Courier Newspaper Archives

- Page 1

Issue Date:
Pages Available: 4

About Courier

  • Publication Name: Courier
  • Location: London, Middlesex
  • Pages Available: 49,142
  • Years Available: 1804 - 1888
Learn More About This Publication

About NewspaperArchive.com

  • 2.17+ Billion Articles and Growing Everyday!
  • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
  • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
  • Powerful, Time Saving Search Features!
Find Your Ancestors Now

View Sample Pages : Courier, July 17, 1809

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.17+ Billion Other Articles

OCR Text

Courier (Newspaper) - July 17, 1809, London, Middlesex MONDAY. JUTA' 17 9. ^ iililhrirt.. ur l'rmcci.tW,nIe-.-TlIIS l;V^^'- iTJl CKSTKR SQIJAUK, i. n-.w ..j)-!!, ..ml �ill ^.ntiinie J^( til--ii) Ii-fi al iiiv nllir.-, i% I iJHUie miftlh. _ i ('J()!iX Iii.i);;tS, OrJi ni'iJ Tnasurcr. a�i�j:f-"-'�( Jx'yO. f^'? � �- -______ .Y�xliu!l,'.'uii- 7, l.-W. rACK K r, a?{.\i.S, Wj fr-m .Nine Clock hi llic uiuruibf until JJu.k. iiuilaiir.'^i-. rgSUKTM:S.-.WJLT.SU1IIK, Kinp-s Jfcad I'n-Jl. vcm. J'oii;ii V, just la iiifil .1 (iiran of hm-Itn-lv Tl'irn.Kii for SAU:.-'I'ufll.-. cir.-sMl i-�.Ty il.iv ii) ih;-lii:;lif>t lu'rfcrfion for parlicf, cir ^c^ll to pari iif Town (ir Counirv. � ANrKDt. II.-mI ..r I'lirci.a^.-. ill- I>kas1-: if a fo;ivpi;lent J"A^!II,V lll)U!d.T;ile s'zr iiui\ in f^ooi rrn'iir, with tf 'in (>J !> 10 i riToj of I in I.- I' irl:c�"Lirr ii'i Active ( l/F,Rk.-For fortlifr jiar-ticut^n-j jiliply to i\lr Cri>p, |Jl�-Stiili'ii r. t'.li.-nir Kit. All aHfqii;ili-' I'rc-inium v ill hi* e\-|i c fil.-rl.fiti'rs ad lrc.*�ed (|iii.�t p-.iIaiif. Ti-ii�pl>'-l>ar, " ill !>� .il fiidi-d - None but principaU, with real u.aiucs a(i.1 aJiJ.-clis, ni?etl luvl him .^in lU ilial Mil li iii-id.ifd l>v lii- nliui>!i !� \rr-ppor!. \\ iKlia-.n " .iv/'C' lastlieinoil ii"�''r'""'"''''iC'"'"'' ' \i tit iusurl' a Coniiiiiiaiice- . V. p-r lii-lf.'____ lAPirAf:. FJ-AX -T" bi-' ''.V I'mv.n i: CoNTuacT, alirtiil li';)Am-s"r�*\c..;.|.ull, �uick^lIil^. aliuui iiiilf-from iJiiMiii;;; am. ii:i.l u-l fiii^loilii- Uiiiiliiii'/iauinud M'ariiicx C.n li^ � Hicli Cn-al.' inuniralcs Willi ail l.'lc pri.iCyial Canals ii tir kt:ij;(liMii. ie i'liirliaiiT m.i\ lie ari-oiuin"rinti d,uMil t'rrmi>.>, (*ar of-ftis prcsput ^ILnJiStyV ni^n, miii e I D Aci fiir,e�i�J>Ji.-liinx.it jnor.-ca.-y and exp.-.lrii.mi o. I for tile Vi'M""'"' "' 0;ljciT.i.'�;.is of u'>i M:i-i'^.V.i*. d- liiTi-hy shciHilJO:*, IHM Illcr.- i. .\J 'Ot') in tic il.iiflhe Tpja a.:ri Qj" A^ii-*!-.': .N.ivv l p ;\ l-f.i-jOD Ihi'lirJlmry rsiiniair n't I !. Ai'.-iv., dur li llISc ;b JVid'XsIV .Wlrti'inhn Tlat.'iii or.V-r lii-n '-x'l I'er-on, �ir.h'd�ii:��k||f Iiaviii;;tbe uniuuiit rcniitli-d, :ipp*> llifTrra^iifprfiirllo li'irjiosf. \ ^ r.t-SK�Vf..M I.U.N c,l CJ.V.^It;; -l>v..n� o ii-nl i-cl'-mriH sr i.-iiiw (lame*', Cjpeiially ItuirjCi.