Page 9 of 18 Nov 1922 Issue of Cleveland Svet World in Cleveland, Ohio

See the full image with a free trial.

Start for Free

Read an issue on 18 Nov 1922 in Cleveland, Ohio and find what was happening, who was there, and other important and exciting news from the times. You can also check out other issues in The Cleveland Svet World.

Browse Cleveland Svet World

How to Find What You Are Looking for on This Page

We use Optical Character Recognition (OCR) technology to make the text on a newspaper image searchable. Below is the OCR data for 18 Nov 1922 Cleveland Svet World in Cleveland, Ohio. Because of the nature of the OCR technology, sometimes the language can appear to be nonsensical. The best way to see what’s on the page is to view the newspaper page.

Cleveland Svet World (Newspaper) - November 18, 1922, Cleveland, OhioJef p atom a a of jrj7"�sjy .8�. " " a " Xiv. If. I. By a. 4 or i w2�yy v Soboku 18. Li3top. 1922 " it t "8 t b a h a 5 _. Inv i a c fir \ 4 f it pc Vrell Dyky. Poby Dyni Tomt Dyky Vrem a Zno Mem be to Habu Nav a Milovan Matin by a Babisky f1l0meny Jejo a tales no Schranka a Lorena Byla be St Edu 15. Listopad k Odipo Sinku a habit ova har Vard Grove. Zen Mana Dak Jeme p. For. Sakr Doyi a Jehu Viele Slova u posted Nuho la Uko Krahs zen Ulm prone Send Dale p. Zyk Ovici a Palen a Vrem sous Trast a Vojt Nam pro Evili a Al no a pm Orniti be Snail i. Nesko a Alomi Dyky be cd time Zavy Zuni it. Rodnum Mertle Kromholz so. Kavany a p. Koto i a a Vitin a it. Rodin pm Kavany a Honbo a Vyp Ompoc. Vrem Jakym Koli v str pen Nazem Nam by Ali Tyslo Vujea no a Viele Dak Antonie Veseli a Karla Burian decry a stat no . i iiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiip9 Luff pred Volkou sem u be Natele p. Frank Sakryd Voplatil Cesta z Cech pro mho brat a Josefa Steiniger a Hambur Skou Spole nost. New be brat Mohl a Dati a Cesta Vyp Ukla Volka a brat Bah vat k vol ski Dove Vulce Byi or anon Tak be pro no he pm Stup do ameriks Neny Mon Nam. I null Rok key Hamburg american line opt och of Zapo Ala Jed Natel p. Frank Sakryd Zariel u Spole Nosti o Navre cent Periz a a term Jem of Mem Mil Milo Nadje. To Ryz Nych formality Spole Nosti v Hami Turku v new Yorku i u Lyly Mno Penze or Uceny. A of cacti a Prici Jedna Teli f. Sakry Dovi a a Spry Vns Jed no no Hamburg american line to to Dyky a of porn Fuji be do Veze Nosti. Frank Steiniger 41 s. Case ave. Akron o. In � sly Dukova Rod Fla. Roman. Naps la Vlasta Pitt Nerove. I Torii r ii Iii i the Raymond electric cd electrical contractors 4164 Vuch. 131. St. I Sklad electric Koch lamp Lustre a Veech soul Ustek. Name Price be Dobryk be How be do Kat be Jame ote Vieli nov Tor a zip. Str no v a Isle 13025 Lorain ave. Pm jete Lisi Roz poet a Avolette nos. Tel. Broadway 795 Lakewood Frank Skulina Ditel. E no bytes Koberne Kamna a of Nogrady by plate be vim Kup Ovat u Hanus furniture company 850709 Quincy ave. A Hotovy neb a a Var. Of Eveno veer Vyoma n u Baer a a Kun lava Tabuk Neil k pee Konni. Baer s Quality cuttings i % to u vase to Bocho Dnaka Paklak a 10c a 25c. A