *1 » f*iui ■1.-:* T I; ,iii,.|» itr iiili-riii'kjiiuii uf ' ‘ibiir.'»' iireet «ud < ini fimati. nirifiiua ibenei-i-mu ,i ■ Itunilreil «II 1 »en-y Ti, k I', fe. ■ i|,. Itr ill. »a»t liiu It .N l.<im(a,irtli. iiik 11 llig; 411 11 .i‘,K'»»« *ir»»i« .,iii{«.iM.,i Í f. I(f feet, vheik,> a.-.t ,,t. « luu •r .iiieili«»f fit iht) Mouniain y u cr- '«* Hie lihine I nria. inio.li-crtnanv, t ie ««(«ci» o: wtncL tirt* ili-,i:div I "r> ign Here m a lar'I iruiU'triiMia " rii V ‘•eritian popmaiion 1 here are '-.-vera! hne »»f .u«n * adioi.ic L liurrhfs nii,; a Inrgi Jew mL syii-;ip ; ;JI In cuarge .d one ov'tu (.•. rttran 1 Lurclw * I 11*1.1 XI ill lla.siMus ,a liutielL.ari wtlli wtiufli 1 , f iw«<>d itie .Vtlatiuc in 1-4.; a v,-ri ex 'e crit itoii ,th'n Id (KHir heal'h. iiiii n-iw 4u,;v rfiítured : VrtUm.-fKip i': R- tlJ. w«* our cnniiiainun ami, in ;.l4i- giiiel slii(i (leurge VV aetnrigttm 'Al liii* ti*isp.-41'.t 1,1 iscoviili realdeiice. wi- IK'W met lil -linp > '«IvUiig ol K I I atlier L.uinna »gri ealile men    ^    ^    ^ Iron, Munich om- oi ihe e«r,ie*i prinind f-oiuea of «ertwii. rt.i*-ur«ugi'\l I" Vn ir-.ni ,f C the Bioie lesrlect in all reapi'i.'i* hut a title page etfenihn*i«.:* nslf thV<ii*iaij.’f le Hrg .L*l«dt frail HikIi »ik1 C. iufi-*»- «tr«»i uni.f «(Vi»i-*«irt. ..n. .'f ill. VI,«.II, tatik . «ixiutuiii. n uiilroit aift , .1.n u. 1" U fe. i ■ Ihenri-alurie I',» Call» lit.* 1; Xu-XU 1. -bfpui,., lit b» iciiil, ug wlucli »»|il pririiiiM-« a'l-    h*    a    ■    i    -,»,    . Xieb. -1.4 L'liaaorth l.ir aiie li'i(i.lr,!.1 yearn frum tfu-»4il lav Anri M .jtjfcrfi a ur u »J rr f ». oli p. fr L-,fi«»a«5 *ir»«tf »!' tfieflf.f r« year. »'/ft., (,) i.,, Uirer ycarx p4 hi4 ttu- un( Bv» veani, gi- f ir the in l.rr ,nri«- ll-r. Tl I 4 H alrr A. murk V the Kev I iwHrtifuru-ir I ly^eV. >k iVc‘. dci' oU hiL'h y cuit ya^ «nd ' pu'-.:N»M4iiKthr    Eft r'lttitifi fjMti ir;i«y I i-alher LU1.J.IX.S llSMjitol rr eived ,    ’    *^7'    •"    Jto>    f'>r    to««    an.l. mpr..ire.,i,f,to    , .............,k-.....      ,.i    •'    ft    “i*    pr»u.,to*,ab.,«e    U« ¿-‘J'r ham    Hrii    ''    H I» elatarraU V am (e*.utm.llv illustrmled wrt. ?“¿'í    rf 'A    ft) d»Tu,il,r l‘Var. ir ut me t“'n and though eiecuiea m HW, U admira-' th* i»t day-.f Marrh. IMT »t íyeafK gn-ui -i r.-ut offc i..