Page 3 of 16 Jul 1945 Issue of Cleveland Enakopravnost in Cleveland, Ohio

See the full image with a free trial.

Start for Free

Read an issue on 16 Jul 1945 in Cleveland, Ohio and find what was happening, who was there, and other important and exciting news from the times. You can also check out other issues in The Cleveland Enakopravnost.

Browse Cleveland Enakopravnost
 • cleveland-enakopravnost page 1 Press tab to continue slide or press d key to skip
  Page 1
 • cleveland-enakopravnost page 2 Press tab to continue slide or press d key to skip
  Page 2
 • cleveland-enakopravnost page 3 Press tab to continue slide or press d key to skip
  Page 3
 • cleveland-enakopravnost page 4 Press tab to continue slide or press d key to skip
  Page 4

How to Find What You Are Looking for on This Page

We use Optical Character Recognition (OCR) technology to make the text on a newspaper image searchable. Below is the OCR data for 16 Jul 1945 Cleveland Enakopravnost in Cleveland, Ohio. Because of the nature of the OCR technology, sometimes the language can appear to be nonsensical. The best way to see what’s on the page is to view the newspaper page.

Cleveland Enakopravnost (Newspaper) - July 16, 1945, Cleveland, OhioAi. A a j e 1 7y a if 1 w m h Julija ims Roia Marija knew Nee be Mora Videtti Ker Stojin Graven Nee Viso to Ogle Dalo i to slept. A to Niti be Misli Ker be brews Kryno Vesela v Syoji Otrocki Dorovini Sredni Judi i to Poznan of in Tako do go Koliskor Dale see Suomi Njma. A knew nine of i Kar or Nejo Tako Stree v Globin. Kolo a in Merom in a isto Obr Nilo. New Fez Ajeno Arce a in Merom obra6a. Tempo a Utida be Tudi a Proda to Brauney be Palace v berlins Roia Marija Nakako v ave i. Knez pad Nitako Zelo Potrero Val Denar a Dabi a Bil Zara i Njenga Odlozil a Palau of Proda. Be Nekaj Dru Gega be Mora ski Vati v Oza Dju in to Ozadie to Naila Pri Ieni Kitoji tuna Dvo Risco v Sivi a amenti Obleski. Idaj Bilanko Skol Ila k Nej in i a Klimala a uti Vei Zakraj be to to Ralo Biti a in v Sivich of he by Bra a dog Over. Knez Pride a Dvorin be in to Ljubi Cheri Roko. Skupas Sepo sve Tuleta. Samoda Nee Nebi Bilo Vertu in Roia Marija seame be. Tega Kar go Vorine More Razu meti Vendar Paje prep i Canada Gotori o Nej. Udise i a Sliwi Svojse Ime in Dase of Nojem Oba sme Jeta. Malenkos Jesse to Toda Kne Inja be Zach Tilas novo Rano Samo Majhen Drobeck be Dobila v Surce a a via do be Kako Rade be Tudi Najm Anjie Rane Zag Noje in Zas Trupe Telo. Roia Marija in Njmen ode Sta in Davao in Vinila. Kne Inja Stojin in Merom a Gale Fiji. Soncini Soj i Ginja z do Oriiz a in Siva Senca Prihara name Stu Njenga. Kne Inja be Zero i in Gre pop Asi v Vojo Sobo. Oaklene be. To Dunaj be Rujela Misel i Joje so Preze la. Igra be z Njo. Toda Zeta igra to Ogrese. Kolo Bise Uteg Nilo Sedaj Orniti. Z last no Roko by Morda Lashko Kolo Omila Takoda by Sjo Fez Drugo Surce in gastric. To be inti Obj Ute Kiga Mora Simeti 61ovek v Medeni Jami 6e is prize Majhen Owenj. In Nevar no Dabi be Ledena Jama Stop la a Vendar be v Nej a dec Pika of Kateri six Lovek Lashko to