Page 1 of 3 Jun 1944 Issue of Cleveland Enakopravnost in Cleveland, Ohio

See the full image with a free trial.

Start for Free

Read an issue on 3 Jun 1944 in Cleveland, Ohio and find what was happening, who was there, and other important and exciting news from the times. You can also check out other issues in The Cleveland Enakopravnost.

Browse Cleveland Enakopravnost

How to Find What You Are Looking for on This Page

We use Optical Character Recognition (OCR) technology to make the text on a newspaper image searchable. Below is the OCR data for 3 Jun 1944 Cleveland Enakopravnost in Cleveland, Ohio. Because of the nature of the OCR technology, sometimes the language can appear to be nonsensical. The best way to see what’s on the page is to view the newspaper page.

Cleveland Enakopravnost (Newspaper) - June 3, 1944, Cleveland, OhioA Dej Iqua titt Neo Voisen a Zevnik a sly Venske Delayce v Ameriki xxvii st Vilka number 129 Cleveland Ohio saturday Sobot Ajune 3, 1944 bomb Niki Tzg Wdovinski in amen me Aracne she t Ameriki aerodrome be nah Jajo a Zeal i kit Ojo in Tubili Namiji. Vet Hitler Jev imperil Tarca Amer Bikih bomb a Rhodna Kowanda strategic be Aracne Sile Zedin Jenlih Drav Nekije v Rusiti 2. Jenija. A Leece try Nave amerise Aracne Sile so Danes pro stale v Rusiti Potemko so a Zig Wdovinski bomb in Mikiji Bombardi Rale a Ciske Post Janke v a Zhorni Evropi in Postabile Slecher no Tarco v Hitler Evi Evropi ski to Anjavi v of Macje Metal see Sile Zedin Jenlih Drav. Ameriki Kom Uniker Kije Bil Obj Aljen v London a Java a a so Teiki bomb Niki Nap Adli Sora one Trace y Romu Niji Potempa of Pauli v Rubijo. Nazca Nilo Kije Bilo Dano v Jav nost a Bazi 15. Ameris be Aracne Sile v Nepal jul Pravi a so Leece try Nave Liberator i Nap Adli Rominske Zele Niske Centre v Cluj in is Manerini Krakor Tudi tri a a Leznik be Centre a mad Zarske Odeca Pracna Sila Premila Amer Kanoe a Bazo Ameriki bomb Niki so prior Melina Svojse Baze v Rusiti to inv re it i bom Nih Musij v sperm Stu am Eriskin Boj Nih Metal in Boj Nih Metal Rdee Levalske Sile. Cim so bomb Niki Cristali so Ameriki in Sovetski Mehani Kiki so vet Ted nov i Kali Tega tre Notka Skol ili v a Keijo in a a Eli Servi Rati Gigantic a 4-Mo-Torna let Ala b-17 a poor acne Misilje i Jih inv re Ijo a Potina Svojse Domaze Baze v Anglo i Itali i in Ariki. Be so priv bomb Niki i so Cristali v Rusiti Prislin direct no in a Vujih Domaz in Baz v Itali i Anglini in Ariki Niznan. Moino Jeda so Seza pro Misito a Bali a Bazi v Itali i in of Tarn Skupio Poletelo a Misito Kise be Kong Ala v Rusiti distance in Angline v Juino Rubijo be 1,400 Milf Dockim be Raz Dalja med a Ray no Bazo fog Gia v Itali i in Juino Rubijo Samo 800 Milf i Java Ameris Kega general v Rusiti maj. Gen. John r. Deanna Zelnik amerise Vomaske Misilje Kije Domagala Izvestia Nav it be Ameris Kim in brits Kim a Asnicar Jem i so Bili Privia epochal be my do Godou Rekel a Danes be Zig Wdovinski Dan. To be bombard Ranje a Dve Strani shuttle bombing. Bombard Ranje i ipos Tavla