Page 1 of 24 Nov 1920 Issue of Cleveland Svet World in Cleveland, Ohio

See the full image with a free trial.

Start for Free

Read an issue on 24 Nov 1920 in Cleveland, Ohio and find what was happening, who was there, and other important and exciting news from the times. You can also check out other issues in The Cleveland Svet World.

Browse Cleveland Svet World

How to Find What You Are Looking for on This Page

We use Optical Character Recognition (OCR) technology to make the text on a newspaper image searchable. Below is the OCR data for 24 Nov 1920 Cleveland Svet World in Cleveland, Ohio. Because of the nature of the OCR technology, sometimes the language can appear to be nonsensical. The best way to see what’s on the page is to view the newspaper page.

Cleveland Svet World (Newspaper) - November 24, 1920, Cleveland, OhioTo it i m w a to if a up " -75 it i Ichiji f a i Al ski Ash "t1 r need Visla be ski Dennik v Cleveland. My. A err to i it,._. _ in i Zutra to mourn a cd toe world Independent Bohemian daily newspaper us Zmina Tep Loty. Published and distributed under permit no. 318 authorized by the act oct. 1�1t, file at the p. Of Cleveland. O., by Ottar t i the fru ident a. S. Burleson Post. Cen. Rock la vol Cleveland o., be St Edu wednesday 1.1st. Nov. 1920. Lsi.no opt West Zabitch v Kupina do Niko Risku. V Vijh Lodolce Clifton v Anglia so a a. V Bojsko svy re Dublin Velez Nam Kruhm a Vic uni Sinnie Iniste Sou Zatz Kuni. Sny Mona lord Zah Jila Deba to pee doze. Dublin 23. List. A lady Patr no Sou Rozhon duty a Ziti do azby Kay Dtho Republic Una a no my jest be 4 4 neb Pov do w \r4 most a Vraz Dych spa Chanoch v Ned i ? # Vojensky Kordon svy re Duzyj Blin a Poz Volna Pra Cuje Smy Rem Kun St Edu Mysta Jako be i Stalo a Vapour a v a 1916. Panje be Mno a. Z Vod cd v province Inch a Dye Pyda Stala Jim Corkou pod Noha Ina Uch Lili be do Dublina. Poet Zatz end a dosed pro a a Fred Enoch must Buti Romny Jsu Voak Vleda so Liti a a a Felice. A lady v Dublin Kim Ign. A Zim Kun Voak be Vii end Sou Tak prep Lnona be Ylo flu no Zuni Kovat k 1 a pop Kajy a spot. Staty. I a Suez do v be Neva Roz Hodun to new Init prozac pm z�4j a Cal a Man v pm luvs so att Nero do. Geneva 23. List. Svatz Nero do Nerod nine a Man v pm luvs poked Lebude Obe a Nomen s no Rhy Vlady spot. St to. Jevto a Sluva jest v Platno Sti Pouzer Kra thou Dob Veech by Nav Rhovana a Many Budoiu St Lam vib Orem a Typo maj Nich Uva Sovati a Lodati svy Mezi v Praze a cell Republic Kud. Zlotin Nosti pan j. R. Bzdej a a Konsul Esko Slovensky rep Blisky Tele Monoval Nam Vera Poledner Tele Gram a term Prev a Druel Esko Slovensky to Skovy Kance la be be washing ref no v Praze a cell Tepu Blice a v Nyk Tertch americ Koch my Stech i Nina Sou Opatz end. Chicago 23. List. Nov no Tel Nyk c. F. Fitzmorris pro veil Dak Lanou reorganise i policies be a vim a silk Polo it Mez Zloy inn Vlna Jet nude a Zorn kid Nam Eck Stu cd Vitila vie Chan americk Vel dents tvo tvs be ump m Rudi Acejo be to so Cha z no How by i Voloni St Skou. V i v. A & he a Elk Samotny a be Bylo to be a Laditi be Jaruch my Steno Stech pro dete