Page 1 of 4 Dec 1943 Issue of Cleveland Enakopravnost in Cleveland, Ohio

See the full image with a free trial.

Start for Free

Read an issue on 4 Dec 1943 in Cleveland, Ohio and find what was happening, who was there, and other important and exciting news from the times. You can also check out other issues in The Cleveland Enakopravnost.

Browse Cleveland Enakopravnost

How to Find What You Are Looking for on This Page

We use Optical Character Recognition (OCR) technology to make the text on a newspaper image searchable. Below is the OCR data for 4 Dec 1943 Cleveland Enakopravnost in Cleveland, Ohio. Because of the nature of the OCR technology, sometimes the language can appear to be nonsensical. The best way to see what’s on the page is to view the newspaper page.

Cleveland Enakopravnost (Newspaper) - December 4, 1943, Cleveland, OhioKaput the Jojne to kid al naj Tanju Sloven sri a Zevnik a Ohio Ogla i v Tom Lista so us poll e q u a l i t y Neo Voisen a Zevnik a Slovenske Delayce v Ameriki volume xxv t kaput the 1 Jojne Tow 01d�t slovene daily st Nurr in Ohio la Best advertising Asp medium Musija Posta be Vla Darica Nad Evropi nem Cija Francita in ita Lija in Ginejko Kot Telesile Izaj Avalja Jan Smuts Nakar Mora Biti Anglia prior Aljena. \ Cleveland Ohio saturday Sobot december 4, 1943 st Vilka number 283 London 3. Decembri. A Jan Christian Smuts minist ski pred Srednik Juno afrin be Veze in clan Briskega a Onega Kabi Neta be Imel 25. Novembri pred Parla Centamo Vezo Briskega Imperia v London a Nailen Govor Cigar Sebina be Bila Sele Sedaj Obj Aljena. Smuts i Vela a Staroste med or Zevniki Briskega Imperia be Posival a velika Brita Nija Urdi Vojo Poz Ichijo v Zasadni Evropi Ako Noce Posati a is Lavotna in Neenaa Planica Belike Rojice Velebil Kibo to Kontani Vojnik Sest Ojala in Brita Nije Zedin Jenlih Drav in Rumije. Musija postage Gospodarich continent a Smuts be Opo Zoril a Kadar Bodo sour Arnosti Konchne Bodo tri Zmed Petit Velikis Sil a Nam rec Francita italia in Nemo Ija a Nephale Biti Kot be Leaile in Dabo Musija a use Pratt ice Sorbe postal Gospodarich Nad sem continent can. I Javil Jeda to Musija Porojni a Gzemala Poz Ichijo a Kra Neni a Gzemala v Prete Klostik Novena Telesila v god ovine Evrope Kajuti z or Senjem Japon Sega Imperia to in Vinila Tudi Osaka Montrola i by Skrzela a Ravnos teide mock v Evropi of Strani a Rhoda. Smuts be Primo mail a Uteg Nejo Biti Neka tere neg Ovid idea a Potempa Dosta Vil a Zinimo v a Quot Cash ter Radzvil nailed Nee Misli tri Telesile Bodo control irate Svet Dapo Vojnik Bodo amerika Britania in Musija Rimele v Rokah Sveto no oblast in a Mora to of Bdrm Ativo st vol v Miru o a Terem be Rekel Dase to Mil Zelo pop Asi Morda Tako Porcasi a Slohne to Mogote Obdrzal Vati Kake up lose Mirone Kon Ference Tempe a Edi Nole Hiroko Potenzo premire Tekoa Kate Rega to Mogote pol Agoma Najati re item a raze problem. Dabo z Rubijo red v tem concert a tree Velebil Britania Kibo Sicer Zisla in Jojne s Slavo a Asnjo in up Lioom a Krone Gani Morda Fival in Noben drug Narod Rampak to v Gospo Darsem Ozirus Revna v primer s Sil Nimi Viri i Jih Bosta Zimeli soviets a uni a in Zedin Jene