Nasi Sili use indu8trijske Nap rave v a Zhorni Nemo ii. Opera cite i so bile in Veriene Danes pred Stav Jajo pro Veliko Potenzo Fizio no Kola Oracio Belike Britanie Rumije in Zed. Dejo be Sproill Gen. Arnold priv be Sprogi Dejo a bombard Ranje a Dve Strani Pri Kate Rem by Rusi a Aquiila Kot Novi Grobove Frank k1sovec to Kratki in mud in Boleyn i be premi nil a a Rojem Dom Frank Kisovec Star 61 let stand Job a 578 e. 107 st. Bil be Vdovec. Soprona Mary be Murla Leta 1936. Doma Jebil in st. Ruperta Vas a Makovnik Nadolen Skem Kjer Zaput a a Brata Josipa Sestrom Ano in vet Sordoni Kov. Tukaj be rival 34 let in Jebil a Lan drug Tva a Olipa Quot it. 129 s. N. P. J. Ter drug Tva a Cleve Landski slovene in st. 14 s. D. Z. Zaput Ca a est Otrok Mary Omo Ieno Meklan Josepha Gor Jup Frances Omo Zeno Pic Anno Omo Zeno pop Kar Ido Omo a Eno Pyke in Franka ml., Neca Kinjo Emmo 8 Vukov in vet so Rodnikova. Pogreb Sebo Vril v torek of 9 15 Uri a Gutraj in Jos. Zele in Sinovi Pogreb Nega Zavoda 6502 st. Clair ave., v Cerkez so. Alojzija in Natona Calvary poop Ali be v Drumin so Grob Nico. A a Max i Kratovac v Huron re. Bolnik Nici be pre mini Max Juratovac Star 50 let stand Job a 22100 Tracy ave., Euclid o. Bil be Vdovec. V Ameriki see Naha Jal 31 let in Jebil a Lan Euclid hive Stev. 628 protected Home Circle. To Zaput a a tri Sinovet i so Vii v Vojas i Luzbi pfc. William v Novi Vine i pfc. Max my. In pfc John Oba v Anglini Minahe in enema Vanuka. Pogreb Sevry i v Ponedel Jek of 8 30 Uri a Gutraj in Jos. 2ele in Sinovi Pogreb Nega Zavoda 458 e. 152 st., v Cerkez so. Pavla a e. 40 st. In Natona Calvary poop Ali be. Pogreb Pogreb Edwarda How Varja Sevry i v Ponedel Jek of 10. Uri a Gutraj in Pogreb Nega Zavoda a. Grdina in Sinovi v Cerkez so. Vida in Natona Calvary poop Ali be. One Pokoj Nega be Doma in Vasi May Kuc Fara Skoc Janc Mati Paje Doma in Vasi Kun Zelenc Fara Zagra dec. Zens a onto Jena a 30 Dpi Zapora in $1,200 Globe be Bilava Era Obs Jena Namestnik so Niji v Lake Wood u a lice Swenton Kije Imelda v Kle to so Omega Doma Baro Kjer be Brez licence prod Ajala Zganjer in Drugo Opo Jno Pijas of. Nasi Wantje Vojak z vet Slovenski i Fanti Metal i in Cleveland see Vestal v Anglini proc Evalece a Cleveland Plain dealer Jan Roelif Loveland i Porow a o Tern v Menje nem list Osebio be gov Oril s a tab Nim Sara Ventom Frankom Zeleznikar Jem sinom Zeleznik Kar eve Drusine in 13617 Coath ave. A Juino Zasadni Strani a Sta Kije spor Ocil Poz Drave a Vojo mater in Prijatelj Ico miss Ethel Biro. Frank see a 2 Leti Sahaja v Armad nem Odd Elk in be a Lan a ground Rekel Jeda Stric Sam Dobro Skrbina Svojse Fante Dapa Bolja a Kot Njegovan Matine Una Nice Kahati in Rad by Sopet Penkrat Videl Kako in Gleda Svet s lug Mikati Preko Morja be Ponoz i Tema Kot v Rogu in Iva a be Stroga a tempi tev. A Eva Druga Slovensky fanta in Cleveland Kise Naha Jata a Neki Era Koplovsky Bazi v Anglini Kateron be obis al Roelif Loveland Sta sgt. Frank Ches Nik Star 26 let in 1050 e. 67 st. In corp. Edward j. Piber Nik Star 