Gree of Tupelo Surce. In Kne Inja str i v Mali Plamen. Skocaj slept to. Tomiko to plote be v Drobni Piki. In poem Zad enja Seite Vati. A Cun Dolgov. Globoke Skrit be naive chi Zlochin Roi Marije a to Kmet i Thorstein in Vendar Brez Yemime Sega utri Panja be �a8ih a Gutraj srey Alana Konjuh v Gozdur s Tarim Klobukov Naghavi in v starch to of Etu Pode Dov Anih Irha Stih Hlaca i Joje is elem pre Zelo Nekaj Krakor i Harno Obzud Oranje. Hval Ezna by my Bila Zivsak Drust veni Koldar 1 9 4 $ 5. Avgusta Negelja. A drus tvo a a soda st. 26 s. Ski amp Pri redi Piknick a. Vatu Doma Sapad Nih Sloven Cev 6818 Denison Aie. A 2. Septembre Negelja. A pro Slava 20-Letpice drus Tva a ave Lebitz 644 Snoj v Dom a Padnis Sloven Cev 6818 Denison ave 6. Out Obs Sobota. Drui tvo a Bro Olynski slovene in st. 48 s. D. Z. Pri redi Vea Alico v Dom a Padnis Sloven Cev 6818 Denison ave. T Pri zazen Poz Drav Zivsak pooled in Sond Nih o6i. Globoke Spodat naj Oblepi in Bolte Jeda ses Teje Ray in. Idaj be Prisila to Samarija in Zavela Tudi Brau neck. Arstanie Noah in Sene to Trudi Dabi a pos Kusila Sineti. Jena Sika to Gisela v Dorani. Zakraj be Bila Berlinska Hisa pro Dana Idaj Deli Plen in be sme Jesmere be Materine Onemo Jedi in Boley ini. Kne Inja be Vela Majhen Zlat Svino Nik v Roke in Dela 6rte a Marmorato plot to. Merom Nove cute. In poem str i Spet v Mali Owenj v Medeni Volini in be ogre a of Likah i is Tamajo in Njenga. Saj Jesse to Samo igra Dane by pm Ronila v a Rojem pre Szitkar Skem Kotu. Mali Henrik Jeze Davao Plezel in Svojse Kos Are v Pisar i Svet. Piskusa be Statina maj Nih no gah in Oce be Idaj v Velikis ski Beh Zara i Njenga. Nep Restano a Mora Scariti in Pariti Nan. Svetlow since o6i Ima in Izra Zito Nad Arjen Jeza ves lost. To self cer Kaie be neko Liko Nerod no in Neo Tesano Toda one Upa Dabo Podaski be sense Bolte. Bold be skocaj Oce Tov Krakor mat Erin. Kose be Zacel Veliki Boj z Jim in see moral Ofreci naj Krep Kejs i Pijas i Terni ve6 to gel is elem a Manati s Vojo Volvo see Tehonica Omila a Oce Tovo Stran. Smejkal see 6e a Jema to Sklan Jala 6ezenj, Kris al in be Petal be 6e be Riiel o6e. Proa Beseda i Joje Izre Kel in Kise be s so Jim a Vokoum Razl Kovala of neg Ovid Drugich Glaso Nih Vaj be Bila Alo. Maluse be Jasny Poka Zalo Koga be s to Esedo Midlil. Roza Marija Gaje neko6 Nesla v a Romju k Knuda by Glendal so i. Sedaj be Pri Jezdik o6e a a Rojem Jav cd a dvoris6e. Mali Obraz see Zate nil v Sanj Avem Navy Lienju. A Halo Alo a be Vuk Lionil Otrok in za6el poem Pretre Sljivo Jokai. Njegovan Dusa be Prvcic Zap Lautala s a Vojimir Perutti in to be Drobnok bite Bolero. To Dan Jebil Praznik in Dobil be name Nee v Kole Darjus. In Malika in Bilo Mogote prego Vori to Dabi Bil Ime Kankoli zip Demenil. S tem be Pomazal Krakor be Rekel Harro Dediw Dino Materine Trio Gla Vosti. Dotley Sega Razen Star Rev Seni Dot Knila skocaj no Bena Roka. A ale Tako Gabova Lashko a isto spoken Ala Roia Marija be Gabova Imelda Merom be Okosi Sebe in my Bova it Sovala Nekaj Svojse a 6aaa in a Dobra. Misli Samona to Kako halos Tea be Bila troja Mia Dost