Page 1 of 16 Jul 1945 Issue of Cleveland Enakopravnost in Cleveland, Ohio

See the full image with a free trial.

Start for Free

Read an issue on 16 Jul 1945 in Cleveland, Ohio and find what was happening, who was there, and other important and exciting news from the times. You can also check out other issues in The Cleveland Enakopravnost.

Browse Cleveland Enakopravnost
 • cleveland-enakopravnost page 1 Press tab to continue slide or press d key to skip
  Page 1
 • cleveland-enakopravnost page 2 Press tab to continue slide or press d key to skip
  Page 2
 • cleveland-enakopravnost page 3 Press tab to continue slide or press d key to skip
  Page 3
 • cleveland-enakopravnost page 4 Press tab to continue slide or press d key to skip
  Page 4

How to Find What You Are Looking for on This Page

We use Optical Character Recognition (OCR) technology to make the text on a newspaper image searchable. Below is the OCR data for 16 Jul 1945 Cleveland Enakopravnost in Cleveland, Ohio. Because of the nature of the OCR technology, sometimes the language can appear to be nonsensical. The best way to see what’s on the page is to view the newspaper page.

Cleveland Enakopravnost (Newspaper) - July 16, 1945, Cleveland, Ohio, a it 9 a a up Ute Jojne bonded gloves Nykl Nev Elk. T Ohio a Glasl v Tom la Stu 80 a Point Equality a Neo Davisen a Zevnik a Slovenske Delayce v Ameriki Jojne bonded Tho Zumft shot my Dolly in Ohio Best advertising medium vol. xxv Tell Cleveland Ohio monday Pondelek july 16, 1945 st Vilka number 164 press. Truman Dospel v Berlin velika Trojca acne Danes Raz Govnore _ _. _. I Jaconska be Sibi pod sign him Darci amerise Sile v Raku in a Moriju v Taku veh Dpi so Japoncia in Tubili 128 Ladin in 92 Metal Sov Waznik be Nudi Norene Obr ambe Guam Ponedel Jek 16. Julijan Admiral Chester Nimitz be Danes Porow al a so Japoncia v Taku Davod Revnega Bombar Deranja in Zralka in Morja i Nima primer v go Dovinia Vojs Kovania in Tubili 128 Ladin in 92 Metal v Arak so bile Sognane Belike be Plarske Nap rave v veh Messih in do Tal be Bilo Polgano Eno Celo Jap Onsko Mesto. Borne ladle tre Tsega Ameri Finega Brodova so v a Rojem a Padu vie Raj inst relive Nad 1,000 ton a Nekaj Vai no industries to Luko Buroran a Otoku hokkaido. Quot to be Bilo Bombardi Maje z Morja Kong a no be Bilo Mesto Eno Samo Morje Pla Menov. Japoncia be Oploh Niso Skusa i Branitis a Silovitz Sapade z Morja in Zralka Kateri so be vhf iii Brez pre Stanka Kozi Eva Dpi. Med la Jami i so bile to Ivancev Grez Jnene be Bilo Fiest file uni Bikih Palnikov i so Prenat Ali Vlake med Oto Kom hokkaido in Honyiu Kar Domenida Imajo Japoncia Comuni Kanije med ome Jenima Oto Koma Samose Eno Zelez Nisko Ladyjo. Krakor Porow a Admiral Nimitz be Bilo Tekoa Straho Vinega Rapada Popo Noma Polgano Mesto Musiro Eno Zmed industries kit sred Ifim a Otoku hokkaido Broj Eie 63,000 Prebi Rusi ipod Bujalo Nemcew k politic in Aktiv Nosti Berlin 15. Julija a a pre vecer conference Belike Troj