Courier Newspaper Archives

- Page 1

Issue Date:
Pages Available: 4

About Courier

 • Publication Name: Courier
 • Location: London, Middlesex
 • Pages Available: 49,142
 • Years Available: 1804 - 1888
Learn More About This Publication

About NewspaperArchive.com

 • 2.17+ Billion Articles and Growing Everyday!
 • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
 • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
 • Powerful, Time Saving Search Features!
Find Your Ancestors Now

View Sample Pages : Courier, August 11, 1809

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.17+ Billion Other Articles

OCR Text

Courier (Newspaper) - August 11, 1809, London, Middlesex .11- ait/ ij.ntT; -^4?Stfr F'iH:l.chiirch.rfrert, Bl�-Hlw|;i.>-^rfrt naiLAssicAt. A** fn Hit- Clawiwjwjd C�>mui|lirti d tar. A. llT Pis'r- qi�rETrs KiCPMKM. ^' PLAN ~*t /(*4i/li>|Aie^griiatroii*-l��rtiru-lui> anil lowm t� aK^~6y 4lli ite,;'^-0^^ I I'riptfd for C; awJ Jr-�4�iM��w-!fi:.^Ljir _______J.- tti*iiiKtwv-? - _ aurth VolMnie."iii,iti Hie PlrWx'' . �/��. ifi ' Mil Kl'^V iJloySANU CAtl^ONS _ ...{� ASSt*T.M ioa:V�Ttai� ninoonL aa* irftrtrofr .-u taChamcirr will he cxpecte(J.i-lA(ltoii#iJ Woi'A. �.thariiigicro� Caller niojui HAM I VTHBl MOUJiJk awl;Ht (iatdi'ir,! audi tire, r.ttroir, nn ikfiraM ,�ll.Jaai '^\\^/p9Kti',^ CanitiilU >"'n.fiv,.|'n..� Wii5"f- Mr; Haiw^ A. WiJbc.ck^ifcei, or Mr. ti.flow, 17�. OJrtWa.Jr.ei.lni for tlir'ittmr, . . ..t n . wiiAi. Wfc.sr INDIA Porfniuuth I'riptfd iuiValfcirr; G.. R.>bJiWNf� C;w*rU�B*4�*t iifl'id and Sb:uue�; ifx.Wiattniv^t ..Uawn^Vi nmlOnae; IJ.irtnnand H�rvey; KiCrMibrai i-banlfiMU J. RicliartiM�u� J. Bo..ker; V Pa>neHiid MAcltinlav ; aueiUiuiit Flyoiii^Ui 99.00U Goltooi. w;.ojj . �ia�fy (faj^ r]r.�Fj|e(li�wii�hl*irear i> ifa>g0fA^ � xTJL' l^una� j- Ifiv out in t�ou of the 8orri>wr'r. Aiid .fiir Wiil^ha HbiT�! price ��IU tr R�*en.-iLeill�^ Cyjgt �|>aTp�c;iti�>a beiwerti ^^2t^iND hOrffaJ^'.-Two II-HB Jred Thon. \J(rMii4 i*tiua:i� tt> he divided bctween'il^ L'ablir iM.O.N8 ' YAe liiUi/ivM of Ike CmUrarf, nw^ *aen ai the Stere-lark* 0*fa*^ � 1 Ko:X Hhai�ind fiallons liimbeli^iMMiNl. ^ ^lyw'ca (u-'Me li.i rd k-./are (tntr/-n'^ncit nn the tat-aat.r.ir'ieA'a '.'A.' ' ' . . ^ frindptit Ojjkers .amiHornmissioneri of ' Wvdnesaai,-Me-1&(A iiulani al OkH' o'Ctntk, the^-\MI*i iiruct for siiirvtftu^ hfa .W�ini ' liVrtf a' I'U in.'u�*" td(lt � Wilirf; OAK'liW rtJ'-H. and llHJ) _____________,___......._________Pull a iJlQsl^itr of SIrrtals.'itnd u Knc SJmiW- df Iland-wriilhjr. prtcel/" fUaM.fohiharei- lire mi Mtfiif l>\'TttHliil i.i* fr�pM�n (i^�J, pa^a).anP��pailied 1k;:Cu>1, OanK K��tf UtCce ni4eti. �te8*Vn.ilirt'l*e'>lW�ify'bipaiA* felW flni,i�m� on �rOc6iber#a>>At%at day wUi (^cideVaa U�^ oi, Uimun. ,enaib S.VCoriiltiU, iiewr Hie MnbiiDatihuiue:' W,3'ijniM^fflJ^Ntmibrr*. 