Dagblad Vans Gravenhage in The-Hague, Zuid-Holland
1 Apr 1840

See the full image with a free trial.

Start for Free

Dagblad Vans Gravenhage in The-Hague, Zuid-Holland
1 Apr 1840

Read an issue on 1 Apr 1840 in The-Hague, Zuid-Holland and find what was happening, who was there, and other important and exciting news from the times. You can also check out other issues in The Dagblad Vans Gravenhage.

Browse Dagblad Vans Gravenhage
 • dagblad-vans-gravenhage page 1 Press tab to continue slide or press d key to skip
  Page 1
 • dagblad-vans-gravenhage page 2 Press tab to continue slide or press d key to skip
  Page 2
 • dagblad-vans-gravenhage page 3 Press tab to continue slide or press d key to skip
  Page 3
 • dagblad-vans-gravenhage page 4 Press tab to continue slide or press d key to skip
  Page 4

How to Find What You Are Looking for on This Page

We use Optical Character Recognition (OCR) technology to make the text on a newspaper image searchable. Below is the OCR data for 1 Apr 1840 Dagblad Vans Gravenhage in The-Hague, Zuid-Holland. Because of the nature of the OCR technology, sometimes the language can appear to be nonsensical. The best way to see what’s on the page is to view the newspaper page.

Get started for free with a 7 day trial.

