Page 1 of 18 Nov 1922 Issue of Cleveland Svet World in Cleveland, Ohio

See the full image with a free trial.

Start for Free

Read an issue on 18 Nov 1922 in Cleveland, Ohio and find what was happening, who was there, and other important and exciting news from the times. You can also check out other issues in The Cleveland Svet World.

Browse Cleveland Svet World

How to Find What You Are Looking for on This Page

We use Optical Character Recognition (OCR) technology to make the text on a newspaper image searchable. Below is the OCR data for 18 Nov 1922 Cleveland Svet World in Cleveland, Ohio. Because of the nature of the OCR technology, sometimes the language can appear to be nonsensical. The best way to see what’s on the page is to view the newspaper page.

Cleveland Svet World (Newspaper) - November 18, 1922, Cleveland, OhioV % j � & i a 7 a a. I a a. ,"r4 a 4 a t 3f a a a ". A i i j wr�,? re re vow if " v ?." it to . Of w to a f it re if up. I z ,1 .3 u i Jediny Union a take the world ind div Dudli Bob Mien Dally newspaper one a Utra Post i Futej Isth i Mon sch . A nudism and distributed Vida permit no. 312 authorised the act oct. S Lull fib at the p. O. Of Cleveland o., by error % we i w $ i n Rochnik vol Oil Sultanna Oyeku z Cali Radu. A a i tick Lodi a Ostrov Malta. Pravy be Jed Jehu Neon Amend Dyni be Turec Kuho Tronu. Bulletin. Ca hrad 17. Listopad. On amuse m see be angor ice Vleda pod formal no a Dost Vlf do Bri tick Navre cent sul Tina . Pou Kazuye be Jediny Veliky no Rodny shr my Provo Roz Hodovan de Sultan Mil by prod vat a Rohla Suje pods Toupilit Soud Jak Bylo nah Zene Vlad . 17. Listopad. A Tok Mohamed ., Turec Kuho Sultana z Cali Radu does a Bri tick Lodi a Educ a Malta Byl prove Den a Dye Druel info Mace be an Gorsky Prev a Odahl Asovalu Posta Viti pred Soud Sultana a Jehu ministry pro Vele Radu dle Depere Jet do la do Francouz so who ministers Tva does veer. A Dye Jedna no an Gorsky Vlady Bylo Nameno can Ihram Skoch Zaso Risech Sultan Okami it a Udal och Anu Brity Kate a a my Zap Attili Rychlon Vale nou log a Pom Ohli my uni Krouti % Cali Radu. Pussies Wilmid Bey pm Deseda Turecky social stick strand Byl Zavras Dan Cali hrad Yso Luje Depere Jedna to Skovy Kan cell be z oho Mysta. Zlotin jest Pipi Sovin politic Kim to Hunt Kim. London 17. Listopad. Re Terova Depere a Tok Sultz nov Pravy be Mohamed i. Byl prov zen a de Settle Tom syn Kem Prince Erlo Ghulem a Mil a sob Bani ski Oblek a Fez. To Runny princ a a Sechny sult novy deny a a Staly Paluci. Sultz nov automobile Byl Nisle Dovon Jinx i n critic Kami Rovny a Molina sob Obj Ansky Boleky. A Tok Skyl Provedenza sign who Dot to a a % a i a to Ryb Fidfl Type a a Dye Druzina Pribyla. Sult Novi Hlas Serhal Poh Nutem key i Dak Oval Gen. Harring Onovi Vel Iteli critic Kuho Mojska a Chr Anu a Rosil Gener la Aby to us incl Jas Nam a a be Tronu a a Tekem z Cali Radu. Do Londona Dolly a privy Varv Itce Karaga i blk be Dpi Nopola. Druzina Francouz Skoch s Francouz skim Kon sulem Byla pro a Ravena Turkey co Phi Vodilko Kong like no my Obj strand str poly str qty. 2�dn� pot Rzena tic i to a Prev Neblo Radu 17. Listopad. Sultan Dossat Gen. Harring twi Ovi critic Komu Vel Iteli be St Edu veer be Jehu Pivot jest Rouen a be by red Mil Bri Nickou och Anu. Sun thu nem nil Voak Opu Titi Paloc pred pm them a dle Toho a techno Bylo Zap Zeno. A Dye str a does Byla