Musili Ste Jim Baer a a a 1 Tabuk Kos inky. Grach. N i a i Odb Hla Hedvika a Doz Hrady Abby Nevid la Oce of Chozet. Naparlo a a be Arnott Sand Tuzil pro once style Zavou a Proto be pc haul. Unhul Sam Aby to be Vyp Chilli Wekla is a Trpce Dolo Lila. Ajo Uhn out be Moho a a Musum Vyt vat Sedkat a co be Mott is Tito Cizl lid u to Dopol Edne Travalo Hedvi be Dlouhy Phi Van end a a vie z Yukou Padlo by Buhala nachod by Odud Bylo Viogt k Mostu Dlouhy. Bylo Jim k poled Namu Bdl Jim Zvon Ilo Poledner Ana pos Liz do la do Pivovar Slupka z la kor by s vyv Zenou Aby new Kali Pana Star who k Obdu be a a Stane v a la Isku to Start pan a us Vala i a Lovila Sluice of Cess car pm nou Zus thru Voce. Hedvika Jedla Phi Obj do Jako by Mola Kirk state no a Byla vice v Kuchyn new u stole. I \ Lvi pan Start of eel a Kava a in. Byl Dobro mys i a a Dye by la pos Lala Babinka Doti do a Hrady Jak my la kor a Kovi por Adili a Prev a Arnott be Dpros Nam Dpi sem a Pak a my u do la no Jake Podpori. Souds pro be Arnott Neon Stoja Lou to v Tak ovum Phi i Fie s pros Bou a a Konec Sam be Asi pod Rob Voli of Cove o he Edna memes la. A Neli Ned Tedy Treba i to no Koliska Leech a Sezny to Muzikant Skou Treba i kanto Skou Budu. A Tom be Treba Bude Jim a Jim by Ulen a Arnott Pak pod mad a pm brat Rem Ude Musit Doh Noti v memes be Toho Zeho a Pomrene a Zane bal. Tom be Bude poorest in Dosti a Rodi n v tyden jest Posledni to Den pred slave pm Amer Ickom Posvic enem. V Novom Vel Kim Kra my a Koudele a Broad Way Veale Champa Ulice Shle Date Pozor Hodny Cen a vet kerch a a Bavsch pro Kay Dtho Elena to Diny i pro Van a Dom Cost. Sta a Sta Romani tech of a Nezbit Nych Kun i pro Vati Oyobu i pro Domovs naj dete de v a a Boru a Velice Levno. Mud ski men ski a Dot ski Vry Chni i Spodni Prudlo neb vied no sweaty Kay Dtho Ruhu Kay do barmy a Kay do Vel Kosti Punk och Bavlnk no Vlna no i Novomo Dnn zest try pro vied no Den i pro Svitek Model Sny Rovanek a mud ski svy teen Koile neb Lane love Viec Barev a Veli Kosty a Zanky ale Posy la me Zimny Repice cola pack Blzy Koile Kal Hoty Blzy a Pracz Katy Vrba Vns Zbos a pro male Dutky do vib Avn Zbos a a Clony uru by run sky Pokr sky Apostele Lane love Vlna no a a Taro Van deny Letky a Katy a a Sechny Dom cd a Pele a be so Etna Jinx pot Eby to Upite de lev Nyji new Vaude Jinde be a Trtek Dame do Hrodej decade set seem dams Koch Sukna Novomo Nuho St Ihu z serve Pra i Delno $5.00 Hodnott Viec Veli Kosty of 29 do 32 Palco past a Erna Mavo Modry neb Hnz do barmy to $2.10 Kus. My Pete is a Brati Jenu v Kate re Kolin Den pred Uloz me i pro Vas Siranou. Prev a Jame of Dreeli Druhot Zus Ilku in Porto Van sch Malych i Vel Koch ruzn�ch�v3#f� _ a Dale a hereby Muti Lebude. A co be to be Karolins a i a aka Jet to does be dope be slew a Lorynna an Start Tyslo Viv Drob Nile Toto a Mono tro Chuse Zane renal Mlady pan. Fabrikantova Aby Karolyn Kun Ste Lila co new Arnota Aby a Ituk v Nyk term Vyhlidal a k a vim pm Nam Jet dovell be Budoiu k no my Zaj Isth 1 ask Evi. Ano i ten a pad pro my Slenna Loryn Ort Nepi no a Klub of Evrea Vaclav Vacha p o h r o b n � k a b a l z a m o v a i automobile pro be Mocny k Vesil Kunii kit inem a Ryz Nam . S Lou Holetz jest Nav pm . 