Internet Payments

Secure & Reliable

Your data is encrypted and secure with us.
Godaddyseal image
VeraSafe Security Seal

Courier Newspaper Archives

- Page 1

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

 • 108,666,263 Obituaries
 • 86,129,063 Archives
 • Birth & Marriages
 • Arrests & legal notices
 • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

Search All United States newspapers

Research your ancestors and family tree, historical events, famous people and so much more!

Browse U.S. Newspaper Archives

Loading...

Select the state you are looking for from the map or the list below

OCR Text

Courier (Newspaper) - July 19, 1809, London, Middlesex - ?r � � � I' r 9 rufCE Sl>XlT.NCF.HALFrF,NNy. .-JlATi^- j^rt^U, jJanrh'ftrr Rii!l.'iii�s, �\Y�f5liniii5l.r, � I Mil ..'iilv, lfi.i9. TPJ conformity 10 rh� 19 I. Clause of 'he O;.-,! 1 irf ActriiniiAhriw**:. th.- B..ii'd t.Mi.|.nny ..f Mrr-� h.nV, �f fl�l.mcl lr;..!t p to Hi.- i:..M InHi.-s ..f ll..-..,c part, Mr. C--, who h'ft Jiis house in Noff|ilv or .llJ^lrli^ (.ii"5l paid) -liUii Iin* 'A^f or Asn �f l!ic p.-ini.'s, to Mr. M-';:/; No. U, l.id e .\rv\|)rtrl. ttretl, cottiiT i>r(.";i5llf Al.-i- i,-u\'Ni.v> doJi'rfby jyvcimliiv, llial Hut,!, Money iiiti.e 'llaii��*f�hf Tn-atifer his ftli.i�sM'* N.ifv i� i>;..y I'.-o- aarthp iiurjl"?!?.__ lOAUDaiulLObUrW - A sma ! Kan. ly of livi-ry ill llirir .Manufiir.ory in Ch.irlps-Kre.t, II;iii)i>s�5i(rti.- I'ijics (or illf'u-' ot' \V:iicf'Works, t'i.-irj-ns, I t>nt�li PiiKS, .ColumiK I'.ir linil-iini;', ("liiinney TiH)-', KJtti*s", (��.)(�, lliJTl.Kit nr V M.tT, or aj a Mr,sS-'.lA\ fnt!if Awi�y, I'lrlior sfj) I'.-ui'lv i\r cnri.-riivfly, a TerMin ivlio fmi scr*�sJ imhc almvc Crip.icilicj fcvi-ral vi-nrs � llli uailn;:amt in'iiiii'.';i."lK'�l iiitr;:rity. Krsp r(at>l'T�':Vrfiirc for ilsarurlef' will li.-;r'voii.-,\ line ii(lriri'-�r(l fur Mr. Win. fITili, H'"i 1'.a, .-.4)1,1) !.> AUCTItJ.N, liv Mr. IIAMKI. SmIMI, at elrvrn orlork, im W i:i).\ f:M% \ Y. tlieSiitJi of July. at tlif n.-'oil pl-i**"' io IliciiinoiiJ (iar- (lrii� -Karh lot will c�ii6i5l of a >ifixUr .>hi-oji. LI'] I , fniiii i.ichii'Ini.i? all tlial vi-r* cuiiiniintimjs , nd il^-ir- sthti' Ini) ..r t.nvjTii, kiio.vn li\ llif n ini.- of" I li.-((J U im :\ A V A U.MS, it- li;;filli>llY iimali-il (U .^l.irc!>i.�. in the mu.i-ty of Ui-von, ailjoiwiiii tde most liiMiiliful p iri m lUt-rinr J'Af, opp.ioiic I xin.iiiili, 1 iHilefnnn I'oi.d. rhmi Ca-lliirv. r> couve-liirr.t oiilhonsf, an rxcrlleiit WilcUrn-e^id'ii. �i-U .^li>rke>iui-�iiiij thes.imt',apply t-> till- i.iid iMr. Rafm. "ii tin." p.remi.Jt^: ami p'lrtirHlarti iiia\ Ue known lij applying to Mt. Cwturijtbf, at Smrrroii iifore-aiJ, ^ ' N. IJ. None mlnM a^Iplv tnu those who un |pr�-t.nu4 the litif^.'Sii I.c:iu�r.'i}iir.