my Nina Sultan by Klouzal z Palace prov zen a syn Kem Prince Erlo Ghulem a St Pupil do be Kajy Coho critic Kuho automobile Jena Pak try Skem k . Comuni stick Boule name Cru Radike love Volaj do a Brand a k Uchs Iceni Vlady. Leof it n. R., name co 16. List Kom Uniti by Ziv Ajo Sleny Svich organism cd Aby be Broili k Vulce. Pred St Raj be a in Tak z Boavy pred open Ivou nationalist a. Dou Fajt be Podas a be Jim a Moniti be Vlady Cestou Del Nick Kon Tooly Primy Slovy main Erie cell Zemi. Komu Nisto Mezupe be dosed a porn no a doll Stuhr a a Sasko. Motor ova dozy s oddly policies odes luny Sou v spec he a Mysta be Pokoj. Jakse Pravy so Jenecke Armada jest take Phi Ravena Abr Pidu Krajny pot Eby Zak Rozila. An Glicks Bojsko Kola no Musello does Zakro it Protiva a Dye male Odds Lens Nemuck a policies Bylo Jimi pee Moreno. V Bojich Bylo kept policy St Poran no a Nikolik us Reno. Be Pokone Zap Ozaly Dusseldorf a lede Zama Stanci Mannsmann Ovich Dylen Zane Chali Price a Jali be dra Covati Chody. Pak Dotlo be Kola no dil life Burgh Herborn Mic Hove a Gladbach. V Kob Lenci pan Oval does Pom Rny kid co Mem nut no Jen vol ski. " 1 a St nost a Amer. Mission be. F t ,1 " Lausanne 17. Listopad. Of Vinni be Ameris to Missio no i Turecky Redou Kampas prot Zuj Mem Zemp Sou Obs Lena be formal Nam by Danum de does veer Turec Kou de legacy do my Rove conference. jest by Dino be Vici Kapitu Laci Jet Sou Jako Skod live Turecky a Jehu Vav . V be Dale Pravy be Ciz Inci vet no american a Vydra Ujj a Redou Skoly Turecky Jet re Nice Mezi Turkey Reky a Armony. de vyv Olalo Znak no Vera enl Cleveland o., Soboku Podry a Voje Skou icon troll. Spoke Sci name Cru be porn Suje Solo Usu Versaille Lcou. 17. Listopad. Spoke be cd a Monosti Rady Velvy Slancz us Domily name co be a Sechny Tozky be Vojensky control no Komiske name Cru Lyly suspend Vony poked no Mecky Vleda Ned pm no Radosti a Kyi Klavu porn Beni Vojen Skoch Klaus la versa ill ski Solo Ivy Jet spa China Byla posted Nych a Nero Jevy Chotu a Odili be dle in Struk cd Komiske. Spoke neck dots Aslina to Nimec Kuho do piss Toto Vici Jena Byl a Ziv in do Znak no Mary Tomato Dowise pro no Mecko Cpl no Igno Ovalo Nadu Jet Lyly thu Moneny spoke Sci a pro Evilo Nad Tom be spoke Sci Skony a so i Voje Skou Kont Rolu a Dovolo name Cru Aby be Moho Titi do Kolej. X Nota Rovn pfc ignore Oval for Mil no spoke neck protest Pola no Berlin ski Vlf do 29. pro to a Stem to Kim a spoken dec a a Vojensky oddly Phi Rich in Speke no Prici. Nota so Jenecke Lulu a Nyhra do a Ned Vns Phody paso a a a Pravy be Pejich Trpo Livest jest Vyver Pena. It zen pro million after Komu Nisku. Chicago 17. A Jna. Venom Milost Udo Lens Guver Rem be nem smaller my be Zach Riniti Williama Brosse Lloyda Milli be to Muniet pred Vas Lou be Nam la qty Trest Nici Jolliet. Pm Deseda Soudou stat Nuho Floyd Thompson ode pred Povol Iti pasta vent by Kong no Roz sudoku new by Lloyd u veil do a Majerek Hodnott $2,000,000. Nikko Jena Jde do tres Nice Nemil by Muti Tolik Pentz Pozna Menal source. Lloyd ods zen Byl s Jinx i to Manisty pro pee Strupeni stat Nuho pm Butova Coho a Akona r. 1920 a Podva Roky veil Boj so Neil pro Rou. Tragedies Osamu la Ghat i. Aberdeen wash., it. Listo Padu. Slenna Tansy Bol Tonova 25-Let�, pm. J. T. 0 brie nov 38-Let� a Hjalmar Anderson 39-Let�, Nale Zeni Matvi Jakova sleek do Ojito Vrady a Sebe Vrady Kabins a Copal