or Zave. Anglia to Tore Neenaa part Erica v Tojici tree Velebil. Britania mors Sehati Biti a to Toke v z Szirom a to be Nada Jeval Smuts to velika Britania morals Sehati Biti Quot Otoku ter Isk amp to Zas Lombe v Malih a Dravah Zap adne Evrope Katrih Nazorio in Bodoc nost Job Strani an Glide in Njenga Svetov Hega Bistema. Quot jaz Mislim Dabo to troja Ca Faktor a Stabil nost obrams in Zid a Kate rim be Bodo Sopet a Gracile Svoboda a Ine in demo Kracje Sveta. To to Zid Zaiz Ite. Rampak jaz by Rad Dabi Bila to Wantje Vojak a a Mesena february a Boie tri Leta Karse Sahaja Pri to Jakin Stanley Noch sin or. In mrs. Andrew Noch. 920 e. 239 st. Njegos Zaslov be Stanley a. Noch warrant officer 107th cavalry hdq., Santa Rafael Calif. A sin or. In mrs. Anton Baraga Pozna Nih Gost Ilnia Arjev a Waterloo rd., be Sahaja Nekije v Ariki. Pipe Daje Zelo Topolo Tam res Kar Vroy a. A judge do Macini so Leni of Vroy Ine Seveda. Leijona soon cd in Pobi Rajo of padre ter i Vijo v a Devol Nosti. A Segovi Prijatelj my Lashko Pic eco a Sleder i Zaslov Cpl. Anthony j. Baraga 35530620, Apo 12335 a a pc of postmaster n. Y., n. A Doma a Dop Stu a pet Dnise Naha Jata Poznan Brata Stanley in Eddie Slejko Sinova or. In mrs. Frank Slejko 16203 Arcade ave. Oba Sta priz Nana god Benika terse Naha Jata Pri Zariski Gobi v Norfolk va., in Sicer Sta Petty officer 3/c. A 15-Dnevni Kopust be Prisel Joseph Okorn r. M.-2/c, sin oboe Poznan Drusine or. In mrs. Joseph Okorn 1096 e. 68 st. Priv Elje s Camp Crowder mo., a Svojse Sluice no Mesto Sebo a Vernil a 10. Decembri in Sicer v Norfolk a. Prijatelj so Jean Daga Obi a eco a Dom Starcev. A or. In mrs. Mike Podboy Lastnik Sylvia cafe a e. 152 st., Imata v Armadi stare a Ega Sina Alvina. Oba Sta Gaie Obi Skala Kose be Naha Jal v st. Louis to. Pri to Jakin be Sahaja a Tiri Mesecke in Severba a radio Sega Terni Onega Sopnicar a. Sedaj be Prest Aljen in Njegos Zaslov be pvt. Alvin m. Podboy 811 t.s.s., 35765306, Sioux Falls South Dakota. Druzina or. In mrs. Kunstel 1432 Clea Raire rd., Ima Sina Pri Mornarich. Prijatelj so Jenida my Piseno a Sleder i Zaslov Geo. L. Kunstel s 1/c, repair unit a Quot Relief Crew a Navy no. 89, amp of f. P. O., san Francisco Calif. Mrs. Mary be rus 728 e. 155 st., Ima Eva Sinova v Sleibi strict Sama. Jiju Zaslova Sta pfc. Frank w. Be rus 389 bomb. Group h600 bomb. Sydn. A.a.b., rapid City so. Dakota John t. Berus s 2/c, cj3.m.u. No. 560, . Camp Thomas Davisville Rhode Island. V torek oxide k Mornarich Fred Hribar drug sin or. In mrs. Frank in Martina Hribar i Odita Gostino a 984 e. 222 st., pod Ime Nom Welcome inn. Starejki sin pase Sahaja in v Armadi. Oba Sta Bila Revca Mladin Sega Bora a Waterloo re. . In mrs. Puntar 14910 Sylvia ave., Imata Samo Eva Rusi Razs Kali Zelez Nisko of Renje Pri Gomel London 4. Decembri. A Ruske a Ete Sovy Era Gazer Kozi Plato Oddven Strani uda rile Vaino Zelez Nihiko or Eide seve Rozpad no of go Mela. N e m c i so Zaman Butali v Post Janke Rdee Mojske v of Kotti f or Kasijan in Ronsi so Oberem Raz Iirilli Savoj Pijem a de seem Bregu Dnepr a pod Kremeny Dugom. Moskva Porow a a so Rusina Gomel ski Fronti a Dali Naciem Tetzke i Gube in Zas Edli Tekoa