21 let in 18806 Pawnee ave., Kije Pohajac v Euclid Shore High school. A Hrab Rost v Akiji be Orejel of Lipovan be a cd i s t i n g wished flying Cross Porow Nik John j. Lenard in 16905 Grove Wood ave., Kije v Leta Skem Odd Elk armade. Porow Ilone Omen a v Kate Rem a Oxnem led Alisa use Sahaja Lieut. Lenard in. Kako see Naciem pones Recil Poszkus a a Tjetje mar Ala Tita Tito ape lira Narbe a Gredo v Boj prot Cemcem Izra Enjala Baza Ameris be Aracne Sile Gen. Henry h. Arnold in v Principe be Bila Ideja spree to Iena Konfek Reni Kise Jevre Ila pret Klega Novembri v moskva. Podr Obnere see o Nav Stu Razumo Trivalos a Kon Ferenci v Teheran Kong no Delopa Jeiz Vry Ifa to a Tevi Nih to Svetoka Najih z rus Kimi Funkai Onari amerika Vojas Kamilija Kateri Nav Eljune Gen. Dean. Roosevelt of sin i v Rusiti Tekoa Dobe be obis al Rubijo maj. Gen. Frederick l. Anderson Pomini to Velnik Ameris be a Ray be Sile v Evropi. V tej ave i be Pomi Nada Jerusia 18. February a Gen. Anderson Podella Viso to of Lipovan be red Suvo Rova tre Tsega Raz Reda. Polk. Elliott Roosevelt sin pred Cednika. Roosevelt in a Zelnik Ameris be a Ray be in Vejdni a be slut be v Evropi Brig. Gen. Curtis Sta my a Tekoa grand be Baz Tudina of Bisk v Rusiti. A Armad nem Leta Skem to leu Ellington Field Texas be Dovre in Tren Ranje in Orejel a Dpi Lotsee Perutis Porow Nik Frank r. Sterle in 12828 Kirton ave. A Kolju Tampa Field Texas Paje Dovre in pilots of Tren Ranje Porow Nik Frank a. Putrich 19010 Kil Deer ave. V stot Nika Jebil Povis an a Leta Skem Kolju will Rogers Field Oklahoma Nad Porow Nik William h. Pucel Star 35 let in 4620 st. Clair ave. Spotnik Pucel be Gra Duant Cleveland Kole Gina in brat councilman de Komandant Warda l Pula Jyz 1q Varde v Itali i be Avanzi ral a kor Pyorala Robert f. Trhlin in 13313 Durke eaves Endako Sarzo be do Bil v Vojas i Kampi Frank Peterka in 3405 Natches ave. Or. In mrs. Michael Fumic in 9707 Yale ave. Sta of a Onega departments Prejea of Estilo Daje sin corp. Michael p. Fumic Kije Bil 26. Novembri 1943, Porow an Kot Pogrew an a sled Mega one Murl a ran Ami i Jih be Dobil to Jebil of so Vraz Niku Potol Jen v o j a i transport a a Igar Krouse be Naha Jal. Corp. Fumic Jebil 28 let Star in be Odd al v Armado v novem Bru 1942, Preko Morja Paje Bil Poslan v out Boru 1943. Bil be Gra Duant East technical High school in pred Odh Odom v Armado be Deal Pri Cleveland Graphite Bronze co. In steel improvement it forge co. Poleg Starcev Zaput a a tri Bra London 2. Jenija. A mar a al Tito be Danes Odril nov Poszkus of Strani Nemchev Dabi Pri Dobilis pomos Sarbov Zaboj prot Jug Slovanski of Voboril in Wojski in be Nas Lovil Narbe s v o j drug Pozit v Taku veh Dpi Dase prior us to Skup Emu in of log in Emu Nas Koku prot islam Osit a a. Oberem be mar Sal pos Varil Sobeki sese Ved no nah Jajo v Tabor general Mihajlovics a Ako be Sedaj be Bodo Prid Riili Skup Emu Boru prot Okup Atoru Jih Caka to porno a nicene of Strani Naci Jev. Nadal Jno Ca Kopje trinese Pogo to Titov Apel Narbe Kije Bil Oddan