Cleveland Svet World in Cleveland, Ohio
21 Feb 1924

See the full image with a free trial.

Start for Free

Cleveland Svet World in Cleveland, Ohio
21 Feb 1924

Read an issue on 21 Feb 1924 in Cleveland, Ohio and find what was happening, who was there, and other important and exciting news from the times. You can also check out other issues in The Cleveland Svet World.

Browse Cleveland Svet World

How to Find What You Are Looking for on This Page

We use Optical Character Recognition (OCR) technology to make the text on a newspaper image searchable. Below is the OCR data for 21 Feb 1924 Cleveland Svet World in Cleveland, Ohio. Because of the nature of the OCR technology, sometimes the language can appear to be nonsensical. The best way to see what’s on the page is to view the newspaper page.

Get started for free with a 7 day trial.

Cleveland Svet World (Newspaper) - February 21, 1924, Cleveland, OhioA a. A i � v w t j v t a # a v " � i i 10 by 37. I a Jar. V i a Trtek 21. Nora 1924. Nemhouse shod Noti o menu Hlavna Poucel in Stanice. 25a Mezi most skim manage Rem Hopki sem a Spodni Katelus tvs Sta by nov who Union a Public Square o. P. Van Sweringer Ned Oslo k Dohoda. Mysto pop Duje Moho a Podwika Telsto pod a a Zase Milo. Hopkins souds be Mysto must Dostatni Netjen menu Start Bukovy a to Zemkus ale i cell Niklad a Hlavna Stanice nov. Sifry mists Koch to a Davkd Sesta Veny Lyly Midi Telem most ski Sluby Fergusone ale nobs Ahuja dosed Vyde no a police Nuho signal Nuho syst my a Kos i oboe Hasiy Skoch Stanic a Champlain a Hill ave. A police no Stanici Samou pm a Duje Mysto $1,500.000, ale Van Sweringen Nabez a Proste Jen Ohhad Kutou menu Jako Start to a Petku. Pres Velky Rozdil be Kuhn a Ceny Dou Fajt o by strand v Dohoda. T m i., Tam radio Stanice. The Willard storage Battery co. Era of Attila Svat Ebne Hud Buza Shatku so. Evelyny Stree Tovy 2239 zip. 89. Us. S p. W. In signed z Claridon o. By so Law v soused a most Osti a Obj add Pustil Prev a was state inf Schod a stat no Hudba. Stanice ale by Koala Jet to Ruhr in one. Or. J. W. Doub Rapovi 1286 Vuch. 71. Us. Ukr Adl vie a no do nov automobile Kate Roux Kra de on Mil Stanici a term i Ned Roz Slala Popis Stroje a Obrate a Isth mud o in Mil be Podobny Auto Vidal pred Chi Lou a a Isth Nahody Udave a Sena Vuch. 102. Us. A St. Clair ave. On Mil Novin Kun Hlavna police no Stanici a a be Dlouhy Tele Monoval ser want Mahoney or. Doubrava i be Jehu kor a Byla Velez americk army do a re no. Vat Tina pro no z i Alezena v Silky tvo ily Potra Viny pro Dot Elk v it Lafai a Kun. A Zase v Post Eli udut end Ducko. V Dor Tovy Rodin a 3756 Zasadni 25. Us. Nelezen Byl 7 Robert grader Udu men. Matka How aka a Lovila Jet do to Stalky a la be Koubati name a be pos Lovala spank pm a Dye Sepo Dicku she Nola Shl Edala be is pm eth pres oblige a co my to v Jehu smrt. Brhem 10 Dnn jest to ii to Etc pm Par Podobny Smriti Dot Elk. Dal5� Dohoda v stave Nam pro Myslo. Mezi Dolnic them Asb Estem a Kontrak Orv Byla us Avena Dohoda s plat Nosti Terou jest Zaruhe a vies Tunny Mazda $1.17v� $1.2 5 a Hodinh Jak Vera o Hla Soval Doty no Unie it. J. Oliver. Posavad no Mazda $1.12/ 7 a Hodinh Pola Dave Unie Zno run Dnn a Gednn a do $1.25 Tori up of Jim Sta web no unit z Jedena Vacti de Doc Leno Bylo Dobo do. Oslo Bozen Konstel. A rent Venice Brooklyn hts t. C. Tisdale Jena Byl spouse syne rain who Schooley Zatlen a police no pro Hladky a Addison re. Obj Alovon pro Tajno not end a Brand Byl Vera ores no to Rotor sprout in Obj Sloby. To Dazilo Semu Dok Zati be by Zvolen Konstel Eblem v duchy a Akona Soud Cem w. Yockem a nov a had be Jet Oprah Suje k not end a Brand co Voak ores no source Mcmahon pop ral ale Obhi Sci a 1 oven who be to Dazilo pee Vosti Korotu a Vojt Yecina strand svy to Krienta. A a Soj a i � k Emu be does radio pm Bra. L � i r 1 Potra Viny pro a Ladove Doti. My k b a pro no Zsilka Potravi be