is no Ocean ski Ostroy no Asi 25 Mil Odud does was no Reno. Anderson dle to Licie Zabil Dvo deny a Pak us rail Sama Sebe. Monsan be to fist. Chicago 17. Listopad. Tai Ostby Lyly Nabity � Devot to ran no chem Dou Desti lain sch apart to a Var Obj . Dvo Bukovy Lyly uni deny Ohnam Jena no sled Val a Obuch. Tylo pm. Jacob ver Doni ova 81-Let�, Mandelky Groce Risty Jena Val Jenu Budoiu a Jena pro Vla Atolia a party Bylo Nal Zeno tro Skoch by Doyi be eve nor uni i j t i v.,a turd Listopad november 1922. G. Sharp a 1 pm spot. St to Velky Fetla la Gray sym St spoken sch does veer to who Amu i Jena be drive a Viii in ton ave. De Pond la Leone a Jehu vet Ejna. A Voak venom a a pan Sharp Jensch St to hem Velky do. I Ned Vily Povolny d a cd Flo be tick pm. Pres a Lindou Noc a Sharp ova does Reno pro Evila Vns pee sved a end Jehu . A Isth special Sta Byl Zavoli Phem do poled Nena icum la Kazem . Hien tem. Bez Proste Edna pm Fulgim Smriti Byl vysoky talk Kim Paravil . Cle ment. K Tomushak Phi Spula a a a no Ner Vovk Prucha. Pan Sharp dose he for oks Vlku. U Jehu love p Al no Hodinh by la Mandelka Jho put do to Margaret i Liam grave Listopad. Teie be Veech a a a to Doch Zely i Batku Dovy ves Sharpo Kra the to pole a dlr a Wash web Konyn by 3 Hominy Oppl ova a Bude i Ebitov pm Dou us no a neb lib lays Lane so fran ii by nil be Ste y Jehu Doti by a Koli be Jehu Neny Kri be str evil be co up Sobil splat end Pollach. D m n e l e p r e p a d e n � a Ojuel a pour in Pale to St evil Domni Loho Lupine. To Vydie aft Pollach be do Dom 3211 Scranton re. A Nikki Lupini Phi Spychala a Mysto As pal desk to veer policies a Myles Post Elila dle to do Sti 47-Let�ho Daniela h. Clarka Jehu Vlast Nam Domovs. Post Elena jest policies Why Nickel plate a Sam Nemo Nici Prohl Sil up a Jehu policies Viny Nemo be Rena Byla Jen Sud Nam . Renu by Palil Charles Rohda be Likou be domn Val be Clark jest Jean pm z Lupin a Sam Jeli Kos Tento Prev a a policies to St Ulel Nova Suje Jeza Lupine. Nad Clarko Vou Roditou by dlr cd Rodina Roberts ova a Rutila be Vera veer Dom a Phleda la be u Clarks jest Tea a pm. Robertson a sly Ela a by stupor Van a to Schoech Ramot. A Proto be Clar kovy Byli Jim Rednou As pred a Vyma if the president a. S. Burleson Post. Gen. F Celo a i by Hladka a vol. Bonus. Kong res Bude mock pee Hla Sovat veto preside Tovo. Bude pro Mono Al skate do outre Tino Vou fit Lnu be Sny Movnu 1 Senate. � j � new York 17. Listopad. Do Tazy Zas Lanomi Glen pm to Kong Resu times by to be Jak be Sny Movnu Pola neck Tak Send to Bude Romny vat Tina pro by Placen Bonus Vojt Kim a be svy Tovy Vulce. Nej Nom Bude Doty no pee Doha pm Jata Bou Domech Kong Resu ale jest Dobro by Hladka a Jejo Schve Lens i pres veto preside Tovo. was Pisem Bylo be Stan Visko Sny Moony Pola neck pro to Nus jest 292 prot 53 decade set a Lens z Niche Sou Star a Jinx nov Zvolena a do Taz a tudy a Nelze a Sci Kun a term strand be Klo no. Jest Voak vice new pravda Podobny be Sou Asi Tak Roz s. D. Fees t Ohia jest Uveda no Mezi Bonus to nov add pro Hla Soval Vesny Movnu Pola neck a Koli times Neobi rely a Doutaz Nyno a Slang. Z nov vol Enoch Send torn Odipo Vudi Lyly Dree by Dvane Chi. Devot z tech to Ferris z Michigan ship Stead z Minnesota Howell z Nebrasky Copeland z new Yorku Frazier z North Dako to Mayfield z Texas Dill z Washington Neely z West Virginie a Ralston z India by be