Courier Newspaper Archives

- Page 1

Issue Date:
Pages Available: 4

About Courier

  • Publication Name: Courier
  • Location: London, Middlesex
  • Pages Available: 49,142
  • Years Available: 1804 - 1888
Learn More About This Publication

About NewspaperArchive.com

  • 2.17+ Billion Articles and Growing Everyday!
  • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
  • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
  • Powerful, Time Saving Search Features!
Find Your Ancestors Now

View Sample Pages : Courier, April 14, 1809

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.17+ Billion Other Articles

OCR Text

Courier (Newspaper) - April 14, 1809, London, Middlesex PliCe To liie �>U()J*ltlKTOI{S �f KASr lXl)l-�: rrii'iiU> uUii huvt* Ittvuso s!>if;iit-irly arU>r in' iii) oiUmt . 1 Ciiiiiiiu biitiicu-uil} rxprr*>iiiy fecl:iii;s;bal iiK� tliviu. iuiit 'ctd tiilchlt' ill tile prrt'oniouice ut llie liigU (luliL-s liicir suf-^ 1 Jiii�4- till-i^uiiour Uibf. Iami Oenllciupn, Viiur much oiniif d awl uin-l OlieiUriit scrv.vil, � l.ohdaii. Ajtfil � KjMtKKT mi.l.l A MS. kj>OARD uHit'LODGlNGfor tliree or four La-ij.*farP ftANKtNfi, Rsq.inlhVi;imir. : JO dii^ iuu rrwiWdWe fnhlily, near llruuiuijksqunr.?.- f V,�hrite�iMl it-i�eisIilimiVlie*si"ii uf t/ie �Jtaudc'ff* iii-ceas.iry pHrticular bail. j|lfliliJfi09. Orrk 1" the trunii'iiny r, . New LondoB TuTcrii, April 7, ISO-'J. liGeiicraliWecfiiiit this tluy of tUc SutucriUcrs - Mr. A. Ciih rtLliS, in the Ch.iir, iltr4n�iiit�aittly. That !tl in;e;likc the iirwnt, it,itkmwtdc!iia>�lr th&t their .-itteuliiin iJiouId be di-4(itmr�9rru]&td le^tianiti*.i>bjnv,that :li�uld emn-Ill^litafUuspublic nub, Ibit udvutilugc uf indivi- l8*M"'r^''''fairesly ailended the JljiMttnfathiY i'ublic BreMeriei, but \*hi�h do nut atilWiUitu kaveiuppltedlhe dercrt^ Iliev ttrr'' inieiHled Mtt^i'tn's^'lhc calublisbiudul uf uudttier uf the fir>t i�Jli�li.Tli�t �fdtrf these cirn>m�tancr5 il is the ojii-\:U (he. purcaa-e of (lie'L'itfKuad STOi i'lw offered fUf;b nOi)lximbp�rai�iuo (i�ad IJreivrrv, �'ritfi/i.ir�-d hi the tioft�iift; in a drliclenfy of capital, fuHowed by iliKb ithiA'wgni \imo:a werie iikwI likeh ti� oreur; bul that ��iwil wusalHa^KUswptibtc uf adsaittage and pruUt �KiVoBrirtiire. tm, ThiU it is the npinion oF this Meeliiij:, that My vety jaiijcuiiie calcuiotiuiw, rtitci'�� iiiU�t 11 cejga-aiiY upcrdtiiiiic nut subjixt m tlic duy, Uwl. althe Luudiiii 'I'aveni, Ukhopjgatc-ttrctt, f!�lonnnlll,efho>eii. , M.Tliiii ihe TbaiiUs iif this Meelinc be>:iven tit the B.-(Jhdr la hi' ialteiv,prri'iM^ly at two iiclock. ,_Tl.llM.S Ol' SUUSCKIPTIO.N. SIlQ.yQO.'. to be rai,ed ill shares of UW, each. I'.nch , wltiliuve tlirriplUiif vmiiig.