Page 4 of 16 Jul 1945 Issue of Cleveland Enakopravnost in Cleveland, Ohio

See the full image with a free trial.

Start for Free

Read an issue on 16 Jul 1945 in Cleveland, Ohio and find what was happening, who was there, and other important and exciting news from the times. You can also check out other issues in The Cleveland Enakopravnost.

Browse Cleveland Enakopravnost
 • cleveland-enakopravnost page 1 Press tab to continue slide or press d key to skip
  Page 1
 • cleveland-enakopravnost page 2 Press tab to continue slide or press d key to skip
  Page 2
 • cleveland-enakopravnost page 3 Press tab to continue slide or press d key to skip
  Page 3
 • cleveland-enakopravnost page 4 Press tab to continue slide or press d key to skip
  Page 4

How to Find What You Are Looking for on This Page

We use Optical Character Recognition (OCR) technology to make the text on a newspaper image searchable. Below is the OCR data for 16 Jul 1945 Cleveland Enakopravnost in Cleveland, Ohio. Because of the nature of the OCR technology, sometimes the language can appear to be nonsensical. The best way to see what’s on the page is to view the newspaper page.

Cleveland Enakopravnost (Newspaper) - July 16, 1945, Cleveland, OhioStran 4enakopravnost 16. Julija 1948 Tito i Junakin Primo Skem tidal propaganda in Odd Elek Glav Nega i Aba Naro daa Oslo Bodine Mojske in Pattii Anasih Odre Dov Slov Nije Danes be poli Komisar Batalona Preko Boriske Rani see of Razalia v Jese Skem Soncuy tem a Ceta. Strelsky Jarek. Vet Dpi be Nep Restano Verlo. Nemcio so be Besno Zal Tavali in go Rice Dabi Predali. Tito Jutro be Bilo a Udo Vito. Of Morja be Pote nil Topel Veter in Rumen Listie be ple Salo v Raku. Nastal be Krasen onto Berski Dan. V Sarku so partizan be Pali Ziti v Klopcich. Be. Strafe i so Jih of Sevalia priv jut Ranji Zarki so Nemo Stroele prot Goricki. Nekaj Sto metro pred Najimi so be Raz Loco vide ii Nemcik so Saigali med Hisami. Pod a Pom cipro see Stal a Mihov Wezki Mitra Jez. Pre Jonje Dpi Jebil Zaskalko Grajo a so a mine Pregnall. Leod Casa do Casaje Pocil Kak Strel prot Goricki. Koman Dant in Komisar Batalona i Sta be avg Nedila z zem Levidi Dalj Rogledi in Pisa Nim Stroem v Nikki his Sta pred Bro Sluti la Daje Tadisina sum Jiva. Tako be pred Sakim Sopopa Dom. Administrator a Dusica be Srebala Mleko in jul Gedala z be Likibi comi. Pied Nekaj Terni be Bila be v Soli in Jele in Caspi Sov a Cash Raz Brala Daje Vojna Tezuka Star. V Sercu be nos Ila of Rojs Tva Brez Meno Sov Rasavo do fascist of. Pila Gaje z mate Minim Lekom Gajila Gaje so i via Miada Leta. Omega sep Tembra be Tudi nip Pote nil is Len vicar Kise be spro stil a Primo Skem. Nise pop Ila Mlecka to be Pri Goricki Volo . Stripe Tala be. V Teh Neh Jeze so Onala Topole. Trent Elk a Tern so spravale Granate Preko Najih in be Raz Trecile Nekije Nanji vah. A spies see Sopet pricely see sme Hjal Nas Komandant. Z Dalno Ledom see Zavrl so i Ono. Kannada see Stop Nee Vala. Nemcio so Poprave Ljalis in Granate so Vednor bold Tijiane a Zaj k Sarku. Partizan so be Stis Nili a do Jarka be Kom Andrji in Strazar i so Zimeli Priete Ocina Cipres in Hise Kjer so Deli Nemski Vesaki. Nen Adoma be Nastopil Tsisina. Dim in Prah. I so a Pov Troci be Granate be Veter Hitro Odna