Courier Newspaper Archives

- Page 1

Issue Date:
Pages Available: 4

About Courier

 • Publication Name: Courier
 • Location: London, Middlesex
 • Pages Available: 49,142
 • Years Available: 1804 - 1888
Learn More About This Publication

About NewspaperArchive.com

 • 2.17+ Billion Articles and Growing Everyday!
 • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
 • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
 • Powerful, Time Saving Search Features!
Find Your Ancestors Now

View Sample Pages : Courier, August 29, 1809

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.17+ Billion Other Articles

OCR Text

Courier (Newspaper) - August 29, 1809, London, Middlesex '^'^^^~^^LLOyD'i, Aot;usT2lTJi,/S09. tt ,Gener�l:Mi'C;ing of the iMKlWJH A NTS, '�lilS fiAKlNfi. Hart, iii llii- Chr.ir, =5 "''"'',hrua.i�.rihfCo..rn,itU-P. TUESDAY AFGUST 29 Iri:9. KTICUE SlXtENCE-H/LLFPENNY. ;i'124,S3'-' IG 7 V 8,900 '8 3 Dnlance M'lrraitpcnf"' ''V "I"" Kepati of the CnjHui.itr.-, i|,:,t lad lists otJlfiSui'"'! '">''6fllO men woiiniU-il, fni jf C.iJ'S 1" pr�vwi�iiwns J'"' "-siJe ; ami Mi.ii ilirv fsii i(�-;;iliurr.nl jai-JW/. ^kil Hit-riilnrjred call' npnn nrhirli tlie IMilitary njiprn- fim-i'lfrihc nnjiirtl rffoliiiUiiistimlir ulrrli (hi- C"ni-(�i-ba�.i'hi(lirr(o:ir(niihiiml ({rhitivrs nliii d>-]it-iiili'il Cwsp-l!H iHilliose hIi in liK* v:iiisr ttflhrir ( >u!iir> ; m Hi.-fi.f ;/i�>"flios'"'""Ill's''ifPa'trndcd Willi l-i.-s m' ItihIi iwibiliiy from finure s-ervU-e; tu llie a�iiiii;il allmMuuf rlonarilillii; ag-ihiml iiiliriii ISrit^Il I'risi'iifii .if" War, liilni'ru|ipiirt tir llii* Schnnb and. Ilub|iiiuli i.-3l.'il>li.->!ii d itil.dVrriit dcpoit in rf.'iiiri*. � inta>iain�-;il li.- iiiarit-lo tlie (tatriutism ami Micril.'tv t/'uhir. for XcH Cmilribatiims tilir / 'mr!, #lhf Cuinmidi-e niriy lie iiruviilfct will) mf.iii-. iii iiiii^ the arcjstoniej rcliif to lliese i)ii'rit�>ri�u!> i>b- jal a Sah'rription fur tli*�e iauil:il>*r purp'-w h.- nnw rnlini*, .-luil t!>;il Cnmiiliutirtin Up riT(>i�i'ri at tin- liar ^iiirl'j liufffi- lloa>r,;ui(I byatt (he Uaiiki-iM iu tlic Uiiiird nliiin. taliiir lh.in' cmilurl in lno i);iiiiili-i-. ji llii^i" U,-si.liiii. (hij,>.-d) Ht.Wt iS I'.MnN!;, rh.iirman. .;,,|rilL-l"lluHiiis Slims ivt'.-i- imwf.di ifcly S.ilifCiitjcd : lori �il.V.;irli;g, liart. JOJ St,- W. Aiiiienon, ]05 [iai|i''''>- 105 M Co. Jil") Iff, Uvir, ;i,id f^irJ^^V-Watrrs J0.