-ii� uucx Juty iS. 1809. r IIHF. Cpmnihsionen for VictualUv.^ Hi* JWo-JL* je ftaiAfir t]f BUUpejfabtt ritA j^Hil hUu J'u,; ihr. Salt of the. VKAST timt fttaif it made. t� IIli iVfijcxl/.- lii-eic/iiruse at I r and place du-iiid tke^aet of uiii: y'ir ftorr. tltedalettj'l/ie Oyilnut. � - Tiie CoiUiliuUi �) liir Lo-U-icn mv]/ttMeenvtlhc 8Hr�-laru's t)j/ice. ' An regard Kill le hod to any T.ttder in trftiVJ tiejfriet shall nof he ms'rte'i in tcorils n /nuj'ft. t-rtkai shallMoiS)dtli'rInA �r unlets Un /'rfjon ftha makt* tk* Tcnilci\ ni iutuc I'mua uh ki� htiUitf, Otfflffyt Ohsifer lS^'^iHVtnWlilv'brvbave an oppur-niiitv of ' fpectalilf Iiiuoiiaov Ifoad in 1-jit.li'id, Uaii-rini! I'lan-, or "^Mn.i��iii'e�tAIJY.Avl ami COM .MIIH- Ci.AL ACAI)liMY.~Ataii l-.xnminafi.oi held at this JJctiiptny, on-M"J>3a.y the lath ult. tin- Kodcr-nient-biu'd Timi:i{(.iri!|l�nentli>tiiipji.-4ii'd thrnv-ieKes, liy ilioir answrr--iiifiB {h.eir rrspcctivf Cliu&rs, xiz-.1. and SoUi.'gr ^ Scali, HMujbton, Policy, Twfd. (Josliog. J. and C Tab'ir; tl'fl, J. liiilt^, 9rii. I'ltilb ick, T. lleddal, Itark-bfibi C'-tfrifrn,. Hart, Allii.n, Markax, and J. Hii;irrl3. iicitoKl uill r''-"comiiM�iir'i Artioresidi'S'albis LiviuR lo iml-s UVbt fnnn llyiJeFark. unnier,rerflvcs I'oar priviut- Pupils into lits family, uiiitcrthe ajeof i9year�, bus one vai-Micv. Tti^-y lull he iiwructed in'ilJtfltfisl'sli, (fii!in�ri>i. j;Orai"iy, C- m-IKbitipa, Gioi:raphv,.J^d ji.iMory), Latin, I'r.nrh. ltalia�i aodHcbrew Uuigu.isry; ircfC'is M r-l'ii.; .-I'ld .�irtidoiejir, icacftcJiiUl has uU'parate f>fd, iind aU poi^itile atliMiioti it ^�eu to ground ihe.ii in proprr priiiiiplr5>, fom ihrir tuan-lip|>, eiiSBrethrirhr.iUb, and primioie tin ir h.ippfiirss. The ftrtlis, feiylilj GuiiVa!!ayV.'ir; (;afdsof adlrc-M.-aii-l fur-thtrtpartifubniiiiMy be procured of ftjcfrirs. ilrynuldn.Dook- � �i;Htt^..l37> Oxford sirtft.___ ALKINGFOUI) uKlliGK.-At.y jjers. � willing to coiilract for takirj; dow.'i ihi? s.Tond JuiJ . ;4Airdarchlfiur arrliw,. a^eorditrg tu the plan and siaT'l'.oaHi'ii lel"( ni my "(licf, is fcqiieetcd lo d>-livcr lo inc �iropuials in HiKiiig'si-alcd up, ^ithio onp mnnlb. By oidrr of th*- Tnulpe'-. JOHN Ili;i)ULS, Clrrk .ind Treasurer. .V/aHiiigfnrd. Juiv�, jfr.g._ D\>TiiH:VTiOSut j'RlZi-; \,(JSi.Y.-E�Tt �lwliaSh.ps AJkl.V CAsrU., and MANMIII'.- >iit re is lieretjy ^cven to tiie Oliicers. J�eauiPii, &. . � Im wer.-nrti.ollY 0:1 hiL-iVo'ihe Anly Casile, (apt. liariiard, uidilie Muiisliip, i;a| I. f.lttsd, on the I4lh ./nne, 17'."), � Hen hart then he deniandetl, will be:i-fiilleil rverj succeeding Tuesday and rhiir?d.-iv. C. A. iiAtKhTw^gent. il, Niclinlas-lane, J'n\y IP., CTATKToTTMY, w.th oiiiyl,00U Numbers. sniK.Mi:. , .................of................