ice v Potsdam so Berlinski Caso Pisi Danes Obj Vili of so Jetske oblast Odo Breni program a prep Rod poli Tine Aktiv Nosti v Nemo ii v Una menu Zdru Zene Fri note Sest Jece in Stilih Strank. Avs Traci so Zaveli Mazno Goro a borne Manila 16. Julija. A v so Boto be avs Ralske a Ete i so Pretiz Kusener v Dun Gelskey to Jev Anju a Azele Goro Baocam Par s demur so to Setd Nevin Borbi prise v Poset enema Zmed Glavnig japans kit Poloza Jev v go Romju Severo Odza a Zerega Balikpapan. Gen. Macarthur isto Casno to Roca a so Druge edifice Sedge avs Ralske Divizie i Prodi Rajo of Nav Zerega Mesta to Obalski Cesti pro Drle v Nep Sredno Bli Zino bog Atega of Onega Centra Samb Adja. Jaconska Post Janka Nagori Bato Damper so avs Traci Zaveli s to Mojo Pehote Sest Jece in Romadinov z Otoka Jave. V Ostrem Kontra Stu z Anglo Ameris Kim Posto Panem i Gre a tem Dase v Zasadni be Meiji Kjer Imajo oblast Anglezis in amerikan i Poladi Usako poli Sidno Aktiv nost so so Jetske oblast to Skrele a dim Fiir fio Public Teto Kali cite Katera be Stoja in Stilih Skupin Comuni Sidno specialist do Democrat so Kri Danskey Democrat see Veze in Liberal no Democrat see. Wilhelm Pieck Kise be do go Naha Jal v moskva Kot pol Tiden Begu Nec be pred Srednik Comuni Stid Nega Central Nega Kom Teja Kije Vodila a Keijo a form Ranje Zdru Zene Fronte. Nova Polit Idna fronts be Bila de Janusko Ustanko Ljena pred Dve a Teflon a v Berli Skem tier Garten okra flu Noci Pabo of Bornikis Vareh shrank Obj Vili Skupen program Sesto Jed in be tih Osno Nih took o Kate Rem be More redi a Zave Niske oblast Nebi Mogle Laspro Trovati Ako Bise uve Javil Sirom nem die. The Toke sure Jetena program so sle Dede 1. Sode Lovanne Pri Delu pase Neldija Rodisti Hitler Izma in Imperia Listino Militarist Dinega miss Jenna. 2. Energy Dino prize Devante a Hitro Ono to Gospodar Tva Kinaj trinese delo Kruh Obla Cila in by Aliida. 3. Of Nova Justice in Usta rite Baze Demour Anidne drive. 4. Zaja Menje Sobode Duha farm Ali Svoboda ver Sega prep Idanha. A 5. Naper Dase Sopet Pride by Zau Panje Drugich Narodovy in Oprava a Lemenski trend. Be Eva Nemskal Vojna a Jenika Murla a i Elicah it. Leavenworth kans., 14. Julija. A Danes Sta Bila of am Eriskin vocal kit oblast Tukaj obese a Eva Nadalina nem ska Vojna a Jenika i Sta Bila a Poznan Kriim Mora Necega Sou Jenika Kateregga Sta Dolila Daje a Rivino Dell Iive med amerikan i in nems Kimi us Etna i v Aiken s. C. A Savoj Zlochin Sta Padala s a Mitjo a i Elicah 32-Letni Sar Zent Erich Gauss in Prostak Rudolf Straub Star 39 let. A item Kuraju be Bilo Radi Snake a Locina pre Tekli torek Obe Senia pet Nemo kit Vojnik us Etna Kov. Haponski use Tiki so prep Ricail Daje Potraz Neizo Iben Severni Luzon 13. Julija. A Neki japans i Mastnik be Danes Rekel Dabi Bilor Dobro a Bodo Noet japans be Ako Bika a ame Fifika Bomba Ubilla Cesar Jahi to Hita. Inti Mastnik Kije Bil Nedavon Zajetz of Amer Kancev be Tudi Rekel Daje Jacona i Narod Kriv Jojne Krakor Tudi Sepega spree