Order a high-quality 18"x24" poster print of this page. Add to Cart

Chicago Dziennik Chicagoski Newspaper Archives Jul 27 1899, Page 1

Low-resolution version. To view a high quality image

Start Free Trial
Chicago Dziennik Chicagoski (Newspaper) - July 27, 1899, Chicago, Illinois The polish daily news � � the Only polish daily to Chicago. A n Binola copt 1 cent. Chica Goski no. 175. Czwartek Dnia 27go Zlipca 1899 . Prez Dent Dominikas skies Zamor downy. Armia Hiszpanska . Zabu Zenia w Dom Pray Turku w Tremie. Roz Ruchy w Cley Luud uie us Tajo. Prize glad polity i . Chicago 27go Zlipca. # Poko jowl w Haze Naley Uway a a Skol a zone. pa�9tw opus Czajo Goscinny pay Acyl a Lasku Aby Zdan swim re Dom sprawl z by Nikow Pracy Poko Jowes. I Wiz Scy a Turzy Spodni Ewalik six Fitch two cow tej piers zen Pryby Poko Owego Zayat Wilenia so Row Maryli Rob Rojenia Wojski Europe Stich i Unwor Zenia Starego Szy Stuie a Zudy Sudu pol Bowne go a Wiedli six w Woich a Dpi each. Cel to w Zisie Szych Warun Kach polity Nych eur ropy Niedo Cigoy. Mod Yeiko Wany prize data Widony Pozez Kosyr program Obrad Nie six Gay tel Tak Dalenko. Nie Wye a Czar Posta Nowie a Tureby Odraza Kres Milita by Zowi ale Pozy Townie Tylko Tego co Pray Dobrij Woli Szy Stich Mona by Uzupes Vienia Kon Wenyi genes Kiev Usta Nowie Nie Sudu Zolub Owego a try by a by Zenia Stron interest Wandych Rozsar Zygas Ich Spory i Schwa by Aby Mocars Twa eur rope Skie Pozez 5 lat Nab lib Szych Nie Powick Szazy six Zero Nych Ani Nie Zap Rowa a Zany Nowyj Poskon Amszej be Szczes Broni. Kon Ferency w Haze go Dziza six z Pew Nemi organic be Niami a dwapierw9ze Punty program co do Trzeci ego Zap a Yrazia prize Nonanie be Ogra Nicenie dal Szych Zero Jet jest pop Dane ale w Chili Obe Nej Nie Daje six prize prowl Dzis. Natomi ast Lucono Wiz Yetkie Dale sing Ajce pro jetty a min Day Ingemi wino sek Ute Arzenie Starego Sudu Zolub Owego re a by Musial a pred Stawia do swore Spory. Tego Pomy Stu by Oby Posun to Romnie apr Zed sprawl Pokou i two Ray to stay punkt Sparcia a . Atwo Zro Zumie be Samo is Tienie Makiej inst Turyi i obo Wizek Korz stania z Jet Wywie Eray by pot any Wpm Yew morally a a Zudy i i sad w Piej Ednam by Pauku Zdor Abby a pobied Wonnie a in Dou Vej by Istria a tem wince a a Rasta Toby Jego a Nazenie. Us Sawali to Prawiec Szy Stich molar St i prawn pc Pozo Stawin to Way glad swore a Star Ali six a Wilnie o Tego Pom Ysau. six a Nim Delegani Amery Kascy i Angiel Scy woos by i fran Cuzco austry accy i Rosy Scy. Przyk a Ciu Jego Niem by Popi Erane Pozez Delegate a Turec Kich. Opyr ten Wywoda a Posze Chen Idzi Winnie. Pred Roz Poczy chem Obrad Kon Ferency Cesarz Wilhelm in Cieszy six by die Jeveli Jego per Pomocnik . Muenster Asp Olnie z bar. Staal pm Przyczyna six do projekt Tow to Kotowych. Tym Casem Delegani Niem Reccy a Turzy Nie Odway Sliby six Dziat a brew Woli Cesar a i Sam ego Poco Utku Wysz Uki Wali trud Norci i Stateczne a Pobieglo Uchwal Niu Najwa Nie Szego z projekt Tow Date go Tylko be organic Zap Niece Prada Korony i Swobody Roz Porzl Azania six a Zub Rojna. Inne i 9lowy, Niemcyk so Zwolen Nikami idea