-iMir, .;; bft-u hiurti diminiilii-d.-ilif'Dnki- ^d liial all t>�in>r l>a�ci lo .o: 111 ari-rcc..iliir- wnl lit- f-r.inl.-il 'fciii*\iTy pi*r� ii .n lio rli.ill l' f.ni.M-liil'iij. and p->aciifis,and uiiquaiifie-l pcr.-oiis � ill In pro- .... __.I 0 LRP.fur'I hn-f, Fi�'-, ".� Stv.ii ^tars or �jch further time as .may l>c apri'i'd uji n � iili nnrii - | lO'srs-ion, a COTTA-t;'!^, witli l�W pirlonr. on in.- | ____-floiir.'fiiiBtw.uiifd-iminir avert tSte-ifritaii'il in ilf \ il- i '"riiirkin^rloii, �ne niiie anil.a^balt' ir ui l! iiii>i ip^r, { OM. wi-.h iv i.iaTi".pn and ahiiiii five iutp?i(ck; if bv. teller, ilnihsiijd lire of i ii.-_-J_____. _____ i A.\H'S,;iilK.-Pariciilar.-JorSiXTV M.VK I |JL i.orspf/ai.i-iiDi.i) i-ARMs,corr.\f7i>. :.nd j DS, iuihe several orcupalioDS of Jamw l)o:i, /". li. , hijrjf  aitd'ol .vli'>!r-. irtiiei. Warm-r, and oio. r , ; itrd in the.pi>ri!'li of Soiiili .iloo.li.nn, uiilun t.irec n:i'.e�  Saalli.iin|)|oii. i.. he Sold by Airtimi, by (J. JIC.OK i. i , j 'hp New*lan, AVest llnd. lii-lh-r siid (jari.di, ni r-.e �f Anpijv and following d,ns. The s-ile lo ()e.;iii pre- ( 1y_at eleven o'clock on c.icii diy-I'.miiu'ar-; :iiav he : nf the Aditloni'er, Snntj:iplon'; and of .^ie-.-ri. 15.aW.' i HllHe. U, Es5e^-^(reet, .StKintl. London. � li-re apian : _. V wij and Mr. Apedaile.of Wci tnd, will !>hew il.e ! �raises. r . , , H)T^;l�oTTl�;Ilv.-^o uk iJR.a'.v.v in o.m. i�a y\ iVIPr^ndCo. resp-cfiiJiy iitf .mi ihe Piiliin, thatTicliiri;.and Slinrei are now on Sale ai all ilioir ifP�; nt l*et;inir time they heg leave in rrcommi'iKl lo ilic ^^ntion�rtheir rnendillieScbeinc of llii' pre.-eut Loner\, chllleytriul will igt-rit their :ippiiitiatiun and .-upporl-: irderto prevrHl di!n]i]i�intmei:t, it isnecetsarv to >>u i-V'-,  therekrennlyotXIDianherjiill the Lotlrry, and nt roiii-f uiiiher b-jrKnr inan 5,0OJs :wd tlial the wh.tt; will lie wDinuoeuny. CAPITAL.PRIZES.' f................^.20,0-)3 M-'-of"..........3,iH).) S____of..... ...l,,r,.0 h... .uf..........0 JO .. �(c. &c. *r. pftKf arc Jour Ticken of each Nmnber, Adve rtnrer* may I h^'ethe'chanrcof gaihiiiL' Kuriilv num-ttirl PmiiHti. lOHAIlDSON, (JOODLU'JIC, and G .ind Sii.ires ifceSTATfe LOTTERY are �ii Sale at th^ir Ortiie-, naUdlhijs, Comiiiil; and facing IIk- Oa:e o: ' le Knit; s H Cbaring-crom. Jliereaie Out i.OOJ .Nun'.h.r^ (.r-.n ailtti iiiiiuiive) f.istr Tickets oi each ^ umber. Xlic �olt tQ be drawn m one dav. UAIMTAL i�RIZi:S. of 4 , 4 of tif �5.tXW 8 of i.f .. =t'l,OjO 050 / . 4c. .&c. Schemes at large p-.it in. Slilh OUTdWEfi, laoi). � SCIlEMh. 4 J'riies of ^Aj.tX)d are ^SCOT'^ 4 . 4 8 li 'SI 3ii 4.5w . 5,i.HW..:...'2,"i-T ........s^ixm......8C.J11 ........ l,.'jV)......S.tf.tO ..........t�r.i____.. ti.wo ......... iO�i...:.. e.-tiM) ........, M......l.Si-O -..... 13.... (>8i)0 SO.tXJj Tickfls. �CiU.i.'.VXl Eoif rnWiMS nf ortv 5.0;iP Nuiiil.er^ (from 1 to ""^nre Four Tiket. of mrh Nniii-V 'HHI'mI H. �h;lovrr I'ri/e is �Mr^Ntnf.bcrj for iu-M.