Order a high-quality 18"x24" poster print of this page. Add to Cart

Chicago Dziennik Chicagoski Newspaper Archives Aug 13 1913, Page 10

Low-resolution version. To view a high quality image

Start Free Trial
Chicago Dziennik Chicagoski (Newspaper) - August 13, 1913, Chicago, IllinoisNota Tki meteorology Cine. A of. 8 Ruo 71 Stopin by a 8 � 73 74 � � k Niepewny Pogoda z Bura Piorino we Dzis Wieczorek Lub w Czwartek. A Odne Zac Bodne Zimenia Jyce Siena Poud Niobe wintry. Bazar a Stanisla Dowie. % � Bazar a Stanisla Dowie Orby a six w Dalszys Sobott . Wysta pity to wary Sta Dwor a a. Wincente go ferr., Tow. A a. Andrzejj Tow. A a. Floryana i Tow. A a. Wojciech. Wiz Scy Wesolo six u Mawili w Bufe Cie a Napo do Erzu Pray Kozach Fanto Wych Nigger babies it. W Niedziele Zap Wysta Piso in Corpora Tow. Polek a a. Cecylio or. 219 z. P. R. K., a tire Ofiaro Owano a ten cel $15.00, Procz Tego Kory Stajic z re Nych Roz Grewek a pod Erzu. Do Isiah t. J. W a Rod 13. Sier Psia Wysta Pic in Corpora Stypu Jyce Tow Tow. Polek a a. Apolonii or. 482 z. P. R k., Tow. Polek a a. Anny or. 4s0 z. P. R. K., Klub Obyr. In. Tadeusza Kos Ciszki i Tow. Muz. Lit. In. Papie a Leona Xiii. Kapela Paraf Alna pod Dyrek Cyl p. L. Kipkowski ego w Dalszys Cir go Zabalia swy Muzyko. Zarazel Poduje six do Wiadro Mosci be Koleback Poda Rowan Pozez firm w. A. Wieboldt and co., War Torci $25, Zos Tanie Wylo Sowany do Isiah o go Zinie Vej Wieczorek. Do dal Szego Zapraska Sztano Nych Parafian Oraz Rod Akew i Rodacki z so Siedlich parafin Komitee . Odez a do Zwi Szku Polek Zara cd Zwi Szku Polek z Polo do Amie Sci Wice Rezeski up. Jadwigia Pawelkiewicz pow Owuje Ogoy Zwit Znowy do Wyk Azania Miro Sci Sjostr Zane Pozez Jak Bajlicz in Ejze we Iscie w Pokrze Bie Jet i Ordanie Ost Anniej Pray Stu i. Jako bios True Zac Nej Polce i Dziel Nej chop Michej Praco Unicy Zwi Szku Polek. Pogrzeba up. Jadwigia Pawelkiewicz Odb Adzie six w Czwartek Rano 14go Sierpina o go Zinie 9ej punkt z Kos ciota a a. Try Jay. Sio Stry Zwit Zowe Obi or six w Dom Zwi Szku Polek o go Zinie 8 30 punkt skid Pomozy by Rusz do Dom a Toby pod num Erem 21-14 Thomas Ulica Blisko Szpis Tala pol Kiego. W Imie Niu Zara Udu Anna Neumann Preteska a. Emilia Napieralska sek. Gen. Nowy by Dziat Par Kory jul Urz Duje. M. Massana Przech a Komi teach. Eden Wazny or Zed be Szczes i Wakue. Wiz Oral Urzy Doway Nowy by Dziat Park own a Dziel Nice Zachodni. Sze Ciu Czi Onkow i jul Zami Nowano. So to John Anda James c. Denvir Michaw Kolassa Jediny pol Kedward Mullen Peter j. 0 Brien i William f. Grower. Six my a Zvonek a try jest Zaw Sze rep Bli Kaninen. Be Szczes Nie Zostan a Mianowany. Or Zudy test Szy Stuie