Courier Newspaper Archives

- Page 1

Issue Date:
Pages Available: 4

About Courier

 • Publication Name: Courier
 • Location: London, Middlesex
 • Pages Available: 49,142
 • Years Available: 1804 - 1888
Learn More About This Publication

About NewspaperArchive.com

 • 2.17+ Billion Articles and Growing Everyday!
 • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
 • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
 • Powerful, Time Saving Search Features!
Find Your Ancestors Now

View Sample Pages : Courier, July 31, 1809

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.17+ Billion Other Articles

OCR Text

Courier (Newspaper) - July 31, 1809, London, Middlesex filled siJU'ESrCsJukUmili^ rJOSTiKYING tV^tfMOfiPiNrnoiir ,>e Daamatdry ClaW. lyoisvmanw jravca* �u= i#�iiwMiiry viiioM-, -4 i*tbf� Nmg4a ktrt'-v pni fowil. "fill �� T * r,tlie S^iHl, bcM byllr. Coke, aud otlwr �ie|>pdbt tTpjf�Hiru^ST' XlwiM�n- wf'Clirwt'Cliiireli. Wacvi ____ ^Awi J, Vflto., Micdesfieid. � , 4un�, and for Tl TONSaT Bttn�f f � _ _ . __________ �nd FIKTV TUNS of CIlKSillUKi-UIUtttyt WAK\�(CK9mKE, or fiU>!i'i'Utt�iiwiUk.,.. 60 .......... i� � lol- ' ' -. ^j^^ v'' JriHciVi; to uf Mr. __yerUiaftl-lV-"^^-----------:^!f_->"^.... . -�u litres, m every iM^triet iri"rti�r�. lt;Hi f.UA',^;i.(>VHSf, �iid [0dSii*ilt3 ^airiiudapvtariK Silk Hate, frxinfr. (ul. ni^firf-l BpsiirConuii'ilHiefiinB 1*. tn-rtir;i �u;�t:r--laree>> Uatluii, a.iil l,iu- e�^�e t^wtlu-sare i-"U lott-d a the bi-j* pr iic�J>W *^ li4iite.lcaiiicv:ii;cli��-A ffW.5liis'U.-ailt.,artt�aiii�l roadrbv-J. W. fili ::t-AV��klriU^Mr'�rt*B�iiHH'a whlcli Arit r�.-li"uV..-f ^iBifhli-apiM ;�Catlmi's �.tMM�,KiMl._. PMi>r)i>bt* PriiviI'vlt&rAuiiil.lt.v. and t>uti)ir. thai haiti); i|j;rar� whil* �k-,�1h"- vieUdtic* �f. Here'orapirrt^'nrihrit l(j^j4ii>i>ttbi4F�MiV��i'1�ti(T 11^ ripii .sV VR i;, ~" |mti^tfcBtW�'S��i-> i'l'*'^ �nd.�itfieKrl*e�rv. rlltfpiriaii.-* CWm wilt �>. r>ti|^^4ikj)d^tn(ate>t varirtj of cbi>�e fla- ..Jm :0.'ifi^Qob,H�.�tK �vrr� siftMe .f.n.nriuii; ' ''ipin.l8.aiid.Liq.SMV�f th>'fir�t quldi^y (fdr iiuiM^.cuu. fbe^-ieietu Qt:iiiiift Veim. and eiuetrd puun ,imai'-. ifA mikdmk |t|'ANl4^r>K lil)^ In Ith.^NwKh rr. t Wl�*ee��'�m��>fe�f �iktftrtruncejIwmi, f.ur fwr N*u .*ImiiH�-fiii>��: aud it;amrti> fat Hrrvaiit-. �Hli ifit&lid5itfc�,SrH�Mbjf. 4i. tlal.e'.Jioui*' aiidlivc' "'e.tHidlfd|i^i^i9�alNl'�rrictt>e iu the ;C|ittiry wUi'ii, after penikiii^ikrHeiio iuf ihe Autlitor* fur MatHHiiaf Svtw the M^ettt'tile aeo>uiils nad otbci'aCuruid (Joveriiori ^louiJ be Keld at tke *ahl |{o>|iii:il. >n 'I'licnsitAY the :fd day 'f AmuM. : nectliai t�e|ve�tVii�rS(. pntinely, lor ibe purpose of niHi-iitf-iiiC^;t;iuinitterlo r^uoibt of. J3 (�oyerut>r-, whi. mc i.. inm NeW Uute;*^ Itri;uliMi.