^.auoai "f......w...je.i.oni� o...."f____ ...i.iKiti '-..-of..,.,,......s,('0!4 i'2...'�>f..........aoi) AlUo tie-Drai. n ill thw D.iv, SIVIFT Dnil CO. n-^p-ct'uHy iiif�irm the Pnhrf, that tiirki-w and Sliates are on Sab- at lU-r Offir-e, No. 11, �r'wl'fy; iNo. 12, jChariii;:-cross: and ai, .�lr an-opportuniiv (if tiaiuuig la.- imm-nce .t4m..f8ij,(X)oi.;.'!!.whicli miiv be i"�blaii*d by piiirl.a."'>'ber, i>r in proportion for any part,- lickelsaiid Shares will be hifiher lief.ir^ Itie DnmiDg. � *� � freu'iii l�rtrK.:......TirW.i Ail 1I>. a I'o'l, a A'lBii;; M-iii, wlio hi" li-en soini! \earb in t!ie ab'ive line, .-111:1 CU" s-eurpiy f-ir plate, ehir-, if rro.uired.- Direct to A. (i. ,N.i. li, I'anl-street, op,)usiie the I'liiire-s I'.iival, ii. O KAMII-IK.S frotn L\i>}.V.-HHOWNl: anl Co. I.ir.d and II ..le -Messrs. Aneii'n, liHg leave t�.!hi r?. � hn may l>e dr-f irons tn huv or rent IJoiisei in I'invu or Coun'r�, l-'iileilird or [Jlll'nnli^lled, nr who may have nrnirv to Iiko'I in Aiiiuiilie?. llif;'U�li'.ut l!i'' F.nipire lo S II nud Let.- No. 7, �rnickiiigiiain-sfreet, Adelplii.-OlUce iio.iri froai eleven lo four. ''I'^O M KUCiiA.vT.s ail.I Oi'ier^. - Any M'rcantile A i�r ol!\i-r llou^ie of |{e�pei-lat>rlitv and (oniiexii'ii, willing to .kIiiiii .-t (I'ei tl>'niaa to a /'arinip.iiioii in any ii.ililir nr privuV" l'i allow hiin all ndi^i^lialr iiiirnal llelurn. f r a la;it:il >'( fiom eight !.� leit (Lon-a-id t'oiiD.!-, "r'-vi-n a larger Jiu.ii if a salJi-iiu'tiTV I'rfi;i05.-il -.iKoild III- ,i.li|iitiied to iii.ii, and to piv.- S�Tnrii� f .r ihe I'rinrip-il aili''aiir4-d, i- Hi-siirei! to address e t plicit J*fopcnal-l" .A. K. ( . at l.iMinur".. Mol^, Ctindoil .*lieel. A-Ills \d�irt aem.-ist roMie. fnnn a IVr>i.n of liie grt atest Ke.ji'Ti.iliilJl \, M. ni-l)-.| llio-e Oj" I'l' same r'lari.cler iir.f lii� own fif, iniiy. (re-idr'nt...if X'Ti-^ l}c l�l Froatrvaand I) -ii�o,t Ur it e-.ab'.ed iod� il at a price �eU wonhs Miii ui>liee of. ccoipt. nii^t-. I Ir. p-Td�2 bottles Included, or M�. per ^llon, in a (lerfeet liriglit i-faie, tit for tmaiediute drtakbijt -.Applications l-i l�- made to Air. Samuel Cornet, .No. 15, Aruiidej. itreel, .Miaiui. 't/gO.N'KV tlirectly adTaiice;) L>y way of Anniu ly.-jii.COJ'. in sums of liXif. ti j.OlU.'. f'O npfrnved re.-;l or |-fr-imal arcar ty, for wliirli lilieral prire� will lie given, Bisl an o;..|iortunily of repayiiis Ihe p.incipal at the opli|>ii .if toe II- rnww- by c'*'"* 7 daxs .1 nice.- IVr'on.-il a;'j'iic-iti.Hi� aiirvdid to fnnii 10 liil o',:>(ic>!.-Lftieiii^ t..i-t uaid. In Me.