Honor owe. A Waczo Rajszel Senyi by Dziat six i re Zyg Nacye Szy Stich Wybierala Nych Pozez by Dziat. Preze sem Rydz. Zostan Wybra by w. F. Grower Sekretar zem Timothy cruise Skarbnik Iem Edward Mullen Rzecznik Iem j. C. Lebosky. R 1 policy Star Ali six o or Zed in Wratny Sekret Arza Lecz Bezozo Cuie. Nowy Sekretar jest Krew nym gub. Dunne a. Nasz Rodak. Michaw Kolassa jest a Przech Komi teach Finan saw Ulep Szew i Sabdy Wizi. Poz Staje be Szczes Eden bar do Wazny or Zed a Trego pen Sya Wynomi $4,800 Rocz Nie. A St to or Zed superintendent Nad Park Owumi ten or Zed Nie jest be Szczes Wyper Ninny. Cry policy Pomy Leli o pols Kim Kand Dacie a ten a Rzad ? John Anda. Jako by Edward Mullen i Nowy superintendent to Orzyp by do by Dziat Stu by by Wilney a Tara Watrud Niaz by die Parko Wych. A Juza Fatowe Pray Fullerton . I Perry us. Nieznany Tondu Tor six o Transfer z a same Rem Yarolem Wurm l go z a Bruk. Tramway to Jechao Dale. Ran Nego Arzeni Escono do Dom Jego per. 2240 Ward us. O o Tow. Chicago grupa or. 1450 Zwi Szku Naro Owego pol Kiego do it Vrej Zali Czajo six Moodzi Oby Wattle be Szy Stich Dzielnik pols Kich Mia Sta Chicago a Watnem Zebra Niu of bytes Wiz Oral Wieczorek w Sali Western Hall w by Bravo Delegat Ami a xxx to Sejm Zwit Znowy w Detroit Prezeosa Franciszka a. Osucha i Oby w. Juzefa p. May aka z Maryanow. Do Opra sowania instr Kyi Sejm Wych la de legacy Sobrano of. Of Antonieto Zglenicki ego. Wince Tego j. Wuady Slawa pay Czyz Kiego. Ludwika Pinder Kiego 1 Jana . Sejm in Stowarz Kyszenia pols Kich Orga in Stew w Meryce pod of Pieko a a. Cecylio. A mock Schwa by i Praw Kon Sty Turyi Stow., of Grasza six in Nie Szem in die witty Ujazd i Walne Zeb Ranie Stowarz Kyszenia pols Kich organist a w Amery be pod of Pieko a a. Cecylio Odb die six Dnia 13-go 14-go sier Psia 1913 Roku w Sali Parafian Nej a a. Anny Naroznik so. Lea Vitt i w. 18-tej Ulicy Chicago 111. Nabob Eastwo a Intel Cju War Kyszenia Odb Adzie six w Czwartek 14-go Sierpina 19u, 0 i 10-tej Rano w a Ociele Swanny i u is. Proboszcz Soonim ski ego Podczasy a Trego a Zion Kowie Stow. Przyst Pic in Cor pore do Komu Nii a a. Dzieu to Predni Aroda 13-g0 Sierpina jest Rozmys Launiu do Chow Emu Czi Onkow Stow., a to re Romp Oznie six o go Zinie 2-Ej Popou Diu w a Ociele Wanny a o 8-Mej a no Tegos l Antoni Mattek Prez. Teodor Zamiara Wice Prez. S. M. ser. And. Kwasigroch Kasher Aleks. Karczynski Dyr. To a Zelkie info Macye w Spraie Sejm Jak Togole Spra Wach Tycz cych six Stuwa a Kyszenia pols Kich / organist a w amen ice pro Simy Uday six do Sekret Arza Stowarz Zehia p s. M. Bystrzynski ego 2152 " i8th str., Chicago 111. Bolestaw Kuptz of a Saefa. Kozaczka