> '�''a-i'iSlon 1(1") ritiB'^'S'-ii", H;irt. Jj.5 if,�Aiipc,ieii, jy-) �r,*-fi�(l�II| .JO'S fi,c^""i'ilCo. 10") (, �uils,IJanii-ll.i, l>i f"; -.�''t�n:,ml Co. ,w niilRaiikius. Ulj "fi 105 Jl. ^ll'TkaiidCo. J.r, -Iff i> ' fii'.ir^re Slii-dilcn 0 ({i�-l.ari! & . Leo 0 i Jolii) AlaiicI'-5 .);iim-s Alaiifrli-s 0 U/:iipe ! J�'hll TUIIH'I 0 i'liarl, l'.:i'ii!)r.iI'v I'antell 0 S|i-p'i!-n'ri'iiriiloii, ii i l;rut!j�-:s and ('�. li : Inijli'', K-IU-.- .Sr Co 0 : tliariL-s K-'i-aMviiii t �; i i"lio-,n:i5 Wi'-s.-ii (1 ' Davitl i'ike W^iHi 0 I Sir fjil. N.-avi-. liart. n I Udbi-rt ih>ll"-s l*iif'i;iiii 0 ; r!i>.ma* Al�r;t. ok 0 \ J. li i ijAy., , A CAUriO.N. ii^.>ALTlES to thr Amotnif of Two Ilnndrtd W\JWr> ,----- ^u#�#�n�i wi I w Jill raWVT'*. vrilh fuH C.K-ts, l>ara� iVis prosecution, in aiKJition (> the manv Tt�M hatebfenbroueW, bv llic WrJus oi ibc Ho.irJ, ,hitT*S ro'iJinaMer Oenernl. J�- yu.\\(iS l-ItKtl.INC"., S.-.i.Hrv 01511 TPspcctfuUy acquaints t\v l^ibln-, i'.ni UroiAj \,tmery tu be Ortitn llii? Year i> (he .'^ 1 A i i. UlY . �b>rt vriU he dnmuuii tbe i?Oi.i �U,INO.>it: DAY. !ttt'bigH)iip|iruv,d. iheearliertli.- j.iii rwlieiiij; �>W ,iuOl) dumber?, from ' >' �iUl lKirtii-irt^ir>, may be bart !'"!>''*� M.COIWmU., aid9, CUAIllNT-ClU)^'^. lu-xl tU'- mil hn-i- llie i.i ."i.c; (,._ e.lh.r ,.r '"111)Kar'illr!.'!'anioiim {xun .mi,r..ii: ,tt�i�tn, iis I .'iS �II C-mipaitifu U. �, |>.i'ii ) .11 hi-s on Jluiiilr, d asetnsotice the Lolirrv begir.i :'.nii no'-,Ortub�r,Mi*\haHltiy win deride Two 11 HAllDSON, (iOODLUCK, ��fk�'rttts, r��e�ftt�yacquaint the J'ubI.e. thai "IfwwiSo. Uo5.'KiUii.clu�ve)i four Tii-keis ot a ,Ji^*���f the same �umher,B H�iie of bO.OiyJ r,]J�^��If rtt same N�mber, a I'rize of 80,000 -C.-vof..........-.,^20,000 �f......iMOJl-ii-......rf--...... IWi^'Vi��*^t*Mint>C�w*,-Loodon, wlio shared jtta�j.^�� �bW itf Stare* Two PriieiJ uf s 14 0 VAUAIlALL. - UriJer the Pd(ron�ptr �f h;� I!Bi;:4.Hs'i..er, ihe l':4iire ,.t Wab-si-r^)-^^OIU ROVV, Aut:.:(i� *i.l b;-Git �\ f;^L\and l-,�l.ibi4iuii of ! 1 R!iNVi)HK J,.-,'s. (id. ' .S!i. tlu-ld.--TMl' Mananiis uf re-pi-i-iful y iiifi-ini-r', lliil ihe Thi-alre illKATilK, Tj.r ilii-- 111 1- ill t-iie'hv-lil i> :il pri^ei.t mil i-n.-ited, mnl ivill b^ Let fi-r either a lenn uf \i.-.iis, m I'l mii m-.ir lo year ir.iiv -uit liie CaiiJuIat---{�"or i-vf-rv tii:i.ii-i! alioii, apply i./.Mr. Thoiiias l'i-rriiiii,.l'r./ ii-i. -iK-Hifl.i. "xVR.M lo Ijc \A''.'\'.