Page 11 of 18 Nov 1922 Issue of Cleveland Svet World in Cleveland, Ohio

See the full image with a free trial.

Start for Free

Read an issue on 18 Nov 1922 in Cleveland, Ohio and find what was happening, who was there, and other important and exciting news from the times. You can also check out other issues in The Cleveland Svet World.

Browse Cleveland Svet World

How to Find What You Are Looking for on This Page

We use Optical Character Recognition (OCR) technology to make the text on a newspaper image searchable. Below is the OCR data for 18 Nov 1922 Cleveland Svet World in Cleveland, Ohio. Because of the nature of the OCR technology, sometimes the language can appear to be nonsensical. The best way to see what’s on the page is to view the newspaper page.

Cleveland Svet World (Newspaper) - November 18, 1922, Cleveland, OhioOf a m m. " Bijj luf a a. A a 1�"wnfciv a. Tjw we we. R Strana #. Iyih Girtin ii a Cal 1 Zap Latil Honey no sport a Sou ill Hka Mysliveck a Pejich nos Leaky. N. A $ a. A r use / pc k a pfc i n oem Kronika Jako i y Nebula Dosti Zoso Bovina Neho Dami Doz no a a Sezon Nuho � be fetus tech Sena Lio Nech. Vera Uvelli Jame Jim i Skolik v it Erich ale feel mus me okra Sovati i does. Krystof p. Gottron 42-Let�, Parmelee ave. N. E., Vysel is Vera be 16-Let�m syne fran Kem do Okolo Burton a Hon . A Dye be Araceli a stabilise a i Stem poli Alby Nash Rali Echo. Otec pol Oil Bro Kovnick Nazem a Hazel to Ovcina Strom Kameny Prev a be Shubal pro nov Kymen a Dye Prev by Hozeny Donadl a put Kun z no a Vyula Rena a pm a to do Start who go Trona. To Hoch by Tel do Button pro la Kate a term Voak nem Ohl us Init Nic Jinsho new Likon Stato Vati be Gottron Zabit Byl a my St. A Tvola to love do Ravena Byla do nun Nova Zohrob Nickho a a Vyduna Vuch. 89. Us. Neny Raiport Jinoch dosed a Konzen neb smrt Zap Atili Honey no 19-Let� Frank Lowery z Marion o., Jemus Bro Ovnice a Lustila a Dye Jel Autem Ostrout Zatz Skou a Tak Jet a Manila be Mladek Vyka rvs cel. 32-Let� h. J. Smith z new Riegel Zahy Nul a Dye cd Toje is Zai Puliti Cigar Etu Pustil Runi i. Pobu Zno a Lezli Jet tvs to a Nad Nam be 8-Let�ho Sanka Harolda Jenna Sud Nam love once Dobro Vozel. To ice do Blicha Post Elen Byl w. Cultice v Greenville a 131et� Jack Lyon Claridon township my Proste Leno Pravy Koleno b a z a r be pros sch be ski Ned Lnu Svob Skoly. Does Poledner v 5 Hodin a Hajen Bude v be ski Nurod no Sunina Broadway Velky Bazar a term pot rvs i pres a a Nedoli key Stan oven be Zap Tek Jim a 2. Hod. Odd. By in Ovate Nabeho Skol a tvs a term v Nazem Dor Stu u Vod oms Jehu a tvs Ani nut Nam Duraz Sovati. Skoly name v Posledni Dob zip ask Dosti Kru a no a Proto jest Provin Nosti Kay Dtho z nos Phi Spoti a Vojt a div nou Aby Chom Geskou Vic Hove mls Dee Posta Vili a Dkl and Zyk Lanu. Phi Bazar Lebude Stu Png vie co Send Vas jest Zakoli pid Nyk term pred met a term Byl Laska Vosti Nabeho i Ednot Livchi k Vytte Namu a be u Van oven. Douf me be Kra Jan nazi Jako Vudy i a a a Skole Jet Tak key be Veze Nosti do Stoja v pm no my be a Vojt Provin Nosti. To Dob Baz re Koncer Tova to Bude Sokolsky Hudba tee Nam p. R. Hanny. Blaz Iovu pop Duji pro Vramha so who Muse a svy decry Trest Smriti. Do ores Nuho a lobe Dos Avila Sedova Mary Blaz Iovu 1764 Vuch. 32. Ulice a term Byl a Strelen mud Frank Blazius a Dicera Kate Ina Mit Ter Millerov Munem posted Johnmem Mitter Milleret Jena be v a term Piznal k Vine Vrady Dru hoho stun a a Suzenna do Ivoti. Vedova to Lal Rozy Ilene to sprayed Nosti a pop Dovala pro Zeta Trest Smriti. Pm Ila v Provo do Noko Lika Sonsedek Jet by Lovily Baku be Nebohy Sand Zaplata Rodin nou Truehl him and Raym Rozumek Mittermiller Jak in Emo a St evil Syoji menu a Dye Tato one 17. A Evence my Bra Nova la Sou s Nam Roz