Dneva vec Kot 100 Vasi in Sel. Al june Tocke i so bile in Organe Naciem v Bojich sperm la a i h of Vihara Mokrena Sega in Deija so k r a j i Sver Jen in Dovsky i Leal to Samo 11, Ozi Roma 18 Milf Odro Graceva in Solta Novka Kise Sahaja 12 Milf jui.no-, Viz Hondo of Lobina of go Meliski Progi. Tribe Nav Zeta Kra i pred Stav Jajo direct no Vezo z Zelezn Iokim of a Rezem v Pok Rajini med lob Nom in Rogaz Elm. So Jetske cute so is z i Nam Itom Napra vile pot Kozi Komp Libiran system nem skin Akopov prot Cytira Nih z mins Kimi pol i in ii Jevera ter it Gale Naciem Pok Rajinski Giaveno Mesto novo Georgi Jevsek. To Boru so Rupla Nemski to Jakov Pokriva a polka in do Hode k me Stu Kot repro a Java a Kom Uniker in to save. Gen. 2ivkovic by Rad Impo Dringl Gen. Mihajlovics Podval be Mihajlovics a ods Topi Kot Vojnik minister. Partizan ska onto Aba prot cent Ikon be Preveza a Zante to. London 3. Decembri. A Dobro inform Rani Jug Slovan ski Kurogi v London Pravio Daje general Peter Zivkovic Nado Mestnik Vojnik minister v Kabine to Kraljac Petra in Pomoni to Velnik Jugo Slovanski Silna or Enjem Lapadu Podval general Drazo Mihajlovics a ods Topi Kot Vojnik minister Dapa be Nadalie Ostane to Velnik Sil v Jugo Slavija. 2ivkovic a Eli Ojay Iti Vojo Poz Ichijo Yekateri Tuka Junji opa Oval i Pravio a of Zivkovic Kije Bilna a Elu Jug Slovanski Bojaski Diktatura v Dobi pred Jedanjo Sveto no Vojno Sam Ieli Posati Vojnik minister in s tem Jaci to Vojo Poz Ichijo Pri Jug Slovanski a Ameni Vlad v Karu. Do Neva Seda be v Oporto Syoji Zah Tevi Rabil Kot pret Vezo Nedane to dive partisans kit get Gen. Tita a so Mihajlovic Ceve a Etna see Sile Sodel Ovale s Salami Sisca. Krakor be Porow a be Jug Oslo Vanska Viada v Karu spree la Dekret Gleasom Kateregga Bodo use Odre be Gen. Mihajlovics Oslej Vel Javne be today Kadar Jih to Dpi a Ozi Roma Dobri Tudi Zivkovic. Angles i let Alci Sopet Nad Nemcio in Londona be Java a a so to Tekem Napadana Berlin v a Trtek vecer angles i bomb i i Snow i Sopet Hili Nad Nemo Ijo Toda Porow Iloni Ozna Cilo Mest Katera so Bila bombard Irana. Vecer see video Belike format be Metal i so Piula Preko Rokov Sega Areliva prot Kon Tine nut. Sinova pasta Oba v Sleibi a Dom Ovino. Starejki sin Anthony be Sahaja Pri Maricih in Njegos Zaslov be pvt. Anthony Puntar jr., Btry. A spec. Wear. Group 4th def. In. Co Fleet Post office san Francisco Calif. Maj a i sin Joseph Paje Pri to Jakin in Njegos Zaslov be pvt. Joseph Puntar 4th p.o.t.c., Aberdeen proving grounds my. Kraav so med Hrvatin in Nemcio v Francisi London. A Vest i so the Dpi Dos Pele s Francosky me be o or Lavem a Popaduk do Kateregga be Pristo med Nern skim in Hrvat Kimi Oku Paciski i Salami v me Stu Rodez Kjer be seder Ladne Supra a e z a province Aveyron. Do Apopapa be Prisolo Kot Posl Edica Prepira v Kate Rem Sta Eva Hrvat a Fici circa Ubilla tri Zemske of circe. Sled iia be Bitka v Kateri see 500 Nemchev Teplo prot 225 or atom. Bitka be Rajala Kozi so Noc in v Nije Padlo 150 Nemski Voja Kov in tribe of Virji. Konono see Horvate Spra Vilc pod Kon Trolo in Vii i so Ostalia Zivi so Bili Brez Sake a Zas Lisanna postal Iceni of Zid in user Eljenia. Hrvatska Vojak