Order a high-quality 18"x24" poster print of this page. Add to Cart

Cleveland Svet World Newspaper Archives Oct 6 1922, Page 12

Low-resolution version. To view a high quality image

Start Free Trial
Cleveland Svet World (Newspaper) - October 06, 1922, Cleveland, OhioMumm my a y _ v. I " 1 i �. I. � � � � � � � ? " � a r r i sir i i f a a sw3mt 6. " s � � t Lesny pop try v Okolo Cleveland. Of Staedy v Malm Zbyl Kun Jindy to Hutnich less Napo Jez Ernim zip Adna of Cleveland Zug a pop or As 17 Aero vrho Lesa a 37. Zaste sky or Why Lake Shore a s be Prev a Mezi Tratz a Jezer Nam Behem. Maj Telem Jehu jest w. F. Grosse 4750 Lorain ave. V mrs tech Onich jest to a Znak no poet take Letna residence c. S. Grasselli to. Yasem key vane Vetr Smy Rem of Jenera k be him jest v celum Okolo Oprava Nemo nou. A Posledni Noci Vado Rovally Pla Menam Mocny one Chy a Silny Dubyna Nich sire list a slab a vat be Lyly Seneh duty Ohey Given jest Hlavna by Schlum pod Rostem. Pop or Zupoz Orovan Byl be St Edu k desk to Hodinh veer a Post in dle Nyk Tertch Dom Nynek Ohns Skem a term is v Lese Zan Tili hopi v mrs tech tech is . A Dopol Edne Zach Sceno by to Jim Rompou Tanum i elem de set Akra. Loraine to Hasitine Mali a dosed v Boji prot o uni a Lnch Vesle Dkl be l Ikon v blk Kosti Neny Vody a k Hla Din Jenera Spade a Skald 50 Stop vysoky Tak be Hadice must Buti Mastavo Vony do be obey Kluch Dylek. Terve Poz Duj i a ves Nickich Sborz be to Dazilo Zyk opt pop or Jaksis Loka Lilovati. Dle Hasiy a Ohey Ustane Jarmile i Solovan a St Plame by Bude str Vena. pod Vodnich . V aft be no Pollika Kate a a is Nectali Plait Statem z a 4uzbv Nikody be Konanz Dotlo Konez no Vera k Vyde no Katy Kay a Nadia Provin Ilce v sever Nam Ohio. Eden z Nich jest Clevelan an a my Syoji a ado any v Dolen Nam my St Jesse Velky Obly Bedosti vie to o Bevva Telstra. To mud Bylo stat no Komiss Placebo Row no of $40,000 do $65.00# a Domni la Doln Iutva to v Tover Nych k Ryz Nam Era Zim a Rich Semolo Liti a Straty Telesa. Katy Kate Pode psal h. K. Cochrane Post Ovna inspector Ivye a Bly Typo by deny Fede Rel Nam Komi Salem o. J. Zinne Rem. Jest pro to Jen Zap Tek a term Bude pro Mph Netus end to . Zaloba Bei Velice Obs Hll neb Jde o Znak no sumy o a term Byl Vlas Tny o Vizen stat. la Kari Dali is Zappa Titi Anil by vibe a Paciente Vidoli in pm i of . do veer Nych Skol. Fed Zahl Jenum nov who by he veer Nych Skol de Sevy us use Netjen Anglia Komu Jazy Kun. Ale i Oban skim Naukam o tis Kli isme Ochotny Seonam de to Ady ony Budoiu Lavede by. Mezi Jinx i Byla Hll Lena Jako Jedna us Ebne mrs nost to a Poborka vet Ejna uni Horny a Broadway a Vuch. 55. Us. Jak isme Byli Prev a Pozor nuni Byl Tento plan a sice Tak ovum be Nev Yho Vulje Svoboda myst Namu. Zap san act to Bylo Dove Deno do Bukovy y. W. C. A., de Bylo sice Polo it no a Uva Tyno ale �3e3ei0nco3 Olympia p to Day sat. And sat mat. Pollach Navich 49. Us. U Brodway. As o pal Bylo oko la Vuch. 49. Ul., Dolloff re. A Pershing ave., a Emylo Poleki no Neov Klou illumine cd. V u lice e. 4� the place Hozela to tip Kilna Jedi Nam Pla Menem a Emylo cell Okolo Domko. Phi Volant Hasipi a Pinili Voak be Chville non Emu diva la Konec. Stavens v no my pop or Vysel Bolo Ohnam up Leno a to Ziv Lnda a Nam no Povi. Zeny Lyly i Dorky soused a. In pol Cista St evil Popo Dezz Elm Muzi. Servant Waterson Phi no try no v Okolo Vav a. 70. Us. A tto Tifuh ave. T o i Stem my i. Jena a Snail a Loupatis be do Jed Noho Dom. St evil. Neva. Zda bal a new Nebo Semu non i to need Noli Cisty Tvr Tho pre a Inktum Mize i. Trouble dear folks we All have our Little troubles but May be you can forget some of yours when you Sec my trouble at the Olympia theatre. Yours for fun Jackie Coogan remember our regular saturday matinees Raj stall to Morrow. 