5408 Ham m a v Tel. Broadway 462. Oby dlr 6203 Broadway Bro?.dv"�v 2574 Union 124 a up sob spot end s i Stem Clem. Be Burdete Nijak Zola mini vote Kun Peedu Moho i Pentz Burdete met a Vino be. Chrete limit $12.50, $25, $50, $100, $200, $250, $50 v Zap note v does. zip Isno a pouty. � Eva to any pred Van Cemi Dost Anete Check a cell Bonos co Ste Zap Atili s 5% trokem a Spry Vns Placenta Kay do my Pete Stati Alenem. Phi haste be does Dove non who Kubu. I Progress Jujj i 4963 Broadway. Of Bozka 3729 Vuch. 131. Ulce. R " vie pro do to. Pm Schod Kay Dtho Novoro Zente my Buti be co Zawist use Emu co Mono blah obit. Jemne Teply Pride Leo Date sky be Perky a vibe a vie co Slout a do Titi Bitis Kun pot ebb Nebo cml Dob in Odete v Mem Ziv Odd. Rovny a Hod no Dorky pro Nev Sty. Zovinka dam ski s to Hatum a term vyv Valy Zrum no Ruce yes Koch a morals Koch div. Phi jute be pod vat re a. Charvy Tovy 3894 e. 131. St. Veale Ziv Odu to j. Imece. Och of of even of 9 Hod. Reno do 9 a vec. V Soboku do 10 h. A i v be a Vatu Asp sch. 4 Mary be Zdrava pred no Koliska Roky be Mohla Maury Lamb ova Bez Berle Chod Iti. Bylo to a a step no pro Oby Vatell Cleveland Powali mys Leli a in ohm Jinx Jim Byla Jomoc Vel nut nou a Tak Bylo Umon Nyno Subrati Tai a name f nit Community Fondy. Does path a Mary k Tisz com Jet Prev a Dak to to fond pm be Staly Zara Vemi a . V Tomato roce Sou ale v Cleveland i Dale a Nuzny Bez Mocny Zumr Zap end a be Mocny Jesse must a Podol z tic to Fon do Poleh Noti. Derek Jim Pinese Jomoc. a vim Dulcem. Suppose nobody pm carry pc a con Riwen that that was tra Moa Fri ?a2fce� your share the Cut flu Matt Chest j re \ t 1 % h j a v 1 f l a a

Search All Newspapers in Cleveland, Ohio

Advanced Search

Search Courier

Search the Cleveland Svet World Today with a Free Trial

We want people to find what they are looking for at NewspaperArchive. We are confident that we have the newspapers that will increase the value of your family history or other historical research. With our 7-day free trial, you can view the documents you find for free.

Not Finding What You Were Looking for on This Page of The Cleveland Svet World?

People find the most success using advanced search. Try plugging in keywords, names, dates, and locations, and get matched with results from the entire collection of newspapers at NewspaperArchive!

Looking Courier

Browse Newspapers

You can also successfully find newspapers by these browse options. Explore our archives on your own!

By Location

By Location

Browse by location and discover newspapers from all across the world.

Browse by Location
By Date

By Date

Browse by date and find publications for a specific day or era.

Browse by Date
By Publication

By Publication

Browse old newspaper publications to find specific newspapers.

Browse by Publication
By Collection

By Collection

Browse our newspaper collections to learn about historical topics.

Browse by Collection