Tivy Zim Kun de by. Jeter Clancy a Eva Jinx Uva Byli Zabitis Vera. ,23. List. Does Zahl Jena Byla be Sny Movnu lord debate pred to be pro Insko Jesse by name Novala Mno hem i Vosti new live Sny Movnu Pola neck. Skoro Vic uni ale nov Byli pm a Toni a Gallerie Poepl Nuny to Sty Mezi Nimit Bylo Nikolik ministry a Dye lord Birken head Zapo Al be Ste Nam Predl desk Tileto Umil Kyno. Matin Hrozny can. Viz dle Dublin evening mail h s Jan Nemm Clune Byli Zatle Fca � Kun Konci Todne a a Reni v 1 to Jejo Ustinov end pee Letl Doris Sira Edwarda. Carsona v no my Noni stick a Molancy Richard Mckee a mud Vod be Rohla Suje be Jehu Stra Hotova jest Phi Jami pee Lohu Loyal no v Jejo duchy Prascova a do pee Dun Raven Nav Rel Zamot log end do Viz end. Mail Tvrdy nuts pee Dlouhy z Toho do Vodus. Be zoo Chili be a Brand be Neny Poppo Rovana vat Winou Uloz Enoch v Zim Kun a Poku Sili risk who Lidu a be be Skytt a cd be a Tok. Rovny a Tvrdy be a no by Hladky a to Val str a Bylo vast Veleno a Tato risk who problem a. a St Elba Zabilla Brhem debate pm eaten Byl a Sechny Tai Muse. Doris Leonarda Wilde a Clancy Byl pro Alenem Jena Byl Zabit v hotel Gres Jod tech Dob co Joseph Hoff a Rousku sin fein Ham v Dublin v Nedoli Arthu Man pro no be Obj evil he Debny in who Jena v Posledni Dob re henders Onovi Dolnic Komu svit a Ezail Takov sensate a a Odil a Sechny operate. Mckee pee doku. V Dowise Tom Wilde to a Dye Vas Torpila 6. Listopad Byl exp Ertem v Boru Taska Vas Lovure be Irvin a Mcclune Byl pro do aka lid Ned is no Silum in Titi Stoj Nkem army Loy Litu k Velky Britanik by. Jest Mono be does neb a a div lid Byli Zabitis a Dye m tra do de Kun pad Vyp Rali a Mimo to Loze. Tylo Jomoc Nuho pol Cisty svy. Zabilla Jed no do to por Anila Druhn a Sunu be us Myrtila. pro Evem a a Mysta. Peel Oil a Sechny Una to students ser Anty a Tele Fonny operator a yes Koch a demons track a Stanicich Tak Aby Kozbil Chr Nili name Chou University Klisky Jesse by Vinoly a Jet a students Zas Lali pro Sto Zlotin Nam div Lam Sou a.,.test by Sokum so Roku. Jinou Novin Kou jest. Be Nyno Joskem a Druhot Chuzi pm prot be Kolo. Qty i automobile z Niche v Shazu v Kvut no Nebo serve Sci students vide a Kay dam jest put detect Ivy Skoch stave cd a Stejno pro Sejm a Eustale test Zas Lati Hod Laju no a a Avolanti a Telefoni Hlavna Meckem by Sokum Skol pm. Roshod nuts Upu Titi re Vise cml Ivy Doc Leno Bylo Arthuree Balfou Rem Hlavon Brit ski Delegate. Up rvs Stavoli be prot Tomu Zemp Jet moly Pip Raven Doda Tek k Tomu Aby Lviv Vel mock Byl Pon Skud Mezen be Shazu Avak v Kon cych Serlo z Toto opposite. Vod Cove Sou Toho be pred Schuz a nov Zvolena president Warren g. Harding pro eve svy a Zory Mezins Rodnum a Bude to Skolem St Portsmouth io., 22. List. A Dye Phi Ali tones do Dom ova pm. May Tompkins a a Nazli Gillim Tompkins 5 Letho s Hlavon use Gnu Tou a Hazel Tompki Vovou 3 Leto s ran Ami iia Hlava Zasa zen i Sekerok. Jediny Dou a a a Boru Rady is Koubati a Kenneth Tompkin level Mericko no Rhy Kun v Kol Bce Bez Razu Patrny Jak Dalece a Sluva Musela by Pok Ojen be Statem. Ibo to Aby up Ravena a n e k b k. J i 1 % c e i. A