Courier Newspaper Archives

- Page 1

Issue Date:
Pages Available: 4

About Courier

  • Publication Name: Courier
  • Location: London, Middlesex
  • Pages Available: 49,142
  • Years Available: 1804 - 1888
Learn More About This Publication

About NewspaperArchive.com

  • 2.17+ Billion Articles and Growing Everyday!
  • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
  • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
  • Powerful, Time Saving Search Features!
Find Your Ancestors Now

View Sample Pages : Courier, April 13, 1809

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.17+ Billion Other Articles

OCR Text

Courier (Newspaper) - April 13, 1809, London, Middlesex THURSDAY^ f?mrfi".if�. -na Uer iigeneral. tUmt hrt-K. .Ik ^be abrn,aiMitliei'ublic. lib HALL will L-mdon Taferii.--Mr. llORUElt, ntMt mprcUotW informs Ui� FrMrud�. MmL 13, 18C9. Price 6�. To the FROPIllKTOrtS of EAST INDIA STOCK. ^ beonM, 12�. i Single �itt, 6�. J to be had *�'?"':^'� S^rtSisaJ onlU Viol�teelloby Mr. - ___., . � J (Mnljrl .HI iiM iiutticriitli'tii AM>emtily Itoiiuu. No. 44, Hay- . doii~qu:ire, Miwtrtts, Hislii�t A^-iiMiibty thuinuiita will be u�i W �dw>d�y iirst Daiiriiis (aaiclit in the lumr tasUioiu-ble MUUiier, tmi Scbu��>� riyilarly mlcd. IQVl'i'.^N.iw opcu, iu the i'ANORAMA, UV*''*'. ^ r>li^AM',^e.*iiii*4rn.^lre:. a maipiifionit View iijf ; taiAXU C.AtllU. Tbii I'irture exhibits \1it cclebrnird i iNnuuiiiii, ibe ni'er Nile, and tu4oy otbcr iuiereittJaK Ub- \ je'ct$, (liiitttrd fiuui Mr. .Sa1('� l>ni�injp*, (akfii i>ut>es|iut ; fmiiiuti> Hiieu. - Atlp4iiiaiiie tu cucb i^iiutlitf Uue �biniiiK. Uuva t�n tijn)iii.k. , IlKMtY ASTON BAKKKa. frajwietor. BARKhlfS VAi\OUAMA� STllANU, near -Su�reJ-^lreel.-Jo bm mf |>r�cerdtnK lu ilie BalUt, "u �he fintvacaitcy that Bay pccuft ufiertbe Ueciioo on the l^ih 1 b^vc the boniiur to rem-un, uiih (be %tt^^\ Te>;)rct, L:idiL-�aud Gciilltmeii, yuurini�t �bcdllri>t srrvant, \MLLIAM WlUKAM. Londuo AtiUfiiHCP. April 10, 18j9. _ A T *0�-iie liin-llaDdW.-tiwnd .W��� ,,^.*�." Mo'�ai.-lohcertrt> five v�iert�,'�'Chorui>dueton i:r�ub. Hi m till fti. I* * niciB^"*'' * illbesi�i>ported by the Youiignenriemfn of �JJ/jSB^, and tlKi Feirf�ni�c�� belonging t" thb Amii'iit ^^!J^;:HaIf-Jl Guiiiraearlr, to be hitd uf Mrc ^'auihan, BiMd�trfrlt .Ut�ireel ; (Jlenieiili nnil ItofvlliiW^pCBI^tH'eiiA'xIitek, and the Coucjsrt ttf fiUih^wh�^vi ill beat the bead of the P^sre Officer*. fltMltitifl^Knicriainmeiit* C'lQtinuiitjc tA ex perienre K-AlltY I^AM)>� urrThe Waiia.>riiis ll^' |}4rtrq�no,.Slr.9i4�iKM(�Jiin.i CTawn, Mr. i.an. t( wd Utiuwbii'i'. Mh!* Furtrr. i^xtraordiuury llurj. |[(ki]il)y-Mr>�i>- i'itrkrr. Cmsiuan. Smith, Davtsi, and ftA�l(;tJUfc>'tuiv ; IqiiistiiauClnHru. Mr; {MM Vif CetrbiMrii Mr. Iticher u rnj;aKed for VI �kMAviUprrftifin (UAh tidie)-bi� elejsaiil Uooce* on jllMlloiir.