Courier Newspaper Archives

- Page 1

Issue Date:
Pages Available: 4

About Courier

 • Publication Name: Courier
 • Location: London, Middlesex
 • Pages Available: 49,142
 • Years Available: 1804 - 1888
Learn More About This Publication

About NewspaperArchive.com

 • 2.17+ Billion Articles and Growing Everyday!
 • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
 • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
 • Powerful, Time Saving Search Features!
Find Your Ancestors Now

View Sample Pages : Courier, June 07, 1809

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.17+ Billion Other Articles

OCR Text

Courier (Newspaper) - June 7, 1809, London, Middlesex PWtCt SJXPENC�-aALPPKHyr. tiiWM*����'*^'"�-� ^^ttU^-THls"Lv^;^'. TT^j; (,i^,,^ M,. |),imiai^ �lr. Uai.li�Mr'. Illqtul. -M,| TVlinii \t-i�^. .Mr.UiHil m ill i.njiMli- at ihi-"TJlii^r �.f the 1tniid..Mr. i;ruW�. At thecwl �/ �TniIR Gentleman who left {lis Wife aad Fa- M. ntiLy iii the neigbbuHrhaad of Kcimiitgtim, ou Suuday the '2Si>i Any nf ALi.v, anil >ri'oi l UliiJsnr. n ciruettlv re-qaitrd t'ilet bit Friend hiThrcailiieiille-klrert kniw where hu iMl�'"'> -^I'^st'ng re-XV dui-cd i� 3d. ueriniie, hy ilic fiMitic s obi-dlriit Ser-Vaiil, ' Sl'k'Li:S. Jiotel, Birminsbaip, June 2,1809. ADMlRALTV-OrriCi:, May 50. ;809 i/tf Jdmiraltg O/Kufilaud, uUf tt heU at Junfre Hall. :b the Old Bailey, L-drtftn, oo fwuiv, the 2*1 of June uett.at HIght o'Clncit in the Morning. \V. W. for.t. ' % K TUALLiNa.Uf'> lot-.. Mrj �3, .6,rti~ HE Commissiptintfor Victualling Hts M Jsi-tyr \iv>fi tilt hereliu five Noliu, that on TuciJAk, j //i^!J(A If/Jupi: ttcjct, lUtyvfU ie readi/ to receirt Tcndirt , in tanling, (^ealtd up) and Ifef for I'lmr IIuD^red Chal-droiH (each comuting of 36ivi/trli, Winch'tUr tixeasurci u/fms TAN FIKLO MOU�. Wl^^SOKS Jt)M:)f, � or SIMSO.NS l�l�Mt>H CQALS ; tubedtthtttdin a tchcit \ cargo ur cargoa, uae half thereof ia /fte tpjce a/' tlx attla : frum the ilaU v/llu: Vnnirttd, oad Ike utltrr ttalj in *xx irei.l;s \ ofttrvardt, mud and cmjIAw pervi'tUng, alom^iidr the irhqrfot'llh Jlajesty't Viclualling Premi^� ct i'Xim�nih �furfS�rti!h;im;)ron; (o for S}) UlVa imjaUlcvilhia- ' ' � 'ate. Cuntrael, vxnj l^r smi at iUe Swrc had In Huij 'i'em'ur m irfiith the price Kintir iU fcligilt. !�� lUut tiiall to4 if �rtl hjfar* Oiu o'Clfck �! the ....._________vf 3i)Ue fitiit.Uur-iu^i itir. Pt.r,m^fUo iiMk, t ilit Tender, ur. CtriM on UU uUtHiU |i> ri'l^nf'tMtot .jMagcfr ii--. . . . ~ . fid, mciJ.tot^e hadat ^.r. Yn'Ufw'rZf Pl-��> �n|mot� Ij.n^ ii at �U6 Viwtrj Room tif ,>�OQV�t'�li-�M" K�q- I>epmv "f Die s.iiil b^MKMaDd �rcimiiea.as C^^ for the i4q.duly elected Al.!^iinau-uf ,, , ,. imilHatfd' ____-_____,. . .l-riretit9lradiiij(from llanuver-^itiire.