-otv preaerved    , fruntpKit ,ioC‘mgrc»a«tr*«iif.irthf Rriit ta» yeark, 4I tl, I he ( athedi-al * a hne atrucfure and la rma rfU^íw'tíLt Vfrt'Iir'i^rVV'h^r -rientfld w ith die t*e»i ramiinti* I huve met wtlhin y««r*r< Vm ti.»nfxt thirty yean »iof.; :ti* i,e*t tlUr’y Amirica >' vrra, ,d '.hem were ptriM'nia lo the y<rar*,wmi th» prin.rar i.f porrhaaing «ame ub itw BKN, lIlüDfiX. ,( Maik-.¡b.f; c.«mty DHKi By) T C4*»i«. Depof-j, dw-7 .KTAtl' i a. tfi kir til* leaar and inipruyeiuenia. I'l.lie «..bi *,ih» nri.pff»! ft Han»» 4 Th.iruparir al th« _ wuxox, X .oof PtfUi ail Bf-iadw ay PIXK Xl*t*lftt 4 MF.IWK.-BI boMk P_    tor .tora«r » r«toag„.^^^ Lnlr^^y. 8to8PraaehPn^M^ij^y.d Itoaleri aupphad al 4to* “ Forkl* ftariit<if^ Tooft    — T:AJT“VíírViiífair~“‘ ■' ^    at    caltkga«    Kjfüi m4 Offtf Oa««a oF AKurtea» aik4 * pm :s3,--varñrsri&'‘iva'ti?^^ i iiikto-------- X R Ktintt PMUi an-1 fer'vwtaáy XBUM KliB.-K»»»’* PtArteriDg Trowtft - Milrwg MrtMW't Hrica    * Al liViBi faliNi W    Mr    LAWEA^CK* kirt _    M    Mkto    rt    akrti    ft    thk    Pa    iiutR «HPrYUnl»a.rft.M.*Yj.^ baA Kara and the. «TXH4 H ■ HPBMT4XT TB FBTXiU M88-I a*elar aala i apwaedi ft Ddrty b8fanA R»a>H4a. aaaay »f wRlefcbaye b«ra wdd Ika pa*4 yaar 4»» JoWar» a piaiia, am4 U»e ah Mf enswwwtxg aa 'waoy lESaraitl a«n to raaba oktoay ■■ arti« Mabina. Ibl u«« nsMu In fartwra and 1 «►totoMi *• r»»~> —- ft rtwrui ai ^jftdrraTFllOllYUM. Bfttoa. Ma«4. engNatoB «■•dal M XtJRIMMIf.-'.Xat.layBaandlnalLuuaouigt tiMB ^^^OOXMIMOU m WILUAMR 4 00 tmOMfC €'LOTUIAni! I #8 aaw aiB awy J"wy tttotor toieb of8«fa'0lftf»-B< at oto| T^y» a fcw OyarewaU Wfl lb4l afy ilMWin if iNlVSfS. 4.mANAM. Ex 8 flM ilHtX tatwart Vatoiu ktof MIA AB«.»ilhMÉi8 <44rrTr0X.—U hale» Rpranmg Oft toil r«efira>l and Air aalcty    RAWKiX: WH.h) * Cu. BbVl    .x.a    a    W«»t    Fru    it    «t agt. t%‘«n KLTx" tJBBIbh - k M «bab ■ f .X«»«t»y wtirt'x ■ Itoebt. luttrtiaa, Cauatr* Eabt'oaa, t»F... 1^1 Pamt iM-a 4,    '■  ........ For'aala bF HoWFI.L «ÍAXO X BRi>. Jnbbrr* ft lU'daara IS li«tti »A F8XIHIFTIIX' MKKD Mbrtapar*HraiAhy laHeetand I f-ir ral« by    UKXRT    A    OADtX. Rh 14    Ooraae    (Veagraa»    a»d    KOcoar    alfweta MM C.-4 aawWam «aa «#•* b>r aaJa HRNBT A (MiORX. Oaeaaf Oi*wra* aod Rilcner rtreeaa Wt waBt MB ba»b«l« tinfwtdtalaty. «K1.XXRR 4 rR4NEL18. BT D 11 UWRBNCR. ir«.MlilaiD ewel ft Comiito- P,»aae m a; «iractfd. I a.n -«er «' Fulitfr F-*l CenattmattL I II8A11 K|iA 1, vh» u l*ji»,«III o'ft 11 «a.ihf «UU-* Kttale. rt* Lyiiig »iid " >’ig eeanivfaeiag 'Oi to* •'■.iv •;»» -w«al ho* 'i7 AkiOuaarii F» r v»’ rati aibg Ul run ■ ea»(»ariu> '■ A-XoK. lokir tnrbi k an-i »»te"'it*)« ■■ Oj-.r* irr l*»a V' th* aouin o»»**'. b»40i títr «ato* prvsa»'»*» lee »• f"r ■1 iRv Wundaxnl Pr*e (iraiiira»' an"! by »«b1 (Hirtbm aaW 0*0 Akfa HI. to Jiitopb Maraalwui Uto. latT, anit «H th»t Brioa d «r«-t*loB »aid pr*t»'«t*. y« u* *^*]^bapil4 at llto peaparty ft J'**bb Ylareache'i, kl At.