Wyszyk tra Kew i rest Auracy Pray pols Kim men Tartu a a. Wojciech. O o b to Wak Ayach a sch Ozzie w a trym to i Zwie Zili Wodo Spad Niagara no a York i South River. N. J. Bawl i u Kuzyna Swego. X. T. Pawlow ski ego Proboszcz Tamte Szwej Para ii wt6c111 Wiz Oral do Chicago Helena l Edmund Roth Curka 1 syn p. W. Karpiw Kiego. ska do Skur per. 1144 Milwaukee . � � Panna Leokadya Klajda Curka of. Franciszka Kajdy. Kontrak tora a Stanisla Dowie Operon any by die Dpi Siam a Gardo w sep Italy Universy Beckim. 6 Kwart. Ber Liskie Kociol i try Razy Ema Iowane z pro y k by w k a Tylko to 25c of Doblone por Cela nowe Fili Zanki 1 pod Stawski wyso Kie Tasony Para Tylko 7c Domskie Ozdoba. Muslin spa Nice t glib. Hart. Ruff i Kok Ardami a Wyke 1.50 wart., to voc Biate Lawn Taniki had. Mugarn. Valenciennes Koronka i is Taka Kami. Tanio to 75c, Tylko of dub. Lawn Kaftan z nipple 1 Haft a Kouni Rezem Wykle 1.48, a by pro to Nincie 79c Biate Lawn Taniki z Ordo Bynym fronted 1 Cross bar Sluzki z Haft. Kouni Rezem Zwyk a a $1.48 Warton a to Vav Princess slips z Pic in. Nain Sook mud line Ugar Nir. Gib. Haft�w., Rufly. Bardo Vadne. J a Wyke $2 wart., to. 1 100 Sztuk Serwise Obia Dowe old. Clotem Pinkne Zory specyal Nie w to Wyper Zedar g the favorite mass any do Praia a ate do Ope sowania Warant o 6.48 2 Bren Rowe Nik Lowane pm qty a Zowe Wykle $2.98 War Torci spec Janie f to Tylko to Wier Bowe Kosse do Bielizna due Dosko Nale Zro Bione w to Wyper Zedar 69c Tylko Muskie Dom owe Pantoflet cell. I Czarne Vici a Ozrowe cask. Skarz. Pesz. I Obj. Wiz a. Wiel. 70/- War Torci $1.50, spec pc Dziewic Zuce i die circe Biate Deli Chowe Rzymski Sanday o 5clu Paskach Wiel. Do 2, War. To $1.75, we Czwartek voc chop Trzewik z Box Ciel Cej ski by i Satin Ciel Cej Moc. Wyst. Pod. Sznurm. 1 Zap. Zap. Do 13 f Sznurm do 5% War. 1.75 1 1 re a. Muskie $3 Trzewik z Lak. I gun Metal Ciel. Skry Sznurm i Zap. Nie Szy. Para 1.65 per. 45 Funt. War. Cry. Baw. A Terace Naczek Gawaran. A Kayd. Mate Racu $10 War. A Elaine ska Dane be Spry Tyny Dobry specyal Nie w Tewy prize Day to 3.59 $3.50 tapestry port Yery. Z Fri do. A Obj to cach jape Calnie w to Wyper Zedar to 2.25 9x12 Obrego a Turku Brussel Skie Dwany Vadne Zory $19.50 13.85 Kra tie Kawaski Bruks Elswich Kar Petow waste do $1.50, Dopki Zapas starchy co we bar voc due Biate pro Krycia a Grube Marsel Skie Zory $1.59 1.19 Kra tie Kawaski Doloro Wego scrim a Franki 12 Lac War Torci specs Alnie a tej i Elkies Cowart Kozej f1 _ spree Day Jard i 2c z Posie Zenia Zara Udu Macierz Polskie. Miesik Cine Posie Zenie Zarzo do Macierz Polskie of Byyo six Wiz Oral Wieczorek w Sali a Lubowe Powys zen organi Zanyi. Wiz Scy