-T'> ronHltdf with K GrUnd Sti>-clai-le Ktu. MK^ilMtbe UI.A( KCASfLl^; Atubar, Mr. A^trey, kr�4U��raHlr*.AiUe,,. tntth, Kltb. Uutlen ii.-KqueiJtrian Tuition by able Hhwtt' ' ,____ IWrrUttKS oil btfTANV, iSOO.-Mr. ll1^BUl�4tM i>t-iriu;�i>riii>)aiH'�i>il TiitfitMU.iV the l^d-Mtt&fln (liUb�i�r� uf ilie iiutaoie t>8rJrii� ^CkUraia Ueiu^r (a be 4etiv�rfal .,b Lcclufer t� Nature, is wyobiwii. riibtiillbe .-ijiiixr.! by Mr. Xbi.ni|>wii"� F�. l�|,ilMir>nii4�irttelilirrtv�f tMp�c()or the irtteciateiit *Vwummtdinih>':r^riltu. The C%�^r>e �ill c�m-JWrai Ikr AiiaiiNiiy uihI Fby�iu|iigy nf Veuetat�UM�, their it� *hii-harr n�.-d iiniic-Sj u ^'*r*"'^''' a* HHirb what way be pj|MMt*(|4JrXWmi�trj iuiruduced tu ia cu.ui.tcut with li-TifKror.axuq'UCoarM',three Guineas; f�f CoMr, iMu t^uhieas; a {HTpetiual 3 ickel, six "wy ^ made I* Mr. Thmiwon, at i^i"'' ''"""'-ft. ia the mominj; beloie teii J**'fo* o'tteek tiU �e�fii in the eveuiiij:. A n^i* V;""**"""X*� "f MurraV, Ktert-^�MMr.Ulluw,Crow�-Mmrt, Friuccb-�trec�, bupe;ire'!> l.liff, ibe Meslern ileish(i. uirh the Forliticjitiuiis. ltarnti'k!>. and i(>Kpit:il rueemty vrected there; tiie Caatle, ibe. Chalk CltOs ext>-i>diijg (� the dumb Kwrrbia I, the Aortli uiid .Situtb Fier-bviid:-,>(lie Sea extciid-j iiip; Iu the Ci)u|' i Calais, is distinctly �iH'ii in tlie illsl.-uice. 'J'heutiole eali-I yeite'l tiv n vahet* nl' (-hip-, imafs. hsii/M, &c. I . ^ April X. K�yit. i XT t��r� �f ^be t,l>NOON' CONM'AS Y . for the niiUiu-i fnciurewf FLOUk; AlhAl., &e. Will be hrldat the t:.�n-pfUtyS Urtice, No. MarK lunr, ou t'ridav the i8lh iiul. at liii i-r ilti.-iiii Itoliiiiton, I'.sq. Ueri-a-ed, and 'J'hmiiMMi IJiMiar, I.mj. quitiuij; i^ie ollice in tUc pre^eut year ky roiuiiMi. liy Urder of the tUaiWKers, ______JOHN NVtiltSI.KY, t Vi-k. t pilK CIHtltCii-The Ailvowson of and Trc-^ M. i>entntiiiii to a small Liyin^ iu llucks in be di�|i(h�d df. 'J he uniiu.'i) value will be doubled in ii few years. t)r a next Fri>i-iiiaiiiin in IJrils-Inifuiiiheiit .-igd 71.-^|>pl> between 11 and li; �r addre.-!i ((Mist p;|iili tu Mr. \Mbuiu >u. O'l AV'afdriilc-iit.ice,,(ireiii Carter lane, Oufturi t.. WAiNTs jlSiluutibuas (iARUKNlllli, auiar-ried iliun, free frmu tncutnbruuce, whu perfectly uiiiU-r^ititdx Uu tiu.-iiu';>i in idl il� branchesi; h ill have uit oU-jec(i�ii tu Imik nflcr a vnfall l-'a ih, it'required; � hoik; rha-rai-ler Uilllii-iir the siricie^it imiuiry.-rL^-lien (piut puril) alill^l^ted A. li. F�!il OUicc-clu&e, Newiugluu,. will be duly atti'niled to.__.__ rptTi'IlOPlllIi I'ORS of WKST ISDIA WIO. X i'KUTV iiud uiher:.-^Vi^lited by a v'ijiiK Alan of re;>pertikliie ruMiectioiiit. u .iluulinn in ilie FIuiHius l.me, U.ib lio obji'Cl'un io.-iuy Inland, hftvine MTved live ^e.