|aad if found necctMrv, t)\e l..iii>) f>ir'ttii^ittiare Vilabatlimeiil ami triairttt^iaiicc ul ihe r.ii:l ill Ve(.rive t!ie ii-iu'iialiuii ff t aii>ii-dvery (iuvrrnor ui->intc-iil)t of N�ieml>i-r mr ibe |lU^po^e ut pri>c>-ed'og lu'ime rleclioa of tiie MriLcil-^^nllr-Hteu and utber Avi-irKji^* r br eiiipl(>)eti io tlic aaid laMtlit-liorf. > B> Order of tbc tioierihirs, H.VtMlK. S�C. ProTtTW. -MARINE SOCit;"lfS Ull-IGK. Jaly -a,- 1SD9. HSjTIJJitQ^tMlTf KK hate creat uiUfacttvu in . .Tffted'lo bir appUeiTtuwiwd^ tb� a'lg^MrWaliou uf tbe fviul cat3bUt�lMsl b\ii UiMiatUHi uf the tatr Ixuic ilawkiuii, /or '(nc^di t�e i�>iki >en*ii]iabU> relief to ibiriy Wrd-twt rlaiitH. ' Till- ('inimilt.-e at tlie >uuie time caoiwl Ikelp v*pre�ain^ (brir regret (hat a �rr.v comidfral*'*-; rynrtirtii "f irai.v- de->i-rviaK ttl>jort>arr ana lally aii>(.creMful iu their apptiratpint fniiutTic^ktatcof tbf l-'uiid, bu mIiicU ihfke aiiil otiier Dua.i-iiitiu liiav.aud it is hi>pp:ui> of the Uaukuf ij^-� land* ' - - Tbai Haa^JvaU Iildia Caa4>.iuy. 'flir K�yW'ls*.ebiuq;e A��riiir Citaipaajr . Matlhrw- Lauit. �i liio^al 5aiNiet TbooUM. Iv-q. ' . - ' Knbm'rborutiiii, btii. �rrr� , . i Mrtmtf, Canideii, (aivcri, and King ^ TV I>r. H ililaiu UeU ' -Cbarln Fie�t:bell, L�q. . __Sjiii uf lo, MJO/. ill one or lwld - I^Mperty iulMiuduo; or a-Security treated uiih.. Koue but principoIsjtUt t iy-ONi:Y tc) LEND.-Mr. ADAMS ioforms LUl thiHTlbatliave oceiirou fortempurary ur pecwjuirut Liiiin. that he hai \rTy cousideraliic Suiiui i-f fttmu-y � �d- i6rBA�i';uf�i7^W]mi(liy tb^ M�iV>r^ li1ai( *^ .... -i - � - James, Italh.-F�r"jl*�tti!e�r'ir� atiplir to -Mr. Janies, ;>'o/5v>'cVr':Bd�Wel|Al�*i^ti�JL �rf attiible I'.oa-. ' � VilrftSJeteHamii; iAiyi^tfort Ibc Coif - ibfRrm- vaui-e l>y Ma.v'oi Annuity on I'^tatet in l�ait> nr 4luu�e>, Moii Liviiift, Marnace S't* tlenniib, and \Vidow's Joiiiturn, iiraity tii�rs�nMil>, mid gn tue |>era�niiJ Grant of N*ilileiuirat.4||iK*� nad .Mra of i^'a*' 'l i-;ur� lo Ikr rcd-eoiable al Ibe �jaioii >>riiie U r.iiH >T. iVraonat .-lupticMiMiti* AdMu, ViAeciiilu-lioifs ..KMftire and tour, Itt, Uenticua-si�cft. C:ivi'iiU:i?h-:i�iuai�, or lA'itcn (^u>i p. LADIl'o ami Gli ineii^Ii-avjiti; loivtt, or lu-le�ftnK to visit ^Vntrriii;; l^taces^ tnould not oetlect l;'.kiiig Hitn ihi^the KU.tbl \.\ OIU iif it p�event�Ute i;e-iieraJefTerl^ the eb4ii|re uf air ^r b-a biUbiu^ has m m.ikiji^ tUe luiir'lurn iHff. r-'iif �liad>->. aiiiJ diIi-ii itij-iMsiinij its f.:Iiii MnVVu't bv S'lLiiihe llu..�>ian Oil, it is n �iirr prevnuive.