-iorr, if JSo. 1 shonl'l be _J� e^f'iS'c r K-.VTickrUof ,l,:,i N.,,lMi �tt?^i^u'''^Vj""* 2:^ri.Kl/. U'.:Ains. in the �l.-lr. H*11 k t t >i""�'d pii rloik,- in My T�o"rtckfes of IHe w ' tliaii and ib.it Mumifci prove F-amc'Number, a.IT^;"/.-................y w A i.l�i'''Tr TifkCsoflhe fame .Ni.iobo 'fftilt^ f li�''(.-^a irl io'd a'lil Unrli. i�T, �ill r--�oHiiiici.ee oii'Monil.u lb-3 si lli^l'llll. I'jisli.-li (ir.iiiiMi:ir.|l.aiiii iin I (; e.a pi.i^C'i, "Vriliiip. Arilliiuelic, ( Vosrupliy, Hi lory, IJo .keepiii;;, Ac. �ilb liiciril .iiul SVii-liioK. T'llitytive (tllill;l^ a yiMr.- i' : .>-'.able I'RIMISI'S, wilb l.^.'^I). Vnniisli.il and Urfnrni.ilied. F.tniilirs in Main of , He idinj;, frbai! niiit ift:e itlrnftnn. '' %'OLV/\\ K'iriiiislic. I.'�'ir t-vi'lBi' Minik'. .1 very ?. looiily coiu^iiieiil linUSC. and Pli l^M I Si'.S, >�ilh ( \ i'n bedi..on:'llnrs jiiid � flici", iif'al �;:�di-ii, C";u li-iioiiv, ^l.lll!ej, .'vt;ril ^."lv Molc-m Lind iiii, Iji iilaillrt�. I? iriii:(-!i.-Ian aiis. a .'I Ch.iri il.-. I,ilir�i5'' .l.'i-'i.d-liand lir.r.'iirhe Liidails a;* l.a-.da. lils. l.itl: inf.rior to new. M-", ill 11 lies ;iud L'li.nioN, sonji-of u liic.i li.ive nol been i>�;' arr a'l n .rrant-o, and uilMi' (li-ji Ked of Of iiM-oi;.T'i!f i.rnii.- In h-.f-i at t!ie oMneiN, llariii-'b .Mnniifartory, .\o. 'Ji, W i!;inore-;trerl, Cai"aili�;i-S]o.-ii'-. t3l.i"|j!(J AOl'lC) -A .>{i,lll li .Vl.-iC.iant nf-f.T..|.'r.i:ileaoi.nlilv..rr-:il Ta'c \ i, 11 |;S n-id PtM'T \V I �'j K. :iMil il lifii'p i :k pr-"!!.!"'--li- i .-nii'- iroi. ov n rami \, (if-ii|.-nl-of X'r''> I)r la rrniiTii aii'! D.m.u-,! Ik- i� fiiiili'i'd In till tl :il a oftre -"olI �n. Ili\ ilie iio'lc' uf iTon-i-,ini?l-. 11', per il-i/. botllr-i iiirluJe.l, or I jor aailn i. ir. a pf i f. ri lirii^ht -li.ie. fii for iiiiiio-diate diiokirc - 'ppllr.i-ri.ns I . li- iiiiide to Mr. S .nine' IJormt, .No, J j, .\ruii.:fi-Iffi-i. .'�tfand KA.VDHOiiiZ :V lALPiAXO FOit IK - J Hjlf J".! b sold: 11 li-s fhri':' p:vl:i^. m.idi- nh.nit � 5 (I'l.'ile-i-. ei'>t S.'i. and h:i~ iieur h-C'i iiii'd. Irt^'iirp rt > � ,T. 1 rer;li-r pl:ur, [..-iiT ler-;;pi.ire, brui. CP I livrn aprt Four .i"Cioi-k.- N. li. Itl'u- Pr ;1 r J SI a nrrri'-^t kh and ulu K^mii M \. Ja. .N'l^F\(TUR1:K.S _T�o Mi.ms M.n ..f n-.p-eiabi l-ix (�^ ell ;ni;u:iiiitod viilli iov.o Pra.!.';, alvnii t.i ci.niirM'nce bn ill-s-ill Hie Ci) .I M I i.i.N'i;. vii-li lo form a C'oo- lUTlioil uilba-iy '^T-^l.ti.ll>l I[ou�e i;i Ihr ;itii�vi* C'>nr^*n!^. to ael a- A^enl- in rnanaifin;; Iheir L.in.lon Iride.or to i .ki'iny part of tio-ir roMtii^Mni.-ois iliey may pb'a-e n f.i*�-.r i'l-ni wii"!. I.riiir-adtlre'Sed (|i"Sl paid) mIiIi '.e-i! n lov i  \ .C, _\o. II. Fore-Ireel, CMii;iIr;r'ite. will niret �-v*'r\ :i((-t>l fji. a Vahiabie Di-rnviTy and a It.-'ic' r r ilu' .\f. ill tlu'led uilh l{u;)Uin-ii;(cd I'oor, aiiooiinee* lo ilie alH ci.