protom radio postage so Bodna Jug Slavija be Glass a Apo Viseh Masak rih. Streljak no Talev in Drugich bloc Inch Sinenci Sedaj prize Nevajo mob Lizi Rati a est Nadal Nih razed of med Srbko ladino Kije zeo Stala Pri a Ivy Lienju in to Vrecic v suz Enske a of Delke. Napor Ila be Ura Oslo cite a Srbel in Zanas use. Sri a Barite Sedaj z so Mojo. Via to Nadal Jno a Kanje Pomenti a Brez Misene in Stupine Lazi a Pravi Mihajlovic pre Tekli Petek be to Koziana demo Ratska Jugo Slovanski no Vinarsky Agen Cija organza Mej. Vlade be pot of Radjija to Slala v Zed. Arzave i Javo Gen. Mihajlovics v Kateri be to dive Dase Sobski Cerniki Norijo z Nemcio red prot partizan of Oznar use Kot a la zip in a a Rezmi Segno stupid no folic Zan Ikje do be Puri resign iral Washington 2. Jenija. A Jugo Slovanski Pola nil tvo be Danes Porow Aloda be pre Jelo Porow Ilo in Londona v Kate Rem be re Eno a Viada Premier a Purina be in Polozola res Ignacijs Niti in Bila Rabre Menena a Vujih Funk in in a Jug Slovanski politic in to Ditelli Nad Aljue to s pose Toranji Glede Obs to Jere Situ Asije. A associated press Jevy Era in Londona Porow al Daje or amp la v Radi Joskem Apelu Nana Rod v Jugta Lahiji a Skupen Boj prot sour amp Niku i Javil Daje Prip Ravlen a Amati in be Miti v Jugoslav Ijo a ele Ako loud Stevo s Plebiscito of log i a Ieli Nee go Vega Pov Ratka. Dan prese be a United press Agen Cija Porow amp la Dase Kralj Peter note Toz Devno pore Dit Volji loud Sta v Jugta Lahiji Paden Rimani vet Dalec amerise cute so a Azele Val Montone in Velletri Goering ova Divizia Pognant v beg Bitka a rim see Danes a Gutraj Pri Bizala a to Diu Potemko so amerise be the z Mogono ofe Zivo prot Severn Vyrgle in Val Montona nem a to Oil Ono Divizio Hermana Goering in a Azele Tudi Drugo Vaino Mesto Velletri. S Cem Teh veh str Jenlih Post Jank so Nemcio in Tubili Kljun in to i Sega so Omega of Bra Monega Bistema v go Romju Alban Fikrije rim a Jezni Strani. Val Montone be Sahaja 20 Milf of Rima Dockim Levi Velletri 18 Milf jul nov Hondo of italian a be pre Tolice. Gra Dantje Sleder i deck in Deolice Bodo jut i Popoline Grad Sirali in a Ole so. Vida Stanley Arko Joseph Ber Goc Frank Brundula Robert Hlabse Frank Hocevar Joseph How Evar John Hribar Raymond Jasko Robert Kasher Frank Kra Over Anthony Lau sche William min in Max Sitter Richard Turk Herman Vaht in Leonard Zakrajsek Frank Zelko Alphonsus Zobec John Zupans in Frank Komin Gloria Allen Veronica Avsec Dolores Bogovich Florence Cernilogar Molly Donat Veronica Gradisar Eleanor Jarc Eleanor Jereb Daniella Lokar Bernice Miklavz in Alice Mathews Evelyn mramor Eleanor Nahtigal Mary Nekin Dolores Pike Doris Scobie Rose Strah Dorothy Turk Theresa Turk Helen Ujj in Rose Vrtovsnik Sophie Zitko Mary Helen Zgonc. Naiad Zemske Padale Pehote a Parizanski Glavnig Stan Kjerse be Naha Jal sin Premier a Churchill Bari italia 29. Maja. A Zakan Jenow Proca Joseph Morton a Danes Jeiz partisans kit kirov dose to poro Cilo Daje Nemskal Lewalska Pehota 25. Maja Pri Zorila Naiad a Glavnig