-If lakeit for a liiite, on fe:iHiri:||ile {ennii-r\-fr. � iw no IlilMir'ii in (In: Woum*. i �-r^.Tori-auls'if iiiliire-:-.jijijfly to Mr,Vei-ii>l liullur, 19, Wcl- i uTDow. j I'Tiiujis wishi*!! ! lilcma ^vi- jea^, with a , yihu h fjoii'g to a\ ftry.^T.jc iu>ue to ai'tilrt-s> iio�t-jiiiiil, to A. 15. iJedfonl ('ol!"ec-li� !'s Il..u.. on 1 Jil- , DAV lUi'Mnd-\ iif.luiif, at in>* o"c!>itk pridH'ly. to t-iVe ; into ciia>idtit-e h:i'ctor and Aiiiliioi.-, f'>r aapmentinj; the amount t ln'paid to the i-'umilies, Kcpre-senjatiyt"!', or Somini't> of the Menihtr-. on tlicir dicrai'', from 170'. to ISO/. prr>h;iri'; iiiiH ul>o for niiitiltiis thr l>i-rt'rs Jo gniiit any uuuibe of ijbarej uui cxFt"*.-^'''? ��'elve \ on aiijr (1iic Life. The Pirrclura, infirm the PttbUr, that Ihry /iolit a Court eftrtjitytdne'dai/ lor the Atlmifsivn vf ?t),mUers,-and that 'J'altU t are huic jjrrjiui id fur fJfcctiug Jntuianceifui^ any nu/ii-ic^ iifj/tart, ur on Samivoii/iiit; oti ichich Imurttuctf, tht P.ir'it*, ill thii mi'iUc ar.lj, aie cnt'^tcdto iia.lk'n>alefull\i in a ttht advanlasci vftJie Jnttitu'iun. _iOHN IT.N.SAM. liepi^ter. WiM. liAUCLAV's AlTrililLlOl'S lIFiW"/n|(n'h�'fV fUsI'l J'tiauur-ible i (o rU|ieriullii- )..-.� i:i that capariiy simie; �^^\liii�anirftlu"mti \\ a��d stead of i Tiail(.eci!ibilnv in T�wft, ^ai4Wai4. I Wicdufiaaifw^ (hcthankrof (his Wardm�>.|MUd tu tUe dutle* uf that titualiua. W*BUit��iu^iors and nia-ua^k ofa tiiUte iii [�airland, 'i'hey babi in hi* Maj->t>'�!>eni'ice.' They arc free froai in? cguibrances. aod no objection* la any itirt,-Direct P. D. .Nt(. 7. Milletrert^ ILluoTef uionre. Npfill.lTV, WiDoWKKS, Cv'AUI)|\NS, to two \o�nc family of the IMP^RUh PARUaHBST. iHOUSE OK LolOiSpiaauJir, iB9C6. The Uoase io a Comniitfie mf I'riiilexes he;inJ CoaKcJ ir behalf of the da^ nc'nni^ht. herefal Pnhlic na* Privrite r.ills\vcre Itntujht up from the CoinimiH*, an'J rr.id � lit>'( {\\�^. IIM'H .MILITIA. LoiJd HAKDWK"Ki luliedtue atteniron of the t|i�u�e ti the Jlill callid tiie irish Miltia F^tinily Kill, and ti> theaiu-.mut of the �'ims uliich �rni�ed by the Grai.d Jurir� for th.-" |inrp'>si^ of ihru liiit.' Tliis �uin was a hea'j i>�, j >ipji oil the C'ltia!''".'. uniih betb'>u�hl ui''a-ur�� might he fUKc.v f : .--,!',!'. i;r.v'. it �t;'.s ill?! inteiuixii. iunn-��.'r, only in in.ire -n biiiuv* future day, that nu iicc'Uut of the tuuii �o rais- conr.-i, Ui�t the Noble j'arl r. iidereri a ]ier�ire to In-lanU bv hrlnjcm;;llie. nntter int'> mmre, n"d a-ijiUiv.l lii- l-nrd-hiji th-.it wtim-..r fir sijinild liring it forwiiril, tli>; nioliuii sii.iuld han; i.i.vyp. Irf>rd II \iiI)VtICKi; then mnAe the ir-^lio.o, which wag ai;ret'di �ithoulanv uppoiiti.'ii- Odlbe motion for the secaud rcaitiitjj of the re\xT:.h:im Small l).:bt. f.iU, . Ijird KLLKNUORnUffU far an* onj-ji-^rd it. Th^ir SOCILtV 'lescriptibu, wMcb instead of pPocurlfts jo�tice at a i'KisiiSr' '........ ; aMc fiife. aercoB the conlniry no exprditioii* mde of arriving at iiijusaiee at a very cheap rntr. Ilis'f the law of liie land, antl rrclttce t-vt-ry thiii^tn l"Oil r putiili"ii. lli- vva* g|;ul to �4ii(]lanil tb.it a. NoUlr liiiil :i L'>l Kririi%d!ile> h:ul turoed his aiind I.) I.'ii.* -s^iliifcl, �nil iiit.-intrd til brill;; ill a llill fur a ):oniTcct:itiiia thru-fore . tliat >"uie |icrinanenf and ^eaeral Svsieni injjjht he bit ii.ifinTiu �AM- CBtME WKgr. WardCterk. of (lie tnlla^>t�>)�.-Vt! A�\iuni is olTrred l/\l)ll'.S ill ii Tr>t n-^pertability, aihl luiitl r;^bi u:^bl> ul thoie iif family anil f.iftune need trouhlr (hViUselvis t' tipiily--Dir.-cl (pu�t,daidj li> tiie Jit.. U. W. Stratford Lvffre.V"A. ----- w RKV. IMM I Tawm and N�i]d^btMi--------------- jTON', coiweticdby aleeijupilioa nipiea Ity ��� biiu-��bht*i��nf���,Md mitUe SeiiiiioH'' Rq�i� id Great uH Jiff'fdnbvy, tbeltTtJ' i>l" Miry, IfHK', ... mmpLlAHi MOWJvt'llo'tlf J|i^7l)ia.4AVardle, VUq. M P. t|v brine-li� U|(l|j(ht t^iM�.,vhirl|,.if citntinuril, ntu>t end ia the Winllvf �i|^intist'I)iva1ti3>V t'uiisiiiutif the pnblir, a.^mvaiRfjav^!) the.Miretv,'|iir()rdiallv join-" the ijiieYample^l iMfierafth't*. whald A",";l, llafi, %;|hejlistn(ercMed inaimt-r iniybich they stepped txifwarrt tfiieift'tntd^miort Mr.-: )farjHttj be reak> of Ijiis Si'-etiits. '��i. Tbat-tlte thanks 'p"iidli!>e of (.'Maniiuita wtlo >oicd Mr. W ardic �|tbiil oecaMaui, , .. S-'Tbal; 1* hile we re^rei the very iiiad.-iinaie in.-ninerin tfWrli (hiii CiHUify -p- rriiled, .ue obseive � iih (la- in.in h:U j>h-a�ijr.^jheiiaine:f afLoVd-.SIartley hnil Saiutir'i Hor-rali-, I>q. Mruben for tbe Jiaruiiiili uf ('n-itcal, iu that iiiUmjS MicprilV. ... i li. That the Votrti if |hp Majority of ihe i|(idse of Choi-�miwuiiltiat cealdKii�pn(i;ir |�bs in direct M|ipo�iitmi to the O(iintot of the people^Ijulgr, a�d aJford a l. abro..d to an; planbttiou; tanIjewrit r*hoe.Mi,itii'r. I.iltle St. .'ttarliu ^-buie, l.u. aim bri|ki- qijiet to rile.-\luv b, at'Ni�. i. [)vv.o"i�hire-stri-i t MeH� lOast, and tDeu�v!;e hii-'h, �-ei� rcferrVtl to. illlla be~ r -I'rife li.'l (iuiiieii*. -S. Tfcif a t'ttpv ainuel . (i�ierarFeTf�o-iai, l,.>rd A. Ilamilton, audSirO*- Jj*"'J�''l�y. aad thai the c.iniTri">'"U JJAjanter, t\�u Maixhrfter, aiid the Statcnuan, tijohe, nilockicR i:oiid.in l^ip.-ji.. ' --i' , WJI.I,W.M.H0VM\I:R. Chairman. , s. That The Tbatiks of'ihi� Vlert'inj: be piven lo Mr. W il- I .m^**>''r.'^��"riiltt�r>doci in tin- , on t?c lath at June, iietant, ia |')isi>o!>JB ok by I'niV.tlE Co^y-lB.\n. Siiitv>V-pite, \Ve!.|inin-tef, June C, 18.i9. fhun h. Il.iiil?.