Poko Jowes Jako Abate Akyi ale Nie Pragna Jet Nia w Pra Tyce. Ken Ferency Musiala z to Niece Norci Pogo zip six z to oozy Cyl. Prawn pc Ura Towas z projekt i uni knt a Wazni Usta Powaza Krok a Kro Kiem Wiz Yetkie Zarzur to Niemiecki i Wyrzy Cima z projekt a Szytko co Mog Oby Nada so Down Holubow Emu character . Dziki tej to Rozuma no six Nares Cie i Pray Jato a Nilosek a try Wyra a minimum Tego a co six god zip Mog Teo Retych to Kotowi a Nie do Nic Zego Zwolen Nikow military Emu i polity i Bismar Kowskie. Czecz oct Wista be Przepis it Urych Nike Nie to to Zeruie Jeveli so my Nie Wygodny Nie maj Praty Conego a Nanzenia i Flat ego tel a Nilosek Uchwal by Pozez Kon Ferency Wyra a w Tylko Pia Desideria Wys Kiego Groma Zenia. Byyo to do prize Wilzenia be repreza Stanci Pastwa a to re swot a pot go military Moi i mus Ito can a Europe do Turzy Tywania olb Szymich Armit Nie Godzi six Dobr Wolnie a to Gojowy Sposob Zara Owiania a Targow polity Nych. Stay sad polu Bony Debra by Artiom pop own a Nanzenia a tems Mem Niemcow prize wage w Europe Rod Kozej. Pred Stawic Iele Zap Geszty molar St Musilli Lizzy a six z oozy Cyl Delegate a Niemiec Kich Ponie was Bez a Dziadu Niemiec projekt Tow to Kotowych jest Niemo Liwe a a music tej pot i Militar Nej do Usta Pastwa Niep Dobna. Telegram. Fort de France 27 Zlipca Prez Dent Dominikas skies re Caypo Spolite general Ulisses Heureaux Zostan Wiz Oral to Pou Diu Zamor downy pod St Pym so sober w Moca a Wespie san Domingo. Morder Ca Ramon Cayeros Zbiega Lecz Pray Traymany. general Wenceslao Figuereo Obj a a Zudy. W Kuraju Panje spoke a. A who i Zamora Wanego Prezy Denta Zostant spro warzone do Miasma san Domingo. Petersburg 27go Zlipca. A Woki Carewicz zoo Mono w obey Norci Cara car Owen do by Czi Onkow Roziny Carskie i a Siccia Waldemara Duskie go w a Dziemiach Kate dry Piotrak i Paw a. Atrz Ymkje six Tutaj Pogo ska be car Zami Erza Poddar six opera Chi by Jocia Kawaoka Ciaszki i be Grosi tym Czasok gym Regen tem Pastwa mod Szego Swego Brata Nasty pc Tronu Rosy Kiego. Haga 27go Zlipca. Stateczne pod Pisanie Proto Schwa by Kon Ferency Pokou Nasty i Prado Podobnik w Sobott. W tym Diu Posie Zenia Zostant Naczas Niveo Graniczny Odro zone. Maryt 27go Zlipca. W Seacie byway six Deba to Nad win Skiem Rzad Swym Liczba Wojeska. General Weyler six win Oskowis i Przeporia Day six Wojeska z Lude w cell by Woania re Wolucki. Senor Dato minister Spraw so Orsko be Weyler a try Majic a Kubie do Dys Pozycki 300,000 Wojeska Nie Umiat Poser omit Kuban Kiego pow stania Niema Beanie Prada Grovenia Rewo Lucy. Jeveli a a Wywoda Zos Tanie Przyk Adnie Uka Rany. Sen Torzy Pray Juli mow ministry Oklas Kami i Uchwal ili Prado o Armit. Berlin 27go Zlipca. W male org w dawned Sie Zibie Krzyz Akew by Buchy Stiaszny Polar. Pray Wolano a Jomoc strap pop Arne z Gdan ska i Al Bluga. Spalis six Sta Row Tyny Ratusz z 14 Wietku i 14 history Nych Mac How w style who skim a Rynkus. Dok Menty Ura Owano i Zamek Wilkich Mistr Zow Nie a leg Enisz Ceniu. Orpano Wano Nisic Zecy by Wiot Lopiero pm nym Wieczorek. A Gorzao Ogu Mem 50 Wilkich Domow. Straty wvno3za Wiele Milio