�r^ iiillie ubtfve capaeitv. A iintsi vi->V'f*:Wt'il>' rvfctvuce can be given. Le|frr� udilrc'ucd, po>t-paiil, u> L. M. -Jb, (teorgt'-slicel, Fortm.in-iiqiiiire, wilt he )ierstin.iUy aitt-ndctl in. AVxiunsj SIsl� ubiiut ^6 yt'ari of ago, just coiiie frnnj 111' C"Uiitr\', u irlics en^iige liiniM-lf to any Ueu-tleinaiMua IJAll.l li-'.oriu liaveliie iHaii.ig'-meiit ola small Fiirni. and has ni� nbjeciiun of iiiakiii): liinueli u^i-fUl, aiul cat haveunexerediiiggood cluiRiclcr iVum the part of flie Ctmmrv heliiine tn>m Uni^mg |i> the fat mm: '2iA, Bnmi;h, �>jpu�Ui atleilded la. _ APAY.MA>TKU of a t"ir.st Battalion Rginx-iit of Infant > wi?h>-stite\caanse wilb a l'ayR>a->ler of ;i Lij^lil l)ra|;oun. or Dia^iiMMi tiuartl Hr;;inieni, (Ine laiier WiimIiI be preferred).-J'urticutarR lua.) lie lijid U\ uiiplica-timilo 0. II. Isu. 7u, Auiigifr-sirec�,,Uubliii,-If by litter pa|U yajil. ., .___________ All Olbier uj)t>ii Iljlf Pay, tjas be ogpurt nitty wilbuut rrpiiyiii^ tbr diif reace ofct. it's IBK tm 'Vi- BOEOUviH i�f FLYMOX^Tll. , CiiiWiall, FIvo>.'uth, April re-Mtfotdihisdav bv the W�r-bipfot the Mayor, to take lacti^iHM ilie* uJH aow Hondiuc b�-fi�re Farliaroent, hUiAisSH Police at insdwutb-D.Krk; the snnir ai;-�i��Wt,iiniteriany, tiw e&a�tere4 Riftht. and Fit-*tlirMavornadt;oimiioaaH��#il�e Mtid Borough, t%i*ili aiid Ftitikgrt of the Men hauls, buip-m^*>^ ruhidiitaua uf the taiair Tu� n and lloMoeh. |^A.H LA.NGMKAl), Major, iif the Chiar. �^H,That the Dotk Police Bill appenni ti� bea ft�i aaryvioiaihiiii.f UiecNarirred i^ij!:bu, Jurl>die-, I Ktanchioe* of ihe Mstor. MnfiMralei, Ttnd Coitt-Plrfike Uorough of Fr%�atb, ttiid of tbe lejjal Fri-J|,�the Merchwiis, SbiiMiwiwi,- aqil hibabitaiats That the laid BiUi'ka� a trmtraev 1� ereaiea wiinliotoee in the said tlurnugb, ithich niaj be used �"Wtbe free cnoice Jfit* tteprescnUitives in FarUa- jf4..Th�ihpMeroV�oftWs r.or*��h be iiMnj^ted tttttbcrprograburiQe&ftid BilliB ttolloax 4. That the Mrmbois for ibe Coanlv of Denoa nlalwi lu a-Mst ioonpasing ttie stiid Itill. 'W. That a Fetiiiim tie prvM-lHed Hi tht Ciimift->n� 'l'MWw,a�ainrt the sai* Bill, praying that i� i Ihat the FetiiioiTi miw prrtenled �n4 read ti> !� he ii�rii�ed; tind that aiiejncriwninil �t the �d�rie.un(he table at tfceiiandhall. amil three *>troH afternoon, ftwtbe (inalaro of M.-rchanu. Vi^} �"l'ahtfc�nL'; aadtlhitthe Comm�mSeal�f M4 t: mani-Khflw^'*" (upportwfArlitte i�tete>(>f Sandnirh. iu ilie tNHiiity uf Kent, bi'M in the tiuiMh.ill in the said Tuuu' aiid . I'm. *� Fiidttj, the ith dav of April, ISJU. i . JO.iUN ll.\lil{ltiti.V, Kmj. ^.i.i>.ir, iutheClmir. Hfaolrrdufiaaimuusly, mithe Muliim uf Mr. John I'oule, seciHidfdbv Mr. Rubt. curliiij:. Thai iheThaDii��rthi�Meei-, lii;rbe preheated to (J. I^. U .iriile. hsq. Me mtieruf Fitrlianunt i for Oakhamptun, for having tiruiighi forward in the llnuour-1 able llinduiii�niil(iii;;pecivvenuiei-in ckiatitiliiii.:; the i ha'gv*, and' . fnrhiisttimuiMt^eaile.