a i n c Taloni Cit in y Tai Gjylo n&�6z6nu a a by co so Aikin r v Brush Creek blk be Manche i Debau be Ster ores Adama. Domovs Byla Olivena Tompki Novich Iest a Stromi Toky a Radu Shazu a ism Potocke v Horych oho v Meniku opt Hong rebel. I Stan detect Ivy Kay Dych Tai get minut take Hlavna a had jest be Syku s Jean pm Automo i bile Kay Dych seem neb som minut. Mysto Road Leno meet a Brownsville tex., 23. List. J District a a Kay do Kapiton jest oddly Mexic Koch Federr Lnch a inn a Ojik a z Matamoros a Reyno Idek be a vim District a. Vic uni a does Lupu do policy St my Sejm Konjati slut by Mno Lech Mexic Koch rebel anti pm no was v uniform much a re Zno Pozda Vera Poledner Teply my Stezka de Vlas Tny pee Pali Stanici i policy St Zast Vali Sluby hot Ramirez Asi Dacet Milzy Jda ski Sou Vic a min Closti pad no Matamoros. Rebelu-1 a a peek Rotili pro Rio Grande i policies Fitzmorris be spot. St to a my St Dace Touze 26 Roku Vlku pred Mil zip Adna brownsville."u8tanpven�m do Mohoto a Nadu Vod Cem Jedi he jest i Gonzales. Mamino i v sound a Suni. Byl Tadjem Nkem Mayra Thomp Cwm skim . M Detroit 23. List. To Vosti in boats tvs dose Viz a Iskari Lahovin z a list. Nady priv Sbily do Mohoto my z cell Zemp., m i Mezi j ois Xem a so it ovum Cje pro vat Byl be a Dye s Limo Minami Podstata up rap ,"good0byeu it sound a so no Dave Jena Dvojre a pm Dale Tom vice be Nemhouse Meh do to " r t v v " ,vnc0v�n Oral no Vleda Host Nemhouse Dati Svich Doti. Cecii f a Stulce Jim Anky As i l � zab Riniti Matka a Otec Pili Loucene. Prohl Sil be sice ra4a Kong to vice a bylo0as vet Ejna so Haze ale to so Leno does be a Isth Louzena oko Jevto Veech Zekl pm. Tomsk Inove be Budoiu Asi porn Knuty Kooky Aby Doti Lyly a a Szaty. Do Potoka Lena so Lila s Mostu pad est Stop by Sokho. Hrozny in a Vij spa Chala v Zyc Vatu a Roshod nuts i Nina Sou Taj no. Jest Zoe no a silk zen Mana Mezi Dele qty men sch no Rod Stroum us Init Navady Konec Tajno i Plo Macii. Madrid 23. List. Bylo de Nameno be Odds Lens no Mon Nasise Van Oval Jinx my Odb oru in la Voze a Byl Schopen Provaz Nosti s Tom Vas Leikem be a Sadr Hunt my Golem Kukuna my Sec spa Chino Bylo de be a k automobile a vice Zloy in Nesli a Dikoli a a Leven k Mostu de Jehu Bez my Sec v historic Mysta. Duchy Tylo Povy Reno a vat eve j a prove Tyno Kulemin. Eden mud Byl Phi Tom Nuho Dou Strelen a jest net v Kriti a Kim stave. New York 20. List. Desk Oslo Vensky new York Utratil opt Ryz Vitou Osob nost a term Aice Jakna to Hlede Bryan v posted Nych Leech Lila v � strand ale v a tech Lincoln neb. 22. List. Zau Jamala Mezi Numi Vod Nam Al Onku so who commo postal end a a Nama Byla Veliky Peru w. J. Bryan pm be my Poutu Krajank de Jakoy i Romny porn aka demo Kra due Evns pm Chota Jet a Jde a Litu svy lilo by i to be Jed no d�tko1 j Ako a St spoke neck Hotovoy Zabilla Druhn por Anila a to Etc is t i a v. Kechala a Sivu. Harding a Panama Vav be a v Bologni. To Pov Budilo a lady k Zave Den Opatz end a a Ojen Byl Avem Oakem a jest Nadje be Tento record Bude Zach oven 4�z v Listopad. Dobre be Osvi Dwila Dobro vol Nick Obj Ansky hot Vost cd 600 a Lens. Zobro to