- fientleiuen uliotttil i|ut muit atip'v u lo Uie vviiiski-rs i:fi-r . ktiavlO);.a'> il Mill prewiil liii-ni uruii e u tvtldish cul: ur, as al.(i;;re>. uhicli !� ;;*-ii ia tlu-cum, uccu:i.'Uca lUe HrtiiiRllie* n-w^^e wi.enitaavin,r. ^-.^Ch�.JLH�aUfciuUlbt� ms* Ii%�He�.-jjtd GrmlrmeBi>f l-a�bloB, at? >t(J.-iatA �)il., fUr liioi-t nii^ tJi^TttflF^WTiwnimjtniri y\ hicU li Ml {;real a nuuri^bi-r �u Ibc llaif Ui prevent tumii^arev taall-p; pruiunti-vlbegrontlb ; pi ii> fullia.; utt', and re>l:� il i G.-B(lenien that were bald, luive ilc-rlareii,aft-r'iKtn;;tbe Rusaiaa t)il regularly' (�t i\t iuouiIm, Ibe boUylaccsbecame neiiil>�M>rrA rlfij'urt tlie Miid\Vh of August nejci, mtuliuuiiig in iiuK Titttlrrt ihe qmuUUsf OW. the of the 'J'iu!hr, tiie place �r phaj h.hefe uane wttiilic Ij/iug. the rale ucr tuati ul ^Uchllta -^rtat mUtnga^tio supply aiut debcer the same at Aiilfurd ; 0^tl mUi> Ike rule p4r had ul akieh Ihes/ tdJl dUpuse uftht Timbtf iffakeUou t1� spill mhtreit laaylieliiiiig- " � > ' " 'J'eiutci a uilt'e !� tei tut for the tapplnof tmtM pttntilla of 'tiiulftr. Andtkc i'unies tchuseuffen majf aut licuccefitt)t Kill tie iajoriaat/iercu/ill diiclitu , NA VV-OFFICK, Jaly 96, 1809: - TUE Principal Officers aadCommis$iiiuer� of Hit Ma.utai Kao.' do Heri^ g-*e Naiu*. thtU on fTeJiufla', Me IMA 41/ Aa.Kiia ar Qdt oCuckfiltei du lo treat with >vc/t/J^ertrnwi a*uir, ur one butilr| cootaiuhiR four saiall, at ttiie j^inr.-i, or sit |;uinea boiilea at die poainti. Siiiil Wbul snesunlUeinil by tnc iVupririor. A. IVince, Nu. j�,.J[i>hii-Creel, Oxford-ireel; and, Ity app�iutiiifiii "HilK-Sinil.b�-I'erfii.u'er la hiiFeit Jieadne iiiid Snns, 1'erfumei* to her. Alajritv, Tit> Iilairiie tini^it Hljy^iliU, t;iieap-iite fnad by uiost prinrip.-ii i'erianier* ) and .Mr(lit! it rendu _____________ ______ > - -to eanlraetfar smpphfimg ki* MajaUjt'n Vorfs at aaBMiiib �i7i CAST tUtf.V ttAtLA.lii'. k'nrm of the 'iimder tMity Or reeu at jiUfijfiee, � , ,\u Tender tcUl hr reoiofd nfteir-Qmt u Oock un the dajfof Trculij, imr Mui/nolucd u/i!s�4 l;te i'urfjtf/ �u A^tnt.for him uUeiuU. Eeera lender nt'iii be. acanapaniud bj/a^litUtf addreaid'-lo l.'ie A'ary Uoatd, mud signed btf Itro ttsp^isiih fertitns^ eiigugiiig til decuiiic boumt uitU lilt J'lpirnrfrmli'rittXt i*Uu samui'jikU.titrllittluepirforMiMUi'ofUieVtiUlracl. N.VV.y ^^l'Fl�^|�^^J^l'ly,^, 1K09. �' T^lIF' I'rindjr I Cfff^rs aiut C->uifiH*si6ittff of. M- iJis M j-tly't A^Oi/'�^ 'hitKbn'gieii u-.l.iij-^liuU u.. WedB'wl'i^. li'c WAof Aiv:ii�>-,l*Mn^ia :,HHiirv !�i;�pkeeper,.en.liiig\niir.