Order a high-quality 18"x24" poster print of this page. Add to Cart

Cleveland Svet World Newspaper Archives Nov 18 1922, Page 12

Low-resolution version. To view a high quality image

Start Free Trial
Cleveland Svet World (Newspaper) - November 18, 1922, Cleveland, OhioOf a m m. " Bijj luf a a. A a 1�"wnfciv a. Tjw we we. R Strana #. Iyih Girtin ii a Cal 1 Zap Latil Honey no sport a Sou ill Hka Mysliveck a Pejich nos Leaky. N. A $ a. A r use / pc k a pfc i n oem Kronika Jako i y Nebula Dosti Zoso Bovina Neho Dami Doz no a a Sezon Nuho � be fetus tech Sena Lio Nech. Vera Uvelli Jame Jim i Skolik v it Erich ale feel mus me okra Sovati i does. Krystof p. Gottron 42-Let�, Parmelee ave. N. E., Vysel is Vera be 16-Let�m syne fran Kem do Okolo Burton a Hon . A Dye be Araceli a stabilise a i Stem poli Alby Nash Rali Echo. Otec pol Oil Bro Kovnick Nazem a Hazel to Ovcina Strom Kameny Prev a be Shubal pro nov Kymen a Dye Prev by Hozeny Donadl a put Kun z no a Vyula Rena a pm a to do Start who go Trona. To Hoch by Tel do Button pro la Kate a term Voak nem Ohl us Init Nic Jinsho new Likon Stato Vati be Gottron Zabit Byl a my St. A Tvola to love do Ravena Byla do nun Nova Zohrob Nickho a a Vyduna Vuch. 89. Us. Neny Raiport Jinoch dosed a Konzen neb smrt Zap Atili Honey no 19-Let� Frank Lowery z Marion o., Jemus Bro Ovnice a Lustila a Dye Jel Autem Ostrout Zatz Skou a Tak Jet a Manila be Mladek Vyka rvs cel. 32-Let� h. J. Smith z new Riegel Zahy Nul a Dye cd Toje is Zai Puliti Cigar Etu Pustil Runi i. Pobu Zno a Lezli Jet tvs to a Nad Nam be 8-Let�ho Sanka Harolda Jenna Sud Nam love once Dobro Vozel. To ice do Blicha Post Elen Byl w. Cultice v Greenville a 131et� Jack Lyon Claridon township my Proste Leno Pravy Koleno b a z a r be pros sch be ski Ned Lnu Svob Skoly. Does Poledner v 5 Hodin a Hajen Bude v be ski Nurod no Sunina Broadway Velky Bazar a term pot rvs i pres a a Nedoli key Stan oven be Zap Tek Jim a 2. Hod. Odd. By in Ovate Nabeho Skol a tvs a term v Nazem Dor Stu u Vod oms Jehu a tvs Ani nut Nam Duraz Sovati. Skoly name v Posledni Dob zip ask Dosti Kru a no a Proto jest Provin Nosti Kay Dtho z nos Phi Spoti a Vojt a div nou Aby Chom Geskou Vic Hove mls Dee Posta Vili a Dkl and Zyk Lanu. Phi Bazar Lebude Stu Png vie co Send Vas jest Zakoli pid Nyk term pred met a term Byl Laska Vosti Nabeho i Ednot Livchi k Vytte Namu a be u Van oven. Douf me be Kra Jan nazi Jako Vudy i a a a Skole Jet Tak key be Veze Nosti do Stoja v pm no my be a Vojt Provin Nosti. To Dob Baz re Koncer Tova to Bude Sokolsky Hudba tee Nam p. R. Hanny. Blaz Iovu pop Duji pro Vramha so who Muse a svy decry Trest Smriti. Do ores Nuho a lobe Dos Avila Sedova Mary Blaz Iovu 1764 Vuch. 32. Ulice a term Byl a Strelen mud Frank Blazius a Dicera Kate Ina Mit Ter Millerov Munem posted Johnmem Mitter Milleret Jena be v a term Piznal k Vine Vrady Dru hoho stun a a Suzenna do Ivoti. Vedova to Lal Rozy Ilene to sprayed Nosti a pop Dovala pro Zeta Trest Smriti. Pm Ila v Provo do Noko Lika Sonsedek Jet by Lovily Baku be Nebohy Sand Zaplata Rodin nou Truehl him and Raym Rozumek Mittermiller Jak in Emo a St evil Syoji menu a Dye Tato one 17. A Evence my Bra Nova la Sou s Nam Roz Vedena spa