Sal prot Goricki. Sonce see Sopet Zas Menalo. Komandant be Planvil in Hise in Stekel k Sarku. Vedel Jese Daj Bodo Nav Alili. A Una Mestaz be Zakricas Kar med Tekoa in Ziska Skochil v Jarek. Ipod cipro use. Be z Dogim Rafalow Ogla Sil Mitra Jez. Paiz a his in Ogaje. Takoj nato so be Tsuli Nemcio in Stekli Preko Niv in trav Nikov. A to Genji see be Cul Komendantov Glas poem Jesse Oglus in Root Pusk in mitral Sezov. Nemcio so Sepri Epili k Tom. To to Rebuhr so be Lazili Dale. Yekateri so be a Vignuli in hotel Staci. S Sivroko Raz Artimi Okami so Padalina Obraz. Izza his so sese Renomer is Pali. Komandant Jih be Videl Kozi Dalj ogled Nara nost v Obraz. Boj see Raz Bessel. Nemcio so Oble Zali med razor in a Skala i in Niso Mowgli Nap Rej. Toda Izza his so Seveno Pri Hajali Novi. A Kje Sele Viz Amejor be to Mujal prese Komandant. Bil Sije a Jansem a Bodo Skusa i Pedreti. Njegos Rodsek so is in Bali a Droboj. Be Jih or Zero in Jarka poem Jih Bodo Omelina Sistini Kot Zajcew. Cen Dan be Treba a Arzati. A Stab brigade to postal to of Jacene. Use to be Ovedal Tudi Koman Dirrem. Z comi Weiskal Kur Irja. Toda Vsiak Moz be drag Ocen. Eden a desert Nemchev. Sedaj be Pomis lil a Yusico. To to Rebuhr see Spla Zil in Jarka. So pot Gaje sperm Leal titi Wezki drag ipod cipro a. Dusica be Cipkala. A Stab iii. Batalona. Poloza. Of 8. Uri 37 minut be Pricel Povraznik Nana sem dose Kun z Mono Topovski Predari Provo. Of Granat tribe Matvi pet Ranje Nih. Of 9. Uri 14 minut be Presla Pes Adija v a . Boj be Raja. Pritsk be Mocan. I Gleda a a Kumajo a Nasem dose Kun Previti Fronto. Proximo a Tako Asnjo Jomoc. A Arzati Oramo do Noci Ker be Mikna Sistini Tezak. Smrt a Simu a Svoboda Nardu a a Dusica Alibi to Nesla to to Rocilo v Stab Kur Irja be Morem Pollati Ker be Osaka Puska to Trebuna v Sarku. Dan Jese Dolg. Nemchev Paje Kot list a in Dusica be Plano Pogl Edala Komand Ahta. Toda Samo Trent Elk. Sov Rasavo do fascist of a Kopi Ceno v a Juenem Sercu be pre Margalo Boj Azen. Oble la be Suk Ajic be Pasala in s Pusko v Roki Stop la a prag. Pred Njo see ble Scalo Gori so polje v Dopol Danskey son cd. To Nivah in trav Nikish so be Raz Loco Odra Zali Javi Madezki so Jih Pustule Granate. A drug Strani med Vinograde in cres Jami. So Mez kale Bele Hise. Tam Jebil Stab. Kose be a Lustila a Hiso Kozi vat be Oglus Joc Root Naen Krat uti nil. Samo Listie pod a Jerimi Nogami be so Smelo. Be Kolisko see Medla. Saj Jevy Dela Spet Bodo Price i Popovi in Ravnos to Ojeni Poti. To be Stekla to Rebris in Prislan do Ervih Razdorov be v Goricki be a Bobnel. Toda v Nej see pre Budil Vojak. Nap Rej Cen pol ure Bodo Sopet Nasko Cili in a Arzati be Treba. To so Sis tile Granate Preko Nee see Soloni la. Toda Nail Denji Trent Elk Joje Pritsk Vyrgel of to a. Zemljak i be uda Rila v Obraz. Z razor a a Nimi Laski in s Polimi Busti or Stise in a Vignola. Nic vec in Bilo v Nej Strauh. Pred Soboj be Videla Kozi Koreno Dimale be to Hiso in Deco Streho Kise be Hiivala s por delimit Listi try. Tam be Stab brigade. Granate Padajo Okoli Nee. Of a Asa do a Asa be nag Onsko Vrue a to a in zip leu be Post. Ovaisi Takajo. Morda a Jih Sedaj Trajo Granate. In Sopet be Roiene Nap Rej. Z of i Meri Mazda Leo. Be Malo be do Onega Devesa Pabo Konec a i Stine. Zap Rudeno