Vedena spa Titi Jehu Malou Der Utku Smriti Propal i Tchun Jena be Snail Ceru a Riniti Mittermiller St evil sepak Sam to Broz Nam Skutko do Hla by a Byl to Del Dob la men most ski Nemo Nici. Byl so zen pro a Randu Dru hoho Dru hoho stun a Jen v Jed Nom a be Likou Dostal Nej vim Cru Tresta do Ivoti Sotva k process Dru Hamu do Jde be Likou source Baer Dru Hou a Randu Jako Zlotin pro no to stun a vyv Krtil be sound who kalends be. Posvic Ensko Ples Sta Rich yes Koch Osadnik. Pravy radost dle a Vlf one Jak Puje by Snik to be Orp Ranisate starch Navich i re a Posvic Ensko Zub ave be Vel Kim Sale be ski Nurod no so no a Broadway. Rezem to Etc Hominy Udey a Tambor so Kolsky Kapely v Buben a us Tak a Jde Dale Vudy Veseli Kole Phi Avem Staroz Eskum to neku i stat Nam co a Posvic end Nesme sch zet. A a i � a. " v. I i to f c. F t k t x v Putek 17. Listop., 1922. Lupini to Volen nov Soud. Big Jim Morton Jena so zen Byl a 15 Roku do Trest Nice pro Lou pen $65.000 be we St Cleveland banking co., Eden z Kri Okresz to a Udal nov Soud a term my Byl take Sou dem Vera Poolen. Nov re Asisten to ores Nuho a lobe j. T. Cas Sidho Aby prices Byl Pedro Aen Jen revise Byl 4 prot them Ila Sam Zama nut a Tak must Joti cell Jet to Rednou proved Nyno. Panje sice vie Obecny be Morton Zlotin a a term Byl ods zen Skutel no Spychal ale to a be gym Louvy be my Chicago Nadu svy Dkl be v my St Nom Meskal a Dye Loupe v Bance Byla prove Dena. La Oil prose Chicago Prev a to opera i. Dale Tvrdy be Muza Soudou Neblo doku Zeno Nice to a be Bylo Jen Pousaz Ovino a Start Jehu Krimins Lnu record Dopadre i we Soud v Jehu pros sch Hodle be ode Brati do Arizona de be Che Dolovy Nam nov Poku Siti . A Loci Pak be Obj Vaju be does Bude to Uko Vinu Morton i Dok Zati be Likou svy Sci Obj Sloby Sou Nev St Numi a a Nyk term Sand Bylo Jim i pm Sobenko lid i Jim Lav no Oslo Bozen a mesh no Olu pipe Jde. Prot la Kim prot a Kovins. Zdrave Otna Komisar Harry l. Rockwood Varue pred Nam Kami L�vy pro by to Jena Makoviny i Stavy a term Zaruy Ujj Toto Nemori Nyk term prod Van a Znak no Ceny Moho spa be Zdrave us Roditi new i pro Spoti Jehu Skutel no Slovy a term by Mola Kay do to a Matute be Vod Eck Paktik Nikody be Nemek Anil a Ruu be Dot ski v knit Ovna a Broadway. Obi a a does Poledner Bud Vautor Zno much Dot Skoc a Ovadek doctor Doolittle by v Plain dealer Hugh lofting v knit Ovna a Broadway. pro do try a Pone v 5 15 a no sled Vena Pak Bude recept a 5 45 do $6 30. Uni Ovnice. Pm. Ledbetter a a ave nazi mls de k be a Dospil a k recep al v. Sunday matinee and night special attraction extraordinary in world famous Hollywood baby Dainty june 1 v and company. / a Dainty june was featured ? Mary Pickford in Daw i30ng-?#v a legs Douglas Fairbanks in the nut Charlie Chaplin in pay Day and with Herold Lloyd and Bebe Daniels in numerous comedies see her sunday matinee and avoid the 1 Jam at night 1 matinee prices Plain floor u. 30e lbt Alco a 4f, 4 Soe. Main floor Balcony i night 35c 25c also Tom mix in just Taney Slovensky Divaldo. A Varna Slovensky Skolky Vence Sokola c. 64 Seh Raj Zutra v Nedoli v be ski Suni so Kol a Clark ave. Rozmar nou vese Lohrun tech Jedna Nych a Pletka Lusky a Horych. To pred Stavens by de Taney no Vonek a Upolu peso Ben Slovensky Hubby p. Orsa a a term Hrut Bude i a pee Stuvek. Zap Tek diva la Urzen jest a 6. Hod. Veer no. Pip rate Sena / Posvic Ensaf r Les starch yes. Osadnik a v Nedoli one 19. Listopad be Vel Kim Sale be ski no Rodny so pm. Vetr Duje severe Zima be Zas Down it Dere. Naples be Rozeh Ejem 1 Nav Pak up vat miserere nov do Jse a rout zest a Doma Vesel do red do a is a Sci. Zno Mon Vrem us Jakse Bavy Star a Osad Nuci. be 3 Hominy Poledner. Sokolsky Hudba. Doti Nap Rosto pm Stup be maj. Drama tick Sybor Tyl r 99 Seh