- I'll lie l.tt, iiid iiri-rcil -up'Mi nt Laffy l> i\ M'-�i, a I'AIIM, at Tlio-i-.-l.-y. near AlNifil,'!! the (jiiir.:tV lit" Liiu'oln. r-'o-iaiiiii; of a'.i-.'it *i.�l) .Arrev. in :ivrrv bi;h sl.nr i>l" ruliiv:iiii);i.-si-iilrj I'r.-puMils (]ii�>l p i'll i to b iiiiii !�) il.itiiiai riiiiaipjiiii, (>ar.liieT, I luiiea-lliire. Tbis Jav i� puh'is'ieil. Ui fm. t'rictf k"5. C'll. b':.r.!-. rpiiK Pil.AiiMAJOPu;iA c.f f.'.i^ i::)V.\r, 3. coi.i.r.fiK i.r I'lri, >iiria>>; "f s/.-^wtos. i-,.'. Tr.Tn-^laled ial > r.nt 15I1. � ilii .\i>t>-. \.r.- iiv iM.'llMtti P()V\"I.|.I,. ,M. IJ, riiti.H iii' l!n- C'"l|e^-i-, i-'li;r:ci.ui 10 5. U.irlhiil.inii'��''5 and M.i{;.l:il ii I|.i-[.;i.'i!r. I'riiiti-d fur Lri;i.. r.idfoidMpiar.-. IJrU-lii..ii, r,-rpfcifi.l-1% ai'i Vk iir-, iVr. .\-i .XuLiiii .-11 iprrm.' .1 |il.-.-i-iiis siyle of t'niiipi siiimi. .-mil (he Ai ( of !(� ailii'^ aii.l > iI.imi-iii> in ^pi-rrli. and I'lijiiU u i.'i-f prufi-s-i.Mi J vi.-ns n iidi-r iiici--liar, .-t j'l-; .11.-} (�i. .Mr. .S. i> .il.-.i in tlie b.li I I iilli-.'!!ir^ .Nrhout.. and i'"aniilii-.-; ami a� hi- is p.-!>si-m-d nf (l.i'i.,il J.dijraii'.ii. i.-Hi'll arijii.iiiiii'd ��i(li (lie rrnicU l.an:.-iia;;e, aid the i;ii-iiiriHi i.f >;.iili-iiiai ca; l.euniin;-, ln.-i- � illiiv;;, wl.rii- il is il.-.ira'.b- l" i-iii)il>y Iml oiir Ma�lrr. In ,-idd i-vrry iieea-i-.i-a.! 111-'rurti.ii. wUiill laay luUatwe lliv ^en-ral niiprovi-au-in of lii^ l'u|iil-. .j ). Pri'i>-V-ir 1 (. I,.iii.l.r (]iri-. (K;K aiidSfUGMtjAL ni-J'/-;.V.S A/{ v.-i lis >i;i.i>al IIi^luii-.!, ihiDi.ke ol V Dfl K, l'ri-�id.-iii, ;. hI iLi- T �..�..�2 18 0 ..... 1 9 6 rolln�ill^ Coniiiiillei-of l.'iueinor!,;-l-..irl nf I, ilriin, /{ij;lu lliiii. T. .liMiej, K:>;iit IT'ii. IJ. U. Slu-ridaii. I Ion. (.Nil. .1. liarry, A|. I'. J l.aioiiihe, M. I>. Col. IJ. Cle*iicn(-, M. I'. Waller Jones', vi.l'. i*jrte..ii, Mr. K 1 KHiN AN, Member 111'(li.' Uosal l^nlle^.", l.niiiliMi. Tin- hi a probaliiiii 111 ^.u i.-ly .-i^am^l llie I'.iial ileiii-..... U'Id onl by eniiiir'c.il pri-u-mtrr.'-1:1 llii-- liianch nf p .i. i--. . 'I'iie �iii::;i-on ait.iul- (.afn-iii!) .il In:, priv.ilt- hmis.-, .Nn 21, l.iini-r Lh.irloiie-^lie.i. i;.-.li'iirij-5i)iiarf, from H till l.'iiii.i.e laiiiiiiR, ;iinl,l> till il ill lurk al i:i.;!ll, M wli.iiii Iriln, ..ii.l 111Ii.-i-1--.iiiiiiiii.ilcall 110^ I'riiiii iiMvii ,'iiid country may be aiUlre^-Eei), .iiiil � iii ii. puerliiali y au^wrnd. KAI'lIJAMJ l.XrU.VtJiMM.s ArtV~AT3VA.'