so to Pogl Dali v Stab to be Ostala pred Najimi Zaso Plena z rap us Enimio Laski in via polka Presti. Brez based Jim be Dala Piso in be Truje no a Slonina a rata. Kose be Vraz Ala z Dogolo rom so to so pot Sopet sperm Jale Granate. Popoline be Prisel Sven Bata Jon in v mrakus so v red a Pistili Jarek in be Premes tili a Nove Poloz Aje. Dusica Bratz be Danes poli Komisar Batalona Gradni Kove brigade. A Sta to Pelaiz Mojich Roku a Madon be Norel of be Seljan so Govor ili v vat Obi. Bilo be 9. Septembre 1943. Ves pop Oldan Jeze Leal v Sadov Jaku in spa so al Rafal a Rafalow v Hrib. Zbiral Sije Vednor Nove Rilje poem Nekaj Casa so Reno Meril in Pritis nil. Skala i Joje a Del see Pok Adila in Prah be Zappa poll v Raku. Krog Nee a so be a Bali Vii Otrocki in Vasi. Komu be a Manukalo Munici be be Prisel z Bredo pred Vojo Bartose Zsedel Nanjo in Sipri Gal Cigar to. V Nojem Jesse Pelo. Vendar be pric Akal to Dan. Kako Sije Zell take Kasince. Nara nost v Trebuth by Pustil Rafal tis Temu prok Leteau Briga Sirju. Kolisko Gaje pistil in Agledal s Pri Artimi comi. On Paje moral Hitro Edgo Varrati a a Prasanta Cene Gaje Vysekal Carabiner a neg vim Habtom. To. See Zdrazil be Cigar Eta be do Gorela in Krog Njenga so stall Mozjes. S Praga be z Zap a Denim comi Strela Van Nee Gova Zena. Taks Nega Gase in Videla. A Idaj Stran Madon to Star. I Smo be Prestarri a Sedaj be Poskocil. Z Dogim Pogl Edom Jeobel use Okoli Sebe. Nato be Lipoma Kot Bise Decesa Domis lil a Grabil stroj Nico in to a Vigil Isoko Nad Glavo in skocaj Zakricas a ice Prav sem Samo Madon France Doma in veto be a Prav Imam be stir Krize a a Btu Rampak Tabo Pelaiz Mojo a Rok Dokler Bole seen fascist a Drugo Jutro Kose be Komaji Zas Vitalo Jebil Madon be med Kosov Lovci. Cud no so a Pogl Dali Wantje to be Pri Korakas z mitral Jerom med Nee. To so a Odd Elili v be to Gaje Komandur hotel Pollati k Lulov Odem. Toda Madon see Purl Tam sem a Zap Lenil Sam sem a Priesel Sam bom Streljak z Jim. Cega be bom Vreden Bose a Pov Dali Pone be. Cuden patrol m. Tamadon so be poem pome Kovali Wantje. Pasaj mitral Sezov be Sedaj do vol. Eden vet Ali Manj. Poem be Prislan Borba a or Toce. Madon Jebil Pri Nas Koku circus tent snack Bab put of i z7-T�t per taboo americas m crop Clab in ital Wynm vice men of Tho fifth army. Here to of the do m crop trie is Sharpe of recreation we a a oat attack tickets. Pastry purchased locally la Ayau Ahlo at Lap than peat for Aholt ire cents to Stoa is ires med Primi. A Pri Sta Jelu to be Njegovan May inca prep re Ila Kami Nom beg. Mad Nova Slava be Rasta. Wantje so a pro a Eli spot Trovati. V vat Obi so Posta i Ponoski Nan. Do by i Midlil Daje Madon tak tip. V brigade so Dobilis Brene. Or Vega be name nil Komandant a Donu. Koga be Madon Stis nil k Sebi so Semu Zai Krile of i. Nekaj a Asa Gaje Ogle Doval Potempa see of Una in a to Varia Komandant Ali Galatko or Eizu Sim Quot. A Seveda Madon. Rakaj Grem s ves Batalon see zboral Krog Madona. A Mglej titi Bor Madon. A Vidis a Komandant be to Kazal a Smoten Bor med ska Lami. Napra Vili so pol Krog in Madon see Sredni ale nil Potravi. Tesno be Caslon in Brenna Ramo in Meril. Nekaj Krat see Vopravil Potempa be Sionil Rafal. In meter of Tal be Bor Perreza to in Porcasi see Raz Prostel Preko