-The bidder i>f ten pt��aui�u\olcb,auJtbe balderttllweuly Shatesur i Jwffn to coustitute a qauli&catiou fur the oiDce of Jofadireolio'i of thirteen per-nns. either 10 pc J.v'.''.""'IiccwiU be piven bet�--eii each 'I'a^ihini, Imt uii call to be iiuiJe cxcecdiug 10 npiimiswill bf received bvMi-ssri. Uamsbolham, Ua.iker^i, 7^. Li.mbard-lr.-et; ami f.irihe "MroT JiubcrihiTa at the we-t end "f �lie toxMi, by right aud Co.- iJa:ikerb, Meuriclta-Krect, ^usiDberof Shares are reserved for the benefit of T carib of id In-iis," uppi} at IVo, St. Jijii.i^.V:>treri. ' tAKlNKIiaUP.-Au t'ligihlc u\)�m\nf, (u-e. �nil3 iliielf iu -ajt n4iiliii�hrii UlUlirtitle NancheKler ,,J|||ffl||l|l,l| 'l^i^widPoundi; exinit rcMoiideired (> mHlerial it^upplic.itim and aJiilily.-Uiiexi-eptioimble re-fereiiCeg will tie requireti and };iveu.-Address A. li. Ship Tavern, uppusite tne lu.Ua liuuse, Leadeujall->treet. T.V iJOOKSiri.LKJlS juidKobK tllN OtKsl ~ nUK Juuriieynieii Bin(lL-is (if lj'>ii(]'ih _ bi-^ leave lo iiifo-iu nil whom it may concern, that ihey have iiiiived'tbeir tiOUSI'. nt' CALL I'rum the li'irlequin, OtutiAam: The llou-eiof Call in fniure nrc the Cnmu and CUiliiuH, i.ilile ICii^kell-^ifrrel, brury-laiie; and the tieor)(e, 81. IMariiii':t4r-(>raiid, where Iliioks .ire kept, and cterj alteiiliiMi p:rid tu perr. M, Ur ler: from the Cuunlrx fiir Men, luidressed tu Ibe CroM n a'ld nppljin^'lVr-! Eu.iHtly from (en (u t�o, on .M^^r:t, �^ilRKK NKW SKKU.S.- 1. A new riionnous CoKS l.c((m-e, which rrous 18 inrhes hi^h.aml in-arly I no fe�1 roun.l. ll ia I'.ir sneeliT, cri.-prr, and v> liitcr ilnui itiy former ^on; il Rruivs raidly, Inriii in souu. and U :ilnii�r ulflu-art. 2. A new I'urplc llio'coli. of equal t'Uperiurity : iij heads are as lai;;e na a u.idiUuuer; ii alaiids luu, uud grows very qiick; it;. ILivimr ia iniii deliciuu-, and iit colour, irbenoRt�b4e,.c.iptit'alii'^. U. Anew 1 ..-oierii Cucunib.'r, whicli brings woii.lerful truit, often lu-arly two feet, loiij;, tirailnnd finely Kbuped, of the dcepcal geen, and its Uavour is nchlieym.t >;eaeripliim. I^ich uttUoe i^ in packeiB, uiili priiileil direction inclosed, and Ihey are s -li). price as. (id. by i�ii>. \ �i(;ler, Iruiierer. Sn.HJt buulb Aiullou-.-ln-ei. ATi^t^htrllitANJriMhZli of riVIi llUMJHIili WllOLK TICKETS ON IIUDAV M XT. SWIFT and U(i. No. 11, Poultry; No. 12, I'hariiis-CroM ; and No. :)!, Ald^aie liiKb airrel, are silling Tickeis and Share*, warranted iiiid>a�u.-IKIDAY i> me next of Uiuu iiig. anil I'lrat I'rize :il>ove 1 j/, will r-'ceive l-ive Hundred NVkolc TickeU, Mhicn may en-lille llic lurlttJiite Adventurer tu all the C.