^r. III.' V|B\ be^^ Lave t� return hi? ini)�l sim-ere llianik> to the Nohililv, (ieniiy, ami Traseller*, fill-lhi-eneounii;-'inei.l lh�-\ liave pi^en hiiij iii the ahowr liui. T, I!. tru.>l>, iii.il fmni'iiie e.u.-iisfyr iijiproii-nifni- he ha� lK-ea.-ii,- liolh in l"i' Il-i-l ami .Siahh-*, be Miajl be enahb-d to (-endec every at iMiniiq�dali.>ii {j IU-'m* � ho m ly h"i:oi�r him V. illi'thi-ir ruiiiiuanii?: a:;d Iu- liojiev, )iy iiiireiiiiliiiigolli-iiiion, to merit ttic agpporl of the p-Mic. ' Importer of lureigii N. U. I'osJ Chaises, a Soei�h|e, and (is:s. XHRM^^lllM^AllY MLSIC A.Uerlisenifnf. Iff oril'-r.lo eouiitrrarl in some ile^r.-e the cxliava;;af|| piiies dcatarfilril f-tr imiat if i-.-illnl .Nrw Mu>ir, coii�i>ting. nine JiiH'' a veiy ettea'-iv): varielyiif the bett .Mu-ii- of alino-t every di>ri-ipt!on, eoii-rl!(ellntj; iirijep, ii cil.ilos'ie of w. # , 111,15 '>� had :il liiri w!lreholl^v, Uu, tir.r �he n^'oin'duJ.iliiii) i>f (be iiyhlii- he h:i> eilahli-.iii-d a^^ 1115 at I'^xeler. liatli, l-ri-'tol, .\Voice5trr. Hirmiiinhaili. OMonI, Manen>->t.>r^ l.-veriio.il, I.eedt. Shi-Hii-lvU V"rW, l!>.li, am! Noltj.i^iiunt, (�b�> m-|I lui theiianit.',ti-nu>i5 and (11 .ill J'i'-ier |l(al:�.^ iii-der~ may be for-i>ard(^ rhnmeh l))'- invrtibrii of du- Ii aiV>ellei>, |,i Mhiiin an allowaiire *iill be made, Mr. Hiitler, 4, Cheaii-i�le, � hole.-.-f ie /\ ^enl ; at .\lr. W m. ; AII."i>oii'�. booE�eller an.I stationer, No.'Jt, New I'l-nd-street, j (rroiii Mr. KrrliyV, Slatrord-�irect, late render of the above,| aii-dleine>.; M. U, iSsncareficnniiie which have not the name engraved in a hiack sratap, the forgety of which isrelnnv. "SoTulJli lTFiCl>> aua SIA>0 XS-K..r .Sale, (ORNISH (iRAMTE. or MOOil-STO.VK, as under:-l.in-i-edSlonef, Crist Mill UiClo, C.-T.iiiit: Ditlo, coia-111..11IV urtfd bv Ihe Coiiperand 15r.isi-\vire i;iiii.ii:inie�, the ;;iaiii and ed;;e |li>' tt.it way ; Stone for.Ili>H*i-�. Undceti, Dock-', Qnavs, Wharfs, �rin�hort any ntliep kind �f JIuild-iass whate�ei--for i'avemcnl-i of Cellars, \ ards, tir streets; lor Hollii'^ Monall.- It is desired ilial all letters m.iy be post paid." N. R. 'i'be Curntvb Granite is well kn^^vn to be an ci-Irenjely durable, pbe.ip, nr.4 band-ome Sjon.-, '1,1s hern in tr'at reiUjesi itf bill-yi-arii, and uiay. ra-iU be * i-veyed by water to jiw;. �>f Ihe lualilime ti)W>n�^tivlbe VaiicU IvingJoni, jjtuwi:;ll e%pence. ' _ _ to inform ihiwe {. at may be ni sunt and dr>iro;�of hnrrontci; l*i->t>>irU'> o: p�r>uaneut miP-01 VfON)-.Y, t:�at tbcT can at at] liiDoudvaiicc aav 10 CkX)taids, 01: prrkoiia'ikcCBnty, o. ,iQt' �tb*r Mis wgtiom Ma iia.,e ,*.rtt cmcnt . ft'. n�y ia tJc F-ndi, r.I'.nyaien L:>-'njf. or F.-e-"?/'d, Cfjp.rhold, and Lea-shold i-.et.-utu, i'li the Bi'>'t fair and h.'n.iunih iMciS'. And M�iM�. L laiand >. �. pl�d|^e th.