-ivuur.o l'� thrc!* the further pru this ocafy Meetiii;; of the .\oblriuen and (ientlem -n educrtti-d at ! this School, will he held ai the Thatch.-U Uohjc Tavern, ist. Jaiues'i-siret'l, uu .S;iiiirda\ th>- S'JU iii>i. SlluW .-\ltl)S. il.in. Jamus MAcDoNAi.n. II. W, W. UVNM., li-q. .lli:.\HV Utviuso.v, Ls�i. DiniiM pnci>clv at Nix o'llnrk. Thiise GentleKiiMi uUk inieiid to hmiour the .Stetvnrd|iHny, are particularly reqnesied to MKnify the iiume, at the OlUee m the Thuidied iiu.>se Xateru, uii or before lliursday, the A)ih iiiit. _ sr. HAKTH(n,piial, will be at the LOmhIn Cui Ki;i:-Hot;�K, Ludgatc hill, on Titi'itsuAY, the'iiih April, Iftvjy. Sii:, WARDS. ; gciiKl cliaracler iroiu iiie p;iri oi me i ; he ii agood jnil^e of anv MorU be-;bii*ine5S. Direct (pfi"ill be duly HALb* PAV. Jibe'opporloii^ ch:ili(>iig to uavalr>, a sinjlle bal It-iter pusi-paid, (noueel-e will he received), lu A. 11, 7, Buckiiisham-xlrert. Adelpbi._____ linrl of TvncoN.MKi.. l.or(lJotiN FirsitoY. iluu. Full.. Iliit'vr:ait:. JL ileiih Dr. Powell, Dr. While, l>r. Hue. W illiiiin l.nn?, I'.^q. John Wuud, l^iq. William biwrence, I>q. Sumui't Couper, l-,.-q. Johu BrickiK-ll, l.rq. JiihnSuttun, Liq. R. A. C.n.llKRT, Secretary. DLNNKR hi KIVK pieci.cly. Tickets 15s. wich. to be he had al the Bar of l.'i- Ta^vern, and uf .\lr. Wheeler, nt the Hospital. (iciillenien are particularly requested to apply fur I'irkcts on or befute the '.'nth. U1 K;\iIS(illATnVATKR WOIlKi! fTTMIV' Committee appointed to oppinse Ibe j| iCbtabtishmeiit of Waii-r W urks, have t.ie sali^^:lrtull of iiirormingthe I'niilic, I hat .Mr. Diuld'b Fl.-iii ua-t rej.cii d by the Coniiniiii'e uf the IIoii.n- of hiipMl tlial llii> i'* uIm' u mi he an ailinniiiiiuii in .-ill Fiiijeclms and'.�\uvi'ninivi�, never to tiUirmle aw-s sisinuioy Scheme upon a Uuily of I'eople contrary lu tocir ai/|>iob.i-tiuQ ;uid eoii-ent, JA.XI-.S AI.SfON. High Bailiff ami Clialfinau. Uinuingha.n, .March t'U, Js'.l"J." To the FROl'Rll.TOUS of tiie (;L01iE~rN'SUUANCl; CO-Ml'AN V. .incutioiuti I'rnpriitors of (Jiu re CuinpiiiU). !) g leave in sulicit vour Vole aiitl Inli.iiM t-i lieeh-cted l^ireclors tin-^01U vIhs ni April iieM, ainUo arsure >"u, lli:il, in the evetil uf iiurHirinj; Ike objecl!* tatit..........?.( jMtoniiei. Afur wliich the J^st ttitl be recalled the first and third VI cduevday iii e\4t^ . toflth, llial all periois inny then mid there alteii'd lo recetye w fi.it iii.iy become p^j-able to thein, and not ouly brjpj �ith them the Aflidavit* required, tonch-iug their uot bavii^ofljoyed tJic benefit of any public'croplov meat, eiiUetat4i(iBcew thunid nut be aWe to attend (benisetveii,'but employ Attumies far t|l3t purpose, that the s�id AUoraieido produce the JtiK Ccrtt^iutiib'aaii Alfidavitifromihcpej^wiisthpyareei^wtjdftt'.