^i! \�itli Kup'uriY. ili.ii lie has ^li^C.lvered .1 ineilu.d of .ijiplying rru?i�>. bv ni-MiK .f �hie!i a eiire in many e.ai>iv.*i% t" Wbiilor'Ts \e�v Invented Seipeiiliiie t'uri'.'S ' iitstir "Sle, I I'm--.mil linp'ov.-d . i'ads, and nuv b.* li.ul at lii.* Manijfaelory und.-r llie eeiilre ' IhHpit.il Gate', \V iii/lia-mel' r. "ill eriiid \\ liral a� well m any Mill � hjjtever ; aUo Malt or ;!iiY. I'lil-e ; .-njy In-seen ;i; ' lie Viu!l�," .N'o. the lower en I of (ireal .")lop-J;,lt,'-^lree|, w lien-may lie bad of the re d Importer, I, 'nilo.!: p .rltcujar Madeira W ine at (>i>-of I'J yant, Ii !>� one v.ir nicy. Tliey will be insiriHled in ill' l-.iirl:>b, (ei.i'prisi. i; �rv, ("-ni-po-it.oii, (ie�i:rH|i;iv, and I'ii-lory), Uiliii, l-'rinh, ltali.in, and ll.-bre�. I..iii!rii ii;i-f, at �i-ll .�!� W rilintf and Aritbiietir, e.iili i;ii!d lih' a'-epar .te lirrt, and all po.sihle aileiilbni it ^iven In i^roniid r;i*-.ii irj pr.iper prini'iple*. fo in tlieir iii;iii-ii.-r-, eii-:r.\� [ Tr~,b.. la.io.i.n maktkn, JL of Lansliariie, in me Conntv of Carmi'i""o. l>quir'-. - All PiTMine iiidi'btt-il to this I-.>l..te are rrqii'-'led lo ma!;' immediate payment M .\!l^.�ri. Dnviil* .iiid Pnillipp?. of Ci'C-' liiaTllM'ii, Atli'rnieh 111 l.iiw. lylio ore du'v ainliori-eil by tlie Adnl^li^tr;Ilrix to rre,-i. e tl'e i-awe. Ami all Per.oin w'o li.ivi-all* dai'ii on l.\e i^iaf, are reipii-.>ttd lo *rii.l an ar. e.'tiiit tbrreof to (h,. WifyT'. I)aviil.l.�' lli^li l^'url of A. t liani'fry, b'-qin- il;ii.- Mie 41^1 d.iy of May, 1,S0^, ina in .1 l ait-e � h r.iii .! ambs .~tMl'joS n-d Dt.ier* are i>j.ir?iiid-. aul.io�i:j'n i'v ri i;h inGE and Dibt-r^, are Defend mt-; tin- (i.li!.M� i.i" .� A Ml'.S WAll.M, lieret"for-..f ihi- (irno^.-, ill no- Pnri-!i...f St. Marv Maftdaleii, R. r-liioiidrry. ill the l'>.iiiily �>f Surrey, and late of .Sv.l.-iibam. Ill Ihi- CoNiilv of Keni, Taiiiii-r, clec aseil. are fo llinjtli tii eoine in and prme i!i.-ir 1 ;eliu lo-fon-S.iiiiu^l ('(mipoM t ox, i;>|. one of tiie \':i-l--r- "f lb- :wd t ooit. .tl hii i baniber,, in Sontb: l.me. LlikIoo : or J-i default thereof, lluy ni.i b.: rxcmdeii the; beueUt.of the �aid Uecrec. )P llOUSi., v.lih (i.'ulile e.aiJi ,.oi e. i . o r n.r , !;ir^.' proiluetiiufi'.-irdiii a^d convi-m iil 'ilV;i-->, cn miles ;md nifla'if iriirii Lond..n lirid^e, oni'ii-lidstoiie. c .mm-indi: - ns crab!-' (nn-pe.ii� j'd. n r farther tlinn lOJ Jlil.> from Lotidon, .oi.Liw.ir l-'ox. bounds.-Adifr !.> leit.-n. ( p.-t ir.iid) u, .\lr...M.|l}, 'ioiiii..r, l-.lv-pl ue. I.oudon, wii cb 'ili lie replied to urn f.-.. ipny. i\ 1; w 1 .\ v h75i'Tu) ^"-.vuMuT.r.'wij .S\.\0I:R.S P.-11-iif *oTa KeiL, aiil Chiir llel .M in-!-faclur n lo llieirMajesiU-p ami !> In - Ko\al fair.ilv, i .ive I llie lioii ur of infornriij; Ladies and (ie:iiiinien ilir\ li;ivi- j iiiv-n ed ii nio.aooi�,r.. le .-ind i-!-},anll. ejii-iis lli'!'l.N(i i T.'