-m-rite' to l.au-acte.erv ii.fnc:n(i n ''tf. t-t rtniesl punrtL-n't u^i di>|'a(c.i, and n-1 :iii.�but e Jtra"u.ani imd eitnitiunat* de-v aiirigati.d t-har);e>- hat n>e u.^ual-v made niid (Tuctrd n oinnsy ue^01 i-.1 ^ns > i.'l i�c a*Vidru b. t'lo-e li.n� a..p'> to M�i�rt. L icai nmrt'-o a No. IS. Je-m-n slie'J. Si. .1 atn's>-�iiuart, ruter j.dfs n ally ur b* lell':!, >"'M | u d rf. it T'u y>ii Ir^ a l.nge k on IkimH, pre-virms to theadvanie,'tiiliiiu's lo ^ii|ipl> ihf i'ulilir at ili'-ir ori)>iiial loiv (>j".ee�, 'I (n y i"'!! ii be lil.'ueli'-il wiCimuI chemical acid. As various nsistaki-s liavi- iicri^ri'-d, lin-y make knovin, tiu-ir (.ineii^ r.'iu he had ^ii no htHj.-e iu l,"iul-iii. but the ab'ive, as Ihev have no eomn'elion \>ii'i;iii> i.int-i - A single Jjiece (and 1101 U-.-,-) at u Imles.il,- jinci-. Willi I'liuiii*.. or.ii-r� !i ri-iuiilaiicc i.ft i/i-.u >a ati o.\.-j j ami Pain-j lers of Interior I) eolation, iSo. I.i. tMifl.>rd->lreel. Uo.id-j >ireet.niosl r.--peelfii!lv ae(|uuii|i l!ie Nnbililv and (ieiiiry, and Cticuiatrng a coriret Ul.tiiSI l.R exliibitiiii f*TlVt.e to eiM4:n:tulale %�u on t.ne nurii-s.-: winch he-al-'WW ^�dr wrtim*, inifanl- }he expnsHte of aiiuse^ ��bliiiit ithc.^rm\, 1�Wtt:-w"lf�" (U from ."overii- au,b�teeiiF�>'titat ii apt Mipported by the jjretil body of . .,.j...,.sl)�li>, ami thafthe tiiie frViiiU of ibis t .nmtr\ ran in V>WW!,��tt>eeiheirattafbn��ii�� "Hf Kitij; J"'d roaMniinim jfPrereriually tiiaahy fflll���ii�5>imrexiimj)Ie.^ W eihere- biises in ,�'>JrJoictMha^^?l^r1lur^fe^�� ba� itiready Imnbiled others i .^siUatV yiihV (Ati^diSrU by iii�litut i w14^crdepai^meotB |>^""� !��>""r ____, .y iiKlitiitiiqt rnc^uirit-s into I� �r � .- -------J of not lewimporou.-fe 10 iIm� vital inlrri^ts "yeir.Hiid w.-hope and trail iii*'�'^�ad Voiirexi^nhimwill nni be relaxed, tilt ail ou-ifcS-T craai�:4tpd from ey�r� tt-parlmeiil of the (a:giK-db�avwardtufFiveThi>u�. li-'li, to-e|lit-r willi Ihe aep inmodaliiMi it : ilje -i, i, lij �>ile, but ph-ajiiij; rentwd, j ibr dihieiMKnhi oftlie 1 nhiiiVt to that of the |)rai� in^ Itoom ; wiirn-li) K.ii'S the plaje. T|^.NuC{LiTr .' on w^hi^jh Uiov will altfoipt au endless vanuty jn everj slvlp ai�d (iHNTnv .lunio-i n^picifiii'v Informed^ that what- ; hith.-rfiaiWted �ir kaouri. ev'cl in|'-lt'j{i-"ee lliev i:i.-�y � i-h If"receive lf�pej-ting Lodj;r ! G. Cooper h^ymg devoted thep-MltPSI p.art nf tiig lime tp i ii(f;s.-> Ime addr-.-^m-d tu "Air. .Spf.-iiiy will Ije iinmediatply j thjr �Iitd\ of Aioiiiecuial I'ainiinj;, undi-r ihe hr-i Mait.