new Marek. Berlin 27go Zlipca. Komisarz Angielski Pragna a la str Zmania Porzl Dou w apis Ustanko wid Odds Ian woj ska zoo Sony z 800 Ludzki to Staj cych pod Anglia. Kon Zisya Nie Godzi a Siena ten projekt. Two Arzono Odds Ian Wojeska z 50 Zwolen Nikow Tanumai 50 two Len Nikow Mataafa. Eden Porucznik Tego Dziadu jest Niemcek a drug Ang Liviem. Kapitanek Wybrant Amery Kanina. Berlin 27go Zlipca. W Dom Pray Turku la Bogich w Tremie w Pozna Skiem by Buchy Zabu Zenia. 400 Pensy Narzy pro Ewannie Pola Kew Rhu Ciao Siena Dodo Rcw z no Ami i Kigami w Roku. A two Mona Sobie by Obrazik Jakim Niemcyk Musilli doku Czyz. Pray Wolano a Jomoc policy it Vrej Poszko Niele Piej nil Dozor com. Draby policy uni Chw Cili a Bro i Tukli bied Akew Niemiro Sternie. Kilk Nastu Cir Uko Poka Leczo no Ubuntu Are Szto Wano i Beanie Panje a new spoke a w Dorau Ubo Gich. Paryz 27go Zlipca. Jedna z gaze a Peonia be Bywy Komendant Parypa general Zurlinden Zos Tanie Usu nifty z Rady to Jennej Podobnik Jak Sun into w a Rod Genera a Legrier. Buenos ayre3, 27 Zlipca. A Wielki Wisecu w a to Rym Bravo Uzi a 40,000 Robo tin Kew i Al Erkow Uchwal Ono Wysz a Pety Cyl do Kong Resu arge Tyny prote Kyi la swot Kiego Prem Ysau. Prez Dent Roca Zap Ewnin Dele gatow be Rzad Nie Popiera Ani Wol Nego handle Ani Cen Ochron Nych Lecz Stara six Zaper Nieniec Kraj Owenu prize myst own racy Nalej Protzek Chi. Liverpool 27go Zlipca. Spalis six Droszcz Tnie rat Clarence Jako Zaklad pop Kawczy la Moranie Zanie Danych chop cow Kato Lic Kiego by unania. A Jomoc Palm Emu six Towi Przyby by stat i Mersey i firefly a tire Kilka set chop cow prize Wiz by a Brzeg. W try go Dviny to a Bucha Onia rat Clarence Rozy Upas Siena die Czi Sci i Utonn a. Jest to drug jul Katolick Prywa Jucy Zaklad pop Kawczy a try Star six Pastwa pro mini. A pier sym Razem pod Palili okie it chop by. New York 27go Zlipca. A Posie Deniu Komiski prize my Stu wind Czyz William Weihe be 50 pro cent Tanach robot Nikow do Stanow Sta Nowin Pola by Galice Scy i z pod Zagoru Rosy Kiego Oraz Showacy a Turzy a Daji six do Pennsyl wan ii i Nie Tylko Pra cujo tam w Kop Albiach Wagla i Nako Leach Vela Nych Lecz Cisne six Zadto do Fabryk Zelaza i do hut Szklan Nych Adzie Staci Ajo Konkus Rency Robo Nikom ame Ryk Adskim. Cleveland o., 27 Zlipca. 150 robot Nikow z Fabryka born steel hang company Atrz Ymao a Motcie Wagon z Niego Motorman i Kond Utora i Zbiro Ich Pic a Miami. Gay Filicya jaw Ira Siena Mien Sci robot icy con Ali six do Fabryka i Nie Mona by to Nikogos ares Towas la Bra Kun Down Dow. General Axline Down Dyca Milicki w us Rani by Winnem Ciasto cd Csc Zbada Stan re cry. Poznan go i Zucano w Niego Kami Niami. Eden Kamies pro Elecia my tue Nad go own. Oby Wattle Nie Patrza Aska Wem okie a Milicy i maj a Zoe Mayoro i Miasma be spro Wadzin judo Cleveland. New York 27 Zlipca. Central Federated Union by data Odez we Spra Szaj a cd pred Stawic Ieli organic Acyl robot i czech a Mitlyng maj by six by w new Yorku 7 Sierp Nia. Koz Chodzi six to Aleby Ute Orzyp now party robot Nice a Isteni Eju cych Beanie do sch party polity Nych. Madison wis., 27 Zlipca. W