Cele americe a a Morem tick cd Kandido to nept Ila n�-lciaj�8t Osob Nosti tout Byl Hodous. Lid to Tak Menil. De-1 pan Frantisek Brodsky Eden Mora tick no Rodny Kon Vence z yes Koch Sadni Totis Porazil a Sady a a v new Yorku Jena Pribyl Tubby a Lidu v pm 23. List. Ned Lnu a a to Nosti v Bologni a Niche 8 Osob Bylo Zabito a seem Destt ran no Brhem a Vasky Mezi so a Pejich Perci be sch i nov most ski Rady St Alyse Ostrich de repro Bat be Sny Movnu Pola neck. a Tozky ale do spot. St to v roce 1852. A Otz Koch a Ravnich i Hosp c l Tyner rur Ramdani in i a. Moho Osob Bylo v to Chi Ali Nako Vic uni Takika Prist Hoval . Strana be Lustila do kit Venitra Letl Telegram Ulici a West Poran no. I prod Lal i de Krum no a Kampans s Moor pm Kandido nip Fokta v Kolomi in no London 23. List. Mrs Lorna v v Dob Jet Pele Domino Vanim a pm a. X � \. I nil Verh. Darrow v Okresz tipperary Streny Lyly Jet to Volkou -.tecnick�m Vid Cem a Nevis to i my no urn 1 t v to y j i no Mozone k a in t. Zen i it cry & v Iroku Byla 7,Apalena unit a a Anskov. Let energie Jehu vie platform a. Podle Toho take do poise a y s i g Colon Panama 23. Hut plebiscite pm pm sum Bude to Warren g. Harding nov zoo Jeni revolver a Pali Kami Tito zest Vati Vrh Radny z Dobro Ienz president spot. St to Phi Rekrut prove Zejp uniform ova Volnik a. Do Stane be Jim Jet Cristoball v 9 Hod. Does no pol Cisty to Dou neb poncho at Sta a pro la Jetor no a Par Nuku parismina.1 Piti. Dobro Vas Ledek to a Mil Neny Zvy Kly do Staio Semu Hluz Nuho Uva to Roskaz be a Tokoli Zas Taven no Lodi vie to Ruhu Kotva jest policy Stop v Noci a Ulici Takov Zim Jake be do eke Vati be Vilna. Cych v . Must be to Drobitz Prohl de. Tragedies v be ski to d1n�. Chicago 21. List. Vin i Kysela 32-Let� Krajan a term Pete Paden Obus Nickho Chou. I mov Anomi Muzi does Reno Pra Cony pee Koala a Jim padly Volby a Nenese Emu i Ajja a a Depere a Slang k Central v roce 1867 a Lowil a Namou a Viti. Eden Nurod Nuho news. Zohy Velky lib be i democratic Kuho a Boru Nav Rel policies a Bojsko by Konarli pro a Etna so Jena firm Aby be naval Organis Tor. De i Hll Dou v Radici v Nenagh a Frant. Brodsky Terou to Mora tick sly v Zemi organi zat Kli Eva . V Athlone Stoulil v roce 1887 so Emu by Stora Nepote Buju ony Potye vol Sci by Konarli Prohl Dou v nov i p. Frant. Brodsky my a Buju program Sinnie Iniste a zat Kli Frant. Sov Kovi pod kter�mz1 Bryan Dale Myslo be us Minu Rich Nikolik. V Dru Condra a Munem Firma Stala be a Namou la door key Liker Nick Maui pro Leduna re id nce Arribi v oboe Dalech Svita. Zernu Nyna Wall Street a be Vel Skupa Walshe a Jehu Komor la Frantisek Brodsky Jena try Koch mrs tech Molly Dikova Nyk Zatlen. Vil Posledni Leta svy v mount to Avn Niroda. De v lond no Vas Trojan Bude Vernon n. Y., dose he Chi Hodny Mora tick Strana prose my vet Ejna to Heb do to 85 Roku a Byl Jean pm Opra Viti Tak Aby a a Zabitch v z a Lens a Udu Jan Slu Sovala a did Juho Nedoli v Dubu a a. To Memke a it. 10, cups. Volbach do. Jed non Byl kid. Obecny a lady prose study Aby Byla a Vin Nuci Dopa Deni a poorest uni. New York 23. List. Zlotin nost v Tomato my St a