Titi Jehu Malou Der Utku Smriti Propal i Tchun Jena be Snail Ceru a Riniti Mittermiller St evil sepak Sam to Broz Nam Skutko do Hla by a Byl to Del Dob la men most ski Nemo Nici. Byl so zen pro a Randu Dru hoho Dru hoho stun a Jen v Jed Nom a be Likou Dostal Nej vim Cru Tresta do Ivoti Sotva k process Dru Hamu do Jde be Likou source Baer Dru Hou a Randu Jako Zlotin pro no to stun a vyv Krtil be sound who kalends be. Posvic Ensko Ples Sta Rich yes Koch Osadnik. Pravy radost dle a Vlf one Jak Puje by Snik to be Orp Ranisate starch Navich i re a Posvic Ensko Zub ave be Vel Kim Sale be ski Nurod no so no a Broadway. Rezem to Etc Hominy Udey a Tambor so Kolsky Kapely v Buben a us Tak a Jde Dale Vudy Veseli Kole Phi Avem Staroz Eskum to neku i stat Nam co a Posvic end Nesme sch zet. A a i � a. " v. I i to f c. F t k t x v Putek 17. Listop., 1922. Lupini to Volen nov Soud. Big Jim Morton Jena so zen Byl a 15 Roku do Trest Nice pro Lou pen $65.000 be we St Cleveland banking co., Eden z Kri Okresz to a Udal nov Soud a term my Byl take Sou dem Vera Poolen. Nov re Asisten to ores Nuho a lobe j. T. Cas Sidho Aby prices Byl Pedro Aen Jen revise Byl 4 prot them Ila Sam Zama nut a Tak must Joti cell Jet to Rednou proved Nyno. Panje sice vie Obecny be Morton Zlotin a a term Byl ods zen Skutel no Spychal ale to a be gym Louvy be my Chicago Nadu svy Dkl be v my St Nom Meskal a Dye Loupe v Bance Byla prove Dena. La Oil prose Chicago Prev a to opera i. Dale Tvrdy be Muza Soudou Neblo doku Zeno Nice to a be Bylo Jen Pousaz Ovino a Start Jehu Krimins Lnu record Dopadre i we Soud v Jehu pros sch Hodle be ode Brati do Arizona de be Che Dolovy Nam nov Poku Siti . A Loci Pak be Obj Vaju be does Bude to Uko Vinu Morton i Dok Zati be Likou svy Sci Obj Sloby Sou Nev St Numi a a Nyk term Sand Bylo Jim i pm Sobenko lid i Jim Lav no Oslo Bozen a mesh no Olu pipe Jde. Prot la Kim prot a Kovins. Zdrave Otna Komisar Harry l. Rockwood Varue pred Nam Kami L�vy pro by to Jena Makoviny i Stavy a term Zaruy Ujj Toto Nemori Nyk term prod Van a Znak no Ceny Moho spa be Zdrave us Roditi new i pro Spoti Jehu Skutel no Slovy a term by Mola Kay do to a Matute be Vod Eck Paktik Nikody be Nemek Anil a Ruu be Dot ski v knit Ovna a Broadway. Obi a a does Poledner Bud Vautor Zno much Dot Skoc a Ovadek doctor Doolittle by v Plain dealer Hugh lofting v knit Ovna a Broadway. pro do try a Pone v 5 15 a no sled Vena Pak Bude recept a 5 45 do $6 30. Uni Ovnice. Pm. Ledbetter a a ave nazi mls de k be a Dospil a k recep Al v. Sunday matinee and night special attraction extraordinary in world famous Hollywood baby Dainty june 1 v and company. / a Dainty june was featured ? Mary Pickford in Daw i30ng-?#v a legs Douglas Fairbanks in the nut Charlie Chaplin in pay Day and with Herold Lloyd and Bebe Daniels in numerous comedies see her sunday matinee and avoid the 1 Jam at night 1 matinee prices Plain floor u. 30e lbt Alco a 4f, 4 Soe. Main floor Balcony i night 35c 25c also Tom mix in just Taney Slovensky Divaldo. A Varna Slovensky Skolky Vence Sokola c. 64 Seh Raj Zutra v Nedoli v be ski Suni so Kol a Clark ave. Rozmar nou vese Lohrun tech Jedna Nych a Pletka Lusky a Horych. To pred Stavens by de