\CE'bV .^JJI'l.li ll.N 1-, fl.O I'll. SA.MUrr, SAf.A.MA.V, Tiyli.r, Lacetna �, Em. bniiilrr r. .-in-! .S-AorJ I'ullf-r, '2, .Ne�-�tr. e(, Cavit.i-fi.irdi-n, liei;s le.iv.- nirf-i ri--',!.-cifullv In reKrii l;is 111.l^( sin-ri-re liiaiik-111 hi.-. 1 1 ii-ml.-i.i g.-iu-i.-il, f r I e iliflaij-nis . ni;i:iia-r tlii-\ have prme.-l the 5inieriori(Y nf h-.s i:rii�rial:-, H iifkm,-|i!-iliij), nil) 'iii)i|.-r.il - rii.-ii^i--, by i-.-iipinsiui; iiiia, anil e\|.re^^i�l!; ibcir hii he-i ii^t|)r..hai inn of hi-, arliries in ire. iii^ciil, fiiT iipsvar.'U of .^�,!yl:lIi, a-.ivl a.-~-iri-.- r.ir-in :i..lVirj; 111- �:inl n;Coii hi- 1.1 larni a rj.iii ..:.ivi'c nr' r p LU-.m-ii.-; y| tlii^ faiii;" I :!ie Liki-, tin- ..pa.'i 1 iiiiil \ ill. I'.ir.-n.-.s; ihir ^ n'.i-.lity, Ci-n-ki-N, ami I'-ililic i.i K[ .-iij-.ierli'.i-Sp.-ia:ih ivmil i.-l,('; cn il, n Ii.l- i;m-i .�.;ji. li.ir ii-..-ilt'ri iS aii'l v. iTiiiii.-iii-i} p , iilheiiin^t 'a-M.-nabl- of (-li-^.ii.c, fniniT, )|%. li:;/. lis.: i-vt-rv :ir; .-111,1-1.- iif fa-.:ii.iii.il.;.- ilri'-5 ui pr m .rd. .|. (..iviii; in Iii-fiiic (iie r.ipid aii.v;iiai aio-I e v ii-ii-11. i- ^I.|.k ni' \\ ..nli.-.-i ;--,'i. fl-, all pnrcii.'isi'.l I-n,- r-.-i 1\- lunwrs - !.;i(!:;�.-, ri.-|'f'2 iMri-'l., aaj pi-lisi-... made in Uit- !ii".>llilii'l, w ilhiil tliice miles of a gnnd �e.i-jmri. .-nu! r.iiii-.r.-t. .i \ii|i| il liy a ji.od le�el ro.iil, on" >� liirli .in iruir i ,1 i!i n.id i;i.n be i-a-:.lvnia-le. The Ivlil of l.ii.i-i>-liiiM-i i 1 i-\ li.iiii il.V-. I li.-m-in- prcMiidy Hnrked ari- 'ij l.-el in I' icl nf ^Uill and c ipilal, l!u .'e .^ i>r'*.' are an olip cl � nrlln of alli-nlinii-I'nr lurllii-r pi (iru a.-. .i]ililit-alioii iti lybe n|-ul,-iii William Itnohi-on, l.-q. Nn. I.j, ll.ir|iiir-streel, Ki-d l.inii--nuar.-, l.inid .11; V.^. V.a;!..!', Nnrlli Allerlon: llaljili Anncn, l-;-q. .X.ii � log ft-jp..!!.- v or : i\N !, Y , I-; i :!.-ei 4.111 al .1:1 li-'OJi udinntc .-.-rv'.kh; dm I ,j, .' l--. Ill in-l 'i.wa n mitih c le �>i. � iil ">�'-�, L la r.i.i o p'�d:,e Ih. 3j5Ci��i to !� Jin.art �?.r; > 11 - jjci: .'i.i 11 - 'lii I � t r-a'ei |iliu-;i:!1' Iv auv* di-j aic , and n a 11 tm �� u'-.a.. ;^ai> but el ;ra� a jam aril ej (.. i� iial, i e. .-.iHs and c!i ^i^t--hal a c uivaliy landc and inctn) iinsiui'-v oCxOii-.l' lis � i'l a,f .-ifI'id'tl bV tho-e t'--a'. a: p v l^ / L-,.-^� and C-o ai .N-� 19, Jc'm�n 9. ct. J nm-> 1 .