Raje operetta " 11 Ajo Wail cd Uzi t a Posledni 99 Nedoli 26. Listopad v be ski no Rodny Sunina Broadway. Stu Png 40fc a 50c, Sokolsky Hudt a. Zap Tek pres no v 5 30 Hodin veer. Fetky v och Odd pm. Smrz . To Divale Taney no Vonek. It Mikuly Skou Zub ave Sokol s j. A Komensky v Nedoli 3 province v Polk ova Sunina e. 131. Us. Stu Png 50c Osoba. Zap Tek be 4 Hod. Of Poledner. Sokolsky Hudba. Dorky Budoiu v be Deli 3. Province 9 do 12 Hodin Dopol Edne. Velk Lepou Zub ave poem kovy Vebor Vel Koloze Jed. To Boito v Soboku 2. Province v Besid Koch be ski nor. So no a Broadway. Dram. Odb. Iii. D. T. J. Bed. Engels Seh Raje div Adelno pred Stavens pod no Evem Zlaty easy 1 \ vese Lohrun tech v Nedoli one 3. Province 19tt t be ski Suni Sokol a Clark ave. Stu Png 4�c a 50c. Zap Tek v 5 30 Hodin veer. yes Koch . To Divale ples., a / v 1 s -1 v. � / vese Lohrun tech Duj stitch a Pletka Lusky a Horych Sehra Jii Slov. Skolky Venice Sokola c. 64, v a Esker Sieni Sokol a Clark ave. V Ned la 19. Novembri Stu Png 50c Osoba. Hudba p. Or Saga. A Viatok Miod. Veer. To Divale Taney no Zabava. To p z v � n i k s u k r m � z � b � v e Terou be ski bicyclist. Klub Hvozda pred Amer Ickom Posvic enem v Soboku one 25. Listopad 123 v Suni p. L. Fry la Roh Fleet ave. A Vuch. 54. Us. By Val Kame Nickho. T Zap Tek v 7 30 Hodin veer a Konec a be Rozet debt. Kapela p. For. A Pica . O Chut nou vet Eli a Ober Stvens Bude Postar no. V a ctr ave Zub Avn Vebor. Div Adelno pred Stavenik pod no Evem sir a / vese Lohra tech Jedna Nych Seh Raje dram. Sybor ant. v Nedoli one 26. Listopad 1922 v Tad no Suni Panny Marie lord ski. 1 Zap Tek urn it a 6 Hod vet Evv u Stu Png 50 be St Edu one 29. Listopad Besid Koch be ski no Rodny sin a Broadway. T " a vote nou Hudba Klub. Kapely run a by. Sustek. / p a a 3 i Hlavna Broadway a 55. Buckeye Bozka 8937 Buckeye re. 1 capital Bozka 5211 Fleet Avenue �8 i d0bre Znamens. R Posledni my Sec room Nozilo be jmj no Atla a vice Jak $100.00 1 1 r jest to Dak a be be easy do by Normal no a be nazi Krajank pro Budoiu Cost Siranou a St . Plat me 5% a Roku a Klady ode one Uloz end do one . Klady $1.00 a vat any. Pozor a tote Meni Pravy Jame Dreeli Vovou Zus Ilku. Krasn sctt Lustro v Ned hernych Barvich pro be Dentch z be Koslove a ska Hod cd be do Kay do do r Monosti a Derek. Pospy Ste is Doud be vib a Doud Zasoba Star a. is name a Sklad no Oka. 1 so e r d he Debny dam we Sam 5800 Broadway Prott Cable us. Fora v h�41 1 v r i i % f i t a a y i � c / turi1

Search All Newspapers in Cleveland, Ohio

Advanced Search

Search Courier

Search the Cleveland Svet World Today with a Free Trial

We want people to find what they are looking for at NewspaperArchive. We are confident that we have the newspapers that will increase the value of your family history or other historical research. With our 7-day free trial, you can view the documents you find for free.

Not Finding What You Were Looking for on This Page of The Cleveland Svet World?

People find the most success using advanced search. Try plugging in keywords, names, dates, and locations, and get matched with results from the entire collection of newspapers at NewspaperArchive!

Looking Courier

Browse Newspapers

You can also successfully find newspapers by these browse options. Explore our archives on your own!

By Location

By Location

Browse by location and discover newspapers from all across the world.

Browse by Location
By Date

By Date

Browse by date and find publications for a specific day or era.

Browse by Date
By Publication

By Publication

Browse old newspaper publications to find specific newspapers.

Browse by Publication
By Collection

By Collection

Browse our newspaper collections to learn about historical topics.

Browse by Collection