to so Gosp Dovali Nad Tebow Fuji Merom be me Jajo a i i judge i so Bill Zid med Tebow in Tojim of Tom. Mikva Vusaj Lashko Viiva Troka v Viseh oko Micah in be Samo Sedaj Koga drug Price Jejo a ipod nos Dobro naut enema in Dobre Vole. In Pri Dobil sem is in bomb Poz Navane Trp Sega Telesa. To i Boza do to Zelo Korist no a Prav Troj sin in Rafaelov Harro Ima Debele in Jive Sli a in so Omega Troka. Use so Samo z Nekaj a Tarai Nar Ejene. Use Kamejo Malega Henrika Friderika to let i be Plaza Poleh i Jusky to void Ali pm api. Inc Enki hark a Karse Siref o4 Oje Gorki Prav Krepkin a Utah Nebi mag a ret Tudi Svojse Bole a Ine a Dosti Obla Kov a Fekrije Vsiak Dan Otrok ovo Obj Ute Jive Duio Tudi v tej Okolica i skocaj a More Biti Sec Neju a a Prine be Mamicki. V dad Vici Ima Savoj Hll a a efe Merom Vito pre Progo in Klobus Evi Naste Medvede i Jih Ima Tako red Ponocci a spi Raven of stove Postelle. Kadar Gana use Zgodav in Mogote ukr titi a need one Ven a mama in spi Rumije in Oblene Potempa Gre v Savoj Bleve Elk. Njegos Cas a Kopanke be Zelo so Reno Oder Jen Kajuti Poncem Osrey i stare z Dalji in Spanjer. Zveer Dela Tomiko Nadege Dase one in Mati Odd a Neta of orca to a Apo sled Ingine v Svojse Meshko Belopo Sveljo z Merino Grajo. Quot Takone Bojde vet Dale Roia Marija a Rece Harro Bogosto. A in Cuciti Sebo moral Dabo 6a-Sih Lashko Taksen Trent Elk Brez Naju. Toda Idaj Jese Casko be Nab Ole us ice Zivi Presto in Brez pre Velikis Ovir. Cen Leto Dpi Boie gov Oril in priv Drobeck Viseh Gustev to Riiel v Nee govt Surce. A is Poncem Dru Gega Leta Boimel in Majhen pooled a Svet. Lakose to Uma nil of Njenga Ali Nastopil predent in Rekel jaz a Zima Kar Bezi Mimo Jiju v Zlati iii. Harro Dela Vosteen Kip Kiga Misli Pobar Vati. Marijo in starch Waslicki Durzi Svojse Lase med Otro Kom Krakor pastor Nad Zabelko. Vel be Polovick due i a Ine Vel Kosti specs be Zug Cek Paje Henrik. In poem Narite to leg be Travnik s Ples Cimi Angels. Angels so Sicer be Merom Brez Peroti Vendar a to Prav Brakop Ravnos nine Iko Duje a Mihovi la Kosti m Gib Noemi. log Lave a Brauneck be posts ozral be Tako Teiko Dase in har re Nerod no Zudi Kadar a pot a Tea. Knez Ima k srey i Dovolo Dela. Mind Negast. Hospod doktor Felsing Sedi v Stolpu Kjer be Kanji inca pod Brem Nom starch Paul Rev in z Vise Imi Necati or Amenih Pergam Entov. Cash be to Kamejo v Jedi Nici Starejki go Spode v Frakich Tajnai Sverni i Pravi in Nep Ravi. A Ukaj in Cejo to i judge v Grade use Medio a Nima Kne Inja. A Svet Jejo my v Neki Pravdin in Knez Jino Zan Manje Spet Ingine. Necega dense Harro a udi Katsne pravda Mora Simeti one. Roia Marija of neg Ovid Beseda Zardi in Idaj Kne Inja Venzano i be in Takoj be of Loci a Mora in Ona use ave Deti. In Sadeva Bise Dala Prav Lashko Raz Kriti. Samo v Polteno Sobo by Morala Iti Kudaj Ponocci of Preti skin Rico a Pisani Mizi Kjer Hrani Knez Pisma i Prihara to Cen Dan in i dog Varja Sam Nance. In be Prvcic Nebo Nasla in Cesar to Naila a Drugich. Toda to be Samo Slaba Tolarba. Saj Nebo Imelda Nikoli Tomiko to Guma Dabi Sla Cen use taste Hod Nike to Katrih