-ipi(ala iji ibe \\ heel._____ Fivi; iiuxDiu;!) mhom; tickf;ts f..r ihe v\ny of UrauiiiK-ril'lCKI'VrS and Shares, wurranli'd undrawn, A are i.n Sale bv 1I()DG1;S, PAiN K. and ( o. .Si.irk-niokers, ^o. 119. l)\Vu~rd-streel; 5, loriibill; aid 44, SI. JamesV-blreet; where Capital t'rizes anmuniiiig lo abuvi^ jt'IOOrlUJ, bavc been recently fold in Sliaf.-j. N. li. No ('oonexinn with aiiv nthi-r Moii-e in l.nndoa. SlATIi LU'lTl.KV. "^HETicki't^ No. 9.837, ill awn the First Diy J. alVizeof TI;N TH(JlJ.SANl) I'OU.ND.S, sold at Messrs. 11AZAKI), UUK.Ni;, and Co.'a Olliee, Uovai, iu t)netllall, One Fourth, One higlilli, and Two Sixli'cntli Miarri. AS FlRK aliil LIKK A^JiLKANCE COMPAQ'* 1", C'inier of Kii'g-jlreel, CheaprnJe. The Alia; C->iii|i:ii)y :!-dK'il siltei.iiiMi u> Ihe loilnwiiii; ad-vanlases priijiiiacil by tlieni, \i/.. : To p.iy Ueirl, ia r,is.e of I'ire, wilhimt n()V)t>lr. at i>. (lereeiil. per aim.-'i'u ii>cure Mrri li;iiitli/c i>i (he West India I) Kkj, at 2.-. pt-r cem. per niunim.-To mate g'o;! J).'iin:ige b\ Li);htuiiig ; ami, 'Jo irsite I'nlicies, make Vm-dor.-eim-nl="aiid Survey?, tier oi'expeiice lii tUea>;-lired. I'riiiled iToposala may be liuiliio ::p^lirati>ia ai iheOe in London; or to l!ie AgrB(> in I-;dioliui,;li,Jila-g')K. Diihlin, Cork, and oilier Cilies.ind Tow ii. of il^-1, irtled Kinc 'oi!'. liKNK i IJh.SliOIiOLUiU, Juo. V.v.vt.irv. Clieapidi','2./(h March, IbiW. at comp.cl KSTA ri;, of above one hu:i(lieJ Arr.-s of l.;uid, li.'auliiully ;ind riBtrally sitnat.il bi-ln-.-rii Lyml.Miii-l, SiHith.ini|'(ou, Itiiijttoo:!, and /tonmcv. inunediatt- (n)>..-.u(.ital MAN. S10 N - J roV a K, Tnrw'ifiiflr'u itn tWfces t�f ever, description, ciMcli'bttii'*, slabiea, &c. nbnat two acn'K of kilciien Itardea, live of plea-tire cruuiid, and pa^t.irajfc for live' ro^'S; hilualed 3 miles fruui llio Ciiy of Lani.-rbt:!'., and about fiU from London. 4'or parlicularaenqiiiro of W.PettmaK, Ila;n, near S.mJ-wich, Kent. be LK'l", ready Fur- .....___, from year to year, IIILION HAH,, near 'VVolverhamploo, in the Couniy of blalfurd, with about fifteen Acr h of Land, besides ihe t.'ardeiia. 'J'hia place U tit for the receplion of any Nobleman or Genlleinan's family.- '1 be Park, t;arden�, iiiid IMaiilalions arelicnutil'iil, .-uid" the drivPii winddi-liirhiruily |hrou.:;h (he woods tor in:.ny iiii|.->. The Mtinors which will be atliK'hed (�� the sraid iM'iiunioii-boiisc are very extensive, and the game thereon is in great abundance. Possesiion may 1"" had on the first of May next, and for fur-ther iinnicutar!-,Hnd pernii.->ion lo view llie Houm>, (Jardiii-, nnd i'lemisi'S, apply lo .Mr. Cuiht, Atlurnev, at iiia Oilicv, WolveiJiauipt .1., SUflbrdshire. HILTON PAUK.-lo ni!ih>-d, .N A V V-01'FICK, Av/i! 6, f E~^IIK Piis^hl IlonuuraUic the Lords C-ommhsionl fi'r thf jjai'ifut uj liiitf l'if:t t� Sc.^ Ih.'iit ,s, JruiU tlw iU vf .lull 111 iuc 3lfU.i.':>i'tnl un tfiai i--.'