Stan Marsala Tita v Bosnia in a Zavela Rampak to Velnik Jugo Slovanski Oslo Bodine vol see be Usel a Jedju Krakor Tudi Vecina Zavez Nishih of Cir Jev i so Dodel Jeni neg Ovenu Stab. A Jedju be us al Tudi major Randolph Churchill sin Brit Sega Premier a Churchill Kise in vet Mese Cev Sahaja z mar Alom Tito. Feld Mursal Rommel be Osebio Vodila Naiad Krakor be Porow a see Naiad a Parizanski Glavnig Stan Naha Jal pod use Anim gods Tom Feldmark Ala Erwina Rommel a Igar Kre Tanja so Bila be vec Ted nov Zavitka v misterio. V to a Naci ski Potenzi so Bili Ajeti Stojan Pribit evil Zlatop Nik Ameris Kega a a Sopija v jul Gosla Viji Brit ski a respondent John Talbot in Eva Zave Znia a Foto Grafa Rampak Pribit evil use be porn Eye Tekoa partizan Sega Rapada a Nemcew pose a Ilo Uiti. Bitka be Rajala Eva Dpi to Igral z a a Yankees a Frank match sin Duzine match in 15917 Holmes ave., Jebil a preset a logo Mennega i Graeca Pri new York Yankees a Tea mud. Frank see old Skoval s factory furniture Aku Pino i Gral Cev v a a a Mai. V torek of Poduje v Williamsport pa., Kjer Imajo Yankees Svojse pro store a vet Bali be. Naiad see Zacel of 6. Uri a Gutraj to so Nemcio uda Rili a Parizanski go. Stan Kise Sahaja v Gorski Globe i Bizu Drvar a 70 Milf Severn of split s Stuka bomb Niki in a str Hovito bombard Irali. Sedil be Naiad Zemske Padale Pehote Kise be a Lustila a Zemlo in Breimo Tornish Metal or Eljena z Lashko Artile Rijo Municino in so Drugo Spremo. Of item a Asu be Oder la Naiad Kolona Nemke Rene Mojske Kije Bila or Eljena s Tanki. Juta Bitka Kise be Ravila Preko a Iro Kega Terena in Tekoa Hrestak Kate re so Post Janke a Esto me Jale Roke be Jfe Nada Levala Kozi Popoline Preko Noci in ves Nail Denji Dan. Amerika let Ala Prislan Titu a Jomoc Tito i partizan so Tekoa Prev not i Dobilis Bazaj Mongo in Gull Jenera Terena Rampak a sled Mega dense be Sora Niku pos re Ilo prod Reti s Tanki v or Var Oberem Paje Tavzel Mazno Urako Plovie be v Petrov Acu 14 Milf Severn of Drvar a Oberem a so Nemcio bombard Irali vec Bliz Najih partisans kit Nas Eljenia Kraljev. A Jomoc tit vim a Etam so pro a la let Ala of 15. A Ray be Sile Zed. Drav in of Britske Aracne Sile v Itali i. Leteve try Nave so 26. Maja Pri Porile Naiad a Velik Nemski Ope Raijski Center v Bihac do in so Liberator bomb Niki a Omen Jeni Dan Eva Krat Pri Ormeli Preko Jadran Sega Morja in Pri Lorili outre Napadana Zemske cetane Kon Centric ice a Devetia Raz Lichih Tockash. Anglezis uni Cili Nemski Vojas i Vlak Iston Arno so let Ala p-38 in Quot brits a spitfire Bojna let Ala in Vry Ila Temel Jito Cist no a Keijo a irom Boj Nega Terena. Unice Val Emu of Gnu so Bili in postal Ojeni a Pakalni transport cute in Urako Plovie a a s Katrih see Naci ska Padalka Pehota a Vignola v Arak. Ena brits a forma Cija be Bizu Kraja pod ice present Ila Nemski Vojas i Vlak in Gap Stila v Plame Nih. To so Angle ii Odle Teli s a Ozorio a a so vide i vec Kot 100 Naci Jev i so i Seli Kozi Oka Ali Katrih tru Pla so let Ala of Progi. The Eva of Katrih a Naha Jata