Page 7 of 18 Nov 1922 Issue of Cleveland Svet World in Cleveland, Ohio

See the full image with a free trial.

Start for Free

Read an issue on 18 Nov 1922 in Cleveland, Ohio and find what was happening, who was there, and other important and exciting news from the times. You can also check out other issues in The Cleveland Svet World.

Browse Cleveland Svet World

How to Find What You Are Looking for on This Page

We use Optical Character Recognition (OCR) technology to make the text on a newspaper image searchable. Below is the OCR data for 18 Nov 1922 Cleveland Svet World in Cleveland, Ohio. Because of the nature of the OCR technology, sometimes the language can appear to be nonsensical. The best way to see what’s on the page is to view the newspaper page.

Cleveland Svet World (Newspaper) - November 18, 1922, Cleveland, Ohio6 of wow m to Wpm ii i a St Ana 4. ""4," i 39birc f t j73pissi of jays a thu i 1 we of a r.4 it f � of. V t a. K � " 1 it 8 be a � v 4 a 4 " t 5 v v my v Soboku 18. Li8top. 1922 fes s � & it r Gafic i 14 _ t i / i l p al m t \ e of Dobro Rada v was the Atlas finance company jk54 Broadway prot 55. Ulici. & Dov Owuje is Pradit vim a do mate Svojse Milf v Evropi Phi Volby vase to Der Ltd pro no � a Iai dil m. _ " a Matute be do Rem. F i f t pro no Bude a Arlete i Jim slut no Bonos la term Moho Tam de be Nev ice Ste Tak a Pejich Doris Vas o Radosti Terou Ste Jim . Lvi � v Pri Zasu land Penez was Uby he a Arlete tudy a a Vij does see a i Ivi nos a shed Ste in a Silky t a " Rychle Levno a dle Najle Polho \ v Mon who Kursu. I. Emu l i be pros sch be ski Svob. Skoly j. A. Komensky v it. Pleasant. So a Jan Amos Komensky Navich. 181 Ulici. _ v Nedoli one 1�. Listopad of ski program Vivadel Nuho dram. Boru it. Ketba Mamou Bra be Zivota Navich ,0 s Jedna Nych Osobov Kopriva Sedluk �. Sta feel Heg fit Posledni Lyska. Roman. Paul Mathi Senove Tenor it Rozhon lift be Tak be to Zub Rani la Lucia Aby set Vala be svy Rozumny Posu Sovala Vitah svy Netese k a Rabati. Pan de Fontenay 1byl Velma Mlod a Velma svy Dnn Aby Byl Peipu a ten do Tak tvs no div Arnosti a Sand by be a Lucelo Aby my by to Dino a Srou Monou be Jehu maj Buti Trochu did a Tento Davod Slenna Ali Dimontova str null a Nee la Ani Slova. Poch Opila Celo tech kalends be Narok 1923. Prev a of Druel Volkou Lilii Kun Vietch Druhn kalends Fol a n t. K l 1 r 3286 e. 49. St Phi jute 1 Vyrl. 11-181 d r o b n � o z n � m k y pro Dot kit tit neb gym unit Dom farm Nebo lot Obstar Vela realty � �t33 Broadway Union 953 w Broad 898 Hlede be Hlede be by Pena be prod see hard Eoal Bas Burner Vyto pm cd Kamna Iii pro 3tars�hotv Rdv Uwi haste 86 v r 4947 Echo dem Mead ave. 1118 r x � a Oprah by n to Liuti Milo. J. It like Proco Byla l a Livau a div Plumba i i. Zar tote i Vovou Traci a term Musi by i prove Dena Jen . A Adette t j a Podobny Price Jen Nam do Stane be \ inn Hocti vrho Jak. V material a i k i v Prici a vase Pluti Aska my Lebude Potye Sovati to cell a ctn Spry Josef Lumbar ski Kontra Tor 5747 Portage Are. Broad 1112-w. Union 11w-k #0��0c i o i Zasu Len Pentz do Evtropy. ii pos lat Penze do Van a Rodny Zemp Rudi be Zal Vas pole me a pod Mynek. No a p. John Sroka Jena name Ciz Ineck Smy nor no Odds Lens