-' ';' When OUfcers arc abroad uh fea*^;-tm!{^;iEgith(s axetis-prodtice trttcMied applies uf iTudt Ittve'befdi'e ttn^lXdU* i^y . _ jS*myWS^3rttiow'^i^^^ /or the payment of " Dilicets biTini^ii^ lo llii .vjaji-sty's Aavy," it is ctKietrd bj the 'iOth clause uf the said Act,'*' Thai if any Cominis-'* sumrti ur Warrant .Saval Ollirer whosJwII be enLided to n'ceive Half l'a>, and shall be desirous to ri-C-ive and he *' jKiiJ Uie same at or near to the place of hi�ri-siUfiu-c, he " may apply to the Treasurer ut JSs .Majesty's N:'.v> ij " LiHiil�'u to have such llaU�-|iay paid at or ne.ir e Gr.iiu.d Lit I.SII I It t SALT,i.rSnlt of equal co-'dt e�s; and furFI V K IIU.MJRKIJ TONS uf CilKSlIlllh UA V SALT, of largest );niiu, or h,-t I of equal gooouers; of which the rer> tuuf u lu> make Ilie I'eiidrrs arc (u produce ;kampli:9; itt I't. tiv-liit-leil iutu IIU Miije^ly's yicluuUiiig Slurtt ut Llcpliurd, one /lul/bythi: 3Ul i-J'Juiy Tier.', (Oiit the remuiitne,- it i,ie IMlh ii/".*Si-(ileiiihiT fii l-Kiiig, j'ler uf all c/ufTf;.: iiuU rf'k (a hitMdjcuyi exrrpi lual wie ( ontiactor will hi- alloMiil 'Js.-1 111. per lo.f.ir i'orl>Ti;gi.-of the Sail fr-m the U hiirf to the Mores, iiiul in ie putn jui' tit/ Hilli }injuliit, with luU' rt>l, fuacli) iijtef ilae. The CuHilHi>iu> �i inn On/iac'ji tniiii he icrn al Ihr latere, tiiru't 0//�ct, at Ihii O^iir, i�- % apfjl/'iig tv Ihe Cvlltdur oflhe Sft Jhili.i ut l.ivi-r|iiioi amlit, .tiiiidlcw ich. A� cci'i.rit teiV Ue kitil tu niiy 7'jn ti in tchLh the price %huU iiul iit: ui�ti'tril iti ivonts ull;;l�^d:lV, (Ac ly/A tUiij oj Aj'iril iiuLmU, /roiii tuch I'crM.us �. ..Miy br. Killiini lo vniictltiKi the supj/l of a List of S'lu'cj .iiid i r-ticies ' town, about :}0 miles from l.i>iiiton,lutH-treated OS one ol tbefainllt. For panieulars apply to Sparing and Marsdeu, Uruggisis, IftJ, Huruugh^_ ALADV between ttii?iy and forty years of age, of a cheerful disposition, und of the established church, is desirous of riigagiag herself os (�OV'I'.RNt.i>2� inasmall family; tiad as she vyshes to pursue a regid.irs\s(eiu of edu- ! canon, she would prefer a very yimng Fupii. Any lady i ' I havingau only daii^hier to wbomshc is nuxiuiij togiveu solid | -M. rather timu a tirilliaut cducatiun. whose mind she wnidd ' form iir uiie\re|itionable prinri|il(s. and raltomil ucqtiire* iiieius, riithcr tliau mere acc-Uirect to Itte care of &lr. \\ in* chrsier. Stiiiiom-r, Str.ind. JVedirick Lileu, Theophiiu.-^ AleHi'f. Miles i'. AiitlreMs, tVilliani Moxani, ijhatirs Corken-II, I'homas t'oli-s. " Harvey C.'Combe, William Devnyues, Joseph Uoriu, Richard t.'