spoken sch St to in Skly Dana v v Hamburg a Dar to americ Kuho a Boru pro to Moc no Meckem a item. V Pele a Boru be Gen. Allen Jena Ani duh Jim St Vaju cd convert Ovate Bez Pejich pred lion who Schve Lens. Poked by Mysto Nedd Ruelo pres Nuho u Mono Vacho pm Gnu Daly by is Anky svy a most ski Nemo Ditosti knit no Zajis tit co by Una lilo pro obey Asi 1 Mil. A a vol of. Be pravda Podobny be Obecny Budoiu v Bratislava Znak no Zvy Seny. Dosed Lyly Roz Hodny . Dicera cd Tala or Viti once. Jan Votik z pee tic Onemo nil v minus sch Nech. Bylo jilt no be my Jehu 221et� Dicera Anna vote kovy Dovala Pok rms Arsen a Hosfor. Cd Tala to Totis or Viti z Touhy to Dudic tvs pro tone be a hts i pro Dati a Mazara 231e to Karla Hlava be z Vel Koch Bolan v in Transky a up. To Proz Razena Al Okinu prod Ala to Tikova a Becky Svojse Vici a 8 Milen Cem Pyrchla. Jiou a Tihoni at Kazem. Nam Eck tisk o so Louvy me i Francis a Esko Slovenske. Hoch Zempel. A fran co Uszko desk Oslo. Solo Ivy pm la let Arthur Palmer 2,6221 be Berlin ski Organ St Edu Ger Vuch. 122. Ul., Zempel Vera Al mania document be How pm Nemo Nici so. Alexise Jako the he a a n � mime pred Sebou of to Obj a Leto Nuho hol so huge pro Zachova sports. Byl a san my Rovich sol us a prot re Nyk a it. Overlook Taraci Hohenzollern a term Road a Asamen Sanami Jou Jim a Nama. Jemi one 23. Ledna a str pal to a by Tenno text a a . Jevto Phi Takov Uchto us Edna Nich my Vaju Klauza i. A Isle pasto Viz Nam new Viskos Lovill a. a Louva. So i Alistick to Rawerts pm be of Sidni Neon Arnost. A nil spoke neck a Louva 27. Ledna of Poledner Prisel be Mezi Francis a desk Oslo. Re 231et� Byla Nyno be a vim mar Lek be i Kova be Zno no Uvene Jnona Neva Stop a k Nasty a Louva Jevy be Jako us Edna Vaju Camu Eva Krovit frantic Kun no a Zachova no Evropi Skoch Kosma Tovi Hll Dali a Stab a Pom re Jak Lyly tvo Lenv my gym Nasia. Predko Vemi sol Ousami. V Jed Nom Hodi nou veer no by Tohl Marl body Voak Tuto Mez pee Krou a Lek z Kapov Browning a Chillie Tom be Kon statute Kapros Ilo i Titi. Kosmata a Jehu be Lou nut nost be o Stra my v Tom by Nili. Mar a i Opatz Enoch pro pm pad be by Lek cd Toje be Ertem Post a be Staly Pokusay o Resta Urove Titi Phil Oil is pistol a level no Hohenzollern ski Vlady v no Sponek a Zap Omenuk be Diestl Meckus. Pm pad my a Isth aka a vocal a male in Demicko Povah Nebo no Todd Vij be s Otiska Del Nuci Post raise Jim zazen Al Vas Tel s mar Lek to to Abs k Tomu Ned Oslo. Fran Klesli e Zemi. Hrs Lcou Zovi a dec Hove Nemaia a re he no Inus Byl Dove Zeta Zuva Strati be o to do Vlf one Chran nou Stanicz do name Cru a Versaille ski my Nemo Nice de a Krutko be a Rove a Louva Sama Nesk in Mel. Ini Zeho. A pm by Takov Asaho Olup. Lupe it or Lar. Of Al fun pc Lobito St a to in Mecka Bylo Chomka a Slovensky. Del 20. Ledna be 3. Hod. Ranny Sel . Be Loup Ali k Lazarus in Emo do Jaksch finans Nych Lebo Vinovi v Sobr Anici a so Vurhl Hlinka Sou Stra Venskus Lupini a Thrali be Lnu a pod Niky a a . Tak to a Jehu menu Ruzi a Paku la Dove Banka Loukili 8050 a a a a Kosty Alvy Kuzala 21 Mil. A a. A Trot 300 a a. Lupin a Bylo put Alv Elmi Pasive Numi Pak Sou la a Rozilia Many Elm be Bovio Vydas Atelski Spoley vim Budoiu i nost lev a Jinx pod Niky i Volpati o Jomoc Yetnic tvo a Nan Covany Ludo u Dom Ovnich Vrat Stoja male Jenisek sync Eek do Movnu Kov a use Dave ply be. Dopak to Uble Oil Jena a Kun pts be Mimo a Douce . To Tynek Midal Pohla Vek be sem is my co Psi is up Val a a sem is up Val Padej Padej Sny Uku by la Jet to Hodny a Nouhou Chi Ali " Brati Slavsky obey pod Kura Telou Bank. Mysto Bratislav tone Jak zn�mo1 v flu Zach a obey Nuho rez my Stahala pm Joky pm Joku a Roky vibe a be Lyly Placey a be v Tom Zaj Isth Hodny be sprayed Nosti be of Tea Dluhy Polehla a Obecny Resim by Nuj a a Jena Novich i uhf Ned la a snap a be a Morovati take d by Start. Dluhy Bank Ovnic my Bratislava 54 Mil. A a. By Aby no