Urzy Denicy Moderator Doralca prawn i Lekarz nac Zelny Byli Obenni. To Doczy Tania Listy Urz Edni Kew i a try Bez Mian Pray Jato Ikon item Dobro you Zdan Spraw Ordanie. Nowe Odd Ziary Macierz Polskie Zakya Daji six w re Nych Para Fitch Chicago Kich i a pro Winkyi. W Michigan City pow Star Nowy be ski of Dziat Zoa Sony z Sarych Gobiet Zama Nych. Organ Zator Tego of Dziadu Direktor Wya Dyshaw Opatka Donosi be instal Acya Tego of Dziadu Odb Adzie six Dnia 7go or Zenia a Tatem pred a St poem Posie Deniem Zara Udu . Zara cd go Awny Posta Nowin Wydau Mandat Organiza Cyrny Pani Maryi Rutkowskie a Tara a Krada Nowy Odds Ian be ski Naja Dwig owie. Spraw Ordanie Dyrek Torow by Kazuye be of Beanie maj Tek Macierz Polskie Wynomi $38,644.38 Pormier Trego Typ Dacono $1000, a Mimo to Kasa we Rosa o Cay to sic do Larow. Zara cd go Awny Posta Nowin Wypy acid $500 Pormier Trego a the up. Otylie Bening Nie prod zen a of Trzyna of Stron interest Wandych co do to prawn go Naz Wiska a Mariej. Poem Vertne pop. M. Rankow skies it Vrej my a Umaru Rok Temu i a Tara Nie Amie Nina Swego Cert Fik Atu pred Ami Ercil naj Praw Dopozo Biej Zos Tanie Road Zelone Pomis Day Dzieci. Zara cd w tym by Pauku by die six try May Kon Sty Turyi. Zeroko of Mariano sprawl pea Cenia a or Zubory la Dowych . Decy Zyi Jednak w tej Spraie nil Byyo a Adner. Of Dpi any Nocoza Forone Torzy maj la Sekret Arza Finando Wego a Akiem Bez Patnie. A in be re cry Musza pm acid. Krutko i Wiz Howato Zara two no six. Be sprawl specyal Nego to Datkunas opt at Kosz Tow Sejm. Odds Iasom prize cow Temu pod at Kiwi Nie Wolno protestor a to w Par Grafie 69-Ym by Raynie Spiewa be Zar Zydowi Wolno Taki Pozatek Kolesik Towas. Sprawl Powis Kzenia Organ of Mariano do a . Wobeck trud Norci Jakie six Napo Tyka z Poczta Zara cd go Awny by die by Daway Organ Raz w to Goniu. Odd Ziary oozy Wincie Musza Jak Nadess a Dok Vadne a dress Wych Czi Onkow i Czi Onkit. Specialny Komitee Najmie six to sprawl i Macierz Polskie Prado Podobnik pred Pray Szem Posie Deniem Zara Udu by do or Gan Pozez Poczta. A Waczo Rajszel Posie Deniu Uchwal Ono Dwa Komit Ety inst Lacygne. Komit Ety the Zajmi six install Cyl Dowych Oddsia . W Skead a Ndego z Tych to mite Tow Chodzi Przech a Zion Kew Zara Udu . Prizes Julian Nejman a Mianoway a Czi Onkow do Tych Komit Etow Wya Dyshaw Opatka Anna Peyor i Juzef Ziemba Komitee Pierwsza Szczepan Kolanowski Franciszka Marcinkowska i Julian Nejman Komitee drug. Zara cd go Awny Kate Dru Koway nowe Al Kacye Lekar Skie. Pray Goto Janiem Nowyj Ali Kayi a six or. Alexander Pietrzykowsk. Nac Zelny Lekarz Macierz Polskie. Posie Zenie Zakow Czyzo six o go Zinie 11 15, prizes Rady Powzia