Order a high-quality 18"x24" poster print of this page. Add to Cart

Bredasche Courant Newspaper Archives Jan 16 1870, Page 1

Low-resolution version. To view a high quality image

Start Free Trial
Bredasche Courant (Newspaper) - January 16, 1870, Breda, Noord-BrabantH a a Coorg f incr i Ftp Rutens % u. 80 my a named Dags 6 u. 30 m. Is avoids Naar Moerdick a Antwerpen. Rotterdam 7 to 2 . 12 a. 10 m. S named Dags i u. �>8m. Is named Dags. Eindhoven s 3 u. 43 a smog. 11 u. 5 m. Is Morg 3 to. 23 m. Is named Dags 8 u. 28 m. Is avoids. A a avar a it 9 u. S avoids voor Het Frankerlen in aant a a Rio a. to Brabha Quot Het Vantoor is of wer Dagen Gepp Enfa Van 1 pril Tot 50 sept. Van 5s Morg. 7 Tot Samonds 9 u. Van t of Liber Tot 3t Maart Van is Morg. 8 Tot a Samonds 9 u. Of attn in be std. Vap 8�?9 a vporm., Van up 7�?-9 u. New idol Deze courant verse hint Des Zontags in Donder Dags Abo nement per 3 Aanden voor Breda f 1,25 Franco per Post/1,30. Enkeles numbers 5 cents. Adver Tentis a Van 1�?6 regels 60 cents,.elke Regel Darboven 10 cells. Public Atie. Burgemeister in wet holders Van Breda Gelet of de Ade Zitis fid Van arts key 228 Der Memeen the wether Noderen. Dat de Permijo Tot Het i Dienen Der Vord Eringen ten Laste Der Geme Ente Over Het Dienst Jaar 1869, vol Gens Het Range Aalde Artizel in overhand met de wet Van den 8 november 1813, Zal Zion Verstreken den 30 Judi aan Strande met Het go Volg Dat de die Niet a a a rat tip stip Zion winged Send Verj aard Zion. Burgemeister in wet holders Noo Digen mits Dien de Delanghe Brenden Uit Hunne Vord Eringen ten spot digest e of de secretaries in the Leveren Breda Dan 13 Jan Arif i870i of Muff Quot Quot. L. A g. Tech in secretaries a Public Atie. . Fraria Hrenz it ter Kennis v an de Inge Fem i a Aat. Het Kohler Der Grondie Lefiti gop do in Onge Bowde Eige Dommen Rte Deze Geme Ente voor Het Dienst Jaar 1870, Het Welk den 13 Januario Al. Is executor ver Kalard Berle a age Kondig enter in ordering Huitger Vikt is aan Dep of Hutvanger Der direct Belas Tingen Allier. Breda do is january 1870. by Bighem a de a a Ursle Kamer Der Slaten general heft Owens Dag de. Over de be Gre of trip Swetten Yoor 1870 Aang evangel in Achter Vogelp Aang Nomen de Beide Verste Hood Smuk Ken met alg Meehe Stemmen Hoof Stuk in a by Feml met m. Tegener be Stem met Alge Meene Stemmen Hoof Stuk in Justitia on in b r. K. Eer Dienst. Daaron Kwam in Berard staging Hoof Stuk Vii e Hervor mde a a Andere Here Dienstell Erbil Werd in it by Zonder be spoken de Onderlinde be trekking Van Kerken Stoat Repaal Derijk Liet door de Tweede Kamer Aang Nomen amendment waa door de som Van f 6,80.0 voor Kosten Van he Al Gem in Cowie Gie Van toe it of he Behler Der Van de Hervor mde Kerk was Vervalle. A up de Zitting Van Dond Erdag is de Dis Cussie Over Dit punt Over Luezet. Sommise Leden Vonden Zich met did Wiz aging Van Het Artizel Wel Veree Nigen qty Ikeji a Chloa de Gesl Apte som Naomi Jug Tarj be ordering Der posing of Het Behler sep be pea rep of Een eee Panigeo to Are Tel Elbr a Roneen Stover de my Delen lot Herstel Terwil Somm Igen Dezer la den de beg rooting Wilden ver Werpen ten Eide 4e Tweede Kamer in de plug Eneid the Suellen of of de Zaak Trug the Komen Menden Anderen Dat Het Geb Ruik Van Dit Gron Wettig Middel Zine Bedenk Elfke Zajde had in Dat Het beter Ware Heit Hoof Stuk aan the Nemen in after Rachten bet Gevorg Vii de door de revering Gedanke toe egging of pan de Tweede Kamer big Gene. Afton Derlicke de Weder Aann Eming Van be Regden Post voor the Stelten. A ten Slotte Werd Hoof Stuk Vii b in stemming be brat in met 22 Tegen 13 Stemmen Range Balawi Sverd Het Wetson Werp Der beg rooting voor a den analog Van Staat Spoor in Behan deling heft de Verste Kamer de Dis Cussie Setrek Keljik de beg rooting voor den aan leg Der Voort Ezet. Het heft it not Dat ook thans be spoken Werd was Devi or Gest Elde Havene Roetering the Harlinger. Tegen Dju zen Post Werd door Beds