\ l}l.l'., in Ibe �b.tpe of a lilnlie, kiiij^nl.irly novel and ino : that ever t-Uo l.-iineiited gr.'iii aiul tjood Stateim.iii. ..f. and j h. bnv. al-o made several iiiipr-veiii.ii'^ on ih,-ii- im- perial Dhiiii;; labU'S, �liicii are iii>>i allow"i.i i xieed all iitbers in cvuiy fespce/.'j IJKi-w i.�e tiie iinentors of the much adinirid Patent I'ra alj.ir sijelionr :s aii.l l�ii;iiii rab-ii-!', m> Uiriversally approved of, iio.| M,iiiiifacl..r''i> of l^ie I'.item l.nisS ^crcw bed.sleadV, wiili various e.-seniial i.;ipi i'\r-imi.is leeeiilly added, at llieir U plioUury and I aluncl Moiiiac lori and V\ are-rooin-, 16 loi I i7, t':itii-i-liie-sir.-ei, Sir.ind.- I'lie new iiiv,-[il."d (Jlolie W ritiua Tal.l^ v�ris aliso u;e.> tiri o.-.r.i"' einr.'d under the i.uniedi.ile direclfin a..id ..rkr. oj �it an and Sander.*. NOilTH WALF,'^, MONTGOMi'.ilYjlUKR. Tib* f7lvT,iindcnl-r.tT iqnm Hnmedmir-iv. H.yV-' FLOOD IJOVSK. wfli suitable o.it-o,Tire�. v a'l d c^rlen, orebiid, and abi'iit I.i acres nf f.i-ubuv. nr-ilile, im! n;:-lii'.' I.rd. Tli^ Fremi-ps are sillinip p,.; r flie r^i" ip'uid plentlfi'l Ma� the di'l-ehtfiil Town of ^b.r^^T.^ vi'.-. r,.:hi. n-alile w.iferiiijf-plaee Of ijre.il i.-.iort -Fir p .ri-c;i" i'-s .-ii'plv t 1 Mr. Ge.irge Kdmiinds. at his^ent in 'b.- ),\c!i'q'i"r ();�" of Ple,i�, Liiico'n'ii-Inn, Fondn:i.; -iMii -T \lr. S'eiih'"^. of ^'e^^lo^^^, Wo;;igiimer\."bire.-Ifb* liK.r, p?i.t paV. FOOTSCllAY, Kent.-T- h- Sui.n bv Piu VArn r..>:vthvct, wit:i iir,:n-i':.i:e p.i^i-^ m - \ commodious FR FF.II >I.H I'.'.Mli.V K i> I I)!, .N C I-,. r i!!-ed SKDrOP llOUS!., v.iih d.'ulile e.aiJi i.oi e. t .. o fn.r .�ia!I stables, Itir^.' situate eleven inilr road to Mail Kent and I''.Sje.x, to:;r.tlicr wilii l.j.i n-.-re- of :ir.i!ile, ni ad .w, p.i'ture, and wood land. Til- iFnie I- h - ^ i. -.v.-n iiy i.itli fnrtiier p-irt-cidir-. >:id-i-ce nf ih- I ;irl "f I. v--rp .o;. d-o-.H-ed. T-* b.-"SOL0 bv PRl V ^Tl. ( O.V I'-'! AC J , loaiih.r nr in Parreln. all that FII K Kl K i i,l). andpint I, i ..A S i.; 10 LI) FSTATI., enlled ADMl'COM UF, : coiij^iipj ..f a sir.^U 1 irh noble iM:ir*i.in. woh all i:er.-.�iry ilili.e- ai'd (Uif Imi'.di'ins. wilb l.-i'gi- 0:iii'eii-. in wli.i- i i-e i'l.i. ry. \ 'y, Fniil and Sucre--.ioii IimhSi-s. and lo:.iiii:-Pit- nf ivi'ry di-.-eripii-rt, and iienrlv 'iSd Aere- of tir:.s;e l.an 1, lyi.iS ill .1 M'lip I'rnco ; Hie Fa-k. l.nii.!'. :nd U ild. rn f-, arc biMUiifiinv ad JHird wi !i .liiic' Terrier ami 'ithrrlr r-. and the wb"le K,t;ile is verv .-lehly i:,ier-;'er-ei! n i! !i fvi-i:\rcf Tiiidi,-,r Trees.-Ini:n.-d':i�c pnss. s'lia: ;n-Y 'le ho! if the Mai.�io i-hmwe and Card.-.r, ^e. ad. .'-J .\c'-- of Ihi-la d. The Ljtritc is one mile iVna (.'rnyn'oii, and Ten fiuni Lo d II. For p.-irticnbr-apply (o y.rser^. ne?�c.lnd f;eni!y, .Srlici-t-r'-, llreamVhiid l!ii-.:>, Cbni c:tv-1.iii'. .SaT i: OF UK. l'.\K K.'v'^'i 1S" IV- iV(;,J,J,l w Sin;i I*. rj'i\lV. tis-ial SA7^I% of II,WIS :,,.d FAVK-iv,!!! JL liepin nnd-r llie .'