'feliemw,agfeirrfy'p Uliit-e. n, iji ihet^M'W Slair.ird/ liaiH oWawatd Itm pecWiar *-a.iK^rti�a ft MSK^ibe princtateof.uhicb la wupte *a� lUc a^^apalDtMuhe^y tbeVctaU of itbKti.ttfU' Teblared'uf tbt^artof stiuuiinf; cm u��>ir#2t>fit. Iii Hic Ln�^ Lotiory, itra^ rnllnuMiur'r-auitat' l*iixtt tvere Id ill 130 Shaffi, by KVT�>�li- ; ' ' ! ky are pu)>l>*bi.>d. price I2>j a:Jew ?ii>f wet-�K.�aKpeqded "a.-S'.e >P'r� W4 itb�Pateiileeiitedti�e�iiiinsdf!tfas>iaiiy ^ 'laaeAilyintee, bis Pairnt-Tknish* ^ -'i^iSWclf-> the. �^'.Jj|acbttW^n^ibfc'iiiis- Mid ..*'50.0v).> l2^iu.:.......'*):ofi{r lrt,9�7......-..�)itM() 12,v67.;......10.01X1,... ____ . ^ . Likewiw.-No, j,t�t�,ifc� jrand friaeof 1,000 t^pkcii, en-^tilieJ.ioit.Tiijf;  ^ \, ; '~ : ' '' ' ' " STATK LOTl'BRX, witkoriy fi,tx5!6 Nuiaihrrs. , 4.:......y..................,^*...�i;3om 4....of...i......,i�0 ' 4.;..uf....i...v... i/Wkil iir-..v�f^4,�,v..wo . lte�i�lr(...�flOU ' . , : I' Alltatiel>ca�aiuO|W>.Datr�j ; . ;.. , , SV'IFT and CO. refpruMly infum.tbe lUifaUe, that' ' ipirlii>(4i uad Sbarc* ou-Salc at Ibeirc QOcc^,; No. 11, t>ahr7t N�. IS. ClKurii�^X0�t awl Jl,.Aaa�ippartaailirwf.MiaiiiK.tJir.inu9ew�e *am nf|iilA)(Wt.!l! vbica mav.be oMaitH^d.Dy purr^aniwi05. ^> . JfnrKnt1�r�i5'..;..;..TIckcra?it ------ .... � . ----- ^0 ~ I* 'erYLLLOWrtM-: .hli�r4f.and.ww uamlWedivo K>.g�i?A�i.fri^^ _Vrlntt-dflir J. Maw man, in tlie P.itnwijfifte Fwtti>Jf�k>0 MI Ceitiorv* fteforr tlie Christian IVaiMateA fr>B�^e _______ . pee- furd, taine'AttoHiit'oi^tbe Fir�-, aad lha Uuildio*, iojarvd by it. -Domns-^j^i^ium b�c aleliat Hwnkt. �� Friend; Ode M Durem Nnviv.Cas(rru!ipn^. OTford: Pdclisbeil'nnit sold hy ttuttert Bliss hoiikiiflier t soldal.'io by [>4iginan,'Htir:it, Itre^, ami Ornie, I'aienj'^ier-row : mill Wm. MiIIit, A'lbpAinrtecd on per.*-..l �riy be :l�?jl?tni ,J. Kir|ia|rtson.t ,j binson ; aud J.'Kichardsaii. ���**>/:da fain, fff Mf> . I, .f ' This.i|.tv inpulilisbed, ia t vol. foulncap 8vo pricr 4s. RbNAXD, a Lp�eu'siib aqiro, (jwace intMlns jeviore plertro.- -IIOR. Eijtbtli i.......;c� J7 �ir�av'>e^ j[ (rmlrtifalii^ aU sa-' Iwitfiimtr-caiiifiiig i�#=Wi5���Tsr,.aYef7 t�Vauti>ulatidP-tiri-d COT-T.AGt>,I12�)ilritTnut JUuhIiui.oii tbe-Wi^irrii Itnad. adii'ilr ahly ralra)9.ir4,.ror >> J^'olttrm^Y Suneiy t c��-i�|im?-of !IV.n>||>Aq ise, Kitclirii, I'arioar, DraariAg-rooQt;. and ibrcc ' rit'idrenl H(4-P>"iDs�.C3acbf{utM�e wkb Uiiaat^riicrvadis, "Iw.t.*�ill>d>�*ble, Jawb" i�itb. �Wm� for UtriaK^ la frann-KUirheB rtbaBl./,ll}e,.w.Me bwlff-i}'.'", nrroacnt, n�4 Vuriii.-bril iulbe ArareutaJ''uur.,.No. 7. B�i+i|ielmfp^ijr^ p.g^.Qliiaiei'and HiiuscsJiol '1 iue swc^l fCqufslerM b..wpr, ', Heartbe �"ff !