. tlUn, 1-^dwanl (ioliijiiiiil, Isaac L'. fiidd-ni'd. Globe Insumnce riiiUots, a* u-�al, b'j I'ruvitr, Matchain iiu.l Lo. liis di" Far a>......................i-f. T*?....... ....... q Modern-bcilt genteel Residence, with a few Acres of Land ; ! ha imny euuvenieures, in a pleosait part of the county of Salop, ; ga cwostrliiig of drawing-roimi, diiiing.rnuin, study, &c. on the l ^ ground-flrvir, and fourbestbed-rooiusubnve, with very eon- ' teairnt oUice.-, &c. Apply, past paid, tu A. B. C. ShiSiiat, Slifn|ishire, NO'ilCK U htnby Given, 'IViat the Parfn.r. skij^ lalelv carried oa b.'tweeo us. Ibe undersigned, of CaiiDon-sire.''f, 'tn the City nf l.tmd^iu, U iue nn  Spirit Merchants, under the firm of JOHN LKW IS W HUK, COFF, aiui-Ctwip^tny. wa>, by iiiuiual cotiMriil, dissolved outhp^ihday ot March last, and that tlie siiijl liHsiiier$ will in future be carried on bv the said. JOHN LhlW IS WIIITK, uud his Brother H ILLtAM W'lllTK uuly, and all llei>i> owiiif to Olid front the said Copartnership will lie received ami pjud by the >aid Jobd l.ewts H bite.-.Vs wit> uetf our hands, 4th day of April. IKOil. _ *^ JOHN LKWIS TTlllTli. JOHN Ct>FF. MILLIA.1f WHITE.__ until tis- CUURXS.-An iraporUiif discoTt-ry for Far. wen.-J. WHO06, of Ormskirk. Lancashire mends to their attrntiun bis patent Machine f.ir . lab..�r iii Iburaii* t it is wotked by a lever, wnh weigl.t Ottlside Ditio,...................lU,. Gd. Be careful ti> obsisve the Coach U/liee is at the hotloiH of Ihe Bell S;ivage-\nrd. throush ilie-erund eaie wa\, ami has no roiinecliou wflh the one ul the l kindsof llosjerv, (il-ives. Flannels, Druuer.-., Uidi-'s' ii�i-sible l>ressi>all in one, \e. Shopkeepei>, and thoi- litaek ^SIk, bs. tid. lu Ihe heai it^anties, equally cheap ; stout lot lull Stockings, jit !>. a pair; very line, 'i-. (id. ; sup.Tfine, Ss. (id.; I>rui%n CnltsH, fur bonis, l.s. ud.; tine Ribbed (.'nl-loii, S�. a� iiunienHis lotneiilioii, la No. 5'.', Chiap-ide.-Nu ahate-iicnt from price first atki-d. HARVKy'sSAlUn-:^ for l''i->h, Game, vVc- F. tAZKNHY respeclldlly Informs flie .N�t�ilit> and f{entr\ Ihe above aamired Article is prepared only at hi-r � Warehouse. N:so;i, l.iv.r-joiol; t;rtly. iUancJn- hire, T�n>�n- ; ter;Tevfj, t^igblou; Comers, Suiiiiiauip�..ii; lClli�l ami for red ciiig i Leeilbain, Bath ; Jellerys, .Salisbury ; Lister, SwaJis. a, &.c. � i.w ....i.i.t  �n.l to nrwetil suuriuu. imitaliuits.each li ttllc has .Vr. liar- V . ,. .fc... And to pr --.--i^^-- eonsideitsWe miaber now ready. the money price is | |^OiMiV.-M*MW �/. i-ii. bil. PATKNT RICHT TO BF. SOLP. Jarnr* .Woods of Ormskirk, having been eanicsti I.UCA.S md Ct�. b-g.eave infomith.iiet�otiu Dittuilimiit fu litres oettrt, Sry.ira e off, n for aim part of the supply Kilt b' recfic^l "".I tuniii/c. c .. ii.tii t'til'cni' oi liic wIiu/a- ui'li.ti .1. r.cUi nuxj be vieiceii upon uiiy itiilion at lit; Pr-'uifial Stoi, kctvir's OJ^iC, in the luKer, ftAc-c funlier fi.ti iini'nrs, lo:^'i,;. ,� uitU the lei i)is Hul luitilnt'.Hi of tht Cyiil. ai.