Okolona Byla Takovich Rozmy re be a and Roz Hondli be Organ Sovati v a term Kra the to ,1 Dobro Volnick Sbory vigilant. Nachezel be v posted Nam stave a Poulis Nuho re pro no Takov Sybor Byl Ute open tuber Kulosky Vezel do Dom Chu Verli Eva Brojen la v Lindenhurst l. T. A Dobre be svy 31-Let� Mandelky frantic by Dici do Chou Buve Newark Osvi Deil. V a Isle 2650 Jim. Sawyer ave., shoe co., 502 Superior no a Byl Roz Veden a Zast Kelil n. E., Ohio Rovali revolve Rem energie Jina to Zast Kelil Sebe. Kysela manager r. C. Clarka a u j Byl v Oak Forest Radli be Zus Usky $175, name a St. Louis 23. List. policies Brien Vidal Roskaz a do Kladny Mysta a to a jest dra Sticky prove Dan be to mud Stem. Vie Chan Karba Nick Soupata a mrs Nosti Toho Ruhu . San Francisco 23. List. To Zutra be a Trtek Vydes v e to v 7 Hod. Rano. Sanitarium. Soused Josef Kot Nerus end v Dave Kole Modou Nour sly Tel Tai revolve Rove re cych Mize i. Marnem Byl Pony Bro to Tom a Dye Vidal Plach Prepa Denho be Likou be Kysely sch Czeti do Dom a by lid so Thali a a Tok Smy Lam la Tel Tam Aby Abr nil Sand Nej Pic pm Jen us Danili. Oba pod Horn Emu. Voak Navel Oba Man uni Kava hopi Byli pred Tom no Boule by Zpra Ami z Ryz Nych rely Kyse Lovi a pod Laze v Kun Koli Krute v Bocho Zemp Zlotin Chynia v Kalusi Kyrve a revolver do Patrny by Obj Ladli Tern a Nosti Toto Mysto a to a Veech Mezi Nimi. Many Elk Kyse Lovi v a term Phi Ali be Aby a stat no a Pacific Kim to Byli Roz Vendeni pred Piti my so Jim Lyly a Kou Pensch botch a in Rozsy Hll Beppe nost i a Dye Kysela nem Ohl Poppo kno Flaky. A Dye no Opatz end. Pro Nam trokem Rovati Syoji Many Elk. Jojich Clark eel do Pozada Zybra Bylo Veech mrs Toni Jediny do to 5-Let� Matenka Lisi mad Sci Penze dry ice St de be sch Zejp Kar Bansci Nachez a be u v manager v Yachu a vibe a lid three Oak v Michigami. Revolve Rem.

Search All Newspapers in Cleveland, Ohio

Advanced Search

Search Courier

Search the Cleveland Svet World Today with a Free Trial

We want people to find what they are looking for at NewspaperArchive. We are confident that we have the newspapers that will increase the value of your family history or other historical research. With our 7-day free trial, you can view the documents you find for free.

Not Finding What You Were Looking for on This Page of The Cleveland Svet World?

People find the most success using advanced search. Try plugging in keywords, names, dates, and locations, and get matched with results from the entire collection of newspapers at NewspaperArchive!

Looking Courier

Browse Newspapers

You can also successfully find newspapers by these browse options. Explore our archives on your own!

By Location

By Location

Browse by location and discover newspapers from all across the world.

Browse by Location
By Date

By Date

Browse by date and find publications for a specific day or era.

Browse by Date
By Publication

By Publication

Browse old newspaper publications to find specific newspapers.

Browse by Publication
By Collection

By Collection

Browse our newspaper collections to learn about historical topics.

Browse by Collection