Taney no Vonek a Upolu peso Ben Slovensky Hubby p. Orsa a a term Hrut Bude i a pee Stuvek. Zap Tek diva la Urzen jest a 6. Hod. Veer no. Pip rate Sena / Posvic Ensaf r Les starch yes. Osadnik a v Nedoli one 19. Listopad be Vel Kim Sale be ski no Rodny so pm. Vetr Duje severe Zima be Zas Down it Dere. Naples be Rozeh Ejem 1 Nav Pak up vat miserere nov do Jse a rout zest a Doma Vesel do red do a is a Sci. Zno Mon Vrem us Jakse Bavy Star a Osad Nuci. be 3 Hominy Poledner. Sokolsky Hudba. Doti Nap Rosto pm Stup be maj. Drama tick Sybor Tyl r 99 Seh Raje operetta " 11 Ajo Wail cd Uzi t a Posledni 99 Nedoli 26. Listopad v be ski no Rodny Sunina Broadway. Stu Png 40fc a 50c, Sokolsky Hudt a. Zap Tek pres no v 5 30 Hodin veer. Fetky v och Odd pm. Smrz . To Divale Taney no Vonek. It Mikuly Skou Zub ave Sokol s j. A Komensky v Nedoli 3 province v Polk ova Sunina e. 131. Us. Stu Png 50c Osoba. Zap Tek be 4 Hod. Of Poledner. Sokolsky Hudba. Dorky Budoiu v be Deli 3. Province 9 do 12 Hodin Dopol Edne. Velk Lepou Zub ave poem kovy Vebor Vel Koloze Jed. To Boito v Soboku 2. Province v Besid Koch be ski nor. So no a Broadway. Dram. Odb. Iii. D. T. J. Bed. Engels Seh Raje div Adelno pred Stavens pod no Evem Zlaty easy 1 \ vese Lohrun tech v Nedoli one 3. Province 19tt t be ski Suni Sokol a Clark ave. Stu Png 4�c a 50c. Zap Tek v 5 30 Hodin veer. yes Koch . To Divale ples., a / v 1 s -1 v. � / vese Lohrun tech Duj stitch a Pletka Lusky a Horych Sehra Jii Slov. Skolky Venice Sokola c. 64, v a Esker Sieni Sokol a Clark ave. V Ned la 19. Novembri Stu Png 50c Osoba. Hudba p. Or Saga. A Viatok Miod. Veer. To Divale Taney no Zabava. To p z v � n i k s u k r m � z � b � v e Terou be ski bicyclist. Klub Hvozda pred Amer Ickom Posvic enem v Soboku one 25. Listopad 123 v Suni p. L. Fry la Roh Fleet ave. A Vuch. 54. Us. By Val Kame Nickho. T Zap Tek v 7 30 Hodin veer a Konec a be Rozet debt. Kapela p. For. A Pica . O Chut nou vet Eli a Ober Stvens Bude Postar no. V a ctr ave Zub Avn Vebor. Div Adelno pred Stavenik pod no Evem sir a / vese Lohra tech Jedna Nych Seh Raje dram. Sybor ant. v Nedoli one 26. Listopad 1922 v Tad no Suni Panny Marie lord ski. 1 Zap Tek urn it a 6 Hod vet Evv u Stu Png 50 be St Edu one 29. Listopad Besid Koch be ski no Rodny sin a Broadway. T " a vote nou Hudba Klub. Kapely run a by. Sustek. / p a a 3 i Hlavna Broadway a 55. Buckeye Bozka 8937 Buckeye re. 1 capital Bozka 5211 Fleet Avenue �8 i d0bre Znamens. R Posledni my Sec room Nozilo be jmj no Atla a vice Jak $100.00 1 1 r jest to Dak a be be easy do by Normal no a be nazi Krajank pro Budoiu Cost Siranou a St . Plat me 5% a Roku a Klady ode one Uloz end do one . Klady $1.00 a vat any. Pozor a tote Meni Pravy Jame Dreeli Vovou Zus Ilku. Krasn sctt Lustro v Ned hernych Barvich pro be Dentch z be Koslove a ska Hod cd be do Kay do do r Monosti a Derek. Pospy Ste is Doud be vib a Doud Zasoba Star a. is name a Sklad no Oka. 1 so e r d he Debny dam we Sam 5800 Broadway Prott Cable us. Fora v h�41 1 v r i i % f i t a a y i � c / turi1

Search all Cleveland, Ohio newspaper archives

All newspaper archives for November 18, 1922

Browse
Order a high-quality 18"x24" poster print of the page above.