Stoka Veter in ski Indica be Zakle Jena. Toda Cash be Misli Kako Bise Dala skin Jiva of Upreti. Ozra Cje a Brauneck Nepo Stane nil Laie in Knez Cuti be Dale bold Dase Mora Nekaj go Dit. Samo Necesany be Kaj to Prav a Prav. J Sedaj trinese piano Kneip i Price to Van Emir a a Njo brat i pile Njmen Najm Laju i brat titi Newrid Prav Kije Yeako Cariero be Joje in Tako Lepo Zap al Neala no Koncal. Naca in be Jebil v Koi Nijah in be Tam Zborel. Pollali so a Domovs a he Samona Oddis Rampak a Merom. Doma to a spree i of Eton Grom in Materine Solze. Boga Gre fica Brandenste Inova Ima Prevez Otrok. Dema Otro Koma Ali trem in Bila naj Bojia Mati Toda Ima Jih seem. In Merom be Morala of roast Vul enema Troka Czeti neko Liko leu Beni Drugis. Samo Pri tem Kije Bil Njmen drug Najm Laju i be Jena Ljube zen in Prav nil a Mansala. In Oglala Joe v Seonam a s Kom Moreb Pom Agati k Zmani it maa cobe in ma8tni Dopa ski Brodaj the Raiem me Sarju it Sovinski Dopa ski r Val meat no Dvoran a Bhe Anite stare Caso Pise Pok Lifite or. 6100 a Oder Emo a Kosit Rne a Katl Jice a operate Jih a Strete Jih a Sara note Jih a of Date Jih a or Stojna Mesta a Job Ranje a Job Ranje a Cleveland a Viz Honl strand pro Nedelko a Mes ecu a a Panl strand Trejo Nedelko t Mes ecu Prav s Tel be Imelda naive a Tel a in Skrbin. Carlota be Kana into Presker Ljena be Pani a Dovolo a naj to Sam i Sebi a Ripis a. A Stork i Joje Tako Straino mutilate Idaj Moiena. A Nima Troka be res Hudo Toda Prav Tako Hudo be Simeti seem Otrok Vlasti be Sene be z no iii Kaj to a Ett Kakoona primer z Ubogiy Alfredo. One a menu be neko Liko Drugay a in musak Dan Grozda my to Pupil Voznik Listek Dru Gega Raz Reda a Arae Riko. Zato be la demo Gosp Odu be Dale bold Nerod no pod Domazo Streho. A to Gene Pri of Etu Voda Pri Mami a Pise Syoji Sestric Sar Loti in to roti naj Gaza Nekaj a Asa Potabi k Sebi. A Dokler Sene to Kaj Dase both a Odilo be axum mtg Prepra a an. A a Mamje be be bal Samo Taratko pod Streho in a Lovite plot Evine Oboler amp or Tai co. Poem a be in Merom neko Liko bled Jav in be Tako Elegan ten Krakor v Nek Danjio Neh Opravil a Brauneck. Of neg Ovid Pia Mih be Kne Inja postal Spet take a Kaka Ina be Bila Prev. Alfi to Riiel Priesel s a Boj Drugo ozral be Skupas be Bosta Mejala Brau Nessim Druzinski Malkom. Jez Dila to s Jim on Jibo Primo Redoval Svojse Veseli do Godiva a i be in Spet Sebo Nautila Smej Ati. Moj bog Tako be Miada Samo v Krsto see Dala Zappeti in Samo Porrov Mora Suniti Stran Pabo Spet Zaz Ivela. Dale Prihod Njie 1 Pomini Glede Raci Jonir Anja Meso or Mas Koozer Virmae ribs in Lebo. Reece a name k-2 do al so Vel Javne Osaka a 10 Pointon. Process Rama Jedi la More a name t-2 Don a so Vel Javne Osaka a 10 Pointon. Get door Slad Koma Zamka 4tev. 36 a 5 Funtow Sla Skorja be Vel Javna do 31. Avgusta. Cell i a name it. 1, 2 in 3 z Urako Ploom v Kanji iii st. 3 so Vel Javne do Preslica. Pri Hodja Zamka Stop v Vel Javo s 1. A custom. Gasoline Zamka a-16 be Vel Javna a Sest Gal nov gasoline. A name b-7, b-8, c-7 in c-8 so Vel Javne Osaka a pet Gal nov gasoline a a Edolo end