Pray Szy Poniedzialek a Jade six Tutaj Pray Sreb Nych i Demok Ratow w Stanie Wisconsin a Turzy por Ozumi six z Branem Aleby pred six Odipo Widnie Kuroki i by a know ency Narodowy by Szani Zos Tali de legacy bad icy a Branem i a Wolgem Bickem Srebra. Re one via Domoci Telegram Ficzner. Polity Kierzyk am Erykah Scy Nie name win Dewey a Aleby Staray six Nom Inacy Demok Ratow a Prezy Denta. Ambassador Choate Stara six Wiz Ekimi Sposob Ami Turzy May Stanow Zoe do con sch z Anglia. 20 Osob w Londy skim hotel court a Truro six two Cami z Pusezek z Amerski. 2 Ostby Potych Czas Zmarty. Skut Kiem Ude Zenia Pio run w plot Dru Ciany a Pla cd Zabary w Charlottenburg ponies a Amie re Roch Lan Ger i Panna a Michalska. W Zaba Wie Bray Uzi a Polskie Towar Zystia . Stan Zero via Kapitany Dreyfus Budziu to Wayne Oba by. Prez Dent Loubet sped a Wakaye w Rodzin nem i Eycie Mon Elimar Rzad Wroski Rzyman Zaper Nieniec be mor Dercy who Chow w Tallulah Zostant Przyk Adnie Skarani. Punk Kalifo Raijski Wye Chat z Manili a to Kadzie Par Owca Sherman. Uit Landery Nie so a Dow Oleni z Usta Psaw a Zynio Nych in Pozez Rzad trans a Alu. W Montreal Rad a Syer Bank Lille Maria. Zabras $58,000 i us Ieko. Bank Ogu Osit bankrupt to. Prez Dent Mckinley by Jechao a Wakaye. W learn each Zelaza w Youngstown o., Podwys Zono gis Erom pm act 25 cent a dziennik. 500 Osob Jorzysta z Nadu Yuki. Do Dowych put Kew Pray Jato Wiz Oral 617 Rekrut Tow. Hoszu Kiwacz Zota Wra Caje z Alaski Zawis Edzheni w Nadzie Jach. W Hillsboro o., Wybra i Urzy Denicy z Kasy pow Ato we $56,200 Prawer Kaduka. W Cleveland str Eye to Rzad Kun 1300 Wojeska. Wink Szot a Naku Bie. Kronika Mien Showa. Wolno Wyga Aszan mow. Procurator Walker Zaste Puju by Mayora Miasma bad Cego a url Opie Wydau a race Pray wed cow party to Zwolenik Prem Owiania do Ludu Nie Tylko w lok Alach a Miktyn Gach Lecz take a Licach z tem is Zakre Zastre Deniem be Zeb Rania Ulicne Nie maj a pay was a Kom Unika Chi. Sonya Rifici Posta Rali six Takie to Zwolenik be we Gladu a Geuer Alny Roskaz Zefa policy Kipley a a try a Kazan Wyga Aszan mow a Licach. Nie Wasty. Min Day Susi Ahkami in. 51 i 53 Norton us. Nie a Anowara Zgoda. Gay diploma Tycine Roko Wania Pokoj a to mock Wyga Danych Jozy Kew Nie to moggy Pani Kuehn Stronie Trzeci Wunej Paai Sullivan to jul. Pro Eszma wrap be swim Yuem Pozez Granicz Susie Diego Terry Tor Yum i Una w Sukurs Syna Chi aka Pobis. Pani Sullivan is Zakre by a Leciej us Bojona. Try Majic w Roku be Lazny Sztaba Wyrus Szypa pm Iago apr Zed i to Sto Ceniu Walney Kampanis Nike z Armit Nie Przyda Ciel skies Nie us Zed Capo. Pani Kuehn Lotrz Ymata rank w go own a Jet syn John a Kos Nosow. Dowie Zion oboe do Spital a Powzia Owego a Stro. A Zwy Ciezka Nie a Edna Ryum few Ani to byte w Kozie lot Nina six z pred Oczus policy. Schwy Tany Ptaszek. Derek Tow Frank Tyrrell Pray try May we. Armstrong Posa Dzon ego Chi a Przekup enia w port Angeles Wash. I Posiano my jul a Ted at Karpenia Aleby my go by Robie to Zwolenik Gubernator a Wyanie Zbiega. Sobieta Przyst Rzymann w Towarzis twin Armstrong Nie jest Jego a . Prieb Ywana cd Sto w Salonnie Coughlin