-i', ^m.::. � iiirli ii m) srcai a imuii-hi r ii ll.iii ,'i- In pii vi-i t 11 t.iriiii.j; irey t.i all periods; proni..t. s 1:11- :;rn�l!> ; la.-^lil-^ llit- h.iir grnw illicit and liiiip; prt-K-ijIs IN t.illin:: 'i.'i'. and rcsioii-ii ii cm bald places, if Ine Icn-l rniitj c:-mi-..-i. .Several f;i,in Oil r�-fjiil.-irly f"r si\nioiiihs, III- b.ild pljce.-. beca.ne n-.n U-(overi-d iviili Hair ; |irouinlc. eyebruws. whis.ki-i.s. (ieiiilcnn-n ought no! In mint using i( to llie hi>l.i-r� aflrr shaving, a? il will jirei^eirt Ibein lorn, ing a rVhohs.i!.e�Dd Reiait by tlti IVuprietor, A. l*rb-cp. No. 9, John-!-iree�, Oiford-sirevli. aiid� U> u^nnMOlinent,' .Mr. SiiDJth. PerfnmJT "to his .Majesty, New lioud-�treei; J^^�ll(^^ie rintl Sjiiis; Pi'rfnftieis to her Majesty, Titi lilhiriie-t^Hdby mostpriii�i|>al Perlviiilers J, Iiclaod, ^lui Sr^iti^tful, leirmder- taana. Uolesale wUI lecrtii* liberal ut- ti franca. b'liiig al "lie V lew Phariii.ic.>pii-ia. ',ir'r----4.-.-.--_- THr.-\T!>l..l!OV M.. CO'. : N I'.'. Mt;) r N . I!ar|v inih.' n.-xt Monlli ( S.-iileiii!i-r I willli- pibli-h,-1, APIllNT : rL-|'r'-''�-ii'i !.( ih-.- prim-i-al l-'mnl of ih> s'.-.vf vwv.WHy.. ('o\ I.N !'�;;\i'iii:\. en;tavi>il front a Drawiii!; 111 id l.> \V I!.!,! \ M I) \ N I l-.l.!.. A. R. A. bavins b'-eii fav,>iir.il iv ili min-.l iiiol, V\i7.-ro\-^fju.-iri-i ;jnd kF lyiisiiia.i, lliii->l, Ri:e.�, Wtd.tVni''. I'.a-tflft�5ier-r,i�w^' wltere'.thr i'lanteS of Snbscriberj are rec-iv -tf. Dl. I'ARirs rilARACTCR of Air, lOX. Till*, d.t, are publHlo'd. ,^riri- 1>. liil. OMK P.irlicu'ar'! in tlie ('li-irarter nf the lute CHARM'S J-\\li:.'>, and R.-snltS of lb" Siipr.'iiiaiy nf ilie Popi-. so f.ir.is relat>-3 I" Civil Ad'air.i.-IJV the Ri'v. Thuni.\j llnuike (�::irV.-, I.I,. D- Tliis wmk riiinbines n f.iinl of 'nfnrm ili'n [Ihc rr-ull I'f nriliins-i res'-arrh ) iviih boiti inleri-rl a-i'l aiiiu-.ci,ii-iil. r.-.iii.-r lor iJ.jirack ro.NTRACT FOR RAIIRACK STORES. Cnoiin.Ary-l.eia-i.-irs O uc. , \u;:. I OP. SWU Persons �> arc dentnuis of C "i/rac/i-g ;cifh tu {.\',iiiintiirr,-litnr} ,!l tu ^ifip!^ i,l.\l.> .AitiiCLI.'J o; j;i;!ll)[N(., Iil. \ .V K C CS. (;U(;S, ar.d ciLilry IlOti- J'll.\i. l.'.Tl .N ,*. ti\ui It: t:ii:i UjuTt tttt.'.ci /i\jU,' ff' '/'i, i:r^:t I'uur^ autt ih'lCfl' l.'.iir /'.-';;U-,-V > I'Vli 111', ll'lr. //..'>\./,'y-lrf'iir'-,-/-', ii.i'.rl^iri; t'iZriA'.^ > iir.= ,'' i.ii r ,-� hriiir- Ti;r-,!,i%, /.'.t- �', Lf St'jil.-rulier ; Ivl I.,"- 1..