Avoir Ingebrigt. Somm Igen Hadden Bede King to prep Bel Werk Zelf waa Rvan Het it Ltd Hun Voo Kwam iii ver Houding Tot de daa Raan tej a Hesleden Kosten in waa Rvan zip de Poir Dragt of Meer Dan Gene Reden Onti dig in teens Niet Voldo ende Taege Jiehe a him. Daar Enboden Vonden zip Zich Niet vere Spigen met de Vas Knoo Ping Van Dit Werk aan Albeg rooting Van Kitten bet ver Langen Kat Dies Zajk big Een aft Anderlek Wetson twerp Iverd be handheld. Quot de Bedo Elde Ita ven Verbet ering Werd door Anderen to Tom Ait Naar Hunne meeting Ihms no de Het Stork per Star Almede Handel in no a Ebeid Zeer Brevoor deed Louden Worden. Doch Wenige Voo standers Dezer Zaak Vonden Zich met be Wize waa Rop zip door de revering als Een beg rooting was Coorg Dragen Nietz Veree Nigen Wes halve zip ver Klaaren of die Reden Tegen Deze Lataste the Cullen molten Stemmen Niet Temin nereid i Jade de of go Gesvent or by Terito a Hij de a Nieding Keener Bijj Vondere Voorde rat tend Erstes nen. Deze beg rooting Gaff nog aan Leiding of bet be Spieken Van big Vondere Punten als de Weg of Eesing Der be Waren ten opt gite Van bet ger Geld Vermeer langs de Wegen big de Spoor Baan ite utrecht bet Inez it the Holden mph ene be is uiting Van Spoor Gebru in de aan a uniting Van den aan de West a aaa id Negelja Van Tel ver keep Tassche Deh in de Andere the Linen de rigging the even aan den Weg Hij is Gertoge Hosch de Eischen door a Depar late ment Van Oorlog Gestely aan de Concessi Onano seen Sopr Coorg Estelle Linen Enz. In stemming be brat Werd Het on twerp a a or Worpen met 19 Tegen 17 Stemmen. De stats it. Beat Het Over Zigi an de ombre nest Der Middeler hoods of in open ten Over Het Jan 1869 in Vergeli King be brat met 4e Raming Van Dat Jaar in de a Obrein to Vise Dezel de tip Dak Ken a Ftp 1868. Daa Ruit Blip it Dat 4e ombre nest Der Middeler Over Het Geraald Waren of f 70,731,353.00, Hebben be Dragen a a 74,100,704.99/Tegen f 71,282,632.91 in 1868 p. A Drogt hit Bjo Jenl. In by deftly. Gedis Tilleard f s7�,og4jb in de ten Gevorge Van 4e ass chafing Van bet Zegel of de Dru Werken 313,738,0lvs minder of. Big de Ove Weging in de and Eslingen Der Verste Kamer Oyer de be Groeting voor den aan leg Van Dienst 1870, Hadden keep Veel Leden Bez Woer Tegen de Havenner Deletang Van Harlingen. Men Schtte Het Werk �nfe4ig, de or Van Niet Verze Kerd Maar Voo Raj Dezen Post Meige rat Arlig aan be Tempe Noomie be goofing . Jajw Ijo ant word Merop heft de Winster Dit Iota like betwixt. Het was Zions in liens Een complement Der Moor Der Spoo Wegen. Verder Vonlang Dpi do Kanauer the Ween wat Reeds botanic wis in wat big Raming nog Beta Ald Moest Worden de minister ant Woodde Nierop Dat Mett a a a a Slu i gag <ei6ferrefrri mate a hrs Verdum but Geh Eele be drag voor de lift. Rai Ilion bed Roeg Hervan Waren Beta Ald /99,942,642, in was dus thans nog in a Ettal ii Onge veer 40 Millioen Gulden. Tot Dekking Der Uit Gaven Zion big de vers Chillenden beg Rottingen Beschi Baar resold 1d61/ no ii Lioen Ein Dejk Werd door Eenige a Leden get Raad water big de revering Berend is Van Gene on Zetting of Van Een Hegyi Van Verza King aan Een apr Dejen in 4e in aan Bouw zip ads the . De minister ant Woodde if Trarop st Uji Een onde Zoek Tehfe Keo Voss Dater Eenige terse Loti Vamg in de rigging it my Jde As Der bring had plaats Gehad in Woren 4ar iv0nvdeiie--w�r Divige Gei Wolpma. A
 • bredasche-courant page 1 Press tab to continue slide or press d key to skip
  Page 1
 • bredasche-courant page 2 Press tab to continue slide or press d key to skip
  Page 2
 • bredasche-courant page 3 Press tab to continue slide or press d key to skip
  Page 3
 • bredasche-courant page 4 Press tab to continue slide or press d key to skip
  Page 4

Search all Breda, Noord Brabant newspaper archives

Explore other publications from Breda, Noord Brabant

All newspaper archives for January 16, 1870

Browse
Order a high-quality 18"x24" poster print of the page above.