Skal. Vii so Zap Koskali. A a Zivilo Madon naj Bolja i Mitra la exec Kosov Elove Nee my pase be Deloda he in Bil Nikoli take Sreven. Zveer Dolgon Mogel Zappa to. Vet Krat Jenezon Pobezal Vojo Misinco Preden be Zainul. Pri Hudi Cuzini be Madon tri mitral exec Kosov Elove brigade Nap Ravil so be a Anje Junas tvo. Vet Krat Jeze a mental Skvir to so Seza Habtom Ogla Sile by Zost Relke. Nemcio so priv Liza or bet. Madon be a Grabil Strojni co in be z Denim Sunbom Prev gel a Nas Proton Stran. Niti Sekunda in Minila in be be Pustil Rafal v redo Sora one Kolone. A Zumik Tea v Levoy be sisal Komandant. A mitral Mezci naj so i Tito Zumik. Poem a Mimo Madona so Sklon Jeni hit Eli a Danji a Segovi Tovaris i. A Madon Umani Eden Gaje a Grabil a Vratnik Toda on Sega be Tresel in Streljak Dale. To be a Grabil Mitra Jez in hotel Staci Gaje Madelo. Avis Koma be Padel Preko Brena. Titi veer so Govor ili v a Talon a do go v not o Madou. Seiil be Tovaris Miner so Sab Taini Vod Brifil to Benefi Kega Dreda see via a al in Benet ice v Brda. Dei be Nep Restano Lilda so Bili Premo Ceni do Koie. Bleka see Kot Sovinec Okle Pala Telesa. Of to took Jim be Dei Venica curl Ala a Vrat. Slavko Cerina Dalmati Nec in men Kovsca Jih be Komaji Doha al z mitral Jerom. Ves Dan Gaje in Kushala Vroy i Ca. Selje Kot stroj a Tovaris. Of a Asa do a Asa Semu be Polis Kalo pred of Mida see Opotre Kel. A a Tovaris jaz be Morem vet. Pustie me. Jut i Priden a in Semedel see v Plato. Komandur Vuko Gaje Sopet pos Tavil a Noge. A Samose pol ure a bomb v Eden Muse Odvel Mitra Jez Komandur Gaje pod pro pod duo in Cap Ljalis so Nap Rej v not. A Jiovo so Pence in a of Stanje nog to Mlak Niah see my Salo s sumo Tom Deija. Dale Prihod Jii Nelson wins again Scese a be Plarske Delayce Placa of ure. Ohio Iron works co. 4300 Perkins ave. Byron Nelson shown As he won the 72 holes of the $10,000 Canadian open Golf tourney. He finished 1$ strokes better than Jug Mcspaden the second Man. Kun Putte Jojne Bonde Zavaro Vanino prot of Gnu tavini Automo Bilskiy near exam Ltd. Pre Skrbin Janko n. Rogelj 6208 Schade ave. Pool cite endicot0718 american heroes by Woody Cowan who buy War Bonds to support men like pvt. Donald r. Lobaugh Freeport pa.? Vita Bis platoons withdrawal blocked by enemy machine guns he advanced alone and freed it. Crawling close to the enemy position under heavy fire he threw a hand grenade and then rushed the nips firing As he went. Struck time and again he killed two of the enemy and forced the others to withdrew before his lest full the medal of Honor was awarded him posthumous of. U. S. Try a i to Varniski Delavic press hands machine operator i Galvani Zers Delavic a up Lorna Tova Miska Dela Dobra Placa of ure in overtime j 8 l steel barrel co. 8806 Crane ave. In Blok Juno of Union Mali Glasl Malo Rabl Jeno Pohil tvo be Proda to a Terni cent. Pre Proge sve Tilke Bela grand Kuhin ska per elect Rio in Sival in stroj it. Prior Avn a novo Porow ence. A Pray a Sena 1857 e. 63 st. Cvet lice a use Slu Caje Vency Kopki Corsemos it. Dell a Lamley Floral Shoppe 1264 East 71et Street a Aspioti Cerve so. Frank in a Henderson 0750 v ice be Jurjene Boring Mill operator be part Reliance electric Bujno do to Nocini sift overtime Broduk Pijski Bonus in sift