As. A Licu Sake a Dupona Mora Biti Capisano Ime drive in Licen Cna it Vilka. Pri Prosn i a Dodatto Kolin Ino gasoline be Treba a vesti record Prev Oieni Milf. 2gaaje 25. Per Joda a Ganje Sekon a a 21. Julija. Kuril no Ole a name item. 1, 2, 3, 4 in 5, so Sedaj Vel Javne Osaka a 10 Gal nov. Most decorated . Druga Ida a English slovene dictionary Anglesio Slovenski Besednjak Nar cite Pri 6231 st. Clair ave. Cleve Laius 3, Ohio Cena $5.00 v Salci Slovenski druze no Kise Anima a Nap Redek in Razz of Sloven Cev by Morala Doha at a Nimio in Poduano Civo Pilju Bajene Rovesti artist s sketch of the balloon with bombs which the japanese ate from Thor Home islands against Continental United states. In Roia Marija sine Ieli Nika Kringa Dru Gega ii Ljena. Tudi Oda Ima Otrok Radii of Etc Krakor Njo Seji Zudi Pra Vilno. Jaz by Bila. Pro Taka is Misli Pri tem. In a into Dobre veda be Ko-6ek Drope Duie Tudi Njmen 1� drug Kola a a. Harro be Nova Hal pod Etna Veseli div i Henrik Kadar u prime a Mora a Seq Jinive Ike a a a a Elroi Oil it Seii v Kaj Sepega. Poem Ima ju2nislovani Dol nost be Nasa a Mora no in Materi a Alno pod Piramo Oslo Bodino Borbo Nasih Narodovy v stari Dorovini. Zdru Zeni Podbor Juno Slovanski Amer Kancev pred Ameriko in pred Celim Seetom Tolmacs a Pacaj Rilje in Ideale Oslo Bodine Borbe Nasih Narodovy. Inv Rafte Vojo dolt st Takoj Danes Poilu Ireje Priep Evke Edmu Tenev Odb oru Juno Slovanski Amer Kancev. Pok Agite so Jamu Nardu do Van i Toezko in Trovati Nekaj dour cd Dollar Ooi Avo a Hal Jumja. In polite in pop Lite Spodni Kupon the veiled committee at 8outh-8laeie americans to Kwh Avenue new in to n. T. Ima Zaslov pril Agam. A f�n4 sir Cienega Odb Orf Kot a contributing member Ute a. L vie a eke in Mommy order Udaeta Naime a mind commit time i Gmurk Gibavic at

Search All Newspapers in Cleveland, Ohio

Advanced Search

Search Courier

Search the Cleveland Enakopravnost Today with a Free Trial

We want people to find what they are looking for at NewspaperArchive. We are confident that we have the newspapers that will increase the value of your family history or other historical research. With our 7-day free trial, you can view the documents you find for free.

Not Finding What You Were Looking for on This Page of The Cleveland Enakopravnost?

People find the most success using advanced search. Try plugging in keywords, names, dates, and locations, and get matched with results from the entire collection of newspapers at NewspaperArchive!

Looking Courier

Browse Newspapers

You can also successfully find newspapers by these browse options. Explore our archives on your own!

By Location

By Location

Browse by location and discover newspapers from all across the world.

Browse by Location
By Date

By Date

Browse by date and find publications for a specific day or era.

Browse by Date
By Publication

By Publication

Browse old newspaper publications to find specific newspapers.

Browse by Publication
By Collection

By Collection

Browse our newspaper collections to learn about historical topics.

Browse by Collection