Tower a. A. Mccormick a Mianoway dra Stefana r. Piotrowicz Czi Onkie Szabu Kon Sultan Yanego la Powzia Owego Szpitka la la Suchot Nikow. Procz Nas Zego Rod aka a Mianowany Zos Tali Nasty up Jucy dry Ethan a. Gray James min Nick i Theodore b. Sachs. O a � poll Yant Jan Janowski ares Towas Nie Jakielo Michala Lotisa a Cypra Winnie Awa Tury a Ulicy. Stawiany Wiz Oral Przech sad zip Sabath Twoma Czyz six lofting the stale Cracow a Rok Cay wisc Urzy Dzis Sobie Wakaye. A Edzia Poi a go do Dom Poprawa a Wakaye. � Nota Tki reporter Ujj x. Franciszek m. Wojtalewicz Kapelan i Proboszcz Para ii Niepoky Alango poc Zacia a jew Maryi Panny w South Chicago a to Cir do Chicago to spa Deniu sied Miu Mie Sircy w Podry by do Polski do Rzym i do Ziemis a a. B 8 a policy Chica Gosciej Donies Iono w of Statnick Doniach o Zunik Niciu die six Ciu Osob. Oto Ich Naz Wiska Josephine Semons lat 15, 7400 so. Western Avenue Walter Hudosn lat 17, 2724 West Lake Ulica Albert Colbert lat 44, 2449 West Monroe Ulica William Mcnaughton lat 11, 2411 Wilcox Avenue Wilhelm Marcowski lat 31, 2337 West 24-ta Ulica Jan Mowakowski lat 17, 1621 West 17-ta Ulica Delia Cook lat 17, 2534 West Madison Ulica Michael Russo lat 14, 847 Miller u Lica Abraham Kuklansky lat 16, 547 West 12-ta Ulica Issac Cohen lat 13, 1802 Wash Burne Avenue. A o a w Okolica Jadw Gowa Pray n Maplewood . L pleasant place Nap Adli Wiz Oral Daj Banduci a to Masza la Bow Zam. A pleasant pm it remu Zabrani $125 w got we 1 Szpilka Bry Lantow War Torci $45. A o a Benjamin la Riewski 2535 West dision ul., Zostan Wiz Oral Wieczo Rem fat Alnie Sokale crony Gay cd Ciao be Skoczyn z Tramway a Linin Western . Pray Greenwood Terrace. A s � Zealar Owano Waczo Rajszel Nosy policy a z Przech Stacy Pray w. Chicana ., Rawson us. I shake Speare . Do a Ronika Milwaukee av., i Girard ul., Adzie a to Mia Zamor Doway dwt . Policy an cd a Budzilo Kilk Nastu tej Okolica Lecz Nike Niewiedzial o a dem morders Wie. O o a Dzis Rano ares Owano Wand de Latour a on Jana de Latour a try zest Lego Pic thu Zmarz Zany Szy u my line cry Tel Przyda Ekowo Trucis by. Pred Ami Ercil Latoura a Mezwa no do Jego a Ora draw Morris a i. Tar a 1756 n. Wood us 1 Draka Rola Hatterman a. Gay pacient Znaj Doway six w Stanie my win or. Tir do detect Yea Kazan pm Pani de Latour Zara Zag Otoway Wody. U Blisko pm a Godzind Nim do Stavem Wodz. Dpi wino min to weedy ale Nic Nie Mew item. To Ogonie de Latour a my Lazem be Koroner Wydro by led two i cd Ekanem a we Wanie Lecz a Ink West mine scale Nie Prosono. Delatour Naley a do dwt pols Kich organic Acyl 1 by w Kompanik . 