Manja dome Daje Mikado to Tomec soon Onega Boga. Onogi drug japans i us Etna i so a ninja Dabi Odstrc Anite Cesar a Pahnila Jap Onsko Porojni v naive Dpi Kaos. Mestem to be Precaj us Atnikov Jafie Vednor ver Jejo v an ago Paje Medina prep Idana Daje Konni Poras a Donakd Neizo Iben. Novi Grobove Joseph Boldan a met Oudom Jeurl Joseph Boldan Star 53 let p. D. Bleed. Stan Oval Jena 669 e. -159 st. Doma Jebil in Vasi Sela Fara hinge Pri Zeuzem Berk Yodko Der be Pri Sel v Cleveland pred 33 Leti. Deal be Pri Mills co Tukaj Zap Goa Brata Martina in Dve Sestric mrs. Frances Modic 1107 e. 64 st. In mrs. Johann Prijatelj 1234 Norwood re. Pogreb Sebo or fill v Tore of 9. Uri a Gutraj in Zakraj Kolega to Greb Nega Zavoda v Cerkez so. Vida in Natona Calvary Poko Pali de. A a a Rudolph Novak Danes a Gutraj be premi nil v emergency clinic Bolin Vinici Rudolph Novak Sprog Albine Novak. Pogreb Osk Rbuce Pogrebin Zavod August f. Svetek 478 e. 152 st. Pedro Nosti bomb poro Dali jut i. Otavka Pri Firestone tire co. Be Koncana Akron o., 15. Julija. A up Marci Pri Firestone to amp rubber co., i so Bill a Stavkin Eva Tedna so Nodi z Veliko Vedino Ogla. Somali Dase jut i Danes v Rae Jona delo. Glasov Anje delve eve be Sumatra a Imago Vlad Nega Delav Sega Orbora Kije a Grizil z disciplinary no a Keijo Ako Bise Otavka Nekon Dala do a Nedeljka. To be priv Sudaj v Kate Rem so Delavic Ogla Savaii Dase Presto vol Jno a Raffio no delo. 52,000 Neza Konski Otrok v enem Letu London 15. Julija a Lon Donski Sodnik j. O. H. Watson be Danes ape Liral a Promod Organ Iza Ciji Kije Bila Ustanko Ljena a Tomaga Neza Konski a Teram. Poroda Jeda be Bilo Lani v Anglini Rojenia 52,000 Nez Akon skin Otrok Katrih Doetje so Bili to Verdini Vojak i so Pali v Vojnik. Nasi Wantje Vojak a Walter Desmond sin or. In mrs. Anton Hrvatin 19711 Arrowhead ave., be Sahaja Kot Bombardier a Ladji Jacinta o Kateri see v so Boto to Rod Aloda be Bila Ena Zmed 21 Ladin i so bile Posiko Doane v Sillem i Harju a Pacific Kun. Walter be Sahaja Preko Morja 16 Mese Cev. Alhar a Jasara cd Era Jena Jezerc Erie div Jal vicar Kije Azbil Dvojre Pri vat no Lastov Anih Motomi Ladin a Katrih see Nahajlo 16 Oseb Kipa to bile use refine. Pernik a a Roosevelt be sled Raybur Kanegai Jenera Imel Nad Fitiris ure Lamude in see or nil v Luko v Cleveland fide Danes Zgodav a Gutraj. % a it George Kovacic Danes see moral Javitri a Vojas to Slumbo v Armadi strict Sama George Kovaz id Ain Dru line or. In mrs. George Kora did. Njegos ode be Poznan Bri vec v Hrvat Skem Dom a 6312 st. Clair ave., do dim Stanoje Druzina a 6230 Carl ave. Muladi George Jebil Rojen 1 april 1927. Pohajac be v Farno Solo so. Vida nato Eno Leto v Willson or. High Solo in Grade iral Jeiz East tech High sole. Zelo see animal a a port in Deal be Pri Monmouth products. Njegos ode Rodom Hrvat Jebil sem let Blag Ajnik Pri Dru Fitzu fit. 99 Hyz Pri Kate Rem to Slu Muse Domagal sin. Mati Frances be Rodom Slovenia ter i Whaja in Zane Petri Ceve Dru