^ned-i in the f.inn-yiir.'. at ^'nrnmf. Iilti lioii-e. m-ar Hath, m I'm-sdav, .liily '-'.'iili, K^'J'.', .ii'd re-eomnii'iire at the s.;tnr linnr evry fli.i I li,-til.' Purchaser.- Mie ICwe- l-i he 'ill under o.;i'lv leiil.ir co:idi;ioiis.-To be viewed from eleven o'cl'.rk til! liirei-, om Mon.lay, .Inly '21. CIIRKrClHJUGH, IIANT-1' n- I.KT ^-vh iiiim dinle po..s.vsion. for :i w rl; ei. jilli, or ;in\ longrr term-ill that bandsoaie mod rn brirk-hni I \).in.;iwi limi-e, c ilied ilU IJllOiiN L l.()!)lil.,Sitiiaicon m emii-nf, all ul oi'c inile ffom the lie.iu;ifiil shore ot .Mnddif.'rd. to o liieh i-a ^.loil road, roniinandiiie e'\ tensive vie.. and ahoiit 'J arr.s ..f land a.l-joining;-For fiirilier particnlar-i, enqair- of .Mr. Clement Sharp, IJpho'.vlerer and .\neiioneer. ltuin?i-\. rirr t?. ^Ht* Commj^io crs lur i-'tctir/dling H df.i . vuI� iii ikisii nhi-^r.-t-'dPOijK to lie,Hi 5U P)t.''f^^' I. f ' � - �..... in n!j'puiithetm^, mr/'.%iyd .pari iiilir'icr'', ;'  i pari IU &n'-r,1. . i.' tniilnr n-�.''|)eptfrfrit, l�..rf**�il^h,'j'.V'^ � "" ' ' ' ' a'd tnlo t/ic .^rtr. ; f'iitu IU:ig _S'o^^'_t *J.i".i!-r i . i-. r rni,l, ii.:n.i if tjic AiifrlfHiyiii iij'cinkjjt,-i j. in"! vn frnir/i i'.Krilf " - ^ One f.oinif'p'irt of the w ho!.-b ^tRc Sih f brti -. n One t'onilh pari iii.nre hythf-liJIn' 'J> il' .......'' i Due foiiCh j> lit nuji? bv ibe3_.yf.iiii; ......... f ' And llie re'ia iio'-g .'oBfih pari'by iije'i jih Ju'y .".. / iiii'i III 'c /hi:-! fur Ity tili i p'i^'ila icitit ii.i e>i ii-n li) tiiiy^ n ill i . tf/f. � -' � � /he C r.[U on-'nt^ t/-- C anhnrf 'man hf yf'n n ' � r'"-�ti-'js "�II -; V- 6y np]>I^.KtUi"!rrvii!e, yiei-ni f,i'r t ,- f iilnii Inii; i:.Tk ; ^) /A. f th.C is i,f -J'S : iL.ji-,iijs � u-iiiiii u! Limerick, l!eif.�5i, i^.*ry," �'/ rt.itr-for.-; (in ! I � I ue I'vs miirr-denrnil ul I oibliii r C'vely. .N.t;. .NilViidei for a l.-i-� mi-iotily ihao Tivn I'h .os-md-Ti.-)cr-nf Heef, and T'.vo 'J.'hoii�;uni i'uTvje^ uf I'urk �ll^ r ittiil nhn I nut ba t/niW Hiii le iiUfte {Jn rrjM^ nt Lngi-H, tlr'ivr'-ri II .'''tmi l/r-jiit t 0-iv.- .!iu:.-ir:e�.- Tlii^ day l.i- pid.h^licH, in a nc.ii p tU. t vdnme. pr r� J�. h.iu.-;ri. iiv ' r fhv .,i.d t'-.. .-'.i-oi-.- .�-i-i..Mt. i.nilji.it -Mri-M. L-e'on, a r'-w F.' d .iCi . II L\M:V\:-'. ir-;;.ii .'-.e V .ir, il'.- Orlli.'u^rnpii. . I-.\p! 11 a'i.in. \ c .I:-'.ind Pro- n'lnnri::'-om f.| jIi liir- pii^e-l and ui.'-i . ;;jir"-.-d I-n*!*. ;ic- c .rdin^ lo 1,1,- pr.-.i nt i' ri;n nt . .��> ic er-. ().....r*. .Ni.-. '- I'o ex ;ir. li\ I.mi. r-th.-llK^ d'.^'-i C'l 11 il.-'� ��rll m.n .(Is i" rn ea-v t .sit ; lli" .i-;! 'i-ir h .9 a 'v : p t : - Tl 1 ^' .11,1111.11. Hide ..f {} ..min-. ii,ill .11. i pajier gnod. d ; :e I p >:;r;ipliv i- n-.n."- .Monthly R. > i- -.v. Ff'.- iH.'S.__ 'i'liudny - loi'.i.-.ii d. .........�" i .......�.!� /'pili: i.RK.'Ki.Ai Kli's (a.ilDK i., .bi- ;,l M. JR, �-jr:ili.-n of all .