( ure ru 'ii-f i^vikc, thiil thr m-v.rrJ I'ajniriUi ulU b-^tn lobe, m.vle ,U the Ojfi'C. Oi) llf Treasurer w Jli' MiiJ:>lj\ ii ), at Ttn o (Uurk �� the Slvniinf vu .'/k/u'/jh11^' "�-'.� oi.iv th.ti ana there alieuii to receive wnj.1 f.iav hsx iine j. ivuii'r 1,1 rjie.n, a.iri not imly tria^ wil!i ih.*ni t'le Aitul.tvit- ri-,iiiirrri, t Inching lljejr iiiitli:ivinjjenj.t je�ty : and in caie .iTiy of the iid t)ih-ei- >,':uii/d n Hi he a'bJe lo .-iltend tbe.ii-;rlv-e�,"bul emplov Atti'r:i.c? far i;i.�t piiT|> isi^ that the ?-uirf Atlnniie-do |>ri).iai-e the likv t'.iTtinc.iti-s and Alhd.iv'it, from liii- ]i.'r5.iri-v t:ii;v ,tre eiiiployed Us. \V O.iir.ir- iin' a'jra.i I on k-.ive, tii. ir A.jeiifj aro to proiiicL- att.-i.-d i*u['irs of sacii Irave iiel'.ire the lljlf P.iy can be p.iid. And aa li cst.ihlisli,!.^ '* a niuri'eua^ aiirl e.\pt'.litioiia lu.'fhoil fur tho [j.ivmeiit uf O'hcers bcloaii^ins; to liis .\lajt\"s .Navv." it i> enail d Iv) the itltn claii^e of th.: s.ii.l .Act,""' Tii d if a'ly ( .in:iii,- si�;ied or UiiimiJt .Naval OHinr who>liall l)e "cutjlt'd !�> " receive Half i'avi aiidnliall be de^rous to 1 -c-ive and lie " paid the same al or near 10 t!tr pl;icc of In-rr^idvinf, lie "� m;iy apply lo the Trea'Jiiiir ot Ihs .M:i|fCtitig X No.3;618. enti'tledto llle UXK) w h.de Tickrl". given Ibis d:iy loihe Firsl-drawu JViae above l";/. ami which is sharedby Sir Jame. lirani, I'loois, Ac. -The supenoritv of Teaseni to vl.-ile and tile with be so evident on ii^peetion, thalilvvouVl be useieks lo ejiumerutc them in an nitve.iire-ineiit. With re-pectl>i lead, (he Tea-era h;it decidrU .-i^.an-lagis, in beini lighter, not lialile in be -tu.i >. equdlF durable, aud bears no con'-parisou in expence. General i)e:gbtn>- ani chcapnesii, m it requires i.-o lea 1 for hips and ridii s, and less timber lo rairy it. IVisoiis v; ishine lo exnmiae this imp ir-lantand highly beiielirial di'-covery, m.av .npjdv ai the I'ea-seni Manufa lur.v,at Urciiifurd, which is floored an I ruufcd with it; or (h\ oid^T t'roni Mr. Hallclt),ni Me->ra. Cleavrr'* net\ b Hip umnufaclury. .-it iJatveraca, "herr ni-arly one hui-dred thoiia:ind square feel iii;n he seen. Aj'p'.ic itmn lo he made to Mr. iinltel(,al the i'l.-s.r.i iMai jto. -MIEAiUirDGF.MKNTofihePIMf.OSOi'fir. CAl- TRAKSACTIONS of the JiO Y A L .'^OCI L- 1 TV, froiii it, lortitution in l.it.) to (he Vear IS-'lK) i�vnsive ; \ with Notca, iiuiii'Tou* liiogr.ipUicnl hkeichesof ihe principal J I iHilrlliiilors, ard a Cnpioua index, liy Dr. Jiuilun, t)r. '-Shaw, and Hr. li. Pearson. London: Printed for C and 11. CnUis\in, .New Uri.Ige-slreet.  