2 30 continuous a a adults 20c children 10c. " will b v och Odd Karel Lipan 5746 Broadway prot Cable. Okra Suje Dale. To Isice pm re Bylo Jim prod no a to Isice pm re of uni must be to Buti prod no. Prev a of Namuj by Rabi Tell of uni Dale a . De is vim Nasky to pm ale Ito St Zappa Titi be Levanou a Tran Livous of Buve pro Celo Rodin a Svojse Zno my. Obj Vnuk Karel Lipan 5746 Broadway prot Cable us Pravy Domovs Levno of uni. Nikoli Docela Bez a Isth a Itaf no . A Domazy de Bude Vlas Tny Bylo of Nameno be k Tomu a Welu Sand Bude Nyk term Kostel v Okolo Broadway. Vat Tina act a jest Tom so Lamina Corse Nej Lupe Jevy oko Nosti be Kun v of Brodu Kolyna Warren ave. Be Dalo Zap sati Jen 30 Navy it Ovate la veer no Skoly a log so who Roku Vyka Sovala Tato to Ida pres 80 . De Nasik Sovala by be Sadru a end Hod no Zak Rositi u Skol no Rady Aby Postar no Bylo o mrs nost Jet by by la Hod a Emu a Tak of Stranna Zvada Jet by a Isth Nebula k Proe Pochu Vici. Duma vol Obi be vim co Timu i a to men ski Vida. Jejo Kraj kovy Prudlo Neny Ani Polovino Tak Draht Jako Moje. Komisar pates Koufi do robot Arny. Smutny a Koncil Kari re Jako most ski Ourada Komisar pro a Mezeng Zbytek Nuho do my w. D. Filkins 2114 Vuch. 113. Us. Pred Themi Diny Byl ses Azen did Telem Beppe Nosti Martincek Plede a Vyma any Zatlen pro oils tvs a does by de Sand Jim Ouza Sovati be Warrensville ski robot Rny a sice cell my Sec. P02ar v Hollenden hotel. A Star who a Peru be Sale pm Hollenden hotel postal does was no z Rena Ohey a term Pon Skud pop Anil Hosty a Plamen idol any Lyly Jet to pred Hasiy a. To Skozen Byl Jen Pon Skud hotel no Telefoni Phi Skoda Voak Zohy Byla Nap Ravena. Post Elen Zahry. 19-�et� Edward Zas Lezsky 3417 Broadway Pohr Val is Vera of Poledner no de u Ca Nal re. A Independence Revol Verkem z Ter who Vyula Rena Jet a Ashla mad aka do Nosy. Jest la men v Nemo Nici so. Ale Rise. No Hodny Post Elen v Divale Pohyba Livich . V gaiety Divale a Vacti. 9. Us. Bral be Obj Klou thou k so Emu a Edalu 23-Let� Edmund Jones v y. M. C. A., a Dye to Rednou Vyula Rena a Mladek be Skacel k Zemi. Al Cpl Totis dle Jehu Vlas Tny Vyp ova Dina no Kim Trace no Revol ver a term Pustil a up Sobil Murnu v Kot Nuku. Byl do Praven do Huron re. A Emoni be. De shed no Jen Lehr who Rizu. V patek. 6. It Luna 1922. Zub ave Klub Pray Skoch Pepek a v Soboku one 7. A Jna v Soko Lovna a Wendell ave. Stu Png Osoba 50. Zap Tek v 7 Hodin veer. Klu Bovny Hudba. K Hojny us Tiv Siva Zub Avn Vebor h a v e l s k o u pos vice n Skou Zub ave Offida. Sokolsky Hudba v Soboul one 14. A Jna v Soko Lovna a Wendell ave. Stu Png 40c Osoba. Zap Tek v 7 30 Hod. Veer. Job avens a Ober Stvens Chrysti Posada Telsto Jia a Jack. A v v v v t t t t a t t t t t t t t t t t t t t t t t t r t j t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t ? ? t t t t t t t t t t t t t 7 t t t a de be Dobro lid Schuz a. Kay do mud Lena i do to Toto Posady Sou or de no a Voni be Denny cd Cvik end Broad Way ski Ned Lnu Skoly a Rohu Broadway a Magnet ave., v Nedoli Dopol Edne 8. A Jna or a it v 9 30 Hodin. program Vas Budie Zaj Amati a Jim Ste Mlady Nebo Star a. Concert Jed Noho z orchestra v my St pod p. Josefa a. Supa. Kra Tkv pro Slovy pred Esou o. M. Stafford p. J. Wlach Rev. Earl Slutz Tai aut Trucky be pos Taraji o Dover end Vas i Vavich pm Tel. By Redou z tic to most 1. Broadway a Vuch. 37. Us. 2. Of Mostu Praha. 3. Jewet a 43. Us. 4. Broadway a Morton us. Burtena a Danych mrs tech Bud pres no v 9 to Din neb 9 20, Anebo take a astarte truck Zajo Zdy Mezi Tomito misty. Vepr Akovali Jame cell program a term pot rvs Hodinh a pal a by de Velma Zajm Avem. By i Vii Budoiu prove Denim i St pot Beni. \ jest to vase Ned Lnu Kola Proto i u2ivejte. Niebyl i Ste Nikody v Ned Lnu Skole neb Kostelec Pak Vas veme k Emu site be pm ipod Iti k car Xvi ale key byte is Tak pm Al Pak be vim do . Priv Este s Sebou Celo Rodin a to a pm Tele Butte Voak a my St v was Aby be vim Dostale Sedalla. 1m3 a v t i Fife

Search all Cleveland, Ohio newspaper archives

All newspaper archives for October 6, 1922

Browse
Order a high-quality 18"x24" poster print of the page above.