-"ri- n' lirirk-�* "i k, arcrdioK to lht� I,iiml.�n i*iarti-e: �v:lli .di'.-r�';ii ion'- oi the evi'r^ .lid enf^  .r?ri'kv ' liimnii-?. till-foiiuaii.m i dr.rns.a ri !h--i.est i i.n--ir;ii iloii of Ov � n->i> be ii>-a:rd w:ti:r'.-i!s .-X-to a varieu of jir ii iicil ;iiiJ it.^. I'd in' i m-'i' i nil on ' li'.-n^-por'nni hr o ci'uf i;i- l!a.idi'a; Arc I ii;!--rnt.-d hy v.-.ri .n- li ore- and idue .npiierpl.'.e-.- :i-.'J . l)i;\i;N. \rr,ili-ri. Priide-: fir ,1. ! .jvl.r.::! i n  ,\r. !iree:tir.il Linrary, n'o. 39, i\ .;ere h : ;id, ers" Prli-e lio-k, ci>riCCl"d and ne* nrran^-se . d. f 1 i^'h I lo'!ii'irii; Tayl.ir'-i S( ; ed. ['.rir.- ''id. MMvlNO ^IM lb'-- d;.y \\ r'l.ii.t li.rc^, c irm-r ot" pu li�h .1, pr.i -..ia.e, n.-ii fed prif- �ni Fill ::- �ption '-'f a ii'ur S'l-id ^IJS^KX -Sen Side-F-> be iior.l) hy V ("onTU.ACT, !i iiew-ercrti-.l an 1 m-iit Ci:iive;ii FMI.O l)\Vi;i,LI.Nr.-llOI.;si., tit !..r the r.r 'inall genteel Fa'-,*ilv ; c .ntaimni two p.iiln.ri s'e'-piii.:C-rooin ; ,-i lii-.;e .::irrte:i . i'ailed iii.aed pllinled uilli^'b dee yoiiii^ frnil (ri-rs ; coach- [ hoii-e, and ?l.ibiiii;r for llire.- hor- adjac-ui cou iiry. Si-:i, or wIiirM view, a� ,il- venjey iMar�h ai.n me aiijaC'-ni con nry. Pcv.iisi-y m iliMani live miles from llonriie, 13 frnin ll.ilin;;-'. IH fi'iin L^iVPS, and (eniy-iiix from Kriehio i. The l|on.ieiiold Fnr-nilure^a-id I.IIVrl* (whicli .-�re in excellent rnnililion ) mav !)� t.ihennta valivition, if require.l by a pnri lia-er. Imiiiedlaie lioii.c-sion oiav be had.-For furtb-r part;cnl.irs apply ti Mr. Criittemien, the Proprietor, at PeM-n-ey ; o.- ai iiie Ot-Ijce iif Jli'sspi. jihadiveil. Bishop, aiid rhorpe, ll.i.>u.>s-. FARM lo liKT-To Iv M'.r bv Ten.ler, at the Chequer'-! Inn, �'p--iMi:cnland, o'l. Wedm-i.l ly. the ll'tb July ;it lltree o'l lock in the nfieVfionn. for .a t-rm of tiire-- venrs, from .M irh.aeinias in-xl, il F,\ UK K \1. in the Parish of Tbatcliam, williio hnir a mile of llie lown ofNertbuiy, C!>nsi'liii� of a enpllal l|.�i-e, u ith birii�. sla-bb-s. and oib'-r rnpii^le buildiu^, .-in i i i.i acre.-, or ihrrc,-al)-"Uls, of arable nieanow and pasmp- iniii, u ith .in e irlii-ive rijlit of cummiin,navir iii l.lu-ticcui.atioii o, IJaii el Compton, Lsip For fiirtlier pa't'cuiars, .ipp;v to M' .--r^. Slron;, S;:!l, tlI StnniR, Liiirolii's lei:, l.oo o.n ; :iiid Mr. \Vris-\. Siivb r%, at wt.ii..e olHci-s eouditions upon wliir-i ine Farm will br ir-i, mav be'reii, and v* lu-rc lenders, in ivi iti-ift, nr-.y he sent, pii..t jKiiil. , I he RaililTat the honjc will shcvy the pr-mii--. TnSTANl'~MbNKV~I.OA\S.-Sc;^' (ic;i:li- )L men of the fiipl ir�.jieil.ib'iitv and imlep.-n.l.nl .o.! ncs. *-;iviR:;'onn-'da iWK'ate K-iabliibTi nt ot pubic ii-l* a.i�i-i , the .V/iliilily, Clei-i-,>, l.-iJi-� of i'i-iim iir.n. aul.-u.er Prr-jom poei| of IjKj .n:e for Li.V, . r olhe. �i-e. .ir:' :i: Ironi l.:p;.l, iIoii.-iei, l)ivi.|en-ls of ;;l..ri(, V.