line. Rojena be Bila v Cleveland a Glass ave. Poleg Starcev Ima Doma Muladi Vojak Tudi be Stro Anne Staro 17 let. No Emu Kojaku Selimo Sarecen in Zdrave Pov Ratek k a Nojeem a Sebena Viada v nem Ciji to Polo Vala v 4 Tennih Frankfurt of Maini 15. Julija. A v Taku Stilih Tennih to Berlin postal Sedei Skupa Ciske Vlade protom Kate re to Central in control in Svet Stilih Zase be Nih Drav Dir Giral use Ivl Joenje need ice. V Berlin so in Dospel Pastop Niki 12. Ameri Bikih Divizio Kibo do Skupio s Jated Stavnicki Rusi be Britanie in Francine Uzdela i program a pro Sejo Medza Jezni Finega Contr Onega Sveta. Pri Dauje Seda to control i Svet Sredni Avgusta be pos Loval. Gen. Eisenhower to Kot ame Riciki Zastovnik v Kon tronnem Vetu Prebil Del Dasa v berlins Kjerbo Domagal id Lati Detale Supra Vega Dela Skupio z Marfia Lom 2 u k o v i a Feldmar Fialon Montgomery Jem in Dru Gimi Clani Contr Onega Sveta. Ostalia Del Casabo Gen. Eisenhower Prebil v Frankfurt Kjerse Sahaja Center Amer Fike Skupa Ciske oblast. Italia Nap Ovedal Vojno Bitsi Zavez Nici Haponski Miller in Lausche a Seji Democrat skin Vard Nih vomit Elev Kise be or fila pre Tekli Petek be Bila spree to Reso Lucija v Kateri so Vardeni Vodithe Lei in Javiya Dane Bodo spree i Nobens Sluice Kateron by Jim Pound Ila Drianna admin Straci a. To Korak be Tol Madi Kot Nadalina poo Strite Itak Nape tih on Isajev med governer Jem Lau Cheton in Okraj Nim void Tellem Democrat see Stranke Ray t. Miller Jem. Mango Deija v Soboto be v Taku 13 Uri pad to v Cleveland Tomiko Deija Kot a Dru Gade Pade v Taku veh Ted nov. S tem be Moda a Tykodi Mesec dose la neko Liko Ved Kot Norm amp no Stop Njo. Seja st. 106 sans jut i Veder of Smih be or ii Redna me Sedna Seja pod Runice it. 100 sans v Sloven Akem Rufi Venem Dom a Recher ave. Dru Fiteni a Stopnik in la in so Pri Mazno a Bujeni Naude Defibo. Rim 14. Julija a italian so Zun Anje minist Ritvo be Nocona a Nanilou Daje italia Nap Ovedal Vojno Syoji Bitsi Osi Sidni Zavez Nici Haponski Vojna Nap oved postage Vel Javna jut i. V Dekl Aracili Kateron be pm Dala italian ska Viada Jeredene Daje Vojna Nap oved Haponski a nov Tokaz a pre Veder conference Belike Rojice v Potsdam. Daje italia of Docena Roditi Boj prot re Simom agr Sije in Mili Marist Dinega imperil Blizma be Glede a to Kje be Taki Reitmi nahajajo.�?�. Rede no be Dale a Mestem to ital Janski interest a Dalj nem a Zhou Niso direct no Pri Adeti Pabo italia naval in Temu Pri Sevala Savoj Deli v Vojnik a Pacific Kun a a a is Tim to Guzom in to a s a Arfino see Borila Kozi Dve Leti prot nem Cem in fax Ristom to Ojeni Preda i Zave Nikom. Naz Nanilou Pravi a so Bili i Ploma ski Tiki z Jap Onsko Pekin Jenize of septembre 1943, to be italia Kapitu Irala Dapa so Japoncia in Popiej Aret Irali in Inte Nirali use ital Janske Diplo Marske in Koz Larne a Stopnik. Berlin 15. Julijan pred Srednik Truman in minist ski pred Srednik Churchill Sta Danes z let Ali Dosela v to Rieno Remsko Presto Lico Dase Pri