Adzie Armstrong by Kel Nerem. Armstrong Znaj Duje six w Seattle pod saucy a $30,000, it Vrej a Niego w Obj pm i Eycie Nike Nie zoo by. Opus zone Dzieci. A Woro Dzieci z it Urych naj Starze Miayo 7, a Najmy Ousze 2 Lata Sie Dziato pred Zamani Temi dry Miami Mies Kania in. 181 22nd place i Peak ago be Strachur i Goodu. Ali Towas six Nadma let Stem Eden z Susi Adow a try Sapro Wadzin Dzieci a Stacy policy no Pray Hinman us. Jak six Okay ago Pani Emma milk Kazara Dzieciol Bawit Siena Dwoske Dom i Poje Cha a do Milwaukee a robot. Tym Casem orc dec Nie wry Cir do Dom Gdyk Zostan ares Sowany a a Radziey spa. Dzieci Down any a Stacy policy Nej Gosc Iniego Pray Jocia. Nak Armioia be i Udo Mono do Sun. Mona Pana Oeffler. Rodzinak Slerka Miejski ego Pana Williama Loeffier Bawi a Letnie Mies Kaniu we Willi w Kewanee 111. Otoe pan Oeffler Rzyman Telegram ice by be Jego Mona a by Padua z pow Ozu i Pola mama obie Nogi. Pan l. Wye Chat a Tycho last do Wye a Wylie Niones Miesco Woyci. A Ramona Wasna. L. J. G. Curtis agent Firmy Armour and co. Uday six do go. Larni e. B. Mclane in. 174 29 ul., i Gay go opera was Mistraz Brzytwa pow Olin Sobie my a wage be Jego Brzytwa Haniebnik Strobie i jest Licha Warta. Majster Brzy Lewka Pray grow no Postawa Costa win go. Scia z Twarz w to Dowie Golonk a w to Dowie named Long Tylko i Kazan six a Ynosia be Swego Loralu. Curtis Patrza z to wog a mor Deroze Nar Zedzie w Rokach Roagni Wanego Glarza i Jak Nippy Sony us Zed z place i Poddar six opera Chi Skrobania Geszty Wych Pip i w inny a Kadzie. Kazan Nasty Pine ares Towas Pana Mclane. Ten stand a Wiz Oral pred sur Owem Obi chem so Diego Martina a try w pods nym Poznan Artyste it remu Mieraz Powierza swy Cdr Arz do a Pink Azania. A Edzia awol nil Mistrzak Lechu Golar Kiego Dowie dial Norci a Skrobania Curtis to pm Brzytwa. Smart Winnie Piso Szew. Inspector policy any Hunt a Szeda Wiz Oral z detect Swami local Kubu edelweiss i to i Edziak Zamia downy Tegos Panu b. F. Welty be Che six z Nim i Dzieu w Swym Foisie i be Kareta Cheka a Niego a Ulicy. Re no Czernie Powie Dieli to Samo re uni detect twi Dom syn Kartom i 17 Keln Erom. Popak Owano Szy Stich do Wozow patrol Wych i Dechano z Nimi a Stacye poli Cyl no. Casa Sprawa Bysa Sie Tak Cichoke Nike Nie Down a Brake Pisa Gdyk a place Pozo Stazo Kilk Nastu Kel Nerow a to Ray Radzipi Sobie Jak Mowgli Aleby Gonci Jak Naley. Smart Winnie is Zakre jest Wilkie Gdyk Niewiadomy co a to Powie a Edzia be w Klu Bie edelweiss Obraz Ajo Piso Sze so Lachene us Lucia str Zemit liw cow Brudny Wodz Michigan Nad Nap a Gam Binusa. Kra tie Nota tki. A Evanston ave. Zara Mayo six Rusz Townie i Pinciu malary Sokale Czyzo six spa Dajic Nazie min. Pod . 318 division us. Otwa to Filiz Poco town no. 109. 141etni Ben Murphy Zostan Wys any do Szkody Poprawa Cej a a Radziey Puszkin z Arami a Czecz Kolotij Setnich. Brzoskwinia so i by do w tym Roku Bardo Drogue. Nie blod Ziy six. Stowarz Zenie Staryh Dru Kary Urzy Dzio Wiz Oral Piknick w Park Excelsior. Sal nista Richard Smith Ogran a mocha Nicholas Alvo w Kostaki. Zabras my $120. 