* tad al Wtolay lip^ againit «vid Yt vn acLea *ud utbera Vwtoi ft^CaA.    «rejaHIM    HIBD4YX, Hbenf .'MftBiliM P'xiuiitJ h> L X. CakBu*. DrpuUf. Cirx-lonatU Xorem^ IMb. Ihto. baa and il4Ttoi4R iaiMMpra «I th« I Uii't'. tíi.l •Ireet llrlikl thr- r -a aoilh arveri y '*--i y .if ««Ml Rv-h .-.1) Uii'I-«■««fU by til* ini*!!**" h ■ 1 to nut Fb» kl 11. Farxoia Atih.,ft «fel b» ■Hi JviT •a p. a I.y «ruten dieiiL lh«r UW Iftfy xti ;.U '4h«r uapr.ivcui ttftilft. b>aae an .-ri'U r«.il* iiMh    HKXJ aAIIN riKiDOV, .V'tenll of llamCbHi Coumy.'Ohin By K 1 (.'4*0.1*, II. paty, ft-Kicvli, ,X *. F'TSA:    »    T CHiausa- Ally ^HCKIH « wtI.K. THk «TATFaF omo, llamiUoL I “ f,.'intv. «« I ir«uam t» »v nnumanA '•< an usier * r llfi-rr* In ATian.-arjr (nil., tb« Crwir|uf IVanroon t Ü1I «al-J I 'vuitv and le me dir* ted, I w f| e,.    »(    (,    it-’-k'    «ale at iV O'urt ll..-i*r ii, Cir»';nrial..-,ii iffXOAV tt)» ihh day ft January A I) t»64. at H 'i’pI.hL, l M. The l-dl.iwirig denerihail R»a KaUt- t--*it Meiily I,1 li-at >srrum L 4 aitu-ile In Haikitluii <;-*4i,;y and Buir <4 II, Ik nuniti>;red live humlre-l and layir» CtlJ; -.¡i the l*l«| ■ ' ftimh ii -By rmsiDTrd m t*» » Su. ISl p»«i kjH ut Ih» • nur l»'if I! iimlti-n riMini/'I K ) u'-iimI at aTu, T i to kj 1 «-th» ii fcrlv "f'■< h «,) .t;;i.in a 'V «mí it Wliliain A :iitrr»«*aili«i aai'l Aiui'li. TVnii» ‘if ft'ito. r*»h, HKNJ aMI.X lUf.IMlX fherurnrg.nntonon Ohio, aral Utiecial Maatot Com; ugaHfier. B* R. T. tAkrON LHpCy Oinetiinaih D*r»nit-«r Tih, IXM. r->> a lavikaa, r    -    *« .    .    1    _    *    - I .    1    ,    ,    ,,    I -»• iikii *»i»*■*• III i*w »»« "f CtiKifinati *f,-l I'oue 1 y *»r Ma now re*ider»c« ta iileasaiit ti* 1 duubi nut it will' , o n. tiiirt* (»i ir*i f. , . h»i.tor«-» ..ki rm »u.* irart prove uri'lul tu uihurs and auvantageinia to him »»"■*• aftifi amHt dan f*e«'!»»( i», »-h. i,*»'i ,i x,.rvh gejl    ■ vh. ffrniiaii A(*tli «lut f 1 urrh and tli* «noli i»«aiid to ,    ' L .1    Fi, ,, J ihfi A. F«riji»h«r by Xuli 'ia» L una.rtl, (ur *u»efk 'iin. 1 w aa glad lu make Itie «c<ju«miance ol 1, I>. ,,.**« rut. aah,» ai.*»er. *nivfe« »■ tb* ••u'l «a»* ami the VIa.nmk ui. K.