Dagblad Vans Gravenhage (Newspaper) - April 1, 1840, The Hague, Zuid-HollandDag Blad Van Owens Dag so den 1 a wet holders Dot stad a grave phage Trengen Ter Van de Inge Stenen Dat of Owens Dag den i Quot pril Aan Strande door win Smeesters die daa toe Aang Ezoch zulus belief Derijk of Zich genome Hebben Allier gedman Zal Worden de a Arlin Tsehe collected ten be Hoeve Van Het Fonds Tot Ranmo editing in Quot Stan Houding Van den be Wapen den Dienst in de Nederlander the Quot a ginned Des voor Middagh ten 10 ure. Diode voor Stelling Van Het Nuttie in Doel Matrige Van Dit Fonds Uit Reiken name link Van help in understand Aan de Achtert Ellevene Betre Kringen Van big de verde dining Des Vader lands Gesne Velden a it Aan Inden Dienst Van Hetz Elve Gek Wetsten in vermin ten Zal Het Ter Behonor like owe King Tot rime by Dragen Voldo ende Zion Teyv Egen de ook no nog plaats Heb Bende Mstan Dagheid Dat de waste Domsten Van Het Fonds Niet there Skende Zion Ter be striding Van de Uit Gavelin Dat Dien ten Gevorge Het Kapi Taal delve Van tied Tot tied Moet Worden Range spoken. Dat Dan Vermeer Erde by Dragen Dezen voor Het Fonds zoo Schadeli Ken maa Tregel voor Komen Dit menschen Burgemeister in wet holders voor Noemi in Durven Het Van de Kaderlan Deliefde Van s Graven Quot age s Bewon ers met ver Rouwen Vera Chen. A grave phage den 27 Maart 1840. Copes vah Catte Burch. Ter Ordo Nantie Van Dezelle b. Var Der Haer. Burgemeister be wet holders Der stad a grave phage Beugen big Deze Ter Jennisse Van de Delanghe Brenden Dat of den in Het Ope Baar Zion Uit Eloot de Volgende numbers Van band eel in de negotiate ten Laste Van den Schouwburg 160, 330, al3, 432, 636, 709, 891, 1063, 1082 in 1084, Welke los Baar Zion met 1�. April Aan Strande Enop de Gewone Kano Ordalen big den a a slide liken on Vanger Kunnen on Vangen Worden. A grave phage den 30 Maart 1840. Copes Var Catte Burch. Ter Ordo Nantie Van Dezelle b. Var Der Kamer Der St Aten a ene haal. Zitting Van dings Dag den so Maart. Opening ten half 3 ure. Word Hulde gedman Van Eenige Boe Werk enals 1�. Het 2de Stuk Der Leschied Kundig be Schouwink Het nude Handel Sverker Der stad utrecht door Jar. Or. H. M. A. J. Asch Van Wyck 2�. Het 7de Deel Van Het Werk Van or. J. C. Oor Duin 3�. Over de Patent Dekking door den Heer c. Soetens. A Plaa Tsing in de Boeke Rij. Eenige ing Komen verhoek Schriffen waa Ronder Een Uit Groningen Quot a Treff it it nde de Herzi ening Der Grond wet Worden Aan de Commissio Verz Onden. Deze Doet ver slag 1�. Of Een Adres Van Inge Stenen Van win-8�hoten, Nopens de Herzi ening Der Grond wet 2�. Of Dat Van Inge Stenen Van maastricht Over Hetzel de Onder Werp. Beide Worden or Griffie Neder Geleed 3�. Of Dat Van a Steban 4�. Idem Van a a a Der Tuuk Over de Fiu anti be Aangeles Enhelden. Nopens Beide word Over Geagan Tot de Orde Van den Dag 5�. Of Dat Van age Scheidemen Der Hervor mde Kerk Volkomer Drije unto evening Van god Dienst in de the Hermiene Grond wet Verla Gende. Ter Griffie in Het a Ltd song Zalf of verhoek Van den Heer Varin Worden gear mkt a top Een request Nopens de Herzi ening Der Grond wet Verla Gende de Verdi Zingen on binding Der Kamer enz., Ter Griffie 7�. Of Een Adres Van den Memeen Deraad Van Rozendaal province Noord Brahaum Kragten Behe Zende Over de Ben Oeming Van a a no secretaries Dier Geme Ente. Beide Stu Ken Cullen Ter Griffie be Der elegy Worden 8�. Of Een request Van Eenige Inge Stenen die cd Over Gene Ministerio be Dis positive Bek Lagen in Paaro Trent word Over Geagan Tot de Orde Van den Dag. De voor Zitter zest Dat Het Onde Zoek Der Aan Hanggie Voo Dragten w n wet in de and Eslingen is age loosen in Dat in of yachting Van the ant wooden Der revering of de Geo Perde Bede Kingen de ears Volgende Zitting Der Kamer word be Kaald of den 23 april Aan Strande. Be Zerden 28 Maart. Men Schrift Uit St. Petersburg a Van den a Dat l. M. De Keizer den Pezant big de Hoven Van Wurtemberg 11 Hessen Darmstadt den Baron von Brunow Beno emd heft Tot a a Zant Aan Het Hof Van h. M. De Konigin Van groot Brittanie. A. Keil. H. De Groo Vorst Troon Volger is of Reis 6e�r a Anten Geue Raal Graven Orloff in Kavelin . Frankfort den 28 Maart. In de of Stueken Van Coblentz is Denef Dagen Gene Bende Booge Naame Zig tuners Ope Wigt in Naar Haar Vader land Trug Geverd. Or had Zich name link seder Eenige Weken to Odanise Bende 25 Personen Sterk Aan den Mosezel Verto Ond. Zip Onder Scheidgen Zich door Zwart Hoof Haar in Odge nver Brande Gezi ten in Slor Dagheid Van Kle Ederen. Zip Hadden Onder Anderen Allerlei Gereed Schap big Zich of Hun Beroes Van Watarz Eggeri Uit the of Eferen Gelink zip Darvan of Hunne to ten ook Reeds Geb Ruik Hebben Gemma it. De Bende is we Gens Bedel Arij in Komdat zip Geene Behonor like Redeen Van Hun verbal if Vonden of pleven Uit Het land Verwoerd. Het Blip it in Lusschen Dat Het Gerscht Onge Grond is als of de ver Schinning Dezer Bende in verb and Zou Stan met de Menigo Uldaige Branden Welke in den Laats ten tied Aan den Mosezel Hebben plaats Gehad. De Weg Welken zip genome Hebben up reeks Dit Geneel Tegen. Evenezer is Het Onge Grond Dat Althans wat de of Stueken Van Coblentz bereft Zich in den Laats ten tied Muerder Der Geliske Benden Louden Verto Ond Hebben. A z. M. De Koning Van in Ternberg heft den Graaf Alfred Voit Neipp re Het Groo Kruis Van de Orde Der Wurtemberg sche Kroon Ges Honken. A Uit Weenen word Gem eld Dat de Courie Wissel Lusschen die stad met Londen in Parys in de Lataste Dagen Zeer Druk is Gewe est. Prins Ferdinand Van Saxen Coburg Zou a Paschen Weenen wed Erom verlaten., of Naar Brussel Trug the Keeren. Z. D. Yacht die Reis met zip no Tweeden zoo Prins August the a Naarden. Men speak Van Gene dubble Verbi Natenis met Het Konin Slijk Flansche Huis. _ Het Vertrez Van Vorst Esterhazy Naar Londen was thans Stellinga Paschen be Kaald. Z. Exc. Zou Zich Aldan Reg Streeks Naar Zinnen Post be even. A de Nieuwe Regent Van Servia de Jeu adige Vorst Michael is den 13 Dezer in de hoods Tad Belgrado Aang Komen in met Lister on Vangen. Een Paar Honderd Soldatek Welke door Het Norlo Spige behind Bike Engebrigt Waren of den Lieuwen Vorst big Desz Effs Aan Komst the ver Rassen met Een Nieuwe corps Gereg Elde Trepen Zion a a or de Aan Komst Van den Vorst Hei Melisk met Hunne Gehe Elo Uit rusting in a Pene Nuit de stad Hui Saarts Geleerd. A vol Gens de Lataste Beri ten Uit Konstanti Nopel was Het lord Ponsonby Geluk de Porte die door de Jongste tiding in Uit Londen Zeer Ter Neerga Slagen was Weder Moed in the Spieken door Haar hoop the even Dat fran Rijk be Oudens Eenige Wiz Gingen Zich nog Wel met de inti ten Der sverige groote Mogen Theden Zou ver Renigen. Ook de Heer de Pontois Moet Verze Kerd he Bendat Het Fra sch Cabinet Zich met Het plan Van Schikling door lord pal Merston on Worpen Zeer Wel Zou Kunnen Veree Nigen in Dat Rusland Alleen Kwa Richeden daa Tegen Opperude. Zulus is Echter strip dig met de Verz Kering Van Somm Igen Dat fran Rijk Zine Goe Deuring nog Niet Aan Geno emd plan Gerecht heft in Dat de Beide Gez Anten Lekander met Veel Teru Houding Beha Delde Terwil de Heer von Bute Nieff the verge efs of Nadere instruction Uit St. Petersburg wacht ende beef. De Porte had den Dragoman ave Dik Welke als Tolk big de underhand Lingen Lusschen den Franzchen Admiraal Lalande in den Kapu Dan Pacha heft Gedi end in Ope Baar verb Reid heft Dat Deze Lataste door den Franzchen Loo Voogd Over Geraald is Gelorden of met de turks he loot Naar alexandrite Zei Lenuit Zine be trekking ont zet. De Flansche Pezant the Konstanti Nopel had Ernsting Range Rongen of Dezen maa Tregel. Men Vegter big Dat Zerlang Gene Verk Laring Berend Gama at Zal Worde Saarin de Tolk Het door hem ver Breide Beriget Herro ept. Uit Egypte had men Beriget Dat Het plan Der verme Nging Van do turks he in egy Tische Kloten the Gene male Misluk was in Dat Mehemed Ali de onto opening Der Verste Jive Rig Voort Zette Terwil de daa door Beschi Baar Gelorden Kan Onnen Naar St. Jean do acre Worden Gez Onden Het Welk Zich Reeds in ged Achten Staat Van verde dining Bemindt Niet Alleen met Het Doel of Een Vanval Van Buiten after Wenden Maar Tevens of de Mui Zieke be Volking Van Syria in Toom the Houden. Ook in Egypte delve Louden Zach spoken Van groot i Snoeren Verboonen. Harrover den 27 Maart. De Heer Wachsmuth Van de stad go Tingen heft Heden in de Tweede Kamer Zion voor Stel ont Wikfeld Strek Kende of Van z. M. De on binding Der Stenden Verga Dering the Verz Oeken of Grond Dat Dezelle Het land Niet Beho Orlik de Szefs ver Rouwen in Genoe game mate Bezet of Over Het on twerp Keener Nieuwe Staat regeling the Handeles. A Gene land urge Berard staging is Dit voor Stel Het Welk spechts door 4 Leden Onder Sveund Werd Verworren. A fran Rijk Parys den 29 Maart. De Bladen die Het Ministerio Zyn toe gedman Juicheng nog steeds Over den Uitslag Der stemming Nopens a