i so Omen Jeni v Zig Ornjel poro Cilus so iii Civ Dino Pola in v Frano Ijo of Pavelick Vega Rezima a a Sijo of Kupa Cisko Slumbo Ker is Jih a Vaski Kviz Ling be Upa Pollati v Boj prot Tiza skim Ceram v Jugo Slavija Krakor Tudi Nena fron to v Rubijo Ker by Pri priv Piliki Dezer Tiralli in Sepri Druzilia nov Raznikov . Ured moskva a Zvanja Mestanek Belike Rojice v Perzi i Stalin be v Teheran Post etude z Roose Eltom in Churchillo London 4. Dec. A Tuka Junji Sovetski Monitor be Reko Diral Urano Naz Nanilou Radiske Oddace v moskva 1 z Szirom a Kon Serenco Belike Rojice Kise Glass a pred Devi so be v Teheran Vestali to Ditelli tree Velikis Zavez Nishih Sil pred Srednik Roosevelt pre Mijer Churchill in minist ski pred Srednik Stalin. Konfek Reni so Primost Rovali diploma ski in Bojaski a Stopnik. A Una Kon Ferenci see Raz Prav Ojalo a Pray Anja z Szirom a Vod Stevo Jojne prot nem Ciji Krakor Tudi Necatera politic a a Prasanta. A is Preeti so Bili Edgo Varjao a i Sklepik Bodo Dani v Jav nost Trojca Enki a. Rad by Videl Dabi Tetri Sile Bue Snake v to a i up live in Viseh Drugich Oziri. Jaine by Rad Videl Neena Kega to dodgem a aau see Sopet Ogi Asil Bivy i Cesljar a st. Clair ave., Joseph Grbec i Sedaj Nosi uniform strict Sama in be Sahaja Nekije on Tran Morja. Piso be Glass a Lisajo be Nam Bozis in in novel Etna Praznik. Kot Vojak Nekije Damp let Fez Morje pop i Jam Iserene to Zdrave a Obilo Sreve v Bodoc pm Letu. Sem Edini Slovenec Pri Mojo Bate Fiji a Kaj Rad prime a Pero in be so Mim Evo Jih Roja Kov Tam Dale v Nav i Novi Dorovini Ameriki. Use Nab old be in him k to ii Nim in no Volet Nim Pra Nikom be Kanji a Evl Jar a st. Clamp Sirju. Prijatelj so a Bujeni Dase a Aotani to s Pistora in Novica i is Nas Elbine Kjer be rival. Njegos Zaslov be pfc. Joseph Grbec 35314338, Battery h 67. C. A. A. Apo 464, co postmaster new York n. Novi Grobove Jakob peru6ek i to Golgi in mucin Boleyn i Jeurl a so Emu Dom Jakob Peru Elk p. D. Meznar Star 71 let to Pok Licu Tesar. Doma Jebil in Vasi st. Francisek Pri Ribnicki Oak Oder be Prisel v Ameriko pred 38 Leti. Tukaj a Pusca so Progo Mary her Mary Nosan Sina pfc. Williama a Stork Jacob Widmar seem Vukov Brata Petra in vec Drugich so Rodnikova. Pogreb Pokojni Kase to Virsil v torek a Gutraj in Hise Zamostina 12719 Kirton ave., West Park v Cerkez annunciation w. 130 st., in Natona Calvary Poko Alisce pod gods Tom Pogreb Nega Zavoda Frank Zakrajsek. Anna Rolih Kot Smove Era Porow Ali be to Golgi in mud in Boleyn i pre Minila a a Rojem Dom a 1088 e. 67 st., Anna Rolih Rojena trample Stara 61 let. Pokojni Caje Bila Vedova. Tukaj Zap Ica Sina Josepha pfc. Anthony Kise Sahaja v Novi fund Landisi Dve he Eri Veronico Porow Eno Kalasky in Anno Porow Eno a rus a Tiri nuke in vec so Rodnikova. Rojena be Bila v Vasi but Kafara Kocjan Nadolen Skem Kjer Zaput a a Dve Sestric in vet so Rodnikova. Tukaj be by Vala 38 let in be Bila Planica drus Tva so. Ane it. 4 Sudz in Podr. It. 10 s2z. Pogreb Sevry i v Ponedel Jek of 8.15 Uri a Gutraj in Jos. Zele in Sinovi Pogreb Nega Zavoda 6602 st. Clair ave., v Cerkez so. Vida in Natona Calvary Pok Opalis a. Velika Price Aba Slov nov v Michigan Sklepik conference