-rs. i and parliciilarlv aiuwi red. And for Ihe arcormnodalion yf f raslj Ihjjt Jhev wilUieabie togiveto I'leir deciatio:is tliat i lam:!ie. aiiatnaaa.lrrl �ilh th'plare, who nwy wish pre- ; lini-hed st-l-Lf vla-sic eliy,-ince and picture-qui- ellert. -o ionsiy l-i re.; J a |ii:l acroiiit of it. ii.cludiii({a very aerurate � jraj'ifvii'.s to Ibe Pa nd of taste, 'ftieir evpectaii'in. of eon-Trealise upou Ihc ^\ a;'-r-..by emoienl J'b\�ieiaas .ind like- imued pairuoaj^e are loiiiid>-d on llieir bi-iiig ilu- lira arl-iUs � hen Ihry will Dei oni- vacint } \n ilh the part:; u.a-s (�f bize, .iluation. Stc. lb-.- nlilit* o: this l..iiihli?;i.ii. us if evinced bv thealacrlly a.al nice .!!{. i:tl:>� of inc inliabhanls in an? aiisAer the objecl of the pre.eni aid of ever j sueli ISiU, and ' at the same time to prevent the Airumulalion of the mischief* which such partial me.x--u'rs were ealrulaCed lo pro-duce, he should nuiv move that the Uill be read a >ecu:id time this dav three mouths. The Loan CiivNcr.Li4>a nnd Lord Mom.* roinrided in . the opinimi of thcAubleiind Learned Lord, and dilated on the iaronvenieiices and iniuch partial niea-mres. Lord l> A U1-;V lh'i";;hl it rai her a hardship rhal the romemplation of any geni*ral measure should affett the pre sent. Lord Rl'.llF.SDALl. ol>�erved, thai any gtwral repulation mu'-t alTi-et particular inr.-i-ure.-, and �hv n n the present a� well as any otlier. lie ei-rtaiuly Jnlended'iii the cmr�e of i Hie next bies�ion losubmil a pritpixitiontothe fIoii>e on lhi$ suhjert; nnd also some amendiiicnt of llie laws between debt.'CaOd creditor, on the principle of the ct�-�(0 6 jjijrurti, Mr. ClIARMrLLY. I. character, w'hich he h'^n-d he would be able ti do, and depte-caliiij; any ftatement lo h>� di--portunit> lo evplaio his cPK r.-pr..l)atfd the dd.iy that had ensued in i-.�ijions'6f ilie Uii; whirh liad passed fur the better adiiiinisiralion of the Latv iu Soit-lawi. I.iird fWn-'.N \ 1 r.1.1. f..'liuved on theVa.iii �idp. Nothing c'ouid aiip.'.ir ti-or�'p(fii"^t,'ri/o-. I.' ,l�iia t.ian t fiat the Com^ mis-iuueVs sh.Hil ('.'111 A ask .'ur fuft.'ier lielay in in;tki.iy ihi-ir Report. The Jlill lor a,.poiiiii..K pu-s-d (in the 4tb of July IKlXS, vet ilap^er^rcd that ii.\ih.-'i^; m .\�'Vcii;h-r ni.lhinj:'la'd beeft dme to |i-erly in bli^li.m not e�.-/. of .t v.a-i-xpeiidi-d lii oily part of tae cvp?iirr-, na.ii.lj, it..ni wiiith v�;i:. iiienrri-d by S'^O't'S '""de vviiat vrt-rr tnli>!rr ihlr harivl �.'ii,i. and he should that i.icitt. or aa suoii as poviLle, pre per> wt-r-- '*f l�*ur.e i�^d�ri-d to wilU-frav^ ; and no luie. vva-, a iinitled fiir c!ori!i'h;.r, u ho is said I'l havi-called lor a Caurt Aia.'Jial i�i I'i-v cuiUuri in tiie :iliii;r of H:istanci- �|im-Ii, :u touclliiijj a r of (he Rfiiim. vyould ot Cour-ttaiire. of .Sir.iiigers below the Rar, four, 1 f-:A C;J(i-"..