Banky Mysto splice to a Dluhy Row no 6 Mil 600 Tisoc a a by Umo i svy ban Kovno Dluhy do 12 let Cpl no. Banky Dale by Mysto Nice to be Procalo Svich a Ozemko a be Moho he Jill i Ned pod be do Nam Antonyna Marka a Dost Ihlo be u Otcel Are Chov de Byli a Atzeni 26l let Vojtech Melnik z Utho i Rodu a 281et� Arnold Klein z Hance. To up Chlech tech zoo synch be Dale pm try. Ozno men pm Rte. Y flu Bokum Zur Mutuku Ozna Munem Vrem pm Ste Lam a Zno Mem Truch Livous Zpra Vul be Zempel nos Milo Van Manuel Otec a do Derek o. Josef Prochska v Dom a is 5003 Fleet ave. Be St Edu 20. Nora be 2 30 Hodin Odo Oledine v 78 Roku. Byl Rozen v Okresz Newtol Ickom Kraj Pisek v tech sch pfc Illel f a Merice 24 Roku. To Heb draw who zen Uloho Bude Konyn v Soboku 23. Nora be 2 Hod. Of Poledner z Zohrob Nickho Sta Vul p. For. Marka 4418 Broadway a Odud a he bit Harvard Grove. a Zno my Sou by be to Habu . Tkv tiny be s Dyky Odma Tajo. O Richou sous Trast pros Kate Ina Prochska Mandelka Voclav a Jan Prochska Avn ova. Anna a Marie Cerv Jan Piskula Josef Reno Vmarie Prochska a Anna Prochska Nachy no Urata a stat no pm Tele. I modern a nov Ami Stroud Zao Patsena to Skurna Svita Al Veech Pracz do Boru tis Kask Zhc . Hoto vome vet Kerr Drobny i vat so Price pro spooky a och of Nelky Jako Pla Katy Poz Vinky Stu Penny papery s . Neb Polk ovum Ohla venom. A a to. Of Bulky a Podobny Levno a Kusne a Rychle. F pm l Dennik svy a 4514 Broadway i Inu Jol us Tiv veme k souk rom m a s k a r n � t a s k a r i c i Terou a Ukon end Masopust Klub Cleveland Skoch obcan0 v 90b0tu 1. Brezna v probe love a Broadway. Zap Tek v 8 Hodin veer. Hudba p. A Pica. 8 pro min a skim. Phi jute be s Numi to bait. Zub Avn Vebor. Anc3oar�nonrnnc3 Zub ave Klub zip. Hvozda v Soboku 23. Nora v Suni p. Kaliny a zip. 52. Us. 15 pro min Bude Oder Zdono Nejep. A . Zap Tek v 7 30 Hodin veer. K Hojny us Tiv ave Zub Avn Vebor. #w1ft�rr? . Strana t 1 y to jute Lidisky to jute Lidisky to jute to jute to jute to jute be pod vat a a Jak key kid Byla do Vena v Cleveland " p r o d a n � n e v e s t a " opera Bude Hrna Pov Eckam Borem Lumyr Hlahol v Nedoli one 16. Brezna v be ski no Rodny Sunina Broadway lift Otto thu 100w-T�ho Jubilee Naro Zeni Tver be Toto Opery bed Cha Smetana. Of Patte so la stay Nyno v och Odd pm. Smrz ova v c.n.3. Pospy Ste is t 13 of Vavich Pankovs Kuho Samoa Iknou Houku. Be to Pravy it no Var aka Mleta v be skim a line. Ito z Kate Rah Tato Moukwa be Mleta Roste v pm do pro Ito a spoken sch St tech pesto Van Pone vice yes Kami farm i. up. Pekay pm a Dye Burdete Peci z Pankovs Kuho it no Mousy Burdete Muti Vudy Dobry a cd lab Lebude Tak Vas Chat Jako z Obyr Ejna Mousy. 2ito vat Vino v Jed Nom Okolo Lakie Moukwa Vudy Stejno. To a Mem a sic late a Knou Blou Moulcy a vie to Der thu grocer ii a vie co do . F. J. Jankovsky Velkov Schod 4500 Broadway. 3 i be pros sch Patron to Cesko Amer. So no Drin Odb. I. D. T. J. Ferd. Lanalle Seh Raje Divaldo " v c e s k � m r � j i ". Vese Lohra o 3 Jedna Nych of k. Foyta lion. Us v Nedoli one 10 Nora 1924 v Esko americk so no a Quincy ave. Stu Png 40c a 50c. Zap Tek be 4 Hod. Odoi Edulf. yes Koch . To Divale Ples. Stu Penny v u Veech a Lens a v och Odd d e l. P o t r a v. D r u z s t v a � i a q u i n c y a v e. aut dram. Odb. I. D. T. J. Ferd. Lassalle. V. Seh Raje Divaldo n e z v e d e n � l � d a Obraz be Zivota be up Ivy o 4 Jedna Nych v Nedoli one 2. Brezna 1924 v. Esko Amer. Sunina Quincy ave. Zap Tek pres no be 4 Hod. Odd. To Divale Taney. Hudba yes Koch . Vatu Penkov k Dost no v d. P. Drug Stu a u Veech 4 a Lens Jed Noty. A Ozna Movane be a Vatu Prina i Asp sch. T r e f � v � r o c n � p l e s a Sokolsky Hudba r t v Soboku one 23. Nora Polk ova so no j. A. Komensky Navich. 131. Us. Stu Png pin s Dimou 65c, Dale a Duma 35c. Zap Tek v 7 30 Hodin veer. K Hojny us Tiv ave 1 " v " v &. Of 7 4 a a a so / in l � a tit u Posada Telsto 1 a � v v i