-W J- I rii nt lif iiiyf I'f,/ U'l'i-i /i',^i/. i.tt (.� ff Kii'nn p.i.y.t.fi ,rii�jcn^' (D ii 4bi]).U)a(iiateft ill i',(itsit^-_>ulli^JiafiJwui:,w.HTdiieli:fDr.i-ic', t:i'>C;i from II.e Origin il j a.i'l i'le ivlio:n ii? 111.- Uriii.-li a,.J l-Vi neh i-'h-rls no Cn- ill.'i aiiU I'illi nf April, l-i'?,fiiu-.i Ui.'i� 111.;-, by .Mr. \S. l-"..iifa-., .Slarlirof the liri* lis'i I K-.-i. i'.ir-.? .i.iulli-. pMiit--d by Mnli'.i-N, liir.ison, and Sli'.ler; snl.l liy l.aapni 11., I liiisi, iiiid C'.i. I'.ii-1 an-ii r-r-'w, London; C.ii..;.:..n, I'lyai'ui!ii-ll'irk-. f-selloi, an 1 M--5rj, li.iker aai 1 K-u lier, .Sn ii >i mialiiii : an! iiiiii;i.-r, i. !i rli --ri-r. pilbliaiiod, ill f vo\, ih. sum- .Xutu.ir, i'"l (11 ee l-j' . Im.-iro., ,s-.'-Hr.-.-i. 1 ...l.dr.l. Tlii.- d.ay lire publi-lied, v^rv neaily p:iiiled in i>s.-sii-� nun li i.si-fnl inf.irm-i'iiiii, h'g'.ily-important lo th,-ma mf .rinrin* C'ln'nnni-iv ai-d f.iir Iraiiers 'n !.-eii.T,il. anl i- -lailiriil i>l> n-cnniiiiiMi.l-n l.-�d Wi'li mi II- n liiir--, .i-on tn till- Hulie of I'.-. (I,.id. an.) I ile finvi'rn-r ,M-idr.i-s in the l-last iMdn-.-i. llii l.nr.l.-hip'. I.eller-l-i (lif Sfi,.in� O lims, an.t nihi-r i vi'-r.-iin.i l.-ill in I'liMitf iii:f. nr p'''l''.ir-u iiulmv l!n,'/lie on'eiiin-i'.lio-,e.l have, hilaenii, l.e.-n pii.)l'*d i iii,-llT wiili a vii-,� tsipplv that di-.lri-ni-v. I'l.l il i�prisi:n-.l i!i(-\ u 11 be found In cnin''iiie rb-.-ani,-. p.ind l.a>te. .mi.ml |rl;.ci|ile-, and Ihe reipii'iie erudition iiilh Dii-ir profc'-sed i;bj. ci.* nt v.-i-ri'-iv .an.l aiiiii.'eill-.-iil. O.NO.VI M A,enii>i>lin4of Aiii-r,!. ili-=. )' �tr.-ir(^ fnnn fcarre 111) anil # -SS. Oris; nal l.'-ll.-rs, mid llijlopcal .id lil.i-pi-^-piC'il f'aci- rut-nei led with l.ie l.^.iversiiy of Ovfinl. or lo be fnuiid in the Libraries ihjre, i pl.ilij, piiee -Jla. bn.ariU. Ihe SPIRIT of lb- KRl'.NCH A S.VS.ronsistin;: of Irans-li'ion* of Ih'- chnici-il pissaiTi-s ennfaiiii-d in ilie Freii. h works Hi-II kii -wn among Ihe lilerali under liie tide of Aiiar, in "Ivo'S. pr-r.- IS-i. bda. A n 1) (:'0.'>'I .\.V A. conII. ill-i vols. Willi iii.inv Pbile-i, pric - lO-i. i^d. lui.ird.. hWll- riA.\A, eoiisislinjf i.f Aiiecd'ites, original L.-tler-, i; \iniils, .Ai.optliejai.", &c. r.-l,ui*e to Ihe Life and \\rllie>i of Dean S"ift, ill tvTo vol-i. willi m.iiiy plale-S pr e>- Ul>. till. liROOKIANA, consirlsnp nf Anerdoles. oriciiia! L-t(ciJ. in linai.l.