-irr .-.n- Snie-nieM, Liburch Pr�-fei7neiii. orfier','icii ;ii l': p,rt;..iv ut"..'i..nt. ''!, will In: aiten.lrd' i > " Bl^ACKLVC, :nid.- b-v -T.,'iis inv;.!'i,ih,e.(;..!!i-.n, \_,r., nilh halt (lie. Usual l.nb.'ur, prodiu-es the mo-1 b -ri .itn ..-i ,t ACi'K^Al. TiP'lATI^n n�^ rii. [; l."si.>:i d \.N(ii.o-:m i ri no hif i:~;n:; .", ih iv'icilihe \d';il|i:i:^'- lo I'll* l-.-trnn-r .n. .'-i. /)t;, ,r(u-1 ar to ihf!>ti'rd-, ^ire r'..4�ri* .;. . >iii-i .i . .:, !ly ail l.\l'l-,H I l,.N CI 11 .1. ...:.:'. C ',>TI.'.N'rS (IF Till, Wfill/l. Ch.-.p. I -In. o.'tieio: > to 1.11-jiiM. rt Cii .'p 11� - 1 oni.i'iii'-i^ a 1 il *�, 11 111 i. 11 of .Mer "^''".-p, " ilii ;ia ;icco!li't .-f th-ir nninn zno-i.t i : Sp lin ; a d-h.-Mw^ t!i;Li llie Sp iir-h m i'li- "f If -ii I i;iri:t i- bv no ine.in- f. s a'-r 111 this e'-ii.ilrv ; nid Ni il in .-'| ai.i il ari.iej Mif),-*r fioni i�-lio.'i to fritleil 111 t!ic .All:;!'!-Merinos. .'Li'! ihat l!if* are a vcry hi-a!!(iy aii.l fa-dv r.:e.-: with iiiiiiui.-:i> il'.: pr:;rrii'.i' r.-ir irkrt (in Ibe ir.i-sin.:c ind n'an:i!j'-iii''nl �t lie .A .-j-! - M-per mo.-lr of *!iPiirii..^ aii'l irr;itini; l- i* i- o. i, ai.d on the effi el tood is S'ip:ro�.*cl i.. li;ive i;;i-.,'i rol. *,'-c**ini: lii;i' no food, properly n'-.-d. .liFilbrl ,i ii a;:\ :rui;-i ml di-i'i-. Chip. \. - ('.'iit.-iiirru''o.;'- "ii-erv.-iii'n - i,r. t.'-p di-oriirrs !n wlii,-h li.-sv "ii.-ep. in e-.e.i.ii'i;; e. M a other ' � c. I'.i, ;^re iia-, with |,;;::5 ;:s to IL-e t aii'- 5, and bl". t!io;i;;ii in :i l. h e iiii's-t R;nT-v'-d il. i-r.t,' II.. rS^UE real JATAN A i).\V .-md MAR^l^i.- . black rvr be!ie;d. iiilor:'- jn-celiar nontH'mrni t-> i"-!ea-j Mi,-r. will not-oil I.1C tiiir>t lai-n-. pi'r!.-(i.> I;et-j'r.ini a.iy ; : iiipli-niiiia Mucil, and will rif.-.iii iii * inm-; in �n^ riiit;,ii.-. j i bolil. vVnrricralCy^iy Di.v aid i.''.i''!..rv, ' No. 97, Hii!! I'lttlliom, nelnil.bv F. 0:^.. 7, Ta*!-: ck- sjfet-et: \V. Day, KO.,S�a'.l"*�-slreri: I. f i,,-i>. , I l.-i.tie ; Ibe pri'irijiaf Jtootmakcrs. IVrfyj:. a'.d (.olnou in 1 tt^e .\li-iropolis, niid iii ;evefy loVin non-mh-ui ib; 'e I" . Siiiigdoor, in stone binil�, p'ice i�. tiii. f.iq.i....... ^ SI'KVUS' rOiT:',!) (0.\'>U.\! .\i .'',!;. .t i nr niel.'M r. eiioiis. A -..ei r,-r't; i.'ie jal.- .%'r . �> .il.-,y .-i All ill her ^il 11 ;)*r-...i.;ri-- ..: i.ii.i.-J. i �rr-'-ii5 : *n s.orl . I a :nl* s'.-"i'd. >�ilii...i� t.- Kn--|.a-ed froili I'le ori,: n i'-J?'.-! .-ip' an i s 1 : W-.-i. � .1.- ;iiid l{e-t.i'I'ii't irfllon's .>;.-.'ir?t'e Warcli*":-''?. fron "f n.- Itc.-il i..�rii ii.;:e*, tombii;, ii; ll.itii.-?at i-, Jid. each: an^bvap.' P"i..l!neiit hv Aies-r*. -^i: iiv;i,id j.d'.vo'ils, St. Pu'ti sXThnrc.l-v.-i- ! : w l^rri-mi-'-'iI-> we h id \Vi!..'..-ale t� id Itei.iil . I. ion's Vi;...i;rrT r.-imr > ' 'h.^Cu-e of nil UifOrdim of td.' -):ri'a�> au-i't.un^-, i.i i^oUc.iil'ji;*, yjl. au.i a- jo. I;. i.!-ll*Tni:!l l
RealCheck