Search All Newspapers in Cleveland, Ohio

Advanced Search

Search Courier

Search the Cleveland Svet World Today with a Free Trial

We want people to find what they are looking for at NewspaperArchive. We are confident that we have the newspapers that will increase the value of your family history or other historical research. With our 7-day free trial, you can view the documents you find for free.

Not Finding What You Were Looking for on This Page of The Cleveland Svet World?

People find the most success using advanced search. Try plugging in keywords, names, dates, and locations, and get matched with results from the entire collection of newspapers at NewspaperArchive!

Looking Courier

Browse Newspapers

You can also successfully find newspapers by these browse options. Explore our archives on your own!

By Location

By Location

Browse by location and discover newspapers from all across the world.

Browse by Location
By Date

By Date

Browse by date and find publications for a specific day or era.

Browse by Date
By Publication

By Publication

Browse old newspaper publications to find specific newspapers.

Browse by Publication
By Collection

By Collection

Browse our newspaper collections to learn about historical topics.

Browse by Collection

NewspaperArchive FAQs

Looking for more information? If you’re not ready to talk to a representative, here are some frequently asked questions to help you determine if institutional access to Newspaper Archive is for you and your institution.

Newspapers allow readers to step into the life and times of past decades and centuries from all over the world. Not only do they have interesting and unique articles and photos, but they also have advertisements, comics, classifieds, and more.
The NewspaperArchive collection can be searched several different ways - advanced search, browse, and publications. The advanced search offers filters to narrow your search for more precise results.
NewspaperArchive’s collection of newspapers boasts more than 85% unique content compared to other newspaper sites. In addition to big city newspapers, we have a wide variety of newspapers from small towns that hold a wealth of information about day-to-day life. Our collection dates back to 1607!