�-r-.. Ilankey aiM Co. iNo. 3S, fJiiry-ttreeI, Si. .Limes aaiwrrrrt wiliioul del.iy. AfilOT^ *.r Sf.VAllvN and.rfben. CAN Art {.avirtu ihl- t'.ay >et>'J*'t>tU^ lloytJ . . , , ....... . ^ ... . ... , ... sent foi tftA-Knrouratrttfet.il of'Si^lhitrtCaiid for ^iiin.-for a wei-k. iM.iitii, or ^iin loMicr ' ' ' ' ' ' ~ ' term-.ill lli.il iia idymiie inod/rii |tiiek-'iui C .Uuitit.u.ileou .n inii.irnc"-, ali. ut oee mi'c from tile lie.'iiilir'ul slinre ot Mndditi-rd. to ulueii i� apo'iLroad, coniinjindiii^ extrusive vie�^ of the sea, i>lr Wight, and adj.icrnt e-iiHiii-y. The Ala;.sii.n cii.-'iris .'f an .jiUiiliiCc ball, breakla-l, dinin�:.'and ilr;ni!iii r.i.iin-^, live >lee!i ft>r 7 horses, co.-ieli lioii-e, and an i-xeeili-nt �alli-'l i.-iidi-.i, well >l�tetied wiln fiu.ii Ir.-vs, and about '�J rurrs "f l:iiid .-irt joiniiisr-I-'or f.irlher p.'!^ticulHr'>-\. Hauty._ ^fflO be Soi.i) by I'ldVATK (.o.vrii\cr, a A eooil K.A.MIL^ HOUSl-;, ill c.-mjileie t. p:iir. I'ry roii- lamiiig thr-e Mllin.:; rooms, i�o hr^l a,..! (ive inner li-d-el.anilier., dresfriii;;nioiii -iiiil cl.irei:-, ligdl rm'tny kilclien, wasli-house, pantry, dairy, .uid cell..r, a. lar^r riiuiil.u;e uiih coHveniencies for r'ial> and uund, ihrec-st.ill bialilr, bouse fpr two eo-.e-h.ius.-, h-Hy and d'yicg 1 ti-, kilcnen awl flower gacilens p.iriK walled; a Imil s � d'-ii, wfilled ill, a �er\ iieh water.-d meaJ.'W, an I two ..reliaida ; omme side .ire live cottages, willi :;-. There rS a pound-hou-e, i\itli cyiii pr.--.. and appti'-liipp'ird uMb :;"od "water, situate ju I ol\ inii, a Hi'-i and Mariv l I in\ .i. ;ili..iiiid-iiig w'lth iieiiglil'ul Kdlksmid vie�ia-teriug place "f .Vatou, and wilhi: aa Imur a ride ot lUc Towns of Lyme. Si.Wnoulh, A xmiiisur, an i i|..iiii......Apply by Iwter, post-paid, U il. ^Vaid, L.-T*�\n,n-^ tw.. pa.l-..n. four �ood will be !r.-atf;l w.tn. _^ �!(>..iiiiig-room3, kilclteii, ua-h-lioi [^'.-vKSKUVATION of GAMI-._0*;n- -o s,-. �er il ircienieiil i.irin�-r l-avrsto f!i->iil IhepHi. are rec-ill''d .i.-u! that iiu iifw ones will lie gr-:i;led li\ III* '.r^^'.-e t'lis Sea-i'ii. The (;a"fkeeper> have rec ived li.e-trit ii^t .od-r- In .t-'p ""verx p-i" ii w ho sliall lif fnuad shoot iig, and p'-acueis, and uaqualilied persons will be pros' 1 el- ;l rZ^O i-RlNT- U>.-T.) be SOM) hv Piiivatk 11 0 iter.l:J ti^l.-.h .......�'i. 17 Sixlveiitb........ 1 'J c , '^pIlillD ant) L.VSr GRAN!) (II V J-OT. v'-t TKRY, consiftinRof "'OjlKHnickels, to brdr.nwn in CuiWIiall. in hinr du\?.-i-^o fi\rd I'rize, TlieaitinuDt in yriZ"!-ry verv con-i-Wrablv exree4�'e1i6er4ir't!ie two prirediiij l."Ueriij, as ,. wte hre Twi^ti'-fivi' ithinit Cnjiiiai 1*rizi>, o'n-i-toig of ' \*vtAy.mwawikl r.H^ible. KUliJ;ft01.1) IIC)C.�^J..^, d-s-wJHRetl iif Laitd^'ntx. iitibite in the reiiire -.t the .M.lu.pWis, *iirl( were rsliaiateU^in the year ISO'. b> five emin nt .