The piilili.'hiT!'lakif this nppnriunity of nnnomcing ! th;vt the lilsliirical and liiogrnphiral \'oliiinc, intrnrled ;i} a j Coinp.mioii lo this Work, aiiil promised in the Prospectus, i� in ronsideruble forw ardnesn, and will be published early next W int.r._____ FOR 'J HF IJSF OF SCHOOLS, &c. This dav were published, "^[.KMEXTS of KLOCUTlOiSf; conMsfing of Rules, Oh-ervalions, nnd L'crcises, niethndirally .-.r- OFFICK OF ORDN A.NCF, April i, k-u;/. HE Pn/ici/x/l UJ/icers oj itis Mnje-li/s Ord. uanct (tu /ure.'iy f;ivt Ac/ki, /An; I'lOiJUi.il. kill lie i-ir-ceivnl at Ihcir Ulli'Cj iii l'a!l-.\lnil, on ur/t.J'uie \Vidiie.^l,iv, lAe l9.'/i ilai/ uj Ajvril iinl.inl, Inun swli I'crsnus 111 mu0 b.- trill^ii^ ti> unihria!:-: Ilir.siipjil nj'n t.i.-t of Stores and Articles d'lnominatcn i't/rfi KM I'TI U.\ Al{ \ , ciio--ii(-ing (among oibers) of Ash MaM's, Tallow, Grease, Son^, Line for (pluming Sl.ot, I'itch, 'i ar, llaskets, and hirch LrooniS,/ur lAe ittvici: vf iJiia D jjartutcut Jor a i>t:nud Sf three tjturs. Sepiiiue offers fur mil/jinrt nf lAt supp/atdll lie rfrr/i^J aiiil cuiiritlcie ., nnil i'it!ic,ti> uj t:ie u-Uulr uj'i.'if .1-'licU-: iii'm be vUiitcl v.jjon apji'iiaiiuu id /At I'r.ndpal >,tuiekai>\ri UJ/iic, in l/ic Tovver, ultere further piirliin'iirs, lug IhT ti'iih the ieitiii �nu tuntiiliohi 'of l.'ir Ctitttinvi^ m'l'/ l-^ Lituun ; (iiid a,'.-u ut Ihe ,Vccie.'�.y'l Ojliv, in I'ail- '.i.ili njoreiiiiil, iliitl I'li'i Ac/KTcrH Ihe hunn uf 'J'cii iin:l lour u'Clw I:, tijirrc (tlrstd, " Pruporala lot Petty Kniot.i;ii;iry Articles bul nu I'rop'iitil tan be aJinitUil nfh r //m idi'o i^CJt dot/ uf Apiil, at i'jii.tte o'Ciu:h (if Au;m uf Ui- same thii/, iieiUicr n-iUang 'J'^ndir be nutired unlett the I'arlj making ii, ur i'.J brdrrof the Hoard, It. H. I'ltr.W. Ser'ged,.as an aMiatant to leacliers.and pjriiculariy c:tb'ulati-i lor Ihe iaiiprovement of vnuih in the rmdiiig ami sp. aking of the Jingli.sh liinguage. Tne exercises are ivell titled for pr.ic-lice ; Ihey contain examples of almost every species of coni-pusilion. carefully aelecieil from Ihe meat celebrated :nithen!cd up) nnd tr.ul fir SI.\'i;.t IirNDRll) TO.NS of LlVi.kl'ODL, or I OarM- Gr:iim-d t:H IMl IU S \ L'r.or.Sall of rn'ial fio diiesa; .md fori'I \ F lit .M)Ri;U TONS of CilllSlllRI. hM.l, of the lan;e-l grr.iii, or.'iall of equ-il giiO;1i:c - ; of w biih ilie IVi-sons � ho laak,- the leiulers are 10 pr.xluie sample.-; Iu Ac ilc-liv. red intu Miijtsly\ yicluuHiiii: .Siu.co "/ l)e|iifi(i(i, ynr haltbijihi liisl *y'Julv tte.Lt* tpt'l tht rrtunint er the 'JO.'h ii/'iseptiniher fj If.irii^. frei-. of i:!l cjwr^y nnd rhk lo hiiVajiilii; excv-|p| that ine CoiU];ici>it will lie .illow. rt ^. I Id. per I'on for Foiteiage of tne .""alt Ir on liif \\ li.nf 111 the ilores, and lu he paid Jurby U:!U p,ii,iil'.i, uilh Jn'.e-rcil. ninctij diigi after date. T^it Conditiutis uf tiir. ly.ntiac's mnti h-ii Ho. .