\ VILI.I-i on his leps, aix-ning the proprirly iif iii'opliii}^ the ui'-a-Hie to which lie had adveiteil ia hir pre-ci'dai); speech, viz. the ii-IU-viiipsu;iois in llie (;ourl of .S,-s-sion in Scoliaod Imoi l>ie i-noiniuiu ei^K-iiveatlend^uil on tivi: extracts I'riiai the deeo-et. The l.OKD CIlA.NCLLLOIt was not aware how fat it w,i> in the po-.vcr of the L .rd' of Session vi obt.iin tueiifajrrt of his Lordship's molion. A>;rrcably, 1) "Wovi-r, to the pr:ie-lireof thai iloust., he should not opo li-e the lirst read f- r time till tu-iiiorrow loac-quire information, iinii to matr i:p. his mind mUheiubjeci, Loid RlilJiiSU.A LK ^poke al tmnc lengih onlm-1. ndeiicy of tlie iii I, and Lord (llll.�.^vtLi.r repfied; a ii-r wb-ch it was agreed, that the ISiU sivuijd be read a sec.>ud -time to-ui(trrou. The Ihjrd rea 'ine of Ihe War Ta^rs, .ir the Loan lnlei-e�t )>i;i, ^ Uif\> slonil fur thi> day. � ai�" '!.-fV-i-red liU l.i morrow, on a(.-eo{)ill (it the lultii.'ss of (be h.iui:,-..7Ad)o)ti'|je4 at JialJ-pailTeu oflotk. * V Treatise uui.-...V ....... .. - . . . , . wi.-eof Ihr llaths wheli imvc lateJ, been ereci.-d at a very ureal exprlice, .-mJ supplied with the I bnlvhfafc Whirr fiomthe Sprin�. a.ai i'yrmmit and other pUr�..f firrat celehriii-T-the^liNBHior.k Wells e had of lSle�.ri. RitmEton, B.m.'vsellers, fet. Pall Church-yard, London.______ who Ijiive riigaised in a -inii.ar iiiidertakin?, and havr uo dnubt ll)at Ihe p dilic will bi- readily cinvi.-iCed'of the advan-t.-igw derived ffoni foJKu|iip;j jhem, viithnut Ihe iiit'-rvention of any otier person, by vvjiifh delay is preve;iU-d and vx-pej-.ce saved. 'The ."iub-criberst* Mr. C"opcr\i-Work, Architi-cturil Ue-Uqr.e.S or tlie present iiate irt the mii-t celebrated re|ii-.c�nd Pan, tiWiiaiaiii^ views and .,...........,----- ,------ _ ... - _____ ., Moninoulhsijire, viill he ready f ir labour in Chiirnine^ it is worked by a levrr, wjib vveigb( pabiication early ia Way. and that b�i if preparins for thi anda girt, will perform iHorc work wiih it than two women urewhis S>c.>iid Pari of Ucrorali�e Archileriare, co.,sj-l-rai) ejiecule in the �ainc time tril hpul it.-A :l orders tvilJ he _ 1, ^ of dc.-irn-. for Rath., bealeii hv steam.-Speeiniri� �t t he iiitmediatelv exeV�rk&, raav be seen at the ijtemonev.'ora resne�tmeiit. Jlubatsj : Author'* Rooms, as above. CIII'JINS.-An Iajp6ri�'�l disco\cry ({tr lar- ; ,?Amiriit Itriti-h Archiieci ,,cr�.-J. WOODS, iifOnn>kirk, binrasbire, rroni-. flSUv jiifornird, (hne vein, of sjin'r r"*^ tntetmjaed With cousider.ibli: quaiuilie^ of Lead iXv^l'J'ff'yi'tch qtiaTitA-: The Proprietor yv lll/rfvji every ^ itrill.Sf'?'^""* "�*y-��^P''�'"�Me Miping Coippany that %'W8�d and work the M.ns, �hic.i ran be done mhdyali;, ipjipeoce, jeeinp {hat the" veins may be Li5*SariFinensoflhrl.�id Ore .tnd accom-**5'��*atefto be found with Mr. Muudell, No.45� �4i^n^.:*^I''&''..