0 0 0 do Nosz z Gary be w Stalo Woiach Tamte Szych of Beanie Pra Cuje 17,000 Ludzki. Tensye Miesik Cana by Nosz Przeszlo milion i twi Era do Larow. O o o Niejako Clarence ? Majewski 1045 w. Huron ul., Usis Owan Wiz Oral Wieczorek Pope nil Pozez a Alycie tru Nizny. 0 0 0 Dele Acya Oby Watelia be South Chi Cago z Alderman Ami Cross pm i e Merson Emna Czele Mia a Wiz Oral Kon Ferency be Zaste pc Burmistrzak Komisar zem robot Public Nych Mcgann pm w Spraie Placenia 10 Cen Tow a prize jazz do South Chicago. Tondu Torzy a Idaj drug ego Nikta Tondu Torzy drug ego Nikta of Magaji six by Wolno in Byyo Zane Chat do South Chicago a Bednego Nikia. O o o w Dziel Nicy East Side Obok South Chicago Niesch Wytanis doted Bandy i Dok Onali a Sze Ciu Rab Unkow w of Brubie d a Blok cd. Min Day Obra botany i so Michaw Soffa 10513 Hoxie ., it remu Sabrano $50, a Kotez Andrzej Sun dosek 10532 Hoxie ., it remu we into $25. O o o Spraw Ordanie Onega Assze z Turoczy Stoici pow Ircenia Kamieniak Wegiel Nego pod Nowy a a. Juzefa a town of like Naley w Kilkus Uzupes nil. Chociay a Zwiski Proboszcz Mijs Owego Wiel x. Cholewin Kiego i Jego Asisten Tow x. Grzewinski ego i x. Now aka Nie u Mies Czolno w Sisie Ksir by Naley to Zumie in or Zecie oni take Wei Ali Uzi a w Turoczy Stoici. Of Procz Wymen Yonych w Oneg Daj Szem sprawl Zdanius Tak be Udeako Powali w Niedziele swe do my j. Antkowiak 4827 s. Hermitage . Plucinski 4829 so. Hermitage . Kendziorski 4831 so. Hermi Tage . Rozalia Kurowska 4833 so. Hermitage . Pani Smytka 4845 so. Hermitage . Jan Pawtowski 4844 3o. Hermitage . Kyle Cisski Skead 4840 so. Hermitage . F. Pachol ski 4837 Hermitage . Andrzej Grabczyk 4 849 so. Hermitage . Florentyna bad Mirowska 5016 so. Paulina us. Tomasz Tepper 4725 so Hermitage . Juzef Kaleta 4826 so. Hermitage . F. Melcer 4828 so. Hermitage . Rutkowski 4822 so. Hermitage . Juzef Abram 4842 so. Hermitage . Pani Kut 4836 so. Hermitage . Jan Grena 4846 so. Hermitage . Ewa Tada. 4850 so. Hermitage . 0 � 0 Dzis Rano o Gudz. 9 30, w a Ociele go nym a a. Stanistawa Kostaki of by six club Pani Rozalis Jops z Panem Janem Gali skim. Gody Weslene of byway a. Six w Dom Rod Zicaw Pani my Oder per. 1248 Holt ul., Pray do a Lic nym Udo Sale Kre Nych 1 Onajo Mych. Z Ost Anniej Chwi i. Gubernator Sulzer zoo to by z Urz Udu. Albany n. Y., 13 Sierpina. 0 go Zinie 5-tej Rano nil sea Wizba legislature Stan Owen to Bardo Burz Lisej Senyi can a Noc Rezo Lucy a mock it Vrej Gubernator Sulzer a by to Zjawiony Urz Udu. W rez Oluchi to Stowie Oskars Ajo go o a Brownie 1 Nadu lycia. Gubernator a duty was fund Szew a Romanych Muna Kampanis polity Zno. A Roz Poczy chem process Wyda Lenia Gros Owano 79 a prize cow 45 Zar Zuty cd Unione Gubernator Row so be Sobie Niek