Cruzita Premier jul Stalin a Zig Wdovinski Kon Ferenci i Stegne Sara sati Vojon Ltd a pact Fikus in Oslo Dit Sodo Sveta a do go Krsto let. Krakor be Mazume be Tudi Premier Stalin be Dospel agora no Rusi Toz Devno Niso pod Ali formal Nega a a Manila. It velika Trojca to Racela pose Tovane v Nek Danji Palaci Kajzer a Vilema v Prem Estu Potsdam in Neur Adno be do Neva Dabo Kon Ferencak Rajala of desert Dpi do tree Ted nov. Of 2 30 Popoline Dale see Nad porus Eno Remsko Presto Lico Skoro Brez Prene Hanja Cul Grom motor Jev to so Pri Hajala let Ala s Katerini so Pri Hajali Amerski in Brit ski Funkai Jonari Mestem to so Nad Mes Tom Patru lira la amerika brits a in Ruska Bojna let Ala. Pred Srednik Truman Kateregga be sperm Leal Njegos Osenni Stabnik Nacel Nik Admiral Leahy be Pri Letel in Brus la of 4 15 Popoline pet asst minut porn Eye Paje Dospel or Avni tajik Byrnes. V Bru Ilju Sta Pribila Dve Uri in 50 minut Potemko Sta be of 11 10 dope line Ink Scala s Kri Zarke Churchil Lovo Setalo be Dospel of 6 10 in Bordeaux v Francisi Kamor see Price Leal z atom in let Visca Hen Daye of Francoso Spanski Meji Kjerse be Teden Dpi Naha Jal a Odd Ihu. O Stalin be Sodi Daje Dospel in moskva s pose Nim Lakom. V moskva be Bilo a Ceram nazi Ajeno Daje soviet ski Premier Odd toval a Kon Serenco Belike Rojice in Daga sperm la Zun Anji Komisar Molotov. Truman be Dorsil Ohnutek program Kateregga to Predl Ozil Kon Ferenci in Krakor be Mazume be Prip Ravlen to nudity Ameriko Sode Lovanne Pri Osnovi Evrope v Zamengo a Zag Octovila a Bodo eve Kopske Arzave Mirno in Raynale Raylike i by Ute Gnile nov Kong like. Glavnig Rumanov Smoter Pabo Cim Hitre Jse i Voje Vance image Nad Jap Onsko. Vojna a Pacific Kun Bone in Ogino Migrala Mazno logo v rag Vorih agora no Musija Nab re Nebo pm Dala so Omega Stalica a Kon Ferenci. To be pred Srednik Truman Topil in let Ala be Evoril Casino Strabo 41. Polk Druge of Lone Divizie in Migrala be Divi Ziska god a be Stojewa in 56 Moz. Bil be Ogorelow Voz Jena Moriju ter i Agledal cil in Veder. A Sebi be Imel Sivo Boleko in Kobuk site Barve. Poleg major general Floyda l. Parka Komandant amerise Skupa Ciske Sile v berlins Sta pred Cednika of Prihode v Remsko Presto Lico to Zdrazila Tudi Ruska general Aleksander Sokolovski in Aleksander Gorbatov. Gen. Eisenhower Kibo Nav Zoc a Nekat Erih pos veto Van Jih Belike Rojice v Potsdam be to Zdrazil pred Cednika v Antwerp Skupio z Admir Alom stardom novel Nikom am Eriskin morn aria Nih Sil v Evropi. Vrhovnik to Velnik amerise Mornarich Admiral King be Nap Ravil Turo to berlins pred Pri Hodom pred Cednika. Kratke vesti a a a Mina Dop Stu a Dvo Redenski Kopust be Pri Fiel zet or. Kerna. William g. Doran. A Ferris Island South Carolina Kjerse nah Jajo Zane Barake Marinov Marine Corpse srey al vet Ameri Bikih Slovenski in Jugo Slovanski Fantom in vet Drav. Pravi a so Slov Enci priv med Pesci in a so in Naucie Voake Drugich a Rod Nosti Peti Neka tere Slovenske Pes i. Tam be Nast Aljen