-. Th-.- LI Fi: i.f SA VIUKL lOOl'l:. l.hi: l.niii^h Ari,lj-ti',a-i-j, aec'iiipanrty}^ bv nuini-rnua inerd"ir->, Con-i-AlnH, ) Facts. .\c. reb-ilivi-l7i Ihe Lif.-, Wrilintfi, and lini'-s nf ih.ii I . �lr ior.lin,irr cbaracier, by W. Cooke, l.sq. in j v..ls. price : l.':s. ill boarils. I'be I'.RIITSn .MARTIAL, cnnsistips of npw.ir ts of mie I ihuUMtnd of (he he-t I'.pur.iin.. in-jv.ils. pric- K�. iid. 1 Ihe |-;.NCVClA)i'I.UI A of Wll'.-On ihe plan of Ihe , French F.i cvclopediaiia, coiisisiioi; of >everal '1 nntt>and nf j Ihe most h'miernus Anecdotes. Ron Alot-i. l-pi^r.,111., oaiirei-, � Sic. &f. fre.-from the in.li-ceiici'-5 1 (ml .�flea create di-^u�t j iu books of ihisualore. price (t". in b.iar.ls. CLASSICAL ii.NfiLl.SJI POLJUV. con-i�t up of .aU I the best short pieces in niir l.ii.tu.'i^ie, ielecleil In Dr. .Mi-^ i vor ; printed Oil snpeiline po ? paper, priep H> iiibnan!-. i Ihe CAIUNI'.T ot I'OI. IR V, roii.,i-iinp nf all iho b'-st ; werks of Ihe Eiisli'h Pnel-, Irnin Alrlloii tn IJuriis. wilh Itioprapllical-accounts Portraiii by MUs " �piard >u^i!-i 1 'i I 1 ,'in v (!i r e \ f ii.t. Ju.| piibl.-heil. 111 C. iiiid Ji j;,'l.; in. .N.-u lii nl^o-airerl, c-' ipli-i.- Ill iii.e .-l.-^.-iiil |i -i 1 >'.l. i r .c '.il. Il- .-lid-, JL Sfivire ihrmi.-Imnl lln- J.',,r, will. 1,1.,,i,- .-f Cb.i-lmnS and Cioal Fri.l.n ; �V,;i .Sou-;, liy SI'LFJJL.V WKiJO.V, U.l> VM r, F-A S. ' Fail II. ennliiiilii!; t'l- .% h ile nf llic New li ^1 iilieflt, u illi 11 Talde piiiirliii;; niil llie rerun,1 l.e-r-mri fui enuUaj, na> be ha I s pririils 1 > piu e a? li 1. b'lrils. The work ciiii-pb le. uim lie nr .i-..r-.1 i.i Taiii),l> hiiidiii^-. In m.-iiih ihe CoiniiiJii I'r.iyef IJo iK.-, 10 whicli it 13 Hi:eiided aa a Cuiap.^-lliull. Lali-ly piiblislir-il. price l)s, i/i ij'i.iiib, by �'ohn .Murray, N". yi, I'leel-cirer', and Jaon-s ^iiiipsoii, Liliiiburgh, Ihe 3J edition, reviM-d and I n',ar:;yd, ot ,B>KI{.VA riONS 0.1 (he UTILirV and AD-All.N J.il'R VllOS of J'URCAi J \ L AlliUICl.Vt.S III scvi ral d.Ji-.'iM s. By .1 AMI.S IJA.MII/rO.N, M. D. Fellow of ihe R.iyal Col!i-pe nf'puy.ii la,.*, of tbe Rnynl .1. ciely "f l-.cbnliur-h, .Seiilnr I'liy-ici'aii I.i liic Itoyal Inlir-111,of lhal C\c.-uni af l'liil;iilr|p!ii;i. Tn 5 d ly i� pn'ili-lu d, in I vnl. tonUcaii Kvn priee^h. t'd. RONALD, a ;,-i'yiii-sti-r'i) h-nn-r, Jl--iir llie ...ft >.>reii MiaX, aHdnwiiits pimi-i; I'ar frnm our liiei-i eai-li aniiaiiseare remove, Ur I -t ".ir nnC I ar.