-'ur-on nat-h, lie-twrea C*v�niiltee ot ttw lloo-e nf Cmn-to lie wonb. upicahlS'of lUi),iii)t)/ ? Jiiid sli.ce iliat (Jj�t have sreAtly -4m�ea�r(,Lin- value, as it is wi l! known ni'ift articles "rtf.Jiiiildiiijj Materials are n.-nly d Kid in i-..'" A tle^'iurveii-^^aJid. ifttimate are prepating, wliteli *ill be shortly p...t,lUhrd. icietsand bbaR.>siire.�ii Sale nt Ihe licensed Lottery Of-\ and by their Agents w tlnr ( ounlry. i�ajist.\TMiici;. Ticket....,;...........10 0 ^ ^ "111 � � * Half..........D 0 - �eveii-Line I)!it�, (i'.'.b. ; Kive-Line Diilo. W,-> ; lon-'-Liiie I )'llo, 1 Kdl,. ; I a.'iiion l.yili. ; T"o.!irie l)..iiMe I'iea, l.llli. : I'wu-Liiie fireal I'riiiier. id'l) r Twi-l.iiie l.ig!i-!i. ii71ii. t Double I'iea, Till h.- M-o a feiv Job i hises. liacli fount has Italic'-xrept ilie I .li-veii ii'.d N iiic-Liiie I'iea.-'. nqiiirc .'it No. Kn wle''-C"urt, l.'ttle (^arti-r-l.-iiie, St. Faiirs. Ai'I I A I. mi.ile.n i'flJ^A lO.V, wjth large a.:- eonimnd.itinii si-.at sn-peiided lichind. fiirtwn peisum. The wind;- in Ihe lirrt >ly I.-of ele�aiice .-in'l fishinn. atid little \ii.r�e f'-r went. tSie v.iniijlian.l piiming in ihi- liiglu-jt Mate o" p.'rie* I'on, :iiid �i f..r jhu > .|ili-ni;in or ^I'l-hili-inan of I'a.-liioii, to lie S-ld f'T l.ight\ Guinea- i'eingmiU one-third its ro>t a s'li.ill liinepa~l,al Turni-r"s, coach-inaker, oj po itc Slmredifrti ( hMr.li. NKW TL'KMP of a very .Miperior kilt'); llierool- proiv inovlly frnni two lo tlm-e fei-t r.-nn.', and mi p.-eiilia'i. '�eel, that t'altle eat In m with the gri'.ii. ! an-iiy. .id thrive on tlo-m �oiid> rfulh . Half the n-ii il qii iiitilv of ."^e. d is siillii ieiil. yt th;- produce i-. most abumlitiit, Uetiig olieii ;.bove oiie-taird more ttian ollH'r ioris, I{.!!:f C'Vi taii'.i'-.f Si�i(l f..r 1- �- nr live .Acres are jnUl frtr 1"*-. hv V rs. V..^ . r, .).(, a-mta ,\liilioii-.slreet.-.No credit,- l*i�-t.lSe iiui>I I.*- p.lid. A\'.ili�eiiiy, for tli'- IMi'f �'� ihe Kuptnn-il I'oor, anooiiiit t-.. til (lie ],t'i eled wifli li'opureg, Ib.il li'- I1..5 discVivrrrd a nteilind ' apply ing 1 iir>.k.-s, iiv nie.ies "t " h tU a cure ill niiiMv ra^es will be ulilaine.!, anil I'piig-s t.lie Siei-I Truss.iiid loip'oved Tads, and u. .j lie had at hts Mauutacuiry under the cei.lre llo'pilal (Jat'S VVeM SinilUfi-ld. A. 11. Mr'. \^ liitl-ird .tlii-iiits ih^ T.idiec,__ ^ y 1 }i i"k r.v (; -i "i'AiTTX i .-J Jr. .\ 0 i {i rr-is I-TIV l-,lt l)i;!ll'S - rii-r i-vperieiire of ni-Te llian iiin;^'rooins, kitclteii, vva-�h-ltoiise, xviihapuiup otid rx-celjeiit wal^r,-ttor -noin. ail oilier ollicv*; a laiic xarden witlled'iil. and planted oiih ch.dee young fruit tiees ; coaeli-liouse, .iMd^L-iUtiiig Air three, hiioe-, -ituat.