>*ren sony, aaiTbwa itil power; �' >'iirfrom our'breasi.ettrh .intlons care remove, (Ir l�'t'��d� cari'j'Wrtt carei-h,�,l,�i�r. �v t, Jlfiakh.im, Jan.' and E. T. Jioffkhnia, 150, Old Uand i>re�*t. ' . Ajiaj AntHjierOamai.Jvnin*. price 3t.W. ^_ Tll� CRAStt JilJ�EblTloy>.Xbi� dav irpBb�i.,b.d, price l�k AAJAIV*��e#iiistlie (.-OAST of RXfiU.VP^ frimi'Port-'iiioujh to N>wca>tle, and the lCnem\'s-. C.ftait 1t�M BiHiliMicae ta the lUvri* i:ibe; aif^htNe div|iiiiri^� froitt P�Ht lo P�ri� in,KrfiKli:v I.B>riijaiv 377. 3tranil. I.iir.ili.n. � Tbiidayj* uuUisiied. iT'ci'/.s hreiW., |r^RAWin'ICA'�ieJa I.KNGUA INOLESA, the u�F ..(per for reiidthf tile ' Acrumnaiiied wita r��rry ^i'.-AiJL^-J!" '� Mi^ply theaeBciedcici iif other Oicilanarie*, and foViu^, m^. the ijchalaf lo p.me ar.d roiicirue .esuib Hr-.^d lifcai^^iuttoj,"*"' ilf various interpretation* by tlie best acStiars ia l]xJjAiffbb, /� T�^is Edition has been added, a'Cj'��rcnV.,tndt-'^'oriSr!.'' ' " ; ' ' Preiesperfr'ci*aad Supfeii^of Verbs. Abew Ldiliou,r�)it^_ , . ^ and .io�nie�iedtbrougliont- , . . ,' , . � ' vi By WILLIAM CKAKIiL?. A. M. Rector of,S\Uftediil4 : ' IfieU, in Kent. T " Printed for J. Mawiuan; J. JabaiaaF. and C. Si�ia(r. ., . B.:ii.:......J -----  -- ' Atih*' HboMiix^-liuiria Glitinek^ iji tbe a ilti5roaAHV.tr. tQp\ ,,f�Ll>,>j}tAT Ill.TA N^taHsitwiie.iajjM- wyMfiiUiiif fif"*- fiiiie. tiaaTrtiV Jif ^r. ;^arkttinv at Ite'^wei^^.afflet', H*Bnani,TUiF^.(;.:i>Ui;ltani aiMlcsaid. fVkeb- a yiau^ilM; in/ty>e, se^) ;,af> Mr. AlrtilifeP.'JWWIoif.'Sbhflw: bjirv i of M^.*. �ri;*il|7r; �lldli*e>:.,L'l'r*r�,.No. I, IJroad-pfreel, Rikvaf li�'c.h�'n|;e^ .Alsw l>lcci"airm nai-Vo dc Ux' Ao* l^-I"^paaala v LufiUsn, ^irle>-a,vl'.?ilWi�na.qii'eYootieiielaS ;�imifi^�c�tH(esile.siiji;�*�� V loslrrmm-wide l.is ari�-�, Ca-n daf,'OlWi*. y'.Mafli^ por II. ^ciiniaa, cdidon .�*gunda, poiiatrl At Ins Lciqpias I'^pnnnla y ijfiili^ay iin^ttl�HiJWd�''iUfifiii'Vi*i'ur�i^e rsL ia boaids, a acw *, The Tyronis Tipsaiini�, t>t Lotie Part enty,/may Ue^ i.-id .�p:irHtel.y.: jirire ds.>�uiiA. /: � "l y � " Tu.s day is'inf J^WprH^ -^V,;W1 i ders Hfjhe French Nouns^-the AcwWi Mr- Lu);.jy2P� j, * ! -ibi Naval .and Milj ary Terni�r-i^i A�'p'w'!'-i*j!Jr'*^J�^,,. j remarkable l.^ltmsio tb.^ known \VorW. ; tbif Twelflh Kdlt>�pn,,�-Ba:fjiUy reviseir n|id e�l�y a-'I ,*.-5' rfSolat^ored^ as ftoU'4 �ols/|9i.-/}.' *1 AR)A|- -.^'. "-^-*, �' l,B,, I ,. Tbitf-iTS-R^rabed, iniitt^^ il.A*. in h�ar f;)ipati3^,r^ama tbe Wsh-------- ;^A*r�gMWawr;��� �4eKata�r P*�iWi*- .,.a., J3g*grw fcWi'* A.'S'��f /atj4 �b*j'sirtiiiJi?; ,py),l�^4?W�^Ntrec Weill ribitva! I ai lieti'M-vfe ; iU insnrirltc � ^ torSWwW* > ia.�i%JafKe. . . ;i^rh.-ir^,tj�^.i^- ;
RealCheck