-, ti!.--I (are 1 lie L"v�. r.v T. Iluokh.iiu, jui. an! C '1'. JJiinki.aiii, ]30j Old llniiil streel. . r�i-'i, Annt'ier fiiie-s al Jiniiii-. priri-aS. (^d. Tlii-i ilav are pooli-lu-il, in 4io. price 9 ;-. i.i Ima.il.-i, ^;vAV.S on J'l'iOKKSitO.VAL E^VCA. i ION, in ti^-lil Cliaplera: I. On tin- Choice nl a rini'ei^inn. -'. On ihe Cleiira! Pr..fe.'-i.m. UntheMi- � lilary and .N-ival l'r.l^^.i�^ll�. -1. On I'le Medir.il Fr-'le.-hi 11. ?i. On the l-;diii ati'-n of ;i CiMinirv Ceiiiaaiiai. li. On (lie i'riil'e'.--io;> nf Ihe L'lW. 7. On the h,!,i.'-..lin|i Mf'.i .Sial man. On the Kiluc'iiioa �if .1 I'rinre.-Uv R. i,. Lj;i.L-iiiiRllI. I.-H. r. R. S, iiud .M. IC 1. A., -X't. Iri.Ii-d fnr J. Jo'iii-inn , .Si. Pauls l.'.'iurrji-r.ird : � kcr.'. 'i. I'.'etrv e r jii(iiiieil Id t'- imp t''eii;.i,-, i-. (jj. 1 T,-iU-5 nf Fnjhimi.ib e Life, ;l vul'.iai-t, itis, i. Alnr.il Tales. \i v.iln.iiei, lOi,, (U. a. r-'iiuLiT T.-ib-s, .i vi,!uine.-i. I.ii, 4. IJelin Iii, M volu.ii!-i, lUf. I'd. fl. Lemi.ra, 'i volume*, lOs, liJ. 6." .Mnriern liris-liUi, _ . 7. Le'ier> t'lr l.il.-rarv La-lies, ij, H. C.-ialle PLarkreiii, -Is. 9. K'ii-, boards, or on line paper, w-iih Purirait-, price 21. lis. (j'd, boards COr.MX.TlON OF FARCES, ,and oiher ' A I- I'l-R I'l Cl.'i-.S, w hirh are acted at tUe TheMx.-s ^ ICnal, iJniry lane, Coveiii-tjaitien, and llav-5JViri,,et, pciui-el ii.i.ler tlie aliihorilv of ihe ."vlairi^i-rs, fnmi tbe P"r�uiut liii�k.-seleeli-d bv Airs. I.MiUltALUi 'rheful!oMii'g.~.reco!iiaiued in.lhi.� Work:- Child nl" Nainre-iVrddtifg l>ay^ liiiln'ght ilonr-^R^ais-, . ins the Wind-il.iiriuiony-Kill Ron-nberg-HIiiid.Mov - AVhnsilie l;iipe-l.tne a'^ia .M"de-j,iarsf�eil;�se-Tlve trilir-Tfie SuUan-r . i;o!> n-i-High Life lieliiiv Stajr^Bo.rt I'on-rThe !�bic'�irt*�rai'-_Tbe .^d^pt-" ed CbUd.-7The- t aVii)^ii-t'5Iat�ffeld-i;,,,,u, ----------------- ;,,d,dr.ue,,Pulf"r. The > , -jimhajr-^-'rhe I nn HE real JAPAN BLACKING, in^de hy ] Pryvei^or JL DA"i'and WART^^^-Tbis invaloahie Comrfosltion; n*t?rtto�i\ - ^.^ v- . ,v ., j ^ -. with half the usual lal>..or, pnuluce* the moslf hrjjffeirt ^Jef h �f/w�* nmy.-Wigi/-�M,�rW^^^^ Waek ever beheld. utTurds pecuVuii: uourishmear !'>2^^^*�'r4� ^^^^^^^^ It' -Iher.-viiU not soil'tbe tjnetl lipeu. is perftcftj) fre^ fl unpleatiftit buieM, and will" retain ifa virfats^ ittfaf- IrUJie; the |>rinci(Nil -----= ^. - ----- \fie'AletlSl>j>
RealCheck