-at I'eveii-ey, fu tile CuillHy of JmWjc*,^ shiitl di-Unce from lUe sea, �;.sion may li�* h;i.l.- l-'nr Tuiili'T parncul.'irs .-ij'^li' t.i Mr. l'ru�li l'evene^ ; o- al ni.- Of-lice "f iMrssrs .Sti.id'v ell, llisli.'p, and rinrp-.-, ihi.ij.g-^. FKKKllOi.O VllJ^\.-Ju lie >OLI). an rl-!;aiit 1^1!! l.liOl.D \ 11,1.A, siiuand "pon tlie li.iiiks of Ilie 'l'liaiiir>, L pper vi^il, ll.iiiiir. r-in ih, f urniiii'S (m'.ii Ifvdr I'i^ik C.'rnrr. Tiie II.ei^. t-i.iuii - a hai. Snnie nti-:;iii e hall and vi-sijli ,1. , iliii:iip-, hn ;i U t'i.sl, 11. d gi iiiW'in.urs fir. k^iiu'-roonis, lihrarv, and ci'ld U.lth : an i-ie-ganl saloon ut laij,e .lini. i-im^i. 1. ...l.'.i, .:iid n.-ni.-i.. s lied-C'.anili. ri. 1 h.ie are .-xiell.-ni ..Ihees tut.icl.ed and iiri.icii-ed. douhe C.>jc4i-ln.u^e, ami -tahling f'T -1� li.ifes ; .1 1 ....ual wall-d sar.len, li"i(-k.-u->-, ai.d -m .11 pa dm �. Ihr ll'.n-e is of iiio.lrni :iiid li.tndsiiiiiearenu.'i.lui i(u.iiii.ii CMn^lall.l^some of I ue lineri 1 i.'\v'ill the Kiver. I'Ji' vi li-le ii in Ih- nio.-i pviteet T'-paii, and lit l-.r the i nuK.iinie reeejJii.iti "f an. 'N-ihlenian " 0 be .Siij.i) liy I'ltiv.viE l'".NiK\ci-, a &i|iiial and v.r.. v.4ln;'ililc l-'l'. !�; l-;i 11 >LD l-.S I'A f K, �ii.:aie abont .1 mile ai'd a tialf fr'\iilnii the liitiits "t the in-unaod C.'iinfx, lal.- (iir re id.-fie'.' iiii.l pio-periy td" (u'nt'ral .^vtinheri, d'Cf.i-�d ; eiiiiij:M?mt; ihe .\ian"r lit I'oi tiiiiii III-, .Vr. �.(� ;i capital iitodeiii liuili snrcird il.tus'. witii M.iiai-.li- Dilurs iif every d.scripli"n, ilie vv ii-le in th.- oii>-;i excell.ni .ind perfei t rrpnir ; extensive and deli-htiul l'lea".irp ('.rciu;..ls and (Jardeus; tireen-hiiiise, I. e lii.u-e, ijoi .-'iid .�>uice."i.iti-hou^es; tt lieaiituul l*urk, ih* Vi^luv .iiv.-r-iUed gimin.l ; u fertile and produriive I'arin, in i-xe.-ll. nl order, ralli-il the I'riory of M. Urnni-, with .1 cimplete l-'arm-\aid; i .iivt.iiii-iug opwaids of six huiulred i.rn-s iri' Lai.d, p.iit in lian.l, .ind p:irt on lease, and n pai 1 .'ii livi-s I iiher ilie w iinlr � n. he kiild in line I'.l.'.r iiie Ai:iii'i.'ii-hi)us.-, vviin iip�aid-of tiVO Arres, iiii l"srd wilhin tlie I'a.k paiin,', will Oe -old >epa-ra>'ly, .it tlie opil'n of the p-.i.cli.is."r. h'lirt-wimil i, eiiii-iieiitl V dijliii;;.iished fur il.-pi eiill..r .1 vant.-Xf;es in pniiil of . Mloalioii, anii c.oiimamL rxteii-ive and p cincxiue views nf �fhe L-le ol Wight, huiitlianij.ioii y\ao-r-, the liver Itehiii, and Ihe an-ruunding rich and lieaulilLl cnunlry, v�liieh is lii,;bly vaiied ami lovuri:i.iilv !idorn:fil Ibe .\ei^-hhoiirl>o�.d i-. xery re.-pi etahle, and the roans exlremelv goed. To be vtewfd by I.'ckets only, uhieh, with pruned particiiLirs, may be had of .Me-^rs. Hickn.