be Obj Vijo Danes Sovetski Viri v London Pravio a Bodo Sklepik Katerene spree la Teher Anska Kon Ferencak Morda Objay Ojeni Danes med pol in Edom in 2. Uro Popoline to Viz Hodnet a Oxnem Casu. Pri tem be Opi Rajo a Obi a no Potopa Nee Moskov Sega Radjija Kadar be a Zvanja bodice Radiske Oddace. Pri tem be Seveda in Zelo v pop tev Moinot Daje Kon Ferencak v Teheran Glede Tega a a Travila Kake pos Ebne a Klucke z Szirom a Ogro Mno Vanost Slepov Kateri so Bili Nare Jeni Detroit. A Ameriki use Slovanski Kong res a Dravo Michigan Boimel 12. Decembri Veliko slav nost Kise to Vorsila of 2. Uri Popoline v Avdi Moriju Cass then ice via be sole. Kot Glav Nega Govor Aika a Price Dpi be Podbor organi Zarije Michigan skin Slov nov Pov Abil Pisa Elja Louisa add Mica Kibo Porow al o Junay i Borbi Jugo Slovanski Oslo Bodine Mojske pod gods Tom Gen. Tita. Slav nost to so Jena s Kon Cert Nim pro Ramom a Kate Rem to Nastopil Odlin in Cen i violinist Viljem Simak in new Yorka. Slovanski Kong res a Dravo Michigan Jebil Usta Novleen pred Dema Leto a a Ono us Ono Nedelko v Decembri to so a Ponci Pri Lorili a Naame Riske Sile v Pearl har Boru. A Bankett v masonic Temple be Bilo a titi Dan bran in Nad 1200 i de Statnikov Raznik Slovanski organic acid i so Bili v Kam Panji a of ramble Bonde in so Tam Prvis slip Ali o Navrat nem a Inu japans kit Mili Aristov prot Zed. Drava a. A Godo Vinskey be Stankov Teheran. Preen Necene a Anglese Urano Naz Nanilou in moskva be priv Ioza angles be Aradne Kroge Kot Popolo presence Nee. Minist Ritvo a inform cite Izaj Avalja Dani Dobrilo be Nitake a or Danega por Ocila Glede conference. Kaka be a Klucke be velika Trojca Nap Ravila be Bilo v pre Neklih d n e v i h pred met Brez Konc Nega Ugi banja v Katerra see a me Ala Tudi Naci ska propaganda. Del Joca Kozi raze Vire v never Anih Dezelah. A radio in o tem nil Esar Onano in Svet to Zed i Kyj. See Sale Nilo a ele Kadar Bodo Obj Aljena ofic Jelna Porow Ila. In Naz Manila Kiga be Obj Vila moskva Selavko Klepa. Daje Kon Ferencak be Koncana in in Kljun Eno in. A Sklepik be Bodo Objay Ojeni Dokler be Bodo tribe to Ditelli Dospel Domovs. Pokrob Neuse poro Cilo o Veliki bit i v Slov Niji Nad 1,200 Nemchev ubi tih Nasi Lovci a Lovna Smyj amp be so Odd Lianton Baraga Joseph Pozelnik Ciril Kunstel Frank Kramer in Joseph Kern. Mongo Kovske a Bave in Mesa Brez to Kpa Dane Boete Poz Abili Nanas Celebrezze be Vine Frank Celebrezze Kije Imel Nast Piti Slumbo Kot major z Armando Skupa Cisko up Avo Zed. Drav Jevy Era Sporo in Zupans Laus Cretu a so a to Jan i cd Ravnik v Butler pa., Kjer Jebil a Preis Kavi Zavagli in Dase to Tore Vernil in Sopet Nastopil Slumbo Kot Mestnik Postni Direktor. Celebrezze be pop Akal z Resi Nacijo Dokler in Bil Gotova Libo Prestal Fizio no Preis Kavo. V a Segovi Ossot Nosti be Vodila Negove pole to Moini a Arnosti Ravn amp Tell Louis Weinacht. A United press Agen Cija Pri Nasa in Londona Pokrob Neuse poro Cilo o Veliki bit i med Tizani in Nemcio v Slov Niji o Kateri Smo a Ceram a Kratko Porow Ali. To Porow Ilo Poveda see Bitka Vry Ila of 7. Novembri do 21. Novembri in a so Tiz Anske a Ete Gen. Tita Poza Kljucka Bike Zas Edle vet be Ste