>ml linlliaut jet i Ak�blic anil most Hiiin*'r of April, IBOS.aud l^ubc advertisejneiit, for the Hiiruose of re-""�mniiicn,i,,,, fntm the Committee^apivoinled at ^IKMeriii^ of the lilfe.-ibitanl> fur'o)*posing the �nu� hchire Piuliamem, for supplying the Town VP'"'P��> RUsUFORTH, .Esq. Boroughreeve, in the K^ji PhiWjit, F.a^ r.-ported from ihe Commillce j hcuugUl in t�v the lii.uie Pipe Company bud ^ airtuiu tuue ill the Uoose 4if C�iiil��"i�, aud that ' ' 'Vr"' ''STfifd upoAi'UchjierotuI rendii^, Tthtpyart of itie-T�wn wa.1 fuvouralile to (he tetllf'"" ''"^ Sfit�>r�^i�.eftlie lowo ��f Mauoiesteit, . |Bi wio Parliaueaf bv tiie Mone Pipe Cora-i.wuC the inbabltanw with Water, ^boold nox it^ �d that it he an i�iruriinD lo the Coiu-2^'^�>J�PntiuR),'That U *i�3?r*''\'!'W.��P�rd X�b.'bri>ugUl'inti'i Parlin- BlB^u^T^^ *^C">^�utuMheir ou^^ lliainptmi ami LitehtiW.t, on Tue.-aay, ihur-day, null Siiur- black evrr beheld, ailords peculiar iioui ishnieni lo the le.l-Iber, wjU mil soil ibe tjne.-t linrn, is perli-ciiy free from uiiy uuiileas'llit.-iUMrll, :uid will retain ilsMiiues lii anv rliniiite. Sold. NVaole>ale, Uv Day and iMnrtin. at liie Mjumfaciory, No. 97, High Hidborii, ft.lail.liv F. Hav, No. "J, lavi-iock-�Krm: W. JLiy, Sll, Snailow-sueet: Ait U. No. I. Flnch-l.inet Ihe priiicijial Ho.ilmakerb, Penunieis, and Oilmen in liK> i\lrlro|Milis, .-iiiii in every lowu lhio>ighoul^be Lailed K�t;edoni, tnyioiir l>oti!e,i, prici�-l,-. t^I.e.-ich. .IVlJtPOOL NK\rinGIlT'C0A(;ij; 1.. �1 _ taiT^ oulv four iiisidr, sets out from the (.OI.WLV I KOSS, Cbai �ig- Cn>-s. da>, and ! riday MoroinS, .nnd aix o'Cloeh; mtouch -N.*thampt..m Har-hur....iti., Lekestet, A.hby-de-�a-Zo..ei-, bun�ii-ttiM�i-1 i;eni. Citaxeter, the Poilerv, >iuidbach, Middlewich. Norlhwith, nnd Warrington, to Liverpool, Tvberc ilarriv^.to Uiuurrlhc '''Th^-'Crtich r.-i�W the RoyaV Liverpool, through Ni.r- nl>lU,'.witb aU luisable dH ]C4umia|bl�,l�h� 1^ JfeiwUaiBn� be printed rrfrraad US�4>NHhiurM.�iJ circniated nmungtt iT Jmiii U> ni 'Si^). The Holvhfftrt aint tiurtV Wuhit Mvl rvvry rveninf nt �^ven,aDdfri'mthcGeaenil PjijJ.iy> at The Holy bend 1'o.t C.�ch by Saloj. .jnid Capel C'ivi|, evivv niorninc nl nvie, excrbl boaday -^ijy UJLUMClii or lite Delivery of i^iiigiiage. S. Kleinentr of I'liglish Gram-iiiar. Also an Appeiidix, containing an accouu' of tne '^I'P' . - Hralhen G�da, ie.; a Table of Remarkjible Occuirenccs, and a List uf ceb'braled Writers. By the same Author. A \ new edition, revised and inipr ved, price if. bound. \ A peculiar recomuiendaliou lu lliis ' l)i. ,1 uv j.^. or un largiT paper, |K�. in tio;irds, .-i i hiid i.di � ripHKlLlAl) and Oin'."^SKY of IIO.MIR.