Velice red a o Chon a vim Zod Povy a Sechny of Tozky v Tomato so Cru. Banka of Tevena jest Job to do Yesti Hodin. I the Pearl Street savings &. Trust co. Jose Jehu a. Prattt. Vizner Row Vrka Doti pm. Marie hour ova Anezka Rozhon Dove Vedova Poz Duji Josefov Lena pm . Cems Karel Krejc a. Of Tel tuchler Drtina Doha Oval p. Frant. List Jirka Pazek Pasyk Hus �. Flat. Zemina be slut by. A. V. I p b. Plesmid Anna � u Kop Ivy. Atin Dietrich a Belaska Zebra aka. Pm ant. Vine rave Duj be v pro sch tech Jedna Nych a Statkus Kop Ivov Tvr to u Kern who. Duj Dru hoho it fit few Tho Jedna no Vudy o Rok Poz Duji Divaldo for. Vizner. 2ter�tek v s Hod. Of Poledner. Sokolic Ltd hit Dunk. Divaldo be Traje a Dou to Etc Nedoli t . Stu Png 50c Soba. Lucky v v och Odd mrs ill prot Suni. Few to Divale Ples. A vese Lohra Pojuna my Grdce Spry Vanost Jehu ale Nechtila jul blk be Broadw a neb prod be Davenport set set Peipu Titi. Nevi Doti Jim Arman i a Arlete Van a adress do adm do Jade any set do Lounice in do ale Jak by Mohla be Toholt. List pod in Akou Box 150. be Vinila Jehu pm Tom inst Lucia Pivot co by be s no Bez Nuho Stalo a i Imio o i in mini Imuta s o u k r o m o u z � b a v u hard time party k Sokol a Sokolict Nova v Soboku 25. Listopad v Pavilon be ski sin Sokol a Clark ave. Zap Tek v 8. Hod. Veer. Sokolsky Hudba o Vober Stvens a Job avens be Postar Zub Avn Vebor. Sthft2e Vebor. v 7 Hod. Vet i Phi Jamou be Operto i a overalls. Haste be u Telny a key by Bylo nut no a Schroeter & Neitzel 1258 w. Cise Jehu Miltho ra4th St., Cleveland o. 1122 Duji by be a Rutila do ameriks. Bez Nuho Bola by Chur no a Smutny. Key by Byla my no Nevin nou Byla by be Lucie pole Kala Sta Mem svy due. Ale Tato Divka Byla a Stota Sama a Nethala see licit a term i Tok Mocny a Ubil k Bra Tranci Nebo Lyska. Vod la a pm Sklad Dobre be be Nemo be Bez Nuho Obeji i. A of Numila to Panama Thi Senove s Ryz Nosti Jet Divi la Dobrou pan Tak be is Neche la u Sebe a Sechny Rady Jesse a a Crystala Doti. A z fanatics my k do Titi be Stra Chu pred of Porem a Rojem be Chala i s Ozima Zavy enema a Sto Piti Cesta Jet i veda k . Nastala Zima a to Byla Nej Lezny Postelle by la a Hnz do Para Matrace Dresser 3-Kusov parlor set Library Stul Vici stroj Singer desk a in Zhovna Dot ski Kos trek Skly Dace pm Stel Dot ski Postulka Elek Trik a a motor Hod cd Seku Kay do. My Pic Emu Strojni i Kamna Kamna a Phi Jamou Sepani a by Sej uhly a Plyn Cabinet do Kuc Fri Stravous Vrh Odny prone a Jinx Vici. Haste be v c. 4313 Clark ave. 1120 prod be Ziv Odd Phi me a $500 Ted no in Vod Vlku $200. Must Buti Produn k Voli Roze Jitu be so . Al. Eddy 994. Be Phi Jamou be do sky Narucki dams Koch haste 06 v c�9. 3629 e. 49thl�z� Sena Vuch. 123. Us. A Sil St. 112lperior ave. Dale Pekay ski of v v. Chod a Mysto to Phi Jamou be Zeny a listen ill Veima Obj Hodny. A Padoven St la Price Dobro plat. Haste be u Cleveland window cleaning co., 1104 Prospect ave., Dvo be c. 218. 