171etnia Tillie Bower Pray u doktor Rowe Caspar a to Tyko Aleby Ukran a 7 to Szto Nych Piercion Kew i zloty a Cuch. Naze Dzieci. Stasiu Ozem by Choia by Adalem i Jato i Eukal Bym Sobi w Raja i jut y a Chiw .1 wino Szam Paskie. Towarzis two a Pray win Nic w stamp anti Ogu Osio Sta to Styke Kwietniak r.,1893 do Kwietniak Roku 1899. Staty styka to by Kazuye in Skut Kiem Starego Roz Wonju fabry Kayi Niemiec Kich win Masuju cych by Wiz Zmij Szyp six 709,292 Butelli. Natomi ast spree Day we Francy i a Ynosia Ogu Mem 8,370,570 but Elek i Powis Khz Yea six 2,679,971 but Elek Tak be Comimo mine Szego by Tozu azure six be Szczes Obrut Wicks by 1,970,697 by Telek. Obrut Galny a Ynosia w 1898 99 27,397,906 but. W Pic Licach Fabryk Zampana so Zapas 106,371,755 but. I 413,053 hktr., a wisc Ogu Mem 11 i Mil. But. Zapas the Starcz mine a wince a a cute by Lata w Cinga it Urych Zas Ilane by do Noemi a Borami. Fabryka Zampana so Nie Tyle Kon Kun Rency Niemiecki Ile pod Niesie Niom Cha w Anglia 21 cent. A Butelle co Dot Kilwie a six us Zug Pray Gatun Kach to Szych. By Prada Nau Kowa. Wiselka by Prada Nau Kowa by Rusty War Itce Kostem Sta a Stara Niem past wowed Komiski Rybo . Science Natywa to dry a to Jedna z z Doty Chuzas Typ raw a Lukowych w ame Ryce. Obj a professor Aleksander Aga Fiz Zany w Tanach Jed Noczko Nych a crony a Rzad odday to Misti Barowiec Albatross do . Go Twne Cele by Pray to Legaj a Zbada Niu Pew Nych grup Wasp a Ocea Nie Spokojny to Obj Stro Nach re Wunika Ani Drobna Fauna Tych Wasp Ani Oka Lajace be Wody Nie pod legacy doted Badanis Nau Kowelu. Alba pros opus i san Francisco w to Dowie Sierpina i pop Ynie Presto a Tahiti Wispy to Warzyski. W Cir go Drogi 3,500 Mil Zap so Crane by do w Ocean Owsian i i Shatki w Jednak Wych St Pach Zasu. Kwa term Poz Stanie Tahiti Gay by Prada Uda six la Zbada Nia Wasp Pau Motu. Mosty Sta Lowe la Chin. W Statnick Doniach Wykom Czolno w Mabryce Bridge co. We Philadelphia Ostatnik z 18 Mostow Stalo Wych prize Znaczko Nych la Baduj Cej six w Chi Nach Kolei la Firmy Chi Nesie Eastern railway Szy Stich 18 Mostow by Kos Czolno w Przech Ingu 10 to Godnik Zado Wolenik Rosy ski ego in Yncera a try Nadzon Rowan robot. Tej Nad Zwy Czaj Nej swed Szyba Kosci w Wekony Waniuk robot by tej Zmia Kowana Firma gawd zip Cha be Nieda no pow Arzono Jet Dost Arzenie Mostu Stalo Wego la Kolei Anglia a Duje w Audanie i be Donio sea Nad fabry Kami Angielski Emi. Pred Chrz tem. Proboszcz skid Wam prays zoo nazi a Chi orca by Rakiem to tit Kie Radkie Imit Wiesniak Taki Patron Najlepszy a Bardo Mayo Radzi pod swot a Pieko to Leciej Maloa Dpi Luje. Bez Mylna Gaweda Onia z Wolf to z Nas Robi wince a Szkody my win Ogies Raz do Wody. Woda a to Derwisz maj Panie Onowu to a Tanie Wiz soy i Edzo Nied Armenie be a jest Odenie. A Tak Ogies Czicho w tem jest we Annie Oare limbo be to Dpi Arasz z we Asney Moi a mine cd Sto oho Nie Nuoi Robin to co Honor a Brania Przymus Szajt do Dpi Azania

Search all Chicago, Illinois newspaper archives

Explore other publications from Chicago, Illinois

All newspaper archives for July 27, 1899

Browse
Order a high-quality 18"x24" poster print of the page above.