to re fund Sze Dar Wane Muna Kampanis polity Zno be Speke Loway a Gie die no Wojnor skies Jako Gubernator a Jako Nawy Szy u a Zodnik Stawowy Kazan Ustana Wiaz Prada prize cow Gie die i w ten Sposob pow Odowaa Znia Ike Cen be Jako Gubernator Nama Ian w swed we Asney Spra Wie do Faysz Wych zen a. Poll cya in Alazia Oneg Daj Wieczorek Mateuszas Biel Kiego a Rogu Ulic 70-tej i Western ., let Cego a u Licy. Zawie Zion go do Spital a a a. Bernarda Adzie Swier Dzonko to Wayne of Alexzenia. Znaj Duje six w Stanie . Sprawl zip Nie Mona cry go a Jechao Tramway cry Tel automobile. Pieszka per. 1418 West Huron us. I Lizzy lat 39. O o o sad Iowie i Wolni Wye Schali Czora Wieczorek a to be Zorze Michigan. Byli go Ami won ego a. J. Jermaka a try w tym cell Zama win of rat Mary a of Rucie Kapela a or Zekoski Bywy Przyk Otwane la go Sci. O o o p. Wya Dyshaw Janicki Skarbnik generally Macierz Polskie Wye Chat Wiz Oral Wieczorek a Kra tie Wakaye do three lakes Janicki Pieszka z Rodz Cami up. A a Kazem i Wiktorya Janicich per. 2318 pleasant place a Jadw Gowie. 0 0 0 p. Telesfor j. Zielinski Farma Ceu to Patru Diony of lat Kilkus w apiece Hottinger a a Kan Towie West Puje w Zwiazek z panne Jyz Efino Ger ski club Odb Adzie six w a Ociele a a. Jadwigia Dnia 24-go or Zenia o god. 5 00 Popou Diu. 50c Porcz. I7c Domskie Okazo we Porc Foch Czarne i Doloro we Niek tire to Ron. I a Iftode War Doc a 17c, ,s50c k Skead of warty a Czwartek do 9 Wieczo. W Sobott do 10. Tinie Dro Biagi Olej do a urn Igny Waszyn. .2c safety Szpil 4 1 i Tuz. I2c Clark 8 Nici. Vhf Szczotko do of who Auw Luc 25c Proszek f a do Czar Trowe Tani Owci. Naszta Sierp Iowa spree Day Trawa Dale Ogu Azamy a Czwartek Wielki . Siedem i pm a Pozo a Star sch a Pasow mater i waste 15c, w Czwartek 12c a i Dos Konary embroidered voice w Paski Kratki i Zory Wiz Yetkie Kollory waste Reg. 15c Jard w Czwartek spec. ?71/, Jard 7/2 c Zapas Obrego Bias ego Lawn 36 Cali Sheroki Bardo Dobry Gat. W Kaw. Do 12 Jar Dow Dugich 15c wart., w Czwartek 71/ Jard / 72 c Etra Dobry a tune Biel Onego mud line Gladki i Mikko Wykom crony 36 Cali Sheroki Loc War to a w Czwartek he /2 c Zapas Obrego Gin Gamu a Suk Nie Pasko Waty i Kratko Waty we a syst. Kol orach 36 Cali Szer. Loc warts so Jarda to w Czwartek Jard specyal a spree Day Dobre Percale a Suwnie w Jasne i Ciemny Resenie 36 Cali Szer., 12%c Warton a be Calnie w Czar & 7c \ i Obi Elony Muslin okra Goa Khadka nil 36 Cali Sheroki regular a Loc Warton a specyal Nie w Czwartek Sztuka 1/ a i re v Zapas Duych Huck Rycz Nikow Obra Biane z Czerwona Bort re Larne 12v�c Warton a specyal Nie w Czwartek r Sztuka i r2 w 8000 Jar Dow by Alej mater i Lawn w Krat