1118 Phi me be pro no a dry lha a a mud ski Kab to. Haste be u Joa. Sott Lka 36601 e. 53. St. 1120 haste u , Mezi 6 ii 8. Hod. Veer v c. 12712 Kiro Man re. 1130 Chrete Parma mime Velky vib or farm blk be Cle Velando a term be Vyma no a a a most ski Majerek v Okolo. Phi jute be s Numi put Raditi. j. F. Nee by " or Tiv Ozl of time be Spole Hliva Lena z a a Lek & co., 11015 Union a. Tel. Broadway 2586 Union ? by Prost Zedek Aby i do male Dom no a Tvrz and inv Deal St Treba s Jean pm do them. Do i of Phi Chi 5r� Domovs Dobro plat. Hon Prodani sve a a Kamna a Ste so to 4t� Hod. Veer v a a Tvrdy uhly base Burner. Law a Jmc a a xxx a a a , pm a a sch t 0 of Vavich grocery St Pankovs Kuho Samoa Iknou Houku. Be to Pravy it no Var aka Mleta v be skim mls no. Ito z Ter who Tato Moukwa be Mleta Roste v pm do pro Ito be spoken sch St tech pesto Van Pone vice yes Kami farm i. up. Pek arum a Dye Burdete Puci z Pankovs Kuho it no Mousy Burdete Muti Vudy Dobro a cd lab Lebude Tak Vas Chat Juko z Obyr Ejna Mousy. Ito me vat in to v Jed Nom Okolo take Moukwa Vudy Stejno. To a a ctn Nak add a Knou Blou Motzku a a Eho Draleu grocer ii a vie co do . F. J. Jankovsky Velkov Schod 4500 Broadway. B most ski auditorium v Nedoli 26. Listopad Veze it m � s a e l m a n v Bernardino concert no Kurs. Labez Pete is Sedalla ji2 Nyno v Knabe och Odd 1507 Euclid ave / vie Obecny Stu Png 50c. Vie la Dyky. to to Dyky it. C. S. B. P. J. A a Udu Jungmi in a is. 1 a Spry Vns Nam or place emr Tny Podpori to Nav a zen Ulm match pm. Rozati or roof a Udu p. Aug. Peter a. Used Enos Jed not a me Novang a cd of porn a Jeme Vise Kra Janem do co Nev Zeleji. Albina a Tekla decry Ladislav Titi. Tsebas Jenna no. Not Zala Seho us Zel usme Vav Sladyk a Slova a tech Stiskal a a Roku Uvell be dle Krabu Homo Oil Hlavna Nani be Duval. Hominy Letsly Jako be Sun a Doc Hazel Nech Vaje a Sebou spoke Kenost pro stat Tek one. A Lucie Nebo my no Zvy Idava new Psi Chi nes Nazila be Vii Krouti do Tatems tvs do no How be Armand style Halil. Cell Jejo Pivot Byl Tedy kid 3839 e. 53rd St. Z Fleet ave. ? Ste be v 5840 Broadway 11m Serena a Dom cd prod be Pekay ski Ziv of Rici Van a Sedoma a my be my a do brim my St Fly i Dobro Domovs Eden v pm spa �. � � �. � v / r

Search All Newspapers in Cleveland, Ohio

Advanced Search

Search Courier

Search the Cleveland Svet World Today with a Free Trial

We want people to find what they are looking for at NewspaperArchive. We are confident that we have the newspapers that will increase the value of your family history or other historical research. With our 7-day free trial, you can view the documents you find for free.

Not Finding What You Were Looking for on This Page of The Cleveland Svet World?

People find the most success using advanced search. Try plugging in keywords, names, dates, and locations, and get matched with results from the entire collection of newspapers at NewspaperArchive!

Looking Courier

Browse Newspapers

You can also successfully find newspapers by these browse options. Explore our archives on your own!

By Location

By Location

Browse by location and discover newspapers from all across the world.

Browse by Location
By Date

By Date

Browse by date and find publications for a specific day or era.

Browse by Date
By Publication

By Publication

Browse old newspaper publications to find specific newspapers.

Browse by Publication
By Collection

By Collection

Browse our newspaper collections to learn about historical topics.

Browse by Collection