«q a I'wmeer ami Veierau who la . p»yim ul* f »Ii imi* iihI la»*» Imrta/tor b a»c«ai« due ■iiiili'ii, ) tor all mailer* (il iitetor), «ia't*tit'a it ill the Weal Lika (>Rkt.i.iiY, lit» laui and hia ii'ickei* ara tilied with knuwlo^e and newapa ,ii'r», 'riih Inciure MUon baa juat e.tiit Bte need liare I'h') are -well attanded Hr Fiaher u-lla me that vliav iiiieiMi to invite Iwetuiea trom ilia lie» Hr* SFk*i»( I anil Kiaakiito '\liet tiiiitng ptaaaantlv w^ih a Iriftnd on Wed neaoay, wa wenf, with hia lady, to Uu iiwu.'g C.iiiceft , when 1 litiened tor Ihe hral iitna, lo the •urpaaamg rametrrlaY ul the great niaatar ft bia art. ( iiffi.fa perfiift t-i th« ar*i nr- »»»r« 'ifaf.O per ha>! ».« thf I|»«'llirr, yfara. -'4L Jo a*' i»*! <ttt »h« ihai 4vc «far*. ‘f 'ii lout ^»r Ihto O' tx fWl    HI IXPT tftoJt ihf    irij >f*n, li.ftt* ikrr    thto '    f*KR fcirt(nr»f ihto'rtiRftnif.    W    w    »v Ul**    ofpon    iuuttus «( ai)jr * mm W\UU ) > thmXm «Í lipta## á( M'Mi r ft*» «11^    r#»'Ir «t ^ p»r 4>fit .    iPiioguu Aij viuntMl r«Hi    tu fl .fti fhft    |7H.    mtt«    Lr«M E<»>i I. MH«i|7t-f7x H»tvtltfiO fWYun^ E4Wor<l«. T«i WI h: a*:»    irBM ilil *ni^rur*'ni»PU. “ - hp    iuid M Miupft inhm A    «t    wMit    of , “ÍSÍWS.’Si-”" ‘ «wiVo I    Wf^tSAtoi, muKtnam'm 4 Mama**, «aC»    gaat

Search All Newspapers in Cincinnati, Ohio

Advanced Search

Search Courier

Search the Daily Cincinnati Atlas Today with a Free Trial

We want people to find what they are looking for at NewspaperArchive. We are confident that we have the newspapers that will increase the value of your family history or other historical research. With our 7-day free trial, you can view the documents you find for free.

Not Finding What You Were Looking for on This Page of The Daily Cincinnati Atlas?

People find the most success using advanced search. Try plugging in keywords, names, dates, and locations, and get matched with results from the entire collection of newspapers at NewspaperArchive!

Looking Courier

Browse Newspapers

You can also successfully find newspapers by these browse options. Explore our archives on your own!

By Location

By Location

Browse by location and discover newspapers from all across the world.

Browse by Location
By Date

By Date

Browse by date and find publications for a specific day or era.

Browse by Date
By Publication

By Publication

Browse old newspaper publications to find specific newspapers.

Browse by Publication
By Collection

By Collection

Browse our newspaper collections to learn about historical topics.

Browse by Collection