Bonus Reliance electric amp engineering co. Ivanhoe div 1091 Ivanhoe re. Marine div 1190 e. 152 st. Oglala Joe v pert Cotton Mode saves for Bonds asthma p Zate Brezo Lacno Poi Kinjo be trite a asthm1 v 8apniku. To la a Kay la in Tei Kega dih Sniad plate a Altro Kiln Kolto pot line Pond do brai Bueno la Brit Rizika. Potpora a Tanja of Strani Taka ranch Quot Biezup Nib slut Aje pose no Ralmo. Nacho 832-c, state life bldg. 4, ind. Dobra Placa Dobro Plano Dobi Zens a i big or Valjala up Lorna Gospodin ska Dela Krakor Tudi Zabaro be Treba. A do Govor be Ogla site Pri or. John Polc four Points cafe 649 East 152nd st. B. J. Radio service 136s e. 46 st. He. 30281 prov Retna pop Ravila Navaeh Vrat radio Apara tih Widmoy s photo studio 485 East 152nd st. Use prior of Amo a i Delavo Viseh vast Slik to a Terni Ceni. Oderto of Ned Eljah. To Brush Marks. A Cady electrical appliance co. Hisni pred meti Gnu enamel Kem tone a electric a Poluga 16121 Euclid ave. Go 2788 Sta Novante v Najem 5 sob Goraj be Odda v Najem Odra Sli Druzina. Prasa Sena 6107 st. Clair ave. Daj the va5 Gomez so is tit Sedaj. Bold a pos Rezba in Bol Jse delo. For Nez in Dimniak so is in to $4 do $6 National heating co. Pos Reiba Sirom Mesta Fairmount 6516 Kun Putte Jojne Bondel a Delayce its open season for Cotton. Choose a Flower design for the Bere shoulder dress and Crisp White for the Bolero. By sewing for yourself Yon Are helping to win Tho War. Sew Only what your v 1 Yon need and dig Down deep in pockets to Bay that extra War Bond. V. S. Trtat Ury cite be Weklar Sega Dela Prada of ure Dobri us Ikelji Ohio Iron works co. 4300 Perkins ave. A Delayce a Delayce the Telephone co. Pot rebuke 2en8ke Zahlene Sluza Nice a Polo pea v downtown Zaves Dan Ali Delhi a As poll Fiji Iest vese Rov a Tennu of 5.10 pop. A 1.40 a a s Taino Daloz Zah Teva be Ink a Zola site at employ Tel office 700 Prospect ave sobs ,901 .08 8. Zuj. Do 5. Pop. Drevno Raven of Ned Eljah the Ohio Bell Telephone co

Search All Newspapers in Cleveland, Ohio

Advanced Search

Search Courier

Search the Cleveland Enakopravnost Today with a Free Trial

We want people to find what they are looking for at NewspaperArchive. We are confident that we have the newspapers that will increase the value of your family history or other historical research. With our 7-day free trial, you can view the documents you find for free.

Not Finding What You Were Looking for on This Page of The Cleveland Enakopravnost?

People find the most success using advanced search. Try plugging in keywords, names, dates, and locations, and get matched with results from the entire collection of newspapers at NewspaperArchive!

Looking Courier

Browse Newspapers

You can also successfully find newspapers by these browse options. Explore our archives on your own!

By Location

By Location

Browse by location and discover newspapers from all across the world.

Browse by Location
By Date

By Date

Browse by date and find publications for a specific day or era.

Browse by Date
By Publication

By Publication

Browse old newspaper publications to find specific newspapers.

Browse by Publication
By Collection

By Collection

Browse our newspaper collections to learn about historical topics.

Browse by Collection