-l! anl Sju-d.ling, No. l.in C'lln's liin i-"ielil-, vvh.-re I'lans ..f tne H..u-eaiiil i.-l.iie m.iy besecn. I'arliculars may also be had incid. iil i.i t inldren, they are .-m infalli "Iteiiftrd III ijtilM.V''''^f ""^ imiV.T lieir iininediai.- inU.ience ; tli.-v iinm-diate'v stop the �iGta�l"'"''^?^l^'?>;'"'f"'^'l'"''"J Ihe Siinteli.m- \ ,.r,p,erS ..fa rr>h c.M. .-vnd are part.oi.arlv ad .pled ana *a^�'^^.�' Jl'e Moinnch, for J.,.,,,i restontive. Th,- I am.lv H..tM.-., ^25. sold at the Uoctor-s bone. V. Lower It.o.ik street, tJrosvriior-g>,''.ppr��rn�tt��fiJ?i), Otf.,rd-l.cet ; .-ind hv most resp. ei.ibV Ve..: *felJ...2!^*"^-*."'''5'��"''"f ^'^''^"'^ I J.Tt in iiMVo .-iPd r�iiiirv._AI ir-t>r, Ni.rni's. reU-bfined ..... "ete diri clions, 9s, .ile to Coveiilry, an'l ii� vlrinty : the\ iilso lay w iihin le.-s than one nii-le and .1 lialf if the junction of ilie t iivei.iiy a.ril Oxford t .-i.i.il-, lo wliieli (wllh p..riiii.-siiMi of the Commi-ii.ii.ers of I tie liinipike ruail) an ir. n K.-iilnay max he lai.l, ..t a small exp>-nce, on .-i descent the wh.de way l.i Ihe CI on line, 'I lie t .-ai�aie of an excellrui ij'ialiiy, and eipial 10 any ie t: e c uii.x .f Warwick. It is the h.-rt ot of Coal lo l�s .d live w hoi.-m u h.cli, I eludiiiS iHe-oft ( 0..I bi t vieeii 1 he lirst .-aid ^rclllld straias, i- alimii 21 fci-t U iiicliev. The pnidure u ealculan-d, lix ex-p. rienc. >l ni^ineers, at SI.111) Ions per acre, 'i he Jepin l.i tlie Coal is ali.-ut Un el > ; Imt, fr.im meal ciicnmhtaiico, the (Miai m:iy.lie got with ease liy one engine o: ur.tu.ny p'.w.T, The a.J�aiiiagtate : and, if more desirable to a porehaser, ihr tee simplr ot the Land "lhe freawire* 1. the .v.ivy for tliat pHrpi'se, w ho are retptired to fjivrte* eiiT't) tor iht-ir g.md cotit^i.c! (w-'iutb rrStrirtion is out toc(-li-.-d to the vv i v..-, parents, cliiidreo, lifohi-rs or si-tenf, of ^urh p.-liv ..Ifux-rs, seamen, m.in/ie-..-ii!d sTi'rfiersJ lo take fS^ fi et 'rom liu- lasld.!y of Angn.-i nevi ; noiice is hereby givrtl t" all p r-im- iv',;u skill be desir.m? of Taking Out licea^et der the prm i-ioiis of the said .Art, lh.it they mast, on or be-f.'ir th -'-oih d.iy of July next, s.-nd their names iind plnclrs nf -iib'-de, 1'd :lie names of Iwn perso:;s h lloio Uiey shall pro-pose il- snretie�in each rase, tube boalnl in lhepenftll>ot iWo lla.idre.l I'onrrf-, that tte per.onil�'>iron� f.-i lieLceil ed, sliall^lemea'ihkjwelf ptifierly.aiid sl�i4 �luly account to t|i� p-is-ihu enitiled Thereto for all l.'ie wages, pay, prife., �)t tueiniy money he shall rec.-ive. j I'er:-ons residrnt nl I'ortsni.'Utli^Mvmouih, Chatliam ot ."vhei riie-M.-uileraillieNnvv P.