Vilo str Jenlih Post Jank v Bli Zini italian so Jugo Slovanski Mere. Borba be Bila Ena Skrajny or Vava v Nije Padlo vet Kot 1,200 Nemo kit cast Nikov in Ranje Nih Paje Bilo 2000 Nemchev. Dve Vamp uni Zelezinski Progi pre Trogani ome Jeno Porow Ilo Tudi Navaja Pedro Nosti Glede partisans kit a Shehov v Bosnia in Nahr Baskem. Oslo Bodina Mojska Gen. Tita be apr Zorila Napadana Zelez Nisko Progo med Sarajevo in Mostar Jem. Nakar see ves prompt a Otic in Progi Estavil. Partizan ska Kam Panja be Ukini la ves Zelezinski transport in borne in Subije prot Vanim of Breznik Drajem a Jadran Juno of split. Poleg Tega so partizan so Rocili a so Pri troop leu Juno Zap Adno of Zagreba preset Ali a a Leznik to Progo in s tem Usta Vili prompt a Glavnig transport in Linini Preko Balkans Kije Zaneske obo Rozene Silena Balkans Vitalle Vanosti. 1000 te2kih bomb i Kov v enem Mes ecu in Washington be Porow a Daje Granja Teiki 4-motor-Nih bom Nikov v min ulem no Verbru dose la record no via i no. Mgr Amenih in Bilo Nam rec Nic Manj Kot Tisoc Teh bom Nikov. Skurna prod Kucija Boj Nih Metal Viseh vast be v Novembri Nasala 8,789. Posta Shari pop Tea sprava be Obj Vila Sarilo a Dor in Dove Era postal Bozicnik a Kojev i so j Zaslov Ojeni 150 do 300 Milf Dale Ziven Cleveland naj be Pri a Aukje. A Bodo Zavori Gostav Ojeni Prav Casno. Bozis in Avo Jina lok Alne Zaslove Namorajo Biti a Posti Nark Isneje do to Nedeljka Dane to Postava Kasna. Sopet a Dom Krakor be Bilo Porow Ano pred a Asom Dase be Vernil in Bol Niini be or. Anton Tomii stand Job a e. 230 st. Cd Ravnik a so Odre Dili a Ostane v Bolnik Nici a a Edolo end As. A a Era Paje Png al res Dom a Kjer a Prijatelj Sedaj Lashko Obi a eco. Letna Seja Utrise Vry i Letna Seja Dru a Tva Nap Rej it. 5 Snoj v Dvo Rani it. 1 Slov. Nar. Doma a st. Clair ave. Priv Eek to no of 8. Uri a Gutraj. Clans tvo be Leno Dase v Obil nem a the Vilu Udel ii

Search All Newspapers in Cleveland, Ohio

Advanced Search

Search Courier

Search the Cleveland Enakopravnost Today with a Free Trial

We want people to find what they are looking for at NewspaperArchive. We are confident that we have the newspapers that will increase the value of your family history or other historical research. With our 7-day free trial, you can view the documents you find for free.

Not Finding What You Were Looking for on This Page of The Cleveland Enakopravnost?

People find the most success using advanced search. Try plugging in keywords, names, dates, and locations, and get matched with results from the entire collection of newspapers at NewspaperArchive!

Looking Courier

Browse Newspapers

You can also successfully find newspapers by these browse options. Explore our archives on your own!

By Location

By Location

Browse by location and discover newspapers from all across the world.

Browse by Location
By Date

By Date

Browse by date and find publications for a specific day or era.

Browse by Date
By Publication

By Publication

Browse old newspaper publications to find specific newspapers.

Browse by Publication
By Collection

By Collection

Browse our newspaper collections to learn about historical topics.

Browse by Collection