Owate i Pas Owate Resenie 12&c Warton a specyal Nie w Czwartek Jard 72 c Czar Kowa spree Day Obulia. Zapas die Ciuc y c h True Wikow Tasony Guzi Lowe Patent i gunmetal ski Zane Wiel Kosci do 2, w Czwartek Spe Calnie Para a Tyr Domskie 12 Rzemyk Lowe a Lippy gunmetal Patent i leg Laste Are die i Wysokier Korki waste do 1.50, specyal Nie w Czwartek f0 _ we bar voc Wiz Yetkie Slippy i Oxford Wiel Kosci do 4k, w tyra specyal nym Sapasie waste to 2.00, Patent gun Metal i Cegla Ste g Wyber Potoc Zapas arms kick Dia Zych Kente Dowych True Wikow i clip Row Zap Nane Tasony Cokol Wiek Niedek Vadne waste do 1.50, w Czar a _ Tek Para voc Tani Owci w Nasym Odds Sale go Tower Ozzie by Balkan Blu aka Robone z min Kriei Galatea mater i a Akiem Lii ale Uibo ? i in nym Hafto Waym Kouni Rezem i Manki Tami Wiel Kosci 8 do 20, go w Czwartek vol Zapas dams Kich Poskon Aych Ian i Tluzek Mugarn Rowane k o Ronky i aftem waste do 1.50, w Czwartek specyal Nie Tyl 42c Domskie Dom owe Suwnie t Chemno to to Rowe k a it u by Nadu Ryczaj Doboze i Gus Townie Zro Bione Wiz Yetkie nowe style Wiel Kosci of 84do 44, specyal Nie a Cowart Kowt Wyper Zedar 48c Czar Trowe spec. A be Mencie i Koty do Praia Nile Diane do waste 75c, to Szklanka do Powidel j 1/_ Bla Szany Wiersch % it 1 72 c Koc Ioki do konserw., q 10 kw., silo Granit 1 pc silo Granit Bry Cwa j q by War. 29c, a i pc silo Granit Rondel i j g z Pokrywa 6 i of $2.98 by Yin. Z in no Lazny ram 10 Cal. Szer. I of Pani Potts Zelazko dog Prasow. Ruczka i Podstawa voc of Stop Gruity Tuki a do Bielizna 1uc Drewniany Klamecki m do Biel tzar 6 to Zinow a of Switt a Pride Proszek j do Granli 4 Funty a 1 pc Swift Pride Mydlo in Graniu 5 Kawat Kew a 1 of Kitchen Wienzer 5c a _ Wiel., w czwar., 3 l Obre More do ble Lizzy but. A Feis naptha laundry Mydlo w Czwartek 5 Kawat Kew Zapas dam Stich Kajtek i Koszkul u g a. Koronko Reg. I extra wielk., waste do 85c, a Czwartek 15c 6llsiel. 1 � ? Domskie Mulino we Kos Zule slip Over a on Kryt Kle i Dugie Ryka by Warton a 75c w Czwartek Tylko. 39c i. J . Liki die circe i Zane Sluzki Obs Joe a , Wie. 2 do 12 w Czar the specs i 1 o 1 e Tylko a tej o _ apr Edmy of. Myska Okay. Ipod. Of Ziti Kos Zule i Gacie Balbriggan i Porow knit co Kowiek a Budzon Wir. 75, to 25c i Faitie i Otey do Karpy Tow 5 Razy Szytel Aksa Mitny Wiersch w Czwartek ipe Calnie a tej Muskie Rock Ford Skarpe Tki Nieb. I Brun. Mieszanek z do Brej weeny re Guarnie 10c a Tanek w Czar Tylko so i m l

Search all Chicago, Illinois newspaper archives

Explore other publications from Chicago, Illinois

All newspaper archives for August 13, 1913

Browse
Order a high-quality 18"x24" poster print of the page above.