-iy-oll'ire, L'l.'d.'a. The Licenses are ennlahle t'lr three xear?, am! may be d*"-termlned at any tinn- by ihi- Trea-un-r, iucasen of oiircudduct of Ibe p.-ihie� who .hail ..luaiiiih'-ni. liy fliRclion of the Trpasnrer, J()lf.V 3 WJTM, I'ny-.\L-is�er. If any rertnn after ihr Ut Sieptemt).-r nent, who shall not have a LltensHr from the Trea-itrer of ihe .Navv, "r -h.ill not he witliin'tH>- ri, /J,^tfi>rrf,Jttlv 5, ISJD.^ T/iExfi are lo a^Vs AWifc. tliat on 'I'liuisdny, the 2 th July, insL at Ten o'I lock, in the forenoori, will b>sit vv.ll be f.irfeil-i tri, and the goods remain txie. properly of the Crown. Tiic oihrr Comliiin.i may be iccii, and Catalogues bad, at the VUrtualling-vard, UeplfnrJ. _ _ _ _ filiNaV GARRETT. Col. "\V7\Rr)LE'~and'his fate TRIAL.-Ihis day" is pub" I lt!.lied, pr:ee one s.'iilling, ASecond liKlTKii i.n (he Claims of Colonel W AUDLI-. lo the Th,-inks nf the Country, nceasioued ' hv a lal.- 1 rial in Wejiniii:-t.r HalL rrinte-l f'.r Mockd.ile. jnn. II. I'.ll-Mall."-Where mftxr be liad, ebgaully printed on draw ing paper, w iln wood culi, shew lug the ni.-inner "if cai r\II g l.ive^, price 3s. /iM M). the .Alrie.in-A 'i.ile.-i3y ihe Rev. Weedon ; i-illlli-r. j-iM^_ I .V. li. rU..\ I . 3 (. Il ,\ 1 t Iv pro.its of h(/riic valoiirand cenu'iie p'llriulisiU : w ha ev ."I lends to iiour;-h tli.-:t gUiriiii- -p.rit will continue lo 1 i:ii. ' -I .md run.mind the pul-ie ati.-niyin. Tii-ii'-ix is publishi-d, i.e-itiy di'm- .ijj in c lon.red poper, pii.e Is. ii'l. scACd, I'iie C( \N'i'!i.\ .S I , a Poem; i.uclmiiiig ' (Jo p.iralive View* "f liriiiia, Ir.mc-. .mil Spain, at Ihe ; pres.-i 1 ni..ment. .Jeel is .40 puiticulafly calfuLited la i fa'p.re. '-Satiri-I, Octom-r I3.)S, AftT contra. j ' W e have no hc'^il-.ition in declaring that this little Poem I exhibits marks of natural genius, richfai.cx, and pregnant niinil."--Gent. .Mag.Jan. 180S. iSperilily w Ul be pnolislied, Uv tht s.nme Author, Specimens "f P.tetrv , with ni^Areoiini of Itjs Life, and stime inie-restiiis Ob-crvatiiMis. by .Mr. Pr.iil._ R II KU.MA'ris.VfS. ral-ji'^, ami Gouty Alfrf. lion.-, with lb. ir nsu.-il ro.iconiitan^. ."vpa'nj*. or flying Pains, II iliiii-urx, Indii'-slnn. and ;;iiie .-il l/ebility (originating iiivvnalev.-r-i.uKi-,, ..re r.- i-vr.l ami freipi^'oily cured by \'i hiirlie.i r- l.s.�ei-re ..f .\lii-tiid I'lll-, after every otlier ii.i-an-. h.id laihd. - The I luf.l I i-ei.ce i-( Mitslard (u-ied w-ffc Ihe I'.lls, 111 lli-..irr-i!ii Im. I'repnred "hly, tmdsold by II. .lohi.loae, Apoiheea... N >. IJ, 1 ireek-street. S�br>. L'lnd.'ii. The IL-seiice !i d P at'i*-9.1. enrh : the Cerate al Is. I Jd. .inl 2s. !*J. !Md by every ."dedicine Vender inthe Cmle'l Kmgilom. Ih- g-n-.ine has a blarli ink ^laitjpj w'lth the oaaieo" R, J 'hralun iricrled on H, ;