Search All Newspapers in The Hague, Zuid Holland

Advanced Search

Search Courier

Search the Dagblad Vans Gravenhage Today with a Free Trial

We want people to find what they are looking for at NewspaperArchive. We are confident that we have the newspapers that will increase the value of your family history or other historical research. With our 7-day free trial, you can view the documents you find for free.

Not Finding What You Were Looking for on This Page of The Dagblad Vans Gravenhage?

People find the most success using advanced search. Try plugging in keywords, names, dates, and locations, and get matched with results from the entire collection of newspapers at NewspaperArchive!

Looking Courier

Browse Newspapers

You can also successfully find newspapers by these browse options. Explore our archives on your own!

By Location

By Location

Browse by location and discover newspapers from all across the world.

Browse by Location
By Date

By Date

Browse by date and find publications for a specific day or era.

Browse by Date
By Publication

By Publication

Browse old newspaper publications to find specific newspapers.

Browse by Publication
By Collection

By Collection

Browse our newspaper collections to learn about historical topics.

Browse by Collection

NewspaperArchive FAQs

Looking for more information? If you’re not ready to talk to a representative, here are some frequently asked questions to help you determine if institutional access to Newspaper Archive is for you and your institution.

Newspapers allow readers to step into the life and times of past decades and centuries from all over the world. Not only do they have interesting and unique articles and photos, but they also have advertisements, comics, classifieds, and more.
The NewspaperArchive collection can be searched several different ways - advanced search, browse, and publications. The advanced search offers filters to narrow your search for more precise results.
NewspaperArchive’s collection of newspapers boasts more than 85% unique content compared to other newspaper sites. In addition to big city newspapers, we have a wide variety of newspapers from small towns that hold a wealth of information about day-to-day life. Our collection dates back to 1607!