part to Jakin in Eva Sestric. One 8. Julija Sebo Vry Ila a Pokoj Nim a Quinica v or Zaiki Farni Cark i so. Paula a e. 40 st. Morinec 2eninega it Simca pro seen Washington 1. Jenija. A of Porte be Stojek a in Ena Stih Moshih in ene Wienske Jebil Danes of pro men Odlin in of Dvernik Robert Miller Star 67 let Kije Ustrell or. Job a e. Linda Kije Imel Ljuba no Rammer be z Nee govt Una to maj a Oieno. Olezen v Glenville Bolnik Nici be Sahaja Andrew Gregorc z 15712 Trafalgar ave. Prijatelj Galatko obis eco of 1. Do 2. Ure Popoline ter of 7. Do 8. Ure Zveer. In Bolnik Nice see Vila Mary Brodnik 14704 Hale ave., in Prijatel Jice to Sedaj Lahpoo big a eco a Dom. Frank Svigel 1207 e. 60 st., see pedal v Charity Bol Niini co. In Lakeside Bolnik Nice see Vernil Rojak John Copic stand Job a 694 e. 159 st., Kjer a Prijatelj Sedaj Lashko Obi a eco. Eva out Siena a a Era Sta Bila of Ivezine Belike Porte out Siena c. R. Allen in Robert a. Miesauer i Sta prix nala a Sta a Debelo Dela to Kupy Ijo z gasoline skim Tacij skim Tuponi. Allen Jebil do Zad Njenga a Asa pred Srednik Orbora a Obram no transport Tanijo do in Jebil Dia Auer tajik a Cir Kega Orbora it. 6. Pape2 svar1 pred total no Imago London 2. Jenija. A Papez Pic Xii. Be Danes Obj Vil Sarilo a Ese Narode Dabo Najih Zah Teva a Popolo Imago Brez pot Rebe to Dalji Ala Vojno Oberem Paje ape Liral a Vomaske Vod Itele a Frizane Sejo Pimp. Sarilo prot a to Tali a magic be Civ Dino Zaslov Leno Naz amp Vez Niske Sile i Zah Nevajo of Nemo ice in japans be Brez Pogo no Poda to. Nov Zaslov or. John knit a prod Jalee Aemil Jim a Sporo a Daje or Emelil Savoj Grad in 18603 st. Clair ave., a 740 e. 185 so Naz prot Muskoka ave. Negove the Lemonske a Tevz Kepa so Kot do slew in. 7540 a be. 0288

Search All Newspapers in Cleveland, Ohio

Advanced Search

Search Courier

Search the Cleveland Enakopravnost Today with a Free Trial

We want people to find what they are looking for at NewspaperArchive. We are confident that we have the newspapers that will increase the value of your family history or other historical research. With our 7-day free trial, you can view the documents you find for free.

Not Finding What You Were Looking for on This Page of The Cleveland Enakopravnost?

People find the most success using advanced search. Try plugging in keywords, names, dates, and locations, and get matched with results from the entire collection of newspapers at NewspaperArchive!

Looking Courier

Browse Newspapers

You can also successfully find newspapers by these browse options. Explore our archives on your own!

By Location

By Location

Browse by location and discover newspapers from all across the world.

Browse by Location
By Date

By Date

Browse by date and find publications for a specific day or era.

Browse by Date
By Publication

By Publication

Browse old newspaper publications to find specific newspapers.

Browse by Publication
By Collection

By Collection

Browse our newspaper collections to learn about historical topics.

Browse by Collection