>r.ler waay V\ l... klVribey U�.! with in Loiid-m, �rill receive lili.r Veii.lVr ibej iywratice. a a�- Oiirieloruf ibi^WeltenaJOedtooilefiltol^^^ l>i.J.lica� ana!rlcle,.Ui|i-, h�ir!wpef�-��laot., tlie Sperlaffy, i^�Miu.tiiut>i�Vmmc^Ctrkmi'tX the buti V't?""^' dra^ai. ^mfe togeilr r. at tini.ptan, an tlij .Citoniy. of BrS*. io lie lannioK Uo.li)�-�s'. '^..^"^ Ai^ f^A�Mh ..... Sec. The KUDc Ua3r(Iaiid.Ce� ^iiituiFLV; likield*,: (York aritk . ~ . , , .T-rTowtt* iu thr-'Jiurlh. S3' la* RODim^V'Pi�t^^id�:i>.':i�vy- i*�nilbira*�f��i Jo-, JIalii.J�iKfe .|t�rrfye* la; 36 Ji�ui�i, by; wjty .� J)�i�aMeirj . llSanSca, and Sonb Ca�c. . B-Ti-ttHC^ieli (6e qiriel^ dateyaace la BniX* |clbe:d*UiyanddanK�(^ tbeUi{iaber. *.v*��--�boiw Ciiacbe* -are comluct-si on Ibe b L 'lo^ttOilif: citinepiciioe^ and ItavcL wiU> tbe �eJir *ioa�.v-iraii.l colour, keepins I beta free, 1 mm tite uu-W4i..Ir�vnj.- eflVcU f iinpafe �valet>or coppei b.Klly tinned. ;*Tl?KitcJ�tii i�*�'conJtrert.di^ mA |.� beli.iWc i� beotft of reuuir;. the inner !�r�#r-,;!abirk jW" .waJ.';. of �. �tt�n!i�ui l'^l\ni"UiU,7m.fOil| andihlnlbe Jrmn l^iiUuhtar.g Siortf'ai Si. CMaerwe'fJ n rtguiar prmiuHiiiia 'iftticn disitipHvii ofcutki by the period un teriariAiiieit^ ei:.-' Oiief.>uit!� p-irtlof iDe �riiilrtbv"; (6�.;Sx-J�eut thWeawty^iOHlnia"* wpcrior itd- Ol*OVi��1��;:i"t5tty,'tlie jJlHile^iay^tifiouid cireBaiiMlI.%flir too i;i*liciijeJA;*v AJ^jipicact of im>mK>t jSJniHy^ andc�Hi�ekt4ir�enteatt irM�wbv }�>ice�. S.*|:tbe WWlpwti^ b^SJ&l7dfd�ao�tice-' a,b cfc.aqiKd�.a|� aiapte nw��trf-r-(oafci�ioyp�i �a��e,,; and f rrteato? the eapeuce aa^ w.wWe'�f idawioe ^^Vieii-f-rpiinirtfcrporpo�w.' � �S^lb.tlf rM�k, wbere Ibey fiMt.|dirr�; suiaeaichablMn. I'Thia^kitcbca a HI aa�*er ,��w pf the purpoflest �f,aStc� '"irSSlb Juid^Hereby �a*etW coi aiul Siiwbole-itoe we of 1| cUU^^f^^ �>�'�f �f*(9�' KM^^idy tocieaa ap �>lb, wa. be tiMVfd M pare af,to ''^Hraai'aiirtfiiteitbatiiveir. - 'aw iwir' tf^reat uuu-. -Ike E^I�M'�ieaat>Kiic|i�|H)w:�Mr,ai�yapprov-irwyi wfcrroQ- a>4yif ^baibtv: jit^y faiuJieprc(ivel^. N.ft. No Tenfter for a le>� �ju;iniity i:ia)i 'I'vrn Thiusund Ti�ceT.ar.Uee|,aaayHoT(juu�uid iierces �f iWli Hill beaiimtteii. , . Ay Mgard mM bn A-vi to.any T it'ier m�lu'c/t iHe'.'friee tlmil net be'itaerUiitl mordiial bsHHk, r Ikid �hii I nol be deHiiirrit 10 Jkti .Hnari Jviore JUtte b'tslaek ga tki taid 'ltt^&iipV^ja\iiMuperlf jlioiU'^piece..��gravea ftom. aii orisiiialr paiutiii^, : byJ. Tb�r.l,, .Voi. J, ,j�rire^W6i bwiHTpr^. Kalf&piuidlaau)ti)cc'ir,! (cou-- rtaialnsf A>t*"*i�li> ~ � , ' \y. NEW KNt^^CLOP^pi^; or, (Irrle iif Kiiimti>i(eciu>o, ooa fine wove iU. A �ol iwi wrtlJ..->�u}arSy piflisherf crerymostb. �a. rtliablt e>lriid foi liW certainly am artisi*, arili'te given ;
RealCheck