Tudi Reiak mrs. Ternove Albert chop sin in Onega Nek Danega Hrvat Kega to Ditella a Calu menu math Chopa. Albertje Bil Popiej Porow Evalece Pri Dayton news in Srednik Necega to Varni Ikea Mesey Nika a Dayto no I Tancl Zaveli Izgur Leno letau Sce cunking 15. Julija. Ski Taske cute so a Azele Zig Ublee no ame Refiko let Alsko polje v kans menu 250 Milf Severo of Hong Konga z femur be 14. Am Erifili a Rani Silina Raz pol ago Baza s Kate re to to Gla Napa Dati japans be Postoyan Kena Kitawski a in Vazinski Proa Kupina a wac Quot be Vernila in Evrope new York 15. Julija. A Tukaj be Danes Dosela Proa Kupina Zens a Voja Finega of Delka wac Kise be Vila in Evrope z let Ali. Kupina be a Tela 67 Zens. Vet Ina be Pribila v Anglini Ali a continent a Evrope vet Kot Leto Dpi. Omen Tyve a 8palne Volove Velj Valjene new York 15. Julija. A Danes so use a Zahodne Iele Nice uve Lavile ome Jive Glede Poto Van a v up amp Nih be Zovich i do Jih be 14 Dela Nih. Loca Joda be Toza Devnich Rezer Tacij be More Napra Viti Razen a Poto Vanja Preko 450 Milf. Dase Blajsa Poloza see uvello pose no to Strembo v parlor to Zovich pos Ebne Volove a Sofike in Wienske veg Lane Blazine in stole Keza Noge. Vecina Sotnikov be Restrike ice spree la Brez Pri Tomb. Leopold be base v Kratkey of drove Brusell 13. Julija a Danes Sta Odipo Sovala v Salzburg Kra Jica Mati Elizabeta in Zun Anji minister Paul Henru Spaak Karse Sumatra a name Nee a so v Taku Pri Prave Dase Kralj Leopold formal no of drove Prestola. Vulcan a Kam Catkin Bicel Brusati Vulcan mice Skaja Sovka a pol Otoku Kama Atli v is Beriji be Sopet Pricel Brusati in Mere Lavo 1,000 Cev lev Isoko v Arak. Of 40 Ognjen Kov a Kama Atli fjjby.-. It a imm Wui

Search All Newspapers in Cleveland, Ohio

Advanced Search

Search Courier

Search the Cleveland Enakopravnost Today with a Free Trial

We want people to find what they are looking for at NewspaperArchive. We are confident that we have the newspapers that will increase the value of your family history or other historical research. With our 7-day free trial, you can view the documents you find for free.

Not Finding What You Were Looking for on This Page of The Cleveland Enakopravnost?

People find the most success using advanced search. Try plugging in keywords, names, dates, and locations, and get matched with results from the entire collection of newspapers at NewspaperArchive!

Looking Courier

Browse Newspapers

You can also successfully find newspapers by these browse options. Explore our archives on your own!

By Location

By Location

Browse by location and discover newspapers from all across the world.

Browse by Location
By Date

By Date

Browse by date and find publications for a specific day or era.

Browse by Date
By Publication

By Publication

Browse old newspaper publications to find specific newspapers.

Browse by Publication
By Collection

By Collection

Browse our newspaper collections to learn about historical topics.

Browse by Collection