Prohl Sili pro Bonus. Eden nov Zvolena senator f. L. Greene z Vermont Tele Graf Oval be jest prot Bonus a Tai Bayard z Delaware Bruce z Maryland a George z Georgie Dep Deli svy Daleni Jako ale nov Oclepo . Guv. Edwards Novoj Vod Ali. I Zvolena senator z new Jersey Send to Mem Nedal by dlr Mimo Trenton a Jehu Sere my Sci by Radeni Byla Jata Po-1 be pop Tati a Tak pee to a Paravil be Nikko Neny Prev � j Lead o., 14. Idez enem a Vidala Pollach. � key by Ril str Hairr i Moi no Veta preside James Feol Dert sgt ii Seserman Meta 1859. Pan Sharp Byl be Tom z Nejem f. Rolf sem a qty Ami Muzi Obj and Ohia. By a Stanice Nikl Jako Advokat Tai Krute Byl Zvolen do Kong Resu a be strand Democrat icky Zau Jamal my Sto . Pozor nost Voak Upo Utal Ija Sebe by hem Velky a Dye Zast Unoval so Jena Staty a a Jedna Nam Ziskal is Chi flu fran Couza kith i Vesej Nuho Nisku. Nov Apo Tolsky Dele Tolore 17. Offt Topalu. O Zno men Bude us inno zit Vej a pm a Annam Vyde no Baltimore Catholic review a Ustinov end Arci Biskup Petra Fumasoni Biondio Apostol skim Delege Fem do spot. St to. Katf Toups to Arci Biskup Bonza Novi Jena Tento a had Zast Val t desert Roku a Zutra do new Yorku Aby Ftp my Hyl Kardinal skim Klo Boykem a Sluby Cirki pro klan. Nov Apo Tolsky Deleget Nahodil be Ftp my r. 1872 a a i Apostol skim Dele item y India roce 1916 a Japan Temte a a a do roce 1919. Be Kansas City Mph 17. Listopad. J. L. Mar Anlys Kuchay St evil a ale Rantt Syoji Man a Elk a l. P. Peterson a Midi the be restaurac a Union Nydra a a de a Pak spec a be Bevra do. Pm. Mara Tea re Byla Nice restaurac so Lila Policki be Onala Peterson i to a Nouhou Dob a be Jejo Manuel a Jejo . Pety Sonev Stav be critic Kim Odesto pm. Maran the Sovy be us drava dle la Kari. Mola Cerku my 9-Letou. Steve Bottino Lar let Byl a Chr non z Stavens Hasipi Avak Zempel a Emoni i. A a zip. 25. Us. A Althen ave Rohda a sen Saint Rolffs Posta Vili be me i Hlavna rata a Dvo be k Oby dlr Der Kovoch de to servant Golden a Leal do byte pred Nam Knem. Pak Tel tev Futi Dvo be a Dye Tom Bylo Vyp Leno Jehu blk Kosti Tak be poc til i Hor to Vas Tielu. Rohda to re no Pip rave Nam revolve Rem St Eliv Tam de seve to my zab Pesklo. Oval be Vuk Zik a Ned a to str a Nuci by Osvi Tulili. Kule Vyp Lens Clairem la tvs no Golem oboe Stoja cych by Kosti Dver a a a Vizla St no Chosby. Clark do Praven Byl do most ski Nemo Nice de a Nam Musela Buti prove Dena transfuse Kyrve a Jet to pred Perack Rohla Oval Nevin to Licie sva Luje a Sudnow no Hod Jak Typo Vidal to a pred Kapi Tynem Frankel spro Stem. Lee sem Post Eli a Jim us Nal a Dye sem sly Tel Era Mot pro bral sem be a a Dye spa Tail sem Dvo teen a Posta by u Dver a domn Val sem see Sou to Lupini a Proto sem Vyp lil a Byl a to i Ned Ste Len Sam be Moho Nikho tudy a Clar Kovi Bylo Nikoli Krute Jim pro Reno pro Nosil Nostri a one 15. Byl by Jehu a Kraden Okol Nostri be do be to Horl Vost Phi so who Dom ova Leviti. Clemenceau pm icel. New York 17. Listopad. Parnak Paris Mezi be How be Stuja Cumi jest Georges Clemenceau Premier Francie Vel does veer do americ Koch Vod Avak by Stouph a Zutra. Bude Uva ten a Borem Pele s Ulukov Nkem House Kun % Tazy Jako Lyly a Aslany ale Nam Sny Moony Pola neck Uji it no be 63 Send Toni Sou pro Bonus Tai Eden Neny Roz Hodnet Nyno Ozno my pro svy Stan Visko Poz Duji be Den senator jest nem Ocen a to do a Jehu be Moho Buti Zus