- -L Trattliiled iijlo Lngli-h hliink verse, w ini coumu, alte-' raiioiu and nt?le�, yepared for tii.- press U\ the '1 ri-i.-lator.- i V, ILLIAM COWPf.R, Isq. �� I'riiiled for.I. Johns may be had vari.-n- 1 diiiun- "4 .Mr. CoHp.r's I'oenia. '1 1. in nuarto. wiih plai.s, 1 . l.a. in boards. ! i. Tbe.sune on large pajwr "j;. I^s. bd. Tbeae Fdiljons are intendrd to arc.nnp.inv the qiiisrio I'di- tions uf the Life and Leiterauf Air. Cuvl^;-r, publirhed by Air. IJ�>l.-y; J. In i'Wo Vidumrs di-my Svo. vrith deisijjns by Fuscli engraved by tte tirst master', "i.'i. �4; Tiie'saini; wiinoui plates, lS.s. : .5. Tffe same with platT-> on royal p.ipcr, 3us. b. 'Ihes.ir.ie inthoutplalfS, onrojal paiier, ^Ir.. 7. lilTwo VoJn.nes poiii^vo, with wo; d rut.from i}c>ign� of 'I'bu&Ort.',stsize) sirT. oiyp�i. ! LA.NO C,\l(in ING CO.M.i.il ^ { nnO lie Disro'iUD or, by-l'iuvATL (.'o.nrK.\ci', a _B. very VA Lb" A HI.I-. t U.VCI.IJN in ilu: aliovr llu-i-ness, from Kiddernirnslir ami Worci-i'T to l.i.ndoi!, with Ihe connexion of the whole of .South Wal--. .niil tiie ^l)rtll of I'.ngland, in a large and pr-liiable wax, w-heriin n�c r.iHer \\ nggons and ibn-e iiiiif-h.cii whrel duto .-ue li'iil, wi;h upwards of sixty siror.g, vaUialdc, health\ lli.isv.s, now in good cnidilion ; ;il�ii 1 nulcvs, and \ j.ii'liii'.if.-, replete with everv ci nVi'iiicne-. Stahlir^lo .irrniiniiuiia.e llie whole of the said liade, cenlrically .ituat, 1' 1.: tin i iiy of W TCesler, now >n lull Bu-im-ss. Rra-on.-iliu cri-ilil � iil be given, if required, for the payiiient of tii.- pv,rcii;isi- imin-y hv iiistalmenis, as shall be ngre: r.,yal qn^ir:.., >:. PAPl.R .MILL TO BF SOLI), be SOLD by Public Voltiiiiary ilOUl\ _ within the Royal Fxchangi- ColTee-bi.u-e, on Wednesday the lOthd.ty of Alay 1S"J9, al One o'rioi R .-. liirnmn, if not previously disposed uf by I'rivuie Uarj^.ua, .t Ll..\al, of thai exiei'jiiv'c I'A P i.R Al I i-L of llAl.l.liNU, upon ti.e Water of Leilli, �ix mill s frmii l-.(|i|ibur,-.r!, .is p.ia.inlv po--Se�SBd by the Balerno Faper Aliil Comp.my. ..it-inaliy c-n-sirui ud for wrWing six vatT., b'.t ha- Iw-m lor >oui.- torn- n--mictrd to four efgiiir* and f. iir v.iL-. .\t a .mall ev,-in. As mere is a ^reat cimto.-ind of biilh Kiv-r.nid Sprio/f Wale . anil nian\ olhrr loci a.lvnuc.i.fs. tli.se .'.Mis nia_\, at a sttKiil cxpence. be convrrt othet pnrpo.-e wiiete \'> air>r .\ia(.hiri, is required J and ibe present Al.it.hiiu-ry and L'trnsila iua\ b.: dispo ed of sep.araii |j. rille-IJeei.a;�nd Invcnioresrf the .\.'.irhincry, with the Articlj. ct � xpoa.-il, .-um wia i>,. r.-.vty t" M^eat fora l-rivale sale rfilh ai;> tviami ivh^ wovld pr. fer t'mt modi- of ilealiae. Th^ Prcin't�s tntiy be set u ajoij applviog lu .Mr. Grieve, at (he Jklltl. ;
RealCheck