-t, li.iy /.� Anuicn; aiid alio at the Scitelmij's (fjlf,;. in I'.-iM-i. u/Wesiiid, (((1^ i-nti ItiKrin Iht, hours ul' I'lu iiitd I'our u'Ciui k. KJtere nitu thu t'l'upo^ubt muxt he dtrliut:r^elx -^etilctl r///, tititl tjuiuneil, " l'r.�p�-a\s fill Felly l.�)|itioairy .Articles," IjiiI no I'liiyoiot ran lie aihtitled iiflir i,ic atuu S'Jlh i'iuq uf April, al iWUvi o'Ciuyli tit Aoi.a uf llir suiae iluy, htitUet-Kill ami 'J'tivlir lit tititiied ttii'e^s l.'ie I'arlt, making ii, an ^l^enl on his he/inll', thnllnllni-l, liy Ord.t-of the Hoard, ________I!. H. tHI.W. .Serr^tarv. TRA.\.SFO�T-OFiTCI';, Feb.SJ, 'i^^ T'WyWV.'CuiniHiiisionersJur wmlitcliriff Uts Miijes- JL Ift TrtlUiiiorl Seimec,for takin,; C4ire vj Sicli u,,d H ounti, it Sennv.u, and for the Care, an./ Cuilody nf'J'rift:ntt i of Wnr, d.t lieriAt/ i(iv,: Sotice, UiKiUiei/ Kill readj at ihii Ol'iie, on W e.uiesd.iy/,Ve .JJ�''',May, io 'J. t^o reccue %tai,d 'ttnikm, 011.1 ireitl tuith mrh i'cr.^oot �� ,�) �f Trcali}, Hue .v- p. Hence of half a eeiiiurv lias iirovi-il tins M.di^ne lo In'the iHu.t iu-n'ceiif and ilVclosl nlli-niliv. .i� it wrr i panties, .uiit s"eclcrophii!a, Uprosv, Srurvx, Sii.ronin- i.riij;!;.,.'}, an) any of Ih'se iiieUiicholv Disras. s ^iri'Ire I T'lili 'iiiiiiirtt , of the Wood and jui i-s ; thore u lio s�/Iir ir.no i.'ic cJi.-�'p , r . 09 and iniliscreliujis oi* Ih^ir \(ful!i. i*r %i'mm,-i.uji..1i(uf 1 -r-s .*.;-c lirokeii donii and di hilil.iU-J by nieri-ni'al, aiili.:i>-n .ni, >r ar^eiue medicines, slo-iihi^ inlfie >iini.a; uomit i'> i;r-t:iar ci'uise of ilje VV^' tilile Synip. 'I li.-fiiri I of ini^ Ai �I'li^a.', jiruicp illy ou me iu^eusilile ivr>|>;rii�ioo, )s...onirf'oi siihrtitili'li>r nnr 111 > . .-uid reoonri thhn(is;;:Me rtinit uilhout; ^ant by Mr. .liiisou's A;;ents lu cieiv rniijid.r ihle Town iu the C'l'it-d Kiiiglom- CLRK OF STON!'. ANIJ i.l'wvi.L. M(i. I'i'.illlV', Surjji'on, .'n.u'liatnptoi .-/reif, 15l�niii>i�ur> StjUafe, I'roprielor of AI>Ai\iS"s SUi-\ Iv.N'l", ij in:ld vi t rilicacious l.'orc ofSrt>\K itini CllA-\ 1,1. i .'ilie ili.AH 1)1.11 or K ll).MiVS,;tcnu:itntsthe Fuh-lie.'liuu ht- h.is Col so;ue je:,r3 devoted his s\hole prot->aioii.( aliei.ii.Hi ! tue ;:boM- ili-ea.^r!'. Jle may be con^ulti^t at h s oHnhou>eon W ediiesdnvs alnl Fndavs.'irhere he rii.pees j the Solvent in hoiile.- of 4s. (id. i i*, aiiil II, 'is. Stanip* inrlud-eO.twoof �hicli I.i.-lsiarcely ever fail to corn ct me cal-s,�iine of (lerfei t lecovery e*cn �f-ifc iIm- oiii-raiom had been re-ulveil on.- \!ay be ba-^ at .,..r..A^', Uu.'l^^cUv.-r, >.o. ij. Fulcruoslce .-aw, price id. ^. ;
RealCheck