Keno. Dle Pravidlo be jest Zapoto ebb vat tiny a Veta president ova Bylo by nut no a a skate Nejme no 4 Hlasny. Domazy Dan Glen pm Kong Resu Taka by be Mem Pouzer Povse Chni Otz by Bonus a Nikoli no Jake a Vlf it no Formy. V seen Amu a Mono be Notora in Ioviti Zantho Toto Otz 1% Pozor nost Oto ice Bonus by hem svy Kampans Avak Bylo. Be Reno Jehu be Zno my svy Stan Visko co Nejdl a be. V Telegram z Butte mont., so Leno be nov Zvolena Send Tor Wheeler jest nem Ocen a be Nemo be Buti pod Roben inter View u Toto Oto ice. Nov zoo Lens senator Brookhart z Iowa Niebyl be a Domovs Des Moines Avak Jevto be Kyj a Deil pro Bonus Brhem svy Kam pan Nezda be Buti to Chy Nosti Jehu Sta Novisky Toto Vici. be Byla Driena nov Zvolena to sent Ora Stephens z mis # Sippi. Appel a Papele Zuj my Mac Swiney ova. Washington 17. Listopad. A Papele Pia Bylo Appe Lovino Amer Ickom pro in ski Republic by Aby a Krotil Zuj my Sleny Mary Macswiney ova Jet Den a Ladove St sky Dublin Kim Vive no a in ski Teklo so Tosti . V Kabel Ogram Zaslaw Nam j. F. Finnerty pred Seydou so Rhu be Pravy Szobody i Lovna lid to celum svy to Hlede s Ustrnul Tom a a Rizou be Dovo Lujette risk Emu pirate Sveto Sti Mary Macswiney ova Vyp Suje z cell to Svita Prost Sedky Avn sly a my Ida who Jinsho Cru let Zvi lost Jediny a by sick Salem l w. W. . Chicago 1t. Listopad. A Sjem str Zno my Orga Isace Doln Iutva i. W. W. Prom Oslo Vuch Svita Bylo Ozna Moveno be poet Pejich be Zivojn Sobil a Posledni Rok a be 300,000 ale no. Jean pm z use Send jest a Dati Marcovy Hlavna spicy Takov form Aby Lyly Kay Damu pm Ustupny. .4 0 prices s dec Kami ministry. Athony 15. List. By Val Ministri a Genera love z Velez Rady no Sledke Vojen ski a Kuzy Tecka male Asci Sou Nyno pred Sou dem. Adv Kuti Prohl Sili Phi Zahl Jena . Be Soud be no be Halo Van maj Buti proce Sovani parlay enter. By Val minister ski pm Deseda Gounaris Jakoy i Premier Stratos pro Solovili Del a a Eli Podob Nuho re Zug Jako Pejich Obhi Sci. A Isth dust Ojnik is ouch Mezi Poilu Chari Peru Oil Gounaris. Byl Nep Rodlene Zatlen a Ossou zen a 15 in. Soud Pak a adopt Obhi jct. N

Search All Newspapers in Cleveland, Ohio

Advanced Search

Search Courier

Search the Cleveland Svet World Today with a Free Trial

We want people to find what they are looking for at NewspaperArchive. We are confident that we have the newspapers that will increase the value of your family history or other historical research. With our 7-day free trial, you can view the documents you find for free.

Not Finding What You Were Looking for on This Page of The Cleveland Svet World?

People find the most success using advanced search. Try plugging in keywords, names, dates, and locations, and get matched with results from the entire collection of newspapers at NewspaperArchive!

Looking Courier

Browse Newspapers

You can also successfully find newspapers by these browse options. Explore our archives on your own!

By Location

By Location

Browse by location and discover newspapers from all across the world.

Browse by Location
By Date

By Date

Browse by date and find publications for a specific day or era.

Browse by Date
By Publication

By Publication

Browse old newspaper publications to find specific newspapers.

Browse by Publication
By Collection

By Collection

Browse our newspaper collections to learn about historical topics.

Browse by Collection