^"^''"' 'rt Kennedy, mrrchanl, jJIff"*; and ftrich-^H Linninjr, Ciertt to the S�gnci, |-;dia ttarScu'lan 'iS^'"^^^'"" ftrther Jic�noney,"ora resnet tAhle reference- for payment, ili: luu/) . onsideiablc number now te8dy,atid the mupey price i� | ronsi Sr, Vis-, lid- ley price � | By bl-MAJ^ST�Ol At- Ui-i TLa.> f i Ji.N i: 1 "tBOGHK'ivttOYAL IJIvK�AL EMUIlOCA-.^ .�Uj!!i>irctnWe ftnopt*. whor Save P�en it a faji'i'rial; and are ilioronrhli,- pna�in�)d.�f lt� peai uUUty, /et*rTCU!Cd i.iscll the Hght twtkire: ap-i Yendjo^ "f them to one person opiv, in any tatn> 5" ihe.ontte4 *-roi��re. ans.; years and upt\aiiJs�f tCtP ^Uf^fp'r^d pOUGIt, �ilM>at MedicW. Tbe UBr^wfllerl reputation tb>s�mbrovntfqp ha* gained, and itie (nv^vr, mixious t� trrurc i' Rcnajne Ip.llie Public,'bad pfeYetH the itnpqvilion* daily practiced, hv npurincipled periiipoiiA().jileai�d v> IS""" H** lt''yal IttlUTt I'alenf, for a M-cjtrity lo fbe PHhl'ic, appo^jim bjia tbe-Miic brpefitef-hit mtwt invaloabie'diaFovery. The Public sad Fam'iUir^ miiy iHrrftofe lie tiipplied, ^latifaie an] itoail, ^1 ^14 iJi.iW,A>. J?, Kiive-nreet, aad arc rennesie^ to oh^erYf "tat enrh .Mamp)i ). Roche f'^ and with each ItuHle ia i^ivrn a fnU at tbe Jflp of trbiVIr is bi� iVijUeKy'i Arii�. i'rice AH tgi^crfelt-. "* ' " " mViV. QI" COM\!0.\S. Colonel BULLl.R pfejenlem several rVee-holJers o; Lsrei, �gaii}Sl Ijie Judst-s' Aechmuiodaliuii Bill, praying; lo be hiard tiy tiouiijel,-Ordi-n-d i-i lo-ih read aljifj lime, anA pas^ed. LorS V A LIwNTl A gave notice, thatou Thursday lie would nv-'ve for the pr >durtioii of reriaiu li-i-.il en that hi;d been c.m-ciaded tirfneen Ct.c liritish (Joveriiiiient and Ihc Native Poivers in India. ' -'J'lie lri�h Malitfa Bill was reada third time, and panged. Mr. 1)L':jKISS(j.S brought ia a IJitl f'-rGraalinff tii his JWajeslv a cen.-iifj Sum out of Ihe t'ons-did-Ued F-.nd, for the increafewflbc .iud^^es' Ttihirics : r.-.-td.-i brst time, and ordered to be rend a>�-e.iuU 00 I'iiursdav. Mr. Jli;SKi.��&O.N broai;ht in a IJill to loyrer the Datir-s on Coffee; re.-ida first time, auj ordered m tie read a ecoud li.iic lo-morrow, �The Sjiiiits Intercourse S'ufpriaion Rill, was read aihird lime. Mr. 5OLAN washeard-'allhe Bar.al considerableJepjife, again�i the Rili. On the moijnothat tlte Bill do p.�ss, a vb rt dircnssionirpse, in which Sji J. Sliygfov,T, Mr. Fpa|1io^>ated. .^{Jiyiion eiV-utd: Foflljc ita?iddg rtf the IJill____;.......7* ' 'Against................. iS * -. - .. ' --61 Tbe Bill will wa� then pa-'�i!, and ordered to the Lord*. .J\ (�e�a�efrom tfie L-iri^saad anibaiaeedlheir Lordships' Atfent tn thie liish IreaHiry Rill, the Irish I'apcr lidi the MiliHa Bill. &c. Alr.qKKKVY p��ipoucd*mdtion relath-etoJ^eAppr-- ;
RealCheck